CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Poezie > Imagini >  
Autor: Adrian Botez         Ediţia nr. 3141 din 07 august 2019        Toate Articolele Autorului

Adrian BOTEZ - MATROZI SUBLIMII (POEME)

 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
MATROZI SUBLIMII   
  
scăpaţi din Naufragiul unei lumi  
Matrozi Sublimii – cu rănile-n văpăi  
ne luminează Calea către Noul Luni  
şi ne şoptesc despre-alte – Mii de Căi...  
  
zdrenţoşi – bărboşi – cu ochi arzând vedenii  
Matrozi Sublimii ocrotesc – cum Genii  
şi sunt Învăţătorii Vieţii şi ai Morţii  
sunt Ucenici Lui Crist – Sculptori ai Sorţii !  
  
din Port în Port – ei îşi sporesc Lumina  
din Port în Port – topesc păcatul – vina :  
da – Sfinţii noştri CRESC din Naufragii  
  
adaugă Cărţii - fulgere-pasagii...  
...n-avem nevoie de Muşi-Pupe : Prova-Nfruntării  
s-o înălţaţi - cumpliţi : Mântuitorii Mării...  
  
ÎN LOCUL DIN PĂDUREA-NTUNECOASĂ  
  
...în locul din pădurea-ntunecoasă  
fulgeră Ştime – cari de cari frumoasă  
cu plete verzi – cu trup de marmură – ca Luna  
purtând pe capete – împărătesc – Cununa !  
  
ele-şi aşteaptă-Alesul să-l înece  
apoi răpească-l în adâncuri – în Palate  
mistic ştiută – colo - -i a-Ondinelor Cetate :  
măreaţă – Nuntă-or face – peste vreun timp ce trece...  
  
...vrei să cobori imperii – până la Rădăcină ?  
să vezi Zânele Apei – cu tot scăpând de tină ?  
n-ai decât să păşeşti în Unda Fascinantă...  
  
nu sunt nici Vreme – Ornic – doar o Cetate-Atlantă...  
...pogoară-te-n vecie : numai aşa vedea-vei tu – Minunea :  
Mireasă Preaiubită-ţi va fi – Înţelepciunea !  
  
TOT ACORDEZ LA STRUNE – SCRIPCAR DIN TATĂ-N FIU  
  
...tot acordez la strune – Scripcar din tată-n fiu  
visez – eu – Cântăreţul – într-un Palat Târziu  
să-i lecuiesc de rane – pe Regii-Mbătrâniţi  
căci Cântul meu e farmec – iar ochii-mi sunt vrăjiţi...  
  
nu mă-nvăţa pe mine – bătrân strigoi de Munţi  
cât Sânge – în Izvoare – a curs – şi cât din Frunţi  
eu – şi nu altul – clădit-am Epopeea  
din care-alung Trădarea – deci – fără greş : Femeia !  
  
pe Poarta Epopeii săpat-am Slove Trei  
s-alung şi Lăcomia – şi Crima – şi răcnete de Lei...  
eu – biet Scripcar - cel dăruit pe la ospeţe  
  
eu sunt Dresorul Lumii – în Nopţile Măreţe...  
...de ce ne fie frică ? – Cântecul a-nceput  
făcând – el singur – bine - cât Zeii n-au văzut !  
  
ŢINE-MI SCRIPCA SUB BĂRBIE – PENTRU-UN ULTIM CÂNTEC  
  
... ţine-mi Scripca sub bărbie – pentru-un ultim Cântec   
vă trezesc din Somnul Morţii : Groaznicul vost' Pântec !  
leac vă vine Armonia – Stih şi Viersuire  
eu sunt – doar – Agonic Rege : vă dau Re-Mplinire !  
  
nu de Lup şi nu de Urs fie-vă Scăldatul  
ci-unui Zeu – Ars de Lumine – pregătii eu Patul :  
Patul – Câmpul de Războaie şi de Ostoire  
Patul – egal fi-va - pentru-Erou şi Mire  
Patul – Câmp de Trandafiri – al Lui Crist 'Nviatul...  
  
...ţine-mi Scripca sub bărbie – pentru-un ultim Cânt :  
Foc voi da Luminii-Cântec – înfrângând Mormânt  
iar deasupra Mării – negre s-or ivi - Corăbii grele  
  
căci deasupra de ostroave vor ploua – iar - Stele...  
...ţine-mi Scripca sub bărbie – şi – cu Jurământ  
nu voi mai cânta alt Cântec – decât Cristul Sfânt...  
  
FACEŢI – ÎN ACEASTĂ LUME - FACEŢI S-ARDĂ HORA  
  
faceţi – în această lume - faceţi s-ardă Hora  
altfel nu ne înţelegem – încurcăm şi ora !  
nu tot îngânaţi blesteme – ele v-or ajunge  
nimeni vini n-are mai mari – decât cel ce-nvinge  
  
cu-ascuţiş de Cuţitoaie – cu Topor şi Săbii...  
...de ce n-aveţi luare-aminte doar la Sfintele Corăbii ?  
veţi umbla în zdrenţi de duhuri – veţi cerşi iertare :  
porţile vor sta închise – parcă-n aşteptare...  
  
Vânt Ponciş – Matrozii Cântă : ia-te după Cântec  
ia-te după Neaua Firii – ninsă în Descântec  
nu-urgisi – cu Uragane – Oceanul Cuminte   
ci încinge Gând - Rostire – spre Steaua Fierbinte!  
vino-n toi aprins de Horă – va fi greu – dar bine  
  
chiar dacă - în Tălpi Bizare - bâzâie Albine...  
...nu – Albinele nu-nţeapă decât Vreri de Rele :  
în rest – voi – Matrozi ai Lumii : „ochii tot pe Vele !”  
  
GRĂDINĂ ŞI MARE  
  
tăcute – Florile Grădinii senin visează :  
de-i arşiţă sau rouă – nu contează...  
...seară se lasă – zorii-s oratòrii :  
Grădina – neclintită – -i prinos Privighetorii...  
  
Grădina-Mânăstire priveghează  
Luna să nu ia foc – ci doar în Cânt să crează...  
...văd Mări Celeste-n umbra de Copaci :  
Ritm fascinant de Unde... – ...sileşte-te să taci...  
  
Matrozii sunt Călugări – în Templul lor Lunar  
unde oricare şoaptă – e-un Legământ Barbar :  
traducerea din Limbi de Trandafiri  
  
schimbă şi Cruguri – Popoare-ntregi de firi...  
...deşerturi de sfinţenii ? – chiar şi-Undele Grădinii  
Coroane-Aureole-ţi pogor – Sfinţit – pe creştet (...ori trudesc Mântuirii – încrâncenându-ţi Spinii ?!)...  
  
SLĂVIŢI COPACII  
  
slăviţi Măreţi Copacii – cu Rădăcina înfiptă în Izvoare  
de n-aţi fi voi – n-aş fi aflat Furtuna cât ne doare...  
Pădurea cântă Cântec Vechi – dar - totul - e bizar  
când Strune nu-s ascunse-n Scripcă – ci-n Trunchiul de Stejar !  
  
Mări de Verdeaţă Răscolită – amestecate-n Stele  
vor lecui Eternitatea de Zei pudraţi cu rele...  
Zâna Pădurii – asortată – deschide – astăzi – Balul  
Copacii joacă Hora Vieţii – uitând că vine Valul...  
  
Copacii Sfinţi vor în Altare – Candeli liturghisească  
Preoţi sunt toţi ce văd Lumina că-ncepe-n Duh să crească...  
e Noapte - dar nu-i Zi mai plină : Corăbii de Credinţă  
  
şi-au înălţat Vele-n Pădure : Raiu-i AICI – nu doar e cu putinţă...!  
...”Viaţa nu-i dreaptă” – zic toţi Strâmbii – aflaţi pe Arca Veche :  
le-aş da dreptate – de n-aş şti : toţi cântă după-ureche...  
  
RENAŞTERE  
  
cu pestriţe vânturi rele îmi petrec eu vremea  
dispar păsări din lumină – iar copacii-şi plinesc lenea...  
nu mai ştiu să număr stele – nici nisip de-oceane  
nu mai eşti zeu – n-ai cunună : fugi de-aici – golane !  
  
alungat din lume-n lume m-aleg doar cu spinii  
chiar de Sânge-mi curge-n Frunte – Obrajii-s cum Crinii...  
sunt Vătaf de Suferinţe – nu – însă – şi Rege   
pipăi după-un Foc Năprasnic : numa-aşa m-aş drege...  
  
...cântă – Greiere de Taină – noaptea mi-e deplină  
am ieşit – cu Preţ de Sânge – din Cartea de Tină :  
Stele-mi ard Coaja de Trupuri – şi scap de zădufuri  
  
printre gene – ca o ceaţă - -mi regăsesc nădufuri...  
...iată că nu-s gelatină : Foc înalt – miresme   
i-au dat Prunc – iarăşi – Grădinii – Râuri de Aghesme...  
  
APOGEUL ÎNJOSIRII  
  
...Pùrpura şi Coroana-mi fulgerau cumplit  
când mă suiam pe tron – diriguind popoare...  
...a fost în veacuri 'nalte – dar sunt – deja – un Mit :  
rana din frunte - tot mai des - mă doare...  
  
...am fost – apoi – Divin Ocean : mânia-mi spărgea baluri  
am îngropat în mine albe neamuri – continente...  
...astăzi sunt ostenit – doar şopotesc din valuri  
Poveştile Titanilor (...pigmeii zic că-s doar...impertinente!)  
  
...să fii Vătaf-de-Stele – ori Împărat Oceanic  
să fii Heruv-de-Fulger – ori Dumnezeu Tiranic...  
viermii te-or sfredeli-n huliri – măscări – amarnice batjocuri  
  
de nu eşti Rege-Vierme – în Marele Nimic  
zguduitor de nu eşti - între maţe - Prinţ-Limbric –  
caută-ţi istoria prin Munţi – pe la Mitocuri...  
  
ROSTUL MATROZILOR MISTICI  
  
Catarge vin – Catarge pleacă –  
Oceanu-i înclinat – oleacă...  
...şi câţi gândesc la Suflet de Matrozi ?  
câţi se gândesc la Harfă : câte Corzi ?  
  
şi – totuşi – numai prin Matrozi aflăm  
ce nu vedem – şi – poate – n-om vedea :  
ei sunt Privirea Mistică : o-ncredinţăm  
celor ce frică n-au ! - ...hmmm...poate – doar de Ţărm...  
  
PORTUL INIŢIATIC  
  
un Port e-o altă lume – şi Matrozii caută  
şi speră într-o vastă ocrotire...  
un Port e-uitarea lumii de-amintire...  
...poate Corăbii – astăzi – le mai laudă...  
  
într-una pleci – ajungi – şi iarăşi pleci  
deasupra-ţi zboară gravii lilieci  
şi prevestesc că Portu-i doar o POARTĂ  
din cele cari se-arată – spre împliniri de soartă  
  
...dar dacă ŞTII – Martiriu este Portul  
căci îţi asumi să-nvii – când ceilalţi văd doar...mortul !  
nu-i Naufragiu - -s de-àripi pregătiri  
  
şi dorul de-a-L păstra pe Crist – Statornice Grădini de Trandafiri...  
...nu pot nici Valul şi nici – haìn - El-Vântul  
să-ţi smulgă – din fiinţă – şi Duhul şi Cuvântul...  
*  
...în toi de-Ocean – Nuntire e de Munţi :  
golind pocale-n ceruri – Zeii zâmbesc – cărunţi...  
  
