CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Eveniment > Ordinea Zilei >  
Autor: Ligya Diaconescu         Ediţia nr. 146 din 26 mai 2011        Toate Articolele Autorului

Universitatea BUCUREŞTI - CONFERINŢA „AVANGARDIŞTI ROMÂNI ŞI EVREI ÎN SPAŢIUL CULTURAL ROMÂNESC”
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, FACULTATEA DE LITERE
CENTRUL DE STUDII EBRAICE „GOLDSTEIN-GOREN”
ŞI
BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE
 
ÎN PARTENERIAT CU
INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN
ŞI
AMBASADA ELVEŢIEI LA BUCUREŞTI
 
VĂ INVITĂ LA
 
Conferinţa internaţională
 
Bucureşti – Zürich – Paris – Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei
în spaţiul cultural românesc
 
26-27 mai 2011, Biblioteca Academiei Române,
Aula “Ion Heliade Rădulescu”, Calea Victoriei 125, Bucureşti
 
26 mai 2011
 
10.00 – Deschiderea lucrărilor conferinţei:
Salutul Rectorului Universităţii din Bucureşti, Prof. Ioan Pânzaru
Salutul Vicepreşedintelui Academiei Române, Acad. Marius Sala
Salutul Ambasadorului Elveţiei, E.S. Livio Hürzeler
Salutul Preşedintelui Institutului Cultural Român, Horia-Roman Patapievici
 
Sesiunea a 1-a „Insurecţia de la Zürich” – avangardişti români la „Cabaret Voltaire”
Moderator: Andrei Oişteanu, Universitatea din Bucureşti, Centrul de Studii Ebraice „Goldstein–Goren”; Academia Română, Institutul de Istorie a Religiilor
 
10.40–11.00 Ioan Pop, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca: Recitind manifestele dadaiste ale lui Tristan Tzara
11.00–11.20 Christine Vogel, Universitatea din Zürich : Tristan Tzara şi Marcel Iancu: între elan de distrugere şi activităţi constructive
11.20–11.40 Adrian Notz, Director ”Cabaret Voltaire”, Zürich: An Oriental looking deputation of four little men: The Romanians of „Cabaret Voltaire”
11.40–12.00 Discuţii
 
12.00 – 12.30 Pauza de cafea
 
12.30–14.00 Vernisajul expoziţiei „Rădăcini şi ecouri ale avangardei în colecţiile de grafică ale Bibliotecii Academiei Române” (sala Theodor Pallady a B.A.R.).
Vor lua cuvântul: Magda Cârneci, redactor-şef al revistei „Arta”, Cătălina Macovei, şefa Cabinetului de Stampe al Bibliotecii Academiei Române. În cadrul expoziţiei vor fi expuse lucrări de grafică (Marcel Iancu, Victor Brauner, M.H. Maxy, Jules Perahim etc.), ediţii princeps şi publicaţii ale mişcării de avangardă din România. De asemenea, va avea loc vizionarea filmelor documentare „Cronica de la Zürich” şi „Strigăt în timpan”, realizate de Alexandru Solomon şi Radu Igazsag.
 
14.00–16.00 Pauză de prânz
 
Sesiunea a 2-a: Dimensiunea evreiască a avangardei din România
Moderator: Anca Oroveanu, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti; Colegiul Noua Europă
 
16.00–16.20 Radu Stern, Musée d’Elysée, Lausanne: Jews and the Avant-garde: The Case of Romania
16.20–16.40 Magda Cârneci, redactor-şef revista „Arta”: Evreii din avangarda românească
16.40–17.00 Măriuca Stanciu, Universitatea Bucureşti, Centrul de Studii Ebraice „Goldstein–Goren”; Biblioteca Academiei Române: Text şi imagine: o cale ignorată  de la tradiţia masoretică la avangardă
 
17.00–17.20 Pauză de cafea
 
17.20–17.40 Tom Sandquist, University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm: Synthetism vs. Stylistic Purity: Aspects of Jewish Influence on Central and East European Modernism
17.40–18.00 Camelia Crăciun, Universitatea Bucureşti, Centrul de Studii Ebraice „Goldstein–Goren”; FCER - Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România: Contesting the Canon: Romanian Jewish Intellectuals and the Avant-garde
18.00–18.30 Discuţii
 
19.30 Recepţie oferită participanţilor la conferinţă de E.S. Livio Hürzeler, Ambasadorul Elveţiei la Bucureşti.
 
27 mai 2011
 
Sesiunea a 3-a: Politică, religie şi artă în avangarda românească
Moderator: Michael Finkenthal, Johns Hopkins University, Baltimore
 
10.00–10.20 Irina Cărăbaş, Academia Română, Institutul de Istorie a Artei: M.H. Maxy: Corsi e ricorsi în viaţa unui artist de avangardă
10.20–10.40 Milly Heyd, Universitatea Ebraică din Ierusalim: Religion-Sacrilege: Reuven Rubin, Victor Brauner, Arthur Segal & Tristan Tzara
10.40–11.00 Valentina Iancu, Muzeul Naţional de Artă al României: „La révolution d’abord et toujours” – politica suprarealistă: grupul Alge şi comunismul
11.00–11.15 Discuţii
 
