CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Impact > Biografie >  

Stelian Gomboş - Curriculum Vitae...
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
CURRICULUM VITAE 
  
GOMBOŞ STELIAN TITUS 
  
Date Naţionalitatea: română 
  
personale: Data naşterii: 8 iulie anul 1977 
  
Locul naşterii: Oradea – Bihor 
  
Starea civilă: Căsătorit 
  
Obiective: Să îmi folosesc pregătirea acumulată în timpul studiilor şi să acumulez experienţă, răspunzând provocărilor pozitive 
  
Studii: 1992 –1996 - Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Oradea 
  
1996 - 2000 - Facultatea de Teologie Ortodoxă –Universitatea Oradea 
  
2000 - 2001 - Masterat Facultatea de Teologie Ortodoxă 
  
– Universitatea Oradea 
  
2003 - prezent – Doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea „Aristotel” din Thessalonic – Grecia 
  
2008 – 2012 – Doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 
  
2012 – prezent – Doctorand, prin transfer, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova. 
  
2006 - Institutul Naţional de Administraţie (INA) – „Managementul Informaţiilor în instituţiile publice” 
  
2007 - Institutul Naţional de Administraţie (INA) – „Comunicarea intra şi inter instituţională în entităţile publice” 
  
2008 – Institutul Naţional de Administraţie (INA) – „Transparenţa decizională şi liberul acces la informaţiile de interes public”  
  
2008 – Universitatea Naţională de Apărare (UNAP) „Carol I” Bucureşti – Colegiul Naţional de Apărare (CNAP) – Curs post-universitar de „Introducere în securitatea naţională”  
  
2008 – Ministerul Afacerilor Externe – Institutul Diplomatic Român (IDR) – Curs post-universitar despre „România - relaţiile internaţionale şi integrarea ei în Uniunea Europeană”. 
  
2009 - Universitatea Naţională de Apărare (UNAP) „Carol I” Bucureşti – Facultatea de Comandă şi Stat Major – Masterat despre „Securitatea şi Apărarea Naţională”. 
  
2010 – Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (FCRP) – Masterat despre „Comunicare şi relaţii publice”. 
  
2011 – Cursul european „Utilizarea calculatorului în şapte module – ECDL complet” – Bucureşti. 
  
2013 – Cursul „Teorie şi practică diplomatică” la Şcoala Paleologu de „Studii umaniste şi diplomatice”. 
  
2013 – Doctor in Teologie al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Craiova. 
  
Experienţă profesională:  
  
2000 – 2003 - Profesor de religie la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Oradea 
  
2002-2003 – Preparator la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Oradea 
  
2005 – până în prezent – Consilier (superior) la Secretariatul de Stat pentru Culte din cadrul Guvernului României din Bucureşti. 
  
Limbi străine: Engleză - mediu 
  
Franceză - mediu 
  
Greacă - avansat 
  
Profil personal: Persoană receptivă, dinamică, spirit de echipă, abilitate în comunicare şi negociere 
  
Permis de conducere-categoria B 
  
Cunoştinţe PC-Microsoft Office 
  
Hobby – uri: Literatura, excursiile, muzica , sportul 
  
Alte Activităţi: Conferinţe, delegaţii şi simpozioane: 
  
8 -19 August 1999 în localitatea Izvorul Mureşului din judeţul Harghita, am participat la simpozionul ,, Despre şi cu românii din diaspora ” 
  
12 -14 Octombrie 2000 am participat la simpozionul Rom Fest de la Sibiu, organizat şi condus de către P.C. Pr. Gheorghe Calciu Dumitreasa – Parohul Bisericii Ortodoxe Româneşti din Washington 
  
20 - 22 Mai 2001 am participat la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice organizată de către Universitatea Oradea şi Facultatea de Teologie Ortodoxă cu prilejul a 10 ani de activitate a acestei reînfiinţate Facultăţi de Teologie. Menţionez faptul că am participat la toate manifestările şi comunicările, atât în plen cât şi pe secţiuni, cu expuneri şi intervenţii 
  
7 - 8 Mai 2003 am participat la Simpozionul de Bizantinologie cu ocazia împlinirii a 550 de ani de la Căderea Constantinopolului organizat de către Facultaţile de Teologie Ortodoxă şi Istorie din cadrul Universităţii Oradea şi Muzeul Judeţean Oradea 
  
