CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Literatura > Evaluari >  

OPINI DESPRE OPERA ȘI PERSONALITATEA SCRIITORULUI AL.FLORIN ȚENE
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
OPINI DESPRE OPERA ȘI PERSONALITATEA SCRIITORULUI AL.FLORIN ȚENE 
  
Bună seara, stimate domnule Alexandru Florin Țene! 
  
Vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-ați făcută de a fi selectat și publicat în Revista Agora Literară, pe care cu onoare și competență o conduceți! 
  
Vă mai mulțumesc și pentru rapiditatea răspunsului la solicitarea noastră de a pregăti Crestomația - 2019! 
  
Veți avea un loc bine meritat Dvs. și doamna Titina Țene, după cum și domnul Dr. Ionuț Țene. 
  
Vă felicit că-i răscoliți și izgoniți pe români din întuneric înspre lumină - cultură! 
  
Cu deosebit respect, 
  
Ion Istrate directorul revistei LUCEAFĂRUL 
  
Pentru romanului LA BRAȚ CU ANDROMEDA un rol important l-a avut ampla documentare, pornită de la lectura şi cunoaşterea întregii opere, a criticii şi a referinţelor biografice despre scriitor. Documentării reale i s-a adăugat însă factorul ficţional care completează şi clarifică în mod fericit eventualele goluri din biografia reală. 
  
Pe lângă sursele tradiţionale, ca noutate, autorul a apelat şi la cele neconvenţionale, moderne, oferite de internet, prin acestea acumulându-se un impresionant bagaj documentar despre istoriile unor edificii: sedii ale unor instituţii, oraşe, gări, catedrale, spitale, statui, poduri, şcoli, căi ferate etc. care oferă lectorului date de factură nonliterară, dar folositoare pentru cultura generală. 
  
Apreciem folosirea tehnicii realiste de factură balzaciană prin care eroul este descris în mediul său natural cu modul de viaţă, cu obiceiurile şi tradiţiile moştenite, cu îmbrăcămintea de epocă etc. Sunt, de asemenea, de notat descrierea unor credinţe şi superstiţii, apelul la limbajul paremiologic, cu proverbe, zicale şi expresii înţelepte[5], extrase din texte religioase, fragmente de litanii şi rugăciuni, descrieri reuşite de natură etc., care sporesc valoarea cărţii. Cu toate că subtitlul romanului se referă doar la „viaţa” scriitorului, în realitate s-a analizat fiecare demers creator, consemnându-se împrejurările publicării lucrărilor de la debut până la sfârsitul vieţii, fără să se facă şi analiza acestor creaţii. Importante sunt datele despre geneza acestor opere şi primirea pozitivă a lor de către critică şi cititori.Este un roman balzacian.(Emil Istocescu- Rusidava Literară nr.1.2016) 
  
Regăsim şi aici tehnica abilă (riscantă uneori!) a lui Al.Florin Ţene, din romanul „Geamănul din oglindă” (Editura NICO, Târgu Mureş, 2012), de a utiliza intertextualitatea în sublinierea situaţiilor de culminaţie emoţională, cartea având, cred eu, deşi nedeclarat („Toate personajele şi întâmplările povestite în acest roman, în pofida unor asemănări cu realitatea istorică, sunt de natură fictivă” – ne asigură autorul, în preambul), un pronunţat caracter autobiografic. 
  
Este un roman puternic, emoţionant, mărturie şi document – fie şi sub drapaj literar – ale unor vremuri dramatice trăite de oamenii acestui pământ românesc. 
  
Cu siguranţă, îndrăznesc să afirm aceasta, romanul „Un ocean de deşert” reprezintă o culmea, de până acum, a creaţiei lui Al. Florin Ţene.(Mariana Cristescu-Prefață) 
  
La braţ cu Andromeda este o biografie romanţată a scriitorului Gib I. Mihăescu, în care prozatorul clujean se întrece pe sine însuşi. 
  
Poate cândva, peste câteva decenii, va fi şi el personaj în romanul unui scriitor tânăr, ce-l va surprinde îndrăgostit de literatură şi de o himeră pe nume Luminiţ.(Voichiţa Pălăcean-Vereş –Prefață). 
  
Am devenit mai bogată spiritual cititind romanul „GEAMĂNUL DIN OGLINDĂ” a distinsului scriitor Alexandru Florin ŢENE. Un roman în care autorul relatează evenimentele din viaţa personală sub semnul celor zece porunci biblice şi din care avem oportunitatea să-i cunoaştem zbuciumul, revolta împotriva mizeriei umane , a ticăloşilor, care indiferent de epocă în care trăim, ei tot îşi fac veacul, să-i descoperim ura împotriva mentalităţilor şi a obiceiurilor rău famate, cu care s-a întâlnit de-a lungul vieţii sale. 
  
