CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Versuri > Ipostaze >  
Autor: Adrian Botez         Ediţia nr. 3414 din 06 mai 2020        Toate Articolele Autorului

Adrian BOTEZ - SEMNE ȘI SEMNALE (POEME)

 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
COLECȚIONAR DE-AUREOLE ȘI CASTELAN AL LUNII  
 
Colecționar de-Aureole și Castelan al Lunii  
sunt Gospodar de Ceruri și Faur al Minunii  
sub Mângâierea mea crescut-a și Cornul d-Inorog  
dar și Grădini de Raiuri – Fulger din loc în loc...  
 
născut din Rana Răstignirii – Frate-s al Lui Hristos  
căci Rănile-mi de obște - Uitarea-n Vis le-a scos :  
Petale Roșii – Trandafirii-mi lasă-n Palme...  
...ce Lume ? – ce Urgii ? – ce Spaime și ce Faime ?...  
 
..mai mult decât un Rege – mai slab ca Grădinar  
tânjesc doar după Rodul Lăutei de Scripcar :  
în Scrisul de Ursită citit-am Nouă Strună  
 
cu Noi Cântări hrănesc – din Stihu-mi – Cetatea noastră Bună...  
...cresc - Dimineți de Veci – Lăstari de Armonie :  
cu Dor Lin de Lumină – Povestea mea învie...  
 
 
AMURGUL TRIST DE LUME – LĂMÂIE STOARSĂ ÎN CAFEA  
 
Amurgul trist de Lume – Lămâie stoarsă în Cafea  
n-a auzit de mine : unde e Soarta mea ?  
...zgârii Tăiș de Strună : în Inima Nebună  
un dumnezeu pe mine se răzbună...  
 
...îmi cad oasele în Cap – din mii de Cimitire  
Osânda Ultimă și-a scris – oricare Amintire...  
...rod Șobolani – la Spada mea : doar Bale cad în Paie:  
Cârtiți Demente – Cartea mea – în Colți cu-Otravă taie...  
 
dar Fratele Melancolie din Rănile-mi tot cântă  
și mă înalț - fără să cred – pe Munți și Cruce Sfântă :  
un Alfabet fără de Grai replămădește-mi Chipul  
 
Clepsidrele și-au fost pierdut Sahare de Nisipuri...  
...sunt Cavalerul – sfârâind Cenușile-de-Vină  
Fluturi – Îngeri Sfioși – suspină Roua Crină...  
*  
...rugați-vă – Regi de Cristal – la Fiica Lui – Albina :  
așa veți mântui - -ntru Har – Popor vuind Lumina !  
 
 
ÎNTUNECATUL FAUR  
 
Întunecatul Faur iscă – trudnic – Scânteia  
Focul suì – tiptil – pe Nicovală :  
trăsni Ciocanul – Firavă – IDEEA :  
Lumini – ca Șobolanii – cotrobăiesc prin Sală...  
 
Faur Turbat adună Grâu-Văpaia  
o Pâine-Rază ne-a hrănit Odaia :  
au năvălit Pizmașii – suflând - din Lumânare  
Ultima mea Nădejde : Munții – Minuni de Zare...  
 
...stau – cocoșat – sub Întuneric – iar Gândacii  
cu Ciòburii Ideii și-au fost umplut toți Sacii :  
pe-o Rădăcină – din Bezne Răsărită  
 
stă Marea Vrăjitoare – bucătărind Ispită...  
...Strigoi de Covălie – Strigoaice Copilandre  
mă-ntind – în Veșnicie – pe-un Strat de Salamandre...  
...Tandre...  
 
 
MLĂȘTINÂND ȘI OCHI - ȘI SUFLET - TÂRÂTURI FĂRĂ MĂSURĂ  
 
mlăștinând și Ochi - și Suflet – Târâturi-Fără-Măsură  
potopit-au și Grădină – Lui Crist pus-au Pumn în Gură :  
cred că – astfel - și Heruvi-or umilì  
iar Suavi Serafi-în-Floare – pe dată vor răgușì...!  
 
