CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Poezie > Credinta >  
Autor: Adrian Botez         Ediţia nr. 2380 din 07 iulie 2017        Toate Articolele Autorului

Adrian BOTEZ - SACRE DISOLUŢII (POEME)

 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
SUPREMUL PARADOX  
 
sunt  
atotdistrugătorul: Dumnezeu  
m-a pictat până şi-n  
icoane  
 
când am vrut să  
distrug şi icoanele – Dumnezeu mi-a  
zis: “aici este centrul  
distrugerii a toate : nu poţi să  
distrugi centrul atotdistrugerii – şi să rămâi  
atotdistrugător”  
 
am înţeles – deşi  
cu amărăciune – privesc – mereu  
la povestea dubioasă a  
icoanelor: ştiu acum că  
acolo mi-e atotputerea – că acolo e  
de acolo mi se trage – acolo se  
opreşte – la  
hotar - atotdistrugerea – supremul  
paradox  
 
 
SACRE DISOLUŢII  
 
ce rânduială strâmbă şi câtă suferinţă!  
să fie sus – El – zeul – bolnav de neputinţă?  
florile-s scrum pe ramuri – stelele-atârnă strâmb  
soarele-i ros de şoareci: un vechi – plesnit carâmb…  
 
iubirea-i doar hidoasă-nnodare de reptile  
reci solzi se-ating în mlaştini – părelnice feştile  
se-aprind printre noroaie – se umflă printre scorburi  
de-ai zice că e nuntă: de fapt – e-un stoc de morburi!  
 
dizolvă-se mii forme în hârbul de-ntuneric  
nădejde ori voinţă prelingu-se holeric:  
latrină-i universul - duhoare moare versul  
 
aici – în lumea asta – dispar urma şi mersul…  
…a devenit obscenă căutarea de soluţii:  
soluţii tu zici…la ce? – la sacre disoluţii?  
 
 
SINGUR SĂ FII – DAR SĂ NU-NNEBUNEŞTI  
 
singur să fii – dar să nu-nnebuneşti  
în tine – mereu – alte lumi zugrăveşti:  
de-arta dragostei să fii mai presus  
schimbat să te laşi în Eroul Iisus  
 
iubeşte pe liră – fulgeră-ţi biciul  
nimicnicia – trădarea şi viciul  
ucide-le-n vârful de spadă arzândă:  
în braţe tu strânge şi arta flămândă  
 
şi-astrala sibìlă – în veci delirândă…  
…iubeşte şi cântă – iubeşte şi luptă  
ţâţâna-astei lumi degrab' s-o văd ruptă  
 
deschide ferestrele – larg – spre Lumină  
Grădina de Crini răstigneşte-o senină:  
Crin-Hristosul – de-atât cântec – suspină!  
 
 
AUTODEFINIRE  
 
...ţărână din  
ţărână – nisip adevărat din  
nisip adevărat...  
 
...m-am preschimbat într-o stranie  
străveche poveste – pe care màmele  
noaptea târziu – ca pe-o  
armă - le-o descântă copiilor  
mici şi care nu-s  
cuminţi – amânând – mistic  
s-adoarmă  
 
...nu vorbim despre  
niciun fel de  
prinţ: oglinda Ceasului de la  
mâna stângă mi s-a  
crăpat – dar tot este curtat - El  
nemuritorul - care-a ţintuit până şi  
cerul - pe o  
perniţă făcută din - lugubre  
àcele lui – Ceasului - este asiduu  
curtat - de  
stele bolnave – de ciumate  
grotesc încununate  
vise trândave...  
 
...îl văd pe Nero dat pe  
spate – plin de tot soiul de  
zornăitoare salbe - şi  
smiorcâindu-se-n izmenele-i  
albe - că eu i-s doar  
preaieftină arătare – iar nu viu  
frate:  
imperatòr de  
abatòr – eu n-am venit să  
mor (asta exersez  
singur – paiaţă - de-o  
viaţă!) - am venit la tine doar să  
facem spiritism: ştiu că ai un  
spor nebun – când îţi reglezi amintirile-n  
bătrânul tău - decalibrat  
tun  
 
 
TOATE REGISTRELE SUNT LA EL  
 
toate registrele sunt la El: poate  
să mă şteargă  
definitiv – ca şi cum nu m-aş fi  
născut – n-aş fi  
apărut vreodată – cumva - pe  
undeva - sau poate  
să m-adauge – aşa – doar de-o  
fantezie: „şi eu  
pe-acolo”...  
 
...am încetat – de mult – deci – să-mi  
mai fac griji cu  
rugăciunile: eu le  
spun – eu  
le-aud – care-i  
farmecul?  
 
ia şi  
dă – dă şi ia – după chef şi  
ureche: nu e rău – nu e  
bun – măcar nu-L  
„răzgâià-tămâià” – măcar  
nu te umili  
degeaba: pe-aici s-a cam terminat  
treaba  
 
m-am plictisit – mi s-a  
urât cu toate eternităţile - şi  
cu toţi ştabii ăştia  
celeşti...  
oricum – El – din veci în veci  
face totul cum îi trăsneşte Lui prin  
cap: ghiveci  
 
marioneta – niciodată  
nu-i întrebată  
 
recunosc – nu-s pios – şi cred că  
înţelegeţi de ce nici măcar  
radios: de-altminteri – dacă n-ar fi  
aşa cum este - ar fi chiar  
caraghios...  
 
