CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Redactia > Autori >  

Pompiliu Comsa
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Nume / Prenume Nume, Prenume COMŞA POMPILIU 
  
Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară 43, str.Movilei, 800116, Galaţi, România 
  
Telefon(oane) 0236-494288, 00336112298,0371166028 Mobil: 0740-033529, 0726-208251 
  
Fax(uri) 0236-494288 
  
E-mail(uri) dumi21@hotmail.com 
  
Naţionalitate(-tăţi) romana 
  
Data naşterii 14.06.1952 
  
Sex masculin 
  
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Profesor asociat Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării şi Jurnalism Universitatea APOLLONIA Iaşi 
  
Director al Departamentului Centrelor pentru Promovare Universitatea APOLLONIA Iaşi 
  
Experienţa profesională  
  
Perioada 1998 - în prezent 
  
Funcţia sau postul ocupat Director-redactor şef Trustul de Presă POMPIDU Galaţi 
  
Activităţi şi responsabilităţi principale Director executiv 
  
Numele şi adresa angajatorului SC Pompidu SRL Galaţi 
  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Mass-media, editare şi tipărire ziare şi reviste 
  
Educaţie şi formare  
  
Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile) 
  
Calificarea / diploma obţinută Jurist Universitatea Danubius Galaţi 
  
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Ştiinţe Juridice- specializare în Drept Penal 
  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Danubius Galaţi – instituţie particulară acreditată 
  
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională jurist 
  
Aptitudini şi competenţe personale Membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România 
  
Membru al Asociaţiei Caricaturiştilor Profesionişti din România 
  
Membru al Asociaţiei Ziariştilor Români 
  
Membru al Societăţii Jurnaliştilor din Galaţi 
  
Membru fondator al Clubului Român al Presei din turism 
  
Luptător în revoluţia din decembrie 1989, posesor de Brevet şi certificat 
  
Preşedintele Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni din judeţul Galaţi, vicepreşedinte al departamentului Moldova 
  
Limba(i) maternă(e) română 
  
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
  
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 
  
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 
  
Limba franceză Bun Bun Bun Bun Bun 
  
Limba engleză Bun Bun Bun Bun Bun 
  
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  
Competenţe şi abilităţi sociale Membru /Doctor of Philosophy Honoris Causa in Humanities al World Peace Academy-A Division of International 
  
Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Naturale din Rusia-Secţia Regională din Republica Moldova din 21 noiembrie 2007 
  
Doctor of Honour of The Balkan Academy of Sciences, New Culture and Sustainable Development-Denis Jersov, Sofia-Bulgaria, din 18 noiembrie 2003 
  
Membru de Onoare al Academiei Balcanice de Ştiinţă, Cultură liberă şi dezvoltare durabilă, Sofia, departamentul România din 18 noiembrie 2009 
  
Membru de Onoare al Academiei Ecologice din România, din 18 noiembrie 2003 
  
Competenţe şi aptitudini organizatorice Omul anului 2002 şi Omul anului 2003 desemnat de American Biographical Institute, Inc. North Caroline, SUA, nominalizat pentru a fi inclus în a 11-a şi a 12-a ediţie a International Directory of Distinguished leadrship 
  
Nominalizat pentru includerea în celebrul dicţionar The Contemporany WHO'S WHO, ediţiile 2002/2003 şi 2003/2004 
  
Competenţe şi aptitudini tehnice Singurul gazetar din ţară recompensat cu un Premiu pentru Jurnalism în 2007 de Asociaţia Română pentru Patrimoniu, condusă de Artur Silvestri 
  
Jurnalist în Uniunea Europeană, certificat de România Gateway din ianuarie-iulie 2005 
  
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Cunoştiinţe de utilizare PC şi Internet 
  
Competenţe şi aptitudini artistice Autor a peste 150.000 de articole în presa centrală şi locală 
  
Redactor şef de şase ani a bilunaruluiu naţional Justiţiarul-Sibiu şi de doi ani al săptămânalului Manifestul Român-Piteşti; redactor şef adjunct de cinci ani ai site-urilor Zona Interzisă şi Zona Dezvăluiri 
  
Colaborator în prezent cu rubrici permanente la 18 mijloace mass-media centrale (cotidiene, agenţii de presă, reviste ş.a.) 
  
