CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Impact > Biografie >  

Prof.dr.Gheorghe FELEA-o personalitatea a spiritualitatii romanesti
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Prof. dr. GHEORGHE FELEA – o personalitate a spiritualităţii româneşti 
  
de prof.univ.asoc. Pompiliu COMŞA, 
  
Universitatea APOLLONIA Iaşi 
  
''Omul este măsura tuturor lucrurilor'', afirma istoricul grec Tucidide, concepţie care a stat la baza Umanismului şi Renaşterii, reconsiderându-se poziţia omului în societate. La noi în popor, se spune mai simplu că ''Omul sfinţeşte locul''. Profesorul Gheorghe FELEA şi-a urmat calea în viaţă cu o vigoare şi o forţă fluviu, împrumutată de la Dunărea natală. Pe care mereu o poartă în suflet. Între columnele învăţământului românesc, un loc de seamă îl ocupă Prof.dr. Gheorghe FELEA, activitatea sa fiind preponderent dedicată domeniului pe care l-a slujit cu credinţă. Prin Domnia Sa ''Virtus romana rediviva'' reaprinde dorul de România Mare şi conştiinţa de neam. Din toate punctele de vedere dânsul constituie un exemplu, aşa cum, din nefericire, în ultima vreme, se pot întâlni tot mai puţine. Prin muncă, perseverenţă, prin inteligenţă iscoditoare, prin spirit de sacrificiu şi o imensă înţelegere a situaţiilor şi a celor din jur, istoricul prin vocaţie Gheorghe FELEA s-a impus cu autoritate într-o lume care nu a evoluat în cele mai bune condiţii, ci mai degrabă atipice. Este omul la care se poate pune semnul egalităţii între vorbă şi faptă. Şi asta este mai mult decât suficient. 
  
L-am întâlnit pe profesorul doctor Gheorghe FELEA oriunde se pronunţă cuvintele român, România, patriotism, naţiune. Ştiam că este undeva din Băneasa, din judeţul în care m-an născut şi eu, lucru care m-a determinat să-l privesc mereu ca pe un prieten. Eram întrucâtva şi apropiaţi de vârstă, eu având un plus de doi ani la capitolul ''tinereţe''. Absolvisem, evident, la oarece diferenţă ambii Liceul ''Vasile Alecsandri'', bastion de cultură şi citadelă a învăţământului românesc, un adevărat brand gălăţean, construit vreme de aproape 145 de ani. Primele medalii internaţionale au fost obţinute de elevii de aici în urmă cu 30 de ani, mulţi absolvenţi ajungând studenţi la universităţi de prestigiu din lume. Locuri ca Harvard, Princeton, Yale, Oxford, pe care înainte le auzeam doar din filme sau cărţi, au devenit realităţi palpabile prin intermediul foştilor elevi de la CNVA care au dus faima Galaţiului în lumea largă. Înfiinţat în 1867, CNVA-ul închide cu girjă în istoria sa nume de mari dascăli care au predat aici sau de absolvenţi de renume-Gh.BOGDAN-DUICĂ, Nicolae LONGINESCU, Iorgu IORDAN, Petre ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ, generalul Eremia GRIGORESCU şi Gheorghe ZANE, dar şi oameni de ştiinţă ai prezentului, academicianul Constantin Gh.MARINESCU, politolog, sociolog, istoric de frunte al neamului, dar mai ales al Ligii Culturale Pentru Unitatea Românilor De Pretutindeni, matematicianul Cristian S.CALUDE, profesor la Universitatea din Auckland, Noua Zeelandă, Dumitru IACOBAŞ, cercetător în biofizică la Colegiul de Medicină ''Albert Einstein'' din New York şi renumitul profesor de termodinamică de la Universitatea Duke, Adrian BEJAN, una din somităţile lumii în materie de inginerie. Cu o asemenea istorie şi un asemenea brand, nu e de mirare că CNVA-ul este unul dintre primele licee din ţară unde media de admitere la unele specializări este foarte mare. De exemplu, anul acesta la matematică informatică bilingv s-a intrat cu 9,91, Galaţiul fiind pe locul al treilea între liceele de elită din România. 
  
Revenind la viitorul profesor FELEA, dânsul plecase la Iaşi apoi, în capitala Moldovei luându-şi diploma de licenţă la Facultatea de istorie-filosofie. Nu s-a oprit însă la această bornă şi în 1978, a dauugat pe un CV care devenea din zi în zi mai bogat şi o alta la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, plus un curs postuniversitar de filosofie. Pentru doctorat s-a reîntors în Iaşi, la Facultatea de istorie-filosofie a prestigioasei Universităţi ''Al.I.Cuza'', primind în 1997 diploma de Doctor în istorie, cu o lucrare extrem de interesantă, ''Formă şi/sau fond ca paradigmă a genezei civilizaţiei româneşti moderne''. Avea la activ abilităţi de comunicare att cu colegii, cât şi cu partenerii şi beneficiarii, dar dovedise atenţie, răbdare, onestitate, abilitate de a transmite corect şi clar informaţiile, de a analiza feed-bacul primit, plus o eficienţă şi adaptabilitate pentru munca în echipă apreciate de toţi. 
  
