CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Eveniment > Anunturi >  
Autor: Alexandru Stănciulescu Bârda         Ediţia nr. 1450 din 20 decembrie 2014        Toate Articolele Autorului

Alexandru STĂNCIULESCU-BÂRDA - OFERTĂ DE CARTE (24) - DECEMBRIE 2014
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Slăvitul Praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos si celelalte Sărbători să vă aducă binecuvântare în tot lucrul cel bun, spor duhovnicesc, bucurie în suflet, iar Anul Nou care vine să ne găsească în pace, linişte sufletească, bună înţelegere şi trăire în Duh şi Adevăr. 
  
La mulţi ani! 
  
Vă rugăm să ne permiteţi să vă prezentăm lucrările pe care le avem disponibile pentru vânzare în stocul parohiei noastre. Ne exprimăm, totodată, speranţa, că ele vor găsi ecoul cuvenit în sufletul Dvs. şi ne veţi face comenzi cât mai consistente, atât pentru nevoile Dvs. spirituale, cât şi ale celor dragi. 
  
Parohia noastră pune la îndemână tuturor cărţi ziditoare de suflet, de literatură, de istorie, filozofie şi din alte domenii, tocmai în această perioadă, când, pe toate canalele de informaţie, suntem bombardaţi cu tot felul de produse menite să ne îndepărteze de Dumnezeu. Cărţile propuse de parohia noastră pot fi hrană pentru sufletul Dvs., dar şi un cadou fericit, pe care îl puteţi oferi celor din jurul Dvs. Se cheltuiesc sume enorme pentru tot felul de daruri ce se fac celor dragi, deşi multe sunt doar simbolice şi de circumstanţă. Noi vă punem la dispoziţie cărţi, care să fie un prieten de nădejde pe drumul către Dumnezeu, atât pentru Dvs., dar şi pentru cel ce le primeşte ca dar din partea Dvs. O scurtă privire asupra listei de mai jos v-ar convinge de seriozitatea ofertei noastre. Ele sunt achiziţionate de la centrele eparhiale, de la diferite edituri, care s-au remarcat prin seriozitatea şi competenţa publicaţiilor în domeniile menţionate mai sus. 
  
Înţelegem că această activitate de răspândire a publicaţiilor religioase creştine ortodoxe face parte din însăşi misiunea noastră de a răspândi, cu timp şi fără timp, cuvântul lui Dumnezeu. Datorită acestei lucrări, putem să desfăşurăm şi o serie de activităţi misionar-pastorale în parohie, de ajutorare a unor familii şi persoane aflate în dificultate, donaţii de cărţi în parohie, gratuitatea serviciilor religioase şi multe altele. 
  
Vă mulţumim cordial celor care aţi comandat deja cărţi. Vă mulţumim celor care ne-aţi încurajat, celor care ne-aţi îndrumat. Vă mulţumim şi celor care nu ne-aţi răspuns. Din toate am înţeles că doriţi să avem lucrări cât mai bune, cât mai ziditoare de suflet şi cât mai diverse. Ne străduim să împlinim această dorinţă a Dvs. Sperăm că prezenta ofertă să fie mult mai interesantă. Regretăm, însă, că stocurile sunt foarte mici, iar stocurile de la capitolul „Micul anticariat” se reduc în cele mai multe cazuri la câte un singur exemplar. 
  
Ca noutăţi, vă semnalăm, Vieţile Sfinţilor, vol. V şi multe altele de la „Micul Anticariat”. Trimitem cărţi şi în străinătate, dacă ne sunt solicitate, adăugând la preţul cărţilor din colet suma de 13 lei pentru fiecare 2 kg., pentru taxele poştale. Pentru trimiterile în ţară taxele poştale sunt suportate de parohie. 
  
Precizăm, de asemenea, că publicăm, de două ori pe lună, „Scrisoare pastorală”, pe care o trimitem gratuit tuturor familiilor din parohie, cât şi la câteva sute de persoane din afara parohiei, prin poştă sau pe e-mail. Daca va interesează, comunicaţi-ne şi vă putem trimite şi Dvs. această publicaţie a noastră gratuit. Găsiţi acolo multe lucruri care v-ar putea interesa. 
  
În cazul în care mesajul nostru nu vă interesează sau vă deranjează, vă rugăm să ne scuzaţi, eventual să ne daţi un semn, ca să ştergem pentru totdeauna adresa Dvs. din evidenţele noastre. Oricum, să dea Dumnezeu ca acesta să fie singurul necaz al Dvs., altele să nu mai aveţi. 
  
Aşadar, avem disponibile următoarele lucrări: 
  
A. Cărţi recent apărute: 
  
1. Vieţile Sfinţilor, Malovăţ, Editura Parohiei Malovăţ, 2014, 432 pag., 25 lei; 
  
Acest volum conţine vieţile sfinţilor sărbătoriţi în lunile noiembrie şi decembrie. Nu putem vorbi de sfinţii dintr-o anumită perioadă a istoriei creştine, ci de o epocă foarte extinsă, dacă este să ne gândim că cei dintâi sfinţi căzuţi pentru Hristos şi credinţa creştină au fost chiar dintre Sfinţii Apostoli şi ucenicii lor, iar ultimii menţionaţi în prezentul volum au trăit în secolul al XIX-lea. Nu putem vorbi nici de sfinţi dintr-o anumită parte a lumii. Unii dintre ei au trăit în Imperiul Roman şi au suportat persecuţiile greu de înţeles pentru omul zilelor noastre, alţii în Imperiul Bizantin şi au luptat pentru apărarea valorilor majore ale învăţăturii creştine, prin sinoadele ecumenice, prin scrierile lor, prin predica lor, dar mai ales prin însăşi jertfa vieţii lor. Alţii au trăit în Europa Occidentală, alţii în Rusia ţaristă sau în Principatele Române. Vieţile Sfinţilor nu sunt poveşti, ci fapte de viaţă, scrise cel mai adesea cu sânge şi lacrimi, dar şi cu speranţă nestrămutată. Cu ani în urmă, răsfoiam la Biblioteca Academiei din Bucureşti câteva din cele peste 40 de volume din Vitae Sanctorum (Vieţile Sfinţilor), care cuprindeau hotărârile judecătoreşti ale instanţelor romane privitoare la creştinii care nu voiau să jertfească idolilor sau să mănânce din cele jertfite acestora, care nu voiau să ia parte la manifestările şi sărbătorile dedicate împăratului, care era socotit zeu sau semizeu(sec. I-IV). Romanii nu ucideau pe creştini de dragul de a ucide, ci îi condamnau în urma unei judecăţi oficiale, desfăşurată după toate regulile procedurale, în conformitate cu legislaţia imperială în vigoare de la acea dată. Colecţia menţionată mai sus conţinea, aşadar, sentinţele judecătoreşti, prin care erau condamnaţi la moarte pentru nerespectarea legilor imperiului. Volumul de faţă nu ne prezintă documente judecătoreşti, ci povestirea multora din acele procese. Vedem oameni simpli, oameni cu diferite ocupaţii, cu diferite pregătiri intelectuale, cu diferite poziţii sociale, care manifestă credinţa şi apartenenţa lor la Biserica lui Hristos cu un curaj impresionant. Nu se înfricoşează de judecată, de bătăi, de închisoare, de maltratări, de moarte. Mărturisesc credinţa lor şi suportă cu un eroism cutremurător metodele sălbatice prin care li se storcea şi ultima picătură de viaţă din trupul vlăguit şi terciuit. Când pui astfel de oameni alături de unii dintre creştinii noştri de azi, care-şi leapădă nepăsători credinţa şi se duc la diferite secte pentru simplul motiv că acolo li se oferă o strachină de linte sau câţiva biscuiţi, poţi să realizezi cât de departe suntem de sfinţenia celor de atunci! Întâlnim în acest volum creştini învăţaţi, care-şi dedică viaţa studiului Sfintei Scripturi şi adâncirii învăţăturilor ei. Luptă cu vorba şi cu condeiul pentru apărarea învăţăturilor fundamentale ale credinţei creştine: Sfânta Treime, Maica Domnului, Sfintele Taine, Sfintele Icoane şi multe altele. Pentru curajul lor suferă alungări din funcţii, confiscări de averi, exiluri, bătăi şi chiar moartea. Aceştia sunt stâlpii teologiei creştine, pe care se sprijină Biserica de două mii de ani. Astfel de modele de credinţă şi de viaţă oferim enoriaşilor şi cititorilor noştri, într-o vreme în care mass-media, pe toate canalele sale, oferă cu totul alte modele. 
  
2. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Amintiri din paradis, Bârda, Editura „Cuget Românesc”, 2014, 270 pag., 16 lei; 
  
Sunt cuprinse în carte o parte din amintirile autorului din copilărie, din şcoala primară, şcoala generală şi seminarul teologic. 
  
Pentru fiecare dintre noi perioada copilăriei este cea mai frumoasă din viaţă, este raiul trecerii noastre prin lume, căruia îi purtăm nostalgia de-a lungul întregii vieţi. Indiferent cât de tristă ar fi fost această perioadă, indiferent câte necazuri, lipsuri şi suferinţe am fi trăit, ea rămâne, totuşi, plină de duioşie, de sinceritate, de curăţenie sufletească. Atunci suntem cu adevărat apropiaţi de părinţii noştri, iubim şi suntem iubiţi, suntem mai lipsiţi de griji, de ambiţii şi patimi. Avem datoria să consemnăm astfel de fapte şi trăiri, chiar dacă nu suntem de talia lui Creangă. Lucrarea de faţă vine să zugrăvească viaţa unui copil de la ţară în a doua jumătate a secolului trecut şi, de ce nu, se constituie într-o adevărată frescă de epocă. Numeroase fotografii de familie din epoca respectivă însoţesc volumul. 
  
3. Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei „Mitropolia Olteniei”(1948-2008), vol. II, Bârda, Edit. „Cuget Românesc”, 2014, 645 pg., hârtie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 40 lei; 
  
Dacă vol. I cuprindea Secţiunea Biblică, Secţiunea Sistematică şi Secţiunea Practică, vol. II este destinat Secţiunii Istorice. În el sunt înregistrate, pe discipline şi probleme, cele câteva mii de materiale privind Istoria Bisericii Universale, Bizantinologia, Istoria Bisericii Ortodoxe Române şi Istoria României. Nu se va putea scrie o istorie obiectivă şi adevărată a Olteniei în special şi a României în general, o istorie universală, fără a se face apel la studiile, documentele şi manuscrisele publicate în ,;Mitropolia Olteniei”. Au colaborat istorici de elită, atât din cadrul Bisericii, cât şi din cadrul culturii române în general. În ciuda cenzurii, care a supravegheat-o cu atenţie multe decenii, revista, ostenitorii şi colaboratorii ei au găsit întotdeauna soluţii ca să poată supravieţui şi în acelaşi timp să-şi facă misiunea sa de revistă a spaţiului cultural oltean. 
  
4. Pr. Prof. Dr. Alexie Buzera, Toată suflarea să laude pe Domnul…, ediţia a II-a, Bârda, Editura „Cuget Românesc”, 2014, 238 pag., 15 lei. 
  
Aflată la a doua ediţie, lucrarea regretatului Părinte Alexie Buzera vine să umplă un gol imens în literatura muzicală religioasă. Cartea cuprinde Cântările Sfintei Liturghii, troparele sărbătorilor din timpul anului, zeci de pricesne şi imne religioase, cât şi numeroase colinde şi cântece de stea. Toate au texte literare şi notaţie muzicală lineară(pe portative), aşa că lucrarea este accesibilă şi celor ce nu cunosc notaţia psaltică, bizantină. Cartea se adresează preoţilor, cântăreţilor bisericeşti, credincioşilor, profesorilor şi învăţătorilor şi tuturor celor ce iubesc muzica bisericească autentică. Autorul, Părintele Alexie Buzera a fost preot în Craiova, profesor în învăţământul mediu teologic şi laic, cât şi profesor de muzică bisericească la Facultatea de Teologie din Craiova, aşa încât cartea propusă este lucrarea unui profesionist şi a unui mare iubitor de muzică bisericească adevărată. 
  
5. Acatistul şi paraclisul Cuviosului Părinte Arsenie Boca, Rm. Vâlcea, 2014, 48 pag., 2 lei; 
  
Părintele Arsenie Boca este foarte cunoscut în întreaga ţară şi chiar în afara ei. Pelerinajele la mormântul lui de la Mânăstirea Prislop din jud. Hunedoara dovedesc cu prisosinţă acest lucru. Majoritatea celor ce merg în pelerinaj acolo mărturisesc că au simţit lucrarea lui Dumnezeu întru rezolvarea problemelor de viaţă sau de sănătate, pentru care s-au rugat acolo. Lucrarea de faţă vine să ofere celor ce merg în pelerinaj, tuturor celor ce vor să cheme în ajutor pe Dumnezeu, să ceară mijlocirea Părintelui Arsenie, rugăciuni de mare sensibilitate spirituală, care să le întărească credinţa şi speranţa. 
  