Mălură din Vii Celeste – Derbedei de o Parà  
Spărgători Lăutei Sfinte – din Broaște ne veți cânta :  
Spectatori – Măgarii Lunii – duhnind a Putreziciune  
știu s-aplaude orice Răget - și pe-oricare Spurcăciune !  
 
...Ramura-cu-Flori - Regească - intră candid - pe Fereastră  
aducând Fulger de Lacuri – precum Pasărea Măiastră :  
alungați Amar Trecutul - și dereticați Ospiciul !  
 
...să fii Rău – în Lumea Joasă – a ajuns – curat ! – un Viciu !  
...nu te mai gândi – Scripcare ! – ci întâmpină Lumine :  
Ele-s Dorul – Ele-s Fapta – Cânt Năvalnic – Roura de Crist : REGINE !  
*  
...Călător în Șea-Scrisoare  
vino Seara – pe Răcoare  
și ne cântă - din Izvoare  
Cântul Lumii Viitoare !  
 
 
SĂTUI DE-ATÂTEA – FĂRĂ NOIMĂ – SEMNE ȘI SEMNALE  
 
sătui de-atâtea – Fără Noimă – Semne și Semnale  
Ființa ne-o-ndreptăm spre Sunete Astrale  
spre Balul Stelelor – valsând pe Ritmuri Vesperale  
spre Turnul Ceasului Celestei Catedrale !  
 
...Pribeagul pripășit – Acolo - -ntre Văpăi  
smerit – din Traistă-și scoate Cânturi (Clăi !)  
și le așează – delicat și-nfricoșat – pe Strune  
să-i fie scrisă și Lăuta-n Focul-Cel-De-Rune...  
 
...din Centrul Empireic – spre Ne-Margini  
s-a fost pornit o Horă-Fără-Pagini :  
e-o Carte – doar – dar Lumile-n-Paragini  
 
de Litere nu au nevoie : Zei-Imagini  
din Beznele de Jos – se tot ridică  
spre Vuietul-de-Orgă – ce n-abdică !  
*  
...Heralzi vestesc de câte ori Crist-Organistul  
ne schimbă Cântecul – deci înflorește Visul :  
nici Lăutarul n-a-mpietrit Lăuta-i – sub Bărbie  
ci cântă Cântecul care rodește Stele-n Glie !  
 
 
HAIDUCUL  
 
El e Haiduc de Spiță Veche  
(Femeie rabdă doar din Toane...) :  
sar – mii – Bogați – loviți de Streche  
când îi înghesuie-n Bulboană  
 
Averi nu strânge – Bani împarte  
la cei Sărmani și fără Parte :  
la Moara Veche-și face veacul  
alăturându-și tot Săracul  
 
Domnia Țării – tremurândă  
(...Străină – Rea - Tare Flămândă !)  
dă Aur la-Arbănași – Sodom  
Pòteri să-l pună sub Osândă !  
...dar el Nălucă-i ! - ...nu e Om...  
 
năprasnic – lovi Curțile chiar Ieri  
dar n-a făcut-o pentru Fală :  
El sparge Cheful la Boieri  
dând lăcomìi pe Nicovală...!  
 
...așa va fi – în veac – Haiducul  
doborâtor de-Obraznici Vulpi :  
Umili Pălmași de-i legi și-i scuipi  
ți-arată - El – Temei : BUTUCUL...  
 
...venit-au – iar – Vremi de Bejènii  
striviți suntem – iar – de Vedènii :  
ne-au potopit Străini – Viclènii  
omoară-n noi Duh de Ectènii...  
 
...Popor Sărac – născut Colinzi  
arând Pământul din Oglinzi  
își tot visează Dumnezeul  
de pe Pământ – iar nu din Grinzi :  
Credința-i luminează Greul...  
 
