CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Literatura > Recenzii >  

 O NOUĂ STEA ÎN UNIVERSUL LITERATURII
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

 

Întâmplător sau nu, în sfânta zi de Buna Vestire (Blagovestenia) – 25 martie 2013 – fost-am prezent la Craiova, în sala „Nicolae Romanescu” a Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”, pentru a prezenta publicului un minim de impresii despre cărţile publicate de doamna Georgeta Minodora Resteman.  

Toate volumele sale, trei de poezie şi un altul de proză, au fost scrise departe de ţară, în numai trei ani, undeva, într-o zonă plină de pitoresc şi legendă, pe o insulă micuţă, dar minunată şi miraculoasă, pe care poeta o aminteşte într-una din poeziile sale:  

Cipru – corolă de lumină vie,  

Cu soare-mbrăţişat de trupul zării  

Un petic de pământ – o feerie,  

Ca o batistă pe obrazul mării…  

Cine este această doamnă? - se întreabă, pe drept cuvânt, cititorul care nu o cunoaşte. Cu voia dumneavoastră, dragi prieteni, am să-i fac o scurtă prezentare, atât cât este suficient, dar necesar.  

Georgeta Minodora Resteman s-a născut în Săcuieu, judeţul Cluj, în ziua de 24 august 1960. Este absolventă a Institutului Politehnic Bucureşti, Facultatea Utilaje şi ingineria Proceselor Chimice (1979 – 1984) şi a cursurilor postuniversitare Relaţii Economice Internaţionale – Import – Export – Marketing (1991 – 1992). Este deţinătoarea unui Brevet de turism (2005).  

În activitatea publicistică şi culturală a debutat în anul 2009 pe reţeaua Ning „Esenţe”. Este semnatara unui grupaj de poezii în volumul de antologie „55 de poeţi contemporani” (pagini alese), apărut sub coordonarea doamnei Valentina Becart la Editura „Arhip” în anul 2010.  

Din acest moment numele domniei sale apare frecvent în diferite ziare şi reviste din ţară şi din diaspora. Nu le voi menţiona aici. Aş acoperi o pagină întreagă! În schimb, vă voi prezenta câteva fraze dintr-o postfaţă la primul său volum de versuri, în care domnul George Roca – scriitor, poet, jurnalist şi promotor cultural – pornind de la aceeaşi dată subliniată de mine, menţionează: „De atunci, scrierile i-au adus consacrare, a devenit cunoscută în lumea literară românească, a fost aleasă ca membru în colegiile de redacţie ale mai multor reviste, comunică şi are legături pe tărâmul literar al mai multor oraşe din ţară precum Oradea, Cluj, Sibiu, Bucureşti, Iaşi… şi şi-a făcut prieteni virtuali, scriitori de limbă română din întreaga lume. A funcţionat ca redactor-şef la revistele de limba română „Bruxelles Mission” din Belgia şi „ProLitera” din Germania.”  

Am cunoscut-o pe internet, reţeaua Ning, „Esenţe” şi, mai apoi, în cursul aceluiaşi an, în Tabăra de creaţie şi recreaţie „Esenţe şi nuferi” (14 – 24 mai 2009) - excelent organizată de întreprinzătoarea Georgeta Resteman -, am avut plăcerea şi onoarea să facem cunoştinţă. Despre deprinderile sale în domeniul turismului aminteam câte ceva într-o povestire publicată pe internet în urmă cu doi ani („Efectele Parafinei”) şi vă asigur că nu am exagerat cu nimic. Printre altele îmi amintesc aceste sublinieri: „Pe lângă activităţile înscrise în programul zilnic, din care enumăr serile literare de la sediul taberei, în care au fost incluse şi momente de umor veritabil, jocuri de societate, dans, întâlniri diverse - inclusiv cu televiziunea locală - ori excursii în judeţ la mănăstiri şi biserici, la Muzeul memorial „Octavian Goga” ori la „Peştera urşilor”, împreună cu alte trei persoane din grup, am beneficiat de tratament de specialitate, gratuit şi de bună calitate, la Spitalul Clinic de Recuperare Medicală din Băile Felix”.Ei bine, toate aceste manifestări au fost posibile graţie spiritului organizatoric şi implicării directe a acestei iubitoare de poezie şi de frumos…  