6. I. D. Pârvănescu, Martiri ai neamului. Constantin Brâncoveanu şi fiii săi, 260 pag., 20 lei; 
  
Autorul face o sinteză a evenimentelor din Ţara Românească şi Europa din vremea lui Brâncoveanu; analizează cu lux de amănunte politica domnului român, activitatea lui diplomatică şi culturală. Rigurozitatea cercetării istorice este îmbrăcată într-o prezentare accesibilă, plăcută, captivantă. La acestea se adaugă numeroase fotografii şi hărţi. Cartea lui I. D. Pârvănescu nu este numai una de istorie, ci şi un ghid de patriotism pentru toate vârstele. În acest an dedicat comemorării Brâncovenilor, lucrarea în discuţie vine să completeze bibliografia atât de bogată a temei respective. 
  
7. Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei „Mitropolia Olteniei”(1948-2008), vol. I, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2014, 528 pag., 40 lei; 
  
Revista „Mitropolia Olteniei”, alături de „Arhivele Olteniei” şi „Ramuri”, a devenit revistă reprezentativă a Olteniei. Timp de mai bine de şase decenii, în paginile ei au publicat materiale de valoare personalităţi de elită ale Bisericii Ortodoxe Române, ale culturii româneşti în general, alături de personalităţi ale vieţii culturale şi bisericeşti din Oltenia. S-au publicat documente, manuscrise, studii şi articole privind istoria României şi a Bisericii Ortodoxe Române, în general, dar mai ales materiale de interes local, regional. Aproape că nu este localitate, biserică sau mânăstire din judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea, Olt şi Argeş, despre care să nu se vorbească, despre care să nu se fi publicat un material, fie că e vorba de un studiu monografic, de un reportaj, documente etc. Revista şi-a depăşit demult caracterul de revistă provincială; dovadă este materialul imens de interes naţional şi internaţional. Colectivul de redacţie a avut permanent în vedere să menţină un echilibru între disciplinele tradiţionale ale învăţământului teologic. Lucrarea aceasta se înscrie pe linia unor preocupări constante în domeniu. Amintim în acest sens bibliografiile realizate în anii trecuţi la revistele „Biserica Ortodoxă Română”(1874-2004)(3 vol.), „Studii Teologice” şi „Ortodoxia”. Cele aprox. 12.000 de unităţi prelucrate(studii, articole, recenzii, predici, reportaje, documente etc.) au fost grupate în două volume. În vol. I sunt cuprinse capitolele: I. Secţiunea Biblică(Vechiul Testament, Noul Testament); II. Secţiunea Sistematică(Dogmatică, Morală, Filozofie, Patrologie); III. Secţiunea Practică(Drept canonic, Liturgică, Omiletică, Catehetică, Pastorală, Pedagogie, Muzică, Îndrumări misionare); IV. Limbă şi Literatură; V. Etnografie şi Folclor; VI. Redacţionale. Se adaugă o prefaţă şi un indice de autori. Volumul al II-lea este pregătit pentru tipar şi urmează să apară în scurt timp. El va cuprinde Secţiunea Istorică(Istoria Bisericească Universală, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria României, Ecumenism, Istoria Religiilor). Organizarea materialului s-a făcut după modelul bibliografiilor publicate de către Academia Română. Sperăm că această nouă lucrare se va constitui un instrument de lucru indispensabil pentru ierarhi, preoţi, monahi, studenţi, masteranzi, doctoranzi, profesori de religie, pentru cercetători din domeniul istoriei, teologiei, filozofiei, etnografiei, folclorului, literaturii la alcătuirea predicilor, comunicărilor, lucrărilor de tot felul din domeniile menţionate, monografiilor locale, monografiile unor mânăstiri, biserici, evenimente istorice etc. 
  
8. Vieţile Sfinţilor, vol. IV, 608 pag., 40 lei 
  
Vol. IV cuprinde vieţile sfinţilor din lunile august, septembrie şi octombrie. Este imposibil ca cititorul acestei cărţi să nu trăiască adevărate clipe de înălţare sufletească şi întărire în credinţă. Sfântul prezentat în carte devine un contemporan al nostru, indiferent de epoca în care a trăit, indiferent de contextul în care a luptat pentru credinţă. Sfântul devine un exemplu demn de urmat, un îndemn şi un prieten care ne încurajează pe fiecare dintre noi să nu ne dăm bătuţi în lupta contra răului. Cel ce citeşte şi meditează asupra Vieţile Sfinţilor încearcă să păşească şi el pe urmele sfinţilor. Le înţelege gândurile, faptele şi vorbele; înţelege idealurile sacre care i-au animat până la jertfa supremă pentru Domnul Hristos şi nu se mai dă atât de uşor bătut în strădania lui de mântuire. Sfinţii sunt semenii noştri, oameni ca şi noi, supuşi slăbiciunilor şi ispitelor vieţii, care au devenit adevăraţi campioni ai spiritului. Sfinţii s-au apropiat de Dumnezeu au devenit mai mult sau mai puţin asemenea Lui prin sfinţenia vieţii lor. Vieţile Sfinţilor ne dovedesc cu prisosinţă că noi cei ce suntem creaţi după chipul lui Dumnezeu putem atinge nivelul superior al asemănării cu El. Dacă cititorii noştri vor experimenta o asemenea performanţă în urma lecturii acestor volume, strădania noastră va fi răsplătită cu prisosinţă. 
  
9. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Lumini şi umbre, 124 pag., 8 lei. 
  
Cartea cuprinde un buchet de meditaţii, scrisori imaginare către diverse personalităţi ale culturii române (M. Eminescu, C. Brâncuşi), povestiri culese din viaţă, unele comice, altele dramatice, pline de învăţături moral-religioase pentru cititori. Autorul mărturiseşte: „Cuvântul mi-a fost cale către oameni şi către Dumnezeu. Prin el mi-am spus bucuriile şi necazurile, durerile şi speranţele; el mi-a fost lacrimă şi zâmbet, armă de apărare şi scară spre înălţimi; cu el am învăţat şi-am liturghisit, cu el am iubit, cu el am trăit; el mi-a fost început şi tot el îmi va fi sfârşit, iar când m-oi călători pe celălalt tărâm, el mă va pomeni de pe o cruce, dintr-o inimă, ori de pe fila unei cărţi. Prin el am fost mai mult decât o vieţuitoare pe pământ; el mi-a fost binecuvântare şi uneori blestem, el mi-a fost însuşi sensul de a fi. Dacă cea dintâi grijă a creştinului este de a se mântui, cea dintâi grijă a omului este de a se zidi şi a zidi prin cuvânt.” 
  
10. Călăuză biblică, 426 pag., 30 lei; 
  
Cartea este o antologie de cugetări şi sfaturi înţelepte selectate din Sfânta Scriptură, organizate pe teme şi probleme, cu indici şi note de subsol. Lucrarea nu este o concordanţă biblică, ci ea se vrea chiar o călăuză în viaţa duhovnicească a cititorilor. Numeroase texte cuprinse în această lucrare sunt însoţite de comentarii, care ajută pe cititor în înţelegerea mai adâncă a sensurilor mesajului biblic. Cel care a selectate aceste texte, a făcut cuvenitele comentarii şi explicaţii, prefaţa şi indicii, a îngrijit ediţia, este Pr. Al. Stănciulescu-Bârda. 
  