Colò – -n Pădure și pe Munte  
își joacă Murgul – iar – Haiducul  
cu-Aureolă – iar - pe Frunte !  
...tăiem Ciocoilor – Surtucul !  
 
 
LITERA ”A” SE ROTEȘTE – ÎN JURUL LITEREI ”A”  
 
Litera ”a” se rotește – în  
jurul Literei  
”a” – cu o Viteză  
Superluminică - și numai  
așa – Ochiul meu – lenevos – poate zări  
citi – Chipul și Așezarea  
FIXĂ – a literei  
”a”  
 
Litera ”b” se rotește – în  
jurul Literei ”b” – cu o Viteză  
Superluminică - și numai  
așa – Ochiul meu – lenevos – poate zări  
citi – Chipul și Așezarea  
FIXĂ – a literei  
”b”...  
 
...și tot așa se întâmplă cu  
toate Literele – din  
toate Cărțile Lumii - și tot așa se  
dezlănțuie Vitezele  
Superluminice – ale tuturor  
Lucrurilor – pentru ca toate  
Lucrurile – din toate  
Lumile – pe care Ochiul  
meu – lenevos - le zărește – sau  
măcar le intuiește-bănuiește – să se  
prezinte - nouă și  
Ochiului nostru – mult-lăfăit – în  
Poziție de Drepți și cu Mâna la  
Cozoroc - deci  
FIXE...  
 
...asta – până când Ochiul nostru – lenevos - și  
întreagă – Ființa noastră – se vor  
trezi – de-adevăratelea - și-și vor ieși din  
Fire – da-da - ce mai încolo și-ncoace : VOR  
ÎNNEBUNI !– de  
Ciudă – ori din  
Orgoliu - și se vor  
repezi – cu aceeași Viteză  
Superluminică – se vor  
năpusti - pe  
urmele tuturor  
Literelor – asupra și după toate  
Lucrurile Lumilor – Infinitelor  
Lumi - amestecându-le-ntre  
Ele - și  
făcându-le Cunoștință – Unele cu  
Altele – într-o Apoteoză a lui  
UNU-ARMONIA SUPREMĂ :  
DESĂVÂRȘIT - ÎNȚELEGEREA !  
 
 
CĂTRE MIHAI SIN PĂTRAȘCU-VODĂ  
 
Mihai sin Pătrașcu-Vodă – un Viteaz între Viteji  
a murit când - toți românii - de mult nu mai erau treji !  
nici Opincă – nici Vlădică – nici Boieri (în Mâini cu Fier...)  
n-au vegheat ca să nu cadă Capul Lui de Cavaler !  
 
El unit-a toți Românii – nu spre Viață – ci spre Somn  
și – de-atunci – ne rugăm Cristul să ne dea – iarăși – un Domn :  
Domnul-Dumnezeu-de-Seară - și Pribeag pe-acest Pământ  
să ne lumineze Calea - și spre Munți - și spre Mormânt !  
 
un Domn-Dumnezeu-de-Seară – dar Zorind – din nou – spre DACI :  
Uriași în Duh și-n Suflet (...doar la Străchini – mai Săraci...)  
cari să smulgă Dimineața – pentru veci – din Ceți și Crengi  
 
să ne-aducă – iar – spre Tronuri : un Popor Măreț - de Regi !  
...hai și-ntoarnă-te spre Patrii – SFÂNTULE IZVOR – MIHAIE  
ca să iști – în Duhul nostru – iarăși – o Năvală de Pâraie !  
 
 
GRAFICE  
 
am făcut – ieri (...chiar dacă sunt cel mai  
infect desenator al  
Lumilor...) – un grafic cu Starea  
Sufletului : a ieșit ceva  
cumplit de  
Frământat – Forfotitor și  
Grotesc – cu mult mai  
cumplit decât Starea  
Vremii : Aiuritoare Turbulențe la  
Prova și la  
Pupa – Furtuni  
Meteorice – Valuri Tsunami cât  
Două Empireuri Etajat-Reunificate – apoi - iar  
Secetă – Macabră și  
Sordidă - și – din nou – Cutremure  
Apocaliptice - și Uragane  
Supragalactice - și...  
 