Predase, la începutul carierei profesionale la Colegiul Tehnic ''Traian Vuia'' de pe malul Dunării, unde fusese chiar director preţ de şase ani, trecând apoi la Şcoala Normală ''Costache Negri'', locul unde se formase un scriitor-bijutier al cuvântului, precum Fănuş NEAGU, dar şi muzicologul Vasile DONOSE, profesorii universitari şi psihologii Mielu ZLATE şi Nicolae MITROFAN, realizatorul muzical Titus ANDREI de la Radio Bucureşti sau teologul de mare perspectivă Radu PREDA. În perioada 1983-1991 a fost chiar inspector general adjunct la Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, pentru ca din 1990, timp de nu mai puţin de 18 ani, să-l găsim ca titular al cursului de istorie modernă a românilor de la Universitatea ''Dunărea de Jos''. A urmat, firesc, după eficienţa stilului său managerial, dublat de experienţă în formarea proefsională şi capacitatea sa aparte de coordonare şi implementare, promovarea la Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului mai întâi, timp de trei ani, ca şef serviciu învăţământ liceal, unde s-a preocupat de elaborarea de politici şi strategii pentru acest domeniu, proiecte de finanţare, dar şi supervizarea şi aprobarea unor proiecte de dezvoltare instituţională a învăţământului liceal. După trei ani, au urmat alţi doi ca şef serviciu învăţământ particular, unde s-a îngrijit de elaborarea strategiei de dezvoltare a acestui sector, încheierea unor partaneriate cu ONG-uri care au organizat învăţământul particular, dublate de o cooperare, aşa spune chiar prietenească, cu Liga Pentru Dezvoltarea Învăţământului Preuniversitar şi U.N.D.I.P.P.R. În acelaşi timp era Preşedintele Componentei Management şi Finanţare în cadrul Proiectului de Reformaă a îmvăţământului Preuniversitar, cu sarcini de elaborare pentru componenta ''Management şi finanţare'', dar şi pentru organizarea şi desfăşurarea de cursuri de formare pentru inspectorii şi directorii de şcoli. Luase parte ca formator la mai toate conferinţele anuale ale Uniunii Naţionale pentru Dezvoltarea Învăţământului Preuniversitar din România desfăşurate de-a lungul anilor la Suceava, Piatra Neamţ, Bacău, Sinaia sau Galaţi, acum în calitate de şef serviciu pluralism educaţional şi evaluare instituţională, post pe care l-a avut şase ani. În această perioadă a fost membru în colectivul de elaborare a Raportului privind starea învăţământului, prezentând rezultatele primei evaluări instituţionale a aletrenativelor educaţionale din România la al 25-lea Congres Internaţional al Forumului European pentru Libertate şi Educaţie desfăşurat la Ilieni-Braşov cu tema ''Libertate şi pluralism într-un sistem educaţional modern''. A fost reprezentant al Direcţiei Generale Învăţământ Preuniversitar în comisia care a elaborat şi aplicat prevederile ''Metodologiei privind repartizarea de fonduri în vederea dotării cabinetelor de consiliere psihopedagogică şi a cabinetelor de logopedie'', după ce participase în 2004 ca formator la Conferinţa Internaţională ''Asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională în România. Perspective europene'' de la Sinaia, dar prezentase şi rezultatele evaluării proiectului de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic la Conferinţa finală PHARE RO TVET de la Eforie Nord. Timp de doi ani a colaborat la elaborarea Strategiei de dezvoltare a învăţământului preuniversitar din perioada 2000-2010, fiind corodonatorul grupului de lucru care a elaborat în intervalul noiembrie-decembrie 2005 proiectul ''Regulamentlui de organizare şi funcţionare a Inspectoratelor şcolare'', pentru ca în septembrie 2005 să-l găsim ca formator la seminarul ''Managementul schimbării- schimbarea managementului'', ediţia a V-a de la Băile Herculane. Mai a funcţionat drept coordonator al grupului de lucru pentru elaborarea indicatorilor şi standardelor de evaluare instituţională (2003-2008), secretar executiv al Comisiei Naţionale a Alternativelor Educaţionale, calitate în care a iniţiat şi organizat trei ediţii consecutive ale Consfătuirilor Naţionale ale Alternativelor Educaţionale, ţinute la Târgovişte, Slănic sau Deva (2001-prezent), membru în grupul de lucru care a elaborat pachetul legislativ după conceperea unor studii de impact, dar şi organizarea de reuniuni de lucru cu sindicatele, cultele, părinţi, pentru dezbaterea acestuia (2005-2007).  
  
