CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Strofe > Atasament >  
Autor: Adrian Botez         Ediţia nr. 2561 din 04 ianuarie 2018        Toate Articolele Autorului

Adrian BOTEZ - REÎNVIATA EPOPEE DACO-VALAHĂ ÎN CINCI CÂNTURI

 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
PROLOG  
 
„...la-nceput a fost  
Cuvântul – şi Cuvântul era la  
Dumnezeu – şi Dumnezeu era  
Cuvântul (...) Toate printr-însul  
s-au făcut – şi fără Dânsul  
nimic ce-i făcut – nu s-a  
făcut...” (IOAN, cap. I, 1-3)  
 
...un Singur Creator şi-o  
Singură Creaţie – Creaţia fiind  
de-a pururi repetată - şi iarăşi Ea-Creaţia fiind  
Însuşi Creatorul  
 
nicicum dăbălăzata – vicleana  
periculoasa Treime...  
 
...un Singur Creator – o Singură Creaţie – şi-un  
Singur Neam – Mistică  
Rădăcină – fără de  
Nume – ci doar cu  
Sfinte-Atribute: „dac” – „get” – „carp”  
„trac”...  
 
din Mistica Rădăcină – Pântec al  
Creaţiei – se iscă minunea  
Ramurilor (...Copilele Neamuri cu  
Nume...) – ce se vor usca-preschimba – din  
nou – în Roata Fericirii Rădăcinii:  
Singurul NEAM – al tuturor  
tărâmurilor  
 
...şi pentru că acestea Toate trebuiau să  
poarte – spre născare -  
Rânduiala – adică să fie  
Revelate: Graiul  
le-a rostit Taina Supremă: să li se spună (precum se şi cuvine în  
turmele Constelaţiilor Astrale – mereu  
schimbându-şi – tot  
ROATĂ – păşunea):  
HRISTOS!  
 
...în Cumpăna Veciei stă – cu  
Lacrimi Demiurgice  
pe-obraz: Stăpâna  
Schimbătoarelor Semne din  
Constelaţii: EA  
Muma tuturor  
În-fiinţărilor Sfinte:  
MUMA MARIA!  
 
...iată singurul ADEVĂR – DEPLINA  
MĂRTURIE!  
 
...de-aici începe  
Credinţa – se isc'  
Credincioşii-Popoare...cărora Grai-Sfântul le-a fost  
dat o stânjenitoare  
(...şi  
cu prea multe - uneori  
de tot mincinoase – dar totdeauna  
ostenitoare - omeneşti tălmăciri ...)  
Poreclă: „ISTORIE”...  
***  
 
CÂNTUL ÎNTÂI  
 
...când vezi atâtea mii de lănci – plecate SLUJBEI – deci mii de credincioşi  
în Pisc de Neam-Rădăcină - mii cavaleri cu plete-arzând – supuşi în rugăciune  
(...eroi cereşti – monahi divini – altfel nu îndrăzneşti a spune...!)  
nu-ţi poate-n minte gând veni c-am fost cândva ruşini – şi porecliţi:  
„popor de căcăcioşi”...  
...crunt năvăleam – prăpăd făceam - în piept duşmàn – cu spade mari de fier  
un Făt-Frumos – sălbatic zeu - era-ntre noi oricare cavaler  
necruţători - zdrobeam păgânii sub copite: ca ploşniţe strivite  
plesneau coifuri: cu desfătare-ascultam aste muzìci potrivite  
...şi au venit – iar – vremuri de duhoare: ca umbre blestemate  
prin mâl de Styx-uri bântuiau umbre cu-armùri – temute şi vestite  
cândva... – ...acum – doar doage de butoi – peste cap date roate...  
...dar iarăşi ne vom răsculà – dezlănţuite uragane – valàhe àrmii  
în abìs de Gheenă-om 'napoia pe demoni! – iar noi - sfinte hàrpii!  
şi – în triumf – aduce-vom – valàhii – în alba noast' Cetate  
mii de trufìi-stindarde aurite – smulse în luptă cu dreptate  
...vom fi iar zei fulgerători – copii de-eroi – cu Crist în cap de oaste  
lumini de ametìst trezi-vor – pe ziduri – fecioare mândre – caste...  
 
