CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Stihuri > Momente >  
Autor: Adrian Botez         Ediţia nr. 2091 din 21 septembrie 2016        Toate Articolele Autorului

Adrian BOTEZ - MĂREAŢA IMPERFECŢIUNE (POEME)

 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
TRONUL POEZIEI  
 
binevoiesc – din tronul meu – să vă privesc  
cum bâjbâiţi lumina verii s-o aflaţi  
abia-n amurg pe fraţii-mi zei regal primesc -  
şi-n candelabre cântă îngeri răsfăţaţi...  
 
orbi târâtori – spre păsări globii goi şi-nalţă  
dar de atâtea raze-s pururi covârşiţi:  
orbesc a doua oară – toţi – zarafi smeriţi  
de lăcomie-n casa-mi se descalţă  
 
vă sunt stăpân – prin muzici şi văpaie  
şi rege sunt – al Armoniei Sfinte  
voi – răi vasali – cu zdrenţuite straie  
 
să învăţaţi cum arde cel ce minte...  
...acest palat – dregătorie vastă  
l-am fost clădit să surpe-n lumi năpastă...  
 
 
DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT  
 
chiar nu se poate-n lumea asta de roboţi  
decât să văd într-una mutre de-idioţi?  
invoc bun-simţ – păsări hyperboree – sfinţi  
refuz prostiei iar să-i crească dinţi  
 
aţi sufocat Frumos şi Adevăr şi Bine  
turbarea explodează-n om ca şi în câine  
aţi infectat păduri – izvor şi munţi  
cu monştrii insolenţei – şerpi cărunţi  
 
de când – de unde-atâţia demoni primitivi?  
sub care lespezi lâncezeaţi – parşivi?  
religia lui Càin – molimă hidoasă  
 
ne-atârnă lepră şi ne-a-mpins sub Coasă...  
...fără cruţare – Crist va 'tinde braţ: „ajunge!”  
satanic Templul în genuni s-a scurge...  
 
 
ISTORIA ARDEALULUI DACIC  
 
câte-ai răbdat – Ardeal pe frunţi de daci crestat!  
te mângâiai: eşti viu – nu-i totul scăpătat...  
e tare greu – pentru cezàr să-ţi lùcri vìa  
dar încă şi mai rea ar fi ce nu-i: sclavìa...  
 
...viclene amăgiri – dospite prin hrisoave  
în lanţ te-au potrivit – cu-mpărăteşti voroave!  
doar Hòrea şi crai Iancu ţi-s lumina  
cu care-ai spăimântat – la rădăcină – vina!  
 
şi-ai ars – Ardealule – pe munţi şi la câmpie  
zorii-unei lumi ce va mereu să vie:  
nădejdea în martiri şi sfinţi ţi-ai pus  
 
iar dacii – astfel – fruntea-le-n pământ n-au scurs...  
...scârnava hoardă - -n crima temniţei - drept n-a oprit  
şi iată-te: hirotonit în Noul Răsărit!  
 
 
FĂT-FRUMOS DIN FĂT-URÂT  
 
nu râd cu voi – gândesc posomorât  
să-i fac iar Neam lui Făt-Frumos – nu Făt-Urât...  
gândesc că Neamul meu e Craiul Caloian  
n-are nevoie – deci – de vreun „bădic Troian”...  
 
gândesc – turbat – că din împărăţie  
azi am ajuns – scârboşi – păducherie –  
şi cum credinţa-n soarta de eroi  
ar ridica iar Neam – măcar din Doi:  
 
Adam şi Eva-au fost şi sunt valahi – mereu  
deci viu izvor nobleţii să-i dezgropi nu-i greu  
dar crede – crede-n viforoşi martiri şi-n sfinţi  
 
în sângele atâtor rânduri de părinţi...  
....la Gândul Dacic – îngropat în sus de noi  
zâmbesc ca la-Nviere – după lumi de-apoi...  
 
 
TÂRFA ÎNCHIPUIRII  
 
visuri în văpaie – vinuri de beţie  
când se sting în noapte – duhneşte-a urgie...  
părăsind pădurea – turme inorogii  
au lăsat copacii grei de orologii  
 
trec păsări de noapte prin ungherul minţii  
plozii de-ntuneric îşi ascut iar dinţii...  
suflet singuratic – neguţând izvoare  
s-a oprit din cântec – şi-a-nţeles că moare  
 
...închipuirea-i târfa cu misticele mâini  
slăvită în muzee - zvârliţi-o-acum la câini:  
a năruit imperii – desparte Sfinţii Miri  
 
de zei a fost trimisă – blestem pentru-omeniri...  
...nu te-mbăta – pribege – cu vin şi vis de noapte:  
un han e lumea-ntreagă – cu-otrăvurile coapte...  
 
