CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Impact > Vocatii >  
Autor: Aurel V. Zgheran         Ediţia nr. 894 din 12 iunie 2013        Toate Articolele Autorului

Titel Popovici. O carte de Octavian Ursulescu, prin care muzicianul şi Iaşiul lui vibrează .
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

Titel Popovici. O carte de Octavian Ursulescu, prin care muzicianul şi Iaşiul lui vibrează  

 

Solicitat de către Octavian Ursulescu să-şi creioneze o schiţă biografică, pentru alcătuirea cărţii ce avea să fie publicată după ce protagonistul ei va fi fost călător către măreţia absolută, Titel Popovici îşi surprinde propria viaţă la persoana a treia, ca un privitor al ei, nu trăitor... un privitor al unei vieţi axate pe trei repere stabile şi fundamentale : muzică uşoară, jazz şi fotbal (întocmai aşa şi-a şi intitulat schiţa biografică : „Muzică uşoară, jazz şi fotbal... asta-i viaţa mea !”.  

Considerat de către Octavian Ursulescu „cea mai impresionantă personalitate a Iaşilor în domeniul muzicii uşoare, jazz-ului, dar şi romanţei”, Titel Popovici a fost unul dintre inspiratorii de la care s-a cules rod cu rod pentru „cămara” Patrimoniului Muzical Românesc, unde Editura „Biblioteca Bucureştilor” îmbogăţeşte rafturile viitorului, cu bijuterii editoriale, unele dintre ele scrise tot la fel de maiestuos, cu mângâierea cuvântului şi înălţarea prin cuvânt... cuvântul scris şi cuvântul vorbit al celui mai dăruit cu har prezentator de spectacol, dar şi jurnalist şi scriitor, Octavian Ursulescu.  

Din aceasta a legat rod o floare de carte, într-o ediţie îngrijită de dr. Florin Rotaru, numită simplu: „Titel Popovici”. O carte aspectată elegant, urzită din cuvinte de preţ şi fotografii emoţionante, dăruită sufletului, dimpreună cu un mănunchi de cântece, pe un CD anexat, călăuzitor în fermecătorul univers sonor al compozitorului Titel Popovici.  

Ce puţine-s cărţile care ne aduc aminte de artişti, ce mulţi sunt artiştii care ne-au dat ceea ce ne ia înapoi timpul! Doar cărţi ca aceasta sunt platoşe de apărare, cu atât mai rezistente, cu cât au în testura lor, fibrele amintirilor toarse pe fusul sufletului. Cărţi ca aceasta nu sunt numai platoşă pentru lupta cu timpul, sunt şi veston de gală, cu fireturi şi mătase, pe care le îmbracă la călătoria prin raiul istoriei, cavalerii de suflet ce cinstesc şi apără cultura.  

Sunt cărţi monumentale ce zidesc în ele temeiile biografiilor oamenilor de valoare, sunt cărămidăria însăşi din care se ridică istoria culturii unui neam. „Zidarul” acesta, al culturii spectacolului, Octavian Ursulescu, de o viaţă de om a aşezat cărămidă pe cărămidă în spectacole fără număr şi cărora meşteşugul neegalabil şi neasemănabil al prezentărilor sale le dau întotdeauna o robă de solemnitate, aşternând în faţa protagoniştillor de pe scenă un drum triumfal spre poarta castelului împodobit de serbare, din fiecare suflet al fiecărui spectator.  

Ei, tot aşa şi scrie Octavian Ursulescu! Aşa cum şi rosteşte cuvântul!  

Cartea „Titel Popovici” e tot un spectacol de gală. Închizi ochii şi priveşti un tablou din cuvinte. Eroul cărţii lui Octavian Ursulescu, Titel Popovici, s-a născut la 8 august 1938. „Tatăl său”, scrie în carte, „a fost iniţiatorul şi dirijorul orchestrei de muzică populară «Doina Moldovei», din Iaşi, iar mama, casnică, a fost o mare iubitoare de muzică, încurajându-l să îmbrăţişeze cariera muzicală”. S-a prins „răsadul” acestui îndemn. Titel Popovici a pornit spre lumea muzicală în iureş, la vârsta mladelor cruzi şi a urcat spre splendorile muzicii mari, drept un venerabil şi genial făptuitor al ei.  

