CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Stihuri > Anotimp >  
Autor: Adrian Botez         Ediţia nr. 3279 din 23 decembrie 2019        Toate Articolele Autorului

Adrian BOTEZ - CAD FULGI DE ZĂPADA (POEZII)

 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
VIBRÂND  
 
vibrând - vibrând - vibrând - vibrând  
s-a smuls - din neființă - -n fire  
informu' - -ascuns sub Forma-Gând  
chirciri meschine - în Liturghisire:  
Forme - slăvesc DOMNUL CÂNTÂND!  
 
privești boțirea Lumii - -n lucruri  
amețitoare-ori - sceptic - coborânde:  
e-o ARMONIE DE COLINDE  
și Măreție: plin te bucuri!  
 
Îngerii vin să șlefuiască  
lumini - Serafii-nvață să Iubească  
Ordinea-Strună-o-ntind Heruvii  
 
în Lumea Celor Patru Fluvii  
frumos era - dar iar va fi  
când Crist - din Bezne - va păși!  
 
 
ORICÂTĂ PLOAIE ORI NINSOARE  
 
oricâtă ploaie ori ninsoare  
se-așează - între noi și Soare  
oricât Cetăți se tot fărâmă  
ocrotiți suntem - Sus - la Stână!  
 
cleioasă de mocirle Lume:  
noi stăm cu Crist la Joc și Glume  
cântăm - în noi și în Oglindă  
tainica Lumii Noi - COLINDĂ!  
 
din amintiri umflăm baloane  
aplaudă Îngeri - din Balcoane:  
e Rai - Fecioară Neagră - BEZNĂ!  
 
Cântecul te-a rănit la gleznă  
Oștiri de Candele se-aprind  
în Munții-Eterni - ce ne cuprind!  
 
 
ADEVERIREA MODERNĂ  
 
„Hristos-Dumnezeu  
la toate se gândește  
cuminte cumpănește  
desăvârșit hotărăște!”  
 
..dar noi ne-am retras - demult și  
cu totul - din  
Afacerea - Grasă și  
Plicticoasă - a  
Acestei Lumi: stăm  
închiși - îngroziți (noi înde  
noi înșine!) - într-o  
Bulă Surmenată - dilatată  
imens - de atâta  
Translucid - și vedem - prin  
Ea - Facerea și Desfacerea  
Cosmică - precum o activare  
banală - a unui  
novice - pe  
Internet  
 
 
DANSUL SATANEI ÎN COSM' SE LĂRGEȘTE  
 
Dansul Satanei în Cosm' se lărgește  
vulcanii-i stinge - mări istovește  
peste gunoaie - Timp horcăiește  
Crist - răbdător - de pe Cruce privește  
 
e-o Vale - tot Vale - și tot prăpădește  
Satana Extatic - nebun - se rotește:  
din gheare-i - pe rând - Nădejdea îi scapă  
Norocul și Firea - Sfânta Măsură îl sapă  
 
Dansul Satanei se-nvârte în gol  
s-a uscat - terminat - grețosul lui rol:  
Histrionul Nebun reverenți risipește  
 
stricată-i Mașina - la nimeni vreun clește  
Arhanghel de-o arșiță! - te prăbușește:  
Luna te-ngână: Mătrăguna sporește  
 
 
CRIST ȘI SCRIPCARUL  
 
Crist nu îngăduie - -n dementele lumi - vămuire  
Crist 'și-unește răni cu căzuții din fire  
Crist larg își sfâșie piept - să-ncapă al nostru păcat:  
Crist - Cel de Răi - în toi de primejdii - chemat  
 
El vine și iartă - iertând firea Lui  
ți-alină Chip Ars - căci e Chip de-Alelui  
tu - Măcelar - la El înveți să suspini - chiar cu Sânge pe Mâini:  
ucenicești - Victima-Frate SĂ-NVII - chiar dintre Câini  
 
Să Iubești - Ctitorești - și să Zbori cu Fluturi Hai-Hui  
căci tot ce visează - sunt Îngerii Lui:  
faci popas - înțelept - pe Gura de Rai  
 
și-i descânți Răstignitului - Rana de Nai!  
eu - Scripcarul cel fără de Nume  
cânt doar pe-o Strună - dar pân' la Minune!  
 

