CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Versuri > Ipostaze >  
Autor: Adrian Botez         Ediţia nr. 3275 din 19 decembrie 2019        Toate Articolele Autorului

Adrian BOTEZ - MAGIA CRISALIDEI (POEME DE IARNĂ)

 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
BOCNĂ-A-NGHEȚAT - NĂUC - TOT UNIVERSUL  
 
bocnă-a-nghețat - năuc - tot Universul  
la mijloc - au pocnit și Strofa - Versul:  
o Slovă - bàrem - să se țină de vreo Stea  
îmi cad în cap țùrțuri - cenuși: doar piază rea!  
 
îmbătrânesc ținând Condeiu-n mână  
Cerneala s-a uscat de-o eră: -n Lună  
tot văd mișcări de Lilieci și Bufniți  
țintite - toate - spre beznele din pivniți  
 
nici Inima nu-mi bate - iar Creieru-i Cristale  
acum vin - toate - iernile uitate-n Vale:  
nu mai aud discursuri și nici sfaturi  
 
Statui de Gheață: Două Codobaturi  
nu mai sunt Raze-Anotimpuri - între Ierni:  
Tâlhari pe Cruce: Ultimii Doi Reni  
 
 
ȘARPELE TIMPULUI 'MI-'COLĂCEȘTE - METODIC  
 
Șarpele Timpului 'mi-'colăcește - metodic  
Trup - Membre - Limbă și Creier: terci mi le face!  
și sunt Bătrân - din Viguros - Stăpân și Logic!  
și - fedeleș legat - înfășurat în ace  
 
mă predă Morții - ca pe-un balot nemernic:  
din Două Limbi mă scuipă - Vrednic!  
ah - ce parșiv ești - Doamne - ce lașe slugi mai ai  
alese dintre Diavoli! - în Toiul Cel de Rai!  
 
de ce dai Neputință - când blestemași - Puternic  
să fie-Adam - și Asudat! - de ce nu VEȘNIC?!  
ce fel de Iertător ești - când strângi de gât - Biet Om  
 
de o Istorie-ntreagă - cernută Metronom?  
nu vei găsi - la cei ce-au apucat - în Cer - PUTERE  
nu Compasiune: măcar Dreptate - dacă nu și Vrere!  
 
 
CU CRIST - PLUTESC ÎN NOUA NOASTRĂ ARCĂ  
 
cu Crist - plutesc în Noua noastră Arcă:  
vedem și Stele - Lumi Noi - și Adevărul - parcă  
eu Îl întreb pe Baciul Crist - ținându-mă de Vele:  
„astea-s făcute să mă minùni pe mine - ori chiar așa sunt ele?”  
 
Crist Împărat - în sarica-I de Munte  
zâmbind - se-ntoarse - și-mi ciocăni în Frunte:  
„măi - chiar atâta te-ai prostit - în Lumea ta Cretină  
că nu mai știi desprinde BEZNIREA - de CRAIUL DE LUMINĂ?”  
 
„Preasfinte - chiar atâta! - căci n-am mai văzut Crai  
de când îmi puse Muma - ființa-mi - pe un Nai!”  
îmi zise - iară - Baciul de Cer Împărătesc:  
 
„avem - atunci - de trudă - căci TOATE năpârlesc  
de nu le strigi pe NUME! - hai - Pruncule - la Treabă!”  
iertați-mă - -așadară - că - pe la voi - trec - veșnic - tot cu Grabă!  
 
 
MIRESMELE NUNTESC - ȘI FLORI - ȘI PĂSĂRI - CHEAMĂ!  
 
miresmele nuntesc - și flori - și păsări - cheamă!  
țesut din raze vii - văzduhul se rotește…  
sufletul meu - pribeag - are un soi de teamă:  
să nu fi greșit cerul - că - iarăși - se smintește!  
 
fluturi albaștri - seara - îi mistuie sfiala…  
cam somnoros - din tufe - un Inorog se scoală  
și tufele de flori - cunună estivală  
candorii Cornului din Frunte dau pohfală…  
 
când Inorogu-i treaz - toți zeii dau năvală  
măcar un strop - lumina să-i respire  
iar Ametistu' - o clipă -n extaz să-l admire!  
 
…dar se opresc - se-nșiră: totu-i cu socoteală…  
…nu - n-am greșit: uite-l pe Pan - cu Naiul!  
e săltăreț - nevoie mare! - …unde-i baiul?!  
 