11. Vieţile Sfinţilor, vol. III, 730 pag., 35 lei; 
  
Vol. III cuprinde vieţile sfinţilor din lunile mai, iunie şi iulie. Antologia oferă modele de viaţă creştină, de creştini adevăraţi, de oameni care au trăit în spiritul învăţăturii Mântuitorului Iisus Hristos. Sfinţii nu sunt extratereştrii, ci au fost oameni ca fiecare dintre noi, din diferite medii sociale, cu diferite pregătiri intelectuale, cu probleme personale, care au trăit într-un context social mai favorabil sau mai defavorabil decât al nostru. Urmărim pagină de pagină, la fiecare personaj în parte, cum a reuşit să lupte cu ispitele şi cu păcatele şi cum le-a biruit; cum s-a desăvârşit în practicarea virtuţilor creştine, ajungând adevăraţi campioni ai credinţei şi trăirii creştine. Se ştie doar că sfinţii sunt prietenii şi apropiaţii lui Dumnezeu, omenii care au trăit deplin convinşi de adevărul credinţei lor, l-au apărat cu preţul vieţii dacă a fost cazul, şi-au sacrificat bunuri materiale şi bucurii pământeşti, pentru ca să placă lui Dumnezeu. Lucrarea oferă crâmpeie de gândire profund creştină a acestor corifei sau ale altor semeni ai lor, pentru a le înţelege mai bine concepţia lor de viaţă, de conduită moral-religioasă. Numai nişte oameni convinşi până în măduva oaselor de adevărul învăţăturilor Mântuitorului puteau fi în stare să lupte până la sacrificiu pentru apărarea lor, pentru a nu renunţa la ele. Majoritatea sfinţilor din aceste volume au trăit în primele trei veacuri creştine, veacuri foarte frământate sub aspect politic, social, filozofic şi religios, veacuri în care au avut loc zece persecuţii crunte împotriva creştinilor, când a curs mult sânge nevinovat, când au căzut mii de oameni învinovăţiţi că sunt creştini. Astfel de cugetări i-au întărit, le-au alungat teama, le-au întărit speranţa. 
  
12. Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Studii şi documente privind Istoria României. Vol. III. Banatul, 631 pag., 50 lei; 
  
Cartea cuprinde 1073 documente inedite din perioada 1780-1886 privitoare la Banat, provenind din cancelariile bisericeşti, politice, militare şi administrative din Vârşeţ, Karloviţ, Viena, Buda, Pesta, Sibiu, Timişoara, cât şi un manuscris bănăţean, - variantă locală din 1804 a lui Supllex Libellus Valachorum - , descoperit la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti. Primul volum din această serie a apărut în 2003 şi în el au fost analizate aspectele istorice desprinse din aceste documente. Volumul al II-lea a apărut în 2010 şi în el erau analizate aspectele juridice(drept internaţional, administrativ, civil, penal, medicină legală etc.), cât şi cele de drept canonic. Documentele în discuţie prezintă însă aspecte mult mai variate, care ilustrează viaţa românilor bănăţeni din perioada respectivă. Sunt pagini emoţionante, care vorbesc despre Răscoala lui Horea, revoluţia franceză, revoluţia de la 1848, numeroasele războaie austro-turceşti, austro-franceze, epidemiile de ciumă şi de holeră, care au decimat populaţia Europei acelei vremi. În ele surprindem starea materială şi spirituală a românilor, relaţiile lor cu autorităţile politice, militare şi bisericeşti, cu celelalte naţionalităţi conlocuitoare. Nu lipsesc nici documentele care ne vorbesc de renaşterea conştiinţei naţionale, de lupta românilor pentru afirmare politică, bisericească, culturală şi socială. Găsim aici o adevărată cronică a noutăţilor editoriale ale vremii, apariţia şi răspândirea publicaţiilor româneşti din Banat şi Transilvania, care şi-au adus din plin aportul lor la progresul poporului român. Găsim aici figurile unor mari luptători pentru drepturile românilor, apariţia şi dezvoltarea şcolilor, asistenţei medicale şi multe altele. Astăzi, când apar tot mai puţine volume de documente, cartea noastră este o noutate binevenită în spaţiul cultural românesc şi sperăm că ea va fi bine receptată de cititori, de cercetători, de toţi iubitorii de cultură şi de istorie românească. În cazul în care vor exista solicitări, vom reedita primele două volume. Raportat la preţurile actuale, primul volum ar costa 15, 00 lei, iar al doilea aprox. 40 lei. Aşadar, primim înscrieri şi la acelea. 
  
13. Nicolae Iorga, aşa cum l-au cunoscut, 272 pag., 20 lei; 
  
Lucrarea este rodul unor căutări desfăşurate în ultimii treizeci de ani. Nenumărate scrisori şi mesaje am adresat de-a lungul celor trei decenii către toţi cei ce l-au cunoscut pe marele savant. Am publicat anunţul în multe reviste şi ziare şi rezultatul s-a concretizat în această carte. Întâlnim aici amintiri despre Nicolae Iorga semnate de foşti studenţi, secretari, prieteni, apropiaţi ai săi din ţară şi din străinătate, precum Nicolae Bocancea, Traian Cantemir, Alexandru Ciorănescu, Alexandru Ciurea, Ioan Cociu, Gheorghe Cunescu, Nicolae Fuiorea, Ieremia B. Ghita, Nicolae Grigoraş, Gheorghe Iliescu-Izvoare, Constantin Pavel, Alexandru Petrescu, M. Petrescu-Dâmboviţa, Ion Larian Postolache, Alexandru Predescu, Ioan Rămureanu, Petru Rezuş, Constantin Robescu, I. I. Rusu, Stela Serghie, Dan Simonescu, Ene Stanciu, Haralambie Teodoru, Gh. Veţeleanu, D. Bălaşa, I. C. Chiţimia, Rodica Ciocan-Ivănescu, Gheorghe Hruşcă, Ioan T. Ionescu, I. Ionescu, C. Lodovescu, Gh. Ruscanu, Maria Schmidt, Ilie Grămadă, Aurel Bordenache, Emilia Comişel, Gunther Schuller, Alexandru Andronic, A. Mihăescu, Iosif E. Naghiu, Nicolae Petrescu, Gheorghe Şinca, Haralambie Teodoru, Teodor Costescu, Gh. Dumitrescu-Bistriţa, George Magherescu, Mircea Iosif, Gh. Paschia, Em. D. Petrescu, Gh. Popescu, Jozsi Sandor, Virgil Medan, Antonie Plămădeală şi mulţi alţii. Mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dat ideea de a aduna aceste amintiri inedite, dar regret că ideea mi-a venit mult prea târziu. S-ar fi putut aduna mult mai mult material! Asta este! 
  
14. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Scrisoare pastorală, vol. V, 712 pag., 40 lei; 
  
În acest volum sunt cuprinse numerele 159-200 din publicaţia parohiei noastre „Scrisoare pastorală”, apărute în perioada 15 mai 2009-28 febr. 2011. Este o perioadă destul de agitată în viaţa lumii, a ţării, a parohiei, dar şi a preotului-autor al „scrisorilor”. Această stare tensionată se poate surprinde în mai multe materiale publicate. „Scrisorile” devin astfel nu numai oglindă a problemelor mari cu care se confruntă omenirea sau ţara, ci şi problemele locale şi chiar personale. „Scrisoarea pastorală” a fost un amvon, a fost o tribună, a fost un prieten, a fost o punte de legătură între preot şi credincioşii săi, între preot şi cititorii săi. A fost altceva decât predica propriu-zisă. A fost una din cele mai sărace publicaţii din ultimii ani, dar a înglobat în paginile sale mult material, care se poate constitui ca o cronică a vremurilor noastre şi a celor trecute. Alte surate sunt bogate, mari, frumoase, cu multe poze frumos realizate. A noastră e simplă şi se adresează în primul rând oamenilor simpli, credincioşilor noştri din parohie, ţăranilor noştri. În paginile ei şi-au găsit de multe ori loc necazurile şi bucuriile enoriaşilor noştri, ale românilor în general. De multe ori ne-am asumat riscuri, am trezit duşmănii puternice, tocmai pentru că am spus lucrurilor pe nume şi adevărul a deranjat pe mulţi. Am inclus materiale menite să îndemne la viaţă creştinească; am criticat de multe ori prostia, aroganţa, nedreptatea, păcatul de tot felul. Nu ne-a fost străină gluma, ironia, ştiind că aceasta este foarte gustată şi are un mare rol educativ. Am mijlocit la cunoaşterea şi ajutorarea oamenilor de aici şi de departe. Prin „Scrisoare pastorală” am reuşit să creem o atmosferă familială, o relaţie de adevărată prietenie între preot şi credincioşii lui din parohie şi nu numai. Preotul nu a mai fost străin de enoriaşii lui. Tocmai datorită sincerităţii şi francheţii cu care a spus lucrurilor pe nume, oamenii au simţit că este unul de-ai lor, că nu este un privilegiat al sorţii. Prin „Scrisoare pastorală” fii de departe ai parohiei noastre s-au simţit mai aproape de casă, de cei dragi ai lor. „Scrisoarea pastorală” a fost preluată în întregime sau parţial de multe publicaţii serioase, cu prestigiu recunoscut, din ţară şi din străinătate. „Scrisoare pastorală” a făcut să se înţeleagă că o parohie dintr-un sat uitat de lume poate constitui un factor de cultură şi progres spiritual, prin numeroasele cărţi publicate şi răspândite în lumea întreagă. O instituţie mai mică decât oricare alta, cu numai doi angajaţi, a reuşit să publice sute de cărţi în mii de exemplare în douăzeci de ani de libertate, în condiţiile unei crize, care nu se mai termină. Poate şi „Scrisoarea pastorală” constituie un argument că satul românesc încă nu a pierit, deşi este în mare pericol, că încă mai poate să ofere ceva de folos spiritual şi nu numai societăţii româneşti. Poate ne-am slujit şi astfel credincioşii, Biserica şi pe Dumnezeu. Aceasta ne-am dorit de fapt! 
  
15. Gheorghe Duncea, Tudor Vladimirescu, aşa cum l-am cunoscut, 150 pag., 6 lei; 
  
Gheorghe Duncea a fost căpitan al lui Tudor Vladimirescu. Este unul dintre prietenii cei mai apropiaţi ai lui Tudor Vladimirescu. Au fost împreună de la vârsta de cinci ani. Au fost colegi de şcoală, tovarăşi în afaceri, în armată, în lupte. Lucrarea de faţă cuprinde însemnările scrise de autor la câteva zile după asasinarea lui Tudor, când Duncea însuşi se aştepta să fie prins şi executat. Este un text scris „cu limbă de moarte”, pentru a se şti de către urmaşi lucruri necunoscute din biografia marelui erou. Însemnările lui s-au păstrat „la căpriorul unei case” din Prejna, au fost transcrise de un urmaş al său, au fost publicate în reviste din perioada interbelică sub formă de serial şi văd acum pentru prima dată lumina tiparului sub formă de carte. Lucrarea este însoţită de un studiu introductiv semnat de Pr. Stănciulescu-Bârda. Ne facem o datorie de conştiinţă din publicarea acestui manuscris şi sperăm că el va intra în circuitul ştiinţific şi-n atenţia istoricilor şi a marelui public. 
  
16. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Sfintele Taine şi proverbele româneşti, 82 pag., 6 lei. 
  
„Proverbele ne oferă exemple concludente ale felului cum s-a reflectat învăţătura dogmatică şi practica litur¬gică în mentalitatea colectivă. Este surprinzător cu câtă atenţie şi cu câtă profunzime omul din popor a receptat adevărul teo¬logic, l-a trecut prin filtrul conştiinţei şi sufletului său, l-a con¬centrat în cupa foarte strâmtă şi sintetică a proverbului şi l-a transmis din generaţie în generaţie. Sperăm că ne va ajuta Dumnezeu ca în viitorul apropiat să dăm la lumină o antologie de proverbe religioase româneşti şi o sinteză de etnoteologie bazată pe tezaurul inestimabil al paremioticii româneşti. Stu¬diul de faţă este un început”. 
  
17. Profeţii privind România, 42 pag., 3 lei. 
  
Conştient că există în toate vremurile şi în toate timpurile oameni înzestraţi de Dumnezeu să prezică sau să prevadă viitorul, am început o serie cu astfel de scrieri care privesc România sau contextul internaţional în care se derulează istoria ţării noastre. Pentru aceasta, am considerat că cel mai reprezentativ în acest sens este Sundar Singh. Într-o vreme în care emigraţia este masivă, în care atâţia dintre confraţi se declară nemulţumiţi că sunt români, venim cu această scriere, pe care, după ce o citeşti, îi mulţumeşti lui Dumnezeu că te-a rânduit să fii român şi să trăieşti în România de azi şi de mâine. 
  
