CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Stihuri > Reflectii >  
Autor: Adrian Botez         Ediţia nr. 3028 din 16 aprilie 2019        Toate Articolele Autorului

Adrian BOTEZ - POEMELE SFÂRȘITULUI

 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
SFÂRŞITUL POEZIEI  
 
Poetul e-un lepros – lepră-are Cartea  
azi – buze nu mai vezi în Rugăciune...  
Patima Armoniei s-a făcut tăciune  
gloata nu vrea-Nviere – Crist : doar Moartea...  
 
e-o lume de gunoi şi-un hău de zarve :  
jungla-o străbat ţipete fără noimă  
când picură din stele Zâna-Doină...  
...nu mai există inimi : numai larve...  
 
se vând credinţi – păduchi cu şa de aur... :  
n-a mai rămas – sub Rouă – vreun coclaur...  
...Poetu-ncearcă Lira să-şi înstrune :  
 
scuipaţii îl acoperă de spume...  
...la ce să mai trăieşti – când eşti lepros ?  
ţâşnească Sângele Visării – luminos!  
 
 
PARIEM PE CAI MORŢI  
 
...pariem pe cai morţi:  
viaţa e frumoasă – viaţa e  
hidoasă – copilăria-i paradisul  
vieţii – coplărie – iad al  
vieţii : cu mii de ace de seringă – cu  
sângerări şi lovituri  
absurde – vinete de  
furie – când îmi zdrobesc inima numai  
pe jumătate şi numai  
mie...  
 
nu mai e-n grădină – cu  
copilul – decât – „babysitter”  
Moartea – în vechi abisuri să-l  
împingă – vechi abisuri pe  
chip să-l  
lingă...  
 
...aud coarnele nevăzute ale  
urii – crescând – turbat – vărsând  
flăcări - din  
auriculele şi din  
ventriculele inimii – schimonosind  
înafară – un chip scorburos  
putregăios  
gelatinos şi  
greţos...  
 
 
...pariem pe cai morţi...  
 
...femeia pe care-o iubesc e  
îngerul care valsează - desfrânat şi  
profund democratic - cu toţi  
diavolii... – ...diavoli pe care mie mi-e frică să-i  
ucid – căci mi-aş zări – lângă  
mine – în  
pat - noapte de noapte  
propriu-mi cadavru...  
 
...ca generoasă răsplată a  
îndreptăţitei mele  
frici – oamenii  
scuipă – metodic şi  
conştiincios – în  
fiecare buzunar al hainelor mele – în  
fiecare cută a sufletului  
meu...  
 
„dumnezeu e bun şi  
îndurător” – „dumnezeu se  
distrează – sadic – numai  
privindu-ne zvârcolul” - mânând peste  
mâinile – peste picioarele – peste  
abdomenul şi toracele meu – munţi – valuri  
imense - înspumate de puroi – înspumate – da - de cât  
gunoi a tot zbătut – propagandistic – pe sub  
nasurile noastre – sub nume de  
„iubire”...  
 
„iubire”... – tăvălugurile  
compresoarele – monstruoasele roţi cu  
mii de lame – pentru  
bărbierit proştii pe  
creier – din zori şi  
până-n zori...  
 
...pariem pe cai morţi...mereu  
şi numai pe  
cai morţi...  
 
...dar voi scăpa în  
somn (îmi fac eu  
curaj – de unul singur) – voi scăpa în  
somn şi voi  
visa tot ce nu mi-a fost dat să  
trăiesc – voi visa – da – avid voi  
visa - peşteri cu  
şerpi-curtezani – încolăcindu-mă şi  
sufocându-mă – peste măsură de  
graţios... - ...voi visa  
diverse sortimente de  
monstruoşi păianjeni – de  
caracatiţe – care-mi fumează sângele  
tot (dar TOT!) – degustându-l  
picătură cu  
picătură - hidos de  
duios - cu tentaculele-ntinse – strună – peste  
ne-fiinţa mea - gata preparată - de la  
cap pân' la buric...  
 