 
CU TINE - CRISTE - PE CÂMPI AM HOINĂRIT  
 
cu Tine - Criste - pe câmpi am hoinărit  
slavă am dat - oricând - oricărui Răsărit!  
voi Lume Alta - cu Tine să rămân:  
nu voi să cad în bot - pentru-un Stăpân!  
 
Tu - Frate-mi ești - mai mare și-nțelept  
Izvoare vin la Tine - precum la Munte Drept:  
spre Tine - sub Furtună - se pleacă toți Copacii  
și - sub Copaci - se-aprind - Coroană - MACII!  
 
e-atât de bine - în seara care vine  
încât - Hristoase - Cetatea se ridică din Ruine  
Păsări devin Măiestre - cum sunt doar în Poveste  
 
dar eu le văd - și văd - mereu - o IESLE!  
nu mă grăbi - Hristoase - nici eu nu mă silesc  
dar când ajung la Tine - de tot mă-mpărtășesc!  
 
 
DOINA ȚĂRII DE AZI  
 
Țară Nevopsită  
Munților - Ispită  
Frumoasă Iubită:  
Lui Crist Arvunită!  
 
de Mioare turme  
lasă de ZEI urme  
 
nu de Tine mă-nstrăin:  
de Coroanele de Spin!  
Străini s-au înscăunat  
pe Vatra de altădat'  
Sufletul ni l-au furat  
Izvoarele le-au secat  
Munți în pământ au băgat  
 
Săraci - pe toți - ne-au lăsat!  
afar' de cei ce-au trădat  
iude proaste - făr' de sfat  
pe Hristos l-au spintecat!  
 
nu de Tine mă-nstrăin  
Curată Țară de Crin!  
mă-nstrăin de bunătate  
Străinii le iau pe toate!  
 
Țară Sfântă - n-ai Secure?  
Fier Sălbatic - sub Pădure  
să-l fac pe Străin să urle  
să-i dau Foc - cu Fier-Tăiș  
să-l văd cum arde - Păiș!  
 
doar așa cresc Munții iară  
doar așa isc - iar - Izvoară  
ne cade - din speți - Povară  
nu mai stăm cu Iarna-n poară!  
ȘI MAI AJUNGEM LA VARĂ!  
 
 
E IARNĂ - IAR - ÎN SOARTA ȚĂRII MELE  
 
e iarnă - iar - în soarta țării mele  
poporul s-a lăsat prostit și țigănit  
e iarnă - iar - și nu mai am nuiele  
să-nvăț pe cei ce doar au asuprit!  
 
eu nu mă duc din Poarta Țării Mele  
eu nu o las - prădării - dumicat:  
eu iau un Par - și-i apăr orice Hat!  
eu nu-mi vând Neamul - în așa vremi grele!  
 
prunci nătărăi - născuți de orice vânt  
acest pământ este - mereu - PREA SFÂNT  
ca să vă rabde „Curcănirea” Tâmpă:  
 
plecați - de nu vă plac Martir și Rând!  
aici rămânem doar cu Munți Statornici  
căci lor - ȘI NUMAI LOR! - suntem datornici!  
 
 
DOINĂ ȘI NĂDEJDI  
 
foaie verde - foaie neagră  
nu v-am spus durerea-ntreagă  
dar mai stați la Foc - Flăcăi  
și aduceți și Dulăi!  
 
căci durerea nu se spune  
toată - din strune în strune  
decât umbrelor străbune  
decât zânei celei bune  
 
vouă doar v-arăt - cu deget  
unde-i drept și unde-i preget:  
singuri judecați - în cuget  
cât e de la Crist - lamuget!  
 
căci ne-au toropit străinii  
mai miloși sunt cu noi Câinii:  
potopitu-ne-au străinii:  
Casa noast' de gospodari  
au umplut cu bălegari!  
 
și i-am lăsat să o spurce  
în spete să ni se urce  
curat fătălăi și curce!  
drac' ne-alege-ar foc și furce!  
 
nu ne plângem - doar muierea  
își varsă - în lacrimi - fierea  
vom rupe - din Stejar - Pari  
pentru spetele murdari  
de șoacăți și de zlătari!  
 
Flăcăi - lui Ștefan nepoți:  
curățați țara de hoți!  
de gospodari Bătătùri  
nu rabdă balegi și zguri  
 
ci vă cer Candeli - Lumini  
Agheasmă: să crească Crini!  
vă cer oameni cu vârtute  
nu mucoși de curvi stătute!  
 
hei-rup! - dați cu crezământ!  
și scăpăm de ei curând!  
fiți harnici - căci Muma Țară  
tare-i slabă: zace iară!  
 
bălegar pe bălegar  
dar în Casă - numa' -Altar!  
busuioc și pe chilim  
când de șoàcăți limpezim!  
 