18. Vieţile Sfinţilor, vol. II, 560 pag., 30 lei; 
  
Volumul II preia textul oficial, stabilit de Sfântul Sinod şi cuprinde vieţile sfinţilor pe luna aprilie, la care s-au adăugat textele pericopelor biblice reprezentând Sf. Evanghelie, Apostolul şi troparul zilei, cât şi cugetări din Sfinţii Părinţi. Volumul II din Vieţile Sfinţilor cuprinde povestirea principalelor momente din viaţa sfinţilor înscrişi în calendarele creştine ortodoxe în luna aprilie, înţelegând mentalitatea sfinţilor prezentaţi în aceste volume, văzând viaţa şi lupta lor cu ei înşişi, cu răul din ei şi din jurul lor, cu lumea păgână în care trăiau, simţi, tu, ca cititor, că încercările lor au fost mult mai grele decât ale tale, creştinul de azi. Vieţile Sfinţilor îţi dau curaj să lupţi pentru atingerea celui mai nobil obiectiv pe care-l poate avea un om pe pământ: mântuirea sufletului. Citind Vieţile Sfinţilor, înţelegi mai uşor distanţa dintre tine şi aceşti campioni ai vieţii spirituale, afli metodele şi mijloacele prin care ei au învins în lupta cu diavolul şi ispitele lui. 
  
Sfinţii români cu care sunt presărate aceste cărţi, îţi măresc curajul, fiindcă înţelegi mai bine că în lupta aceasta în războiul nevăzut dintre bine şi rău s-au implicat şi strămoşii neamului românesc şi au reuşit să iasă învingători. Ne conving de justeţea cauzei lor sfinţii egipteni, orientali, romani, greci, dar cei mai convingători rămân ai noştri, sfinţii români. Ce exemplu mai grăitor privind tăria credinţei şi lupta pentru ea decât Ştefan cel Mare, sau Constantin Brâncoveanu, sau sfinţii dobrogeni, sau cei ardeleni ne pot oferi alţii? Dacă enoriaşii parohiei noastre şi cititorii acestor cărţi vor ajunge la concluzia că încercările lor sunt incomparabil mai uşoare decât ale sfinţilor despre care vor citi aici şi asta îi va determina să se străduiască şi ei să atingă un nivel cât mai înalt de sfinţenie în propria lor viaţă, scopul nostru va fi atins. 
  
B. Cărţi în curs de apariţie: 
  
19. Chemări la Domnul, vol. IX; 
  
20. Mânăstirea profanată; 
  
21. Mitropolitul Bartolomeu-Valeriu Anania, aşa cum l-am cunoscut; 
  
22. Mitropolitul Nestor Vornicescu, aşa cum l-am cunoscut; 
  
23. Mitropolitul Antonie Plămădeală, aşa cum l-am cunoscut; 
  
24. Nunta din Transilvania; 
  
25. Proverbe religioase româneşti; 
  
26. Religia şi proverbul românesc; 
  
27. Scrisoare pastorală, vol. VI; 
  
28. Lacrima amintirii; 
  
C. Micul anticariat: 
  
29. Aldea, T., Scrisorile Apocalipsei, Alba Iulia, Editura Mateus, 1994, 170 pg., 10 lei; 
  
30. Andru, Vasile, Cel mai îndepărtat paradis, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001, 184 pag., 10 lei; 
  
31. Andru, Vasile, Păsările cerului, f.l., Editura Accent Print, 2011, 240 pag., 10 lei; 
  
32. Andru, Vasile, Pustia se lumeşte, Bucureşti, Editura Antet, 2014, 152 pag., 10 lei; 
  
33. Apetrei, E., Mecanofonocardiografie, Bucureşti, Editura Medicală, 1977, 164 pag., 12 lei; 
  
34. Atwood, M., Asasinul orb, Bucureşti, Editura Corint, f.a., 32 pag., 4 lei; 
  
35. Augustin(Fer.), Despre credinţă şi crez, Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 2010, 92 pag., 12 lei; 
  
36. Badea, M., Nichiţelea, P., Filozofia istoriei. Orientări şi tendinţe contemporane, Bucureşti, Editura Politică, 1982, 254 pag., 5 lei; 
  
37. Badea, M., Limba şi literatura română. Poezia, Bucureşti, 2002, 400 pag., 10 lei; 
  
38. Bălaşa, D., File de jurnal, Rm. Vâlcea, Editura Buna Vestire, 2011, 16 pag., 3 lei; 
  
39. Blandiana, Ana, Ora de nisip, Bucureşti, Editura Eminescu, 1983, 336 pag., 10 lei; 
  
40. Cerchez, Em., PC – pas cu pas, Iaşi, Editura Polirom, 2001, 286 pag., 15 lei; 
  
41. Chiriţă, C., Cireşarii, Bucureşti, Editura Tineretului, 1962, vol. I, 336 pag., 7 lei; vol. II, 360 pag., 7 lei; vol. III, 342 pag., 7 lei; vol. IV, 336 pag., 7 lei; vol. V, 382 pag., 7 lei; 
  
42. Cioculescu, Şerban, Amintiri, Bucureşti, Editura Eminescu, 1981, 466 pag., 10 lei; 
  
43. Climer, I., Choix de poesies francaise, Bucureşti, Editura Didactică, 1967, 332 pag., 10 lei 
  
44. Choix de poésies françaises, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1967, 332 pag., 20 lei; 
  
45. Codul rutier 2003 în 1100 întrebări, Bucureşti, Editura Naţional, 2003, 364 pag., 10 lei; 
  
46. Constantin, Th., Cea de-a treia pistă, Bucureşti, 1969, 50 pag., 4 lei, 
  
47. Desmarest, Marie-Anne, Torente, Bucureşti, Editura Porus, 1992, vol. III, 304 pag., 6 lei; vol. IV, 206 pag., 6 lei; vol. V, 190 pag., 6 lei; vol. VI, 208 pag., 6 lei; 
  
