CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Eveniment > Anunturi >  
Autor: Fundaţia „Ion Gavrilă Ogoranu”         Ediţia nr. 765 din 03 februarie 2013        Toate Articolele Autorului

SOLIDARITATE CU VALERIU GAFENCU
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Subject: Rugăm semnaţi petiţia: "SOLIDARITATE CU VALERIU GAFENCU" 
  
Va rugăm semnaţi petiţia de solidaritate cu Valeriu Gafencu şi validaţi semnătura pe e-mail! Incercaţi să convingeţi înca 10 prieteni, rude sau cunoscuţi sa semneze. Acesta este doar începutul unei prigoane antiromâneşti. Este extrem de important sa luăm atitudine faţă de acest gest strigator la cer al Institutului EW! 
  
http://www.petitieonline.ro/petitie/solidaritate_cu_valeriu_gafencu_cerem_primariei_targu_ocna_sa_nu_dea_curs_presiunilor_institutului_ellie_wiesel_si_sa_nu_retraga_sfantului_inchisorilor_titlul_de_cetatean_de_onoare_-p15580150.html 
  
Domnule Primar, 
  
Onorat Consiliu Local, 
  
Am luat cunoştinţă cu surprindere şi indignare de conţinutul adresei Nr. 600 / 8.11.2012, transmisă de Institutul Naţional pentru Studiul Holocaustului în România „Ellie Wiesel”, prin care vi se solicită în mod abuziv si neîntemeiat retragerea titlului de cetăţean de onoare, acordat de catre Consiliul Local Târgu Ocna fostului deţinut politic Valeriu Gafencu, care este considerat de mulţi dintre cei care au studiat fenomenul carceral din perioadele de regim totalitar din România ca un martir şi un sfânt al inchisorilor. 
  
Vă supunem atenţiei punctul nostru de vedere, de care dorim să se ţină cont în şedinţa Consiliului Local în care se va supune discuţiei solicitarea de reexaminare a calităţii de cetăţean de onoare al oraşului Târgu Ocna a fostului deţinut politic Valeriu Gafencu. 
  
1. Cu privire la acuzaţia de „membru al unei organizaţii fasciste” lansată de reprezentanţii INSHREW, vrem să vă aducem la cunoştinţă faptul că studentul Valeriu Gafencu a fost condamnat de instanţele militare ale regimului antonescian, în cadrul unor ample măsuri de represalii politice aberante, cărora le-au căzut victime zeci de mii de cetăţeni români, între care foarte mulţi minori, elevi membri ai organizaţiilor „Frăţiile de Cruce”. Condamnările aberante la zeci de ani de detenţie grea, dictate de aceste instanţe militare care condamnau cetăţeni români pentru gesturi simbolice sau nesemnificative în spaţiul public după o legislatie absurdă de tip totalitar, aveau scopul de a justifica măsurile abuzive prin care regimul antonescian din acei ani înţelegea să elimine orice opoziţie politică, orice manifestare pluralistă în societatea românească. 
  
Este cunoscut faptul că regimul Ion Antonescu a dus o consecventă politică de eliminare a adversarilor politici, în mod special a celor legaţi de Mişcarea Legionară, fie prin execuţii sumare, fie prin încarcerarea lor cu condamnări extraordinar de lungi, fie prin trimiterea acestora pe front în prima linie, în operaţiunile cele mai periculoase. 
  
De altfel, din luările de poziţie repetate ale reprezentanţilor INSHREW, rezultă că aceştia definesc regimul generalului Ion Antonescu dintre 1941 şi 1944 ca unul dictatorial, întemeiat pe abuz, pe crime şi pe încălcarea celor mai elementare drepturi ale omului, ţncadrând ca genocid şi crime împotriva umanităţii represiunile împotriva comunităţilor evreieşti şi de etnie romă ca victime ale acestui regim. În aceste condiţii, este de neînţeles pentru noi dubla măsură adoptată de reprezentanţii INSHREW, care deplâng anumite victime ale regimului antonescian, dar în acelaşi timp găsesc justificări sentinţelor politice dictate împotriva altor victime, aliniindu-se necondiţionat tezelor susţinute de de autorităţile represive ale unui regim de tip fascist, obedient Germaniei hitleriste, pe care altminteri îl detestă. 
  