11.15–11.30 Pauză de cafea
 
Sesiunea a 4-a: Marcel Iancu: faţetele unui avangardist complex
Moderator: Andrei Cornea, Universitatea din Bucureşti, Centrul de Studii Ebraice „Goldstein–Goren”
 
11.30–11.50 Geo Şerban, istoric literar,Bucureşti: Marcel Iancu: avangardistul constructor
11.50–12.10 Augustin Ioan, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”: Avangarda drept resursă pentru arhitectura de azi
12.10–12.30 Vlad Solomon, publicist,Tel Aviv: Marcel Iancu: Jewish identity and Zionism
12.30–13.00 Discuţii
 
13.00–15.00 Pauză de prînz
 
Sesiunea 5-a: Expresiile literare şi existenţiale ale avangardei
Moderator: Măriuca Stanciu, Universitatea Bucureşti, Centrul de Studii Ebraice „Goldstein–Goren”; Biblioteca Academiei Române
 
15.00–15.20 Michael Finkenthal, Johns Hopkins University, Baltimore: Identity Issues Among the Jewish Authors Belonging to the Second Wave of the Romanian Avant-garde – The Case of the Group Formed Around the Publication Alge (Sea-weeds): Gherasim Luca, Dolfi Trost, Paul Păun, a.o.
15.20–15.40 Petre Răileanu, critic literar,Paris: Grupul suprarealist român sau calea către trans-surréalisme
15.40–16.00 Andrei Oişteanu, Universitatea Bucureşti, Centrul de Studii Ebraice „Goldstein–Goren”; Academia Română, Institutul de Istorie a Religiilor: Podul Mirabeau şi sinuciderea în Sena: Paul Celan şi Gherasim Luca
 
16.00–16.20 Pauză de cafea
 
16.20–16.40 Cyril Aslanov, Universitatea Ebraică din Ierusalim: Paul Celan from the Dismantling of the Poetic Discourse to the Deconstruction of the German
16.40–17.00 Marlena Braester, Universitatea din Haifa: Ilarie Voronca – un poet futurist?
17.00–17.30  Discuţii
 
Coordonatorii conferinţei:
 
Andrei Oişteanu,
Măriuca Stanciu
 
 

UNIVERSITY OF BUCHAREST,  FACULTY OF LETTERS, „GOLDSTEIN-GOREN” CENTER OF HEBREW STUDIES

AND

THE ROMANIAN ACADEMY LIBRARY

 

IN A PARTNERSHIP WITH

THE ROMANIAN CULTURAL INSTITUTE

AND

THE  SWISS EMBASSY IN BUCHAREST
 

INVITE YOU TO
 

The International Conference

 

Bucharest – Zürich – Paris – Tel Aviv:

Romanian and Jewish Avant-gardists

in the Romanian Cultural Milieu

 

 

May 26th– 27th, 2011, Romanian Academy Library

“Ion Heliade Rădulescu” Hall, 125 Calea Victoriei, Bucharest
 
May 26th, 2011
 
10.00–Opening messages:
Prof. Ioan Pânzaru, Rector, University of Bucharest
Acad. Marius Sala, Vicepresident, Romanian Academy
H. E.Livio Hürzeler, Ambassador of Swiss Confederation  at Bucharest
Horia-Roman Patapievici, President, Romanian Cultural Institute
 
1stPanel „The Zürich Insurection” – the Romanian avant-gardists of Cabaret Voltaire
Chair: Andrei Oişteanu, University of Bucharest, The „Goldstein-Goren” Center of Hebrew Studies; Romanian Academy, The Institute for the History of Religions
 
10.40–11.00 Ion Pop, „Babeş-Bolyai” University, Cluj: Recitind manifestele dadaiste ale lui Tristan Tzara (Re-reading Tristan Tzara’s Dadaist Manifestos) 
11.00–11.20 Christine Vogel, University of Zürich: Tristan Tzara şi Marcel Iancu: între elan de distrugere şi activităţi constructive (Tristan Tzara and Marcel Janco: Between the Demolition Impetus and Constructive Activities)
11.20–11.40 Adrian Notz, Director, ”Cabaret Voltaire”, Zürich: An Oriental Looking Deputation of Four Little Men: The Romanians of Cabaret Voltaire
11.40 – 12.00 Discussions
 
12.00–12.30 Coffee break
 
12.30–14.00The opening of the exhibition „Roots and Echoes of the Avant-garde in the Prints Collections of the Romanian Academy Library”. Presenting: Magda Cârneci, editor-in-chief of the publication „Arta” and Cătălina Macovei, Head, Prints and Drawings Cabinet of the Romanian Academy Library. Prints and drawings (M. Janco, V. Brauner, M.H. Maxy, J. Perahim etc.), first editions and  publications of the Romanian Avant-garde movement will be exhibited. Alexandru Solomonand Radu Igazsag’s documentary movies„The Zürich Chronicle”and „A Cry in the Eardrum” will be presented as well.
 