22 - 25 Iulie 2003 – Am participat la Simpozionul cu tema: „2004 – 500 de ani de la trecerea la cele veşnice a Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt – pregătirea şi organizarea acestui mare eveniment”, desfăşurat la Mănăstirea Putna, judeţul Suceava 
  
18–20 Noiembrie 2003 am participat la simpozionul închinat Sf. Grigorie Palama – Thessalonic – Grecia 
  
13 – 15 Mai 2004 am participat la simpozionul de Teologie Liturgică dedicat Sfântului Nicolae Cabassila 
  
18 - 20 Iulie 2004 am participat la Simpozionul „Zilele Patriarh Miron Cristea”, ediţia a VII – a, care a avut loc la Topliţa, în cadrul căruia am prezentat studiul: „Ctitori şi Ctitorii Româneşti la Sfântul Munte Athos” 
  
20 - 26 Iulie 2004 am participat la Izvorul Mureşului la Simpozionul dedicat Românilor de pretutindeni – ediţia a VII – a, în cadrul căruia am expus tema: „ Ştefan cel Mare şi Sfânt – Ctitor al aşezămintelor monahale din Sfântul Munte Athos” 
  
30 Iunie - 3 Iulie 2004 am participat la manifestările organizate la Mănăstirea Putna, judeţul Suceava, cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la trecerea la cele veşnice a Voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt 
  
16 - 18 August 2004 am participat la Congresul Studenţesc organizat la aceeaşi mănăstire, tot în cinstea aceleaşi comemorări, în cadrul căruia am prezentat expunerea „Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Sfântul Munte Athos” 
  
13–15 Noiembrie 2004 am participat la simpozionul închinat Sf. Ioan Gură de Aur – Thessalonic – Grecia 
  
19-20 Octombrie 2005 am participat la simpozionul închinat « Zilei Bibliei » - Craiova, judeţul Dolj 
  
21–23 Octombrie 2005 am participat la simpozionul dedicat lui Pamfil Şeicaru de la Mănăstirea Orşova, judeţul Mehedinţi 
  
22 Septembrie 2006, am participat la simpozionul închinat Sf. Nicodim cel Sfinţit ce s-a ţinut la Mănăstirea Tismana, judeţul Gorj 
  
27 Septembrie 2006, am participat la simpozionul dedicat Sf. Antim Ivireanul – Râmnicu Vâlcea 
  
11 Noiembrie 2006, am participat la simpozionul naţional intitulat « Slujirea socială a Bisericii », organizat de către Mitropolia Olteniei şi Facultatea de Teologie Ortodoxă, la Craiova, judeţul Dolj 
  
17 decembrie 2006, am participat la simpozionul închinat Sf. Nicodim cel Sfinţit ce s-a ţinut la Drobeta Turnu – Severin, judeţul Mehedinţi 
  
14 Mai 2007, am participat la simpozionul « Biserica şi şcoala în contextul integrării României în Uniunea Europeană » organizat la Oradea, judeţul Bihor 
  
30 Iunie 2007, am participat la simpozionul naţional intitulat « Slujirea socială a Bisericii », organizat de către Mitropolia Olteniei şi Facultatea de Teologie Ortodoxă, ce s-a desfăşurat la Mănăstirea Tismana, judeţul Gorj 
  
16 – 20 August 2007, în localitatea Izvorul Mureşului din judeţul Harghita, am participat la simpozionul internaţional dedicat Românilor de pretutindeni, cu titlul: « Dimensiunea universală şi europeană a Culturii Române », unde am expus comunicarea cu tema: « Despre folosul, participarea şi impactul tinerilor creştini ortodocşi în U.E. » 
  
27 Septembrie 2007, am participat la simpozionul şi manifestările dedicate Sf. Antim Ivireanul – Râmnicu Vâlcea 
  
09-10 Octombrie 2007, am participat la Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice cu tema „Tradiţie şi modernitate în societatea românească în noul context creat de aderarea la Uniunea Europeană”, care a avut loc la sediul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Oradea. Aici am prezentat referatul cu tema: « Despre folosul, participarea şi impactul tinerilor creştini ortodocşi în U.E. » 
  
30 Noiembrie 1996 – 30 Septembrie 2003 am fost preşedinte al Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (ASCOR) – Filiala Oradea 
  
