CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Versuri > Spiritual >  
Autor: Aurel M. Buricea         Ediţia nr. 1544 din 24 martie 2015        Toate Articolele Autorului

Aurel M . BURICEA - PSALTIREA LUI DAVID ÎN SONETE (1)

 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
PSALMUL 1  
 
Natura s-a hrănit cu sufletul meu  
Toate florile primăverii m-au plâns  
În cugetul Sfântului Duh s-au strâns  
Cum apa din lumina din curcubeu  
 
Ziua şi noaptea vibrează-n cuvinte  
Ca un pom roditor lângă izvoare  
Roadele lui nasc lumi trecătoare  
Despre viitor ne-aducem aminte  
 
Cel fără credinţă spulberat de vânt  
De se pierde ca praful în furtună  
Nu-i nimeni în uitare de-l adună  
 
Calea drepţilor prin Domnul ia avânt  
De trece dincolo spre veşnicie  
Şi veghează ruga din poezie  
 
 
PSALMUL 2  
 
Patimi rele vor creşte s-o frângă  
Cu cel de sus să n-avem legătură  
Dar nu pot lua spirit din natură  
Orice anotimp e-o hrană nătângă  
 
Vine porunca de pe Muntele Sfânt  
Cu frică să-l slujim şi-n trup cutremur  
Urgia Lui mă face azi să tremur  
Din orice rugă îmi fac mereu avânt  
 
Pe calea cea dreaptă urcă gândul meu  
În cuget hrănit cu lumina de-apoi  
Să nu-mi cioplesc din necredinţă altoi  
 
Ca să crească roadele unui ateu  
Doar prin Tine Doamne calea cea dreaptă  
Fericit voi fi pe ultima treaptă  
 
 
PSALMUL 3  
 
Între bine şi rău creşte risipa  
Din orice păcat nimic nu rămâne  
Doar materia vrea moartea s-amâne  
Numai din Dumnezeu se naşte clipa  
 
Această vreme din a Ta privire  
Hrăneşte viaţa pentru credinţă  
Pregătit sunt să trec în nefiinţă  
Eternizat întru dumnezeire  
 
Cu glasul meu către Domnul am strigat  
Din muntele sfânt vin roade bogate  
De ziua de mâine sunt azi legate  
 
La plăcerile lumii n-am fost argat  
De patima nopţii nu mă voi teme  
Gata sunt Doamne să trec peste vreme  
 
 
PSALMUL 4  
 
Te caut în gânduri clipă de clipă  
Oriunde aş fi ascultă ruga mea  
N-am rupt minciuna şi deşertăciunea  
Să îmi cioplesc din cel veşnic aripă  
 
M-ai zămislit minunat şi cuvios  
Jertfa dreptăţii mi-a consumat viaţa  
Din raza feţei Tale dimineaţa  
O deduc tainic cum vibrează prin os  
 
Puls mai profund decât în inima mea  
Rodul de grâu de vin şi de undelemn  
În muguri de pădure cresc cruci de lemn  
 
Lumina din cuvinte filtru de stea  
În nădejdea Ta voi adormi Doamne  
Să pot cânta prin rodul unei toamne  
 
 
PSALMUL 5  
 
Al meu grai şi strigare înţelege  
Ia aminte de glasul rugii mele  
Când spăl în zori sufletul meu cu stele  
Să nu fiu umbre de fărădelege  
 
Dimineaţa vei auzi glasul meu  
Stau înaintea Ta şi mă vei vedea  
Cei vicleni vor avea soarta cea mai grea  
Criminali mincinoşi cu foame de ateu  
 
Mila şi frica deschid sfânta uşă  
În altar spiritul meu se hrăneşte  
Cum într-o mare stoluri mari de peşte  
 
Pe Calea Ta smerit şi drept pe tuşă  
Când trupul meu se va retrage-n pământ  
Doar sufletul meu zori va fi în Cuvânt  
 
 
PSALMUL 6  
 
Sufletul meu s-a tulburat de noapte  
Oasele mele-s ninse de atâta cer  
Scoate-mă Doamne din nevăzut mister  
Cum iese lumina din fructe coapte  
 