Vicepreşedinte al Colegiului de Redacţie Convergenţe Spirituale Iaşi-Chişinău. De la fraţi la fraţi, scos de Liga Culturală Română, departamentul Moldova şi centrul de Studii Ştefan cel Mare şi Sfânt, din 2010 
  
Autor a 12 plachete ca autor de caricaturi 
  
Autor a nouă volume literare, dintre care ‚'Galaţi.Ghid istoric şi turistic'', scris împreună cu prof.drd. Ilie Zanfir, Editura Axis Libri Galaţi, desemnat Cartea cea mai vândută a Târgului internaţional de carte Galaţi, 2010 şi premiat la Salonul Internaţional de Carte, Chişinău, 2010 
  
Alte competenţe şi aptitudini Director executiv Editura POMPIDU, care deja a tipărit 15 volume semnate de autori diverşi 
  
Director executiv al Tipografiei cu acelaşi nume 
  
Înfiinţează în regie proprie primul ziar independent după 1990 din Valea Jiului, numit Glasul Adâncului 
  
Conduce după 1990, în calitate de redactor şef, publicaţii din Bucureşti, Constanţa, Iaşi, Tg.Ocna, Galaţi, Tecuci, Petroşani 
  
Scrie cronici şi articole sportive de aproape 40 de ani în toate publicaţiile de gen din ţară 
  
Timp de 19 ani colaborator la Radio Bucureşti cu diferite relatări din ţară la emisiunile de tineret, de actualităţi şi mai ales Fotbal minut cu minut 
  
Autor de emisiuni de umor la Radio România Actualităţi, Radio Vacanţa Costineşti, Radio Iaşi 
  
Deţinător a peste 20 de diplome primite din partea unor organizaţii, ministere, fundaţii, pentru merite profesionale, sociale şi politice 
  
În 15 decembrie 2002 am primit rangul de Baron al Casei Cumane de Panciu-România 
  
Permis(e) de conducere Nu posed 
  
Informaţii suplimentare Despre cărţile mele au scris cronici Nicolae Dabija, Constantin Gh. Marinescu, Constantin Stănescu, Eugen Comarnescu, Adrian Păunescu, prof.univ.dr. Alejandro Franco-Doctor Honoris Causa la Rio de Janeiori-Brazilşia, Coriolan Păunescu, Constantin Frosin, Ion Saizu, Corneliu Vadim Tudor, Lazăr Lădariu, Artur Silvestri ş.a. 
  
Am lucrat prin redacţiile vremii împreună cu Eugen Barbu, Adrian Păunescu, Corneliu Vadim Tudor, Constantin Gh. Marinescu, Dan Claudiu Tănăsescu, Nicolae Oancea, Sebastian Costin, Stelian Savin, george Radu Serafim, Radu Anton Roman, Tudor Octavian, Simon Ajarescu, Ilie Tănăsache, Ion Trandafir, George Cuşnarencu, Răzvan Voncu, Ovidiu Ioaniţoaia, Mircea Micu ş.a. 
  
Pentru literatură umoristică am luat locurile I-1984, II-1985, III-1986 la Festivalul Mărul de Aur Bistriţa-Năsăud şi locul IV la festivalul de umor Constantin Tănase, Vaslui 1984 
  
În domeniul învăţământului universitar am făcut parte din grupul profesorilor asociaţi de la Universităţile ''Ştefan cel Mare şi Sfânt'', filialele Botoşani şi Focşani, Universităţile Ecologice ''Dimitrie Cantemir'', filialele Iaşi şi Bacău. 
  
De asemenea am făcut parte din colectivele de cercetare ştiinţifică a universităţilor susmenţionate, participând la materializarea planului de cercetare ştiinţifică a acestora pe teme de profil, precum şi la prezentarea unor comunicări la simpozioane naţionale şi internaţionale.  
  