01 Noiembrie 2007 până în prezent - membru al Asociaţiei Ziariştilor şi Editorilor Creştini din România (AZEC) 
  
01 Noiembrie 2008 până în prezent – membru al Fundaţiei Absolvenţilor Colegiului Naţional de Apărare din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare « Carol I » Bucureşti 
  
03 Aprilie 2008 – am participat la simpozionul internaţional, intitulat « Biserica în lumea contemporană », organizat de către Episcopia Unită cu Roma (Greco – catolică) de Oradea şi Facultatea de Teologie Greco – catolică, unde am susţinut referatul cu tema: « Predarea Religiei în şcoală – o problemă teologică şi apologetică » 
  
20 Aprilie 2008 - în oraşul Gherla, judeţul Cluj, am participat la simpozionul naţional, cu tema: « Martiriul mărturisitorilor lui Iisus Hristos în închisorile comuniste – modele de trăire creştină », unde am susţinut referatul: « Ioan Ianolide, Valeriu Gafencu şi Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa – trei martiri şi mărturisitori ai Bisericii Ortodoxe Româneşti contemporane » 
  
22–23 Mai 2008, am participat la Oradea, la simpozionul naţional, intitulat : « Multiculturalitatea în spaţiul Românesc », organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic – Bihor, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre importanţa colaborării şi conlucrării religiilor la începutul mileniului al III – lea, în cadrul Uniunii Europne » 
  
12 Iunie 2008 – La Baia Mare, judeţul Maramureş, am participat la simpozionul naţional cu tema: « Biserica şi Mass – Media între complementaritate şi adversitate », unde am susţinut referatul cu tema: « Despre valoarea Cuvântului, a gândirii şi a făptuirii în iconomia mântuirii » 
  
18 – 20 Iulie 2008 – în cadrul zilelor închinate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Despre locul şi rolul Bisericii Ortodoxe Române în integrarea României în Uniunea Europeană » 
  
10 – 11 Septembrie 2008 – am participat la Simpozionul Internaţional « Comunicarea interconfesională în Uniunea Europeană » desfăşurat în Sala Drepturilor Omului din Palatul Parlamentului – Bucureşti, cu referatul intitulat: « Despre importanţa colaborării şi conlucrării religiilor la începutul mileniului al III – lea în cadrul Uniunii Europene » 
  
12 – 13 Septembrie – am participat la Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, la Simpozionul Naţional organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei cu referatul intitulat: « Locul şi rolul Bisericii Ortodoxe Române în integrarea României în Uniunea Europeană. Exigenţe, probleme şi perspective » 
  
23 Septembrie – am participat la Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, la Simpozionul Naţional organizat de către Episcopia Maramureşului şi Sătmarului şi Protopopiatul Ortodox Român Sighet, cu studiul intitulat: « Despre dimensiunea euharistică a creaţiei în raport cu problemele ecologiei şi cu misiunea Bisericii » 
  
29 – 30 Septembrie 2008 – am participat la Miercurea Ciuc, la lucrările celei de a XIV – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu studiul intitulat: « Ortodoxia şi Statul în România sub regimurile totalitare» 
  
09 Octombrie 2008 – am participat la simpozionul ce s-a desfăşurat la Oradea, cu tema: « Biblia şi spiritualitatea creştinului » organizat de către Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) împreună cu Episcopia Oradiei, în cadrul Anului Jubiliar 2008 – închinat Sfintei Scripturi 
  
10 Octombrie 2008 – am participtat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Oradea la simpozionul intitulat: « Scriptură – Liturghie – Biserică », organizat în cadrul Anului Jubiliar 2008 - închinat Sfintei Scripturi şi Sfintei Liturghii, unde am prezentat referatul cu tema: « Despre dimensiunile spirituale ale Eshatologiei, soteriologiei şi Eticii « 
  
13 – 15 Octombrie 2008 – am participat la Sesiunea Comisiei Mixte a Istoricilor Români şi Maghiari la sediul Academiei Române din Bucureşti, la reuniunea cu tema: Religie şi Societate (stat) în istoria Europei Centrale şi Sud – Estice, din Evul Mediu până în prezent, cu referatul intitulat : « Ortodoxia şi Statul în România sub regimurile totalitare »  
  
11 Decembrie 2008 – am participat la Gyula - Ungaria, unde Episcopia Ortodoxă Română a organizat un simpozion comemorativ, dedicat împlinirii a 200 de ani de la naşterea marelui Mitropolit al Ardealului – Andrei Şaguna, susţinând referatul cu tema: « Mitropolitul Ardealului – Andrei Şaguna, în conştiinţa noastră mărturisitoare »  
  