14.00–16.00 Lunch break
 
2ndPanel: The Jewish Dimension of the Avant-garde in Romania
Chair: Anca Oroveanu, National University of Arts, Bucharest; New Europe College
 
16.00–16.20 Radu Stern, Musée d’Elysée, Lausanne: Jews and the Avant-garde: The Case of Romania
16.20–16.40 Magda Cârneci, editor-in-chief, „Arta”: Evreii din avangarda românească ( The Jews of the Romanian Avant-garde)
16.40–17.00 Măriuca Stanciu, University of Bucharest, The „Goldstein-Goren” Center of Hebrew Studies; Romanian Academy Library: Text şi  imagine: o cale ignorată  de la tradiţia masoretică la avangardă (Text and Image: The Unknown Road from Masoretic Tradition to the Avant-garde)
 
17.00–17.20 Coffee break
 
17.20–17.40 Tom Sandquist, University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm: Synthetism vs. Stylistic Purity: Aspects of Jewish Influence on Central and East European Modernism
17.40–18.00 Camelia Crăciun,University of Bucharest, The „Goldstein-Goren” Center of Hebrew Studies; FCER – The Center for the Study of the History of Romanian Jews: Contesting the Canon: Romanian Jewish Intellectuals and the Avant-garde
18.00–18.30 Discussions
 
19.30 Reception party offered to the conference participants by H. E. Livio Hürzeler, Ambassador of Swiss Confederation at Bucharest
 
May 27th, 2011
 
3rdPanel: Politics, Religion and Art in the Romanian Avant-garde
Moderator Chair: Michael Finkenthal, Johns Hopkins University, Baltimore
 
10.00–10.20 Irina Cărăbaş, Romanian Academy, Institute for the History of Art: M.H. Maxy: Corsi e ricorsi în viaţa unui artist de avangardă (M.H. Maxy: Corsi e Ricorsi in the Life of an Avant-garde Artist)
10.20–10.40 Milly Heyd, Hebrew University of Jerusalem: Religion-Sacrilege: Reuven Rubin, Victor Brauner, Arthur Segal & Tristan Tzara
10.40–11.00 Valentina Iancu, The National Museum of Art of Romania: „La révolution d’abord et toujours”: politica suprarealistă – grupul Alge şi comunismul (La révolution d’abord et toujours”: The Surrealist Politics – The „Alge” Group and Communism)
 
11.30–11.15 Discussions
 
11.15–11.30 Coffee break
 
4thPanel: Marcel Janco: The Multiple Facets of a Complex Avant-gardist
Chair: Andrei Cornea, University of Bucharest, The „Goldstein-Goren” Center of Hebrew Studies
 
11.30–11.50 Geo Şerban, literary historian, Bucharest: Marcel Iancu: avangardistul constructor (Marcel Janco: The Avant-gardist Constructor)
11.50–12.10 Augustin Ioan, The „Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism: Avangarda drept resursă pentru arhitectura de azi (The Avant-garde as a Resource for Today Architecure)
12.10–12.30 Vlad Solomon, writer,Tel Aviv: Marcel Janco: Jewish Identity and Zionism
12.30–13.00 Discussions
 
13.00–15.00 Lunch break
 
5thPanel:The Literary and Existential Expressions of the Avant-garde
Chair: Măriuca Stanciu, University of Bucharest, The „Goldstein-Goren” Center of Hebrew Studies; Romanian Academy Library
 
15.00–15.20 Michael Finkenthal, Johns Hopkins University, Baltimore: Identity Issues among the Jewish Authors Belonging to the Second Wave of the Romanian Avant-garde - the Case of the Group Formed Around the Publication Alge (Sea-weeds): Gherasim Luca, Dolfi Trost, Paul Păun, a.o.
15.20–15.40 Petre Răileanu, literary critic,Paris: Grupul suprarealist român sau calea către trans-surréalisme (The Romanian Surrealist Group or the Path Towards Trans-surrealism)
15.40–16.00 Andrei Oişteanu, University of Bucharest, The „Goldstein-Goren” Center of Hebrew Studies; Romanian Academy, The Institute for the History of Religions: Podul Mirabeau şi sinuciderea în Sena: Paul Celan şi Gherasim Luca (The Suicide in the Seine from the Mirabeau Bridge: Paul Celan and Gherasim Luca)
 
16.00–16.20 Coffee break
 
16.20–16.40 Cyril Aslanov, Hebrew University of Jerusalem: Paul Celan: From the Dismantling of the Poetic Discourse to the Deconstruction of the German
16.40–17.00 Marlena Braester,Haifa University: Ilarie Voronca – un poet futurist? (Ilarie Voronca – A Futurist Poet?)
17.00–17.30  Discussions
 
Conference Coordinators:
 
Andrei Oişteanu,
Mariuca Stanciu
 
 
 
 

Referinţă Bibliografică:
Universitatea BUCUREŞTI - CONFERINŢA „AVANGARDIŞTI ROMÂNI ŞI EVREI ÎN SPAŢIUL CULTURAL ROMÂNESC” / Ligya Diaconescu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 146, Anul I, 26 mai 2011.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Ligya Diaconescu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Ligya Diaconescu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!