CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Poezie > Credinta >  
Autor: Elena Armenescu         Ediţia nr. 2900 din 09 decembrie 2018        Toate Articolele Autorului

CENTURIA LUMINII

 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
LUMINA CUVÂNTULUI – CUVÂNTUL LUMINII  
 
 
 
Motto: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie  
 
nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii  
 
(Ioan cap 8-12)  
 
 
 
În lume, necazuri veți avea,  
 
dar îndrăzniți! Eu am biruit lumea”  
 
(Ioan –cap 16/33)  
 
 
 
În loc de prefaţă  
 
 
 
" Mărețul Har m-a mântuit "  
 
Amazing Grace !*  
 

 
 
Măreţul har m-a mântuit
Pe mine din păcat
Pierdut eram, dar m-a găsit
De moarte m-a scapat
 
 

 
 
Măreţul har m-a învăţat
S-o rup cu orice rău
Ce scump mi-e azi tot harul dat
Trăiesc prin el mereu.


 
 
Dureri, batjocuri, prigoniri
Adese-am întalnit
Prin harul marii Lui iubiri
Eu toate-am biruit

 
 
Prin har ajunge-voi in cer
Cu slava îmbrăcat
Şi voi slăvi în veşnicii
Pe Cel ce har mi-a dat.
 
 
1772 John Newton  
 
 
 
*cântat magistral de Andre Rieu împreună cu orchestra sa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argument  
 
 
 
A trebuit să vină Cuvântul întrupat  
 
Să ne dezlege de neagra ”orbire”  
 
Să putem vedea clar, apropiat  
 
Că VIAȚA are temelia zidită din IUBIRE.  
 
 
 
1  
 
Dumnezeu Tatăl văzând întuneric în oameni,  
 
Cugetând, a hotărât să le trimită Lumină  
 
Știind că este important ceea ce sameni  
 
Pentru ca roada să fie gustoasă, deplină.  
 
2  
 
Lumina minții era cea care lipsea  
 
De aceea este de la sine înțeles, lumesc  
 
Că chip de OM trimis în lume trebuia  
 
Dar cu cunoașterea înaltă a Tatălui ceresc.  
 
3  
 
Flori printre spini, pe Câmpia Armaghedonului  
 
Așteptau poveștile Lui pline de tâlcuri  
 
Soarele, în răsărit dansa pe Muntele Sionului  
 
Știind că va lumina Lumina prin târguri.  
 
4  
 
După ploile repezi, binecuvântate  
 
Apărea curcubeul amintind de eremiți  
 
De legământul Domnului în vremuri uitate  
 
Când oamenii se închinau în duh, smeriți.  
 
5  
 
În marile palate pătrunsese dezmățul  
 
Plebea uimită se revolta îndrăzneață  
 
Când a aflat că se întinde ca râia incestul,  
 
Sodomia – fără de rușine, pe față!  
 
6  
 
Demult, la uimitoarea, prima Sa venire  
 
Mare parte din lume se înrăise peste măsură  
 
Iubirea, dragostea se împuținase peste fire  
 
Fratele spre frate privea ades cu ură.  
 
7  
 
Dar smochinii înfloreau răsfățați în lumină  
 
Natura întreagă zâmbea cu duioșie cerului  
 
Dădea semne că aștepta cu nerăbdare să vină,  
 
Să înceapă Zilele miraculoase ale Mântuitorului.  
 
 
 
8 ***  
 
Vremea acum este haotică, timpul volburos  
 
Încotro mă uit în lume, nu am ce să privesc  
 
Dar știu că milioane așteaptă pe Iisus Hristos  
 
Să readucă pe Pământ suflu dumnezeiesc  
 
9  
 
Întinde Doamne Mâna Ta cerească  
 
Trăgând cu blâdețe curcubeul după ea  
 
Peste munți și mări, peste rasa omenească  
 
Pentru care se roagă tainic Sfânta Maria!  
 
10  
 
Să ne aplecăm pioși, cu smerenie multă  
 
Să vedem cu ochii minții noastre de acum  
 
Faptele Mântuitorului, modul cum ascultă  
 
Fiul de Tatăl ceresc, urmându-și greul drum.  
 
11  
 
Iisus știa ce noi azi abia întrezărim  
 
În tot ce s-a descoperit prin cercetare  
 
Biochimia, fizica cuantică, oricât citim  
 
Intuim: lumina metamorfozată aduce alinare.  
 
12  
 
Vibrația înaltă cu care trebuie să rezonăm  
 
Pentru a fi capabili să primim lumină  
 
Se obține de bunăvoie, doar să acceptăm  
 
Credința, din spusa Lui blândă, cristalină!  
 