 
ÎNFĂPTUIRE DE CLOPOT  
 
chemat-am - la Lucrare - Înger după Înger:  
poate-a fost beat - când m-am gândit să-l sânger  
și Sângele să-L vărs Bulboanei Luminate  
de Tainice Metale - mâniate-n Clocot  
ce-am fost stârnit-o - pentru CRINUL-CLOPOT!  
când Catedrala-Oglindă se vădi - în ropot:  
Mâinile mele erau Sfinte și Curate  
 
din el - Castelul de Metale Bune  
a fost păstrat doar Vocea-n Rugăciune  
și-ndemn: Cutremurarea de Lumină  
Cutremurarea de Văzduh - albind - în vârf - Albină  
 
el - Jertfa pentru Graiul Armoniei  
se răspândește-n Taina Cununiei  
și-a Morții Solitare - deopotrivă:  
 
e mai Măreț - topit între Metale și Derivă  
decât - prin Ceruri - Orișice Jivină:  
aduce Cântec-Foc - din Strachina Divină!  
 
 
O CEAȚĂ ALBURIE - PESTE RÂU-UITARE  
 
o ceață alburie - peste Râu-Uitare  
o barcă fără Vâsle - și Sfânt-Cutremurare:  
nu Charon - eu - cu gândul - mân spre maluri  
o lotcă sumbră - ce nu stârnește valuri  
 
la Malul Dimpotrivă-i Altă Lume  
dar Crist e lângă mine - să cunune  
un biet pribeag prin Vagul Univers  
cu o Lumină Nouă: Primul Vers  
 
să nu mă plângeți - faceți chef de nuntă:  
la mine - nime - -acum - nu se încruntă  
ci merg din eră-n eră - din Zeu în Dumnezeu  
 
să aflu de sunt Altul - ori sunt Eu  
din Rai în Rai - din Iad în Nou-Vopsitul Iad  
tot oi afla - Harului meu - Apoteotic Vad!  
 
 
AI FĂCUT COPACII - CRISTE: SLĂVIT SĂ FII!  
 
ai făcut Copacii - Criste: slăvit să fii!  
dar - întâi - Făcutul LA IZVOARE întârzìi:  
nu poți ciopli Statuie Zveltă - din Văzduh  
ci - Temelia Pietrei - întâi și-ntâi - s-o-nvii!  
 
mă plec - smerit: înțelepciunea Ta  
stârnește volburi-răzvrătiri - în - dreapt' - Voința mea:  
aș încerca - pe urma Ta de Raze  
să scriu - și eu - în Lume - Două Fraze  
 
nu socoti-ngâmfare - ce-i doar o întâmplare  
ce-i doar - a Pruncului - trezire și-nălțare:  
privind spre Tine - MEȘTER - și el ar vrea să fie  
 
mârțoagă de-ucenic - beat pe Cărare  
cine nu se trezește - când făurești Minunea  
e doar o Fleașcă Mare - ce zgândăre Genunea!  
 
 
ÎN ALTĂ LUME - ĂST HOIT SCHILOD VA DISPĂREA  
 
în Altă Lume - ăst Hoit schilod va dispărea  
va deveni un Duh sprințar: în Ceruri - va ZBURA!  
cum Viermele - topit în Crisalidă  
dă drumul Fluturelui - ce va sfida Omidă  
 
dar Fluturele - oare - va păstra-amintirea  
a celui ce-și zvârcolea - în țărnă - boantă - Firea?  
și - când din Flutur - Crisalida scoate-alt Vierme  
și-o fi-aducând aminte - -acesta: PLUTIRE - SEMPITERNE?  
 
Sfânt Echilibru - dintre Mâl și Înger  
de Întrebare - tot mă zbat și sânger:  
deja sunt Vierme - și-încă nu sunt Flutur  
 
de amândoi aș vrea să scap - și să mă scutur  
Hristos - Magicianul Crisalidei  
zâmbește enigmatic - tace: e crud - cum Preoteasa Tauridei!  
 
