CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Versuri > Spiritual >  
Autor: Adrian Botez         Ediţia nr. 149 din 29 mai 2011        Toate Articolele Autorului

Solutia

 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

NOAPTEA SĂRBĂTORII 

  

din şopotiri se-aprind – în nopţi – copacii 

şi florile fecioare ard sub văluri: 

cât de bogaţi mai pot fi toţi săracii 

când doar ei văd averile din ceruri?! 

  

tot m-a trezit migala de maeştri 

care-au visat văpaie de petale: 

măiastra boare-a mirilor tereştri 

sunt răsuflări de îngeri – cer la poale! 

  

da – m-a trezit Hristos în Sărbătoare: 

a înviat – din răni – în cununie! 

tot ce-i rănit – făcutu-s-a-n El floare 

  

iar în treziţii oameni – nebunie! 

...de câtă nebunie eşti chemat 

Grădina s-o-nlumini din sfânt păcat?! 

*** 

  

LĂNCIERII PRIMĂVERII 

  

cu lăncile de flori împung spre ceruri 

să se destupe Taina Învierii: 

de peste tot – din orice colţ de leruri 

fulger' lumina albă – lăncierii! 

  

e-o devastare – prigonire-a iernii 

cu tăvălugul razelor de flori – 

severă putrezire – fărăviermii 

fără slin de metamorfoză: doar zori! 

  

tăios – văpaia luptei-incendiază 

pământ şi cer – şubred şi mucegai: 

rămâne-n viaţă cine-a cerşit viaţă 

  

şi-a scăpărat pricini în contra beznei 

şi-a complotat să fie – pe pământ – iar rai! 

...scânteie-a Trandafir – pe Cruce – cuiul Gleznei... 

*** 

  

ÎN VISUL GRĂDINII 

  

în visul Grădinii mă voi odihni 

şi – de n-am fost smerit – acum voi fi: 

plutească-mi mantii de senin pe umăr 

deasupra mea-i un stol de îngeri fără număr! 

  

...şi mintea-mi toarce preacuminte strună 

şi inimii i-am dat – pentru iubiri – arvună: 

s-a luminat fereastra Preacuratei – 

sunt trubadurul aşteptat al soartei... 

  

...n-aduc suspin – nici fumuri de mărire 

doar inorogii blânzi ai Cosânzenei: 

sunt doar văzduh – parfume şi uimire 

  

sfioasă rază-aprind – spre voalul genei... 

...îngenunchem minunii de candoare: 

Regina-n Cânt de Dor  – Privighetoare! 

*** 

  

SARCASMELE LUI DUMNEZEU 

  

monştrii – sarcasmele Lui Dumnezeu 

ori geniile – făpturi sub stele-uscate: 

din Paradis în iaduri – alungate 

păstrând – în faţă - -oglinzi cu chip de zeu 

  

de geamătul de monstru nu te-nfiori 

Părinte – iar lacrima de genii 

 - ...giulgii însângerate printre flori... - 

te coafează – fulger de milenii! 

  

târăscu-şi nefirea pe sub poala Ta 

cutremură-şi – sub dezmăţul Cuvântului 

toţi solzii morţii - -armura lor preagrea 

  

...cum s-ar mai dărui-aripii vântului! 

...dar dorul lor saurian – arhaic 

Tu îl tratezi c-un pârţâit prealaic... 

*** 

  

SONETUL TIMPULUI 

  

trece vremea – trece vremea – trece vremea 

alergai prin viaţă – bestie năucă 

trece vremea – trece vremea – trece vremea 

nu-nvăţai să cer – nici cum este de ducă 

  

n-am încredere-n lumină sau în noapte 

te privesc chiorâş doar pentru că exişti 

pentru mine codrul  nu mai are şoapte 

pentru mine-n ceruri îngerii sunt trişti 

  

un biet suflet – suflecat de minte 

se târăşte-n praful porţilor de rai 

nu-şi găseşte lacrimi – nici cuvinte 

  

de rugat pe Maica Florilor de Mai 

...trece vremea – trece vremea – trosnesc grinzi: 

au rămas din mine doar cioburi de-oglinzi 

*** 

  

VREMEA DREPTĂŢII 

  

suntem – cu toţii – doar buni de păcălit 

augustinproştii – claunii din reclamă: 

am obosit mortal şi gura s-a coclit 

timpu-i ca dracii-şi schimbe sânge-n zeamă! 