De asemenea, în baza celor mai sus arătate, este clar că Valeriu Gafencu nu a fost condamnat de două ori pentru că ar fi fost „membru al unei organizaţii fasciste”, aşa cum eronat se afirmă în documentul INSHREW. În realitate, el a fost condamnat ca adversar politic al unui regim totalitar, şi nu pentru apartenenţa în sine la o organizaţie fascistă, ci, aşa cum spune şi sentinţa citată de INSHREW, pentru „instigare publică” şi respectiv „crimă de constituire de asociaţiune şi activitate legionară, potrivnică ordinei existente în stat” - care după cum am văzut era unul de inspiraţie fascistă. 
  
Ne surprinde maniera neacademică, incompatibilă cu un institut de rang guvernamental, în care reprezentanţii INSHREW înţeleg să scoată din contextul juridic şi istoric al documentelor anumiţi termeni, falsificându-se flagrant sensul. 
  
2. Apartenenţa lui Valeriu Gafencu la Frăţiile de Cruce şi Mişcarea Legionară nu poate fi considerată ca apartenenţă la organizaţii fasciste în primul rând datorită neacceptării de către aceste organizaţii a definirii lor ca fasciste, În plus, este de notorietate faptul că Tribunalul de la Nurnberg, instanţă penală internaţională care a judecat crimele de război şi crimele împotriva umanităţii comise de Ţările aderente ale Axei Berlin-Roma şi colaboratorii acestora, a scos de sub orice acuzare încă din timpul anchetei preliminare Mişcarea Legionară şi pe liderii acesteia refugiaţi în Occident, aceştia beneficiind timp de 45 de ani de o totală libertate de acţiune şi organizare în lumea liberă, editând inclusiv o bogată presă şi un curier informativ al Mişcării. Unul din argumentele autorităţilor penale internationale de exonerare a Mişcării legionare de participare la crime împotriva umanităţii, a fost tocmai acela că, între 1941 şi 1944, legionarii refugiaţi în Reich au fost deţinuţi în lagărele naziste ca prizonieri politici, alături de alte categorii aflate în dizgraţia hitleriştilor, precum evreii, polonezi ş.a... 
  
Liderul legionar Horia Sima a publicat la Paris, în 1951, lucrarea “Destinee du nationalisme” (Menirea Naţionalismului), în care preciza poziţia Mişcării Legionare alături de blocul democraţiilor occidentale şi suportul acordat acestora în combaterea ofensivei comuniste spre vest. 
  
3. Faptul că Mişcarea Legionară nu a avut un caracter fascist a fost confirmat şi după 1990 de mai multe instanţe româneşti care au acordat foştilor deţinuţi politici condamnaţi pentru activitate legionară drepturile cuvenite conform DL 118/1990. 
  
4. Faptul că Valeriu Gafencu “nu a fost niciodată condamnat la închisoare de către regimul comunist”, aşa cum se exprimă reprezentanţii INSHREW, nu îi poate anula acestuia nici statutul de fost deţinut politic şi nici incontestabilele fapte de sfinţenie, comportamentul său de martir al inchisorilor comuniste. În ultimă instanţă, Valeriu Gafencu a fost condamnat tot de un regim totalitar, şi atunci când vorbim de încălcarea drepturilor omului, de discriminări şi de destine frânte abuziv, considerăm că victimele au dreptul la recunoaşterea şi considerarea calităţii lor personale, indiferent de momentul represiunii sau felul regimului totalitar responsabil. 
  
5. De asemenea, considerăm ca intenţionat eronată şi scoasă din contextul legii interpretarea INSHREW atunci când afirmă că “Legea nr 51/1991 privind siguranţa naţională a României menţionează ... faptul că acţiunile de inspiaţie legionară reprezintă ameninţări la adresa siguranţei naţionale”. D-lor omit în mod intenţionat să precizeze că în articolul 4 al aceleaişi legi se precizează cu privire la art indicat de INSHREW: “Prevederile art. 3 (cel invocate de INSHREW – N.N.) nu pot fi interpretate sau folosite in scopul restringerii sau interzicerii dreptului de aparare a unei cauze legitime, de manifestare a unui protest sau dezacord ideologic, politic, religios ori de alta natura, garantate prin Constituţie sau legi.” 
  
