CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Versuri > Ipostaze >  
Autor: Adriana Meșter         Ediţia nr. 2650 din 03 aprilie 2018        Toate Articolele Autorului

Adriana MEȘTER - JURNAL DIN OGLINDĂ / A DIARY IN A LOOKING GLASS (POEME / POEMS)

 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
ALCHIMIA IUBIRII  
 
Hai…  
mi-a spus îngerul,  
suflându-mi ușor peste aripa,  
aș vrea să te  
duc  
acum să punem niște puncte  
am găsit câteva i-uri incomplete  
și ele vin de la  
iubire  
infinit iremediabil  
intens imaginat… și alte câteva alte mii de cuvinte.  
(Am înțeles jocul, e exact ce îmi doresc)  
să pun infinite i-uri  
pe toată alchimia iubirii…  
dar până atunci, mai am de făcut  
puțină…  
fizică.  
 
ALCHEMY O LOVE  
 
Come along,  
the angel urged me,  
gently blowing over my wing,  
I’d like to  
take you  
to dot some „i”s  
as I found some that were incomplete  
and they come from  
infatuation  
infinity irremediable  
intense imaginary… and several other thousands words.  
(I understood the game, it is exactly what I need)  
dotting „i”s  
for an entire alchemy of infatuation  
but until then, I still have to work  
a bit…  
on my Physics.  
 
 
A2  
 
Când am luat acel tren (așteptam de câteva anotimpuri într-o gară pustie)  
nu știam că,  
după câțiva pasageri anonimi  
din câteva stații răzlețe,  
vei veni  
să privești  
cu mine fluturii captivi în neoane colorate…  
Am uitat tot, chiar tot,  
chiar și o elementară lecție de  
gramatică  
nu mai știam unde să pun cratima într-un noiembrie târziu  
(de-acum te voi învăța că noiembrie se scrie noi-embrie)  
și ți-am cedat locul de la geam  
lăsându-te să vezi lumea prin ochii mei…  
călătorim clandestin, abandonați,  
scoși dintr-un timp în care trebuie să ne obișnuim  
cu  
o  
echilibristică cumplită…  
călătorim clandestin și,  
chiar dacă cineva ne va surprinde,  
vom coborî  
împreună.  
 
A2  
 
When I got on that train (after waiting several seasons on an empty quay)  
I didn’t know that,  
after several random stops,  
you’ll come  
to watch with me  
butterflies stuck in colourful neon signs…  
I have forgotten everything, literally everything,  
even my basic grammar  
training  
I didn’t know how to put a hyphen between a late November anymore  
(I’ll teach you from now on to hyphenate now-ember)  
andI let you stay in my window-seat  
allowing you to see the world through my eyes…  
clandestine travellers, abandoned,  
out of a time where we are forced to run on  
a  
very  
thin, atrocious rope…  
clandestine travellers, and,  
should somebody spot us,  
eager to get down  
together.  
 
 
LECȚIA DE EXTROSPECȚIE  
 
Când a sunat de intrare în lumea noastră  
nu știam răspunsul la nicio întrebare  
vedeam doar cum luna se împământenește în idei, interogații și demonstrații  
despre cum se deconstruiește o utopie  
despre cum fiecare lacrimă reconstruiește o frondă a emoției…  
profesorul scria cu sufletul pe tabla colorată  
oglindind decadent aparențele simple  
- nu știm nimic.... îmi șopteau percepțiile întoarse pe dos  
ca o mănușă cu sute de degete încurcate de căutare…  
- vei avea cel mult un 1 la purtare…și asta cu indulgența forțată  
a celui care scrie demonstrații pe tabla colorată  
uitându-și sufletul rătăcit în nevoia de timp și alte nimicuri  
 
…dar, până vei învăța să scrii din nou cu sufletul  
(și dacă nevoia de timp nu se spulberă în pauză)  
am șters tabla…ca să o putem lua de la capăt…  
 
A LESSON ON EXTROSPECTION  
 
When the bell went for class in our world  
I knew the answer to no question  
I saw the moon coming down to earthwith ideas, interrogations and demonstrations  
on how to deconstruct a utopia  
on how each tear reconstructs a revolt of emotion….  
the teacher was writing on the coloured blackboard with his soul  
mirroring decadently the simple appearances.  
- we know nothing… whispered the perceptions turned inside-out  
as a glove with hundreds of fingers mingled in a search…  
- you’ll get a One in Behaviour at best… and this with the forced indulgence  
of the one writing demonstrations on the coloured blackboard  
forgetting his lost soul in his need for time and other odds and ends  
 
…but, until you’ll learn to write again with your soul  
(and if the need for time doesn’t vanish during the break)  
I cleaned the blackboard…to be able to start it all over again.  
 
 
REINVENTARE  
 
„Regret  
că nu țin un jurnal  
(mi-a spus Prometeu jucându-se cu fluturii)  
fluturii, florile, fericirea  
sunt atât de fragile  
aș vrea să le cuprind în mine  
veșnic…  
fără uitare  
fără minciuni  
fără remușcări  
utopic”  
Și atunci  
da, atunci, am reinventat mitul  
parcă sacrificiul nu era destul (ce folos dacă totul se regenerează)  
și am forțat pasărea  
să coboare în cercuri, deasupra inimii  
pentru a visa acolo  
despre minuni, enigme și alte rătăciri  
până când, într-un final, a ajuns, utopic,  
acasă.  
 