 
ZBOARĂ UȘURATIC FLUTUR - CE A UITAT DE-OMIDĂ  
 
zboară ușuratic Flutur - ce a uitat de-Omidă  
uita-va și Minunea Sacră - din fund de Crisalidă  
Ciocoi al Lumii de Văzduhuri - să nu sfârșești în Plasă  
tot fâțâindu-te-ntre Flori: de ce-ai fost - nu îți pasă!  
 
te crezi a Lumii Beizadea: ești doar un biet - fost Vierme!  
nimic din ce-Aripa-ți mișca - nu sunt Lucruri Eterne  
Fante de Aer - plângi cumplit - căci Sfintele Miresme  
Eteru-i doar - ce te-amețește - iar nu Catapetesme!  
 
când Sânge vei vărsa - pe Albă - Crucea 'Naltă  
va fi târziu - vei fi cu Crist - iar Gòlgota tresaltă!  
fără-ndurare dijmui-vor - Moroi Umani - Rănirea  
 
și vor stropi - cu Foc Înalt - năucă - Toată Firea  
o - Trubadur Celest - cu Aripi de Mătase  
vei fi cu-atât mai sfâșiat - cu cât uitași de Coase!  
 
 
RĂSTIGNITUL FLUTUR A ÎNROȘIT GOLGÒTE  
 
Răstignitul Flutur a înroșit Golgòte  
și nu-l aplaudă nimeni: nici Doamne - nici Cocote!  
o - câte va-nvăța - de-acuma - din răni gâlgâitoare:  
va învăța Singurătatea - și Dorul - cum se Moare  
 
când va-nvia - va fi cu totul altul  
pe care nu-l va recunoaște - ioc! - măcar Bătrânul - PSALTUL!  
va fi - pe Cer - o Tragedie! - dar un Mârlan - Pământul!  
nu-i va îngădui Minunii nici - simplu: Vechi Mormântul  
 
dar ce s-aștepți - tu - -aicea - tu - Frate de Hristos  
când s-au silit - atâția - să-ți vadă al Tău Os?!  
în clipă - Sfinte - fă mii de Lumi - altoiuri  
 
care - din Lumea Asta - să nu-și mai afle Soiul!  
dacă un Simplu Flutur învață-atâtea Taine  
eu - Dobitoc din Oameni - de ce slobod totcàine?!  
 
 
CINE-I DIN NEAM CERESC - NU MOARE NICIODATĂ  
 
cine-i din Neam Ceresc - nu moare niciodată  
nu cred prea mulți - alții zic că-s povești: uitare toată!  
dar eu - Arhangheli văd - cu Săbiile-Albastre  
cum dau Onorul - prin fața Ferestrelor Sihastre  
 
Voievozi Martiri - în toiul de Arhangheli  
plutesc să-și vadă Sfânt Moșia și Sfânt Neamul  
eu - în genunchi - smeresc lumini de Candeli  
Pribeagul Munților îmi umple - -acum - și Geamul  
 
ies în Ogradă: Păsări Măiestre - Îngeri  
te fac - mereu - biet oame - să plângi - să râzi - să sângeri  
Strămoșii mei - cum Zimbrii - încruntați  
domol - Ograda-mi umplu - toți încălărați  
 
cine-i din Neam Ceresc - nu moare!  
cei ce nu cred - murit-au - orbi și altădată:  
sunteți - de mult - strigoi - și n-ați aflat: ce Gloată!  
 
 
DES-CÂNTEC PENTRU TRĂDĂTOR  
 
nu fugì - nu urgisì:  
tot Răul ți-l vei plăti!  
cine-și vinde - astăzi - Neamul  
zice că va prinde Anul  
poate că de prins - l-ăi prinde:  
Sufletu-ți - deja - -i pe Grinde  
 
nimeni Sufletul nu-ți scapă  
Trădător de Munți și Apă  
Vânzător de Neam și Mume:  
nu-ți rămâne - măcar - Nume  
 
iar de Nume-ți n-or uita?  
și mai rău de Soarta ta:  
îți umplu Mormânt de Scârnă  
Săptămâni de Săptămână:  
Scârnă Proaspătă - Cleioasă  
ca să-ți fie Sățioasă  
 
Praznic bun tu vei avea:  
Hoitul la Câini îl vom da  
ori la Porcii cei de rasă  
ce ți se suie pe Casă  
 
Trădător - Chiurliu ori Mut  
Sufletu-ți nu-i de-mprumut:  
vin toți Dracii-de-Curat  
Sufletu-ți pun la murat  
 
și de ai Copii - Femeie  
s-or bleojdi - Focul să-i ieie:  
Numele-ți de Spânzurat  
numai bun e de purtat!  
 
Trădător de Viță Veche  
cu tine - Iadul începe:  
Dracii te pun Temelie  
Casa-ți arde - cum Făclie!  
 
fie-ți Spița Blestemată  
cu Ciorile-amestecată:  
n-o să scapi tu din Văpaie  
cum nici Sămânța-ți de Paie!  
 