Năpădit de amintiri „precum cârdul de vrăbiuţe asupra unui codru de pâine aruncat în grădina din faţa casei” echilibrul scriitorului este susţinut de dragostea mereu vie a soţiei sale, de zâmbetul ei cald, de atmosfera plăcută ce i-o crează şi care are rolul de a-l linişti, de a-l readuce la realitatea în care trăieşte, de a-l scoate din vârtejul evenimentelor trăite altădată, care uneori l-au întors în timp şi l-au acaparat în totalitate. 
  
„Geamănul din oglindă” este o carte scrisă cu sufletul, emoţionantă, răscolitoare, încărcată de adevăr, interesantă, care nu-ţi poate lipsi din biblioteca sufletului. ( Dora Alina Romanescu-Confluențe Literare, 2014). 
  
Cititorul va descoperi o lume mai mult sau mai puţin cunoscută în atitudinile şi faptele personajelor, va crede sau nu cele istorisite, va învăţa sau nu din cele citite, dar va putea recunoaşte aspecte din viaţa cotidiană sau din vechi istorisiri găsind în desfăşurarea narativă aspecte şi întâmplări inedite care se vor releva în parcurgerea naraţiunii. Urmărind povestea din poveste, va înţelege că oglinzile ar putea fi la fel de fascinante, de numeroase ca şi vieţile ce se oglindesc în ele. 
  
Al. Florin Ţene acţionând în spiritul scriitorului total, nu îşi propune să exorcizeze viaţa de tentaţiile, de riscurile şi capcanele ei, ci doar să o reflecte prin mijloacele de care dispune cu încrederea că misiunea scriitorului este să înfăţişeze cititorului oglinzile manifestărilor universului omenesc, să recreeze povestea din urmele întâmplărilor, sentimentelor, trăirilor şi năzuinţelor omeneşti. Istorii ale faptelor săvârşite şi culese de pe scena lumii noastre. (Eugen Petrescu-Curierul de Vâlcea, 19 ianuarie 2014 ) 
  
Credem că, după ampla monografie al lui Adrian Marino, ca și a paginilor dense și comprehensive ale lui Călinescu, Vianu, Vladimir Streinu, Caracostea sau Mihai Zamfir, ca să cităm doar câțiva dintre exegeții lui Macedonski, cartea lui Al. Florin Țene este cea mai solidă și viabilă lucrare dedicată vieții și operei macedonskiene. (prof.univ.dr.Florentin Smarandache-SCRIB, 2016 ) 
  
Rodica Olteanu 
  
Un om care poate pătrunde în intimitatea actului de creatie al unui artist este o exceptie a firi,el putand radiografica ceea ce este mai profund si profunzator in actul artistic.Multumesc Providentei ca am intalnit un asemenea Om rafinat de cultura,cu o bogatie spirituala complexa care poate descoperii,in altii ceea ce ei insisi nu pot sa dezlege,teoretic.Multumesc Dl. Tene pentru limpezirea spiritului creator al unui artist plastic ce nu se poate defini singur. 
  
R.O. 
  
24.11.2019 
  
Stimate domnule academician prf. Al .Florin Țene 
  
„Am plecat de la o vorbă auzită ieri:”A trecut șu Ziua Republicii” și m-am gândit că acel om nu o fi știind ce zxiceși asta poate că Dumneavoastră și eu avem aceiași vârstă și noi știm că ”Ziua Republicii este în fiecare zi” dar nu toți o cinstesc zilnic cum face-ți Dumneavoastră și mai puțin și eu și spun asta deoarece foemați oamenii de la vârf care vor conduce destinele Țării de aici înainte. Eu după ce am ieșit din lipsurile lăsate de război, am apucat a pune munca mea începând din mină, Unde totul este alb sau negru. prin munca și studiu am acum onoarea să fiu inclus în site-ul Domniei voastre care mă onorează. Cu toate că avem vârsta pensionării apreciez mult capacitatea Dumneavoastră de muncă și fac și eu acest lucru după posibilităpți. Sunt mându că am cunoscut un ”muncitor” atât de devotat nației sale și că alături de Dopmnia sa am și eu puținul meu în fornarea celer 1699 de muncitori calificați 
  
Scuzați-mi euforia, dar nu mai avem intelectuali atât de prolifici ca Domnia Voastră, așa că permite-ți să vă urez dumneavoastră, o personalitate care zilnic muncește și-și asumă ca și Republica fiecare zi și să mă abat puțin de la regulă pentru a vă ura:”SĂRBĂTORI FERICITE DOMNIEI VOASTRE ȘI FAMILIEI ȘI VIAȚĂ LUNGĂ ȘI RODNICĂ” cu aleasă prețuire Toma G, Rocneanu 
  
Maestre, minunat ai gândit și minunat ai scris. Domnul să-ți de-a sănătate, că mintea îi brici! Pentru doamna Măriei Tale, numai bunevestiri din cer și de pe pământ! Cu stimă și drag, 
  
Nelu Stopita. 
  