MAREA ŞI STÂNCA  
  
Marea şi Stânca – a cui e Dreptatea ?  
feminitatea răbdătoare va nărui-aroganţa  
Corabia-nlocui-va – cât de curând – Cetatea...  
fluiditatea-şi impune eleganţa...  
  
Marea şi Stânca – ce spumegare furioasă !  
Injuria Spumoasă îmbrăţişa-va Catargul Bărbăţiei  
şi se va căţăra – iederă-impetuoasă  
impunând – peste toate cele : doar Herbul Dinastiei...!  
  
Matrozii doar Privesc : sunt jocuri de putere  
Necruţătoare – încălecând pe Vrere !  
Matrozii-nvăţăcei învaţă cum Tăcerea  
  
Stindard e în Triumf – deloc Plăcerea !  
va dispărea-aparenţa – Cântul e al Credinţei !  
...de ce să nu învingi – când poţi schimba  
tot ce-a fost Crimă – Rău – 'naintea ta ?  
  
LEBĂDA-CRIST  
  
solzoasele Sirene – fascinante  
momesc Matrozii – pe veşnicele pante :  
căci între Bărbăţie şi-Unduire  
se duce Lupta Dreaptă – pentru Nemurire !  
  
...ce Cântece şi Stihuri nasc în luptă !  
ce Armonii se iscă – dincolo de trupuri !  
să nu te-nfăţişezi – de-ai Scripca ruptă  
de Stihul ţi-e beteag – strâmbat de ...„grupuri”...  
  
avem un singur Zeu : e Armonia !  
luptăm c-un singur Crez : Noi Constelaţii !  
zdrobim Târziul şi Monotonia  
  
clădim Lumină – fără tribulaţii...  
...sunt infinite Lumile-Armoniei :  
Lebăda-Crist – în toate - -i Duh Tăriei !  
  
BIATA BARCĂ – MUMA ARCĂ  
  
biata Barcă – Muma Arcă  
pe Ocean nu-i loc să-ntoarcă !  
ori urmezi Matrozii – spre Tărie  
ori rele te zdrobesc : o Herghelie !  
  
...ninsoare de Lumini se-agaţă de Catarg  
Vântul şi Valul ocrotesc Sămânţă  
ce va deschide lumile mai larg  
sufletul – mai adânc smerindu-l – spre Căinţă...  
  
zbura-vor Păsări – ca alternative  
(...la tot atâtea scopuri şi motive...)  
la Miezul Libertăţii şi-Armoniei...  
lăsaţi-vă în voia Milei Selenare – Viei !  
  
şi veţi afla : Frumosul orişicine-l poartă  
şi veţi afla : Hristos e orişiunde :  
în Munţi – în Mări – Izvoare – Sfinte Unde!  
Duhul Rebel nu este Sclav-de-Soartă !  
  
EXISTENŢA NU-I O CĂLĂTORIE DE PLĂCERE   
  
vei pleca de undeva – spre a ajunge  
altundeva : niciunde - nicio scofală - de pielea ta...  
numără Corăbiile – din zece în zece  
şi – poate - -ţi va trece pofta de-a tot petrece  
  
aici e vale – colo e deal : asta-i toată învăţătura  
pe care ţi-o poate zice – pe de rost – până şi bătătura...  
nu insista la porţi deschise – la sorţi deja scrise :  
altfel – se va zice că nu eşti în toate minţile...permise...  
  
oricum – mereu şi pretutindeni – o vei lua de la-nceput  
oriunde vei fi şi orice ai fi făcut :  
sfinţi nu sunt (decât în calendar) – şi nici draci – aşa că-apucă-te de-aprofundează  
  
şi – la ce – deja – ai dobândit : STAI ŞI VEGHEAZĂ...  
...existenţa nu-i o Călătorie de Plăcere :  
pretutindeni – miere pe buze – în fapte : fiere...  
  
PUNE ŞAUA PE CALUL SOARELUI   
  
pune Şaua pe Calul Soarelui :  
vom zbura peste Mări – Corăbii – peste Matrozi...  
înnoadă-mi Capul de Şaua Calului :  
n-ai nevoie de Cap – când vizitezi Sori şi Irozi...  
  
e-o zi ca oricare alta – scăpată din poala Lui Dumnezeu  
un Dumnezeu senil – cum am văzut la circ – cândva – un Leu...  
varsă Var Nestins – peste întreg Pământul  
şi lasă-l să-l împrăştie - pe-ndelete - Vântul...  
  
noi ne ţinem de călărit – nu de salubrizare  
de aceea – şi mergem la Hergheliile de Soare...  
...între mine şi Calul meu – e-o vizibilă asemănare :  
  
amândoi ne-am săturat de Pământ – de mâncare...  
...”bagă viteză – Solarule – vreau să ies - din orice-ntrebare :   
mi-e mai bine-ntre lumi – decât... în fiecare...!”  
  
ÎNVĂŢĂTURĂ  
  
Naufragiul e cea mai înţeleaptă  
Poveste – pe care n-ai asculta-o – dacă  
nu ţi s-ar întâmpla – necesar - şi  
legic – şi  
peste  
  
Naufragiile sunt aşezate – în  
viaţă – strategic şi-n   
şir – precum nişte  
Candele-Aprinse – cu Mir - care te-ndeamnă la  
Meditaţie – la  
Rugă – şi la-a  
Alege – mai cu băgare de  
seamă – cu mult mai   
statornice fantome - cuprinse de  
Lege  
  
Naufragiile sunt leacuri – nu  
fleacuri - pentru Trezirea Dârzeniei – a  
Luminii – a Scârbei de  
Furişat - deci a  
Omului Adevărat  
  
...cine a suportat un   
Naufragiu – le va putea suporta pe  
toate : cine s-a deşteptat - prin  
Naufragiu – numai acela va  
răzbi între Zei – ieşind   
definitiv – dintre  
Şerpi – Şacali – Tigri şi  
Lei  
  
BINECUVÂNTATĂ - PATRIA MEA  
  
binecuvântată Patrie – a Munţilor şi-a Mărilor  
binecuvântată Patrie a căutărilor şi aflărilor  
a tuturor Florilor - a Zborurilor slobode - ale tuturor Acvilelor-Păsărilor :  
Sfânt – Pământul Tău - duios ne sfinţeşte Zânele şi Mumele Neamului  
Grădinile cântă-ngereşte : de fapt - sunt (umflate de Vântul Matrozilor) - Harfele Ramului...  
...în genunchi ne rugăm – la-Altarul Tău – Patrie Sfântă - în toate zilelele Anului...  
  
venim - în genunchi - către Mândra Crăiasă :  
tămâi de păduri rostogoleşte pe coastele Munţilor – precum şi în Casă...  
iar Valul de Mare l-a fost făcut atât de-nălţat –încât nu ştiu : mai sunt pe Pământ – ori în Cer am şi-intrat...?!  
  
...ştergem din hronici şi halimale-nvechite - -insipide-Epopei – şi   
TRĂIM - făr' de boală a Cărţii...Poveştii : PĂSTORII MALULUI DE NESURPAT – DE NESĂGETAT : „ORTOMANI” ŞI...TUSTREI !  
  
...stângaci – uituci – oleacă laşi – noi - de la Moşii noştri – Candela Re-nvăţăm  
de la Strămoşi - Regească – precum Vulturii – rămasu-ne-a Fruntea  
am făcut – demni – peste vremuri – Biserici şi (spre Heruvi ori Serafi) – Mândră – iar – Puntea...   
de la Strămoşi - iară - vom cere Peceţi de-Mpăraţi  
şi cerem şi Soră-Doina – şi Mumă-Hora – care ne-adună – negreşit – pe toţi – Fraţi  
  
...da – popoare toate – cândva - în timpii cei de pe-a Prăpastiei buză  
vor striga – cu urlet s-or spăima – pentru că nu vor avea nici spuză...  
  
...prin bezne - vâjâind-bâjbâind – la noi ele-or veni (-n ritm vioi !)  
după Scăpare – după Mântuire - după Candelă-de-Zi :  
da – numai la noi afla-vor – iarăşi - popoarele lumii-mbeznate-n Judecata din Urmă – iar noi  
dimpreună cu Duhul – Năduful – ce-avem sfânt - le vom părtăşi :  
  
Văpaie şi Sfinţită Urnă ! - ...mistic – prin Ele - Timpii nu vor mai porni...n-or mai tropăi...!  
...şi - frăţeşte – atunci – TOŢI – Foc-de-Duh vor primi – de la Patria mea  
la care – de-atunci – Neamurile – TOATE – s-or închina...!  
*  
...Corbii – din întunericul cimitirelor – prelung ne vor privi – şi n-or mai îndrăzni  
să fâlfâie a nenoroc – în bătătura Soarelui şi Lunii – Miri Sfinţi – ce veşnic ne-or păzi...  
  
DECĂDEREA LEGICĂ  
(după un vechi cântec breton)  
  
o – voi – nevolnici Cavaleri  
parc-ar fi azi – parc-a fost ieri...  
...am ocrotit mii de Prinţese  
Truveri cântau Cântece-alese  
la-ospeţe – cu Pocale Drese...  
  
...piraţii – azi – dau foc la Coastă...  
  
iar noi – îmbătrâniţi meschin  
uitat-am să ne-mpotrivim...  
  
în flăcări – părăsim Panaşe  
uităm Domniţele gingaşe...  
ne poticnim de-orice Cuvânt  
pe sus ne-a luat chiar primul Vânt...  
  
Blazon ne-a mai rămas un Cânt...  
şi Crist – Lumina din Mormânt...!  
  
...plebèi – cu mintea-n Roata Morii :  
cojiţi - nedrept - Toiul Culorii !  
...întineriţi fostele Glorii !  
să se arate-Alt Cavaler  
tânăr – păstrând acel Sublim Mâner  
ce ne-a făcut veste-n fruntarii  
şi ne-au cântat Fapta – Scripcarii !  
  
...poate veţi fi şi-alţi Cavaleri  
dar n-aud Cântul de Truveri  
domniţe nu-şi flutur' Batiste  
ba – sunt atât...atât de triste...!  
  
...de ce nu ţineţi – în Memorii  
trecute zile – cu-albe-armòrii ?  
  
Blazoanele ne fulgerau  
salvam Domniţe ce ţipau  
în Crunte Mâini de Mercenari :  
mestecături de Măcelari !  
...pe toţi i-am fost tăiat în Săbii :  
eram Matrozii din Corăbii...  
  
...faptele noastre se scriau  
sfioşi - ochii plebèi s-plecau :  
Minunile nu conteneau...  
  