***  
 
CÂNTUL AL DOILEA  
 
pe când nu se zărea în lume chip de om – aici erau împărăţìi  
aici – Miezul Cosmicei Nuci – tărâm al celor precum Candeli: şi blânzi – şi treji – duhlìi...  
cu fiarele grăiau năvalnic – cu păsările ciripeau – unìcă limbă:  
oameni în fiare-păsări – păsări în oameni – ca-n menuet – se preschimbau...  
...ăst rai avea – în mijloc – Munte Ascuns şi Sfânt – s-armonizau cei vìi:  
Tărâm şi Măduvă Luminii – El – Magul - Suprem Cânt:  
se închinau Lui mii de Păsări – de Îngeri-Flori - cuminţi bondari de Vânt...  
...Izvor de Neamuri – Ùnic Copac Cunùnii – demiurgìe pură:  
aici domneau IUBIREA – şi HARFA MAIESTĂŢII...nimic nu-nchega ură:  
erau Plutire şi Pisc Înţelepciunii – măsură dumnezèie:  
nu se-arătase Şarpe – nu uneltea Minciună – nu sfredelea Femeie...  
...îşi înfrăţeau văzduhul doar Duhuri de Lumină şi de Miresme Rare  
în Horă jucau Zâne – în Pisc roiau Eroii: nu erau Zare-Stare!  
...Încununàtul Lumii - El – MAGUL ARMONÌEI - păzeà - spre Ceruri - Pòduri  
pe care – prin Cădere – veni-vor - în prisosuri – şi beznele-noroduri...  
 
***  
 
CÂNTUL AL TREILEA  
 
zei-oameni – cu Zeul Suprem generos răstignit  
(El – Rădăcina Lumii-aici – în Sacră-mbrăţişare – mănos - TOT a-mplinit!)  
popor cu sufletul în ceruri – senìn şi deplìn mântuit  
cu trup c-argintul strecurat – deci fără de mormânt  
având în fire fraţi-fiare-îngeri – Lup-Ursul - Flori şi Cânt...  
au fost lăsat puhoaie-neamuri-crengi - fel-chip de i-au numit:  
„poporul Căii Drepte” – „poporul Luminat – fără amurg ori rest”  
„popor ce îl iubeşte Zeul – la dânsu-l cheam' pe numele-i celest”...  
...dar ei rămas-au strânşi în jur de Munte-Ascuns  
unde-orice taină Magul le-a tălmăcit-pătruns...  
ei au rămas – extatici - cu îngerii în Horă  
popor de Raze-Duhuri – ieşit cu tot din Oră  
ei şi-au păstrat Comoara de-Nţelepciuni Divine  
şi-au scris pe Cer şi Piatră despre Lumini şi Bine  
ei – Primii Oameni-Carte – din şirul de noroade  
nu au impus nici raza – nici vatra – nici mintea cu iscoade  
nici Cer de Rugăciune – şi nici măcar Cântarea  
nici pe-Orfeu-Taumaturgul – care-mblânzeşte zarea  
şi Pòduri ne croieşte în Cuvânt – să stăm – iar – la taclale  
cu Cel ce Este – ce-şi ocroteşte Neam – din Deal şi până-n Vale...  
...voiau – cum Crist-Zalmoxis – să-şi afle Pace-Iubire-Sărbătoare  
singuri: în fremătaţii Îngeri – în Păsări - cât şi-n Floare...  
Graàl-Trandafir-Focul se-aprinse-n munţii loru:  
Sfânt Sânge-ademeneşte Moartea - ca să aflăm ce-i Doru'...  
...dar îmbeznaţii lumii n-au priceput: sub nas  
DACUL le dăruit-a raiul – dar ei fac răul pas:  
...voind să-nveţi Lumina – când nu ai suflet – lesne  
te poţi trezi în vrajbă – războaie – scârnă - bezne...  
prostul îşi strică Vatra – strigând după căldură  
când Focul e în Duhu-i – iar nu în bătătură...  
 