 
EXCES  
 
de-atâta sănătate – a  
plesnit  
 
de-atât urat – l-au  
sufocat  
 
mai staţi cu urările – până  
vin 'mormântările  
 
 
IARNA LUMII  
 
a pătruns iarna în măduva lumii  
primăvàra e iarnă – în verdele-i pal  
poticnindu-se-n valul şi-n spumele strunii  
trece-ngânat şi rânjind o mârţoagă de cal...  
 
bat vânturi polàre prin pulberi de regi  
vârtejind şi smulgând - coroana şi capul...  
toţi sòrii din ceruri – o spuză de negi...  
butucul se zguduie: el e casapul  
 
izbind cu satâru-n risipi de rubine...  
degeaba-ţi întrebi şi acuzi dumnezeul:  
dugheana de sloiuri n-ascunde vreun bine  
 
şi-abia de acuma se lăfăie greul...  
...n-am vorbe de rugă – dau demoni pe goarnă:  
e iarnă...e iarnă...e iarnă...e iarnă...  
 
 
AFLAT-AM CARTEA LUMII  
 
aflat-am Cartea Lumii – care întrece zarea  
îşi lăfăi' diamantul – în tihni – străfulgerarea:  
prin cântec şi versete – neamurgind pe zei  
dau viu şi fast luminii: Trufiile de Lei!  
 
desfrâul de cuvinte se-nşiruie pe căi  
prefac în torţe-albastre pe visătorii răi  
în coacerea-aburindă sùflec arìpi de îngeri  
atunci când tu citi-vei – bogat în duh să sângeri  
 
o lume-aleasă ninge – duhneşte lumea veche  
iar tot ce e nevolnic – e-mpuns cu bold de streche:  
în straturi de lumină nevremea-alintă pâini  
 
poveştilor din stuhuri le cresc arìpi şi mâini  
cu care ne frământă văzduhul de tămâie  
ca dintre torţe toate – doar Cristul să rămâie...  
 
 
NOU IMN CREAŢIUNII  
 
ostenit de-atâta cale  
şi de-atâtea osanale  
vine Cristul prin haznale  
paşi-I scriu stihuri finale  
epopei de mahalale -  
bârfe-iscate pe binale...  
 
schit şi munte şi poiană  
nu-I mai înfloresc sub geană  
a trecut vremea de-altare:  
sori se-nmoaie-nspre culcare  
 
catifea de beznă lină  
tot foşneşte prin Grădină  
...şerpuieşte-un şarpe nou...:  
nouă e zugrăvitura  
de-nceput roagă-se gura  
duhul însă bine ştie  
că la fel totu-o să fie...:  
 
dimineaţă pentru noapte  
spintecând fructele coapte...  
*  
inorogi erup albi dinspre umbra poienii  
luminile-n trepte ne cântă făptura:  
raze plodesc - printre sfinţi - mirodenii  
miresmele vieţii în rai umplu-ţi gura  
cu viers de vădire-a minunii banale...  
stepe de cântec roiesc – nu-s zăbale:  
taifas e-n pădure – Sfânt Duh – haimanale...  
 
...refren ţi-este gestul şi lună privirea  
Crist veşnic îţi scrie în suflet psaltirea...  
pe firul de iarbă azi şuieră roua  
(e-un şarpe în vis – altu-n steaua Virgoua!)  
vestind între firi neschimbarea plămadei...  
 
...ne fi-va spre pururi Icoana Pleiadei:  
durerea din rază se-nchipuie „noua” -  
o lume ce-i zicem – mereu – că-i „de-a doua”...  
 
 
HRISTOASE – VEŞMÂNTAT ÎN PATRIA ŞI-N ZAUA DREPTĂŢII  
 
de ce să trăieşti şi să mori cu spaima-n suflet – mereu  
că-ţi vor răpi Patria – numele tău – numele meu?  
de ce să trăieşti şi să mori o viaţă – mereu tremurând  
că pân' şi privighetoarea minunii-o să tacă-n curând  
că nici ciocârlia cerească nu va reveni pe pământ?  
 
unde sunt diavolii – cine sunt diavolii care mă chinuiesc  
ce-mi vor Patria oarbă – şi-mbrâncită în groapa de vânt?  
unde sunt diavolii – cine sunt diavolii care mă prigonesc  
ce-mi osândesc flori şi păsări să intre-n mormânt?  
unde sunt diavolii – cine sunt diavolii care mă canonesc  
martirii - strămoşii să-i lepăd şi să nu-i mai cinstesc  
care vor Lira Patriei s-amuţească şi-o frâng  
şi-mi iau vatra – nu-mi dau nici odaie – în voie să plâng?  
unde sunt diavolii – cine sunt diavolii care - pe treizeci de-arginţi  
îndeamnu-ne azi pân' şi sugacii să-şi muşte cu dinţi  
şi fraţii – părinţii – strămoşii sfinţi din morminţi:  
să dea raportul despre tot ce-ocroteşte Hristos  
duşmanul lor cel dintâi şi cel mai periculos?  
 
spuneţi-mi degrabă – degrab' să-i supun şi zdrobesc  
ca-n veci de toate Sfinte-ale Neamului să-mi amintesc  
spuneţi-mi degrabă – degrab' să-i supun şi zdrobesc  
să rămân cu Grădina – cu Patria - cu tot ce iubesc!  
 
Hristoase – veşmântat în Patria şi-n Zaua Dreptăţii  
cu moarte calcă moartea – năpasta Neamului Cetăţii!  
-------------------  
Adrian BOTEZ  
Adjud, Vrancea  
7 iulie 2017  
Referinţă Bibliografică:
Adrian BOTEZ - SACRE DISOLUŢII (POEME) / Adrian Botez : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2380, Anul VII, 07 iulie 2017.

Drepturi de Autor: Copyright © 2017 Adrian Botez : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Adrian Botez
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!