A debutat ca pianist de muzică uşoară, jazz şi café-concert, la şaisprezece ani, pentru ca la douăzeci să se facă apreciat pe scena muzicală ieşeană, ca şef de orchestră. Acum se deschide o fereastră spre drumul gloriei muzicii, început de la colaboraea cu Radio Iaşi şi Radio România, ca pianist, compozitor şi dirijor - înregistrează compoziţii, prelucrări clasice şi de flclor, şlagre româneşti şi internaţionale. Drumul muzical al lui Titel Popovici urcă de aici, trecând prin numirea ca dirijor al orchestrei de estradă a Casei de Cultură a Studenţilor din Iaşi - o orchestră care îl va propulsa spre marile scene ale muzicii, de la Bucureşti, Ploieşti, Sibiu, Constanţa, Braşov, Mangalia, Cluj-Napoca. Ceea ce realiza Titel Popovici în creaţia şi interpretarea muzicală este necomparabil şi necompensabil azi cu nimic, iar la acea vreme era un succes uriaş, notabil în rândurile marilor formaţii sau orchestre, dar şi ale marilor muzicieni. Pe atunci, fiecare dintre ei erau trecuţi continuu prin sita de cernere a aurului şi fiecare avea caratele sale. Titel Popovici urca meritat la această valoare, ceea ce a atras atenţia, şi în consecinţă, aprecierea maestrului pianist, compozitor, orchestrator şi dirijor al Orchestrei de muzică uşoară a Radioteleviziunii Române, Sile Dinicu, pentru care Titel Popovici avea să compună mai târziu fabuloasa lucrare „Blues pentru Sile”.  

An cu an, din 1969, Titel Popovici a participat la primele ediţii ale Festivalului naţional de jazz, în ţară, la Chişinău sau în Cehoslovacia. A câştigat premii. A participat ca pianist în Orchestra Radioteleviziunii Române dirijate de Sile Dinicu, la două ediţii, între 1970 şi 1971, ale Festivalului internaţional „Cerbul de Aur” de la Braşov, dar şi la Festivalul de la Mamaia sau la diferite concerte susţinute pe scena Sălii Radio.  

Autor al peste patru sute de piese de muzică uşoară, jazz, romanţe, cântece de petrecere, în 1980, Titel Popovici devine membru definitiv al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România. Încredinţând piesele sale unor cântăreţi cum ar fi Margareta Pâslaru, Gigi Marga, Aurelian Andreescu, Pompilia Stoian, Anda Călugăreanu, Cornel Constantiniu, Gabriel Dorobanţu, Aura Urziceanu, Mirela Voiculescu-Fugaru, Gina Pătraşcu, George Enache, Angela Ciochină, Jeanina Matei, Adrian Romcescu, toate cântecele sale încolţeau în lujeri cu flori care se împleteau pe sufletele neamului românesc. Nu mai puţină încredere a acordat şi tinerelor talente, elevi şi studenţi pe care însuşi îi pregătea la Şcoala de Arte din Iaşi: Carmen Rădulescu, Aurel Neamţu, Constantin Florescu, Anca Parghel, Octavian Huianu, sextetul vocal „Cromatic”, Dorin Alexandru Păruş, Nina Radu, Alina Mavrodin, Iolanda Grecu, Doina Moroşanu, Trio-ul vocal „Ritmic ’85”, Angela Caraiman, Zâna Roman, Adrian Dospinescu, Marcela Buruian...  