Corcituri și voi - Străini  
veți umbla numai prin Spini  
Furcile vă știu de Știre  
pe un Drum în Clocotire:  
 
ne-ați trădat - nu v-am uitat  
pe Gard vă pun - la uscat!  
dă - Doamne - o Vară Lungă  
că-s cu Miere unși - ȘI-N DUNGĂ!  
 
voi nu-L aveți pe Hristos:  
aveți BAN: Mucegai-SOS!  
turna-v-ar Aur Topit  
pe Gât - prin Rectul turtit!  
 
mânca-v-ar Furnicile  
Ielele și Fricile!  
scoate-v-ar Ochi din Găvane  
Pupezi - Bufnițe - Crăcane!  
 
să borască peste voi  
o Cireadă de Strigoi  
peste voi se ușureze  
să deveniți Căcăreze…  
…Caii Morții să necheze!  
 
…Suflet nu aveți în piept  
vă iubesc Nisip - Deșert:  
ajungere-ați Pulberi - Stei  
să vă mânce Genuni - TREI!  
 
 
NU MAI LĂSA SĂ TREACĂ IMPOSTORII - PUNTEA  
 
nu mai lăsa să treacă Impostorii - Puntea  
tu dă-le Foc - să se distreze vajnic  
iar nu furând din Harul și din Fruntea  
Poeților - Străjerilor de Strașnic!  
 
Blestemele-i așteaptă - la capete de Pod  
și - fieștecare - se va face - sigur - Nod!  
sunt Diavolii - veniți cu Teleguța  
din locul trândav - undeHuța-Huța!  
 
să lași Suflării pe toți Sluțitorii  
e ca și cum încredințezi Altarul Sfânt - Putorii!  
nemernici ei - dar - mai nemernic - tu  
 
ce nu știi - laș cumplit - a spune: „nu!”  
din țâți de iele sug - de zor - moroii  
dar impostori nutresc - ei înșiși - toți noroii!  
 
 
DE LUMEA DE-AICI MI S-A FĂCUT-A GREAȚĂ  
 
de Lumea de-Aici mi s-a făcut-a greață:  
Bani și Piață - Bani și Piață - Bani și Piață!!!  
de Lumea Cealaltă mă-ncearcă un Dor:  
fâlfâie Raze - deasupră-mi - Sfântul Cocor  
 
e dimineață - amiază - e seară și noapte:  
le-oi contopi - toate - -n Corăbii de Șoapte:  
Cartea Lumii - ca Rimă - Armonie de Vis:  
pe toate - încă de-Aici - în Sânul meu - le-am scris  
 
ar mai rămâne Slovei să-i dau Raze  
ar mai rămâne - pe câte-am iubit - să le încarc în Fraze:  
altfel - mă oprește Controlul - la Poartă  
 
și mă-ntreabă - mereu și exclusiv - de Soartă  
Acolo nu-s Bani - nu e Piață - nici Paiață:  
Acolo - din toate - e HRISTOS: Etern Dimineață!  
 
*  
ori - poate - neputința-mi - să fie rost și price  
când dau - mereu - din mână - zicându-vă: „ferice  
de omul prost - că nu-și știe orbirea”  
ori că mi-e tare greață - cum chiar îmi este firea  
 
destul că nu vreau să vă văd - pe voi și lumea voastră  
nici - bàremi - când și când - deschid vre o fereastră  
voi sunteți Malul de Noroi - Gavafta de Nisipuri  
în care pot a m-afunda - cu toate-a' mele Chipuri  
 
rămâneți - voi în Bezna voastră - văd că vă face bine:  
fără bagaj - plec clandestin - să-mi 'plinesc noi destine  
e mai comod - de mii de ori - Necunoscutul  
 
decât să vă suport - ori vreau - ori ba - grotescu-vă - „CORNUTUL”!  
ajută - Doamne - un Pribeag - să viziteze Hornuri  
să scape de o Larmă Tâmpă - de Clovnii Cruzi - de Zvonuri  
 
 
CARNE ÎN MIȘCARE  
 
Carne în Mișcare - Fleașcă ruptă - roasă:  
să fim Regi pe față - și Leproși pe spate  
apoi vine Doamna - Doamna cea cu Coasă:  
rămân Zoaie Bufe - Crime Deflorate  
 
Zdrențe peste Hoitul oferit la Gloate  
leorcăind Fad Sânge: Alb Sânge de Frate  
Zdrențe și Putoare - Buruieni și Zloate  
asta este Viață? - asta este Moarte?  
 