27 – 28 Martie 2009 – am participat la simpozionul internaţional, organizat de UBB – Centrul de Studii Ecumenice şi Interreligioase, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca, cu tema: « Integrarea Europeană şi Valorile Bisericii », susţinând referatul intitulat: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă şi societatea românească actuală » 
  
28 – 29 Aprilie 2009 – am participat la simpozionul internaţional - organizat de UBB Cluj Napoca, Facultatea de Teologie Greco – Catolică şi Episcopia Română Unită cu Roma din Oradea – cu tema : « Opera şi activitatea teologică şi pastorală a Sfinţilor Părinţi Capadocieni », unde am susţinut studiul cu tema: « Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor »  
  
22–23 Mai 2009, am participat la Oradea, judeţul Bihor, la simpozionul naţional « Roman Ciorogariu spirit european », intitulat : « Creativitate şi inovare didactică », organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic – Bihor, unde am susţinut referatul cu tema: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă şi societatea românească actuală » 
  
18 – 19 Iulie 2009, în cadrul zilelor închinate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Despre misiunea bisericii ortodoxe în postmodernitate» 
  
31 August 2009, am participat la Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a II–a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă şi societatea românească actuală » 
  
03 Octombrie 2009, am participat la Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, la lucrările celei de a XV – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu studiul intitulat: « Despre misiunea bisericii ortodoxe în postmodernitate» 
  
05 – 06 Octombrie 2009, am participat la simpozionul internaţional cu tema: “Opera teologică şi moştenirea spirituală a Sfinţilor Părinţi Capadocieni”, organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Oradea, unde am susţinut studiul cu tema: « Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor »  
  
16 – 17 Octombrie 2009, am participat la Facultatea de Teologie Ortodoxă « Andrei Şaguna » din Sibiu, la simpozionul cu tema « Însemnătatea vieţii şi operei Sfântului Vasile cel Mare pentru misiunea şi slujirea Bisericii » cu studiul intitulat: « Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor » 
  
11 – 13 Noiembrie 2009, am participat la Mănăstirea Bârsana, judeţul Maramureş, la simpozionul organizat de către Episcopia Maramureşului şi Sătmarului şi Universitatea de Nord din Baia Mare, dedicat « Moştenirii spirituale a Sfântului Vasile cel Mare şi a tuturor Sfinţilor Părinţi Capadocieni » cu referatul ce poartă titlul: « Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor » 
  
12 – 13 Aprilie 2010, Am participat la Simpozionul Internaţional organizat de către Universitatea Naţională de Apărare (UNAP) « Carol I » din Bucureşti, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre Creştinismul Arab – între tradiţie şi teritorialitate » 
  
19 – 20 Iulie 2010, în cadrul zilelor închinate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă şi societatea românească actuală » 
  
20 – 22 Septembrie 2010, am participat la Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a III – a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Simbolul de credinţă sau Crezul – teza şi sinteza mărturisirii noastre ortodoxe » 
  
24 – 25 Septembrie 2010, am participat la Miercurea Ciuc şi la Sfântul Gheorghe, la lucrările celei de a XVI – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu studiul intitulat: « Despre locul şi rolul Bisericii Ortodoxe Române în integrarea României în Uniunea Europeană » 
  
12 – 14 Noiembrie 2010, am participat la Iaşi, la simpozionul naţional organizat de către filiala ASTRA Iaşi, unde am susţinut referatul cu titlul: « Ortodoxia şi Statul în România, sub regimurile totalitare »  
  
26 – 28 Februarie 2011, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XV – a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Câteva consideraţii istorice despre Mitropolia Ortodoxă Română a Basarabiei – trecut, prezent şi perspective » 
  
06 Iunie 2011, am participat la Drobeta Turnu Severin, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a IV–a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Despre raportul şi unitatea dintre Dumnezeiasca Euharistie şi Sfânta Taină a Căsătoriei sau a Nunţii” 
  
19 – 20 Iulie 2011, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Câteva consideraţii istorice despre Mitropolia Ortodoxă Română a Basarabiei – trecut, prezent şi perspective » 
  
09 Septembrie 2011, am participat la Mioveni, judeţul Argeş, la « Sesiunea ştiinţifică de toamnă » a Centrului « Universul Ştiinţei », unde am susţinut referatul cu tema : « Parteneriatul Stat – Culte religioase în România anului 2011, în contextul integrării ei în Uniunea Europeană ... » 
  
24 Septembrie 2011, am participat la manifestările religios-cultural-istorice dedicate „Sfântului Neagoe Basarab - Prinţ al Păcii şi al Culturii", organizate de către Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului la Curtea de Argeş, judeţul Argeş, unde am susţinut referatul cu tema: „Sfântul Domnitor Neagoe Basarab al Ţării Româneşti şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană...”  
  