  

nu am dat geană-n geană – toată viaţa 

de-atât nedrept şi-atâtea umilinţe... 

e-o mână ce vă strânge gâştireaţa: 

sunt eu şi-o stea – leproase conştiinţe! 

  

nu veţi scăpa nici dacă vă-nghiţiţi fiinţa 

e-un ceas şi-un loc a dare socoteală: 

deja pereţii-s plini de scorojeală 

  

deja vi s-a uscat – în fruct – putinţa! 

...poruncă-a dat Satanei – Blândul  Hrist 

să-şi înceteze jocul – crud şi trist! 

*** 

  

MUSTRAREA DOMNULUI 

  

verdele plin al grădinilor – precum 

buzele tinere – mereu dornice de 

sărut 

  

albastrul sever al 

cerului – ca să nu se facă 

seacă 

destrăbălare – trimite 

peste gata de învăpăiere  - frunzele 

Grădinii - o boare – subtil 

mustrătoare:  „aţi  

jurat – să-l aşteptaţi – curat – pe 

Mire! – altfel 

unde  şi din ce va fi 

Rodul?” 

  

...dar îngerii-păsări – curteni clevetitori 

preagureşi – încă amână 

auzirea răspunsului – acolo 

Sus... – spre unde 

toate – buluc  - fără întrebare - şi 

vesel - s-au dus! 

  

*** 

  

CERŞETOR LA DOMNUL 

  

cerşetor la Domnul – asasin de regi 

cu ochi de agheazmă vin la-naltul Tron: 

am zdrobit în colburi înmulţite legi 

totuşi – Mântuirea ştiu că nu e zvon! 

  

osânda-mi se cântă prin copaci de rai 

începutul lumii a-ngânat-o-ntâi: 

păcatele toate sunt pe mine strai 

vin la Hrist să-mi fie – iarăşi – căpătâi! 

  

mă târăsc pe coate – picioarele-mi cioate 

sângele îmi strigă Numele din Cer: 

am trecut prin viaţă – biruit-am zloate 

  

nu mă mai spăimântă niciun temnicer! 

...îngeri – Doamne – iarăşi - prispa-Ţi înlumină: 

ştiu că-Ţi scaperi lacrimi în biata mea tină... 

*** 

  

O DUNGĂ – FIZIC - INEXPLICABILĂ 

  

aud – undeva – ecoul degetelor 

mele – bătând un 

ecou de marş – pe un 

ecou de margine de masă 

  

viaţa mea s-a jucat la 

zaruri – şi 

toţi câţi au pariat pe ea – au 

pierdut 

  

stafiile degetelor mele au 

înconjurat – în horă tăcută 

jilavă şi rece – stiloul – şi l-au silit să se 

mişte – în sensul celor 

scrise aici 

  

...ferestrele s-au înfundat – negre - cu 

linişte: pe sub pragul 

inimii mele – se scurge 

către plămânii mei – învinşi 

istoviţi – care de mult s-au 

predat – gazul otrăvitor (lingând 

timpane – amintiri aeriene 

de mult uitate priviri) - al 

amărăciunii 

  

...mestec proaspete flori de 

salcâm – şi mor: rămâne – din 

toate – un surâs – excesiv 

întins până să plesnească – de 

răbdare 

  

...elasticul surâsului răbdării 

s-a rupt – în toate părţile 

dintr-odată... 