Una peste alta, din 1991 şi până în prezent este consilier superior 1A în Ministerul Educaţiei şi Cercetării la Direcţia Generală a Învăţământului Preuniversitar. Este considerat unul dintre românii cu o mare experienţă profesională, un fel de factotum în domeniu, poate gălăţeanul care de-a lungul timpului a avut în învăţământul naţional cele mai mari funcţii administrative. Ca să nu mai vorbim de faptul că este expert evaluare în cadrul proiectului ''Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar''. Profesorul FELEA elaborează proiecte de acte normative necesare pentru domeniile managementului calităţii, evaluării instituţionale şi pluralism educaţional şi asigurarea calităţii în educaţie, întocmeşte rapoarte de îndrumare, control şi consilier, pentru management, evaluare instituţională şi asigurarea calităţii, în urma inspecţiilor de evaluare. Tot Domnia Sa elaborează, împreună cu ARACIP, instrumentele necesare evaluării instituţionale şi proiectează politici şi strategii de dezvoltare instituţională şi stimulare a pluralismului educaţional. Asta ca să nu aducem în discuţie monitorizarea/evaluarea managementului calităţii la nivelul inspectoratelor şcolare, a instituţiilor şcolare şi realizarea evaluării instituţionale a acestora, participarea la formarea managerială şi asigurarea evaluării activităţii inspectorilor şcolari de management şi dezvoltare instituţională. Sigur, putem adăuga la acestea organizarea de consfătuiri, transferul de bune practici, instruiri, reuniuni de lucru cu inspectorii de specialitate, inspectorii şcolari care gestionează activitatea din învăţământul particular şi alternativele educaţionale, dar şi participarea la derularea programelor şi proiectelor din domeniile managementului calităţii, evaluării instituţionale şi pluralism educaţional. 
  
Profesor doctor Gheorghe FELEA este autor şi coautor a numeroase lucrări, studii, proiecte legislative, metodologii, regulamente privind activitatea din învăţământul preuniversitar şi din diversele sale componente, pornind de la ''Legislaţia învăţământului românesc, din decembrie 1989 până în decembrie 1998'', dar şi ''Alternativele educaţionale din România'', ''Învăţământul particular românesc, trecut şi perspective'', ''Asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar'' sau ''Dialoguri despre educaţie'', volume apărute la edituri nu numai bucureştene, ci şi din Cluj-Napoca, Bacău sau Galaţi. 
  
Deşi are un CV impresionant, profesorul FELEA este de o modestie aparte, aşa cum stă bine adevăraţilor intelectuali. Preşedintele Fundaţiei Naţionale ''Cuza Vodă'' stă într-un apartament aflat undeva la etajul doi pe strada Portului, evident aflat undeva aproape de faleza gălăţeană. Din declaraţia sa de avere am aflat că deţine două terenuri agricole, unul forestier, o bucăţică de vie şi un teren intravilan, majoritatea obţinute prin succesiune. Are şi nişte conturi şi depozite bancare, dar nu sume exorbitante. Distinsa sa soţie este cadru didactic la Şcoala nr.24 din oraşul de la Mila 80. 
  
Model şi formator, calităţi pentru care se remarcă permanent în toţi aceşti ani de slujire neîntreruptă a învăţământului românesc, de implicare febrilă şi afirmare în varii domenii de activitate ştiinţifică, de editare a unei serii de lucrări fundamentale (singur sau în colaborări importante), de dăruire totală, sinceră, cauzei reîntregirii naţionale şi reintegrării românilor din afara ţării în spaţiul cultural românesc, de promovare în lume a valorilor spirituale româneşti, dar şi pentru pregătirea unor generaţii de studenţi, de elevi, capabile să ofere un schimb de generaţii favorabil dezvoltării ţării, profesorul doctor Gheorghe FELEA este o personalitate plurivalentă. Recunoaşterea meritelor sale se reflectă şi în distincţiile, titlurile ştiinţifice, academice, premii şi diplome, cu care a fost onorat. Este la fel de cunoscut la Mioveni, Corabia, dar şi la Bacău sau Iaşi. Dintr-o pictură care-l are ca erou, lucrare realizată de concitadinul său Nicolae CĂRBUNARU, inspiră frământare, meditaţie, profunzimea gândirii cărturarului în lămurirea unor probleme existenţiale şi vă asigur că este întocmai.  
  
Despre Galaţi s-au spus lucruri nedrepte în istorie, după cum s-a scris o carte de marele nostru Ralea despre cele două Franţe, tot aşa putem vorbi despre cele două oraşe Galaţi, despre două populaţii ale Galaţiului. Nu aş consimţi pe deplin la versurile ''Galaţi, oraş cumplit de negustori/În tine stă poetul ca-n Sodoma''. Poate a fost un crâmpei de timp din istoria Galaţilor, dar iată că oameni precum prof.dr. Gheorghe FELEA, este nu o excepţie, ci o certitudine că lucrurile stau cu totul altfel. 
  
Restul argumentelor le veţi găsi în acest volum care aduce în prim plan personalitatea reflectată şi în modestele noastre rânduri. 
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
Prof.dr.Gheorghe FELEA-o personalitatea a spiritualitatii romanesti / Pompiliu Comsa : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 569, Anul II, 22 iulie 2012.

Drepturi de Autor: Copyright © 2012 Pompiliu Comsa : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Pompiliu Comsa
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!