Despre scrierile doamnei Georgeta Minodora Resteman se poate vorbi mult, ore în şir, fără exagerare, pentru că în ele descoperim permanent subiecte demne de a fi dezbătute. Mi-am permis, pentru întâlnirea de la Craiova să subliniez, mai întâi, că această „tânără” autoare a venit de departe, de acolo unde, munţii falnici ce străjuiesc „Ţara de Piatră” se încarcă cu energia pozitivă în care a fost plămădită, cea care o ajută să rămână acelaşi zid de nepătruns de nimic rău, neadevărat sau lipsit de dragoste. Ei bine, din acea energie pozitivă, sunt convins, a fost şi Georgeta plămădită!  

Aşa cum am arătat mai sus, domnia sa a scris trei volume de versuri şi un volum de proză. Sunt cărţi de autor, dar numele său apare în mai multe volume comune, aşa numitele antologii. Astfel, numele îi apare în „55 de poeţi contemporani”, menţionată deja, „Meridiane lirice 2012”, „Poeme hai-hui” şi „Simbioze lirice”, în care „desenează poezii” izvorâte din sufletu-i sensibil şi generos, dar şi în „Scripta Manent”, cu scrieri de proză scurtă.  

De remarcat că ultimele două titluri sunt publicate de Editura ANAMAROL în anii 2012 şi 2013, sub îngrijirea atentă a doamnei Rodica Elena Lupu, ambele având coperte emanate din inspiraţia mereu surprinzătoare şi bogată a domnului George Roca.  

Ei bine, vorbind mai întâi despre poezie, îmi aduc aminte că apreciam, cândva, că în primul său volum de versuri ne întâmpină un suflet-orchestră de o gingăşie aparte. Un suflet-orchestră, pentru că de la început şi până la sfârşit asistăm la o muzică ce porneşte delicat, precum sunetul viorii. Această muzică s-a înteţit şi a crescut, urcând în intensitate, pentru a coborî elegant spre tonuri grave, captând interesul auditoriului şi entuziasmându-l direct proporţional cu trecerea timpului. Concertul a continuat în celelalte două volume (Rătăcite anotimpuri şi Poeme pentru un vis) , prin alte acte în care muzica te împresoară, când cu acea lină atingere, precum a picurilor de mir, când cu acorduri grave, din care ţâşneşte fie revolta, fie durerea sau tristeţea ori însingurarea, lăsând apoi loc Iubirii, Luminii, Păcii, pe care poeta le înscrie cu majuscule, aş cum trebuie, de altfel…  

Este concertul vieţii pline de credinţă şi iubire atât faţă de Creatorul suprem, cât şi faţă de părinţi, de copilul născut în durerea ce încă persistă în lacrimile Georgetei Resteman, copil hrănit din sânul ei plin de dragoste duioasă. Este concertul izvorât din iubirea de oameni şi flori, de ape şi munţi, de noapte şi zi, de păsări şi anotimpuri, de tot ce înseamnă creaţie divină. Pe de altă parte, vă veţi convinge, prieteni, poeta este o creatoare sensibilă, deosebit de caldă şi de sinceră în cuvânt. Nu se sfiieşte şi nu renunţă a arăta lumii că îşi iubeşte locurile natale cu aceeaşi forţă prin care se manifestă în iubirea de oameni, de frumos, de bine şi de pace. Foloseşte cu deosebită abilitate limba maternă, demonstrând că este o limbă extrem de bogată prin care poate exprima întreaga gamă de sentimente, de trăiri sufleteşti, poate exprima durerea şi bucuria pe înţelesul lectorilor de orice fel. Ea nu se adresează unui anumit segment de cititori ci tuturor iubitorilor de literatură. În felul acesta a hotărât să intre pe ogorul culturii române, cu respect pentru limba poporului şi a locului în care îşi are rădăcinile vieţii, cu modestia caracteristică strămoşilor săi şi cu mare drag în folosirea cu sfinţenie a Cuvântului înspre luminarea cugetului celui care-i citeşte versurile.  