...scărpinându-mă după  
Urechea Dreaptă – am trântit – deodată  
Totul – pe Masă (...așa  
Neterminat cum era...) - și – brusc – m-am  
apucat să  
trăiesc... : aseptic  
septic - abulic  
bulic... - ...cum se  
nimerește... – ...dar  
Teribil de Entuziast și  
Incredibil de Intens – de se  
Întreabă și se Cutremură de Propriile  
Întrebări – toate  
Galaxiile din  
Proximitatea Freneziilor mele  
Demente - și extrem de  
Sincere – în Desfășurarea lor  
Ritualico-Bacanală...  
 
...de atunci - și Starea  
Vremii - și Starea  
Sufletului – au suferit  
Grave Îmbunătățiri  
Reale !  
 
-...plus că am lăsat naibii toate  
Graficele – DEFINITIV ! - ...le-am lăsat în seama  
Maimuțelor – Batracienilor și  
Saurienilor...  
 
 
GAFA  
 
Doamne – dacă Te vei mai apuca să  
faci Lumi – te rog mult să nu mai  
repeți Greșeala... - ...știi Tu... - ...cu Blestemata Aceea de  
Zi a Șasea...: ”Facerea Omului”...hmmm...  
 
toți Oamenii sunt – de fapt (și se  
dovedesc – într-una - progresiv-accelerat !) - niște  
Dobitoace Cretine - și niște  
Bestii Infernale : știu asta din Sursă  
Directă și pe  
Pielea mea (...vreau să zic...de la  
Mine Însumi... : ...Nemernicul Nemernicilor !)  
 
Dobitocenia și  
Bestialitatea – Supreme ! – încep de la  
mine – pentru că eu am  
știut - și nu Ți-am transmis niciun  
Semn... niciun Semnal – nu ți-am  
suflat niciun  
Cuvințel : am tăcut chitic – un Laș  
Împuțit - ascuns în  
Boscheții Raiului (de ATUNCI...!)... și asistând – lăfăit - la  
Confecționarea Boului-Tigru Uman :  
ADAM !  
 
..așa că – la Judecata-Cea-Fără-De-Judecător (...și  
Tocmai prin impersonalitatea  
Ei : NEÎNDURATĂ !) – noi  
doi (...eu– Doamne - și  
Tu – Doamne...) - ne vom zgribuli – amândoi  
pe aceeași Bancă a  
Acuzaților – dar eu voi fi  
totdeauna – mult mai vinovat decât  
Tine...  
 
...o - Doamne – observ că începi să mă  
ADMIRI-RESPECȚI-INVIDIEZI – din pricina  
chestiei ăleia ribile – cu...VINA...  
 
...încep să tremur – ca Frunza  
Frăsinelului...  
 
da – sunt teribil de  
Îngrozit : Gafa de  
ATUNCI – din  
Ziua a Șasea (din Raiul Ăsta Beteag...) – stă gata să se  
nască-repete – să se  
transfigureze - în  
Gafa de  
ACUM ... - ... și de  
Pururea...din toate Raiurile Betege - întru  
Veșnicie...  
 
...trist – foarte trist - și  
Total Descurajator...  
 
...și - firește : ÎN  
VECI DE VECI...!  
 
 
NE-COPACII  
 
stau la Fereastră – aplecat peste Pervaz : e Târzie  
Seară... - ...privesc nostalgic – spre-afară din  
Celula mea Mizeră - și – dacă n-o să-mi cadă-n cap  
Oala cu Pișat – a  
Vecinului-de-la-Etaj – voi putea deosebi  
COPACII – de  
NE-COPACI...  
 