...nu mai am sânge în creier – deci  
am scăpat de  
iluzii pierdute...  
 
...dacă vrem să scăpăm – totuşi - de  
monştri - putem să ne sinucidem – nu-i aşa? : uite  
se roagă de noi toate  
frânghiile – atârnând de toate crăcile  
copacilor... - ...dar frânghiile se  
rup – numai când ne  
apropiem de copaci - se  
scurtcircuitează toate otrăvurile – numai când  
punem buza pe  
„supa morţii” – iar cuţitele şi  
frazele de  
rămas-bun – se taie – se-ntretaie  
unele pe altele – uitând de  
orice filantropie... - ...şi curge  
curge sânge de  
piftie...  
 
...da – mereu – pariem numai pe  
cai morţi...  
 
v-am avertizat - şi voi tot  
continuaţi să  
pariaţi pe  
cai morţi... - ...iar eu  
vestitorul – mă tot iau după  
voi – până-n gaura dintre  
soare şi  
lună... – ...aş fi vrut să vă zic – acum - una  
bună – dar mi-am amintit că  
n-am creier – nici  
gură n-am – în general – nu mai am  
nimic din ce aveam : penuria a ajuns  
mareşal...  
 
...se lărgeşte – harnic – gaura  
scobită de soartă – între soare şi  
lună - dintre  
nervii mei şi  
mine – până când – urlând de  
bucurie – voi da - în sfârşit! - faţă cu  
Izbăvitorul Neant...!  
 
 
BLESTEM  
 
blestemat să fii : toată  
viaţa s-o petreci  
singur – neînţeles de  
nimeni – indiferent  
tuturora  
 
umbră a  
umbrei  
 
nici văzduhul nu se  
clinteşte – când treci  
tu – apelor li-e silă să te  
oglindească  
 
iar când păşeşti – iarba nu se  
pleacă – ci te  
străpunge – până în  
piscul cerurilor  
 
blestemat – în veci – să fii – bocitor al  
Soarelui – cioclu al  
Lunii  
 
...o crizantemă albă a tresărit din  
neant : sunt buzele  
mele – înflorite de atâta  
tăcere  
 
 
LOVIT DE DORUL DEPĂRTĂRII  
 
lovit de dorul depărtării  
lovit de visul de corăbii  
duhul mi-a-adus leacul uitării  
straşnic vegheat – stau între săbii  
 
serafii-păsări – spuma mării  
veşnic fior – febra căutării  
mă duc – pe cale neştiută  
la rădăcina lumii – mută  
 
fulger de val – sfânt călăuză  
rostogoleşte-mă-n lumină  
să-aud cântarea de ondină  
 
care preschimbă lumea-n spuză...  
...foşnesc oceanele sub noapte  
fiinţa mea e-un foc de şoapte...  
 
 
EŞTI SINGUR – EŞTI MORT – ŞI NIMENI NU-ŢI BATE LA UŞĂ  
 
eşti singur – eşti mort – şi nimeni nu-ţi bate la uşă  
sterp este Malul: beznele latră – în Zid e-o ţepuşă...  
vântu-a-ngheţat – gâlgâie Apa Uitării  
sumbre surori – umbre scâncesc depărtării  
 
chircite şi galbene mâini domolesc aşternutul  
în piaţa Satanei – Călugărul face pe mutul  
totu-i jilàv – văzduhul camerei pute  
vin la ospăţ mii de cranii – scheletele slute  
 
la praznicul Lunii tocmai eu voi lipsi  
în pocalul cu smoală-orice boli voi topi  
sunt Mortul şi Viul – speriind umilita Cărare  
 
spini pocăiţi – la mine – de-acum – n-au intrare-iertare...  
...pe hotar – aştept cioclii desăvârşirii  
o buhă – Cântar Hotărârii...  
 