...de (iar) s-or ivi Cavaleri  
cutezători – uimind Truveri -  
m-aş bucura... – ...dar ştiţi de una :  
nu veţi rămâne-aşa – într-una :  
  
voi – Tineri Veşnici n-oţi rămâne :  
veţi decădea – cu fiece „mâne”  
şi alte plebi or să hulească  
Făptura voastră-Mpărătească...  
...dar ruinată şi grotească... !  
  
REFLECŢII PENTRU DUH  
  
cad frunze-n Lac – cu resemnare  
dar văd şi furioasa Mare :  
Nostalgicii – şi Fraţi-Rebelii   
toţi – înfruntând Spaime – puzderii   
toţi – duşi de-acelaşi Vânt  
pe-acest grăunte de Pământ...  
  
e Armonie spre Sfârşit – sunt Răzvrătiri de Început  
până la urmă – Spade – Scut  
se-armonizează-n Cosmic Cânt :  
senin – dar – în adânc – arzând...  
  
Patima e-nceputul Vieţii  
Înţelepciuni – Miez Bătrâneţii :  
atâtea Firi sfios tânjesc   
atâtea Fapte se-mplinesc  
dar e o singură Cetate  
având – în Toiul ei – de toate...  
  
unii visează – alţii fac  
te-ntrebi : unde sunt – oare – cei ce tac ?  
  
te-ntrebi : la mijloc – unde-i Terezìa  
Divin Cântar – Albă Magia ?  
  
„a face” : nu – pururi - înseamnează „bine” – iar „a visa”... :  
eu ştiu...? - ...poate n-ajuţi pe nime...  
  
o – Terezìa nu-i aici :   
e-n straşnice Furtuni-Furnici...  
  
...numai la Crist o vei afla...  
dar – şi la El : doar când a vrea...  
  
degeaba-ntreb un Inorog – ce tocmai intră în Poveste :  
el ştie tot atât – cât – pe Pământ – se mai bârfeşte :  
Religii – Erezii – Sfinţi – Demoni - şi tot ce-i în Duh - greu  
nu-aici se hotărăsc – ci-n Mintea Lui Crist-Zeu...  
  
Duhul plecat va şti - de tot bine şi clar  
nu ce se scrie-n orice calendar  
ci câte Puteri-Mume-ai strâns - colea – sub cel Pieptar...  
cât Merit - în frământarea oarbă-a Vieţii - ţi-ai agonisit...  
  
...cum şi pe unde tu-i intra-n Argint  
AŞA - şi-ACOLO – în „lumea-aceea” - tu vei fi primit...  
  
SFAT DAT OMULUI  
  
nu vei fi iertat – omule  
oricâţi avocaţi ţi-ai   
tocmi – aici – pe   
Pământ – şi oricâţi   
dumnezei ar fojgăi – prin  
cer  
  
orice Respiraţie a ta e o  
Crimă – orice   
Defecare a ta e o  
Blasfemie – orice  
Durere a ta este  
o Gravă Insultă - la   
adresa Întregului  
Cosmos  
  
încearcă să nu te mai  
arăţi – nici  
Regnului Oamenilor – nici   
Regnurilor Zeilor – şi întreabă – din  
Regn de Zeu - în   
Regn de Om – şi din   
Regn de Om - în  
Regn de Zeu : unde este  
Neantul...Supleantul...  
  
...de fapt – fă  
altceva – mult mai   
sigur – ca sorţi de  
reuşită-n ispită – şi  
scăpare de însăşi  
noţiunea - schiloadă şi  
Hâdă Omidă : noţiunea de  
„Om” : cheamă – în   
taină – la tine – doar  
Matrozi-Marangozii : sunt singurii care  
vor îndrăzni – vreodată – să  
călăuzească – pe   
cineva – înafara  
LATRINEI FIINŢEI – ori  
Nefiinţei... !   
...dar – pretutindeni şi-oricând : tot în Ocolul  
Umilinţei...  
  
LASĂ-AROGANŢA – UŞI DE SPÂNZURAŢI  
  
lasă-aroganţa – uşi de spânzuraţi !  
piept lângă piept : o Inimă – de fraţi !  
e-o luptă grea şi lungă – generaţii  
coboară în mormânt – Matrozi Curaţii !  
  
din Naufragiu-n Naufragiu – spre Înţelepciune   
şi spre Putere Bună : schimbi lumea-n Rugăciune !  
Crist dacă e cu noi – vedem Lumina :  
şi Ceruri – şi Pământ – şi Cânt : totuna!  
  
fii credincios – loial : Ram faţă de Copac !  
să nu fii – niciodată – Măcelar lui „FAC”!  
senin şi iubitor – înfruntă Mişelia   
chiar de stârni-vei – în Munţi – iar – Vijelia !  
tu contra lumii-ntregi ! – ucide Crima  
  
măcar 'naint' de moarte - s-aflăm Rima !  
...nu vă minţiţi pe voi – Oceanu-i Tată  
şi nu vă va ierta înşelăciunea – niciodată !  
  
ICOANA DIN ODAIE  
  
o singură - -enigmatică Icoană  
stă pe pereţii din odaia mea   
(...cel'lalte-or fi fugit de mult – ca de ispita grea...) :  
când o privesc – nu ştiu : s-o iau la goană  
sau – în genunchi să cad – ca-ntr-o biserică de nea ?  
  
...stă – se-uită fix la mine – şi dă din cap :  
atunci ştiu sigur : nu e bine ! - ...iau treaba de-o-arìpă  
şi...nu aşa...ci-n disperări şi-n pripă :  
o duc la cel'lalt capăt – aşa cum niciodată-n viaţa-mi – de mine şi de Duhul meu – nu am făcut risipă...  
...altfel – ştiu bine : linişte-n suflet n-oi avea  
nimic din mine nu se va clădi ori înălţa...  
  
...şi nu ştiu despre ea decât că mustră...  
nu luminează – nu-i pe post de lustră  
dar ştiu : de n-o păstrez – Nenorocirea  
tentaculele prelungi-va-şi dincolo de Firea...  
  
e-un Chip de-Ncrâncenată Vâlvă – ori de Mumă :  
nu mi-a cântat nicicând - cu-ngăduinţă - -n strună...  
iar când am vrut – tembel – s-o iau în râs  
  
în jurul Gâtului - de-un Şarpe am fost strâns...  
...nu te minţi – neghioabă Formă de Tâmpire :  
vomită-te – să te-ùşuri – că-i mai bine...  
*  
e bine pentru omenire – dar  
şi pentru tine...   
să chemi – mereu – Matrozii – ca să i se-nchine  
dar şi pentru ca – de-i fi fără putere – să repicteze-Icoana - -n fine !  
  
...şi să nu uiţi a şterge praful ! – Ochii-Icoanei - mereu arzând - să-i vezi :  
numai aşa-ţi va sta-n echilibru - TRIADA : Minte-Suflet-Duh  
în Mijloc-de-Senin-Ocean - nu-n Putregai de Stuh...  
  
DORINŢĂ DE PURITATE  
  
grădini lehuze – aşteptând sorocul  
văzduhul să vădească-n ele Fructul :  
în stele-şi osteniră Sorţii – jocul  
Ondine-au reparat – azi – apeductul...  
  
e-un mâl – fecund şi verde – pomi plini de prihană  
iar duhuri deşucheate se azvârl la hrană :  
e Mâlul Vieţii – Verdele Otrăvii  
Ospăţ de Vară... - ...vin – deja – Corăbii...  
  
anahoreţii – scuturaţi de luturi  
privesc – scârbiţi – vomele grele-a' humei...  
...spre cerul bântuit de Duh şi Fluturi  
  
au predicat sfârşit Nesfintei – Ciumei...  
...nu vă-nşelaţi cu Mâzga de Născare :  
va ninge Timpul-Fără-Lupanare...   
  
VISUL MEU DE ARMONIE – CEL FRUMOS  
  
pe ritmuri vechi – dansează Stele şi Corăbii  
ţin pasul – după Stele – Bătrâne Nave-Săbii :  
astfel – Poem se scrie – în cer şi pre pământ  
filele Cărţii – scrise – se răsfoiesc în vânt...  
  
capul cine înalţă – îşi va citi Ursita  
neteamă-se de Moarte : e-o vrajă – prigonita...  
seninul cer voieşte ce vreau – mereu – şi eu :  
Corăbiile-Harfe Îl caut' pe Dumnezeu...  
  
triumful Pânzelor-de-Zbor e Luminosul Vânt  
veghează îngereşte – în cer şi pre pământ...  
e Visul meu de Armonie – Cel Frumos  
  
sunt biruinţi de Crist – pe-Oceanul Neguros...  
...Matrozii – toţi – aşteaptă dorinţe din pământ :  
Ne-nduplecaţii - -s gata de Fulger-Jurământ!  
  
TERATOLOGIE  
  
broscovenii-nghit lumina şi orăcăie la Lună  
templu înglodat în monştri – uitând lumii să-i dea-arvună  
aschimodii trag la dible – să acopere-infracţiunea  
un călugăr scoate coarne – zeii-s traşi în piept – într-una  
  
crengi de melci zornăie linişti – în palatul de strigoaie  
căpcăunică e umbra – şi pe toţi dracii-i înmoaie  
Talaleu şi Paraleu – îmi plătiţi voi datoria  
faţă de Luntraş-Leprosul – mormăindu-şi omilìa...  
  
nu-ţi căuta în buzunare – dai liber la crocodili  
pui – la un cazan de smoală – Paiaţa - plus trei edili :  
e prea mare-nghesuiala în acest infern ad hoc  
e diluviu-aghezmuiala – ca să-ţi cumperi un biet loc...  
...eu mă duc la concurenţă – cu Serafii să mă joc...  
  
...uimitoare e Iubirea : când îi tragi două la ceafă   
dau năvală – peste tine – zeci zeiţe – şi o Scroafă!  
  
DEMENTĂ SCULPTURĂ  
  
acum  
părul tău iese din  
gură :  
dementă  
sculptură - cu umplutură  
de zgură  
  
DIN CADOURI SE MOARE  
  
din cadouri se  
moare - când – foc de curios - le desfaci sub  
Soare – iar nu sub   
Lună : îmi strănută – străbună - în  
faţă – o Gigantică –   
-nnegurată Boare...  
  