13  
 
Cei care-L urmau puteau înțelege ușor  
 
Prin pilde, parabole și captivante povești  
 
Despre ceea ce vedeau în jurul lor:  
 
Semințe și semănător, teascuri lumești.  
 
14  
 
Cel viclean și rău temându-se de puterea Lui,  
 
Că milioane de suflete îl vor fi părăsit  
 
A urcat obraznic pe muntele Carantaniei  
 
Unde Iisus postea și mieros l-a ispitit:  
 
15  
 
De ești tu Fiul lui Dumnezeu,  
 
Zi acestor pietre să se prefacă în pâini”  
 
Iisus a rămas o vreme pe gânduri  
 
Uitându-se spre cer, apoi spre mâini.  
 
16  
 
Apropiind mâinile Sale în rugăciune  
 
Comunicând intens cu Tatăl, acultând vântul  
 
A răspuns celui cu fața ca un tăciune  
 
Omul se hrănește nu doar cu pâine,  
 
ci și cu Cuvântul...”  
 
17  
 
Dar ispititorul nu se dădea înfrânt  
 
I-a arătat bogățiile pământului ca fiind ale sale  
 
Și cu glas de tunet, încruntat i-a cerut  
 
Domnului Hristos să i se închine...  
 
18  
 
Cu salvă îmbrăcat,  
 
Iisus, i-a zis: ”Piei Satano, căci scris este  
 
Domnului Dumnezeului tău să te închini  
 
Și Lui singur să-i slujești” aceasta nu-i poveste  
 
Ci poruncă clară în decalogul divin...  
 
19  
 
Transpusă, viața din vremea Lui în viața ta  
 
A mea, a lui, a ei, a oricărui pământean  
 
Cu uimire și mare surprindere vei constata  
 
Cum fără Dumnezeu, zilele se scurg în van...  
 
20  
 
Până la ~A doua venire~ mult așteptată iar  
 
S-aprofundăm parabolele, înțelesul tainic  
 
Care ar trebui să ne pună mintea pe jar  
 
Să pătrundem mesajul lor milenar, trainic.  
 
21  
 
Neam viclean și desfrânat, neamul omenesc  
 
Cere și azi semne ca pe vremea lui PILAT  
 
Dar semnul pe care AZI aproape îl cerșesc  
 
A fost dat: Semnul lui Iona și Hristos a înviat!’  
 
22  
 
Iisus a început misiunea în Galileea neamurilor  
 
Acolo în ținutul sărac, pe țărm a rostit tare:  
 
Pocăiți-vă! Că s-a apropiat Împărăția cerurilor”  
 
Poporul a văzut atunci în El lumină mare...  
 
23  
 
Prima minune a lui Hristos fost-a rânduită  
 
La Nunta din Cana Galileei să o săvârșească  
 
Când a transformat apa în vin, iar lumea uluită  
 
A avut multă vreme - până azi - să povestească  
 
24  
 
Tatăl ceresc vrea de la noi iubire adevărată  
 
Nu buze mincinoase care cer minuni  
 
De aceea, în rugăciune nu cere niciodată  
 
Înainte de a mulțumi CELUI DIN GENUNI.  
 
25  
 
Veneau fariseii în toate zilele, grămadă  
 
Unde predica Iisus, ori era chemat să dezlege  
 
Veneau nu să învețe ci să iscodească, să vadă  
 
Abaterile viitorilor apostoli de la Lege...  
 
26  
 
Invocau nimicuri, cum ar fi spălatul  
 
Pe mâini, ori pe picioarele prăfuite  
 
Vedeau paiul din ochiul altuia, nu păcatul  
 
Nu bârna din ochii lor, inimile viclenite...  
 
27  
 
Înțelept, Iisus răspundea provocatorului:  
 
(De răii urmăritori scăpând cu greu)  
 
Dați Cezarului ce este al Cezarului  
 
Și Lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu”  
 
28  
 
Într-o zi, o femeie adulteră aștepta în răscruce  
 
Să fie omorâtă cu pietre chiar de rude, mișei  
 
Cel fără de păcat dintre voi să arunce  
 
cel dintâi piatra asupra ei.”  
 
29  
 
Atât le-a spus Iisus, fără să-i certe  
 
Prin aceste vorbe le-a tulburat conștiința  
 
Ei nu mai puteau cere Domnului să-i ierte  
 
Pentru că îi ”citea” El stăpânea știința.  
 
30  
 
Fără Tine Doamne, nimeni nu ar ști  
 
Cum arată lumina, împrejurimile  
 
TU ne atingi clipele și totdeauna ești  
 
Cel care știi să ne mângâi inimile.  
 
31  
 
Copilăria refugiată în timpul trecut?  
 
Nu este adevărat! A Ta veșnicie  
 
Dă răgaz vieții mele de la început  
 
Să trăiesc anotimpurile în bucurie.  
 