25 Septembrie 2011, am participat la Sfântul Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XVII – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu studiul intitulat: « Câteva referinţe, gânduri şi impresii despre mişcarea spirituală şi duhovnicească „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, din perioada postbelică ... » 
  
28 – 29 Septembrie 2011, am participat la Iaşi, la Simpozionul Internaţional « Istorie,  
  
cultură, Patrimoniu », organizat de către Muzeul Literaturii Române şi Societatea Culturală « Junimea 90 », unde am susţinut referatul cu tema: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă şi societatea românească actuală precum şi câteva puncte de vedere cu privire la relaţia dintre Stat şi Biserică în cadrul discursului social – istoric, în contextul aderării României la Uniunea Europeană » 
  
10 – 12 Octombrie 2011, am participat la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dr. Vasile Coman” din cadrul Universităţii Oradea, la momentul aniversar, dedicat împlinirii a 20 de ani de existenţă şi activitate prodigioasă, iar în cadrul Simpozionului Internaţional “Despre familia creştină în postmodernitate şi contemporaneitate”, organizat de acelaşi institut de învăţământ teologic superior, am susţinut referatul cu titlul: “Despre raportul şi unitatea dintre Dumnezeiasca Euharistie şi Sfânta Taină a Căsătoriei sau a Nunţii » 
  
09 – 10 Noiembrie 2011, am participat la Iaşi, la simpozionul naţional organizat de către filiala ASTRA Iaşi, unde am susţinut referatul cu titlul: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă Română şi Securitatea, în perioada comunistă... ». 
  
10 – 11 Februarie 2012, am participat în municipiul Deva, judeţul Hunedoara, la Simpozionul Internaţional cu tema: « Academicianul Silviu Dragomir (1888 – 1962) cinncizece de ani de la trecerea sa în eternitate », unde am susţinut referatul cu titlul: « In memoriam – Academicianul Silviu Dragomir (1888 – 1962) – un mare istoric, cercetător, luptător şi apărător al românilor transilvăneni, pioner al emancipării politice şi sociale a acestora ... ». 
  
26 – 28 Februarie 2012, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XVI – a a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă Română şi Securitatea, în perioada comunistă...» 
  
16 – Mai 2012, am participat în municipiul Galaţi la Simpozionul dedicat (de către Biserica Ortodoxă Română), anului jubiliar al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, organizat de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, în colaborare cu Universitatea « Dunărea de Jos », unde am susţinut referatul cu tema: « Despre suferinţă, boală, răbdare, vindecare, nădejde şi Taina Sfântului Maslu din perspectiva învăţăturii creştin - ortodoxe ... » 
  
06 Iunie 2012, am participat în municipiul Drobeta Turnu Severin, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a V–a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Sfântul Nicodim de la Tismana – Model al rugăciunii lui Iisus în lumea post - modernă şi impactul acesteia asupra vieţii secularizate de astăzi ... »  
  
14 Iunie 2012, am participat în municipiul Sibiu, la Simpozionul Doctoranzilor în Teologie, organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, unde am susţinut referatul cu tema: „Despre spiritualitatea euharistică în timpurile noastre precum şi despre Nicolae Afanassieff şi eclesiologia euharistică - „Viziunea Bisericii în lumina Tainei Euharistice“ ...  
  
15 Iunie 2012, am participat în municipiul Oradea, la simpozionul naţional „Roman Ciorogariu – spirit european” – ediţia 2012, cu titlul: „Vocaţia socială a instituţiilor educaţionale şi religioase”, organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor şi Casa Corpului Didactic – Filiala judeţeană Bihor, unde am susţinut referatul cu tema: „Despre tinerii de astăzi şi morala creştină, precum şi despre primenirea lor în Biserică... “ 
  
29 Iunie 2012, am participat în municipal Bucureşti, la “Conferinţele Criterion – serie nouă” cu tema “Nae Ionescu”, organizată de către Asociaţia culturală “Prietenii lui Eliade” şi Biblioteca Metropolitană din Bucureşti, unde am susţinut referatul cu tema: “Filosoful şi gânditorul creştin Nae Ionescu – între mărturisirea spiritual autentică şi propovăduirea culturală ireproşabilă ... ” 
  
18 – 20 Iulie 2012, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă Română şi Securitatea, în perioada comunistă... ». 
  