SADISMUL CREAŢIEI COSMICE  
  
recapitulându-Ţi – pentru a nu ştiu câta  
oară – Creaţia – ai văzut – deodată – undeva – cu  
totul înafara şi împotriva   
Voinţei Tale – un Rai : şi-ai  
Implantat – în el  
Iadul-Darabană :   
Specia  
Umană  
  
DUMINICĂ - ÎN FAŢA BLOCULUI  
  
zuruie – dinspre toate zările  
blocului – zaruri de table – şi  
în acelaşi timp (eficient  
combinat : femei cu  
bărbat) – discuţii – savante  
vorbării nesfârşite – despre  
gunoiul din faţa blocului – despre  
câinii de companie (...cât „fac” în  
cutie – cât în  
sufragerie - şi  
cât în iarba de-afară...) - şi despre  
plozii lor proprii (...se pare – umani...) – şi despre  
cei ai vecinilor – despre  
modalităţi noi de-a umfla  
botul nevestelor – cât şi despre  
subtile procedee de a-ţi bate bărbatul – când  
e făcut...”turtă”... – cât şi despre  
noi reţete - de  
prăjituri – sau (după caz) de  
sinucidere...  
  
asta înseamnă a-ţi petrece o  
după-amiază  
plină – perfect relaxantă – înseamnă a-ţi petrece o   
zi de duminică – fără   
sentimentul c-ai fi pierdut-o  
de pomană  
  
ÎN LUMEA BUNĂ  
  
damă c-un  
dam – ambii cu  
păr în formă de  
salam : nu am decât să mai privesc pe  
geam – să văd cum trece-o  
Codobatură-Contesă : nonconformist (şi  
fără caracter !) - cuplată cu un   
Gunoier : cel care are doar o  
tresă-n lesă  
  
...în minţi de criminali ciripesc  
chipsuri : viaţa – în general – vădeşte numai  
lipsuri  
  
PRESCRIPŢII MEDICALE  
  
majoritatea bolilor  
lemnoase – trebuie tratate cu  
piroane antipiretice (a se vedea  
clasicul caz – profund  
patologic : HRISTOS)  
  
nu există  
restricţii (la  
piroane – fireşte!)  
  
posologie (sau  
mod de dozare şi  
întrebuinţare) : câte patru (hai – fie  
cinci!) piroane – de fiecare   
Golgotă  
  
dacă nu se obţin rezultatele  
scontate (sau  
se manifestă reacţii  
adverse – faţă de  
ordinul de execuţie) – adresaţi-vă   
medicilor curanţi : Caiafas şi  
Ana  
  
în lipsa lor – puteţi să   
recurgeţi şi la serviciile şi sfaturile   
duioase – ale doctorului  
Iuda  
  
...raportaţi – în timp   
util – TOTUL !  
  
IDEALISTUL  
  
se şterge cu prosopul pe  
dinţi – îşi dă cu spray contra  
muştelor – pe intestine – iar pe  
creier (cu delicateţe  
infinită !) – îşi întinde conţinutul unui întreg  
borcan cu muştar  
  
în felul acesta – el doreşte să  
schimbe câteva sute de   
guverne – şi  
câteva milioane de  
destine năpăstuite – plus că obţine o  
igienizare ideală a  
muşuroaielor cu lunatici  
filiformi  
filfizoni – rezidenţi – de   
multe ere – pe  
Lună – ...fără să spună...  
  
MACHO SCREMUT  
  
o-ntreagă epopee se consumă  
când socoteşte cu creionu-o sumă :  
câte femei el – „viril macho” – a sedus  
câte femei pe el de nas l-au prins şi...”dus”...  
  
...e-atâta linişte pe cheiuri   
atâta-ispită a noi spray-uri  
încât comunitarul câine care trece  
devine-„ebrietar” – de nota ZECE !  
  
căutaţi în cronice bătrân-astrale – chibzuite  
detalii despre vagi vieţi – (cher)chelite – risipite :  
cu norul de lăcuste-lei şi bi-anuale  
  
emasculările devin – halucinant - dureri de şale...  
...s-au tot scremut Mascùlii – pe planetă :  
dar Faima lor e-o...Roşie Trotinetă !  
  
CÂND VEZI UNUL MAI PRICĂJIT ŞI MAI CUMPLIT BUMBĂCIT  
  
când vezi unul mai pricăjit şi mai cumplit bumbăcit  
îi arzi – şi Tu – una zdravănă – să-l faci de tot fericit...  
n-ai fair-play nici cât un gândac de bălegar  
dar Te dai mare şi tare – la cântar...  
  
cine Ţi-a făcut educaţia – Doamne ?  
eşti – cumva – de la casa de orfani ?  
au trecut atâtea nostalgice – îndelungi toamne  
şi – prin ceruri – toţi s-au făcut – din golani – mai golani !  
  
în tăria văzduhului – e o întrecere socialistă :  
cei mai măgari sunt trecuţi în frunte de listă  
şi lăudaţi – de Marele Patron de Beton...  
  
eu L-aş lua – oleacă - de guler – şi L-aş întreba : „ce faci - măi, musiu...?!”  
dar începe să-mi fie scârbă de toată această tarabă cerească : ptiu !  
  
...de „crezut” – n-am cum să nu „cred” – că doar El – şi nu altul – de zor - mă cotonogeşte  
dar – vorba aia – la aşa lipsă de obraz... - ...mă rog...să mă prefac că nu mă priveşte...  
  
PROSTIA COSMICĂ  
  
viermele vrea să fie  
stea – steaua ar vrea să fie  
greiere – greierele ar vrea să fie  
muscă – musca ar vrea să fie  
om : dar cineva râde de toţi – la   
chestia asta – ca un  
spiriduş – în hohote de  
neoprit :  
MICROBUL – nici cât un  
atom – prizărit...  
  
ÎNCĂPĂŢÂNARE LINGVISTICĂ  
  
„-...şi dacă nu-njur – ce   
face El ? – mă face  
sfânt – mă bagă-n   
rai – să stau   
degeaba ?  
care-i treaba ?”  
  
„-nu ştiu – dar dacă-njuri pe  
Gură – ţi se umflă  
amigdalele – şi  
corzile vocale – şi...  
faci cancer – la gât : devii – tot  
un rât...”  
  
„-şi-atunci – tu zici să-njur  
pe...pe partea...   
ailaltă...opusă...ăăăă... ???!!!”  
  
„-nu – nu – nu - pentru că   
şi cancerul anal şi  
rectal – sunt  
tot aşa de  
rele...”  
  
„-ei – apoi – dacă  
nici aşa - şi  
nici aşa – atunci rămâne  
cum ne-am înţeles – ...'tu-i...!”  
  
POTENŢIALĂ PETIŢIE CĂTRE DUMNEZEU  
  
e-atâta zgomot şi  
gălăgie – pe lumea asta – încât  
am surzit  
  
de când am surzit – mă simt ca un înger – sau ca un  
schivnic erudit  
  
nu ştiu cum o fi cu  
surzenia mea – în  
celelalte lumi – viitoare – dar  
dacă nu se încetează – nici acolo – cu  
zarva – şi mi se ia şi dreptul la  
surzenie – eu îmi dau  
demisia : mă duc cu petiţie la Însuşi  
  
Dumnezeu – şi precum cetăţenii de  
grădiniţă – „mă cer  
afară...”   
  
...afară din  
Creaţie – se-nţelege...  
  
COMPLOT LINGVISTIC  
  
„nu pune mâna !” - ...dar  
ce să pun : splina ?  
  
vorbirea şi  
generozitatea umană – seamănă cu acea  
Cunună de Spini – a   
Hritosului – de pe  
Cruce : unii zic că-i mijloc de  
barbară turtùră – alţii – mai buni de  
gură – afirmă – entuziast – că  
este   
Coroana Solară a  
Trandafirilor Cosmici („Floarea cu O Mie de  
Petale” - ...jale !)  
  
„stai cuminte !” – ...dar  
dacă „stau cuminte” – ziceţi că-s  
idiot...  
  
„ţine-ţi mâinile   
ACASĂ !” – ...dar de când arăt eu  
(cu tot cu straie...) – a  
spaţiu locativ  
autonom... – ...a  
odaie ? – Mâinile mele – sunt  
dimpreună cu mine – mereu şi  
pentru totdeauna – în  
casa unde mă  
aflu !  
  
...degeaba protestaţi  
voi : există un  
complot lingvistic modial - cu totul   
neloaial – al  
iezuiţilor şi  
demagogilor lumii – care  
dintr-o singură şi  
simplă Linie – îşi  
agonisesc şi  
construiesc motive – pentru  
două (şi mai multe !) discursuri  
consecutive – cu teme  
opuse - compuse  
suprapuse  
induse   
incluse – totdeauna  
din străinătate aduse - şi  
prost traduse...  
  
...ce-ar fi să  
devenim şi  
sinceri – brutal de  
sinceri – când vorbim – când  
„luăm Cuvântul” (de parcă – de faţă – ar fi chiar  
Făcătorul - şi  
Donatorul Parashabdei Sacre !)...hmmm ? - ...oasele şi  
coastele rupte – în cadrul acestor  
manifestări brutal-lingvistice – vi le  
lipesc la loc – eu  
gratis ! - ...eu   
Medicul Personal şi  
Solar - al Lui  
Dumnezeu...  
  
...este că v-ar  
veni mai bine – ba chiar  
v-ar conveni - de  
Minune ?!  
  
PLEBEA  
  
Plebea stârneşte nori de praf – prin Uraganul Gurii  
e plină – doar – de-otrava grasă – a Valurilor Urii...  
dar nu clinteşte o Idee – pe Cer şi pe Pământ :  
e noapte – Plebea – noapte-adâncă – şi nu tresare Cânt...  
  
e doar Urgie – Prăbuşire – e Viermele Gigant  
goale inele ea târăşte – sfărâmă Diamant...  
nu e Putere – nu-i Iubire – nu ştie nici ce-i Roua :  
Plebea-i tumultul – Cer şi Mare – Vârtej-Neînţelesul Burlesco-Tragic – precum Ziua-a-Doua !  
  
nu te apropia de Plebe – consumă-şi Hău şi Haos...  
tu fii doar Stâlpul de Lumină – în orişicare Naos !  
torentul Ei – Crima Avidă – să treacă peste case  
  
tu prinde-te de Prova Navei : Nădejdea ne rămase...  
...vocea Poporului nu sună – nu ESTE ! - Dumnezeu :  
Cuvânt Rânduitor rosteşte – tu – Răspicatul Zeu !  
  
EU NU MĂNÂNC DE LA STRĂINI – TOŢI STRĂINII AU OTRAVĂ  
  
eu nu mănânc de la străini – toţi străinii au otravă  
mai bine mor de foame : nu mă dau lor – chiar...pe tavă...  
străinii-s cobre – COBRE! – oarecum şi...regale...  
sunt şerpi de ai pustiei - ...situaţia-i – deci - gravă...  
  
...străini buni – străini răi : fiinţele Lui nu-s egale  
jivinele cosmice-au coborât doar o vale...  
şi nici nu poartă – la gât – tăbliţe de-nmatriculare  
pentru-a circula-n astă lume – criminală şi mare...  
nu pot şti de mă urăşti – ori cine mă iubeşte  
decât dacă - -uite-acum! – la gât - o tăbliţă ţi-ar creşte...  
  
...de-atâtea mii de ani – am devenit mai suspicioşi – ne-ncrezători :  
nu toţi străinii sunt Pelerini - Călători :  
cei mai mulţi poartă-n traiste – Teribilă – Crima :  
  
eu de unde să-i ştiu ? - credincioasă-i doar Rima !  
...nu mai staţi să mă convingeţi : Lumea schimbaţi !  
nu-mi veniţi cu „fumata” poveste : că – toţi – am fi fraţi...  
  