  

...de fapt – sora de salon care stă 

aplecată peste patul unde scrie c-aş fi 

fost eu – se şterge de zor – pe obraz 

de o dungă 

roşie – fizic 

inexplicabilă 

*** 

  

SOLUŢIA 

  

se întâmplă atâtea 

lucruri – în lume - total 

inutile – exasperant 

inutilizabile 

  

„- a ieşit o carte 

extraordinară!” – „-...toate 

cărţile care ies – sunt 

extraordinare...” – „-se strigă – de 

undeva!” – „-...de peste tot 

se strigă – de 

foame – de 

moarte – de 

sanki...” 

  

„- a murit un 

preşedinte!” – „-...au murit atâţia 

preşedinţi..unul după  

altul...” – „-...şi papa...” – „- ...şi 

papi au murit  

sodom...” 

  

„- a înviat 

unul...” – „- ...mereu 

învie câte  

unulaşa 

demonstrativ...” 

  

...ce-i de făcut – ca să atragi atenţia într-o 

lume – în care - toate 

faptele – devin lucruri: 

lucruri mucegăite - de 

dezinteresul general şi 

total – lucruri care 

se rotesc în gol 

inutil? 

  

cum să atragi atenţia asupra 

sângelui care 

picură - gâlgâie – foarte 

real - din căscate 

răni – fără nicio intenţie 

ascunsă – ilicit filmată – de a se mai 

întoarce la 

inimă – cum să faci să atragi 

atenţia - asupra 

horcăitului – aspru ca 

aripa diavolului... – ...asupra 

ultimului – ...fără „va urma” – fără 

„partea  a doua - secondo tempo” ...! - 

strigăt de suferinţă zvârcolită - şi 

moarte – cu dinţii înfipţi  - buldogeşte - în 

beregată? 

  

  

...laşi braţele-n jos – a 

neputinţă – apoi – străluminat de-o 

idee – te duci în piaţă – la 

racheţii moldoveni – şi cumperi un 

AKM: te duci 

cu puşca automată sub braţ - agale – pe 

rând – la fiecare acasă - la 

toţi cei  care ţi-au trântit  - data trecută 

uşa-n nas  - plictisiţi de 

avertismente şi 

exasperări fără 

play back” 

  

...rânjind – privindu-l – pe primul 

drept în ochi – fără să 

ocheşti – tragi în plin – tragi până-ţi 

frige-ntre degete ţeava – urlându-i celui 

acum interesat – pe când se prăbuşeşte – strângându-şi 

între palme – spasmodic – pieptul bolborosind de 

sânge: „- ei – ai mai murit undeva 

cândva?” 

  

„- ...asta  

nu...” – va mai apuca să 

suspine 

  

...şi aşa 

la toţi – tuturor – pe 

rând... - până când 

nu va mai exista credinţa nimănui în 

trucajul morţii -  şi 

nu vor mai exista spasmuri 

cumplite - ca 

forme ale plictisului generalizat – 

cu căscături trosnind 

alene - molimă 

a virtualităţii 

demente – decadenţei 

molatic funebre 

  

...de aici – va 

începe 

iar – lumea 

curată – lumea 

ochi viu în viu ochi – nu ochi în 

striclă – sticlă-n ochi 

  

...Crăiasa Zăpezilor 

Otrăvit Aburite - va 

sucomba – spre 

Triumful Înrouraţi 

Trandafirilor 

*** 

  

NU FACI CONVERSAŢIE CU UN ASASIN 

  

nu faci conversaţie cu un 

asasin: îl distrugi – şi 

atât 

  

ce să mai discut eu – spre exemplu – cu 

Moartea – care a dansat 

ca un derviş dement – prin 

toată viaţa mea – adâncind – în 

pământ şi în 

ceruri – până la 

nevedere – tot ce-am 

iubit? 

