CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Versuri > Spiritual >  

 Pierdutã şi Rãscumpãratã

 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

 

 

Cum aş putea sã fac sã crezi în mine , 

Iubirea mea de calciu, iod şi sare ? 

Cum aş putea prin unghii şi prin vine , 

Sã-ţi picur stropi din stropii mei rãbdare ? 

Ca sã te-nalţi, aproape un Luceafãr, 

Dar precum urci, sã şi cobori în mare ? 

Iubirea mea de calciu, iod şi sare, 

De fiecare datã tot mai teafãr 

De ambrozii şi remuşcãri sublime? 

Ca numai tu, mai mult decât oricine, 

Iubitul meu, sã crezi în mine…  

 

● 

 

Apoi ? Mã strâng pe lângã tine 

Şi te pãtrund cu tinereţea mea. 

Dorinţã, laşitate şi ruşine, 

În bucuria de a te revedea... 

 

● 

 

Şi a venit astãzi rãstimpul 

Când vom împarte şi scãdea : 

- Ia tu clepsidra, mie dã-mi nisipul ! 

-Din fericire, ia-ţi felia ta ! 

 

Ia-ţi şi obiectul dãruit odatã 

Pe douãzeci şi nouã-ziua mea ! 

Eu îmi iau restul, plus mobila toatã 

-Ia, dacã ţi-a mai rãmas sã iei ceva... 

 

Destinul mi-e sã n-am nici un destin. 

Destinul mi-e sã port alte destine ; 

Un geam sã fiu strãlimpede, strãin, 

Sã vã priviţi pe voi prin mine… 

 

Sã nu vã abureascã suflul meu 

Deloc fereastra cãtre lume ! 

Sã nu exist, sã nu fiu eu, 

Sã nu port nici un fel de nume... 

Destinul meu nu-i este dat oricui. 

Mãcar sa nu-i mai bateţi nici un cui ! 

 

● 

 

Ce joc de cuvinte, de gânduri, 

Ce hohot de râs si de plâns, 

Ce întrebãri, ce minciuni, 

Ce regrete viclene în mine-au pãtruns ? 

 

Sunt « doamna frumoasã »şi nimeni 

Nu a zãrit vreo durere din mine ţipând. 

Mã vor deopotrivã bãtrâni şi cei tineri 

Sãruturi lascive cu mine visând. 

 

Acesta mi-e rostul, trãirea, mi-e viaţa 

Dau totul pe-o clipã de vis şi fiori ; 

De unde tristeţea în mine-nfiripã 

Aceste bolnave şi veştede flori !? 

 

Nu mai aud cântând viori 

Şi curcubee nu se mai aratã 

În suflet ; daţi-mi alinãri, 

Daţi-mi distracţii, daţi-mi platã ! 

 

● 

 

Prea greu e petecul de cer 

Care pe creştet mã apasã. 

Sunt prizoniera inimii de fier 

Şi nu mai pot fugi de-acasã. 

 

● 

 

Doar a bãtut la uşa mea şi a plecat... 

Ciudatã întâmplare, nemaipomenitã ! 

Nici un bilet sau urmã n-a lãsat 

Dar inima imi bate aşa de fericitã !? 

 

Parfum de crin alb, busuioc, 

Plutesc în aer proaspate. 

Cine-o fi fost...ce fel de joc ? 

Cine ar fi vrut sã-mi fie oaspete !? 

 

● 

 

Vedeam toţi îngerii şezând de-a dreapta 

Şi cântând: Slãvit, Tu, Doamne sã ne fii ! 

Dar cum nu-Ţi întorceai spre mine faţa 

Am vrut de Tine sã mã apropii. 

 

Aveam podoabã doar pãrul meu lung 

Şi mã simţeam atât de vinovatã ! 

Mi-Ai spus cã pot la Tine sã ajung 

Cãci inima îmi este fãrã patã... 

 

Am mulţumit cum am ştiut cântând : 

-Iisuse, dulcea mea luminã ! 

Şi m-am vãzut ca pasãrea zburând 

Uşoarã cãtre zarea cea seninã... 

 

● 

 

-Floricicã, floricicã, 

Te vãd firavã şi micã, 

Spune-mi cine te-ocroteşte? 