„Nu întâmplător”, spune Octavian Ursulescu în cartea sa, „am scris că Titel Popovici a fost un port-drapel al Iaşilor, oraş pe care l-a iubit şi unde dorea cu pasiune «să se întâmple ceva», mai ales că Şcoala de arte unde a funcţionat ani buni ca profesor, dar şi Conservatorul «George Enescu », furnizau an de an talente care cucereau premii în alte localităţi. Astfel, pe lângă activitatea neobosită de a organiza concerte, spectacole de divertisment, de a face înregistrările la Radio şi Televiziune, una dintre preocupările constante ale lui Titel Popovici a constat în existenţa şi organizarea permanentă la Iaşi a unui Festival şi concurs de creaţie şi interprtare, în domeniile muzicii uşoare româneşti, precum şi a unui festival de jazz. Cu mari strădanii, a reuşit să organizeze la Iaşi trei ediţii, în 1970, 1974 şi 1976, ale unui festival-concurs de interpretare a muzicii uşoare româneşti «Vlăstarul cântului», competiţie interjudeţeană deschisă elevilor până la clasa a XII-a (de altfel era organizat cu sprijinul Inspectoratului şcolar judeţean), între debutanţii laureaţi aici fiind: Angela Ciochină, Nicu Alifantis, Mihaela Oancea, Dorin Alexandru Păruş, Violeta Voinicu... Pentru a înţelege dimensiunea acelui demers este suficient să amintim că din juriul naţional făceau parte personalităţi cum ar fi : Sile Dinicu, George Grigoriu, Nicolae Kirculescu, Elly Roman, Camelia Dăscălescu, Laurenţiu Profeta, Mişu Iancu, Titel Popovici, acesta din urmă asigurând şi conducerea muzicală”.  

Un alt festival a fost „Flori de tei”, organizat cu beneficiul colaborării Casei de Cultură a municipiului Iaşi, ediţiile 1986, 1988 şi 1989. Din juriu au făcut parte: Vasile Spătărelu, Viorel Munteanu, Vasile Donose, Cornel Mureşanu, Romeo Cozma, iar recitalurile au fost susţinute de Mihaela Runceanu, Gabriel Dorobanţu, Loredana Groza, Viorela Filip, Daniel Iordăchioaie, Gina Pătraşcu, Roxana Popescu, Eva Kiss, Marina Scupra.  

Orice carte despre Titel Popovici nu poate fi decât răscolitoare de amintiri, nu poate decât să dăruie atâtea informaţii, ori uitate, ori necunoscute. Cu atât mai mult cartea lui Octavian Ursulescu. Ea adună cu ştiinţă şi deşiră deopotrivă, una câte una amintirile, bine legat în context, extras din esenţial şi real. Cele consemnate mai sus urmează această depănare a firului biografic al lui Titel Popovici, o viaţă de artist trăită unic, la priza unei spiritualităţi insaţiabile în căutarea, descoperirea şi dăruirea farmecului muzicii. Pe lângă relevarea biografică, Octavian Ursulescu nu ezită în a întrepătrunde paginile cu momente de observaţii, analiză şi atitudine, pastelate ades, în genul agreabil, cu stropul de umor elegant, de ironie fină, de critică pusă în şi la cumpăna bunei măsuri. Ca acestea: „... după 1990 am întâlnit-o” - se referă la solista lansată în unul dintre festivalurile organizate de Titel Popovici, Claudia Ionescu - „în barul de noapte al hotelului «Continental» din Timişoara, acolo unde cântau colegele ei Diana Spânu, Adina Rus sau Iulia Militaru, dar nu în calitate de solistă ci de «exotic dancer», ca să folosesc un eufemism”. Sau: „... mulţi îşi amintesc, legat de ea” - este vorba despre Irina Scafaru, acum cântăreaţă de operă - „cum breteaua de la rochie, la festivalul de la Mamaia, a căzut dezvelindu-i un sân - o premieră pentru acele vremuri şi cu siguranţă... neprovocată ca astăzi”. Sau: „Din păcate, cum spuneam, din nou eforturile uriaşe ale lui Titel Popovici de a face ceva remarcabil la Iaşi pentru toţi iubitorii de muzică uşoară, s-au lovit de influenţa oficialităţilor locale, negăsind nici un sprijin la Inspectoratul judeţean pentru cultură (oare la ce „cultură” erau sensibili cei de acolo!) ba, mai mult, fiind boicotat chiar de unii dintre colegii săi, în frunte cu directoarea din acea vreme a Şcolii de arte! Titel Popovici a fost o glorie a Iaşilor, dar conform dictonului «nimeni nu e profet la el acasă», am spune că adesea citadinii săi nu l-au meritat”. (Aurel V. ZGHERAN aurel.vzgheran@yahoo.com)  

Referinţă Bibliografică:
Titel Popovici. O carte de Octavian Ursulescu, prin care muzicianul şi Iaşiul lui vibrează . / Aurel V. Zgheran : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 894, Anul III, 12 iunie 2013.

Drepturi de Autor: Copyright © 2013 Aurel V. Zgheran : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Aurel V. Zgheran
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!