  

acum – am prins-o în 

fundătura Poeziei: îi înfig 

pumnalul Cuvântului în piept – prompt şi cu 

Majestuoasă Tăcere – şi 

până când nu văd cum ochii ei devin 

cer înstelat şi 

linişte a Grădinii – n-o slăbesc 

  

nu faci conversaţie cu un 

asasin: îi scoţi 

pumnalul Cuvântului din piept – şi vezi 

vezi cu ochii tăi năboind (prin 

monstruoasa – cosmica ei rană 

deschisă) – florile în grădini 

*** 

  

PLÂNS DE MÂL 

  

nu mai aveam casă 

stăteam între tufe de irişi 

...urăsc cumplit - dezlănţuit 

irişii – îi 

măcelăream cu infimele mele 

degete – microscopici păianjeni dezmorţiţi 

fojgăiţi - de 

lacome promisiuni... 

  

...fiori se târau în sus – spre 

bărbie şi gură şi 

frunte – tenii monstruoase 

tentacular rămuroase – ieşite din abisuri – precum 

coşmarul krakenilor – umilite de urduroasa 

suveranitate a mâlului 

oceanic 

  

...plângeam – deci – lacrimi călduţe de 

mâl  - în mijlocul imemorialelor hălăduiri de 

mâl 

  

toţi – din toate galaxiile ascultate cu 

ciotul – sângerând 

hidos - al conştiinţei – toţi mă implorau – servil 

să mă trezesc 

  

eu continuam să-mi întind 

mâlul – pe meridianele şi 

paralelele inimii 

  

era o vreme a descompunerii 

smeritului putregai de 

sămânţă 

  

atunci – de undeva 

cineva – a sunat trâmbiţele 

apocalipsei 

  

...şi în palmă – am 

strivit ultima lacrimă a 

vieţii – şi prima – a 

învierii 

  

...nicio cruce – toate 

pădurile de cruci ale 

pământului - însă 

n-au fost de ajuns încăpătoare – pentru 

făţărnicia scabroasă a 

morţii mele 

*** 

          

SUNT ATÂTEA DE FĂCUT 

  

sunt atâtea de făcut – într-o 

biată scurtă viaţă 

  

nu apuci să faci decât 

preapuţine – dar ce trebuie şi 

când poţi să faci – nu 

întârzia – nu 

amâna: dacă nu-ţi stăpâneşti – în 

hăţuri – clipa – vei pierde locul din care-ţi 

vezi – netulburat de fantasme – viaţa şi 

rostul 

  

n-ai dreptul să şovăi – când auzi limbi 

despicate – în jur – şuierând 

  

n-ai dreptul să şovăi – când 

în jur nu e nimeni să te 

ajute – să te 

mângâie – dar simţi mâna Lui 

pe umăr: te-ndeamnă să nu te opreşti – decât 

odată cu viaţa 

  

inima ta îţi spune să te duci la 

culcare – când încă este 

lumină – deci 

încă îţi vezi – mâini şi 

lucrare 

  

inima ta îţi spune că 

nimeni nu mai e lângă ea – dar tu ştii că 

tovărăşia adevărată a inimii este 

înainte – dincolo de 

bezna pădurii – înainte – unde zăreşti 

Piscul – Muntele Primejdios al 

Zării – iar nu măruntele 

popasuri de lângă – din preajmă... 

  

...atâtea aspide lingând – bale negre – faţa 

Pământului – şi atât de puţine 

călcâie  decise – deasupra capului 

invers triunghiular – al 

duşmanului 

  

frica şi scârba sunt 

scuze –  nu 

fapte 

  

nu aştepta Judecata – ci 

pregăteşte-te pentru ea 

  

...sunt atâtea de făcut – într-o 

biată – scurtă viaţă 

*** 

  

Adrian Botez 

Referinţă Bibliografică:
Solutia / Adrian Botez : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 149, Anul I, 29 mai 2011.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Adrian Botez : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Adrian Botez
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondator: George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!