Făcând referire la acelaşi prim volum de versuri – „Descătuşări – Fărâme de azimă” – cunoscutul scriitor Daniel Drăgan (pe care am avut onoarea să-l cunosc la Felix în acea tabără despre care v-am atras atenţia şi căruia îi rămân profund recunoscător că m-a îndemnat să trec de la nuvelă la roman, introducându-mă în taina „tiparului” acestui gen de proză), sublinia într-o altă postfaţă: „Venind în câmpul literar fără grabă, după un îndelungat travaliu, Georgeta Resteman debutează cu o carte limpede şi convingătoare, urmând filonul tradiţional al poeziei ardelene (Coşbuc, Goga). „Fărâme de azimă” nu este produsul unor eprubete sterile, autoarea lor nu este contaminată de frământările generaţioniste ci urmăreşte cu fidelitate graiul simţirii aparent fără preocupări estetice. Rostirea poetică este directă, nu se lasă strivită în contorsiuni stilistice, nu apelează la durităţi de limbaj, nu ascunde patimi revanşarde şi ambiţii elitiste…”.  

Este foarte adevărat. Aparent, poeta nu face risipă de metafore, dar veţi constata, cu siguranţă, le foloseşte frecvent, tot mai mult de la un volum la altul, cu duioşia şi îndemânarea izvorâte din sufletul ei curat şi, mai ales, din harul ce Domnul i l-a oferit la naştere pentru a se bucura de rodul plămădit apoi în inima ei. Pe de altă parte, tot aparent, nu se foloseşte de toate mijloacele stilistice pe care poeţi cu nume mari le-au aşezat la temelia poeziei româneşti, dar nici nu le ignoră. Poeta îşi urmează propria-i cale în care simte că poate semăna cu credinţă rodul bogat al viitorului, fără să umbrească linia melodică a versului cuminte şi elegant aşezat în măsură metrică şi rimă bogată statornicite de vremea marilor autori ori critici literari şi, în acelaşi timp, fără să uite a evidenţia puterea dragostei.  

Ea iubeşte şi respectă, fără îndoială, versul clasic, adică versul care a făcut din poezie „înger palid cu priviri curate”, cum o numea Mihai Eminescu. Georgeta îl foloseşte cu plăcere şi, mai ales, cu îndemânare, ambele demne de invidiat, înnobilându-l cu forţa acelor metafore parcă înflorite prin rondurile din grădina de flori de acasă, în Săcuieu, pe care, de mică, o îngrijea şi o iubea cu îndârjire. În felul acesta reuşeşte să transmită fiorul trăirilor sale, făcându-te sclavul lecturii poeziilor pe care le aşterne cu grija şi dragostea mamei ce îşi înfăşează în scutece pruncul proaspăt născut!  

Cei care reuşiţi să procuraţi cele trei volume de versuri vă veţi convinge că nu exagerez în afirmaţiile făcute. Citindu-le, veţi avea senzaţia minunată că ascultaţi un veritabil concert, pe care l-aş numi simplu: concert de muzică divină.  

Aceeaşi senzaţie o veţi avea şi când veţi citi Cipru – corolă de lumină vie, adică volumul de proză al Georgetei Resteman, ori alte scrieri apăruteîn multe reviste şi ziare din ţară şi din diaspora. Autoarea nu vă oferă un roman, o poveste, o nuvelă ori un reportaj simplu sau doar un ghid al „locurilor de joacă al zeilor”, cum i se spune Ciprului - insula miturilor şi legendelor pline de mistere. Dăruită de Creatorul suprem cu un simţ deosebit al cromaticii şi muzicalităţii, Georgeta îşi continuă concertul minunat început în primul volum de poezii, pentru a vă oferi o carte care să cuprindă câte ceva, destul de consistent prin condensarea informaţiilor învăluite în metafore, din toate aceste genuri de proză. Metafora nu o părăseşte pe autoare nici în proză. Frazele izvorâte din trăirile sale, din imaginaţia sa bogată şi îndrăzneaţă în care misterul are un loc de onoare, sunt aşternute cu lejeritate şi sunt pline de muzicalitate. Prin ele reuşeşte să capteze atenţia cititorului, să-l sensibilizeze şi să-l învăluie până la ultima pagină. Iar acest aspect este posibil numai şi numai pentru că Georgeta Resteman scrie cu suflet şi pentru suflet!  

