CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Impact > Analize >  

Dr. Augustin OSTACE:1 SUBLIMUL RĂZBOI
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
1  
 
SUBLIMUL RĂZBOI  
 
Asalturile video-creative de la Revox – Bistritz, cu Roger – negatorul tuturor oboselilor, din ultimele trei săptămâni de toamnă târzie, prezidenţială, fierbinte şi controversată (7-27 Noiembrie 2019), au fost urmate de trei zile şi trei nopţi de somn şi cufundare în uitări din imperiile Morfeice şi Non-Anamnezice din Germania, recuperându-mă în sinele-mi străin, poate chiar de mine însumi, într-o traducere aproximativă, Sich Erholung, befremdet von mir selbst…  
 
Daar, nu am timp prea mult de meditaţii pseudo-metafizice, fiindcă, azi, Vineri 29 Noiembrie 2019, sunt prelegeri şi simpozioane în Köln Universität, în Physik, Chemie, Medizin, Wirtschaft (Economie), şi, în cel mai scurt timp, trebuie să reintru ca Studierender (cel ce studiază neîntrerupt, neîmpiedicat de aplauze absente şi zâmbete îngheţate, şi evident, neinvitat de culturnici şi amploiaţi de la diverse marginalităţi locale), în universul cunoaşterii adecvate şi adevărate, fiindcă adevărul în cunoaştere e dur, dar, e singura lege… Dura lex, sed lex, şi numai munca îndârjită învinge orice, Labor omnia, improbus vincit…  
 
Aşa că, daa, în Physik şi Chemie, daa, despre misterele materiei negre, Dunkle Materie, şi presupuşii săi vectori, Axionii?, cât şi despre Nano-Pico-Femto tehnologii, deocamdată multe în experimente, desigur, dar mâine începe întotdeauna azi, sau, poate chiar de ieri, nuu?, Jeder Anfang ist von Gestern, nicht wahr?… Ieri s-a vorbit mult despre aşa-zisa particula lui Dumnezeu, Higgs Boson, astăzi despre particula materiei negre (încă nedetectabilă!), iar mâine ar fi posibil să vorbim despre particula energiei negre, Dunkle Energie, sau a găurii negre, Schwarze Loch…  
 
Daa, mai departe, în Medizin (sau Quantum–Medizin!), obsesiile de terapii genetice, Gentherapie, şi extrem individualizate şi personalizate, ca Genmedizin, care ar putea deturna, cel puţin în parte, patologiile tumorale şi neuronale, atât de frecvente şi ameninţătoare astăzi…  
 
După câteva ore de notări, ascultări şi alergări între diferitele departamente de la Uni Albertus Magnus, simt nevoia unei relaxări în uriaşa Bibliothek din Uni-Zentrum… Am câteva pagini de copiat din Oxford English Dictionary şi Langenscheidt… Privesc apoi înspre  
 
2  
 
regalele de Artă, Filozofie şi Filologie, fără vreo ţintă precisă, ca o reintrare în spiritul templului, numit carte, denumit pagină scrisă, sau cuvânt de întemeiere, Wortbildung in ex Libris… Când, deodat’, ceva îmi atrage atenţia… Văd binee?... Citesc, recitesc, daa, pe un regal nou, un set de cărţi, care nu au fost până acum în departamentul de Filologie, Philologie Abteilung… Deci, să le luam în ordine pe primele patru cărţi studiate, răsfoite şi parţial copiate… Cine este mereu în căutare, un zeu al neodihnei, îl incearcă mereu, odihnindu-l tocmai prin suişuri şi coborâşuri…  
 
1 - GRAMMATIK DER RUMÄNISCHEN SPRACHE DER GEGENWART – Gramatica Contemporană a Limbii Române, Ediţie 1987, semnate de Arthur Beyrer, Klaus Bochmann şi Siegfried Bronsert, apărută la Editura „Enzyklopädie Leipzig“… Rapida copiere a paginilor de început, rapida răsfoire a temelor principale, cu apariţia şi dezvoltarea Limbii Române, Entstehung und Entwicklung der Rumänische Sprache, cu capitole dense de Phonologie, Phonetik, Orthographie, Morphologie, Syntax… Un adevărat tezaur pentru orice grammarian, ce se regăseşte în leagănul originar al primelor vocale şi consoane, reîmbogăţindu-se prin cei ce-l vor străbate în citire şi recitire, în scriere şi rescriere, în studiere şi restudiere, în imaginar şi reimaginar, împletind lumile clasice de paginare clasic tipărită cu lumile virtuale On-Line, de căutător – Surferer, de Blogger – croitor, sau rezonându-se pe sine ca YouTuber al nesfârşitelor lumi quantice, sau luptând întru revelaţii poetice, filozofice sau ştiinţifice ca neobosit Amazonist sau Googleist, încercând iluzia anthropo-sapientică din latinismele teutonice şi anglo-americane, via temporo-spaţialităţilor Miorithice…  
 
