CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Impact > Istorisire >  
Autor: Angela Furtună         Ediţia nr. 74 din 15 martie 2011        Toate Articolele Autorului

Un imaginar artistic original semnat de Ion Caragea
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

 

Despre moarte nu se poate scrie poetic decât în două feluri : scrisul izvorât din adevărul morţii trăite şi scrisul izvorât din ficţiunea morţii inventate. Ionuţ Caragea scrie cu primul tip de semantică, generată de o cunoaştere implicită de către autor a intervalului şi a durerii de a fi, prin oglindire, însăşi limita. Din perspectiva omului care s-a iluminat prin moarte, autorul are viziunea adevărului final şi îl comunică în nota de cuneiformă psihică paralizantă: « umbra apropiindu-se-ncet/ ca o ghilotină/  cu aripi//” (Ademenire, p.10). 

Cărţile de până acum semnate de Ionuţ Caragea au fost evenimente în egală măsură de autohipnoză cât şi de explozie pe orbita literară a unui imaginar artistic foarte original: Delirium Tremens  - Stef, Iaşi, 2006, M-am născut pe Google - Stef, Iaşi, 2007, Donator universal - Stef, Iaşi, 2007, Omul din cutia neagră - FIDES, Iaşi, 2007 , 33 bis - FIDES, Iaşi, 2008, Analfabetism literar - FIDES, Iaşi, 2008, Dicţionarul Suferinţei - FIDES, Iaşi, 2008La suprême émotion - ASLRQ, Montréal, 2009. , Negru Sacerdot - FIDES, Iaşi, iunie 2008, Absenţa a ceea ce suntem - FIDES, Iaşi, 2009,  
  
Fiind vorba de universul artistic al unui român din exil, în care energia limbii române şi a miturilor culturii române lucrează irepresibil, cărţile lui Ionuţ Caragea sunt nu numai un exerciţiu de salvare, cât şi o strategie de reinventare, pendulând între neo-mitologia dezrădăcinării şi imaginarul luat ostatic într-o noosferă fertilă : « în acest timp cu defrişări masive de memorie/ cu umbre păgubitoare şi prejudecăţi/ în acest timp cu ipotecă pe trup/ şi datorie pe suflet/ cuvântul, da, cuvântul/ umblă cu ferocitate prin lume/ scăpat din lesa divinei tragedii » (Ferocitatea cuvântului, p.14). 

Autorul îşi asumă tranzitivitatea miturilor, în care statutul de erou nou impus subminează eroul recent învins, amândoi fiind de fapt grefele aceleiaşi personalităţi auctoriale supuse presiunii unui histrionism vitalist - la fel cum, bunăoară, încoronarea lui Prometeu nu ar fi putut avea loc fără moartea centaurului Hiron, al cărui sfârşit consfinţeşte vindecarea omenirii. Secretul acestui perpetuum mobile este accesul la acel sentiment paroxistic de epuizare a resurselor existenţiale cât şi de convertire a ultimei picături de vitalitate în impuls esenţial pentru reîncarnarea prin cuvinte : « doar aşa de dragul jocului de-a v-aţi ascunselea/ printre absenţe cu strigăte disperate/ cu ecoul întemniţat într-o bătaie de inimă” (Extemporal, p.63)
  
Ionuţ Caragea mânuieşte cu artă diluţiile unui veritabil homo 80/20 descris de logica principiului omonim al lui Richard Koch ; autorul posedă o adevărată ştiinţă a suprinderii prin metafore a dozării eficienţei estetice a  morţii, la fel cum un sinucigaş desăvârşit duce măiestria gustului fatal pe culmile unei multiplicări infinite a tentativelor degustării: « numai poetul ştie când frigul pătrunde/ în casa cuvintelor sale/ când inima i se strânge într-o poemă şi-aşteaptă/ sosirea primăverii/ odată cu cel mai vestit cititor/ doar moartea albă scrâşneşte sub tălpile celor curioşi/ grăbiţi să vadă chipul celui ce doarme / în marmura crucii” (Casa cuvintelor, p.59). E aici un joc cu principiile letale din care decurge condiţia umană (iubire, incest reprimat, fatalitate, expectativa autolitică a revelaţiei de dincolo, pânda semnelor devitalizante, privirea interioară încremenind, stingerea tandră a auzului după ce văzul, gustul, mirosul, curarizarea îşi părăsesc, primele, fiinţa gazdă). Finalitatea acestui joc cu tema morţii după care se lasă condus poetul nu este aceea de a epata un cititor emo, nici de a trezi suavitatea filosofică a raţionaliştilor pozitivişti; intenţia autorului este, dimpotrivă, aceea de a se salva pe sine, cu sinceritate, din mrejele unei obsesii care îl învăluie cu tandreţe, alegerea între a fi efemer sau a nu fi viu: „ne-am şters frunţile/ am mers mai departe şi au început/ să vorbească despre plecări fără întoarceri/ nimeni nu varsă o lacrimă/ la monumentul umbrelor”(Monumentul umbrelor, p.58). 