Carne în Mișcare - colți de Bestii Oarbe  
vine Marea Beznă - Creierii ni-i soarbe  
Diafana Crimă trece peste toate  
 
Zgură de Clopotniți - Bufniță de Noapte  
ce cauți aici - Criste? - Haznaua e plină  
și nu Răstignirea: Defecarea-i Crină!  
*  
…Crima? - o Crampă trecătoare:  
te-nțelepțește - te smulge din Visare!  
 
 
ABUZ DE LA ABUZ  
 
mi s-a-nmânat un  
Calendar - nu cu  
„vederi de la  
munte” - ci cu  
„vederi de la  
muște”  
 
nu l-am înghițit  
Calendarul (ghiveci de  
veci!): e greu de  
îngurgitat - câtămai  
latrina  
„muscadina”  
 
voisem să caut  
într-însul - doar  
Ziua de Naștere a Lui  
Dumnezeu: etern-etern  
bine-bine - dar ar trebui să-și  
fixeze (abuziv - cum le face pe  
toate) - o Zi de  
Naștere - numai a  
Lui!  
 
„nu se află” - El e deasupra  
fleacurilor - atunci  
am înțeles și mai bine - cât Îl interesează pe  
El - Nașterea și  
Moartea - Viața și  
Ne-Viața  
 
am pus creionul de-o parte - m-am  
ridicat de pe  
scaun - când - deodată  
mi-a trăsnit prin  
cap - ceva:  
L-am prins de  
Coadă - cât am putut de  
strâns - apoi  
am tras - sălbatic - de  
Ea - nemaiașteptând  
Urletul Lui  
Vexat: mi-am potrivit perna sub  
cap - și  
m-am culcat - de fapt  
am dispărut - cu tot cu  
așternut - într-o Gaură de  
Neant - Savant!  
 
e tot ce-mi  
lipsea - cam cât o  
Măsea: în ce mă  
privește - mâine  
m-aș putea trezi - să zicem  
Pește  
 
 
STUPIDUL CEAS - RITMIC M-AVERTIZEAZĂ  
 
stupidul Ceas - ritmic m-avertizează  
că-s robul lui: cine și cât vrea EL - viiàză!  
dacă știam Atunci - ce Acum știu  
nu-l făuream - febril - cu zel de Cazangiu!  
 
nu Tinicheaua asta mi-e stăpână:  
teroarea vine dinspre Soare - Stele - Lună!  
pe ăștia nu eu i-am scris și fabricat  
nu am putere-asupra lor: EI m-au creat!  
 
sunt Sclav de Stele - cânt sub Struni de Lună  
Soare mă arde-n Athanor - Hoit arde-se din mine  
de am ajuns Păpușă de Albine:  
 
nu-i Zodie mai Rea - decât cea Bună  
Doamne Hristoase: din Sadic Ritm - mă smulge:  
domestic - Liniștea să-mi fie Cruce!  
 
 
UITĂM SĂ FIM OAMENI - SĂRMANE MAȘINI  
 
uităm să fim Oameni - sărmane Mașini!  
iar Combustibil: Iluzii - Crimă - Furt de Spini  
o clipă de-am opri Mișcarea Browniană  
am constata ce Haos - ce Tocană  
 
e-acest așa-zis „Cosmos Comandat”  
(de „comandat” l-a „comandat” o Bandă  
Celestă - -i drept: DECI - ȘI MAI CRIMINALĂ!)  
noi sorbim Bălți de Sânge: ZI BANALĂ!  
 
noi ne complacem să fim Măcelari - Înșelători  
ori Răstigniți - pe Uși - pe-Ncuietori  
fără Curiozitatea de A Sparge Poartă  
 
fără Inițiativă: Descuiat de Soartă!  
și-așa vom dispărea: o Turmă Criminală!  
Călăului - Victìmă - dar cu-Nsângerat Cap de Frate-n Poală!  
 
 
CULCAT ÎN IERBURI  
 
culcat în ierburi - miresmele m-au adormit:  
Extaz cu ochi închiși - un Zeu - doar - m-a privit  
sunt mii și mii de lumi - oare să trag la sorți?  
Bine și Rău - Viață și Moarte: depinzi de Sfinți - de Morți  
 
Crini și Măiestre - Zâne din Vis-de-Rai  
mai bine-mi scriu Povestea - pe Cânt Smerit - de Nai!  
delir de Liră - soartă de Orfeu:  
curând - ajung pe Tron de Dumnezeu!  
 
să te droghezi cu Vis - precum un Bard Romantic?  
sau să nu uiți - o clipă - Martiriul Reumatic?  
m-am săturat de toate Piroanele din Cruci:  
 
îmi vreau o lumea-a mea: nicicând să nu m-ajungi!  
Hristoase-Doamne - Te vreau numai pe Tine  
să-mi fii Unic Prieten: hai - cântă-mi din Albine!  
 