2 - RUMÄNISCHE LITERATUR – GESCHICHTE, VON DEN ANFÄNGEN BIS ZUR GEGENWART – Istoria Literaturii Române, de la Începuturi până în Prezent – Ediţia 1994, de Eva Behring, în Editura Universităţii din Konstanz… Literatura este Mythologia unui popor, este cânt şi colind, Lied und Kolind, este Baladă şi Legendă, este Doină, este Mioriţa, este foaie verde, Grünes Blatt, este Moldauische Chroniken, prin Varlaam, Dosoftei şi Neculce, este Kultur şi Literatur de Siebenbürgen (inclusiv din a mea „Meditaţie a unui Zeu”, Nachdenken eines Gottes), este Kantemirs Hieroglyphische Geschichte (Istoria Hieroglifică), este Blaga’s Luziferischer Erkenntnis (Cunoaşterea Luciferică), este Rebren în ale sale portrete de Dorfmilieu (Lumea Satului Ardelean), este Lovinesco prin Zeitgeist înfruntând Raumgeist, în acel nestins spirit al poporului, Volksgeist  
 
3  
 
(adică Spiritul de timp, de spaţiu şi de popor)… Oare de ce nu aş extinde acest Spirit al zbaterilor creative şi înspre un Spirit al Fiinţei, Daseinsgeist, ce multiplicându-se prin ele însele ar putea recrea un spirit al Specie, Speziesgeist, un nou spirit de Sapiens, Sapiensgeist, obsesia tuturor lucrărilor mele de filozofie, anthropologie, sapientologie, ştiinţă şi poezie, repetată în Sapienticele mele prin crucialele întrebări, De unde Vin? Cine sunt? Încotro mă îndrept?... Aştept de mai multe luni o revelaţie de tip Roşiianu!... Romeo! Sunt cu tine!...  
 
3 - PANORAMA CRITICII LITERARE ROMÂNEŞTI – 1950-2000, de Irina Petraş (Preşedinta Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor), la Editura Casa Cărţii de Știinţă… Sunt în război cu Uniunea Scriitorilor din România de peste 16 ani, inclusiv cu Filiala de Cluj, fiind tratat cu brutală respingere în mai multe rânduri, dar nu în război cu Literatura Română, cu Scrisul Românesc, pe care îl respect şi stimez, de la care am învăţat, învăţ şi voi învăţa, şi pe care îl scriu şi rescriu în lumi străine, gândindu-l şi regândindu-l, şi prin care există un glas, mai minor, mai minimal în lumile Occidentale…  
 
Un lucru este mai mult decât cert, că acolo unde am fost eu, Augustin Ostace, în cei peste 31 de ani de Occident, acolo nu a fost o voce absentă în Limba Română, acolo nu a fost o netresărire din temporo-spaţialitatea mioritică, acolo nu a fost un vacuum indiferent sau indolent… Dar, cum am fost tratat la Uniunea Scriitorilor din Cluj aşa am fost tratat şi la Uniunea Scriitorilor din Sibiu şi Bucureşti, deci cu pumnul în gură, cu respingere, cu şuturi în fund…  
 
Oare ar exista un ochi ce poate mărturisi tot ce vede şi mai ales ceea ce presimte în invizibil?...  
 
Oare ar exista o ureche ce ar percepe inaudibilul?  
 
Oare ar exista un supra-limbaj uman ce ar putea recodifica necodificabilul inepuizabil?  
 
Oare ar exista un cuvânt însumând deopotrivă paradisul şi infernul metaforelor?  
 
Oare mirabilul cuvânt poetic şi poietic ar fi găsibil în noi înşine, un fel de poeto-conceptologism de Boson – Higgs sau un Axion al imposibilului, asaltabil prin sacrificii şi mărturisiri?… oare… oare… oare…  
 
4  
 
4 - RUMÄNISCHE LITERATUR DER GEGENWART – 1944-1966, Ediţia 1968, de Dumitru Micu şi Nicolae Manolescu, în traducerea lui Ernst Erwin Lange-Kowal, apărută la Editura Max Hueber Verlag München…  
 
Domnule Manolescu, trebuie să ştiţi că sunt în război cu Uniunea Scriitorilor din România, al cărui preşedinte sunteţi, inclusiv cu centrala Bukarest a USR-ului, dar nu cu Literatura Română, nu cu Scrisul Românesc, ilustrată prin mari condeie, în pasajele lor de sublimitate, atât poetice cât şi de roman sau critică literară…  
 