***  
 
CÂNTUL AL PATRULEA  
 
...e ca un ROŞU MAC în hardughìe – nevinovata Valahìe:  
el creşte peste bălegarul – zvârlit în chip: „Viţel de Aur”  
dar străpungând în Omenie – ca un sălbatic Taur...  
...Potop de Bani sunt Zeii Zilei: un mâine nu mai este...  
nici Cer – nici Crez – nu tu-Adevăr – desfiinţate Creste...  
Demonii-şi pun pe chip chiar Masca Celui Ce-Izbăveşte  
pentru ca – păcălind popoare – să pară...Cel Ce Este...!  
...dar Magul – dincolo de nori – nu lasă vârşa să sufoce  
pe cei ce-s DACI – adică sunt Lumină: pentru ei – Voce  
de Dumnezeu s-a fost iscat – şi-l sfinţì – iar – în Munte - pe Mìsticu-Mpărat!  
...din Împăratul Luminat - născuţi Voievozi Smaraldului Zeiesc  
Mariei-Sfintei Mume-a Tuturor – COSMICĂ-ICOANĂ - se-nchină - se smeresc  
dar scormonind şi-aflând - în Şanţul Aurit al Falei - Momìţa Crimei-FARISEII - toţi Craii se cumplesc:  
îşi isc' îndat' Coame de Leu – Ochi-Foc Merèu: Şacali şi Hiene pe  
Rug Ceresc se rumenesc...  
...astfel se-ncetini şi mersul celor cu coarne-cozi:  
doar c-apucar' de răsfoiră - vicleni şi iute - Cartea ce scrie-n Valahìe  
(...cine e Magul şi ce face – cari dintre stele ŞTIE...):  
semne strâmbate ne orbiră! – ...Crezul noi nu-l uitarăm însă  
Sfinţii Voievozi se răstigniră – cu inima străpunsă  
de mii de fulgere-vedenii: lumea de-aici - în Rai ajunsă...  
...urgìi venind – furtuni schimbând – toţi am orbit - pierzând Sfânt Adevăr  
şi-n nevăzut – cu sila – mârşavi noi i-am trecut – pe Craii Lerului din Ler:  
de nu te-ai fost păstrat în Patrie şi-n Crez – preschimbi Auru-n Fier...  
...oare aşa rămânem – pùruri – òrbi fără de-ariàdnicele şnururi?  
oar' ceaţa-o prăpădi minuni – tot leatu-nvăluind în bezne-suluri?  
oare tot îngheţaţi în suflet – tot tremurând şi tot spurcând  
vom pângări agheasma-n rouri – cuminecarea ascunzând?  
...ne-ajunse faţa ca izmana - ne ştergem dosul cu Icoana  
ne ploconim – lingăi – la idoli – ne ploconim către MOLOHUL  
(...PARAZIŢII-ZARAFI-FARISEII – ca robi noi ascultând...din umblători noi spurcăciuni mâncând!): oare-i vom închina şi Rana  
celui Casap ce-a preschimbat Altar în Piaţă – şi-o tot face pe Groful?!  
...dar – oare – MUNŢII şi CĂRUNŢII nu-i auziră „groh”-ul?  
...orbiţi şi arşi de-a' Dracului sudori – scrumiţi Minciunii – fost-am mâloşi  
am tot tăcut – şi-am fost fricoşi – nu fost-am generoşi  
năuci fără de SLUJBĂ - duhnind urdori – lingăi hidoşi  
în gudurare-AM ACCEPTAT SFINŢI SĂ NE VINDEM ŞI MARTIRI – LA PREŢUL DE...LEPROŞI!  
...ne strecuram – jalnici strigoi – pe lângă garduri de nevoi  
tuturor dracilor – şi nu pe rând – ci dèòdat'! – le-am fost umili slugoi...  
...şi-am fost ruşini! - la toţi le-am fost părut – pe drept - „popor de căcăcioşi”!  
...dar asta-i „balalaică”-istorică – netrebnică la strună! - nu NEAMU-N VÈCI DE RAI  
Cel care – necontenit – s-a fost-a închinat DOINEI – cum şi SFÂNTULUI NAI!  
...şi colo-n Pisc de Munţi-Părinţi au stat mulţi drepţi ascunşi – veghind la Crez  
şi-au păstrat Neamului - ERMIŢII – intact – chiar Sfântul-Miez  
dar l-au păstrat cumplit luptând - cu Moartea Firii şi cu Somnul:  
să nu se facă de ruşine Neamul – ce-a fost primit SACRA MENIRE  
(...de-a fi MINUNII FAR - PREPELEÀC RÂNDUIÈLII - mereu ÎN PISC DE FIRE  
de-a fi FĂCLIE RUGII spre RAZĂ-A OMENIRII...) - tocmai în Rai – la Domnul!  
...căci CRIST-ZALMOXIS ce-ar fi zis – la Dreapta Judecată  
de-am fi venit precum beţivii – cu gura-n pântec şi-n privată...? –  
spurcând cu somn Lumina Lumii – de Hristos Înviată...?  
...iar Monastirea lui Manole – cum s-o laşi părăsită  
şi vàrvar pustiìtă - pururi cernită – pururea-n risìpă – sub Blèstem dărâmată...?!  
 