Am publicat mai multe zeci de studii şi comunicări în revistele acestor universităţi, respectiv ''Lumina'' şi ''Anale''. 
  
În activitatea mea jurnalistică , care se întinde pe parcursul a peste 40 de ani, am format câţiva zeci de discipoli în jrunalistică care au lucrat în presa centrală şi locală, unii autori de mai multe volume. 
  
Participant cu lucrări la secţiunile Congresului Spiritualităţii Româneşti, de la ediţia a III-a până la ultima, printre care: 
  
Eliminarea faslului şi improvizaţiei, Alaba Iulia, ediţia a VI-a, 2002 
  
Luptători din Galaţi şi Brăila pentru Marea Unire, Alba Iulia, ediţia a VII-a, 2003 
  
Sprijinul multivalent acordat de secţiunile Ligii Culturale din Galaţi şi Brăila, mişcării de eliberare naţională a românilor din Transilvania, Alba Iulia, ediţia a VIII-a, 2004-împreună cu ing.Dumitru Nicolae, primarul municipiului Galaţi 
  
Aspecte din viaţa lui Iorga,Alba Iulia, ediţia a IX-a, 2005 
  
Reformele domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Academia Ecologică din România, Buletin ştiinţific nr.5, 2001 
  
Prezent cu comunicări pe teme diverse (ecologie, umanism, istorie, morală, răspundere socială ş.a.) la toate Sesiunile Ştiinţifice anuale ale cadrelor didactice şi studenţilor organizate din 2001 până în prezent la Universitatea Ecoplogică Dimitrie Cantemir Iaşi şi Academia Ecologică din România, ca şi în Buletinele Ştiinţifice editate cu acest prilej 
  
Prezent cu comunicări pe teme diverse lka toate manifestările organizate de Liga Culturală Pentru Românii de Pretutindeni, fie la nivel central, fie la nivelul Departamentului Moldova 
  
Prezent cu comunicări pe teme diverse la simpozioane internaţioonale organizate la Chişinău, Paşcani, Botoşani, Suceava. 
  
Prezent în volumul Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiiler integrări europene'', scos la Chişinău în 2006 sub egida Academieie de Ştiinţe a Moldovei, Secţia Stat şi drept a Institutului de Filozofie, Socioogie şi Dept, Universitatea de studii aplicate din Republica Moldova. 
  
Recompensat cu Diploma de Onoare a Ligii Culturale Pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni din 9 iunie 1998 pentru contribuţia adusă la dezvoltarea relaţiilor cu românii de pretutindeni. 
  
Deţinătorul Diplomei Jubiliare 500 din partea redacţiei ziarului Ştefan cel Mare, din 2 iulie 2004 cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la trecerea la cele veşnice a Marelui Domnitor al Moldovei, Ştefan cel Mare şi Sfânt. 
  
Deţinătorul Diplomei de Onoare din partea Fundaţiei Ştefan cel Mare-Municipiul Paşcani şi a titlului de Membru de Onoare a acesteia. 
  
Deţinătorul Diplomei de merit Mihai Viteazul dată de Liga Culturală Pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni pentru contribuţia adusă la realizarea manifestărilor din august 2001, în memoria Marelui Erou al Neamului Românesc. 
  
Deţinătorul Diplomei de Onoare a Cenaclului Ion Chiric al Casei de Cultură a Sindicatelor Galaţi pentru promovare culturală. 
  
Deţinătorul a două Diplome de Recunoştiinţă date de Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni , prima la data de 1 ianuarie 2007, pentru conbtribuţia definitorie la impunerea valorilor româneşti în lume, cu prilejul integrării României în Europa, secunda, la 6 mai 2010, pentru contribuţia la dezvoltarea relaţiilor dintre românii de pe cele două maluri ale Prutului, cu prilejul aniversării a 20 de ani de la Podul cu Flori. 
  
 
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
Pompiliu Comsa / Pompiliu Comsa : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 213, Anul I, 01 august 2011.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Pompiliu Comsa : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Pompiliu Comsa
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!