48. Dessila, O., Iubim, vol. III, Bucureşti, Editura Eminescu, 1970, 216 pag., 10 lei; 
  
49. Dickens, Ch., Amintirile lui Oliver Twist, Bucureşti, Editura Tineretului, 1962, 450 pag., 10 lei; 
  
50. Dickens, Ch., David Copperfield, Bucureşti, Editura Tineretului, 1969, 520 pag., 15 lei; 
  
51. Dinuţ, Titu, Toteme din Ţara Coşuştei, Craiova, Editura Ramuri, 2013, 254 pag., 10 lei; 
  
52. Dobrescu, Olga, Ostila geometrie(versuri), Timişoara, Editura Marineasa, 1997, 70 pag., 5 lei; 
  
53. Dogaru, C. St., Palimpsest, Bucureşti, Editura Gnosis, 2005, 134 pag., 6 lei; 
  
54. Dreiser, Th., O tragedie americană, Buc., ESPLA, 1954, vol. I, 674 pag., 20 lei; vol. II, 432 pag., 15 lei; 
  
55. Duduleanu, M., Octavianus Augustus, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985, 488 pag., 10 lei; 
  
56. Eder, B., Windouws, Timişoara, Editura Bic All, f.a., 112 pag., 7 lei; 
  
57. Fielding, H., Tom Jones, Buc., Editura pentru literatură, 1967, vol. II, 360 pag., 5 lei; vol. IV, 382 pag., 5 lei; 
  
58. Getino, O., Îi spuneau patruzeci şi cinci, Buc., Editura pentru literatură universală, 1966, 172 pag., 7 lei; 
  
59. Ghirvu – Călin, Elena, Haina vântului, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1981, 190 pag, 5 lei; 
  
60. Gîrleanu, E., Nucul lui Odobac, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1964, 420 pag., 5 lei; 
  
61. Guerrazzi, Fr. D., Isabella Orsini, Bucureşti, Editura Albatros, 1968, 248 pag., 7 lei; 
  
62. Guţan, I., Tudor Arghezi. Imaginarul poetic, Bucureşti, Editura Minerva, 1980, 338 pag., 15 lei; 
  
63. Hobana, I., Enigme pe cerul istoriei, Bucureşti, Editura Abeona, f.a., 276 pag., 10 lei; 
  
64. Hozevitul, Ioan Iacob, Hrană duhovnicească, Buureşti, Editura „Lumină lină”, 2006, 624 pag., 15 lei; 
  
65. Ilie, Cleopa, Dialog cu Sorin Dumitrescu, CD, vol. III, Sihăstria, 2007, 10 lei; 
  
66. Ionescu-Târgovişte, C., Memento de vacanţă pentru hepatici, Buc., Ed. Sport, 1976, 118 pag., 5 lei; 
  
67. Iureş, Şt., Orbita planetei EPS, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1987, 606 pag., 10 lei; 
  
68. „Izvoraşul”, Revista de cultură populară, Rm. Vâlcea, 1993, nr. 4, 48 pag., 2 lei; 
  
69. James, H., Portretul unei doamne, Bucureşti, Editura Eminescu, 1970, 600 pag., 20 lei; 
  
70. Junimea, Bucureşti, Editura Albatros, 1970-1972, vol. I, 316 pag., 5 lei; vol. II, 294 pag., 5 lei; 
  
71. King, St., Culoarul morţii, Oradea, Editura Aquila, 1993, 592 pag., 15 lei; 
  
72. Knittel, J., Via Mala, Bucureşti, Editura „Prietenii cărţii”, 1992, 496 pag., 12 lei; 
  
73. Kogălniceanu, Mihail, Documente diplomatice, Bucureşti, Editura Politică, 1972, 554 pag., 25 lei; 
  
74. Lilienfeld, Fairy, Spiritualitatea monahismului timpuriu al pustiei, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2006, 150 pag., 10 lei; (5) 
  
75. Limbajul medical, Timişoara, Institutul de Medicină, 1974, 4 vol., 10 lei; 
  
76. Lumea Bizanţului, Bucureşti, 1972, 280 pag., 30 lei; 
  
77. Manolescu, N., Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, Bucureşti, Editura Minerva, vol. I, 1980, 314, 10 lei; 
  
78. May, K., Testamentul incaşului, Bucureşti, Editura Albatros, 1971, 380 pag., 15 lei; 
  
79. Marcu, Vasile, Povestea corbului, Bucureşti, Editura „Luminădin lumină”, 1998, 256 pag., 7 lei; 
  
80. Marcu, Vasile, Învierea fiului văduvei din Nain, Bucureşti, Editura „Lumină din lumină”, 2000, 254 pag., 7 lei; 
  
81. Marin, Fl., Explorări funcţionale pentru cadre medii, Bucureşti, Editura Medicală, 1978, 188 pag., 10 lei; 
  
82. Maugham, W. S., Robie, vol. I, Bucureşti, Editura Minerva, 1970, 280 pag., 5 lei; 
  
83. Maupassant, G., Bel-Ami, Bucureşti, Editura Eminescu, 1971, 326 pag., 15 lei; 
  
84. Măndiţă, Nicodim, Drumul Crucii Domnului Iisus Hristos, Bucureşti, Editura „Lumină din lumină”, 2010, 288 pag., 10 lei; 
  
85. Militaru, Vasile, Divina zidire, Bucureşti, Editura „Lumină din lumină”, 2002, 400 pag., 12 lei; 
  
86. Militaru, Vasile, Şoaptele îngerilor. Poemele nemuririi. Dreptul Iov. Psalmii vieţii fără de moarte, Bucureşti, Editura „Lumină lină”, 2010, 384 pag., 12 lei; 
  
87. Militaru, Vasile, Cântarea neamului, Bucureşti, Editura „Lumină din lumină”, f.a., 230 pag., 8 lei; 
  
88. Minunile Maicii Domnului, vol. III, Bârda, Editura Cuget Românesc, 1995, 32 pag., 3 lei; 
  
89. Mogoş, V., Urgenţe metabolice, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1991, 200 pag., 7 lei; 
  
90. Moisescu, Al. D., Modul de administrare a medicamentelor, Bucureşti, Editura Medicală, 1979, 112 pag., 7 lei; 
  
91. Molitor, Ulric, Despre vrăjitoare şi prezicătoare, Bucureşti, Editura Tornada, 1991, 96 pag., 7 lei; 
  
92. Mureşanu, A., Reflexii, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1977, 214 pag., 8 lei; 
  
93. Musicescu, Maria Ana, Mânăstirea Suceviţa, Bucureşti, Editura Suceviţa, 1967, 56 pag., 4 lei; 
  
94. Negruzzi, I., Amintiri din „Junimea”, Bucureşti, Editura Minerva, 1970, 456 pag., 5 lei; 
  
95. Obreja, T., Hematomul intracerebral primar, Iaşi, Editura Junimea, 1980, 220 pag., 10 lei; 
  
96. Oppenheim, Walter, Habsburgii şi Hohenzollernii(1713-1786), Bucureşti, Editura All, 2001, 166 pag., 10 lei; 
  
97. Panciatantra, Trad. Th. Simenschy, Bucureşti, Editura Sophia, 1994, 286 pag., 7 lei; 
  
98. Păcurariu, M., Pagini de istorie bisericească, Sibiu, Ed. Mitrop. Ardealului, 1991, 64 pag., 5 lei; 
  
99. Pelling, Nick, Imperiul Habsburgic(1815-1918), Bucureşti, Editura All, 2002, 168 pag., 8 lei; 
  
100. Poezia germană modernă, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1962, vol. II, 286 pag., 5 lei; 
  
101. Popescu, Tudor, „H.W.” îşi caută umbra, Bucureşti, Editura Militară, 1970, 184 pag., 5 lei; 
  
102. Popovici, Aurel, Stat şi naţiune. Statele Unite ale Austriei Mari, Buc., Ed. Albatros, 1997, 418 pag., 25 lei; 
  
103. Popovici, Doru, Corespondenţe spirituale, Bucureşti, Editura Albatros, 1973, 246 pag., 7 lei; 
  
104. Preda, M., Moromeţii, Bucureşti, Editura Tineretului, 1967, 430 pag., 5 lei; 
  
105. Preutu, Marina, Pissaro, album cu reproduceri color, Bucureşti, Editura Meridiane, 1974, 80 pag., 10 lei; 
  
106. Prohodul Maicii Domnului, Rm. Vâlcea, Editura Buna Vestire, f.a., 36 pag., 5 lei; (3); 
  
107. Quai, I. şi colab., Introducere în teoria şi practica medico-legală, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1978, 10 lei; 
  