¤ ¤ ¤  
 
32  
 
Era vremea ca lumea antică, supusă obiceiurilor  
 
Să afle că ”orbii văd, șchiopii umblă, surzii aud,  
 
leproșii se vindecă, morții înviază, iar săracilor  
 
li se binevestește” venise timpul schimbării fecund.  
 
 
 
33  
 
Un cod de conduită a viețíi omului normal  
 
Care azi se numește simplu – creștin  
 
Găseşti ca adept al lui Crist, din ultimul val  
 
Doritor să respecţi programul, planul divin.  
 
34  
 
Luati aminte la cel înconjurat de bogăție, de roade  
 
Adunate urmare a binecuvântării divine,  
 
Care a zis: ”veselește-te suflete”! Ai de toate!  
 
Uitând să mulțumească Domnului cum se cuvine.  
 
35  
 
Odihnește-te, mănâncă și bea”, ești fericit  
 
Rupând legătura, comunicarea cu divinul  
 
Amurgul s-a lăsat și-n noaptea care a sosit  
 
Sufletul i s-a luat necugetatului, nebunul...  
 
36  
 
Întreba Iisus mulțimile: ce ați venit să vedeți?  
 
Trestie legănată de vânt? Om în haină moale?  
 
Prooroc (vorbind despre Botezător) Ce vreți?  
 
Cei cu haine scumpe sunt în casele regale...  
 
37  
 
Câte ați spus la întuneric, într-o zi  
 
Se vor auzi la lumină, fără ascunzișuri  
 
Câte ați spus la ureche, se vor auzi  
 
Și se vor vedea de pe acoperișuri”  
 
38  
 
Prin toate aceste afirmații ne binevestea  
 
Era aceasta a microfoanelor, a telefoanelor  
 
(pentru că vedea cum va evolua lumea!)  
 
A supravegherii intense, a ”ascultărilor”.  
 
39  
 
Cum să fi explicat Învățătorul veacurilor  
 
Uimitoarea Sincronizare a creierului cu inima  
 
Fără să poată - ca azi - să fi arătat oamenilor  
 
Filme despre Emoții, Fractali, ADN, Genetica?  
 
40  
 
Mai mult decât la Facultatea de Medicină  
 
Ori în cercetare la Biologie, în altă instituție  
 
Iisus îi învăța comportamentul, despre odihnă  
 
Despre stilul de viață, și multe despre nutriție  
 
41  
 
Trupurile toate ar obosi lipsite de vigoare  
 
Fără lumina astrelor, a soarelui binefăcător  
 
Și mai adaug – este bine de știut frățioare –  
 
Mintea, sufletul obosesc fără Duhul oblăduitor.  
 
42  
 
Cum să sugereze El că pământul are o vibrație?  
 
Să mănânci fructele pomului sub care te-ai născut”  
 
Ca tu să intri în rezonanță cu locul, cu a ta nație  
 
Să te regăsești, să-ți regăsești sinele de început.  
 
43  
 
Cum să fi vorbit auditoriului nedumerit  
 
Despre detoxifiere, ce se întâmplă în ficat,  
 
De cunoașterea Sa, de Universul infinit  
 
Decât despre funia în casa celui spânzurat?  
 
44  
 
Cum să nu spună așteptătorilor pe care i-a aflat:  
 
Spălați vasul pe dinăuntru, nu doar pe dinafară”  
 
Altfel decât parabola cu vasul bine spălat  
 
Deslușind pentru ei, curățenia interioară.  
 
45  
 
Cum să răspundă la întrebarea:” după moarte  
 
A cui va fi nevasta care a fost a multor frați?~  
 
Cu glas duios, Iisus, venit ca de departe  
 
A precizat: acolo nu se ține seama de însurați.  
 
46  
 
Fiecare va ocupa locul său după fapte  
 
Nu vă așteptați la îngăduință, la milă cerească  
 
Zidul (energetic) de netrecut, îl desparte  
 
Pe cel milostiv de cel cu viața prostească.  
 
47  
 
Cuprinși de chinuri, lunatici, slăbănogi  
 
Copii, femei neputincioase, demonizați  
 
Aduși unii de familie pentru că erau ologi  
 
Ori de prieteni, de frați, de cumnați...  
 
48  
 
Toți cei care stăteau în umbra morții  
 
Bolnavi, paralitici, orbi, epileptici ori muți  
 
Îl urmau cu speranta vindecării, cu toții  
 
În toate satele, cetățile, și sus pe munți...  
 
(va urma ...)  
 
Referinţă Bibliografică:
CENTURIA LUMINII / Elena Armenescu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2900, Anul VIII, 09 decembrie 2018.

Drepturi de Autor: Copyright © 2018 Elena Armenescu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Elena Armenescu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!