TRÂNDAVE SOIURI DE-ARĂTĂRI S-AU FOST PRĂSIT  
  
trândave soiuri de-arătări s-au fost prăsit  
cu gândul – toţi – la...”paradisul părăsit”...  
se plictisesc şi de-a mai răsufla :  
Aristocratice Scursori de Mahala !  
  
livezi şi trandafiri – de-a valma – s-au pleoştit  
fiind privite de publicul tâmpit...  
păsări s-au prăbuşit – din zbor – înfipte-n plisc :  
una cu mâzga-s : Aripi şi Sacru-Obelisc...  
  
faceţi ceva cu-această fandosită Arătare  
ce sforăie cumplit şi de-a-mpicioare !  
aflaţi şi lenei întrebuinţare  
  
în lumea predispusă pentru ...guiţare !   
...iar dacă nu – tocaţi – mărunt – toţi „fraţii”  
umpleţi – cu ei – în şiruri – chipeşi – toţi Cârnaţii !  
  
PANORAMARE ŞI RUGĂCIUNE  
  
javre – jigodii şi jigănii : aceasta-i lepra pământească...  
cine-a creat-o – răzgâiat-o : slăvit să fie şi...trăiască !  
...cumplit deşertu' - -i Rai – de Armonii Serene  
faţă de-această Faună Divină – doar de şacali şi hiene...  
  
din liniştit Neant – am poposit în toi de bestii şi mârâituri  
(...cei ce-au păţit ca mine – să se adăpostească în...Sculpturi !)  
...cum mişc din Deget ori din Minte – pe mine Haita sare :  
să nu cumva s-ajung în Soare – s-ating – măcar – vreo Zare...  
  
...ură – venin – invidie pură – perfect aristocratic  
pândesc intruşii : „nu molipsim o lume-ntreagă de MORBUL CEL SOCRATIC !”  
...ploaie de vomă dăruiesc călăilor samariteni  
  
fertilizez – astfel – pământul – cu spumi de-alţi pământeni !  
...voi – Aştri – Stele – ce ne-atrageţi Oceanul spre Lună  
la Crist – şi pentru mine : puneţi o vorbă bună...!  
  
DISCURS DESPRE DEMOCRAŢIE  
(fragmente)  
  
...cu sos „democraţie” – crimă şi minciună  
„plăcinta-americană” – şi-astăzi – „merge strună”...  
Cobra Regală muşcă fără saţiu  
şi toate se retrag din timp – din spaţiu...  
  
...senatoare – senatoare  
n-ai să mai mergi pe picioare :  
lumea-ailaltă  
are baltă   
cu-aprinsă smoală  
cu moartea – boală...  
  
...dar şi în lumea de-aici - din pridvor  
bandiţii ştiu... – ...şi mulţi chiar mor !  
  
...aşa-i hotărât – în cealaltă parte  
de Crist să fie totul scris în Carte :  
Graşi – Viermii Trădători  
ard de vii – până în zori...  
...şi scuipăm cenuşa lor  
(...şi pe soare – şi pe nor...)  
  
...Hiene „Patrioate”  
nu ştiţi de Dreptate ?  
Juzi surprinşi în curul gol ?  
Procurori - unşi cu...”nămol” ?  
limbrici-Avocaţi – scrobiţi  
flatulează-n guri şi-n dinţi  
şi „scot” criminali...”cuminţi”?  
  
ia luaţi mitraliere-n mână :  
curăţaţi ! - ...”să fie Lună”!  
  
...zăhărelul nu mai merge  
Magistraţi Fără de Lege :  
Hristos cu Fulger lovì  
crime de noapte – de zi...  
  
n-a-ntrebat vreun Jude-„Brici”  
de-are drept să poarte Bici !  
...unde El plesni cu Focul  
pentru noi se-iscă Norocul !  
  
IARĂ DOINA NĂCAZULUI  
  
Năcazul mi-i frate bun  
nu mă lasă el în drum :  
  
stă – cu mine – şi în pat :  
zice-mi coşmar ce-am visat...  
  
stă şi la masă cu mine :  
bucatele-s arse bine...  
  
ştie cât mi-i de urât :  
îmi pune cuţâtu-n gât...  
  
...piei tu – cobe - de pe casă  
piei – cenuşă – de pe masă :  
  
poate o veni vo zî  
când Năcazul o lipsî...  
  
ŞARPELE DE STÂNGA – ŞARPELE DE DREAPTA   
  
Şarpele de stânga – Şarpele de   
dreapta – nu te lasă – Doamne fereşte – să  
derapezi şi să  
cazi în Rai  
  
cântă-le din   
Nai – dacă tot vrei să ai  
Catastrofa Mult-Visată – derivaţie de  
divertisment (dement...) – de la  
Şoseaua – Netedă – Teribil de  
Clară – Dantelată - şi  
Grozav de  
Lată  
  
NOPŢI FĂRĂ SFÂRŞIT – VINOVATE ŞI GRELE  
  
nopţi fără sfârşit – vinovate şi grele – şi grave  
înaintează prin bezne – sfâşie ceţuri cu-etrave...  
câinii-au tăcut – de groază – cutremure se ţin lanţ  
e un coşmar : lumea-ntreagă-i drăcesc – orgiastic danţ...  
  
nu ieşiţi din cochilii – pescarii-au cuţite şi foame  
zeii dorm duşi – pân' şi portarul lor doarme...  
sânge va curge-n pocale – beregăţi se vor sătura  
de băutura hidoasă : sufletul din inima mea...  
  
de-ar alerga stele mai repede-n ajutor – cu o coşcovită „Poveste-Beton” :  
poate-aş mai prinde-o lumânare de Viaţă... - ...aşa – doar Incendiatul Carton...  
...după foc – vor veni zugravii : o Nouă Lume se văruieşte...  
  
pe unde noi ne-am născut – am crescut : acum – tot – năpârleşte...  
...cică mai sus de spălătorie – o Vamă ar fi :  
culmea : eu mă nărui de rane – şi ranele tot eu voi plăti...!  
  
ŞOMAJ APOSTOLIC  
  
am fost apostol – acum sunt „pe liber”  
Hristos m-a-aruncat în şomaj – cum că-s „biber”  
că pot – adică - să-mi fac casă – familie – foc  
şi pot să trăiesc şi cu alţii – senin – la un loc...  
  
...instituţia şomajului pătruns-a şi-n apostolat :  
nu zic – Crist e Dreptatea : pot fi – zic – şi pirat  
dar eu voiam apostol – urmam Lumina-I Bună  
ştiam : mi-e preajmă – să ne rugăm 'preună...  
  
acum – sunt între două lumi : cea de-apostol curat  
şi cea viitoare – de angajat...”bun băiat”...  
nu voi alege – mai curând voi muri :  
  
numai El mă-nţelege - ...serios : curând - voi dormi...  
...inutil – mor apostoli – Crist nu ia măsuri  
stabilind care-i Sfântul – Martirul... : ...acu-s mari călduri...  
*  
...mai nebuneşte omul şi când e frig în casă  
d-apoi pe zăpuşeală : se saltă-n ştreang – pe masă...  
  
ŞTIINŢA ÎNGHIŢIRII  
  
înghite - cât   
trăieşti - câte   
gloanţe poţi : cu restul – vei fi  
executat  
  
din timp în timp – vei  
învia într-altă  
parte – dar – principalul e  
să nu uiţi – cumva – să  
înghiţi  
  
altfel – vei   
hoinări mai mult decât e   
indicaţia Medicului  
Cosmic – şi – deci - vei   
vedea chiar mai  
multe – decât ţi-e dat – în  
mod obişnuit – să  
vezi (...nu trebuie – Doamne fereşte! - să  
crezi...)  
  
n-ar face bine nici la  
retină – nici la  
minte – nici măcar la  
stomac : mac-mac...  
  
NEMERNICIT DE TOANELE DIVINE  
  
nemernicit de toanele divine  
năpăstuit în propria-mi odaie  
mai hoinăresc în jurul frunţii-mi-claie :  
gânduri roiesc – ca harnice albine  
  
mucegăiesc în toiuri de tăcere  
nimic din ce gândesc nu trece-n vrere  
se poticneşte-n hoitu-mi orice faptă   
(...oricât meschină - jalnică – nedreaptă...) :  
singurătatea-mi stoarce-orice putere...  
  
...nimicnicia este-o floare rară :  
dintre aspide – bestii – ea mă scoate-afară  
şi-apoi privesc – cât vreau – bătrânii Munţi  
  
ascult – cu jind : colò-mplinesc Mistice Nunţi...  
...un pas peste Hotar – iar înapoi :  
mintea-mi se-ntrece (...rablă...) - cu sticleţi...piţigoi...  
  
PROBLEMA IDENTITĂŢII  
  
cine sunt  
eu ? – cât voi rezista să fiu  
ACEST eu – în  
continuare ?  
  
cine are răbdare – să mă  
ţină cu această  
înfăţişare ? – cine mă are pe  
inventar – cu această  
identitate şi  
înfăţişare - şi  
minte – nesiguranţă şi  
exasperare ?  
  
dar cine-mi va  
rupe – în faţă  
inventarul acesta – şi-mi va arăta  
altul – de care – întâi  
mă voi înspăimânta – apoi  
îl voi accepta – cum îl accept şi pe  
acesta de faţă – deşi asta-nseamnă  
fără greş şi fără  
onoare – că   
un om – cu-adevărat  
moare ?  
  
...care dintre noi ? – cine suntem aceşti  
„noi” ? – câţi suntem – aceşti  
„noi” ? – până când răbdăm să   
fim – sub această  
Mască - de  
„noi” ?– până când suntem   
răbdaţi a fi  
„noi” – „noi”  
cu această - teribil de  
problematică – identitate şi  
înfăţişare - ...anodină – fără nicio  
culoare...?  
  
...dar - oare  
existăm – cu adevărat  
noi ? - adică : eu  
tu  
el  
ea...: ...da – cine-mi răspunde - versat ? - e posibil  
cu adevărat – să existe acest atât de   
instabil - şi  
crâncen dubios   
gunoi : ”NOI” ?!  
  
E ZĂPUŞEALĂ MARE   
  
e zăpuşeală mare – păsările-ncearcă  
de le-a rămas vreun colţ de voce – netopit...!  
demoni de aer – Poate şi cu Parcă  
stârnesc deliruri şi miraje – ba şi-un Mit !  
  
e iadul pe pământ – florile-atârnă  
şi – des – apar - pe Chip – pete de scârnă...  
Satan e ghiftuit de combustibil  
aşa că totu-n lumea-a devenit posibil :  
  
fizice legi se tot vaporizează  
iar cele de prin coduri – nu contează...  
această vară schimbă Vânt şi Gânduri  
  
va transforma şi Mările în...scânduri !  
...e-atâta praf pe stihurile mele :  
curat nu se va face nici cu cinci rindele...  
  
TRUP ASTRAL  
  
trupul meu e doar o boare  
s-a iscat parfum de floare  
s-a întruchipat din soare  
îndemnând Arca pe mare  
  
furişat din noapte-n zi  
fâlfâitul lui „a fi”  
furişat din zi în noapte  
preschimbă Cuvânt – în Şoapte...  
  
umflă aripa de vultur  
înţelepţii brazi se scutur  
alintă pisc 'nalt de munte  
îndârjit să fie punte...  
  
zăbovesc doar la fereastră :  
aştept Pasăre Măiastră !  
zăbovesc şi-n Pisc de Crai :  
acolo-s cuiburi de Rai !  
  