108. Raşcu, I. M., Amintiri şi medalioane literare, Buureşti, Editura pentru literatură, 1967, 192 pag., 7 lei; 
  
109. Rebedea, F., Sănătatea femeii gravide, Bucureşti, Editura Medicală, 1985, 96 pag., 6 lei; 
  
110. Sadoveanu, M., Baltagul, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1967, 166 pag., 5 lei; 
  
111. Sbanţu, C., Patrula spaţială, Iaşi, Editura Junimea, 1989, 312 pag., 5 lei; 
  
112. Sbârcea, G., Scurta cronică a Anei Magdalena Bach, Bucureşti, Editura Muzicală, 1965, 230 pag., 10 lei; 
  
113. Schaching, Otto von, Chipul mamei, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2008, 100 pag., 8 lei; 
  
114. Schaff, A., Istorie şi adevăr, Bucureşti, Editura Politică, 1982, 372 pag., 7 lei; 
  
115. Schneider, Fr., Introducere în fiziologia clinică, Timişoara, Editura Facla, 1977, 160 pag., 10 lei; 
  
116. Schumann, R., Din cronicile Davidienilor, Bucureşti, Editura Muzicală, 1972, 320 pag., 7 lei; 
  
117. Scott, W., Quentin Durward, Craiova, Editura Oltenia, f.a., 326 pag., 8 lei; 
  
118. Scott, W., Rob Roy, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1972, 486 pag., 15 lei; 
  
119. Silvestri, A., Critica criticii literare, Buc., Ed. Carpahtia, 2013, vol. I, 270 pag., 12 lei; vol. II, 256 pag., 12 lei; 
  
120. Silvestri, A., Apocalypsis cum figuris(în franceză), Bucureşti, Editura Carpathia Press, 2005, 48 pag., 5 lei; 
  
121. Smollett, Tobias, Călătoriile lui Humphrey Clinker, Bucureşti, Editura Univers, 1971, 430 pag., 20 lei; 
  
122. Smuul, Iuhan, Marea Japoniei, Bucureşti, ESPLA, 1965, 236 pag., 5 lei; 
  
123. Stancu, Zaharia, Desulţ, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1971, 670, 15 lei; 
  
124. Stănescu, E., Tinereţe, sănătate, frumuseţe, Bucureşti, Editura Stadion, 1974, 128 pag., 5 lei; 
  
125. Studii despre opera lui Mihail Sadoveanu, Bucureşti, Editura Albatros, 1977, 340 pag., 7 lei; 
  
126. Sue, E., Misterele Parisului, vol. II, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1968, 366 pag., 5 lei; 
  
127. Ştefanahe, Corneliu, După echinocţiul de primăvară, Iaşi, Editura Junimea, 1981, 222 pag., 5 lei; 
  
128. Tache Sterea, Teologie Dogmatică şi Simbolică, vol. I, Buc., Ed. Institutului Biblic, 2003, 304 pag., 20 lei; 
  
129. Tămaş, P., Umbra lui Zamolxe, Bucureşti, Editura Tineretului, 1968, 294 pag., 5 lei; 
  
130. Teodoreanu, Ionel, La Medeleni, vol. I, Buureşti, Editura Albatros, 1968, 310 pag., 5 lei; 
  
131. Tismana – poartă a sufletului către cer, CD, 8 lei; 
  
132. Turgheniev, I. S., Opere, vol. XI, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1962, 568 pag., 20 lei; 
  
133. Ţugui, I., Contacte cu universul invizibil, Bucureşti, Editura Moldinformbusiness, 1992, 190 pag., 7 lei; 
  
134. Ţugui, I., Viaţă şi privelişti din infern, Bucureşti, Editura Abeona, 1993, 160 pag., 7 lei; 
  
135. Un chip al blândeţii: Părintele Visarion de la Clocociov, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2003, 118 pag., 9 lei; (2) 
  
136. Vianu, T., Arta prozatorilor români, Bucureşti, Eitura Albatros, 1977, 440 pag., 20 lei; 
  
137. Vianu, T., Opere, Buc., Editura Minerva, 1978, vol. VI, 616 pag., 20 lei; vol. VII, 864 pag., 20 lei; vol. IX, 1980, 850 pag., 20 lei; 
  
138. Viaţa, paraclisul şi acatistul Sf. Ioan Gură de Aur, Bucureşti, Editura Bizantină, 2007, 176 pag., 12 lei; 
  
139. Viaţa urmarea şi psaltirea Maicii Domnului, Bucureşti, Editura „Luminădin lumnă”, 2001, 456 pag., 10 lei; 
  
140. Vlad, Siluana, Împreună dumiriri pe cale, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2006, 264 pag., 15 lei; 
  
141. Vulcănescu, R., Boşimanii, Bucureşti, Editura Tineretului, 1966, 170 pag., 5 lei; 
  
142. Zetea, M., Blanchon le téméraire, Bucureşti, Editura Ion Creangă, f.a., 24 pag., 5 lei; 
  
143. Zoba din Vinţ, Ioan, Sicriul de aur, Bucureşti, Editura Minerva, 1984, 304 pag., 10 lei; 
  
144. Zola, E., O pagină de dragoste, Bucureşti, Editura Eminescu, 1971, 312 pag., 15 lei; 
  
Aşteptăm comenzile Dumneavoastră şi înscrieri la viitoarele apariţii. 
  
Sfintele Sărbători cu sănătate şi fericire! 
  
La mulţi ani! 
  
Pr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA 
  
Parohia Malovăţ, jud. Mehedinţi, România 
  
tel. 0724 998 086 
  
E-mail: stanciulescubarda@gmail.com 
  
15 decembrie 2014 
  
Referinţă Bibliografică:
Alexandru STĂNCIULESCU-BÂRDA - OFERTĂ DE CARTE (24) - DECEMBRIE 2014 / Alexandru Stănciulescu Bârda : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1450, Anul IV, 20 decembrie 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Alexandru Stănciulescu Bârda : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Alexandru Stănciulescu Bârda
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!