29 - 30 Iulie 2012, am participat la Mănăstirea « Sfânta Ana » Rohia şi în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, la Simpozionul organizat cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la naşterea Părintelui Nicolae Steinhardt, organizat de către Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, Mănăstirea Rohia, Fundaţia « Nicolae Steinhardt », Biblioteca Judeţeană « Petre Dulfu » şi Universitatea de Nord, unde am prezentat referatul cu tema: « O scurtă incursiune în gândirea creştină a Părintelui Nicolae Steinhardt ... » 
  
21 – 22 Septembrie 2012, am participat la Sfântul Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XVIII – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu referatul intitulat: « Din seria: In memoriam: - Autor cu carte - de duhovnicească învăţătură... Despre Tradiţie şi Libertate în spiritualitatea noastră ortodoxă şi răsăriteană, în viziunea Mitropolitului Antonie Plamădeală... » 
  
28 – 29 Septembrie 2012, am participat în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, la al XII – lea Simpozion « PERT » - « Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură », unde am susţinut studiul cu tema: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă Română şi Securitatea, în perioada comunistă... ». 
  
07 – 08 Noiembrie 2012, am participat la Iaşi, la simpozionul naţional organizat de către filiala ASTRA Iaşi, unde am susţinut referatul cu titlul: « Despre poetul, prozatorul şi publicistul Mihai Eminescu în viziunea Bisericii, despre raportarea sa la învăţătura creştină, precum şi abordarea vieţii şi operei sale din perspectiva credinţei creştine ... ». 
  
26 – 28 Februarie 2013, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XVII – a a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Temniţele şi închisorile comuniste din România – câteva referinţe despre numărul lor, activitatea, volumul de încarcerare, capacitatea şi dispunerea lor geografică....» 
  
16 Mai 2013, am participat în municipiul Galaţi la Simpozionul dedicat (de către Biserica Ortodoxă Română), anului jubiliar al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi al Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, organizat de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, în colaborare cu Universitatea « Dunărea de Jos », unde am susţinut referatul cu tema: « Despre raportul şi relaţia dintre Dumnzeu şi om în viziunea teologică a Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae ... » 
  
22 Mai 2013, am participat la Oradea, la Simpozionul organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă « Episcop Dr. Vasile Coman », în cinstea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre importanţa şi semnificaţia Sfântului Împărat şi întocmai cu apostolii Constantin cel Mare în istoria Bisericii Creştine – o abordare istorică, fenomenologică şi teologică ... » 
  
03 Iunie 2013, am participat în municipiul Drobeta Turnu Severin, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a VI–a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Despre dimensiunea asceticii şi misticii în opera Părintelui Dumitru Stăniloae ... »  
  
18 – 20 Iulie 2013, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: «Vorbirea desire Biserică, Stat şi Libertatea religioasă din Romania, între curs şi discurs ... ». 
  
23 Septembrie 2013, în cadrul manifestărilor religioase şi culturale dedicate celei de -a XV – a prăznuiri a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul – Ocrotitorul Spiritual al Râmnicului, am participat la Centrul Cultural Spiritual « Sfântul Antim Ivireanul » din municipiul Râmnicu Vâlcea, cu referatul intitulat: « Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană ». 
  
28 Septembrie 2013, am participat în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, la al XIII – lea Simpozion « PERT » - « Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură », unde am susţinut studiul cu tema: « Despre relaţiile Stat – Biserică, în perioada comunistă şi postcomunistă. Referinţe, izvoare şi direcţii de cercetare ... ». 
  
05 Octombrie 2013, în cadrul « Colocviilor » de la Mănăstirea Nicula, judeţul Cluj, am participat cu referatul, intitulat: « In memoriam: Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania – acum la împlinirea a doi ani de la naşterea sa cea veşnică, în ceruri... ». 
  