FIE ŞI DOAR FIIND – EŞTI PĂCĂTOS  
  
fie şi doar FIIND – eşti păcătos  
nevrednic să-i fii frate Lui Hristos...  
Duhul a prins o coajă grosolană  
scârbavnică - asemeni puroiului din rană !  
  
fie şi doar FIIND – eşti păcătos  
căci lepra te-a scobit până la os :  
hai – rupe coaja – şi hoitu-ţi dă-l la câini  
eliberează Duhul spre Trepte şi-Nălţimi !  
  
atunci – abia – te vei scălda-n izvoare  
şi în Lumină-ţi vei preschimba putoare  
iar Duhul tău vesti-va Regele-n candoare :  
  
nu va duhni a Crime – a Pulberi şi Sudoare...  
...în Noul Cuib – vei ciripi-ngereşte :  
Limba Tăcerii iscă Crin – şi-l creşte...  
  
PE POLIŢA BUNICII ERA O TRESTIOARĂ  
  
pe poliţa bunicii era o trestioară :  
eu am schimbat-o-n Fluier şi Vioară...  
nimeni nu luă în seamă cântarea mea din zori  
dar mai pe seară – iată – sosiră Călători...  
  
erau două lumine – cu straiul orbitor  
m-au întrebat de Viersu-mi îmi este zburător...  
copil fiind – eu n-am ştiut răspunde  
ci am cântat din trestii : simţii că îi pătrunde  
  
stihul şi cântul meu – pe Călători Desculţii...  
şi din puţini şi singuri – se luminară Munţii  
văpăile – din două – alcătuiră MULŢII...  
  
şi cum cântam pe prispă – o Stea - în toiul Frunţii  
aprinse prevestirea : nu mai stăteam în ger !  
...cântul mă înălţase : vă luminam din Cer...!  
  
LEAPĂDĂ-TE  
  
leapădă-te leapădă – pe dată  
de vampirul zeu ce-şi zice „Tată”  
căci în cer e foametea de Vineri  
când – pe-ascuns – sfinţii-i mănânc' pe tineri..  
  
leapădă-te leapădă - -omenire  
de năravul de-a-ţi ieşi din fire  
căci te pândesc demoni – prin dumbrăvi  
şi-mplinesc – colò– cumplite-isprăvi...  
  
leapădă-te leapădă – tu – Munte  
de – viclene - fiarele bătrâne şi mai crunte  
căci vor năpădi Pădurile cu Stele :  
pogorăsc – din Cer – Morţile mele...  
  
ADEVĂR – ATLETUL PÂINII  
  
caracatiţe hidoase ne-nvelesc cu-ai lor tentaculi  
şi ne leagănă-ipocrite – ca s-uităm Nava sfărmată...  
jos – în beznele de-oceane – ca în somn – plângem ridiculi :  
primul diavol ce ne-ascultă ni-e o Mumă Nestemată...  
  
sus – pe Punţi – eram Titanii – de ne-nvins şi bătăioşi  
jos – în Pântecul Terorii – doar un cârd de viermi băloşi...  
cum să urci – din Hăul Morţii – spre Lumina Cea Curată ?  
Candela de Călăuză s-a fost stins – înnegurată...  
  
...supunerea n-am în sânge – nu-s din sclavii răbdători :  
un Cuţit – şi spintec Bezne – şi pe Monştrii Sfidători !  
un Cuţit – şi Val e Cerul – dau năvală peste zei !  
  
sunt Matroz – ce nu se teme de Furtună – ori de Stei...  
...voi muri – dar nu în Cuşcă – precum – fără vlagă – Câinii  
orbi ce-ar veşnicì în lanţuri – numai să le promiţi...osul...  
  
...răcnetu-mi spulber' laşi Zeii : va rămâne doar Hristosul  
Război întru Buna Pace : ADEVĂR – ATLETUL PÂINII !  
  
AM SĂLTAT DIN UMĂR – CÂND M-AI ÎNTREBAT  
  
am săltat din umăr – când m-ai întrebat :   
moartea nu-i de resortul meu – m-am resemnat...  
şi am plecat – hai-hui – în zări - pe dealuri  
să-mi vindec şi tristeţi – şi amintiri... – ...şi idealuri...  
  
acolo-s Zâna Bună – mii Spiriduşi...şi un Moşneag :  
ştiu că m-aşteaptă să mă vadă – şi toţi trag  
nădejde că nu voi mai pleca : eu – însă – m-oi întoarce în Cetate  
mă voi supune-acolo – iarăşi – la chinuri – amintiri – „dreptate”...  
  
nu îmi sunt scrise-n sânge Iubirea – nici Câştigul :  
mereu – mereu – primesc în suflet Momeala şi...Cârligul !  
nu dau vina pe Stele – şi nici pe Hornul Negru :  
  
le-ascult boscorodeala – dar eu rămân integru...  
...oare-şi va aminti - vreunul – de-integritatea mea ?!  
...măcar nu mă hulească – în nopţi cu vreme grea...  
  
SPECIE APARTE  
  
miros a om : oamenii nu o ştiu   
miros a om : ei nu mă recunosc...  
şi – totuşi – sunt aici – de-a-ntregul viu  
uite cum degetele - -ntinse - îmi fac : „trosc” !  
  
...mă duc la Creator – doar El mă plămădi !  
Hristos se uită lung : „tu...cine eşti ?”  
e culmea ! – eşti în stare lumea a clădi  
dar pe un biet Poet – îl socoteşti...”poveşti” !  
  
„ce s-a-ntâmplat cu mine ?” – întreb eu larga lume  
„ia lasă-mă în pace ! – te ţii numai de glume !”  
din zi în zi – aşa mă simt şi eu :   
  
o glumă – sau o rimă - -adică...Zeu!  
...va trebui să mă obişnuiesc – în Carte :  
Poeţii sunt o specie...aparte !  
*  
...aparte – şi nevăzută de plebei  
aparte – invidiată de-orice zei...  
...îmi iau doar Scripca la spinare  
şi - -n ciudă - le fac – iarăşi – o Cântare :  
poate-or mai învăţa ceva – despre  
...”piper şi sare”!  
  
PROBLEMA EXISTENŢEI POETULUI  
  
astăzi – „Poet” îi zici şi-unui limbric de casă  
ori detergent de folosit - cu râvnă - la closet  
când nu ţi-a picat bine mâncarea „de bufet”...   
  
eu v-aş vorbi de Sfinţii ce nu lasă  
să se prăsească doar...limbrici de casă :  
nu lasă - prin Verbul lor – ca Armonii să se schimonosească  
nici Limba – Patria – Neamul – să se chircească şi părăduiască...  
...de parcă n-ar fi fost nimic – pe-aici – de parc-am fi niscaiva cim-PAN-ZEI -  
nu Duhuri Luminoase şi nu Fraţii de Zei...!  
*  
...se zice că Poeţii tot ar mai exista  
dar nu-i mai vede - recunoaşte – nimenea...  
(„o specie demult apusă  
cine ştie – poate la vreun enigmatic muzeu – dusă...”)  
...Poet – ceva cum este Inorogul :   
îşi face-n Carte – tacticos – bârlogul  
  
dar a intrat în Peştera Poveştii  
n-a mai rămas – din El – nici Urma Veştii...  
...sau l-a ascuns Pădurea de Simboluri :  
se-emit opinii – se pun – la analiză - Goluri  
fără să crezi c-aşa ceva şi-Există...  
...vei fi citit – de El – în nu ştiu ce revistă...  
  
Poetul este-un epic Zeu Nautic  
dar – toţi – văzutu-l-au pe Listă :  
nu-n carne – oase – sânge şi durere  
ca pe-o fiinţă cari se răstigneşte – piere :  
  
şi învie : iscă – cel mult – vreo nouă religiune snoabă  
pe care-o cari – tăcut şi răzvrătit – cu-o roabă...  
*  
...dar – chiar : Poeţii mai există – Sfinţi...?  
...sau concurenţă fac la pastele de dinţi ?  
*  
...la ce ne trebuie Poeţi şi Poezie ?  
ia – cu grătare - bere – mai trageţi o chindie !  
te întăreşte fix la lingurică – splină... – ...să vezi cum te-mplineşti !  
(...mai lasă tu prostia aia : „Poezia”...)  
...nu-ţi mai fă tu probleme cu-Armonia :   
păi – pentru asta – tre' să mai şi gândeşti !  
  
DISCURSUL PĂRINTELUI CAIN  
  
„...nu e Om Adevărat – decât  
acela care  
ucide alt om  
  
podiditele mele Mâini : de rodnicul  
Sânge al lui  
Abel : abia acum nu mai  
tremuraţi !  
  
...de-acum încolo – veţi şti  
unde şi cum să  
loviţi – ca să vă  
liniştiţi  
  
şi Abel s-a  
liniştit – căci  
ştie că şi-a împlinit  
menirea : de a face – dintr-un   
om tremurând - fricos   
şovăielnic şi  
dezorientat – adică – din   
fratele său de  
Sânge – CAIN - un  
Zeu Adevărat : atotputernic – şi  
în sfârşit – DEPLIN  
VINOVAT !”  
  
FAPTA ŞI MOTIVAŢIA PĂRINTELUI CAIN  
  
pe un drum de seară – podidit de Sânge  
Călătorul Veşnic – cu-ochi arzând Viziune  
Mâinile îşi frânge... :  
cum se va-arăta el – oare – Zeului Sălbatic ?  
n-a făcut nimica – spre-a-l hrăni cu JĂRATIC...  
  
dar deodat' tresare – sub umbră de brad :  
„nu voi fi nimica – dacă Mâini îmi cad !  
să-mi ridic – deci – Mâna – cu ea să lovesc  
da – pe-alt om – în Frunte – cu-o piatră-l izbesc  
  
omul tre' să fie nu-orice venetic : Frate Slab - de Sânge  
să dea Mărturie Neclintită : el - cel Slab – tot plânge...  
  
Sângele ţâşni-va – Frate va muri   
eu voi fi puternic – cum Zorii-de-Zi !  
şi-acolo – în ceruri – Dumnezeu Flămând  
din Sânge de Abel l-oi vedea – curând  
cum hrăneşte lumea (crâncenă-aşteptând!) :  
o Istorie-ntreagă – a Crimei cu rod  
  
eră după eră – legând nod cu nod...!”  
...asta va să fie a lui Cain Poveste  
şi Motiv prin care – OM-CUŢIT trăieşte...  
  
ÎNJUGĂ AGER – PUNE CUVINTELE LA TREABĂ  
  
înjugă ager – pune cuvintele la treabă  
vădind ideile - -n siberii de hârtie :  
acolo vor sălăşlui fără de grabă  
din hoitul minţii – Firea se-iscă vie !  
  
...din mistice tăceri plodesc Arheii :  
Cuvântul este Carul cel de Zeu  
prin care vin – spre toţi plebeii  
(...numai să fie-n veghe : sfinţenia-i ca răgetul de Leu...!)...  
  
iar a pricepe Fulgerate Scrisuri  
trebuie să vină-ajutorinţă de la Visuri :  
Doi Paji : un Gând şi-un Vis – păşesc spre Rege  
  
abia la poala Tronului vor înţelege...  
...Scripcar Bătrân – la Crist te uită-ntr-una  
căci dintr-acolo vin şi Soarele – şi Luna...  
  