În iad cine Te va lăuda plângând  
Tulburi sunt ochii mei de supărare  
Glasul plângerii mele pe cărare  
Chemă rugăciune născută din gând  
 
Dă-mi Doamne gândirii partea mea de cer  
Şi vindecă-mă de patimi şi de dor  
Chiar dacă rămân prin spirit călător  
 
Şi n-am puterea acestui veac să-ţi cer  
Să rămân pe veci în satul meu natal  
Cu numele scris pe-o cruce de metal  
 
 
PSALMUL 7  
 
Apără-mă Doamne de fiara lumii  
Sufletu-mi să nu fie luat de leu  
De vrăşmaşii mei cu inimi de ateu  
Slava mea să nu fie hrana humii  
 
Drept la inimă şi nevinovat sunt  
Cu răbdare şi tărie judecat  
Adevărul să nu intre în păcat  
Zămislit cum se face din lapte unt  
 
Fără parte de unelte de moarte  
Cei ce au săpat-o să cadă-n groapă  
Dincolo de gând pedeapsa s-o poarte  
 
Pe capul unui silnic să pogoare  
Cel care prin fapte morminte sapă  
Cum sapă şobolanii pe ogoare  
 
 
PSALMUL 8  
 
S-a înălţat slova Ta peste ceruri  
Din gura de prune şi-a celor ce sug  
Ai săvârşit laude şi-ai făcut rug  
Ca păcatele noastre să le înduri  
 
Ce este omul să-ţi aminteşti de el  
Cu slava şi cinste mai mic de înger  
Cu orice faptă învăţ să mai sânger  
Ca dincolo de timp să nu fiu rebel  
 
M-ai supus câmpiei să-mi dea rod bogat  
Animalele vii hrănesc viaţa mea  
În pajiştea luminii mai vor să stea  
 
Păsările şi peştii mării străbat  
Cât de minunat este numele Tău  
De mă-nvaţă zilnic să trec peste rău  
 
 
PSALMUL 9  
 
Cu inima lăuda-te-voi Doamne  
Cânta-voi numele Tău Preaînalte  
Vrăjmaşii vor pierii în negre halte  
Rodul urii va putrezi prin toamne  
 
Ajutor la vreme rea celui sărac  
Gura unui păcătos urlă blestem  
În uitarea Ta să cad tare mă tem  
Dimineaţa în rugăciune mă-mbrac  
 
Priveşti la necazuri şi la durere  
Să ei pe toate în mâinile Tale  
Să Te mânâi nu cer nicio putere  
 
Judecă pe sărac şi pe cel smerit  
Să nu se mândrească nimeni pe cale  
Când prin trăire n-are niciun merit  
 
 
PSALMUL 10  
 
Mută-te în munţi ca o pasăre strig  
Cei păcătoşi ascund săgeţi în tolbă  
Din ce-ai semănat nu-i nimic în holdă  
Sub zăpezi negre gândul zace de frig  
 
Doamne eşti în Biserica mea Sfântă  
Domnul în cer are doar scaunul său  
Ochii Lui pe sărac îl privesc la rău  
Cum fiarele patimii îl descântă  
 
Va ploua peste păcătoşi cu laţuri  
Foc şi pucioasă suflare de vifor  
Caii sălbateci zburdă fără hăţuri  
 
Că drept este Domnul şi dreptatea Sa  
Deschide-n suflete nesecat izvor  
Şi faţa Lui zideşte-n inimi casa  
 
 
PSALMUL 11  
 
Cel necuvios din adevăr scade  
Limba cea plină de mândrie pierde  
Cum seceta usucă lanul verde  
Buza vicleană în păcate cade  
 
Cuvintele Domnului sunt curate  
Argint lămurit de foc şi curăţat  
De pământ şi de şapte ori răsfăţat  
Ca destinul crucii să-mi fie frate  
 
Ne vor păzi şi ne vor feri în veac  
De neamul acesta plin de păcate  
Doar sfânta credinţă să ne fie leac  
 
Când împrejur necredincioşii umblă  
Cu pofte păcătoase dezbrăcate  
De sperie şi fiarele din junglă  
 