 
ÎN NOAPTEA DE CRĂCIUN  
 
distinsă demoazelă - cu iz de Mahala  
(„ei! - fufo! - stai cuminte: nu mă dau la mata!” )  
vreau a-ți vorbi de Stele - de Lună și-unOmor:  
toate-astea - văzutu-le-am în Munte - lâng-un Cristal-Izvor  
 
distinsă demoazelă - eu sunt Villon cuTatăl  
eu nu-ți vreau decât bine („ce geru-i! - of! - și: bată-l!”)  
Stihul Etern din mine - va exploda-n mata  
și Cerurile - toate! - ne vor îmbrățișa!  
 
distinsă demoazelă - să nu-ți mai fie frică  
mi-aduc și LIRA - uite! - știe mai bin' să-ți zică  
e Noapte - într-o Iesle arde - măreț - un PRUNC  
ce va fi Împăratul („dacă mai dai - m-arunc!”)  
 
știu că e frig - bre - ștoarfo! - de aia-ți și cuvânt:  
să te-ncălzești la Logos - de nu: hai laMormânt!  
bani de Motel nu am - așa că-ți stihuiesc  
pân-om găsi vreo Bancă (deja simt c-amorțesc!)  
 
distinsă demoazelă - noi nu vom face Nuntă  
(nu e nici Miorița - nici clima nu e blândă)  
cu toate că - în Duhu-mi - Stih Sfânt mă tot inundă  
eu văd - la Colț de Stradă - un ins cu Fața-i Cruntă  
 
”săr' mâna - boier mare! - N-AVEȚI UNA MĂRUNTĂ?”  
 
ei - uite-așa - -n Cetate - un Babuin „de lume”  
n-a fost în stare - CURVEI - să-i cânte - din Vechi Strune!  
 
*  
„demoazelă-demoazeà”  
să nu ieși în Calea mea:  
te trimit în NEAGRĂ STEA  
unde-i bună Musca-Rea!  
 
 
GEOGRAFIA ESTE GRAMATICA UNEI ȚĂRI  
 
Geografia unei  
Țări - este  
Gramatica acelei Țări  
 
dac-ai smintit un  
Munte - din lăcașul Lui - un  
Deal - o Apă - cu Ceruri cu  
Tot - dac-ai clintit - ori  
ai scurs - ori ai  
scăpat - ai  
alunecat - și l-ai întunecat - l-ai  
urnit de la  
Locul Lui - ori Ei - dac-ai uitat numele unui  
Oraș - ori - mai  
cu seamă - și mai  
cumplit - al unui  
Sat: înseamnă că AI GREȘIT  
FRAZA ȚĂRII: Cuvinte - Virgule  
Puncte - Puncte și VirguleSemne de  
Întrebare!  
 
 
PROST SFAT!  
 
FRAZA ROMÂNIEI - cu toate SLOVELE ei - cu toate  
SEMNELE EI DE  
PUNCTUAȚIE-PUNCTUIRE - ALE HARURILOR - SEMNELE PLÂNSULUI ȘI RÂSULUI - NUNȚII ȘI MORȚII - JOCULUI  
SORȚII - ai greșit: acea Smintită-Greșită-Urnită - acea Uitată-Scăpată  
Nenimerită - Strâmbă-Hulită - NU-I  
FRAZA ROMÂNIEI: în esența Ei - FRAZA ROMÂNIEI este  
Limpede  
Cursivă  
Orbitor de  
Strălucitoare - din Veci și din  
Vechi - către Ochi și  
Urechi - deopotrivă: FRAZA cea DREAPTĂ A  
ROMÂNIEI - este Hotărâtoare de  
Soartă a Întregului  
Univers - precum  
RAIUL LUI HRISTOS-DUMNEZEU!  
 
 
SĂ FACEM UN STROP - MESCHIN - DE CONTABILITATE  
 
să facem un strop - meschin - de contabilitate:  
„per total” - teoretic - trecând prin lumile toate  
imaginabile și inimaginabile  
proaspete - vinete - sau perisabile  
posibile sau imposibile: SUNT NEMURITOR!  
 