 
VIAŢĂ-N VIS  
 
viaţă-n vis  
paradis  
de gunoaie  
cu dichis  
 
viaţă-adevărată  
masculină – transpirată  
balerină - depravată  
viaţă cu amici :  
muşuroiul de furnici  
 
viaţă-n vis  
plozi am scris :  
carte de bucate  
bucăţi fără carte...  
 
escaladăm pradă  
munţi plus o şaradă  
cavaleri de nea  
fără vreme rea  
 
...epopee  
pe-o alee  
cu copaci de-azur  
îngeri rupţi în tur...  
 
 
NEPUTINŢĂ PRINTANIERĂ  
 
...de acum – ar părea că liliacul se  
pregăteşte – se străduieşte – să arate a  
liliac  
 
deocamdată – însă – nu-i reuşeşte decât să  
sugereze un  
arac – în vârf cu o  
coadă cufurită – de  
drac...  
 
POLITICAL CORRECTNESS  
 
...şi cum îi vom zice – de acum încolo  
ciorii? – „pasăre de culoare”?  
 
...nu – azi nu mai ai dreptul la opinii  
personale : ai nevoie doar de un  
copiator-xerox al  
unei voci  
impersonale – de imbecil  
mondial...  
 
totul e spus – totul e numit  
acolo – cum se  
cuvine (într-o lume de  
hristoase  
curviştine) : tu  
numai să taci – sau să  
fii papagal  
 
 
DIN CEASLOVUL VIEŢII  
 
supăra-m-aş – n-am pe cine  
răul e înfipt în mine  
ca măseaua-n alveolă  
cântecelul în violă  
 
litere descopăr alte  
decât am visat în şoapte  
mă descopăr şi pe mine  
mort frumos – printre ruine...  
 
scriu ceva – citesc pe dos  
şi mă doare pân' la os :  
îi fur cina unui câine  
să pot lătra pe oricine...  
 
nu crâcni – că spargi o stea  
nu-nverzi – laşi tufa grea  
da – atâta-s de legate  
toate - -n trista mea Cetate  
 
nu dori – că se-mplineşte  
când doritul drac rânjeşte  
nu-i măsură – ci o pândă  
să-mi dea cea mai grea osândă  
 
dumnezeii-s plictisiţi  
vor sânge şi răstigniţi :  
doar spectacolu-i încântă  
când te iei cu ei la trântă  
 
nu te poţi lăsa de Carte  
nici de tine – Dalba Moarte !  
stihul e pe zidul meu :  
„suferă în capul tău...”  
 
sau fii liric şi nebun  
în al stelelor cătun :  
vestea se va duce-n sat  
că ai fost – dar ai uitat...  
 
foaie verde şi-un tăciune  
greu mi-a fost de urâciune  
şi-acum şade lângă vatră  
neagră – bătrână – uscată...  
 
tare-i bine că-i frumos  
tocmai de la brâu în jos...  
lehamitea urlă-n vatră  
şi-au dat duhul - vânt şi şatră...  
 
...staulul s-a fost golit  
ieslea-i doar frumosul mit  
focul trage la măsea :  
nu-i viaţă – ci-o iarnă grea...  
 
CRIZĂ  
 
vântu-acoperă  
pământu'  
luna-n extaze  
şterge-orice fraze  
 
iele-n jurământ  
ape sub pământ  
pun temei la cânt...  
...vuietul de munţi  
luminează frunţi  
şi traduce punţi...  
 
...doar un biet scripcar  
n-are amânar :  
când pogoară cofă  
arde înc-o strofă  
 
însuşi se pogoară  
la zeii de sfoară  
prin fântâni se scurge  
şi izvoare mulge  
în zorile murge...  
 
...căpătate straie  
se aprind văpaie...  
 
 
PRESCURTARE DE EPOPEE  
 
Cavalerul din  
Piscul Muntelui – pe cal alb  
pogoară – de la zei de  
sfoară  
 
pogoară domol – sol de  
prinţi din  
stol – ascultând  
sfatul brazilor şi-al  
molizilor – zeii  
invalizilor  
 
sfatu-i să coboare  
pe drum de mioare  
spre drumul câmpiei  
Regat Ciocârliei...  
 