-Domnul meu şi-al tãu, fireşte. 

 

-Floricicã, floricicã, 

Cine-ţi ţese haina ta 

Cu petale de rubin 

Şi cu praf de aur fin ? 

 

-Cine-i meşterul mãiastru ? 

-Dumnezeu din cerul albastru ! 

-Spune-mi cine te hrãneşte 

Şi cu rouã te stropeşte ? 

 

-Cin’te creşte din pãmânt 

Şi te leagãnã în vânt ? 

-Domnul meu şi-atoatesfânt ! 

El mã are-n a Sa pazã 

Cãci la toţi, de sus, vegheazã. 

 

● 

 

-Mi te-a cerut pãmântul prea devreme. 

Mã cert cu el şi-i spun cã-i vinovat... 

 

Îmi strigi din brazdã : -Nu te teme, 

Copilã, pentru tine m-am rugat 

Sã ne-ntâlnim, acolo sus în Rai ; 

Lucreazã, nu ai vreme ca sã stai ! 

 

-Pãrinte al meu, duhovnice şi tatã, 

Îngenunchez, mã rog şi strig mereu. 

Tu neputinţa mea, te rog, o iartã 

Când mã rãneşte clopotul cu plânsul sãu! 

 

Îmi este dor de tine şi de clipe sfinte, 

Prin tine cãpãtam putere… 

Aş vrea sã fie totul ca-nainte. 

Nu mai gãsesc la nimeni mângâiere. 

 

Mai roagã-te, pãrinte încã-o datã 

Sã-nving pãcatul trupului şi eu, 

Sã trec prin restul vieţii fãrã patã... 

-Sã te-odihneascã-n pace Dumnezeu ! 

 

-Când ţi-ofi vreodatã greu, 

Roagã-te lui Dumnezeu ; 

Când vei plânge cu amar, 

Cazi în faţã la altar ! 

 

Ajutorul tãu e Domnul 

Ce le vede, ştie toate. 

Nu cãta sã-ţi deie omul 

Cã şi el ca tine poate. 

 

Rugãciunea e vorbirea 

Omului cu Dumnezeu. 

El ţi-e tatã, El ţi-e frate, 

Nu te va lãsa la greu. 

 

● 

 

Te bucurã Sfinte Andreie şi coboarã 

Ca şi întâia oarã între români... 

Cu drag eşti aşteptat la noi în ţarã 

Sfinţeşte-ne cu ale tale rugãciuni ! 

 

Venit-ai pân’la noi pe mãri, departe, 

Apostole cel mai dintai chemat, 

Sã ne fii tuturora astãzi frate, 

Nãdejde, izbãvire din pãcat ! 

 

Menit sã fii pescar de oameni 

Prin Duhul grãitor de Dumnezeu, 

Cu cine ai putea sã te aseameni ? 

Cum aş putea sã te slãvesc şi eu ? 

 

Ştiind firav aşezãmântul firii, 

O veste minunatã ne-ai adus : 

(Primitã-n schimbul jertfei şi-a iubirii) 

 

-Veniţi, aflat-am pe Iisus

 

● 

 

Sunt tot mai mulţi aceia care 

Vin la bisericã azi, vin la liturghii , 

Duminica şi-n zi de sãrbatoare 

Având la braţul lor copii . 

 

Privind la ei surâde şi ofteazã 

Maicuţa Domnului cu pruncul sãu ; 

Cu mâna-i sfântã-i binecuvanteazã 

Pentru a-i feri în viaţã de cel rãu . 

 

● 

 

Fecioarã şi maicã sfântã, 

Toţi românii azi te cântã 

Cã eşti tare milostivã, 

Preacuvioasã Paraschivã ! 

 

Grabnicã folositoare, 

A Moldovei mândrã floare, 

Sprijin eşti şi alinare, 

Atoatebiruitoare ! 

 

Vin la tine sã se-nchine 

 

 

Credincioşi bãtrâni şi tineri ; 

Tu-i ajuţi şi le faci bine 

Ca şi-in basme, Sfântã Vineri... 