 
SINUCIDEREA DILEMEI  
 
amant să-ţi fiu – se pare că e prea târziu  
m-oi pomeni zvârlit ca zdreanţa – la gunoi  
şi totuşi – inima-mi – ironic – bate-a viu  
nimeni regale ceruri n-are mai de soi  
 
nu-mi zi nebun – n-abate-n umilinţă  
candoarea-mi:  
vocea-mi cobor în falsele smerenii  
îndrug nimicuri – nimănui priinţă  
şi lâncezesc şi pâlpâiesc vedenii  
 
ştiu bine – focu-mi nu-i de fad „prieten”  
dar lumea-i ipocrită – tu – ei sclavă  
nu pot umbla prin cruguri cu vreun piepten  
 
iubirea-mi s-a târî prin ierni – bolnavă...  
...trupul bătrân – primăvăratic duhul  
văd trist: nu-ţi pot aprinde-n ochi văzduhul...  
 
 
CREZ  
 
Dumnezeu nu e perfect:  
ar fi  
plicticos şi  
teribil de  
egoist  
 
abia fiind imperfect e  
frumos - măreţ – tragic  
viu şi  
impresionant: El  
se caută – febril  
geniu copil  
în fiecare  
minunat amănunt al  
Creaţiei Sale  
 
Dumnezeu nu e atotştiutor: dacă  
ar fi – „liberul arbitru” s-ar  
dovedi cea mai mare  
escrocherie - ipocrizie  
cosmică  
 
...uite: până şi Dumnezeu se  
minunează cât de  
frumoase-i ies  
minunile  
 
 
FREDONĂRI MEDITATIVE  
 
pescărie - puşcărie  
bărbierie cu  
tichie: morţii ţin o  
sindrofie  
*  
 
să nu cedezi şi să nu  
crezi – nici în  
oaie – nici în  
iezi  
 
foaie verde din amiezi  
cu ochii să nu mă vezi  
zâmbeşte la trei chinezi  
spânzură şi trei aezi – dacă vrei  
s-elucubrezi  
 
maionezi – nu  
maionezi – trebuie să  
încifrezi  
 
*  
 
Dumnezeu e  
memoria: El nu vrea  
gloria – ci  
victoria  
 
 
SERINGI  
 
săbiile de  
inox – fulgeră vampiric împotriva  
sângelui meu – împotriva  
venelor – arterelor mele – împotriva  
întregului meu organism  
friabil (în aceste momente  
epopeice – chiar  
detaşabil...) – organism alarmat şi  
suit deja – cu exasperată grăbire – pe  
meterezele din lună – ochind cu spaime – prin  
creneluri – spre  
înrăit – atacul  
necruţător ascuţit – al  
seringilor din  
universal  
spital  
 
 
NOROCUL  
(Domnişoarei N.)  
 
priviri de crăiasă – eternă mireasă  
pe chipu-n văpăi – tinereţea-i grădină  
cometă-i sunt pletele – văzduh alină  
colind de zeiţe-n plutire şi-n frază  
 
de ceasuri bune – toţi aştrii-o privesc  
mii sori logosori o alintă-n lumină  
frumoasa-a frânt vremea – din tronu-i regesc:  
Istorie-a Razei – şi Horă Păgână  
 
...cavaleri pogorâţi cu hârzobul din stele  
ia luaţi 'cest ştergar – şi vă ştergeţi voi ghiocul:  
căci zâna desprinsă din jocul de iele  
 
deja şi-a cuprins după umeri Norocul...  
...şi flaute şi harfe – cântând fericirii  
se-ascund umilinţe – când trec pe cer Mirii!  
 
 
STRÂNSA PRIETENIE  
 
după ce l-am bărbierit cu  
uşa de la intrare (...cu capătul căreia-i  
re-modelasem – anterior  
degetele ambelor mâini...) – i-am stabilit şi  
înălţimea - cu un  
ciocan împlântat în  
creştet...  
 
măsura şi  
numărul bătăturilor degetelor de la  
picioare - i le-am  
rezolvat – trecând cu  
şenilelele unui tanc dezafectat  
peste ele...peste toate cele  
zece...nimănui nu-i dădu prin  
minte s-aducă vreun tun sau  
berbece...  
 