Stimate Maestre 
  
Va multumesc din suflet pentru vorba buna si 
  
aprecierile Dvs., pe care le intuiesc sincere, mai ales 
  
ca vin partea unuia dintre cei mai de forta literati, 
  
ai momentului. Ele fac pt. mine cat un premiu literar. 
  
Va urez si eu, ca alaturi de prestigioasa Dv familie, 
  
sa aveti parte de multa sanatate si de mari realizari in 
  
continuare , caci mai mult ca oricand e mare nevoie 
  
pentru noi toti. 
  
Cu stima si consideratie. 
  
Ion Iancu Vale 
  
Ioan Creanga -Franța 
  
Domnule Președinte, academician,profesor, scriitor Al.Florin Țene, 
  
Prin aceste sincere cuvinte țin să vă mulțumesc pentru primirea celor două cărți care m-au entuziasmat prin conținutul și stilul lor.Constat că sunteți un mare scriitor prin dezvăluirile unor evenimente și fapte din trecutul comunist regretabile dar și din viața clasei mijloci cuprinzând o arie largă de scriitori ai vremii. 
  
Toate aceste atrocități nu se vor trece cu vederea niciodată din istoria poporului nostru ! 
  
Cartea UN OCEAN DE DEȘERT este o panoplie a vieții de dinainte de război și după, odată ce cizma rusească a intrat cu talpa peste trupul țării, mai mult a fost ajutată de tot felul de trădători, lași și și lichele chiar din rândurile așa zișilor scriitori. 
  
Mai întâi vă admir și vă mulțumesc pentru curajul pe carel-ați afișat în aceste dezvăluiri care m-a făcut să privesc cu optimism viața mea și a altora care gândesc ca mine. 
  
Pe scurt sunt crescut într-o familie de condiție mijlocie care a rămas fără mijloace de trai de două ori după ocupația rusească din 1940 și 1944 din Ținutul Herții. 
  
Am urât comunismul de mic copil și nu am dorit să mai adaug în conștiința mea această idiologie mizerabilă, o fantasmagorie a omenirii ca să piară pentru totdeauna! 
  
În anul cinci de facultate de la Filologie-Iași am avut mulți colegi care s-au dedicat scrisului, eu am fost ultimul dintre cei treizeci și cu mine doar trei dintre ei nu au urmat cârdășia cu diavolul, de aceea nu am putut pătrunde în masa cleioasă a turnătorilor de tot felul. 
  
Aveți dreptate perfectă, când toți conducătorii de reviste din Iași și nu numai sunt foști securiști care ascultă de un singur comandant, domnul, tovarășul Mnolescu și mai departe slugi prea plecate a politicii criminalului Iliescu. 
  
Am publicat în CONVORBIRI LITERARE o povestire dar când am văzut ce specimene apar , așa zise cinstite ca Răzvan Theodorescu am încetat colaborarea., vorba dvs. se bat pentru premii pe care și le împart frățește și mai dau ceva și celor mari! 
  
Acolo nu am găsit calitate, aceeași, aceeași critică cu aceleași subiecte care bat câmpii folosind tot felul de citate luate de pe țărmuri îndepărtate și neștiute. 
  
Domnul Manolescu taie și spânzură,dumnealui l-a ridicat în slăvi pe Cărtărăescu care după a mea citire mi-a dat impresia de un scriitor alunecat în prolex și care se lăuda că preda la studenții lui obiectul Estetică,cum pot eu să-l compar cu strălucitul meu profesor ,Al. Husar ? 
  
Apoi pentru că acolo și peste tot sunt foști colaboeatori care scot pieptul înainte, fără rușine,s-au întâmplat multe manipulări de bani peste care s-a așternut tăcerea. 
  
Nu închei , fărăsă aduc aminte de cărțile dvs. care sunt minunate, nu plictisesc și le scrieți din inimă, o inimă de adevăr și dreptate! 
  
, personajele dvs, chinuite numai pentru că au avut o altă idiologie. Acești ticăloși primesc pensii nesimțite și tot felul de funcții pe la reviste anonime. 
  
Cărțile pe care le-ați scris sunt mărturii pentru viitor și fac ca orice cititor să le citească pe nerăsuflate. 
  
Pe mai departe, fără a vă opri.vă doresc multă sănătate și sincere aprecieri pentru că sunteți în primul rând un mare OM adevărat ! 
  
Cu multă stimă, domnule Președinte, de la Ionuț Creangă ! 
  
Referinţă Bibliografică:
OPINI DESPRE OPERA ȘI PERSONALITATEA SCRIITORULUI AL.FLORIN ȚENE / Al Florin Ţene : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 3503, Anul X, 03 august 2020.

Drepturi de Autor: Copyright © 2020 Al Florin Ţene : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Al Florin Ţene
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondator: George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!