RUȘINEA DEMIURGULUI
 
“Zilele Berii” - “Ziua Cârnatului”  
dar o Zi a “Amintirii de Sine”?!  
știu că nimeni n-o să mai facă niciun bine  
dar: “ce faci - face-ți-se-va” - “în numele Tatălui”!  
 
omenire - Bulă Puturoasă  
plutești - în văzduh - la Măseaua Scoasă!  
omenirea - Lepra Normalului  
a uitat: orice Apă - datorește Malului!  
 
de-ar fi ținut Facerea doar Cinci Zile  
Crist ar fi-ntors - acum - mulțumit - File după File:  
în Cartea-I Sfântă-și citea Lumina și Umbra - Cerul și Apele  
 
Pământul și Munții - Zâne-Fără-De-Grabele  
așa - mânios de falsa-I „Capodoperă”  
ajunge la Fila a Șasea: cu Palma-I - de rușine - o-acoperă  
 
 
CAD FULGI DE ZĂPADĂ - NU UITĂ NICIUN ÎNGER  
 
cad Fulgi de Zăpadă - nu uită niciun Înger  
să fulgere! - dar eu - pe treptele Raiului - sânger:  
Gunoiul și Relele se-ascund - prevăzătoare  
dar știu eu că m-așteaptă - sub Bezni - răzbunătoare  
 
în rezumat: Zăpada face lumii Judecata  
apoi - se va topi - și ea - -n Noroi: tot strâmbă fi-va Plata!  
mereu rămân Belelele Călare  
mereu te-nchini la Bufniți din Cărare!  
 
Judecata Văzduhului numai în Vizită vine  
pe la șobolani ca noi - puturoase jivine  
Judecata Văzduhului se-ntoarce - iarăși - la Bal  
 
ne prăbușește - iarăși: Știutul nostru Hal!  
sângele meu de Mânie - mâine va fi la Crist - în Pocal:  
să-i amintească SĂ STEA - nu doar să vină: Răului fie-i Mal!  
 
 
SCRIEȚI LIN - CÂNT DE PELIN  
 
scrieți lin - Cânt de Pelin  
poate vine-un Pelerin:  
să ne caute între strune  
afle-și icoanele-i bune  
 
afle-și singur și prieten  
Nota Lunii: calci pe Piepten!  
Pelerin de-aici - din Scrin  
Stihul vechi - e vechiul Vin!  
 
nici o mie de-Atlantide  
n-ar sparge atâtea blide  
câte Stele ard Grăbiții  
când e vremea de Solstiții!  
 
Aici - totu-i rânduială  
de Heruvi - pururi - foială:  
Rândul n-are niciun Rid  
Sufletele nu au Zid  
 
nu sunt Vijelii - ci Sfaturi  
și nici Trăsnete - ca Haturi:  
straiele-s țesute-n Rază  
Mintea-i - pururi - la Amiază!  
 
Duhul umblă Scriitor  
cu Naiul”la Purtător”:  
nu e Turmă - ci Frăție  
cu Crist în Mijloc de Vie!  
 
aici - Văzduhul e Carte  
nu afli păsări deșarte:  
Crist - în Straie de Lumină  
ne-mbăiază în Sulfină  
 
aici - moșii și strămoșii  
stau cu noi - în gura porții:  
toarcem razele de grai  
toarcem săgeți pentru Nai  
 
Voievozi și Voievoade  
cu Pescarii - la Năvoade!  
căci e jos lume slinoasă  
trebe la Lumină scoasă!  
 
uite-așa e Veșnicia:  
griji cu Neamul - griji cu Glia!  
nimeni trândav - nimeni prost:  
suflă - peste toate - ROST!  
 
 
ACOLO SUNT MUNȚI ȘI PĂDURI - CA ȘI-AICI  
 
Acolo sunt Munți și Păduri - ca și-Aici  
Văzduhul Cristal - nu Viespi - nu Furnici  
Sămânța Șobolănească și Cârtițele  
nu-s de imaginat - și nici Bufnițele  
 
Îngeri și Suflete: ard - laolalt' - o Văpaie  
Spirite-Nalte dau Lumină - la Straie  
e-o Pace de Vis - și Senine Îndemnuri  
spre Piscul Minunii - cel fără de lemnuri  
 
Păsări Albastre - spre Cuibul Luminii răpesc  
Păsări Albastre - de Elfi călărite - grăbesc  
să întâmpine Focul - Bărbatul și Jocul!  
 
e-o lume altfel: surd și mut e Norocul  
Suflete - Oame: să crezi în Minune  
căpăta-vei - iar - Chipul: Etern Sfântul June  
ieșind - pentru pururi - din Greaua Genune!  
 