...acum – în sfârşit - am ajuns cei mai buni  
prieteni: el – în extaz perpetuu – adâncit sub  
miresmele florilor din  
grădina cimitirească – iar  
eu – eu filo-zoon-ul – mânând cirezi de  
boi flămânzi – pe toată întinderea  
paradisiacei grădini de  
deasupra burţii şi buricului  
lui – de burjui  
 
 
„S.C. HRISTOS S.A.”  
 
e bine să prefaci  
bucuria în  
durere – e foarte bine să-i poţi aduce pe cei  
săraci – la suferinţă şi  
exasperare  
 
încă şi mai bine – să-i aduci pe cei în  
suferinţă – la ruşinoasă moarte – în  
temniţa datornicilor  
perpetui ai vieţii - şi deci a  
condamnaţilor la  
sinuciderea din bezne  
 
apoi – să le pui (duios şi  
prevenitor...) cadavrele – sub  
anathemă  
 
astfel – zi de zi şi ceas de  
ceas – se desăvârşeşte – cu nobilă  
generozitate – creştinismul pe  
acţiuni  
 
astfel şi numai astfel – patronii intreprinderii  
mondiale – „S.C. HRISTOS S.A.” - vor  
prospera – glorios – în numele  
milei smereniei şi iubirii  
cât-mai-departelui...  
 
ce mai: metafizică pură!  
...şi-atât: restul este doar  
sfântă intangibilă şi riguroasă  
„taină”  
 
zarafii invulnerabil-sacerdotali – martirii  
profitului net - fac  
de zor şi  
gravi - contabilitatea  
preţioaselor cadavre – intens  
miraculos productive  
 
 
NAUFRAGIAT  
 
un naufragiat – asta  
sunt: un deplorabil  
naufragiat  
 
nu mai ştiu pe unde va fi fiind  
viaţa (şi chiar – oare - va fi existând  
aşa ceva?...) – şi nici măcar  
moartea nu mă mai încântă  
cine ştie ce...  
 
am eşuat în propria-mi  
umbră – şi mă întreb de zor  
încerc - încreţit tot - să-mi amintesc  
livresc - cine şi ce se spunea – undeva  
cândva – că aş fi fost – că  
aş fi putut fi...prostii  
prostii prostii: nici nu cred că aş fi  
îndrăznit – vreodată - undeva  
cândva - să visez a fi – să-mi imaginez că  
exist  
 
...cer posomorât – temniţă de-ametist...  
 
...şi de cred – şi dacă nu  
cred în nu ştiu cine ori ce – soarta mea deja  
s-a scris – chiar de la-nceput – pe fruntea  
norilor  
trădătorilor  
 
...hai să cădem la pace – tu de-acolo – oricum te-o  
chema – ori te-o  
striga  
cineva: vino jos – de-acolo unde te-au  
cocoţat naivitatea şi  
dementă - setea mea de  
mereu altceva - de mai bun şi  
de ce nu – mai frumos... – vino jos  
stai aici – lângă mine – rană în  
rană să tăcem – sub cerul gol şi  
trist – de fals  
ametist – stai aici  
jos – cu mine – drept în  
mijlocul de apă – drept în mijlocul  
naufragelii mele – cu adevărat  
eterne şi rele – de care nimeni nu  
scapă...: ”aşa va dormi – cum îşi  
aşterne” (...ştiri  
externe...)  
 
...hai – deşi ştim bine că totul e un vax  
vast - amândoi să strigăm – entuziast  
şi deplin – deodată – la mijloc de  
chin:  
„amin!”  
 
 
INUTILITATEA MAŞINII TIMPULUI  
 
unii ca voi sau unii  
ca alţii – printr-o eroare de  
pilotaj – pot să-i trezească – înalţi severi şi  
umbroşi – pe psalţii  
Bizanţului  
 
şi atunci - abia - să auziţi cât de  
veche şi cât de  
frumoasă e  
lumea – clădită între  
ne-zidurile eternităţii – între  
grădinile dulceţii  
Cuvântului  
Întemeietor Sfântului...  
------------------------  
Adrian BOTEZ  
Adjud, Vrancea  
20 septembrie 2016  
Referinţă Bibliografică:
Adrian BOTEZ - MĂREAŢA IMPERFECŢIUNE (POEME) / Adrian Botez : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2091, Anul VI, 21 septembrie 2016.

Drepturi de Autor: Copyright © 2016 Adrian Botez : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Adrian Botez
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!