CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Impact > Analize >  

ROMÂNIA, MINUNAT TĂRÂM ANCESTRAL, PRADĂ LIFTELOR PĂGÂNE DE JEFUITORI
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
GENEZĂ.  
 
Multă cerneală s-a scurs din vârful penelor de gâscă, mânuite dibaci de cei mai renumiți și adevărați cronicari, istorici, înțelepți și filozofi, atât antici cât și contemporani, cu răbdare și înțelepciune, pentru a arăta măreția, vitejia și înțelepciunea nativă a poporului ancestral getic, ce s-a născut odată cu timpul.  
 
Acest popor getic binecuvântat, s-a născut în ținutul circumdant al Carpaților Potcoavei de Aur - Țara Soarelui Răsare. Ținutul acesta este unul din cele mai frumoase și bogate locuri create pe Mama Geea - acest pământ care ne ține și ne hrănește pe toți, cu bunele și cu relele noastre.  
 
În acest ținut, bunul Creator a alcătuit munți, dealuri, câmpii și ape care înconjoară și străbat totul în egală măsură.  
 
Munții, modelați de mâna divină, maiestuoși, cu vârfurile și tâmplele lor mai mereu ninse, adăpostesc în pântecele lor minereuri aurifere, argintifere, cupru, fier, metale rare și atâtea alte bogății pe care poporul getic și urmașii lui le-a folosit și le va putea folosi.  
 
Deasupra, pe culmile munților, străjuite de păduri falnice și seculare de brazi, molizi și fagi, pe goluri alpine, ori prin râpile prăpăstioase și adânci din dosurile lor, pasc oile blânde și cuminți, laolaltă cu cerbii și ciutele.  
 
Cântecul cocoșilor de munte tulbură armonios liniștea pastorală și bucolică a acelor locuri precum și auzul fin al ciobanilor ce dormitează, întinși pe țolul de lână aspră și care, împreună cu câinii ciobănești păzesc turmele de oi, de musafiri nepoftiți, ca ursul, lupul sau pisica sălbatică.  
 
O scroafă de mistreț scurmă pământul pietros și aspru al muntelui în căutare de rădăcini și semințe în timp ce, purcelușii de lapte se zbenguiesc pe coastă, căutânt a joacă.  
 
Câteva capre negre își astâmpără setea din apa rece ca gheața și dulce ca mierea, nu prea departe de omul de piatră ce străjuiește zarea, punct de reper pentru ciobani în vreme de negură.  
 
Un izvor ce ia naștere din spatele unei stâni, coboară tumultos în cascade peste stânci și jgheaburi, râpi și văi adânci, ce le modelează în armonie cu natura apoi, odată ajuns în vale se liniștește, unde se întâlnește cu frații săi. Uniți, pleacă împreună, șerpuind printre dealuri, lunci și câmpii. Obosiți de atâta cale se odihnesc apoi, vărsându-se în matca Dunării cea mare și albastră, ce ia naștere în munții Pădurea Neagră ai Bavariei occidentale.  
 
La rândul lor, dealurile, pline de pajiști și fânețe, dau hrana necesară animalelor, pe timp de iarnă. Dealurile, se lasă domol la vale unde întâlnesc câmpiile bogate și mănoase ce au hrănit de milenii și veacuri întregi poporul getic.  
 
După ce bunul Creator și-a desăvârșit opera Sa în ținutul Potcoavei de Aur, alcătuind și creând acele minunate locuri, a venit rândul oamenilor ca să își creeze o viață cât mai fericită, îndestulată și lipsită de griji. Astfel, geții, oameni harnici, buni și blânzi ca pâinea caldă, se foloseau în tihnă de tot ce ținutul intra și extracarpatic al Potcoavei de Aur le dăruia.  
 
INVAZIILE POPOARELOR NOMADE.  
 
De-a lungul timpului, pacea și tihna geților le-a fost călcate și întrerupte de hoarde păgâne de nomazi, migratori flămânzi, precum și de cotropitori sângeroși, cruzi și vicleni prin alcătuirea lor.  
 
Geții, cu toare că erau oameni pașnici și blânzi, și-au apărat întotdeauna vitejește pământul unde s-au născut părinții lor, ei, și unde se vor naște - dând continuitate neamului, urmașii lor.  
 