…Limba Română este Literatura Română, Rumänische Sprache ist Rumänische Literatur, una din esenţele poporului român, eine wesentlichen des rumänischen Volkes…  
 
Vom alege din bogata prezentare a autorilor, triada Arghezi, Blaga, Călinescu, fără să minimalizam alţi autori, printre care Jebeleanu, Paraschivescu, Sadoveanu, Petrescu, Stancu, Preda, Barbu, Popovici…  
 
Deci Arghezi, poet, prozator, pamfletist, eseist… Dichter, Prosaschriftsteller, Pamphletist, Essayist… „Cel asemenea străbunilor” - „den Ahnen gleich“, căutătorul cuvintelor potrivite, Passenden Worte, repoetizând poezia Psalmilor, „înverşunat de piedici” - „Erbost über die Fesseln“, lirizând în Cântare Omului – Gesang an den Menschen, o pulsaţie între cosmos, materie şi întruchipare…  
 
Reproduc din poemul arghezian Nici o silabă-ntreagă…  
 
„Era, şopteşte cartea, la început cuvântul  
 
Purtându-se pe ape, ca negura, răzleţ  
 
De se-auzea un tropot, cuvântul era vântul  
 
Călare pe vecie şi veşnic călăreţ”  
 
În traducerea autorului cărţii…  
 
„Am Anfang, so raunt das Buch, war es das Wort  
 
Einsam erhob es sich über die Wasser, wie ein Nebel fort  
 
Hörte man ein Traben, war das Wort der Wind  
 
Ewig zu Pferde, ein ewiges Reiterskind“  
 
…Limba Germană, extrem de bogată în verbe, adverbe şi prepoziţii (cu Genitivul, cu Dativul şi Acuzativul), complică şi diversifică înţelesurile din Limba Română, aşa încât, zic eu, cel mai bine pentru  
 
5  
 
un poet român era şi este să scrie direct.. în Germană! Arghezi avea această calitate, ca de altfel şi Blaga şi Călinescu… Ciudat, extrem de ciudat, nu au făcut-o!...  
 
Din Blaga, câteva spicuiri din Mirabila Sămânţă – Der Wunderbare Samen… „Mi-ai ghicit încântarea – Du hast meine Verzückung erraten… Copacul meu, vântul îl scutură – An meinem Baum rüttelt der Wind… Laudă seminţelor, celor de faţa şi-n veci tuturor – Ein Lob den Samen, den jetzigen, und allen in Ewigkeit“…  
 
Din Paşii Profetului – Die Schritte des Propheten, sunt traduse pasaje din Cântecul Spicelor – der Gesang der Ähnen, cât şi pasaje din ciclul de Vară de Noiemvrie… „Când nicăieri nu mai eşti, eşti în mine, Eşti iată, Aducere-aminte – Wenn Du nirgends mehr bist, dann bist Du in mir, Ach, Erinnerung“…  
 
Din Călinescu, mult mai puţin cunoscut ca poet, dar, în 1926, în Poezii Improvizate – Improvisierte Gedichte şi în 1937 în volumul Poezii – Die Absicht des Dichters, marele critic se prezintă şi poetic, poate mai puţin convingător sau poate mai timid… „Dulapul e-o vitrină cu-obiecte milenare / Dulceţurile-s grele de vişin şi cais – Der Schrank ist eine Vitrine mit jahrhundertealten Gegenstände, Die Süßigkeiten sind schwer von Kirschen und Aprikosen”…  
 
Mă opresc deocamdată aici, fiindcă Sâmbătă 30 Noiembrie, de la 10 dimineaţa, la Internet – Zentrum, am o tensionată dispunere şi expunere pentru Google Play / Books, cu computeristul meu german A. Hintze, o germanitate strictă şi neîndurătoare… Promit, dacă voi avea timp desigur, o revenire asupra temelor prezentate, aşa, în viteză, în suprafaţă, în virtual şi poate ireal… That’s our life, always in speeding up…  
 
…Vedeţi că războaiele, mai mult sau mai puţin sublime, de drept, administrative, de traduceri, cu metafore interpretative, au fructele lor, mai dulci, mai amare, au tensionantul lor, mai mult sau mai puţin inspirator, conferind poeto-filozofului dimensionalitatea contradicţiilor din care toate provin, Polemos, polemos, Du Vater aller Dinge!...  
 
Augustin Ostace – Diaspora Germană  
 
29 Noiembrie 2019  
 
Referinţă Bibliografică:
Dr. Augustin OSTACE:1 SUBLIMUL RĂZBOI / Al Florin Ţene : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 3257, Anul IX, 01 decembrie 2019.

Drepturi de Autor: Copyright © 2019 Al Florin Ţene : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Al Florin Ţene
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondator: George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!