Întâlnirile cu ipostazele morţii din poezia lui Ionuţ Caragea, aşa cum le iradiază în text diversele intensităţi ale cuvintelor bine dozate spre a induce o poetică paradoxală şi acceptată cu seninătate, mi-au amintit nu o dată de ecourile încercate la lectura cărţii Moartea astăzi, volum coordonat de acad. Basarab Nicolescu (editor, în colab. cu Magda Stavinschi) şi publicată la Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2008 (cu sprijinul Fundaţiei John Templeton). Sunt şi în acel volum câteva texte poetice în care moartea e eroină insinuantă, într-un registru similar cu al lui Ionuţ Caragea, bunăoară la Horia Bădescu, în ale sale Cântece de viaţă şi de moarte. Dar dacă în textul lui Horia Bădescu registrul morţii e doct şi grav (“La unul dintre capetele drumului naşterea,/ la celălalt moartea; / dacă între sine şi sine/ parcurge drumul,/ atunci viaţa/ nu este decât călătoria fără sfârşit/ a morţii/ în propria naştere”, p.9), la Ionuţ Caragea se creează în urma cuvântului moarte un siaj subtil ironic seren, chiar dacă în tonalitate estompată: “timpul se măsoară de la un cuvânt la altul/ între cuvinte viaţa este la fel ca mortarul/ astfel se înălţă zidul/ dintre omul singur şi restul lumii”(Umbră ajunsă cu cuţitul la os, p.57). 

E o pendulare, ca la Eugen Ionesco, între oroarea de a trăi şi oroarea de a muri, dilemă care străbate ca un râu capricios platforma de texte din această culegere de poeme patronată de un Guru amnezic ce face apel, însă, la reflexele hipermenzice ale literaturii traumelor existenţiale: “secundele s-au adunat/ ca morţii-n cimitir/ aşteptând numărătoarea/ inversă// // degeaba // o nouă istorie începe/ istoria clepsidrei/ pe jumătate plină/ de lăcomia unui guru/ amnezic”(p. 16). Interesant e faptul că punerea în scenă a tanatofiliei ce revrăjeşte tema finalului şi o transformă în fascinaţie se face pe un background vitalist, în care tonalitatea bucuriei se conjugă cu reflexele autohipnozei: „eram furios şi pentru o vreme/ n-am mai privit malurile/ până când o femeie necunoscută/ privind prin mine pietrele/ a vrut să afle rostul pământului/ şi s-a lăsat să cadă/ ca o pană de codobatură/ ca o frunză de salcie” (În altă viaţă am fost un râu, p.17).  

Semnele morţii sunt peste tot, la fel cum evenimentele subtile şi paranormale pot anunţa iminenţa unui seism semantic. Invocarea morţii vine precum staza într-o tăcere fluidă; e ceea ce rămâne după ce nu mai e nimic de spus (cf. Mallarmé). Moartea este pe alocuri un decorativism de scenă apocaliptică: „au murit cuvintele/ hoituri stau întinse la marginea drumului/ plouă/ sufletul resemnat aşteaptă finalul/ viaţa îşi leapădă karma/ ca o piele de şarpe” (Îngeri mincinoşi, p.19), dar poate fi şi o hiperbolă a excelenţei: „moartea este singurul geniu/ în mânuirea timpului / bumerang”(Singurul geniu, p.25); alteori, moartea este temperatura soft de vindecare după febrilitatea unei existenţe sălbatice: „viaţa este doar un sevraj, între două doze de moarte” (Sevraj între două doze de moarte, p. 27), dar  poate fi şi o invitaţie la solemnitate:  niciodată nu luăm moartea în serios/ fiorul acela ce trece prin şira spinării/ ca o cădere în gol în propriul vis/ în clipa aceea când atingem pământul/ şi totul se cutremură/ chiar şi pământul dinăuntru”(Niciodată nu luăm moartea în serios, p.38); nu arareori moartea este  scena jocurilor de-a viaţa: „moartea îmi imită dragostea/ cu un frison/  pleoapele îmi imită viaţa/ cu o clipire”(Abandonat, p.46), dar moartea poate genera şi singurul sentiment de certitudine al unei homeostazii intraspecifice, însoţind acel mesaj de filiaţie a arhetipului: “prin sângele meu sunt lăsate mesaje/ de la o boală la alta/ de la o celulă la alta/ moartea-şi aruncă plasele/ poate va prinde peştele gras” (Timp coagulat, p.54)...
  