 
PSALMUL 12  
 
De ce Doamne mă vei uita în sfârşit  
Vei întoarce faţa Ta de la mine  
Cum cade în stup mierea de albine  
Numai prin Tine am fost desăvârşit  
 
Auzi-mă luminează ochii mei  
Ca nu cumva să adorm întru moarte  
Niciodată vrăjmaşii să mă poarte  
Într-o lume stăpânită de atei  
 
Setea din pofte să nu mă clatine  
Chiar dacă-n viaţă sunt multe ispite  
Prin ruga mea vor fi iar risipite  
 
Întreg şi viu în noapte sunt prin Tine  
Luminează-mi ochii gândului din cer  
Să nu trec prin lume atât de stingher  
 
 
PSALMUL 13  
 
Nu este Dumnezeu cel nebun spune  
Nu este cel ce face bunătate  
Nu este până la unul dreptate  
Din viaţa lumii prin rău ştiu s-adune  
 
Domnul din cer a privit peste lume  
Să vadă de este cel ce-nţelege  
Cel Unul Nenăscut fără de lege  
Din nefiinţă poate să ne-adune  
 
Cel ce mănâncă poporul ca pâinea  
Pe Cel de Sus nu l-am chemat de frică  
Când neamul celor drepţi e-atât de mică  
 
Stinge vederea doar câţiva fulgi de nea  
Lumina divină hrană de sărac  
Cu patima credinţei lumea îmbrac  
 
 
PSALMUL 14  
 
Cine va locui în spiritul tău  
Fără prihană pe muntele cel sfânt  
Şi-a luat din adevăr veşnic avânt  
Când cugetu-i calea străină de rău  
 
Doar cel ce n-a viclenit cu limba lui  
Şi n-a făcut rău păgân unui vecin  
Întru slava Ta Doamne mereu mă-nchin  
Lăcomia am ştiut s-o bat în cui  
 
Nici unui vecin n-am rostit ocară  
Prin fapte m-am lepădat de păcate  
Ura lumii în veac n-are să cate  
 
Roadele toamnei se coc chiar din vară  
Cel ce face bine nu se stinge-n veac  
Din sfânta credinţă mi-am zidit alt leac  
 
PSALMUL 15  
 
Păzeşte-mă Doamne prin Tine cuget  
Din gândul Tău se nasc sfinţii pe pământ  
În moştenirea Ta sfântă oricând sunt  
Puterea mea vine din neamuri de get  
 
De-a dreapta mea este să nu mă clatin  
Inima s-a veselit de minune  
Limba s-a bucurat să ne adune  
Cum creşte în vârf de munte un paltin  
 
Că nu vei lăsa sufletul meu în iad  
Nici nu vei lăsa mort pe cel cuvios  
Din toate căile vieţii am să cad  
 
Faţa Ta mă umple de bucurie  
Frumuseţii în dreapta Ta de folos  
Din orice sfârşit cresc în veşnicie  
 
 
PSALMUL 16  
Ascultă ruga mea din buze sfinte  
Ochii mei să vadă doar cele drepte  
Când cugetu-mi urcă apuse trepte  
Şi trupul zace în negre morminte  
 
La cele sfinte am păzit căi aspre  
Paşii mei nu se clatină pe cărări  
De-o viaţă urc tainic pe curate scări  
Am uitat iubirea prin nopţi sihastre  
 
Minunate azi fă milele Tale  
Păzeşte-mă Doamne ca pe-o lumină  
De păcătoşii care-mi stau în cale  
 
Izbăveşte cugetul meu de cei răi  
Apără spiritul meu din grădină  
Stinge rasa de lei prin secate văi  
 
 
PSALMUL 17  
 
Puterea mântuirii mele stă-n gând  
Şi de vrăjmaşii mei mă voi izbăvi  
Chiar dacă durerea morţii va lovi  
Cugetul meu pe care-l aud plângând  
 
Ruga mea rupe temelia lumii  
Izvoare curate vibrează-n cuvânt  
Fără prihană calea mea ia avânt  
Cu lacrimi trupul meu se vinde humii  
 