NE-COPACII sunt tot un  
soi de COPACI – dar  
mult mai Frumoși – Amețitor de  
Înalți - și Enigmatic de  
Stufoși – dar – mai ales :  
Serafic-Luminoși (...Ne-văzuți decât de cei care  
cred în Existența Lor – ca-ntr-o  
Tragică și – totuși – Cochetă  
Stână de Hristoși... – ...înșirată – cu  
Bună - Blândă Rânduială - de-a lungul  
Drumului Magic al  
Tăcerii...)  
 
Ei nu au – nici într-înșii – nici  
alături – Umbră : NE-COPACII sunt  
COPACII RAIULUI - și - deci  
NE-COPACII VIITORULUI  
nostru : da - Ei sunt – cu adevărat  
COPACII RAIULUI : NE-COPACII (...Fantasme ale  
Viitorului !) – după o Ploaie  
Zdravănă - Cristalin-Stelară (...Ploaie care a  
spălat toate Păcatele  
Vizibile și Invizibile – ale  
Lumii...) – îmi apar  
(...Nepricopsitului de mine – dar  
Fanatic Credincios al Luminii !) : Punți de  
Fulger Dumnezeiesc – Punți către  
Înmiresmatele Ceruri...  
 
 
OCHIURI CU SPANAC  
 
Ochiuri cu Spanac... - ...SPANAC ! – ...asta-i Valoarea mea  
expusă-n Blid: nu caut Vinovați – nici Soarta Rea...  
...cum ți-ai gătit – așa mănânci ! – ce-atâta Frizerie ?!  
...Hristos nu mă mai frecventează – din pură-economie...  
 
...un Balon de Spumă - spart – la rând cu alte :  
nu-ți fă Griji c-ai însemna ”ceva” – încalte...  
ești discret – ca o Meduză în Adâncuri...  
...pe Uscat – trec Cai făr' Călăreți – deci făr-Oblâncuri...  
 
...ce atâta Grijă – pentru-”nsemnătate” ?  
sunt atâtea Umbre Putrede-n Cetate...  
...eu mănânc SPANACUL – tu-l dezmierzi pe DRACUL :  
 
ai văzut pe Cineva – umplându-și Sacul ?  
...trăim vremi secătuite de-orice Eroism :  
nu mai știm RUGA-N PIATRĂ - A MARELUI ARTIST !  
 
 
CURIOSUL PRIBEAG  
 
nu m-aș distra – ca Rege – n-am Rude nici prin Marte :  
ce naiba caut în Lumea ce de-alte Lumi desparte ?  
voi călări Comete – vizitez Vizuini :  
tot voi afla Largi Treceri – spre Țărmuri de Lumini...  
 
e-atâta Plictiseală – în Lumea cea ”Legală”  
că-mi vine să mă spânzur de-o Trestie Banală :  
nu sunt de pe Aicea – n-am fost și nu mă vreau  
decât Pribeag spre Duhuri - care nu-n Tronuri stau  
 
ci zboară – se agită – schimbă decor de Teatru  
presteaz' Demiurgie... : eu lâncezesc și...latru !  
...o – Duhuri Mesagere – aduceți Mii Făclii :  
 
vreau să iau parte – grăbit – la Piesele Zurlii...!  
...nu-nfometezi Pribeagul : l-aduci la Țâți Spumoase  
a' LUMILOR ÎN TREAPĂD – făr' număr – deci : FRUMOASE !  
*  
...în Zbucium și Căutare – capeți Gustul de Viață :  
deschizi – la întâmplare – febril – Uși de Mister și Ceață...  
doar Curioșii capăt' – intrați în Diamant  
simbolul Nemuririi : un ”OPT” culcat – galant...  
 
 
CALE NE-UMBLATĂ  
 
Călător cu Beduinii  
îmi văd Curmătura Vinii...  
Calea n-are Cărărui :  
de Aer Fecioare - șui...  
 
printre Dune de Nisip  
(...Nisip Sterp și Fără Chip)  
urc într-una și risip  
Scrisul Regilor zburați  
spre Lumini de Zeiești Frați  
...și-n Cer de Safire Grele  
aflu Chip Ascuns de Stele  
cu Măști de Piatră pe Ele...  
 