DEFINIREA POETULUI  
  
Poetul – jivină nestatornică în glas  
(...de-aceea-i – El – statornic în...impas!) :  
de la-Adoraţie – la Blasfemie  
distanţa-i de la Supărări – la Bucurie  
  
de la Copac şi pân' la Flori :  
şi de la vara – cu arşi nori  
pân' la-efemerele ninsori...  
  
...Hristos mă lasă – eu Îl las...  
...mai face – fiecare - -un pas  
(...unul spre altul – se-nţelege :  
altfel – cum – oare – Duh s-ar drege ?)  
...şi ne-ntâlnim – iar – la taifas  
de nici nu ştii când fuge-un ceas !  
...ba – chiar nu ştii când trecu noapte  
când voi eraţi : Răni - lângă Şoapte !  
  
...Fraţii Sublimi nu pot – cu-adevărat  
să se mânìe : ei s-au împăcat  
'nainte de a se certa !  
  
...păi ăsta-i suflet de Poet-sadea...!  
(...tu să nu spui la nimenea...!)  
  
...Poet - Hristos : acelaşi Duh – aceeaşi Fire :  
cum să te cerţi – Poet – cu-al Muzei Mire ?  
  
NU MAI ŞTIU CE-AM RĂTĂCIT  
  
nu mai ştiu ce-am rătăcit  
ştiu atât : că m-am răcit  
şi că-n juru-mi au venit  
spiriduşi şi vrăjitoare  
lebede şi mii cocoare  
inorogi – magi şi mioare...  
  
...acoperit de petale :  
Sclav al Florilor Banale...  
al Oglinzilor Ovale...  
  
...dar – iată c-am înviat :  
sunet de Nai m-a căutat  
m-a aflat colò - sub hat  
şi m-au liberat din lut  
mii lumine...bucium mut...  
  
...Munţi vuiesc – păduri trosnesc  
Maluri de Mări mă doresc...  
  
într-un Brad e o Măiastră  
şi-i gătită ca în glastră  
cu rubin în cioc de pin  
cu olmaz – suflet deplin...  
  
o Măiastră a venit  
cu care am slovenit  
cântece de negrăit :  
vă miraţi că e Măiastră?  
  
asta-i meseria noastră :  
punem Minuni în Fereastră !  
  
MICA DEFECŢIUNE  
  
Mătăsuri curg – pe Stâncile Măririi  
Valea Luminii îşi aşteaptă Mirii  
Sfera e Sus – în Piscul Împlinirii  
iar Împăraţi şi-Mpărătese au jertfit Uimirii..  
  
rostogolindu-se din Ciumăfăi şi Spini  
vin Zeii Zării – de-ndurare plini  
şi Timpul şi-a fost pus – pe cap – Coroană  
s-oprească Telegarii Trecerii – din goană...  
  
e-atât de cald – pe Munţi rarefiaţi  
e-atât de bine : Dùşmani devin Fraţi  
...dar din atâtea – a' Plebei Prăbuşiri  
  
se-nalţă Pulberi Aurite – ZBIRI...  
...tot ce-i Frumos – se scurge - -acum – în jos  
s-aducă Beznei - Triumfal Prinos...   
  
STIH APOTROPAIC  
  
desferecă ferecatul  
să nu vină Necuratul  
apele să tulbure  
izvoare să cumpere  
munţii să-i scufunde  
în sipete-afunde  
păduri vestejească  
păsări s-amuţească  
suflete s-acrească...  
  
şi desferecă şi Neamul :  
de lumine fie-i hramul  
Sfânt se lase pe tot Ramul...  
  
atunci se vor pogorî  
îngeri - şi s-or îngrozi  
de tăcerile din vale  
unde răii pun la cale...  
  
vor întruchipa Poeţi  
cu Cartea în sân – citeţi  
Meşteri Scripcari vor cânta  
de şi Crist va lăcrima...  
  
lumea se va preschimba :  
răii – proşti vor rămânea   
iar cei buni s-or luminà   
şi – iarăşi – s-or aripà...   
...cum zice-n Povestea mea...  
  
...du-te – Necurate  
nu-s a' tale toate ... :  
...mai veghează-n zloate!  
  
SĂ-ŢI FIE MILĂ – DECI SĂ UMILEŞTI !  
  
să-ţi fie milă – deci să umileşti !  
mai bine-ai chema umăr lângă umăr  
şi – iar – mii de-umeri – fără număr :  
ai pune stavilă în faţa demoniei - PEŞTI !   
  
să lupţi cu Răul şi să-l biruieşti :  
repui pe ceruri Soarele şi Luna !  
să te împotriveşti – senin – într-una  
la tot ce-i strâmb – iar Cântul să-l iubeşti...  
  
nu fă pomeni – ci-agoniseşte-ţi fraţi :  
cu ei mănânci şi dormi – şi – toţi – luptaţi !  
dumnezeiesc e să fii camarad :  
  
împărtăşeşti tranşee – liberând Iubire...  
...să nu fii singur şi să nu fii trist :  
atunci când vei muri – ştii că renaşti Artist !  
  
NE-POVESTE  
  
a fost odată o prinţesă – dar că-i prinţesă nu ştia  
au fost - odată – şi popoare – dar că-s popoare nu se-afla  
a fost şi-un dumnezeu la mijloc – sfinţenia-şi bagateliza  
au fost şi Munţi - a fost şi Mare – dar – iarăşi : nimeni nu-i vedea...  
  
...un singur om s-a fost trezit – căzând – din pat – în Rugăciune...  
un singur om – cu viaţă-n ochi – a creat toată-această lume :  
  
...prinţesa s-a ştiut prinţesă – iscată – magic – din porunci  
şi toţi supuşi-au adorat-o – fie bărbaţi - femei ori prunci...  
...popoare-au tresărit în spaţii – şi-au început să se ucidă  
când diferenţa „alb” şi „negru” i-a fost muşcat – ca o   
aspidă...  
...iar Dumnezeu făcea-exerciţii şi fulgera din te miri ce  
când vedea oameni că se mişcă – în Cuşca dintre „a” şi „b” !  
...doar Munţi-Păstorii – Mări Matrozii – rămas-au la cherem uman  
de parcă nu ne-ar fi Părinţii – în orice lumi-teren viran...  
  
...nu e poveste : -aşa se-ntâmplă – când feţi trezim spre uragan...  
  
VINI MISTICE  
  
cine vede Lup – se vede că turbează  
de frică – ori de Soarele de-Amiază...  
mai bine căutaţi Urs – ca bine să vă meargă  
să păstraţi bunul-simţ – şi mintea voastră – -ntreagă...  
  
...dar – poate – nu-animalele-s de vină  
ci Duhul nostru – cari spre-Amurg se-nclină...  
  
ALEGERI GRELE...  
  
aleargă Soare să te prindă – şi umbre grămădeşte :  
să uiţi de Iasomii – de Crini – de tufele agreste...  
...aşteaptă Luna – cea cu parfumuri - cu miile de mii  
în jocul Lunii : Crin e Crist – şi Mume-s Iasomii!  
  
...de n-ar fi nebunìi solare – şi Crima ar dormi  
în arşiţă nu-ţi vine să mai paşti herghelii...  
...Luna ţi-ascunde multe – dar Râurile-s line  
Fântânile-ţi vorbesc de Taine şi Mistice Cadâne  
iară Izvoarele te saltă până la Silfi şi-Ondine...  
  
...nu te grăbi – nu mulţumi – fiinţă visătoare  
ci cântăreşte-ţi : Vecia-Vis - Clipa Făptuitoare... :  
e greu de-ales : Lumine - şi Răcoare...  
Luna cu Fantezii... – ...cu Eroisme : Soare...   
  
NUNTA DIN MUNTE  
  
frăţii de brazi păzesc agheasma izvoarelor din Munte  
unde vin Zânele Pădurii – miresmele să-asculte  
şi mii de stele – mii de păsări – cu îngeri însoţite  
sosesc – pe seară - -n Toiul Nunţii – cu fâlfâiri grăbite  
  
Bătrânul Muntelui – Trezitul – pe Tronu-i se înalţă  
şi cu Toiagul lui de Aur – pe Ucenici învaţă :  
Toiagul Moşului se-aprinde – pe aer scrie semne...  
Păstorii-Ucenici veghează : da - cântă Sfinte Lemne !  
  
...”dar unde-s Mirii ? – cine-s Mirii ?” se-ntreabă Corb-de-Veacuri  
la întrebarea lui pripită se-aşează Ceruri-Bracuri  
şi lasă-n mijloc Drum de Raiuri – Drum fără de suspinuri  
  
pe care calcă Făt-Frumosul şi Sânziana - -n plinuri...  
...de-altfel – în Nunta de-astă-vară – de cari vorbim într-una  
Mirii-erau veşnici – precum Vremea : -erau Soarele şi Luna...  
  
POPAS ÎN BUCOVINA  
  
se-aprind plopi tineri – în dumbravă  
Zimbri Strămoşi – adânc boncăluiesc  
amurgul vestejì grămezi de-otavă...  
n-am ochiul proaspăt – Timpul să-l privesc...  
  
cu Moşii-Zimbri – împieptaţi – eu mă pogoru  
pân' la Voievozi şi Acvile Regale  
şi simt Mândria-acelor vremi (...ascunse-azi – în Mii – Norii de Jale...) :  
o altă Inimă îmi bate-acum – când dau Trecutului Onoru' !  
  
...greu să trăieşti în două lumi deodată :  
ceea ce - astăzi – ochiului se-arată  
nu merită nici Clopote de Sărbătoare  
  
şi nici Salut al Străjii de Hotare...  
...din când în când - din neguri – încă mai apare  
DACUL REGAL – RĂZBOINICUL : pereche – pe-acest Pământ Pierdut – El nu mai are...!  
  
SE RIDICAU – PE-ATUNCI – VOIEVOZII LA HOTARE  
  
se ridicau – pe-atunci – Voievozii la Hotare   
Glia Dacilor Sfinţi : O PALMĂ nu dispare !   
Moşii-Ndârjiţi – Nepoţii Blânzi – ţineau la Moştenire  
iubeau Pământ şi Neam Nemuritor – aflate-n Strălucire :  
Părinţii-Moşii – copiii-şi învăţau – în Satul de-altădată  
că Glia Sfântă nu-i făcută – în Lumini de Zei – spre-a fi – duşmăneşte - muşcată...!  
  
Bătrânii Înţelepţi vegheau la astă-nvăţătură  
care trecea – din Gură-n Suflet – şi înapoi în Gură  
spre-a fi vestită spuzei plozilor blonzìi – din bătătură...  
...această Evanghelie a ars : cu Ea – şi Plozi-s Zgură...  
  