 
REINVENTING  
 
‘I regret  
not keeping a diary  
(Prometheus told me playing with the fireflies)  
fireflies, flowers, felicity  
are things of such fragility  
I’d like to keep them inside me  
forever…  
without oblivion  
without lies  
without remorse  
ideally.‘  
And then,  
yes, precisely then, I re-invented the myth  
as if sacrifice weren’t enough (what’s the use if everything regenerates)  
and I forced the bird  
to descend in circles, above the heart  
to dream there  
about miracles, enigmas and other wanderings  
until the moment when, finally, he ideally  
reached home.  
 
 
NORDUL  
 
În fiecare zi  
te simt căutând nordul  
indiferent de răsărituri și apusuri  
ce se înșiră aproape ritmic  
într-un rollercoaster de senzații infinite…  
m-aș opri  
o secundă, un anotimp  
atât cât să pun în text monotypecorsivași14  
dar e atât de perfect și de fragil totul  
încât voi continua să scriu în același timesnew roman  
pe care  
l-am descoperit, împreună,  
acum,  
odată cu  
nordul.  
 
 
THE NORTH  
 
Every day  
I feel you searching for the North  
irrespective of dusks and dawns  
creating an almost rhythmical chain  
on a merry-go-round of infinite sensations…  
I’d stop  
for a second, for a season.  
just to use monotypecorsiva and 14 for my text  
but everything is so fragile and so perfect  
that I’ll go on using the same old times new roman  
which  
we discovered, together,  
now,  
together with  
the North.  
 
 
A FI SAU A NU FI  
 
Într-o zi (bună sau rea, albă sau neagră)  
- așa cum e tentația oamenilor de a face doar confesiuni paralele –  
am să îmi iau scena în primire și la schimb  
voi da o felie de suflet tăiată cu precizia unui bisturiu  
(doar așa putem observa toate trăirile, replicile, axiomele îngândurate)  
deci….  
mă va lua scena în primire și de acolo  
de sus,  
d  
e  
 
f  
o  
a  
r  
t  
e  
sus  
voi putea să monologhez despre o nouă (dez)ordine amoroasă,  
despre teatru și parfumuri, despre nimicuri și zgomote, despre regretul de a nu fi fost când eram  
despre fobii și clișee, artificii mocnite, ceasuri inventate  
dar  
până atunci  
a venit Regizorul, m-a luat de mână și m-a trimis, cu un zâmbet condescendent  
să mai învăț…câteva replici.  
 
TO BE OR NOT TO BE  
 
One day (good or bad, white or black)  
- the way the temptation of people to make only parallel confessions is-  
I’ll take the stage into my stride and in exchange  
I’ll give a slice of soul surgically severed  
(the only way to grasp al the feelings, the lines, the thinking axioms)  
so...  
I’ll make the stage my own, and from up  
above,  
w  
a  
y  
 
u  
p  
above  
I’ll be able to discourse on a new love (dis)order,  
on theatre and scents, on sweet nothings and furious sounds, on the regret  
of not having been when I was  
of phobias and clichés, smoldering fireworks and invented hour  
but  
until then  
the director came, took me by the hand and sent me, with a lofty smile,  
to learn ... some more lines.  
---------------------------------------  
MEȘTER Adriana, (n. 17 iunie 1976). Poet. Profesor de limba și literatura română (Colegiul Național „Gh. Șincai”, Baia Mare). Studii: Licență: Universitatea Babeș – Bolyai, Facultatea de Litere, specializarea română – etnologie. Masterat: Universitatea de Nord, Baia Mare, Facultatea de Litere (Drepturile omului, democrație, pace și toleranță). Doctorat: Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca - doctor în filologie.  
 
Publicații:  
• Structura ceremonialului de nuntă pe Valea Izei, în volumul Antropologie şi studii culturale, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012, ISBN 978-605-543-318-2  
• Componentele scenariului ritualic în obiceiurile vieţii de familie, în volumul Teme actuale în cercetarea etnologică şi antropologică. Studii şi comunicări ştiinţifice, Editura Fundaţiei Pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2011, ISBN 978-606-526-086-3;  
• Geometria sunetului şi a tăcerii în poezia lui Ion Pop, în Mişcarea literară, anul X, nr. 1 (37), 2011, Bistriţa, ISSN 1583-1957  
• Daniel Turcea – Vocaţia absolutului, în Mişcarea literară, anul VIII, nr. 2 (30), 2009, Bistriţa, ISSN 1583-1957  
• Aspecte ale ceremonialurilor de trecere: elemente de poetică folclorică în strigătura de nuntă din Săliştea de Sus, Maramureş, lucrare susţinută la Conferinţa Internaţională „Spaţii culturale şi fond arhaic”, şi publicată în volumul „Spaţii culturale şi fond arhaic”, editura Universităţii de Nord Ethnologica, Baia Mare, 2008, ISBN 978-973-1729-81-7; ISBN 978-973-88841-1-3;  
 
Premii pentru poezie acordate de revista „Cronica”, Iași și „Familia”, Oradea. Poeziile de mai sus sunt din volumul „Jurnalul din Oglindă/ A diary in a looking glass”, în curs de apariție la editura „Limes” din Cluj-Napoca.  
(George ROCA. Rexlibris Media Group, 30 martie 2018)  
Referinţă Bibliografică:
Adriana MEȘTER - JURNAL DIN OGLINDĂ / A DIARY IN A LOOKING GLASS (POEME / POEMS) / Adriana Meșter : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2650, Anul VIII, 03 aprilie 2018.

Drepturi de Autor: Copyright © 2018 Adriana Meșter : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Adriana Meșter
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!