17 – 18 Octombrie 2013, am participat la Iaşi, la simpozionul naţional organizat de către filiala ASTRA Iaşi, unde am susţinut referatul cu titlul: « Câteva puncte de vedere cu privire la relaţia dintre Stat – Biserică, în România, în cadrul discursului social – istoric, contemporan, precum şi în contextul revizuirii Constituţiei... ».  
  
08 – 09 Noiembrie 2013, am participat la Sfântul Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XIX – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu referatul intitulat: « Temniţele şi închisorile comuniste din România – câteva referinţe despre numărul lor, activitatea, volumul de încarcerare, capacitatea şi dispunerea lor geografică... ». 
  
Activitatea publicistică: În revistele: „Studii Teologice”, „Orizonturi Teologice”, „Revista Teologică”, „Glasul Bisericii”, „Ortodoxia”, „Lumina”, „Tabor”, „Altarul Banatului”, „Mitropolia Olteniei”, „Altarul Reîntregirii”, „Telegraful Român”, „Teologia”, „Legea Românească”, „Lumea Credinţei”, „Renaşterea”, „Buna Vestire”, „Porunca iubirii”, „Rost”, „Credinţa Străbună”, „Învierea”, „Didahia”, „Apostolia”, „Argeşul Ortodox”, „Ortodoxia Maramureşeană”, „Grai Românesc”, „Biserica Ortodoxă”, „Geopolitica” şi „Familia Română”. 
  
Mai 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Smerită încercare întru desăvârşirea începutului” – la Editura „Agnos” din municipiul Sibiu. 
  
Octombrie 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Smerite încercări şi începuturi” – la Editura „Agnos” din municipiul Sibiu. 
  
Noiembrie 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „De la începuturi la profunzimi” - la Editura „Agnos” din municipiul Sibiu. 
  
Iulie 2009 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Despre Biserică şi Stat între curs şi discurs” – la Editura „Top Form” din municipiul Bucureşti. 
  
Octombrie 2010 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Euharistia – calea către Iisus Hristos, Dumnezeu” – la Editura „Agnos” din municipul Sibiu. 
  
Octombrie 2010 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Vorbire şi convorbire cu oameni aleşi” – la Editura „Top Form” din municipul Bucureşti. 
  
Aprilie 2011 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Dumnezeiasca Euharistie – centrul vieţii liturgice şi duhovniceşti a creştinului” – la Editura „Emia” din municipiul Deva, judeţul Hunedoara. 
  
Decembrie 2011 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Din cuvântul înţeleptului – la ceas de sfat şi sfătuire...” – la Editura „Bunavestire” din municipiul Beiuş, judeţul Bihor. 
  
Septembrie 2012 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Armonii culturale şi spirituale contemporane”, la Editura „Armonii Culturale” din municipiul Adjud, judeţul Vrancea. 
  
Septembrie 2012 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Armonii sacre în lumea contemporană”, la Editura „Armonii Culturale” din municipiul Adjud, judeţul Vrancea.  
  
Octombrie 2012 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Oameni şi cuvinte. Portrete şi descrieri”, la Editura „Top Form” din municipiul Bucureşti. 
  
Aprilie 2013 – a apărut cartea cu titlul: „Omul subiect actual al dragostei lui Dumnezeu” – volum omagial, închinat Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae; autori: Stelian Gomboş şi Cristian Şerban, la Editura „Cristimpuri” din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova. 
  
Mai 2013 – mi-a apărut cartea cu titlul: „O remarcabilă personalitate a vieţii bisericeşti şi naţionale – Episcopul Dr. Nicolae Popoviciu al Oradiei”, la Editura „România în lume” din Bucureşti. 
  
Iunie 2013 – mi-a apărut cartea cu titlul: „De vrei să te mântuieşti cu întrebarea să călătoreşti...” – la Editura „Bunavestire” din municipiul Beiuş, judeţul Bihor. 
  
Septembrie 2013 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Frânturi de învăţături şi cunoştinţe: culegere de eseuri, meditaţii şi reflecţii asupra unor teme, subiecte şi cărţi” la Editura „Aureo” din municipiul Oradea, judeţul Bihor. 
  
Telefon: 0745/265661 sau 0720/507777 
  
e-mail: stelian_gombos@yahoo.com 
  
steliangombos@hotmail.com 
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
Stelian Gomboş - Curriculum Vitae... / Stelian Gomboş : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1025, Anul III, 21 octombrie 2013.

Drepturi de Autor: Copyright © 2013 Stelian Gomboş : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Stelian Gomboş
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!