CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Cultural > Spiritual >  
Autor: Alexia Teodora Raicea         Ediţia nr. 66 din 07 martie 2011        Toate Articolele Autorului

„ANTOLOGIA SCRIITORILOR ROMÂNI CONTEMPORANI, DIN ÎNTREAGA LUME”
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Omul de cultură şi filantropul, febril şi de un patriotism fierbinte şi extrem de activ şi eficient, scriitoarea şi ziarista harnică, LIGYA DIACONESCU /Canada (secondată, cu ritm, dragoste şi gravă maturitate, de către fiica sa, filologul şi studiosul întru Medicina Leacului Divin/Panaceum, ANDRADA DIACONESCU!), a împlinit, în aceste zile, un vis care era degeaba visat, de către românii cel puţin ai ultimului veac (.încă de la junimişti, ba chiar de la Dumitru al lui Cantemir, din veacul al XVIII-lea, se vedeau mijind dorinţele de afirmare biruitoare, a Cugetului Valah, în „concertul” duhurilor expresive europene!): Antologia (bilingvă: în română şi în engleză) scriitorilor români contemporani, din întreaga lume/ Contemporary Worldwide Romanian Writers – Anthology. 
  
Este vorba de o operă de pionierat, care a transformat un deziderat al multor Duhuri luminoase ale culturii române (şi anume, acela de a-i uni, miraculos, peste hotarele geografice, într-o singură Biblie de Limbă şi Expresie Divină, fratern şi comparatist, pe toţi creatorii întru Logos-ul Românesc, răspândiţi pe toată faţa Pământului, de o istorie deloc favorabilă acestui Neam Martir!) – într-o realitate palpabilă şi strălucită: da, EXISTĂ, în sfârşit! O realitate competitivă (la nivel profund-comparatistic), din punct de vedere artistic, cu orice „realitate”, de acelaşi soi, din orice alt colţ de lume civilizată, de pe orice continent! 
  
Cartea a fost realizată printr-o selecţie valorică extrem de riguroasă (unii ar putea spune, chiar: nemiloasă!) : 52 de prezenţe scriitoriceşti româneşti mondiale, antologate! 
  
Cu mici excepţii, a prevalat (cum şi credem că se cuvine!) criteriul valoric. Şi nu e vorba, neapărat, de valori consacrate, prin apartenenţa la tot soiul de „uniuni” şi „ligi”, prin premii naţionale şi internaţionale etc. - ci de valori artistice autentice. Fireşte, nu puteau lipsi şi nici nu lipsesc nume mari şi încărcate de semantică a culturii româneşti (din România şi de pe alte multe meleaguri, de pe depărtate tărâmuri şi continente.chiar de la Antipozi!): Alexandru Florin Ţene (România), George Roca (Australia), Cezarina Adamescu (România), Theodor Damian (SUA), Elena Buică (Canada), Mariana Zavati Gardner (Anglia), Radu Botiş (România), Marin Ifrim (România). – dar sunt prezente şi nume care nu-ţi spun nimic (sau nu-ţi spun ţie, ca român din România.şi iată un prim argument şi răspuns, la întrebarea: DE CE ACEASTĂ CARTE ERA NECESARĂ ŞI ESTE BINECUVÂNTATĂ: PENTRU CĂ NE FACE CUNOŞTINŢĂ ŞI NE RE-ÎNFRĂŢEŞTE, CU FRAŢI UITAŢI/”ESCAMOTAŢI”?!), decât după ce te duci la pagina conţinând textul/textele antologat/antologate şi.citeşti, cu nesaţ: Virgil Ciucă (SUA), Carmen Tania Grigore (Anglia), Adalbert Gyuris (Germania), Ioana Geier (Germania), Monalisa Livia Gheorghiu (România) etc.  
  
Există şi destui scriitori care nu s-au exprimat, prioritar, pe foaia de hârtie, ci, direct, în pagina web - precum: Camelia Iuliana Radu/România, Lavinia Huţişoru Dumitru/România (cea care-şi traduce poemele nu doar în engleză, ci şi în franceză şi portugheză, pentru cei cu care lucrează la firma „Tay Travel Egipt”, „al cărei reprezentant sunt în România şi pentru Europa de Est – şi traduc unele din ele/poezii în portugheză, de dragul prietenilor din Brazilia, pentru voluntarii de la Casa de dom Inacio, dintre care fac parte ca ghid şi medium al casei”. – şi, iată cum, încet-încet, iţele Turnului Babel se limpezesc, graniţele de înţelegere dintre neamuri se prăbuşesc!), Olga Alexandru Diaconu/România etc. 
  