în particular și-n șoaptă - însă - -s un biet ZĂCĂTOR  
năpăstuit - cum Orfeu - ba - din păcate - șiHAIHUI SCRIITOR!  
trăiesc în Vis - altfelm-aș agăța!  
(îți voi lăsa moștenire LIRA - plus: DISTINSA HAZNA!)  
 
Vis-Paradis (CINIC DROG) - cu Crist braț la braț  
până ce Dimineața mă scoate din CELESTUL LAȚ  
și m-azvârle-ntre Guițăturile de Porci:  
„din ele - Bard Bătrân - STIHURI să-ți storci!”  
 
doar Crist ce mă mai înțelege - doar Crist ce mă mai scapă  
dăruindu-mi: ARMONII DE FLORI - și o Banală SAPĂ  
da - oricui dă Rodire - dă-i Sapă și dă-i Apă  
să se afunde-n ȘTIRE și-n VESTIRE - cum Peștele - în Sfântul Lui Năvod!  
năruit de Vreme - Amar - Desăvârșit Schilod  
mai scot - din PÂNTECUL HÂRTIEI - înc-un FANATIC PLOD:  
 
„albesc de Har copacii-n Munţi  
arhangheli fac din spade - Punţi  
din vizuini - spre EMPIREU  
e ALFABET DE DUMNEZEU  
 
LOGOS DIVIN - PERFECTĂ RIMĂ  
spre Epopee se înclină  
şi Stele toate - Fir cu Fir  
se-ntorc în INIMA-POTIR”  
 
 
ÎN FIECARE FAPTĂ - E TREAZĂ HIEROGLIFA  
 
în fiecare Faptă - e Trează Hieroglifa:  
Albă ori Neagră - asta decide Cifra  
Arcul de Ceas plesnește - la fiecare Faptă  
că e Tembelă - că-i - iarăși - Înțeleaptă  
 
citește Magul în Cartea Lumii Nouă:  
Cuvântul Lui nu-i Sunet: Cuvântul Lui e ROUĂ!  
din Munte vin PUHOAIE DE AGHEASMĂ  
în fiecare naște - mereu - un Loc de Caznă  
 
am scris - și eu - în Carte - Slovă Vie:  
n-o simt Aceștia - Alții or să vie!  
da - vor silabisì - în Noua Dimineață  
 
și-agonisi-vor Adevăr: tot ce citesc din mine - li-e Propria lor Viață  
de-aceea - nu mai hulesc: sunt Unui Mag - o Rază!  
se vor sfințì Aceia: VĂPAIA or s-o crează!  
 
 
NU E CEAS - NU E LUP: DOAR AȘTEPTAREA DE-ALBINE  
 
ascunde-n Genunea de Lut - Formele-a Mii de Lumi Palatine  
(nu e Ceas - nu e Lup: doar Așteptarea de-Albine):  
când El va hotărî - se va trezi - din Inform - și Omul-Cel-de-Luni:  
nu „Capodopera Zilei a Șasea” - ci Curiosul și Dintâi Rădăcina  
Bătrân Frate-al Lui Crist - Cel ce-și asumă - El - Vina!  
 
Cel Ce - Cum Prometeu - își încoardă - Strună - Spinare:  
devine Scară de Cânt și Lumină - pentru O Nouă - Grea Zare  
și vor sui Mântuiții - pe Melodia Vertebrelor Lui  
și va muri Amurgul: rămâne-or doar Păsări - în Copaci-Alelui  
 
dar Mormanul de Lut - Acum - nu fierbe și nu se clintește:  
de Data Asta - Crist-Demiurgul mai Îndelung și Adânc Chibzuiește:  
tot ce-a fost Rău și Meschin - în Foste - Scrumite Demiurgìi  
 
să nu devină - iarăși Nori de Ciori - în NOI COVĂLII:  
(se-amână - deci - Șarpe - Femeie - Prostie și Pofte: doar SCRÌI!)  
e Bine: eu - Smerit Pregătit - aștept CÂNTUL DE LUME- SPRE-BINE  
și - pentru Asta - știu că pot ține Vecia - de Căpăstru - pân' se fac - iar - Lumine!  
---------------------  
Adrian BOTEZ  
Brusturi, Neamt  
Decembrie 2019  
Referinţă Bibliografică:
Adrian BOTEZ - MAGIA CRISALIDEI (POEME DE IARNĂ) / Adrian Botez : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 3275, Anul IX, 19 decembrie 2019.

Drepturi de Autor: Copyright © 2019 Adrian Botez : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Adrian Botez
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondator: George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!