 
E-UN LAC CU APE VIITOARE  
 
e-un Lac cu ape viitoare:  
Lebede Albe ascund Soare  
Smaralde mi s-așeaz' pe piept  
sunt mai senin - deplin deștept  
 
în depărtare - Munți grăiesc  
din sufletu-mi abia șoptesc:  
“e-o mare de privighetori:  
Soare Ascuns - nu te însori ?”  
 
nu-i rai - nu-i iad: e-o Lume Alta  
în care Lacul nu e Balta  
iar Lebedele - Îngeri sunt:  
 
Serafi au fost - Văzduh cărunt  
Crist scaldă-ne - sfânt - în Priviri:  
suntem Munteni - nu Musafiri!  
 
 
DESCÂNTEC DE NAI  
 
niște ochi pe conștiință  
niște-andrele de voință:  
voi călători cu raiul  
până-mi voi fi aflat Naiul!  
 
creier cu frizură  
geniu cu glazură  
beau stelele reci:  
sper să mă-nțelegi  
 
lege-n furculiță  
zei purtând fundiță  
răni de raci în draci  
gândire de craci  
 
taci în burți de mame  
fac - din raiuri - crame:  
cristelniți de sânge  
bradu-n munte plânge  
 
criză de umor  
pune-n gât zăvor  
lebezi fredonează:  
voi muri l-amiază  
 
lume de vitrină:  
cățeaua bătrână  
tot mai latră-n stele  
stelele sardele  
 
plecare cu spini  
nuntă printre pini  
înghiții un clopot  
auzii un șopot  
 
șopot de colinzi  
atârnăm de grinzi  
cu limba-n oglinzi  
cântă - și-apoi mori  
și te sui în flori  
 
scrie pe zăvor  
“mor pentru amor”  
tu Cartea nu-nchide:  
scapi Harpii Lichide!  
 
 
ÎN ROUĂ ȘI-N RAZE SE SCALDĂ SERAFII  
 
în Rouă și-n Raze se scaldă Serafii  
e Cântec și Rimă - e Rostul Luminii  
Scripcarii Lui Crist - în Lumi: Biografii  
nu uită-a-și aprinde Coroana și Spinii  
 
în Rouă și-n Raze se scaldă Serafii  
Truverii Iubirii - pe Muntele-Rai  
iar Teii - cuminți - își tremur' Canafii:  
astfel de Arderi sunt Harfe și Nai!  
 
Miresme Arzânde - primiți-mi și Duhul  
primiți-mi Iubirea - primiți-mi și Stuhul:  
mereu Doi într-Unul - eu sunt Însăși Cartea:  
 
schimbată e Lumea - schimbată-i și Partea!  
Aici nu e Crimă - Aici arde Rimă  
iar eu: Rug Lui Crist și Rouă de Știmă  
 
 
A IEȘIT DIN UMBRA-I DELICATĂ - INOROGUL  
 
a ieșit din umbra-i delicată - INOROGUL  
cu ochi fulgerători - în ochi de Crist  
iar Pajura Cea Sfântă-ascultă Monologul  
topind pe Inorog - în Melancolic Ametist  
 
vin Pelerinii de Lumină - -adulmecând Copacul:  
nu-i - încă - Șarpe: Frunzele-s de Aur  
iar Pelerinii - osteniți - deșartă Sacul  
și-L află - din Priviri - pe Știutorul Faur  
 
în Lumea de Acolo - blând - te-ngropi în ierburi  
nu-ți trebui' Candelă-Văpaie și nici Herburi  
Miresmele te poartă - -n Cânt de Harpe:  
 
iată de ce lipsește - -n Ceruri - Hieroglifa “Șarpe”  
ca-n Leagăn - așează-te-ntre Crist și Inorog:  
da - fiecare adiere de-îngeri este Nou Prolog!  
 