Doar cu cel cuvios cuvios voi fi  
Doamne Tu vei aprinde făclia mea  
Vei lumina noaptea veşnică cu stea  
 
Chiar durerea facerii se va sfârşi  
Cei ce vin cu smerenie până-n veac  
În minunile lumii vor afla leac  
 
 
PSALMUL 18  
 
Aud când ziua zilei spune Cuvânt  
Şi noaptea nopţii vesteşte ştiinţă  
În tot pământul a ieşit credinţă  
Fără prihană legea prinde avânt  
 
Veselesc inima gândirea sfântă  
Luminează ochii porunca dreaptă  
Prin judecata Ta Doamne urc treaptă  
De adevăruri care mă încântă  
 
Doar frica de Domnul este curată  
Domină veacul veacului ce vine  
Puterea divină fără durată  
 
De cele rele apără robul tău  
Nu-l face slugă la cele străine  
Cu forţa din cer stinge răul din rău  
 
 
PSALMUL 19  
 
Vede-ne Domnul în ziua de necaz  
Din lăcaşul Tău să primim ajutor  
Arderii de tot să-i fiu sfânt autor  
Orice durere grea să iasă din caz  
 
Chiar Dumnezeul nostru ne va mări  
Se vor împlini iar rugile mele  
Vor trece peste punţile rebele  
Mereu vor seca prin veac negrele mări  
 
Dumnezeu a mântuit pe unsul său  
Aude în orice zi si-l vom chema  
Să ne scape de chinga oricărui rău  
 
De toate păcatele lumii spălaţi  
Prin viscol şi ploi vom învăţa tema  
Minciunii şi urii să nu-i fim argaţi  
 
 
PSALMUL 20  
 
Doamne întru puterea Ta vom iubi  
Pofta inimii noastre va creşte mult  
Slava Ta cu toată fiinţa ascult  
În grădina Ta sfântă ne vom zidi  
 
În veacul veacului ne-ai dat gând de zi  
Binecuvântarea de cer vom trece  
Dacă trupul dincolo fi-va rece  
În infinit sufletul se va trezi  
 
Rodul cel rău de prin lut se va pierde  
Sămânţa dor dintre fii se va stinge  
Cum se usucă toamna iarba verde  
 
Vom cânta şi lăuda puterea Ta  
Tăria Ta sfântă nu vom atinge  
Chiar dacă noaptea nopţii ne va-ntrista  
 
 
PSALMUL 21  
 
De ce m-ai părăsit Doamne prin lume  
Noaptea ar devora visele mele  
Cad peste pleoape nopţile grele  
Din vremea vremii cine să le-adune  
 
Mistere de spaţiu rupte de viaţă  
Tăria mea ca un vas de lut uscat  
În care visele mele s-au vărsat  
Între ieri şi mâine ce neagră ceaţă  
 
Prin timp n-am lepădat ruga de sărac  
Când am strigat către Domnul m-a văzut  
În faţa durerii n-am mers ca un rac  
 
Dumnezeu stăpâneşte peste neamuri  
Şi sufletul meu în veacuri a căzut  
Cum cad roadele toamnei de pe ramuri  
 
 
PSALMUL 22  
 
Domnul mă paşte nimic nu-mi va lipsi  
Şi apa odihnei tainic m-a hrănit  
Sufletul meu s-a dus stingher către mit  
Când noaptea nopţilor se va face zi  
 
În marea taină nu mă tem de rele  
Că Tu cu mine eşti axă divină  
Orice Cuvânt cristale de lumină  
În depărtări de vreme se fac stele  
 
Şi mila Ta mă va urma în viaţă  
Întru lungime de zile trec în veci  
Să nu atingă iar a morţii ceaţă  
 
În casa Domnului nu este masă  
Nici timp să cobori blestemate poteci  
Veşnicia-mi va fi aleasă casă  
 
 
PSALMUL 23  
 
Al Domnului este acest univers  
Cine va sta în locul cel sfânt al Lui  
Rodul gândirii nu dă fruct nimănui  
Aceste sentimente se-nchid în vers  
 