 

● 

 

România-i o grãdinã 

În care Mãicuţa sfântã, 

Semãnând har şi luminã, 

Dã pãmântul roadã multã : 

 

Parascheva din Moldova, 

Filoteia de la Arges, 

Teodora de la Sihla, 

Teodosia Basarab,... 

 

Numai flori una şi una 

Proaspete întotdeauna ! 

Cu miros de primãvarã 

Sfinţesc locurile-n ţarã ! 

 

● 

 

Cand era Iisus pe cruce 

Zis-a: Iatã fiul tãu ! 

Iţi sunt fiicã, Maicã dulce, 

Pune-mã la sânul tau ! 

 

Dã-mi cereascã învãţãturã 

Primii paşi mi-i sprijineşte ; 

Pune-mi vorbe alese-n gurã. 

De tot rãul ma fereşte ! 

 

● 

 

În dimineţi am cugetat laTine, 

La Duhul Tãu rãtãcitor prin stele, 

Şi-am înţeles cã Tu de ani de zile 

Erai îndreptãtorul vieţii mele. 

 

În amãgiri şi-n deznãdejdi viclene, 

A biruit prin mine, braţul Tãu înalt. 

Tu m-ai spãlat de urã, de ruşine, 

Tot Tu m-ai învelit sã-mi fie cald. 

 

Învãţ sã Te descopãr azi în mine, 

În fiecare tãinuit ungher, 

Sã pot alege rãul de ce-i bine, 

Sã mã ridic din beznã cãtre cer ! 

 

● 

 

Spre Tine, Doamne azi ridic 

Cu umilinţã glasul meu 

Şi-n chip de rugãciune-Ţi zic ; 

-Ajutã-mã, cã-mi este greu... 

 

Greşit-am, Doamne peste fire, 

Greşit-am la pãmânt şi cer, 

M-am complãcut în amãgire 

Dar în iertarea Ta încã mai sper ! 

 

 

Asemeni cu tâlharul de pe cruce, 

Îmi recunosc în ultim ceas cãderea 

Şi Te implor, Iisuse dulce, 

Sã-mi dãrui cum ştii mângâierea... 

 

● 

 

Sculatu-m-am in miezul nopţii, Doamne 

Sã mai slãvesc o datã numele Tãu sfânt. 

Sã mã închin în faţa dragilor icoane, 

Plecând genunchii inimii pânã la pãmânt. 

 

Ca sã mã rog sã îmi mai dai şi mâine 

Rãbdare, sãnãtate şi izbândã, 

Pe masã bunãstare, vin şi pâine, 

Sã nu mã dai pentru pãcate la osândã ! 

 

Cãci numai Tie laudã şi-nchinãciune 

Ti se cuvin în orisicare clipa. 

Drept multumire,iti aduc o rugaciune 

Cu lacrimi dintr-o inima smerita. 

 

● 

 

Astazi, Doamne incerc a-Ti spune 

Ca nu prea dau roade bune. 

Degeaba-ncerc sa ma caiesc, 

Faptele ma osandesc. 

 

M-ai poftit la Cina Ta, 

M-ai hranit cu painea Ta ; 

M-ai ierat caci m-ai iubit... 

Eu insa ?Te-am rastignit. 

 

Da-mi sa beau si din pahar 

Vinul Tau dulce- amar ! 

Da-mi sa beau din apa vie 

Sa-Ti pot vesnic sluji Tie... 

 

● 

 

Doamne, Domnule si Tatã, 

Indrazneala mea o iarta. 

Da-mi, Te rog intelepciune 

Si rabdare,fapte bune. 

Da-mi iertare de pacate 

Si izbanda,somn usor. 

Cearta-ma dar nu ma bate ; 

Da-mi si-o mana de ajutor ! 

Hrana si vesmant sa-mi darui, 

Adapost de vreme rea. 

Pe deasupra, iarasi starui, 

Da-mi si mantuirea mea

 

● 

 

Dragostea, Nadejdea si Credinta 

Sunt trei flori placut mirositoare 

Ce infloresc in suflete curate 

Hranite de dumnezeescul soare... 

 

 

 

 

 

Referinţă Bibliografică:
Pierdutã şi Rãscumpãratã / Mariana Bendou : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 198, Anul I, 17 iulie 2011.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Mariana Bendou : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Mariana Bendou
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!