...ajunge-n câmpie  
fără bucurie : ceru-are  
zăbrele – la fel : soare  
stele...  
 
pământul câmpiei  
nu-i şi-al Păpădiei :  
se-nalţă  
se-ntunecă  
de diavoli pe mânecă  
oşti schimonosite  
gânduri ponosite  
mii – demoni şi neguri  
mii – demoni şi friguri  
mii – demoni-cârliguri...  
 
Cavaler de Pisc – Albul Obelisc  
Cavalerul-Munte trage scut pe frunte  
trage albă spadă  
ca să fiarbă-n sfadă  
cu demoni de pradă...  
 
mii fărâme-i face  
pe demoni de troace :  
Sabia-Văpaie  
demonii îi taie  
la cozi şi la straie  
cenuşă-i preschimbă  
fără chip ori limbă...  
 
hapsâne câmpii  
cu demoni-copii -  
îşi apără plozii  
apără irozii :  
 
demonii cenùşii  
dracii vii ai uşii  
îl vor tot sorbit  
mlaştinii-i-nghiţit  
pe Cavaler Alb  
Cavaler de Pisc  
Albul Obelisc...  
 
...acum Prinţul ştie :  
nu păşi câmpie !  
...întoarnă-te-n Munte :  
Cununa-ţi pe Frunte !  
...în Munţi – unde-izvoarele  
sfărâmă zăvoarele  
...în Munţi - căci pâraiele  
şi-au albit sfânt straiele :  
flutură maramele  
Zânele-Miresele...  
...aşa-şi scriu dramele  
zeii şi zeiesele :  
luminează epopei  
zeii grei şi rotofei  
de pe fiecare stei...  
 
 
CRIMINALI CUCERNICI AU VOMAT ALTARUL  
 
criminali cucernici au vomat altarul  
iar Tiranul veşnic nu mai e complice  
s-a uscat agheasma - -icoane pitice  
se chircesc cenùşii : stinsu-s-a tot jarul  
 
e scrumit oceanul – nevăzut pământul  
păsările orei nu mai au aripe  
îmi tai beregata : tot atâtea clipe  
durează şi moartea – cât al vieţii-avântul  
 
da – minciuna vieţii – spartele baloane  
în cocoaşa morţii - poltron s-a pitit  
vântul sfânt – Neantul – îmi rupe creioane :  
 
joaca – zăhărelul – toate s-au sfârşit...  
...nu mai am aripe – mâna-mi se-nchirci :  
niciodată – nimeni – din min' n-a citi...  
 
 
NIMENI SĂ NU ŞTIE CĂ EŞTI RĂSTIGNIT  
 
nimeni să nu ştie că eşti răstignit  
în văzduh scufundă-ţi trupul – pân' la gât  
doar Cununa Rozei ardă-apoteoze  
când se-adun mişeii ca să-ţi facă poze...  
 
sângele piteşte-n stufăriş de stele  
împleteşte cu-îngeri vânturile rele  
când zâmbeşte Sfinxul – dezvelind ţestoase  
pân' şi Moartea-arată pedichiuri frumoase  
 
nu vei afla – în lume – nici „jumătăţi”... – nici „sferturi”... :  
limbrici se scămoşează în lăcomii şi certuri !  
...fiinţa ta-i unìcă ...şi singură... – ...e stânca  
 
lui Lorelei – bocinda – vrăjind unda – adânca...  
...nu eşti din lumea asta – nu eşti din nicio lume :  
eşti Dumnezeu-Neantul – a' visurilor spume...  
 
REFUZ CU ORICE DUMNEZEU SĂ SEAMĂN !  
 
mecanică proprie – capriciu tiranic  
acesta-i Cel în care laşul crede...  
El victimele pregăteşte – nu le vede  
nu-i dumnezeu-prieten – ci este monstru-uranic !  
 
să ardă-n propriul foc Îi e menirea  
demiurgeşte gratis – din plictìs  
deci nu există iad ori paradis  
ci slăbiciune criminală : omenirea...  
 