Veţi descoperi că este, printre altele, scrierea prin care autoarea, trecută prin multe şi grele încercări ale vieţii, se hotărăşte să plece în lume, departe de locurile în care s-a născut, a crescut, a învăţat şi a muncit, pentru a-şi regăsi fiica, cea mai de preţ a ei comoară. Este vorba de o regăsire de suflet, dacă vreţi. De la regăsirea în plan fizic, fiica aflându-se în Cipru pentru a munci, la regăsirea în plan matern, în plan sufletesc, în plan psihologic. Întregul itinerar parcurs şi, mai apoi, călătoriile şi excursiile făcute împreună cu fiica (toate sponsorizate de fiică, mama negăsind loc de muncă, în urma restructurărilor, nici în ţară şi nici în străinătate), minunatele locuri vizitate, ruine şi muzee, floră şi oameni, tradiţie şi modernitate, faună şi construcţii, forme de relief şi culori, soare şi lumină, mare şi cer, sunt descrise cu delicateţe şi măiestrie, astfel că cititorul are impresia că se află acolo, la faţa locului, observând toate amănuntele cu proprii săi ochi. În acelaşi timp, memoria i se încarcă, lacomă şi mulţumită, cu date istorice nemaiauzite, cuceritoare prin inedit şi mister. Setea de cunoaştere a autoarei, condensată în această carte, se transmite cititorului, care trece prin întregul portativ în care s-a scris muzica divină ce l-a însoţit şi pe care o regretă odată ajuns la ultima filă, la ultimul cuvânt. Nu va regreta timpul scurs. A fost numai în folosul său…  

Mulţumesc din suflet doamnei Georgeta Resteman, buna mea prietenă, pentru favoarea ce mi-a făcut prin oferirea manuscriselor, în format electronic, înainte de a fi publicate! Mulţumesc pentru favoarea ce mi-a făcut prin propunerea de a o prezenta la Craiova! Nu o puteam refuza. Să vorbeşti despre cărţile pe care le-ai citit cu interes şi cu plăcere, să vorbeşti despre autoarea lor, chiar nefiindu-ţi prietenă, este, o mare bucurie şi onoare! În plus, trebuie să spun, i-am cunoscut familia şi m-am convins că merită toată admiraţia. Trei generaţii de femei cu mintea limpede şi cu ochi luminoşi, trei generaţii de femei mature în gândire şi cu suflet mare, trei generaţii de femei cu iubire de neam, de familie, de muncă, de adevăr şi dreptate. Am fost primit cu prietenie şi am fost ospătat ca un musafir de vază în casa lor de la ţară, de la Săcuieu, împreună cu prietenii noştri, am însoţit-o pe Georgeta la festivitatea de absolvire a facultăţii pentru a-i prelua o parte din emoţii atât ei cât şi proaspetei licenţiate, fiica sa, Mădălina, la Cluj, i-am cunoscut necazurile şi zbaterile, primele scrieri, ne-am consultat adeseori şi ne-am sprijinit reciproc sub aspect moral.  

Dumneavoastră, dragi prieteni, vă mulţumesc pentru răbdarea de a parcurge aceste gânduri şi vă recomand, cu toată căldura, să citiţi poezia şi proza doamnei Georgeta Minodora RESTEMAN! Nu veţi regreta…  

 

Marian Malciu  

7 aprilie 2013  

Referinţă Bibliografică:
O NOUĂ STEA ÎN UNIVERSUL LITERATURII / Marian Malciu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 828, Anul III, 07 aprilie 2013.

Drepturi de Autor: Copyright © 2013 Marian Malciu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Marian Malciu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!