...azi - cine să-i înveţe ? – un POPOR-MAHALA ?  
îi pasă doar de blide – nicicum de Soarta sa...  
plebèi nemerniciţi - şi-au pierdut Dumnezeul... – ...le-a dispărut şi Stea !  
...nu merităm noi Moştenirea Sfântă :   
s-o-ascundem – deci - sub Valul Greu al Mării  
să o rugăm pe Muma Mare : „te implorăm - păstrează Neamul-Duh al Ţării...!” :  
...numai Ea – Muma – cu grijă – Sfânt Moştenirea o-nmormântă...  
  
...veni-va – poate – Zi de Înviere – şi-acestui Neam renaşte-va-i – iar – SFÂNTA VRERE :  
atunci – din Valuri – ieşi-vor Zână - Făt-Frumos – şi – amândoi - vor cere  
ca Neamul renăscut – dezgroape-şi – iar – Voievozi Cărunţi :  
Raze de Soare vor avea – drept Săbii – iar Munţii-or împlini – în Taină – Sfinte Nunţi...  
  
...şi-astfel – acest Neam al POVEŞTILOR DE FIRE  
Lumii Întregi va fi re-adus – spre SFÂNTĂ MÂNTUIRE !  
  
NU BATJOCORIŢI BĂTRÂNII  
  
„n-asculta de Moşi – că Moşii – toţi sunt nişte proşti !  
scuipă-i – crapă-i : nu vezi, frate ? – tac – ca nişte cloşti !  
...noi avem o altă lume – de la-americani  
ăi de-uciseră piei roşii : le-au furat curcani  
(...hoţii de curcani serbează – pentru acea Crimă  
Ziua de Recunoştinţă...mi-e silă şi-n Rimă...) :  
  
ne-au adus – în bătătură – gumi de mestecat  
şi bazele militare ( ...doar suntem poporul cel mai... ocupat !)  
...şi picioarele pe masă – obicei stilat !  
...şi pizza – şi cim-Pan-Zeii... - ...Creieri la Uscat !”  
  
...de la cine – tinerèle – iei învăţătură ?  
de la-analfabeţi cu bombe... – ...şi cu-„O.K.”-u-n gură ?  
...mică bestie cretină – africană la frizură  
cum veţi înnoda voi Timpul ? – altfel veţi cădea  
între ce a fost în lume – şi ce s-a afla !  
  
nu batjocoriţi bătrânii – Singuri Croitori  
care cos ce-i azi în lume – de ce-a fi în Zori !  
numai peste-o punte-ntreagă vei putea păşi  
  
vei ghici - -n Amurg de Lume – Noii Zori de Zi !  
...unde sunt Învăţătorii ? – i-aţi sfărmat cu compresoare...  
...deocamdată - păstraţi Moşii - A FI de vreţi – în lumea asta – SFÂNT POPOR – printre popoare...  
  
RĂSTIGNIT : DECI – GĂTIT PENTRU COSMICA ÎMBRĂŢIŞARE !  
  
...agheasmă-n cer – să împarţi Armonia :  
din Rimă – Cântec – din Demenţă Sfântă  
iscat-a Crist Minunea : SUBLIM SIMFONIA !  
şi suflete pe dos întoarce – le frământă  
  
iscând din ele Îngeri şi Cuvinte...  
...Zei Înţelepţi ştiu să-nvingă morminte !  
*  
Focul focureşte numai pentru sine  
îmi tai şi-mi lipesc – cu tărie - -alte vine  
să treacă prin ele şi trăsnet şi fulger  
să prind – de-o aripă – şi câte un înger...  
  
nămol – bălegar – daţi – toate – de-o parte  
în mojare pisaţi nerăgazuri şi gânduri deşarte  
vreau Floare de Crin – pe deasupra de silă  
vreau Stea – şi vreau Magi – şi vreau Iesle Umilă...  
  
desferec - spre Soare – tot zări după Zare  
Oceanul – Corăbii – Matrozii – abia-acum au cătare  
Vânt de Lumină – sodomul de Flori năpusteşte  
  
da – Oarba Lumii a-nceput de zăreşte...!  
...toate strunele Scripcii am dat la schimbare :  
RĂSTIGNIT : DECI – GĂTIT PENTRU COSMICA ÎMBRĂŢIŞARE !  
  
...FĂRĂ SFÂRŞIT...  
…O LUME – UN PORT…  
  
I-ADEVĂR ŞI PRINCIPII  
  
…o Lume – un Port ! – …ai învăţat – oare – să te sfinţeşti  
în Frumuseţea Minunilor-Veşti ?  
(…băgaşi de seamă - că au şi intrat – aievea – cu   
trup şi suflet – în Temple-Poveşti   
cele mai Adevărate-Epopei – depre TEI ? – vino  
din Agheasma lor să iei - în  
Agheasma lor să  
Arzi – şi să  
Vrei !)  
…dacă DA – te alduiesc MATROZ – Cavaler Mistic  
al Creaţiei şi al Oceanului Cristic !  
  
…dacă NU – mai aşteaptă – cu-mpădurită răbdare - pe Valuri  
până vei învăţa : orice Sfânt – nebun – senin şi blând – a trebuit să transforme – întâi – în Rugăciune – Maluri :  
  
pentru a pătrunde - cu Fiinţa-i – în Luminate Văzduhuri  
preschimbând – astfel – Ţărmul – în PORT – adică în PATRIE-NALTĂ DE DUHURI…  
…nu cârti – pentru că Fiinţarea ta există doar în Patrie  
există doar întru Sfânt – Cel Curat de Pământ…  
mai bine supune-te propriului magic Gând – afară de Cer şi Pământ  
  
şi rosteşte – cu Fierbinte Credinţă : « voi fi Matroz – Mistic Cavaler  
pentru a-mi vedea Adevărata-mi Fiinţă – aceea din Enigmaticul Cer ! »  
  
…să fii Loaial – să fii Senin - Curajos şi Curat – luminat oricând - gata de a muri şi-a-nvia întru tine – Cel Adevărat :  
ASTA ÎNSEAMNĂ SĂ FII MATROZ - FRATE BUN LUI HRISTOS-ÎMPĂRAT !  
  
II-ARIPI-GLOD-DEMIURGIE  
  
etrave spintecând Claia de Valuri  
etrave-amuşinând toate-Aşchiile de Maluri  
Matrozii Dimineţii – arşi de Foc  
cu voi răzbi-vor în oricare lume - -n orice loc…  
  
căci nu putem muri decât călăuziţi  
şi Călăuză este tot ce auziţi :  
sunt Armonii încrâncenate de dezamăgire  
dar tot nădăjduind răzbirea-n altă Fire  
  
ce este-Naltă-Armonizare – între Energii  
se va sui-n Lumină – ca în Munţii Vii –  
iar ce-i caricatură – Vampir de-Armonie  
  
va fi uitat Băltirii – scurgându-se-n Istorie – …ere… – adică - FIIND FĂR' SĂ FIE… !  
nu se sfârşeşte Viaţa cu « prezenta » lume :  
nu vă-nălţaţi – nu coborâţi – ci aveţi un Alt Nume  
  
care înseamnă ARIPI – sau înseamnă GLOD  
după cum aţi ştiut – ori aţi uitat – că Lumea-i doar un Pod…de Norod !  
…ce-a fost – va fi-n vecie – dar ALTFÈL  
căci « Infinit » - tradus în Trandafiri – se scrie : « DEMIURGIE » - « ZEL »… !  
  
III-CALEA VIEŢII-FĂRĂ-DE-SFÂRŞIT  
  
voi nu veţi părăsi Planeta Spirituală  
ci-o veţi târî – prin Munţi şi Mările Fiinţei – ca pe-o ŞCOALĂ !  
v-a învăţat o Lecţie – urmează – fără-ntârziere – alta :  
vă veţi ciopli – din Astru-n Astru – tot cu CIOCANUL-DALTA !  
  
sunteţi Sculpturile-unui Demiurg – poate Nebun  
ori – poate – dornic de Desăvârşire :  
de Adevăr tu vei avea – de-a pururi – Ştire  
doar când – din Fiu – vei deveni STRĂBUN !  
  
…căci – da – mereu - voi vă veţi naşte Bătrâneţii…  
Renaşterea-i condiţia Minunii :  
veţi aştepta să înflorească Prunii  
  
şi-n Florile de Prun – VOI veţi fi FEŢI FRUMUSEŢII...!  
…e-o Cale - Calea Vieţii-Fără-De-Sfârşit  
decât în Dumnezeu – Cel Singur FERICIT !  
  
IV-ZESTREA DE LUMINĂ : STADIUL VULCAN  
  
Desăvârşire – Calea-a infinitei Vieţi – întru-Armonie :  
căutaţi – în Bezne – fără-ncetare – Noua Ciocârlie  
căutaţi nuntaşii – ce se strâng – în Munţi - Alai  
când Soarele şi Luna – Mirii Veşnici – vor fi prinzând şi Grai…  
  
nu-uitaţi Principiile Două – şi vă-nchinaţi Luminii Lui Hristos  
căci El e Candela Unirii - cu care răzbeşti Sus – când ai fost Jos…  
  
…şi Axa Mântuirii se împlineşte-n Tine – oame :  
Ubicuu Zeu – Închinătorul Hămesit al RAZEI : UNICA-ADEVĂRATA FOAME…  
  
…« acolo » şi « aici » - este totuna : nu TU contezi – Bătrâne Os  
ci ZESTREA DE LUMINĂ : Munţilor-Punţi - făr' contenire – o-nchini Prinos…   
  
…gata cu Graba – Zadarnica-Alergare :  
  
în Munţi trebuie – Sublimă Zăbavă : SLUJIREA LUMINII - Meditare şi Sfântă-Nchinare… :  
Dezvăluire-a Dimineţii : adică-a tot ce n-ai fost înţeles – DAR CÂT DE CRUNT - CÂT DE JALNIC TE DOARE !  
…ai fost ajuns la Stadiul Lui VÙLCAN : dacă eşti RĂU – fi-vei – în veci : PROST (…făr' – măcar - de-alinare…) !  
  
V-GLORIA FINALULUI  
  
…nu-l mângâia – lânced şi  
condescendent – pe  
creştet – cu o   
singură  
Mână - pe  
« Puiul   
Finalului » - în speranţa că  
Pigmeele tale   
Afecte (zarzavaturi   
de mult storcite şi  
încă mai de mult  
înnegrite…) - îl vor  
maturiza  
cândva…  
  
ia-l – bărbăteşte – între   
ambele  
Palme - şi freacă-l   
vânjos - El înde El (…ca pe cele   
Două Lemne Sfinte - ale  
FOCULUI INDIAN : Viaţă-  
Moarte – Moarte-  
Viaţă…la infinit !) – până ce  
vijelios - precum  
Vulcanii - s-aprinde ! – …erupe   
acoperă universul   
întreg - cu  
Lava Înţelepciunii şi   
Faptei   
Matrozilor : aceasta este Forma   
Deplină  
Desăvârşită – a  
Gloriei Finalului  
Ineluctabil !  
-------------------  
Adrian BOTEZ  
Adjud, Vrancea  
August 2019 
Referinţă Bibliografică:
Adrian BOTEZ - MATROZI SUBLIMII (POEME) / Adrian Botez : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 3141, Anul IX, 07 august 2019.

Drepturi de Autor: Copyright © 2019 Adrian Botez : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Adrian Botez
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!