***  
 
CÂNTUL AL CINCILEA - ULTIMUL CÂNT  
 
...vor fi cutremure – pârjoluri – mìstice sinucideri  
şi dispariţii în neant – torèntele de zoaie  
din suflet-lume-nchipuită - de-a-ndosulea: demonii- iscaţi - lideri!  
...ziduri de munte prăbuşite – lăsând în mijloc Piscul...  
Demonu-şi freacă gheare-n hohot – şi tot mai mult se-nfoaie:  
delir – poduri la mijloc rupte - peste prăpăstii - riscul  
de-a mârşăvi seninătatea-n catran - lătùră infernală...  
Broscoiu-n frac – trident cu mandolină – maestru e de gală  
Aspìda se încolăceşte-n imnuri cu ucigaşă fală  
Sèpia scrie cu scuipatul – în rostu-i de cerneală...  
Nisìpuri cuprinzând palate – Castèle cu Şopârle  
Arhangheli cocârjaţi în pivniţi – ca nişte-argaţi-codârle...  
...nu vor mai fi BĂRBAT-FEMEIE – ci doar o stârpitură  
un gnom asexuat – moluscă din perete – pururi scornind la ură  
o caracàtiţă-plachìe – orìbilă în formă... - ...în Duh: nici scuipătură...  
...dar toate s-or opri deodată: o Voce se aprinde  
glodoase ceţuri se scrumiră – şi masca se desprinde:  
e Magul încercării noastre – venit pe curcubee  
să dea Lumină unde-s bezne – Molohul să-l încheie  
din invertire să rămână – pentru Statui – Scânteie...  
...a strâns tot Mirul de la Floare – şi-a fost chemat ERMIŢII:  
pe loc a preschimbat Minciuna - -n Văratice Solstiţii!  
...căci Neamul pururi fuse-n Raiul – neprihănit – seninul  
dar Încercarea – chiar cernită – a scos din noi veninul:  
a scos veninul cu duhoare – veghind VENINUL RENĂSCARE!  
...MISTIC VENIN CE-AUREOLEAZĂ MARTÌRII ŞI VOIEVOZII:  
cu Sânge-i scris în NOUA CARTE: cei Răi - devin Nerozii...  
Hristos e Magul: din cenuşă reface Soare-Lună  
Orăcăitul îl preschimbă în DOINĂ – VRAJA-STRUNĂ...  
...în Pisc e Neamul DAC-DIN-FIRE – iar Firea e cea bună...  
...şi-ncepe astfel un nou Crug – în care Valahìa  
e Candelă pentru cei orbi – dar dezlipind orbire:  
Lumină din Lumina noastră – vin – iarăşi – vin popoare:  
peste gunoaie reveleze-şi – din nou – MÌSTICĂ SĂRBĂTOARE  
dar Lumânării-Valahìe toate-i sunt cerşetoare  
de Crez – de Patrie-Minune – mai mult: de ARMONIE  
de Bucurie şi Nădejde – în SFÂNTA-LE FRĂŢIE!  
 
***  
 
EPILOG  
 
...crunt năvălim – prăpăd noi facem - în piept duşmàn – cu spade mari de fier  
un Făt-Frumos – sălbatic zeu - este-ntre noi oricare cavaler  
necruţători - zdrobim păgânii sub copite: ca ploşniţe strivite  
plesnesc coifuri: cu desfătare-ascultăm aste muzìci potrivite  
...şi vor veni – iar – vremuri de duhoare: ca umbre blestemàte  
prin mâl de Styx-uri bântui-vor umbre cu-armùri – temute şi vestite  
cândva... – ...acum – doar doage de butoi – peste cap date roate...  
...dar iarăşi ne vom răscula – dezlănţuite uragane – valàhe àrmii  
în abìs de Gheenă-om 'napoia pe demoni! – iar noi - sfinte hàrpii!  
şi – în triumf – adùce-vom – valàhii – în alba noast' Cetate  
mii de trufìi-stindarde aurite – smulse-n luptă cu dreptate  
...suntem iar zei fulgerători – copii de-eròi – cu Crist în cap de oaste  
lumini de ametìst trezim – pe ziduri – fecioare mândre – caste...  
*  
...şi-aşa se deapănă – pe ROATĂ – lumi după lumi – POVESTEA (de Soare-Lună CUNUNÌA!)  
ce-şi are-un cap în SFÂNT-DACÌA – şi celălalt – în VALAHÌA!  
...între aceşti Doi Poli (Acelaşi LOGOS!) – cu-mbelşugare îşi revarsă  
Harul – Sfânt  
Izvorul: DUMNEZEIASCĂ - OMENÌA!  
---------------------  
Adrian BOTEZ  
Adjud, Vrancea  
Ianuarie, 2018  
Referinţă Bibliografică:
Adrian BOTEZ - REÎNVIATA EPOPEE DACO-VALAHĂ ÎN CINCI CÂNTURI / Adrian Botez : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 2561, Anul VIII, 04 ianuarie 2018.

Drepturi de Autor: Copyright © 2018 Adrian Botez : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Adrian Botez
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!