Ridicaţi porţile cele veşnice  
Să poată intra Împăratul Slavei  
Să putem trece peste soarta sclavei  
Unde timpul nu-i vamă de ornice  
 
De când suflete petreci în păcate  
Şi fără de moarte voi fi osândit  
Sparge între spaţii orice lăcate  
 
Trece vremea conştiinţei de sine  
Celui ce în viaţa asta n-a gândit  
Dacă se desparte răul de bine  
 
 
PSALMUL 24  
 
Către Tine Doamne urc sufletul meu  
Să nu fiu ruşinat în veac de vrăjmaşi  
Cum este tăiată iarba de cosaşi  
M-ai învăţat cum să fug de un ateu  
 
Nu pomeni ale mele păcate  
Din tinereţe şi din neştiinţă  
Cu harul Tău hrăneşti orice fiinţă  
Mila şi adevărul sub lăcate  
 
Cată spre mine şi mă miluieşte  
Că unul născut şi sărac sunt doar eu  
Stau în credinţă ca-n baltă un peşte  
 
Cei răi şi cei drepţi s-au lipit de mine  
Chiar dacă drumul spre cer e-atât de greu  
Orice slovă sfântă mi se cuvine  
 
 
PSALMUL 25  
 
Că-i mila Ta fascicul din ochii mei  
Şi bine mi-a făcut adevărul Tău  
Am fugit de cei ce viclenesc doar rău  
Cu cei fără de lege nu-s pe alei  
 
Voi înconjura jertfelnicul Tău sfânt  
Ca să aud glasul laudei Tale  
Să spun toate minunile din cale  
În lăcaşul slavei am alt legământ  
 
Să nu pierd cu cei păgâni sufletul meu  
Cu vărsătorii de sânge viaţa mea  
Oricât printre atei mi-ar fi fost de greu  
 
Întru nerăutatea mea am umblat  
Izbăveşte-mă Doamne cu flux de stea  
În spiritul meu eşti binecuvântat  
 
 
PSALMUL 26  
 
De cine mă voi teme când sunt doar duh  
De cine mă voi înfricoşa şi-n vis  
Când fără de trup plutesc prin Paradis  
Sunt ca o pasăre plutind în văzduh  
 
De-ar naşte împotriva mea oştire  
Nu se va înfricoşa inima mea  
Oricât ar fi viaţa ce vine de grea  
Nu voi accepta a lumii ploştire  
 
Auzi glasul meu cu care am strigat  
Miluieşte-mă şi ascultă Doamne  
Te caut cum rodul acestei toamne  
 
Pentru cei vrăjmaşi nu mă face argat  
Legea Ta fie-mi cărarea cea dreaptă  
Sub raza sfântă pe ultima treaptă  
 
 
PSALMUL 27  
 
Ascultă glasul rugăciunii mele  
Când ridic către Lăcaşul Tău Cel Sfânt  
Toate gândurile mele iau avânt  
Şi păcatele lumii vor să spele  
 
Să nu tragi cu cei avari cugetul meu  
Cu cei ce aduc răul să nu mă pierzi  
Să fiu în trăire ca nişte brazi verzi  
Peste durerea lumii să trec mereu  
 
Doamne sfinte cel mare şi puternic  
Ce ascultă ruga celui păcătos  
Nu-mi da viaţa pe mână de nemernic  
 
Luminează trupul şi duhul meu azi  
Nu lăsa să-mi treacă durerea la os  
În ruga cea sfântă suflete să cazi  
 
 
PSALMUL 28  
 
Aduceţi Domnului cinste şi slavă  
Închinaţi-vă în curtea cea sfântă  
Întru mare credinţă se avântă  
Cel ce varsă para de foc cea gravă  
 
Cel ce sfarmă cedrii cu sfântul Lui glas  
Glasul drept întru marea cuviinţă  
Ce-a sădit în mine dreapta credinţă  
În calea spre trăire mi-a fost atlas  
 
Cel ce varsă para focului divin  
Şi cutremură pustiul din fapte  
Apăra inima de rău şi venin  
 
Va împărţi peste potop şi veac  
Binecuvântările Sale apte  
La tăria poporului să-i dea leac  
 