...și Greierii sunt de Piatră :  
Scripca mea murmură-n Șatră...  
Cântecul se mută-n Vatră :  
Beduinii mă urmează  
spre Lună : Mister și Rază...  
 
...pe o Cale-Făr'-de-Ntors  
Stele – Soarta-ne au tors :  
Stele - cu Voci precum Marea  
cântă-mi – de-acuma – Cântarea :  
din șoptită – murmurată  
printre Dune strecurată  
Cântarea-mi Cea Preacurată  
face – cu Hristos deodată  
din Lumini : Cale Ne-Umblată...  
 
 
BUNĂ VESTIRE  
 
Cultùri de Morți – Răsad de Sorți – o Mare Vânzolită :  
ce Minte zdravănă – în Lume – se simte ocrotită ?  
Cioburi călcând – de-Aureole – ne batem joc de Sfinți Martiri  
hulim pe Crist (Geamăn din Ceruri) – scuipăm pe Trandafiri...  
 
...mă-ntorc la Stâna Lunii - -n Munte – la Baciul Înțelept  
mă-ntorc la Brazi și la Izvoare – la Zâni – la tot ce-i DREPT !  
...din Pipa Baciului se-nalță - Rotogol – Fumul - ...și e VESTE BUNĂ:  
căci – astfel – Fumu-ncheagă Cruguri – Aștrii din Ceruri SUNĂ...  
 
...o Maică Blândă-a muls Lumină – din Dalbe Oi Proroace  
deci – de acum – Împletitura Sorții pierdu orice Soroace...  
beau - cu Ulcica - Zăr din Stele – Fântâni Ascunse caut :  
 
Cina de Taină mânc cu Moșii – pe sunete de Flaut...  
...am învățat să țin – în Mână - și Spada – ca și Naiul :  
Iscoade Sfinte-mi spun că Lumea va deveni – iar – Raiul...!  
 
DEGEABA  
 
voi fi singur – ”Acolo” – ca și ”Aicea” – la fel  
Călător făr' bagaje – negăsind vreun Hotel  
Peregrin – grav Penibil – în orice Direcții  
mă duc tot spre Umbră : Circar de Reflecții...  
 
nu gândesc – ci sunt trist – precum Sfinxul pe Lună :  
plec subit – de-orișiunde ”Ceva” iar se-adună...  
Străjer de Uitări – bocind Propria-Uitare  
m-am lăsat – ca Fachirul – pe Tăișuri de Mare...  
 
...sunt ”Acolo” ! – ...iar Munții : aceiași – de pururi...  
e-o Criză Cumplită – umbrind dumnezeii : nu au Fantezie  
nu știu să desfacă-a' Visării-Enigmatice Suluri  
 
nu cred să mai afle în Noul lor Cer : POEZIE  
nu vor să se-nchine – deșteptați – Zeiței-ARMONIE...  
 
”Acolo” – e-o Vorbă : mi-a spus-o - și mie  
Măiastra ce zboară din Zare în Zare  
să cerce Pribegii : mai au ei Răbdare ?  
*  
...orișice cauți – nu găsești - și degeaba visezi  
degeaba te muți – din Grădini – în Livezi  
degeaba cârtești și degeaba tot cânți  
sperând că – în Cânt – Altă Lume frămânți...  
--------------------  
Adrian BOTEZ  
Adjud, Vrancea  
5 mai 2020  
Referinţă Bibliografică:
Adrian BOTEZ - SEMNE ȘI SEMNALE (POEME) / Adrian Botez : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 3414, Anul X, 06 mai 2020.

Drepturi de Autor: Copyright © 2020 Adrian Botez : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Adrian Botez
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!