Jocul acesta este infinit. Ionuţ Caragea este un descoperitor de scrieri exotice alcătuite din cuvinte şi litere generate de alfabetul de oase al morţii: “paginile din noi rămân necitite şi ajungem în biblioteca pământului/ devoraţi de viermii atotştiutori”(p.55). Într-un anumit punct culminant al metamorfozelor morţii, al jocurilor de schimb între Eros şi Thanatos, există un moment de luciditate, în care autorul pare să rezolve teama de moarte prin iubire, aşa cum o face orice psihanalist onest, dar mai ales se produce revelaţia gramaticii unei vieţi care ordonează totul, care face ca totul să ritmeze dintr-o dată printr-un act de coagulare semantică, care aduce armonia în spaţiile ce păruseră confiscate de disonanţă, care acoperă scena angoaselor cu prefigurarea unor legităţi ce dau sens şi imprimă structură: “e viaţa şi subiect şi predicat/ e punctul o cădere de cortină/ şi noi suntem cuvinte de duzină/ mergând pe-un curs firesc... premeditat// e viaţa şi adverb şi complement / e verbu-n care cercul se închide/ şi noi suntem mirarea ce desfide/ fatalitatea timpului prezent”(Supoziţii, p.44). Apariţia acestui text în volumul de faţă joacă rolul unei lumini magice care aruncă umbrele într-un scenariu de simboluri  clasicizante după un acord de credo maiestuos. Sentimentul încercat e acela din clipa când Hefaistos nu îi ascunde lui Prometeu faptul că noaptea îl va îngheţa: „Uscat de razele fierbinţi ale soarelui, vei vedea ofilindu-se floarea trupului tău. Noaptea va veni prea târziu pentru tine, ascunzând ziua sub mantia ei de stele…
  
Revelaţiile traumei existenţiale coboară în textele scriitorului a cărui conştiinţă e dominată de suflul exilului; el este vlăguit de schizoidiile generate de barierele dintre culturile traversate, de mareele ce străbat civilizaţiile confluente; el este strivit sub incongruenţele umane ale celui secţionat de legea disjungerii celor două lumi ca de o secanta ce separă două jumătăţi ce nu se mai regăsesc. Misterul acestei sciziuni dureroase se regăseşte, ca un cod de decriptare, la pagina 33 (poate nu întâmplător, aşadar, la vârsta marii traume christice), şi voi cita în întregime acest poem-cheie, intitulat O patrie şi un mormânt: 
  
trăiesc durerea unei patrii 
ca într-un sacru legământ; 
printre ventricule şi atrii 
acelaşi sânge curge – sfânt. 
  
trăiesc, privirea mi-e departe, 
spre marea mea, spre răsărit; 
trăiesc şi în această carte, 
de-atâtea versuri răstignit. 
  
trăiesc aceeaşi melodramă 
prin vise şi prin alte vieţi, 
ca plânsul unui dor de mamă, 
ca roua unei dimineţi. 
  
trăiesc cu ochii şi cu gândul 
la tot ce-a fost şi ce va fi; 
trăiesc, când se termină rândul, 
pe firul unei agonii. 
  
trăiesc blestemu-nstrăinării 
prin alte lumi rătăcitor; 
necunoscut sau dat uitării... 
pe care limbă vreţi să mor? 
  
În acest poem şi în acest volum, Ionuţ Caragea se plasează în locul geometric al celui ce moare şi se naşte în acelaşi timp, prin poezie şi prin limba română concurată de seducţia limbii franceze, dar şi prin jocurile incredibile la care îl expun iradierile civilizaţiei română mamă şi civilizaţiei francofone canadiene de adopţie : în limba română impulsul de a scrie despre moarte este mai mare, în timp ce limba franceză îl absoarbe cu mai multă uşurinţă înspre registrul iubirii. 

Moartea este recursul ultim al răzvrătitului şi al evadatului ; ea intervine ca un lanţ care reglează prin lungimea lui cantitatea de libertate pe care şi-o asumă autorul, iar poezia lui Ionuţ Caragea construieşte o cămaşă de forţă peste bucuria de a fi viu şi liber dar şi peste spaima de a fi străin şi liber. Preţul acestei libertăţi se transformă în negocierea eternă, ruminativă, a omului cu poetul. 

Ionuţ Caragea a scris şi această carte, cum şi pe celelalte, dintr-un impuls selectiv, cu structurare. Am convingerea că s-a salvat, din nou, de la o moarte iminentă şi intensă, creativă. Ştiu că vor urma noi salvări, la care voi asista cu starea de atenţie vie a deţinutului din celula vecină. Captivitatea aceasta în obsesie este de fapt starea de maximă creativitate a unui poet ce se intensifică. 
  
Angela Furtună   
  
Referinţă Bibliografică:
Un imaginar artistic original semnat de Ion Caragea / Angela Furtună : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 74, Anul I, 15 martie 2011.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Angela Furtună : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Angela Furtună
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!