 
PSALMUL 29  
 
Doamne n-ai veselit pe vrăjmaşii mei  
Împotriva mea şi iar m-ai vindecat  
Şi scoasă-i din iad sufletul meu curat  
Cum zboară spre cer stoluri de porumbei  
 
Dat-ai frumuseţii mele putere  
Când ai întors faţa Ta m-am tulburat  
Sfinţenia Ta am lăudat curat  
Ruga mea a fost singura avere  
 
Schimbat -ai plânsul meu în bucurie  
Te va lăuda pe Tine ţărâna  
De trece cugetul spre veşnicie  
 
Sonetul meu să îţi cânte peste veac  
Chiar necunoaşterea îmi era frâna  
Prin care Te-am căutat drept tainic leac  
 
 
PSALMUL 30  
 
Să nu fiu ruşinat în veac mă scoate  
La casa de rugă nu mă lăsa-n drum  
Pleacă spre mine urechea Ta acum  
Mântuieşte-mă când totul se poate  
 
Că puterea şi scăparea mea vine  
De la mulţimea bunătăţii Tale  
Cu trup curat aştept ultima cale  
Cum face mierea roiul de albine  
 
Apără-mă de cei ce mă prigonesc  
Să nu mai fiu ruşinat că te-am chemat  
Să pogoare în iad cei ce mă gonesc  
 
Mute să fie buzele viclene  
Că vor să-mi frângă mândria de bărbat  
Când păcătoşii sunt bolnavi de lene  
 
PSALMUL 31  
 
Fericit acel om fără de păcat  
Nici nu este în gura lui vicleşug  
N-a trecut prin viaţă ca un bou la jug  
În nicio fărădelege n-am să cat  
 
Ruga-va către cer orice cuvios  
Chiar potop de ape îl vor ocoli  
Cuprins de orice necaz mă va şcoli  
Să nu fiu în cale celui odios  
 
Fuga din păcatul ce mă cuprinde  
Aţinti-voi spre Tine doar ochii mei  
Slava cerească în mine se-aprinde  
 
Dă-mi Doamne cu milă şi îndurare  
Viaţa cea sfinţită scăpat de atei  
Să fac spre Tine ultima cărare  
 
 
PSALMUL 32  
 
Celor drepţi li se cuvine laudă  
Cântaţi-I Lui cântarea nouă din nai  
Strigăt de bucurie soartei să-i dai  
Cuvântul cel mai sfânt omul s-audă  
 
De Domnul tot pământul să se teamă  
Să se cutremure toţi fiii lumii  
El a semănat şi-a dat rodul humii  
Orice poruncă zidită în seamă  
 
Iar sfatul Celui de Sus rămâne-n veac  
Gândurile inimii din neam în neam  
Este pentru trupul meu cel mai bun leac  
 
Aşteptă pe Domnul sufletul nostru  
Azi privim spre nevăzut ca printr-un geam  
Vremea fără Dumnezeu este monstru  
 
 
PSALMUL 33  
 
Voi cuvânta pe Domnul toată vremea  
Să audă cei blânzi să fie slăvit  
De toate bolile lumii izbăvit  
Pururea lauda Lui în gura mea  
 
Frica Domnului voi învăţa pe voi  
Cine este omul cel ce vrea viaţa  
Şi iubeşte să vadă dimineaţa  
Scăpat de multe griji si de mari nevoi  
 
Ochii Domnului spre cei drepţi să fie  
Urechile Lui spre rugăciunea lor  
Smeriţi cu duhul clipa nu-i târzie  
 
Moartea păcătoşilor e cumplită  
Cei ce urăsc sunt pradă greşelilor  
Urmaşii lor nu vor fi de elită  
-----------------------------------  
Aurel V BURICEA  
februarie 2015  
Bucureşti  
Referinţă Bibliografică:
Aurel M . BURICEA - PSALTIREA LUI DAVID ÎN SONETE (1) / Aurel M. Buricea : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1544, Anul V, 24 martie 2015.

Drepturi de Autor: Copyright © 2015 Aurel M. Buricea : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Aurel M. Buricea
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondator: George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!