De multe ori, de-a lungul veacurilor apuse și al vremurilor trecute dar niciodată uitate, bravii geți și-au apărat pământurile cu o mână pe plug și cu cealaltă pe sabie sau buzdugan. Mulți au pierit dar și mai mulți au rămas pentru a povesti urmașilor lor despre vitejia și gloria poporului și al neamului din care cu cinste fac parte. De cele mai multe ori, geții, cu neamurile lor, agatârșii, carpii, bastarnii, gepizii, dacii, costobocii, apulii, burii și alte neamuri getice, în perioade istorice distincte, au reușit să înfrângă și să nimicească până la unul acele hoarde de migratori și cotropitori, ba, chiar au intrat peste ei, în ținuturile limitrofe ale Potcoavei de Aur, le-au cucerit pământurile și i-au subjugat, spre dreaptă învățare de minte.  
 
Trecut-au însă acele timpuri de glorie și măreție ale poporului getic cum trece negura peste piscurile semețe și înalte ale maiestuoșilor munți, așternându-se uneori domol, alteori mânată de furtună, peste ființe și locuri dar, așa cum toate ce sânt sub soare, ce vin și se duc, apoi vor apare iară, tot așa, negura uitării va fi risipită de cele patru vânturi ale zeului Eol, iar măreția și gloria poporului getic va renaște la fel ca pasărea măiastră Fenix, din cenușa uitării și va reapărea în toată a sa plenitudine.  
 
Luând în considerare acele timpuri de demult, unde popoarele migratoare și cotropitoare și-au început marșul sângeros în ținutul Potcoavei de Aur, deși au fost respinse de cele mai multe ori și chiar nimiciți de bravii geti acestea și-au lăsat amprenta prin urmașii lor, care, la rândul lor, s-au înmulțit destul de mult de-a lungul perioadelor istorice, în ținutul Potcoavei de Aur și au devenit, încetul cu încetul o forță deloc de neglijat.  
 
CONTEMPORANEITATE.  
 
În urmă cu cel puțin 30 de ani, aceste popoare migratoare și cotropitoare, prin urmașii lor, au pus mâna pe țară; au ocupat-o. Dibaci și vicleni, plătind cu 30 de arginți, iude și trădători, frați cu noi, din neamul și poporul nostru, dar slabi de minte, au reușit să se infiltreze pe ascuns în toate structurile statului, fie administrative, interne și externe, politice, de apărare sau în sectoarele de învățământ și sănătate.  
 
Toate uzinele, întreprinderile și fabricile mari sau mici, după activitatea fiecăreia, industria grea și ușoară, bogățiile subsolului, sistemul energetic, apa, pădurile, fânețele, sectoarele agrare, etc. au trecut rând pe rând în posesia lor.  
 
Actualmente, țara este condusă nu de fiii săi, adica, noi, urmași bravilor geți ci, de urmașii hoardelor cotropitoare și migratoare, suflete și nume străine, de tot ce înseamnă trup de țară și suflet de român get-beget.  
 
Ca și cum nu le este de ajuns ce au câștigat prin viclenie și trădare, și-au pus în gând să ne extermine și dacă nu vor reuși, cel puțin să ne scoată afară din țara înaintașilor noștri. Au reușit puțin, cei drept să scoată din țară, o bună parte din noi, pentru a ne lua locul. Acești fii ai stepelor calmuce, ori de unde i-a adunat zeul lor crud, de ultima mână, Iah-Whe cel răzbunător, mânios și gelos, vor să ne schimbe istoria, vor să ne interzică tradițiile și datinile ancestrale, vor să ne schimbe bogata noastră cultură pentru a le inlocui cu ce au ei, adică, nimicul și întunericul din care au fost creați.  
 
După plecarea celor mai mulți dintre noi, urmașii bravilor geți, prin țări străine, în țară au rămas doar bătrânii și copiii, în cea mai mare parte, iar cei câțiva operatori, tehnicieni, medici, profesori, cei care lucrează în administrația aparatului de stat, etc. cu toții sânt împrăștiați, uitând ce înseamnă unitate și coeziune de neam și chiar de frate, rod al politicii coloniale: ''Divide et impera''.  
 
ACTUALITATE  
 
Astăzi, bătrânii, după o viață de muncă chinuită, în timp ce au construit țara, primesc o pensie mizerabilă ce de abia le ajunge ca să își cumpere medicamente care le fac și mai mult rău, o pâine făcută din grâu modificat genetic și, "la zile mari" un os, gol de carne, pentru o ciorbă, apă-chioară.  
 
Copiii noștri au ajuns să ne fie răpiți litealmente din casă pentru trafic de organe. Fetițele noastre, nici bine nu ajuns la vârsta pubertății că ne sânt și ele răpite pentru a deveni sclave sexuale, imoralului și putredului occident.  
 