Biserica devine Tronul lui Satan  
nu-nalţă stihuri Seninei Armonii :  
să nu urăşti demenţa de Titan  
 
doar să surâzi luminilor târzii...  
...nu da slăvire altui' – căci Lucifer I-e Geamăn :  
refuz cu orice dumnezeu să seamăn !  
 
 
FRUMOSUL E MINUNEA SFINTELOR SMÂRDORI...!  
 
când nu voi semăna cu dumnezeu ori dracul  
extazul meu s-a risipi-ntre flori  
cu păsările se va ridica-n ne-veacul :  
Frumosul e minunea sfintelor smârdori...!  
 
dar nu mă-ntreb cum s-a-ntocmit Frumosul  
căci vor fi fost - la temelie – crime...  
bine-i că este – din întâmplări şi rime  
un sprijin Duhului – nu tot ponosul...  
 
cât s-au deschis fântâni în ceruri - om să scrie  
veniţi degrab' – şi adăpaţi icoane  
căci cine ştie ce capricii – rane  
 
curând vor nărui şi Apa Vie...  
...agheasmă peste Munţi încă pluteşte :  
e sufletul frumos : minunea asta-uimeşte...  
 
 
RAIUL MEU  
 
Motto:  
îngeri cu tromboane  
zei trec prin saloane :  
salonaşe mii  
şi zeii – făclii...  
 
peste mări şi ţări – dincolo de zări  
mă aşteaptă oameni buni – şi Naiul...  
dincolo de jungle – tainice cărări  
mă aduc în Braţe de Iubiri : e Raiul !  
 
jivine-nţelepte – valuri făr' prihană  
luminează Luna : Sfintele Săruturi  
îmi limpezesc ochii – îmi vindecă rane...  
...acolo nu-s arme – acolo nu-s scuturi...  
 
nu veniţi cu mine – nu veniţi cu vini  
acolo e bine pentru-Aezii Mării  
pentru Visătorii – Lumânări de Crini  
 
nu pentru cei lacomi de folos – Lucrării...  
...fericit – cu mine – Crist nu mai păşeşte :  
e-n văpăi Povestea – ce nu se sfârşeşte...  
 
 
DOINĂ  
 
ce v-oi zice-i taină mare  
numa-n strai de sărbătoare  
veţi primi-n inimi săgeată  
lumină nevinovată...  
numa-o dată taină-asculţi :  
când vin îngerii desculţi...  
 
...n-am amarul cum cânta  
decât în poală de stea :  
mi-au furat scripca din mână  
orb eram şi într-o rână...  
 
dar când vrui şi blestemai  
mi-amintii că Tu erai  
de mult răstignit pe lume  
nu de bine – nu de strune...  
 
răstignit de-orbirea mea  
plânsă în durerea Ta  
vegheată de cucuvea...  
...m-am întors şi Te-am căutat  
în Munţi – la Izvoare-n sfat...  
 
Ţi-am aflat sânge şi apă  
Ţi-am văzut durerea stearpă :  
mi-am lipit dorul de Tine  
ca faţa de-un mărăcine...  
 
...nici eu nu-s de-alin  
cât eşti Tu de Crin  
dar pe sfoara de Izvoare  
tot va curge ce ne doare...  
 
şi ne-om 'brăţişa ca-orfanii  
în vecìi de preste anii  
ne-om ţine cântul de-un Lir  
pân' om da de Trandafir...  
 
...Hristoase – pe mâna Ta  
plânge-oi toată Doina mea :  
răzimat de mâna Ta  
ori de-oi vrea – ori de n-oi vrea  
îmi va creşte stea în frunte :  
plânge-voi şi-n Pisc de Munte...  
 
...amândoi om bâjbâi  
orb păcatul l-om târî  
stelele ne-or arde - şi  
pas cu pas noi vom plăti  
durerea ne-om înteţi :  
vom muri şi vom trăi  
la capătul dinspre Zi  
când păcatul va lipsi...  
...Cântec arde - Lir din Lir  
pân' la Valea de Safir :  
Sânge-Aprins – Sfânt Trandafir...  
 