 
DE LUMEA DE-AICI MI S-A FĂCUT GREAȚĂ  
 
de Lumea de-Aici mi s-a făcut greață:  
Bani și Piață - Bani și Piață - Bani și Piață!!!  
de Lumea Cealaltă mă-ncearcă un Dor:  
fâlfâie Raze deasupră-mi - Sfântul Cocor  
 
e dimineață - amiază - e seară și noapte:  
le-oi contopi - toate - -n Corăbii de Șoapte:  
Cartea Lumii - ca Rimă - Armonie de Vis:  
pe toate - încă de-Aici - în Sânul meu - le-am scris  
 
ar mai rămâne Slovei să-i dau Raze  
ar mai rămâne - pe câte-am iubit - să le-ncarc în Fraze:  
altfel - mă oprește Controlul - la Poartă  
 
și mă-ntreabă - mereu și exclusiv - de Soartă  
Acolo nu-s Bani - nu e Piață - nici Paiață:  
Acolo - din toate - e HRISTOS: Etern Dimineață!  
 
 
PROBLEMELE TEORETICE ALE CREAȚIEI LUMII  
 
eu - măcar - sunt absolut convins că  
EXISTĂ un Monstru (poate și mai mulți) - care a  
ciocănit - zdroncănit - apoi a molfăit ori  
pardosit - Lumea  
Asta - de-a ieșit - fiartă ori  
scoaptă - cum va fi ieșit Ea - Atunci  
(când s-a  
fătat Universul)  
 
majoritatea celorlalți - însă - îți vor  
spune (așa - mai pe  
șestache) - că  
Lumea Asta a fost făcută de  
Mămicuța lor - cu  
Săpunul de Baie - sau - unii mai  
Târtănoși - că Lumea Asta a fost  
aranjată - cosmetic - de  
Tăticul lor - dimpreună cu Sutienul  
Zebrei - Celei Tărcate - din garsoniera de la  
etajul doi  
 
eu tac - și-i las să se  
păruiască - așa - democratic - și  
din când în când - noaptea - când  
treaba se-ngroașă - pun pe  
masa din sufragerie - o  
Gogoașă - cam  
turtită - să stea  
singură - până dimineață - când  
firește - o  
halesc tot eu  
ce să fac ? - mă  
sacrific  
 
să nu vă mire-așa tare: Monștrii ăștia  
Celești sunt foc de  
Mofturoși - mai ales la  
Gogoși: unii (știu asta din  
Viziunile mele  
Oculte - pentru cine vrea să  
m-asculte) - fac - de la Gogoși - chiar  
urticarie:  
 
celui mai recent Monstruleț - care s-a  
introdus - infracțional - în  
Casă (tocmai prin visele mele!) - i-a intrat niște  
Zahăr - de la Gogoși - ca lui  
Nazarie: chiar într-o  
Carie!  
 
să fi văzut - în noaptea  
aia - ce urlete pe El - de-l auzeam până spre  
dimineață! - chiar și prin perna-n care-mi  
vârâsem - adânc - nu doar mândra-mi  
față - ci  
întreg Bostanul - cu tot cu urechile  
amândouă: până la amiază - mi se umflaseră cât  
Două Ouă!  
 
 
AM PUS DOUĂ CIREȘE NEGRE  
 
negre am pus două cireșe  
negre - într-un cocteil  
Molotov - și benzina  
nu s-a mai  
aprins!  
 
ce calitate proastă  
benzina! - cât de  
eficiente - întunecat  
jucăuș-distructive - cireșele  
negre!  
 
 
ACOLO-A FOST MALUL - ACUM SUNT AICI  
 
Acolo-a fost Malul - acum sunt Aici  
iar Lumile - -n urmă - sunt negre și mici  
Aici este Liniște - pentru Venitul din Larmă  
Aici e Lumină - Acolo-a fost Magmă  
 
nu tulburați Visarea - în Cea din Urmă Lume  
nu mai lăsați pe Bufniți - în turle să se-adune!  
Lumii Celui din Urmă - Incredibil Posibil  
Sângele meu cel Eteric - îi va fi Combustibil  
 
să nu veniți Aici: am aflat și Copacul  
Albastrele Păsări - deasupra-mi - îmi cântă  
Aici nu sunt Îngeri - lipsește și Dracul:  
 
în Strai de-Mpărat - Uitări mă-nveșmântă  
nu-i Rai - nu e Iad: e-o lume - din multe!  
nu vreau să ascult - nu vreau să m-asculte  
---------------------  
Adrian BoOTEZ  
Adjud, Vrancea  
Decembrie 2019  
Referinţă Bibliografică:
Adrian BOTEZ - CAD FULGI DE ZĂPADA (POEZII) / Adrian Botez : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 3279, Anul IX, 23 decembrie 2019.

Drepturi de Autor: Copyright © 2019 Adrian Botez : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Adrian Botez
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!