Cum era şi firesc, o Antologie, precum cea de faţă, nu poate avea omogenitate valorică. Nici nu era de aşteptat, dat fiind nu doar zonele de influenţă ideatică şi de Duh extrem de variate, ci şi vârstele cu „aperturi” surprinzător, chiar pitoresc de fluctuante, de-a lungul şi de-a latul Antologiei: de la scriitori aflaţi la vârsta înţelepciunii (ca să nu zicem „senectuţii”), la.copii! Ceea ce dă oscilaţie axiologică, oferă, însă, şi speranţă, pentru cultura românescă a viitorului: tinerii şi foarte tinerii scriitori antologaţi (dându-li-se „şanse egale” cu.”seniorii” !) - nu dezamăgesc, ci ei (în general) onorează, cum se cuvine, acest dar şi această generoasă şansă: talentul/harul unor Ana Maria Gâbu (România), Alex Popa (Anglia), Marian Dragomir (România) - sau chiar al „junioarei” (de fapt, cam prea.”junioarei”!), născută în.2000, Maya Maria Muşat (Bucureşti-România), sunt destul de greu de contestat total, chiar şi cu mijlocele hermeneuticii literare moderne.! Evident, în cazul ultimei, poate că, totuşi, n-ar fi fost rău să se mai aştepte (măcar vreo cinci - .deloc.”cinici”! - anişori!) confirmarea aceasta de-a dreptul „regală”, printr-o ditamai Antologie pentru Scriitorii Români ai „multului rotund”, atât de vastă şi de respectabilă.Pentru că, în definitiv, Mozart sau Rimbaud, după câte ştim, nu se nasc chiar în fiece zi a lunii. 
  
De dorit ar fi fost şi o „transpunere” a textelor internetiştilor (cei ce nu mai recunosc dreptul seniorial al DIACRITICELOR), într-un text mai uşor lizibil, tocmai prin prezenţa diacriticelor.Când avem de-a face cu Artă (şi, slavă Domnului, graţie LIGYEI DIACONESCU, avem, din plin!), prezenţa diacriticelor ne permite să plutim, dimpreună cu Revelaţia Artistică. - pe când absenţa lor, ne sileşte, cam prea des, să ne poticnim în semantici aproximative şi, deci.să coborâm din cer! 
  
Cartea-Antologie este împărţită în două secţiuni inegale:  
  
1-prima secţiune este închinată Poeziei – şi conţine „mostre” ale sacrei arte „revelatorii şi divinatorii”, din partea a 35 de „preoţi” ai Altarului Logos-ului Divin al Euterpei (uneori, „mixată” - savant, ritualic, spre transcendenţă orientată, şi niciodată sacrificată obscen! - cu Erato.: „Dimineaţa devreme,/Chiar înainte de a-l pierde pe Hamlet din priviri,/Am înţeles că povestea ta fusese adevărată,/Aşa precum durerea din sufletul meu/ - Un exemplu de memorie neîmplinită/Folosind versul în locul prozei” – cf. Mihaela Cristescu/Australia, Vis evaziv – dimineaţa – ori: „Sau poate plec şi vin deodată/ca a duhului adiere de vânt/ca mireasa cu nunta neterminată/ca atunci când mă rog/şi nu mai ştiu că mă rog/şi că sunt” – cf. Theodor Damian/SUA, Ca mireasa); 
  