Tragic, crunt și trist. Acesta este deci, crunta realitate în care am ajuns, noi, urmașii poporului primordial getic, cel ce s-a născut odată cu timpul.  
 
CONCLUZII.  
 
Până nu vom reuși să scoatem din țară și să o curățim de liftele și de hoardele păgâne de jefuitori flămânzi, dar cruzi și vicleni prin alcătuirea lor, ne va fi din ce în ce mai rău și vom servi doar intereselor lor; sclavi în propria noastră țară.  
 
Pentru a concretiza această înfăptuire ce, de altfel nu suferă amânare, să luăm aminte la înaintașii noștri.  
 
Părintele străbun Zamolxe, Dromichetes cel Înțelept, vitezele regine Kotys și Tomiris, Burebista Poliorcetul și Unificatorul, Preotul Deceneu, Preotul Vezina, Bravul Decebal, ultimii împărați ai Geției - Ioan și Asan, Negru Vodă și Litovoi Voievod - ctitorii Țării Române ( Fără "esc"), Gelu, Glad și Menumorut - ctitorii Țării de Sus și toată Țară a Moldovei, Mircea cel Bătrân, Alexandru cel Bun, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Ioan Vodă Armeanul cel Cumplit, Alexandru Lăpușneanul, rămas în istorie prin celebrele cuvinte: "De voi nu mă vreți eu vă vreu" decapitând apoi capetele a nu mai puțin de 286 de boieri ce alcătuiau divanul Țării Moldovei și diverși dregători, cu toții suflete de iudă și trădători, aprigi opresori ai țăranilor și ai celor legați de glie. Martirul creștin Constantin Brâncoveanu, Alecsandru Ioan Cuza și mulți, mulți alți conducători ai ținutului Potcoavei de Aur, împreună cu cei mai sus amintiți, cu toții eroi ai neamului nostru străvechi și ancestral, ce s-au jertfit cu jertfă de corp și de sânge pe altarul gloriei străbune pentru apărarea pământului moștenit și pentru propășirea și continuitatea neamului, să ne fie etalon, scut și exemplu de urmat pentru a renaște în noi, cei de azi, și în generațiile viitoare, vitejia, bravura și înțelepciunea necesară, dinamismul, tăria și voința de a curăți țara și de a o primeni, lăsând-o curată și vindecată de aceste lifte păgâne de jefuitori- plagă canceroasă ce a cuprins pe nesimțite și din prea mare a noastră bunătate, trupul sfânt al țării, maica noastră.  
 
Sântem cu toții, frați români, ambasadorii țării noastre, România Potcoavei de Aur. Să purtăm cu onoare, cinste și dragoste tot ce ne ne leagă de ea. Să purtăm cu noi spiritele bravilor străbuni, geții ancestrali și spiritul țării oriune ne vor duce pașii nevoilor în astă lume bolnavă și mărginită de preconcepte și progresism păgubos pentru suflet și ființă.  
 
Închei acest periplu scurt și poate puțin ambiguu pe alocuri despre Țara Potcoavei de Aur - România Getica Aeterna cu câteva întrebări ce sânt îndreptățit să vi le pun vouă, fraților mei români:  
 
Frații mei români, sântem cu toții fiii maicei Românii, ce aveți de gând să faceți cu ea? Nu vreți să-i oblojim rănile adânci și mortale, pe care fiii stepelor, ajutați chiar de unii dintre noi i le-a pricinuit? Frații mei români, urmașii bravilor și înțelepților geți, de ce nu vreți ca, împreună, uniți, să zdrobim capul fiarei ce s-a încumetat să sfâșie trupul sfânt al țării - maica noastră? Frații mei români, nu vreți ca, împreună să risipim negura ce s-a lăsat nesimțitor peste mintea noastră? pentru a vedea realitatea cruntă în care ne găsim și noi și țara; să ne recăpătăm vlaga și puterea necesară pentru a reda gloria și măreția neamului nostru ancestral getic și a țării noastre??  
 
Semnat, Un Român Get-Beget.  
 
Referinţă Bibliografică:
ROMÂNIA, MINUNAT TĂRÂM ANCESTRAL, PRADĂ LIFTELOR PĂGÂNE DE JEFUITORI / Aron Sandru : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 3235, Anul IX, 09 noiembrie 2019.

Drepturi de Autor: Copyright © 2019 Aron Sandru : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Aron Sandru
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!