 
DURERILE ŞI SÂNGELE SUNT DATINI  
 
am ajuns – vâslind – la Capăt de Calvar  
turmele de monştri le-am lăsat în urmă  
dar piezişă Lance – mi-a străpuns Pieptar :  
dincolo de moarte – rău-n mine scurmă...  
 
clopote de seară – stoluri mari de îngeri  
vor tămăduirea-mi – îmi presar lumină  
dar tu – oame - -ai învăţat să sângeri  
şi nimic nu te dezvaţă... - ...flori suspină...  
 
ce folos de raiul înstelat cu lacrimi ?  
ce folos de-Albine... – ...Crinul arzând ere... ? –  
când durerile şi sângele sunt datini :  
 
nu le schimbă nici Hristos – cu a Lui vrere...  
...purtăm spre rai lumini şi înjunghiere  
fulgeră Roua-ntr-una : o Rază – o Durere...  
 
 
SĂ NU MĂ VIZITAŢI ÎN DELTA MEA DE RIMĂ!  
 
odioase - tăcerile crocodilului  
diavolul găseşte nod în papură stilului  
scandează vântu-n papura din mlaştini  
cuvintele se spânzură de visul lor din baştini...  
 
o – Amon Ra – amurgul mă răscoală  
niciun fir de rază stele n-au în poală  
sunt singur – un felah uitat de piramide  
în jurul meu se-nalţă – în spirale - -aspide  
 
din muzică – imagine şi murmur  
se ţese Cartea Zeilor Schilozi  
eu cu-Armonia n-am venit să tulbur  
 
ci am adus – din Galaxii – Matrozi...  
...voi – cataclisme – nenorociri şi crimă  
să nu mă vizitaţi în Delta mea de Rimă !  
 
 
PATRU-ARINII – PAZNICI DE ADÂNCURI  
 
cântece de păsări nevăzute  
îşi erup văpaia din tufişuri  
rup paingii lucrături căzute  
pipăie – ca orbii – raze-n ascunzişuri  
 
e un teatru prost această primăvară  
de aplaudă - -o fac numai păduchii  
glasnicele pulberi de pe la hotară  
văd o lume învrăjbită-n muchii  
 
e-o salvare – totuşi : Soare smuls din smârcuri  
guguştiucii scoate din Fântâna...!  
Patru-Arinii – paznici de adâncuri  
 
o durere mare – parc-o iau cu mâna...  
...da – acestor Paznici le închin Poemul :  
numai ei ştiu lumii dezveli Sfânt Semnul...  
 
ADEVĂRATA POEZIE  
 
priveşte – frate – către Munte :  
învaţă cum să capeţi Frunte...  
boltirea Cerului priveşte  
vulcani rebeli – ocean cu creste  
şi Candelabrul Stelelor – Altar  
Luminii fără calendar...  
 
...ascultă – hai – ascultă-n somn :  
la Temelii paşii detună  
Dintâiul Zeu şi Cel din Urmă  
în propriu-i sânge suie zid  
El – Răstignitul Crisalid  
şi Zeu şi Om : MANOLE-DOMN...  
 
această Sfântă Frenezie  
aceast' Curată Ctitorie  
nu-ngăduie-altă Poezie...  
 
...vrei Poezie ? - taci din Rime  
taci şi din Milă – şi din Crime !  
tăcerea ta – îngeri în stoluri  
la Temelie umple goluri !  
tăcerea ta preschimbă Haos  
în licurindul – mistic Naos :  
Nava-mplinirii – falnic Scut  
îl face – iarăşi - nevăzut  
pe-Amăgitor – pe Cel Nevrut !  
 
...te depărtează de mormânt :  
pogoară-se – iar – LOGOS SFÂNT !  
-------------------  
Adrian BOTEZ  
Adjud, Vrancea  
15 aprilie 2019  
Referinţă Bibliografică:
Adrian BOTEZ - POEMELE SFÂRȘITULUI / Adrian Botez : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 3028, Anul IX, 16 aprilie 2019.

Drepturi de Autor: Copyright © 2019 Adrian Botez : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Adrian Botez
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondator: George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!