2-a doua secţiune este închinată Prozei.care, în multe cazuri, prin prinosul adus Revelaţiei, se întretaie cu graniţele poetice: 13 „închinători” la Calliope/Zeiţa/Zâna Poeziei Epice.care, chiar dacă indică „proză scurtă”, această „scurtime” nu împiedică deloc, ba chiar potenţează reverberaţiile epopeice! Spre exemplu, schiţa Cezarinei Adamescu (De ce nu se vând măslinele cu bucata?), care valorează cât un întreg raft de romane sociale şi grotesc, şi tragic-satirice.la fel, amuzanta (de fapt, grav-pilduitoarea, din punct de vedere al ontologiei umano-divine! – re-punându-se, viguros, în discuţie, dreptul natural şi dreptul divin, într-o lume profund desacralizată.!) schiţă Ghici cine mi-a pus mâna în cap?!, a lui Ovidiu Creangă/Canada ( „<> este leat cu mine, adică e contingentul '43, adicătelea a văzut lumina zilei în 1921. În orice caz, el m-a tăiat: a făcut ce a făcut de a adus pe lume cinci fete, fără să aibă niciun rebut – adică, să aducă vreun băiat. Eu mor de ruşine, nu am adus decât două fete, deh, el e mai ceva, el era <>, pe când eu nu-s decât un pârlit de inginer. În sfârşit mi s-a făcut somn, mă duc să mă culc, noroc că nu trebuie să mă spăl pe <>, că azi nu am umblat desculţ”).Remarcăm şi deosebitul har narativ (trecând de la nelinişti"la Hieronymus Bosch, apocaliptice - la aproape diafanul serafic), profund mistic, şi expresivitatea pătimaşă (şi, totuşi, adâncit sapienţială, prin Revelaţie!) a Blestemului Dorei Alina Romanescu/România: „Dumnezeu îi îngăduise să plutească, să se rupă definitiv de cele pământeşti. Se simţea din ce în ce mai uşoară – şi, când a ajuns pe tărâmul Tinereţii fără Bătrâneţe şi al Vieţii fără de Moarte, la intrare o aşteptau multe suflete, dar ea l-a văzut doar pe Vasile, lângă care şi-a continuat drumul, despre care nimeni nu va şti să povestească niciodată”. 
  
Prefaţa/Cuvânt înainte este, de fapt, o multiplicare binevenită a vocilor şi mărturiilor/mărturisitorilor (George Filip/Canada, Cezarina Adamescu/România, Adalbert Gyuris/Germania, Octavian Curpaş/SUA, Elena Buică/Canada, Lucreţia Berzinţu/Israel), despre necesitatea unui astfel de demers demiurgic, care s-a întrupat în fiinţa acestei Biblii, împlinită, revelatoriu, de doamna LIGYA DIACONESCU. 
  
Posfaţa este dublă, semnată de Elena Buică/Canada şi de Marin Ifrim/România, acesta din urmă fiind, credem, „într-un gând” cu majoritatea celor care vor citi sau chiar studia paginile acestui „mozaic” cultural românesc, cu viziuni şi construcţii caleidoscopice, având ca „liant” unic.Logos-ul Românesc: „Nu toată România este sub incompetenţă, sub ape, sub cota de avarie, sub politică”.  
  
Suntem convinşi că artiştii autentici, de pe plaiurile mioritice, se vor simţi stimulaţi, ba chiar ambiţionaţi, de însăşi existenţa acestei palpabile mărturii (oferite de Arta Românească de Pretutindeni, prin efortul titanesc, de sinteză, al cupului LIGYA-ANDRADA DIACONESCU!), precum că „şi la Valahia/valahi există o miraculoasă capacitate de demiurgie”! Nu mai vorbim despre artiştii (şi.”ne-artiştii”!) străini, care şi-au format o imagine nu tocmai favorabilă, despre Duhul Valah (văzând evoluţia acestuia atât de precară, în istoria ultimilor 21 de ani.). Astfel, prin opere de felul celor alcătuite, cu Har, de oameni aleşi, de felul doamnei LIGYA DIACONESCU, reuşim să avem, pretutindeni în lume, AMBASADORI, AUTENTICI ŞI EXTREM DE EFICIENŢI, AI DUHULUI ŞI ONTOLOGIEI CREATOARE ROMÂNEŞTI! 
  
Cât despre influenţa acestui Monument de Duh Românesc, asupra „cugetului” şi „conştiinţei” imposturii politice româneşti (din urbea de pe Dâmboviţa!), avem serioase reţineri.Nu pentru că ar fi monumentul LIGYEI DIACONESCU mai puţin.monumental, ci pentru că ne îndoim de existenţa, la nivel politic românesc actual, atât a „cugetului”, cât şi a „conştiinţei” culturale (în definiţia/definirea clasică, dată de bunul-simţ milenar tracico-valah!). 
  
prof. dr. Adrian Botez  
  
NOTĂ 
  
- Ligya Diaconescu, „Antologia scriitorilor români contemporani, din întreaga lume/Contemporary Worldwide Romanian Writers – Anthology” – Starpress 2011, Editura Fortuna, 2011. 
  
 
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
„ANTOLOGIA SCRIITORILOR ROMÂNI CONTEMPORANI, DIN ÎNTREAGA LUME” / Alexia Teodora Raicea : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 66, Anul I, 07 martie 2011.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Alexia Teodora Raicea : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Alexia Teodora Raicea
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!