Ori, acordarea post-mortem lui Valeriu Gafencu a titlului de cetăţean de onoare al oraşului Târgu Ocna, s-a făcut nu pentru apartenenţa sa la o miscare politică, ci pentru comportamentul lui excepţional faţă de semenii săi din închisoare, mergând până acolo încât şi-a iertat sincer torţionarii care l-au dus la moarte. 
  
Vă facem cunoscută pe această cale şi mărturia mai multor foşti deţinuţi politici care au împărţit suferinţa în închisorile politice comuniste cu Valeriu Gafencu, respectiv aceea că deşi aflat în ultima fază de boală, acesta a cedat medicamentele sale unui alt deţinut politic evreu, Richard Wurmbrandt, pastor neoprotestant. Mărturia este menţionată în numeroase cărţi şi lucrări apărute public în România ultimilor ani, stârnind interesul a numeroşi cercetători şi oameni de cultură. Din mărturiile aflate în „Memorialul Durerii” rezultă că tânărul Valeriu Gafencu a fost considerat un sfânt al închisorii. Nu i se poate pune în sarcină nici o acţiune violentă. Comportamentul lui a fost unul exemplar, de martir al gulagului românesc, fiind susţinut în apariţii publice şi de personalităţi precum Dan Puric ori Episcopul Andrei Andreicuţ. Aceste mărturii spulberă orice acuzaţie de fascism şi implicit de antisemitism adusă lui Valeriu Gafencu, arătând spiritul de toleranţă etnică şi religioasă al acestui sfânt al închisorilor aşa cum a fost numit în lumea ortodoxă de la noi şi de peste hotare, unde i se acordă o cinstire deosebită. 
  
În baza tuturor argumentelor de mai sus, considerăm că decizia Consiliului Local din Târgul Ocna Nr. 17 din 10.02.2009 prin care fostului deţinut politic Valeriu Gafencu i s-a acordat postmortem titlul de cetăţean de onoare al oraşului, este una mai mult decât întemeiată şi vă rugăm să nu daţi curs reconsiderării ei aşa cum cere în mod abuziv INSHREW, folosindu-se de false prezumţii şi argumente. 
  
Asigurându-vă de întregul nostru sprijin moral, 
  
Semnăm 
  
FUNDAŢIA ION GAVRILA OGORANU 
  
Preşedinte - Coriolan Baciu 
  
FEDERAŢIA ROMÂNĂ A FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI LUPTĂTORI ANTICOMUNIŞTI, 
  
Preşedinte - Marcel Petrişor, scriitor 
  
ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI BUCUREŞTI 
  
Preşedinte - Valentin Cantor 
  
FUNDAŢIA MEMORIALUL DURERII 
  
Lucia Hossu Longin 
  
Dan Puric – actor 
  
FUNDAŢIA SFINŢII ÎNCHISORILOR  
  
Ioan Şuţă 
  
ASOCIAŢIA ROST 
  
Preşedinte Claudiu Târziu 
  
Răzvan Codrescu, publicit 
  
FUNDAŢIA ARSENIE BOCA 
  
Irina Popescu  
  
FUNDAŢIA SFINŢII MARTIRI BRANCOVENI 
  
Marcel Bouros 
  
http://www.petitieonline.ro/petitie/solidaritate_cu_valeriu_gafencu_cerem_primariei_targu_ocna_sa_nu_dea_curs_presiunilor_institutului_ellie_wiesel_si_sa_nu_retraga_sfantului_inchisorilor_titlul_de_cetatean_de_onoare_-p15580150.html 
  
Fundaţia „Ion Gavrilă OGORANU” 
  
3 februarie 2013 
  
ogoranu@gmail.com 
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
SOLIDARITATE CU VALERIU GAFENCU / Fundaţia „Ion Gavrilă Ogoranu” : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 765, Anul III, 03 februarie 2013.

Drepturi de Autor: Copyright © 2013 Fundaţia „Ion Gavrilă Ogoranu” : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Fundaţia „Ion Gavrilă Ogoranu”
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondator: George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!