CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Redactia > Autori >  

Olguţa Luncașu Trifan
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Olguţa Luncaşu Trifan  
  
 
Fiica lui Traian şi Ghena Luncaşu, născută la 1 iunie 1971 în satul Ivăneşti, Com Pădureni, Jud. Vaslui.  
Domiciliul actual în Iaşi. Lucrează în cadrul Poliţiei Locale Iaşi.  
Licenţiată în drept, studii postuniversitare (master) în marketing cu susţinerea Lucrării de Disertaţie în 2014 la Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iaşi.  
Scrie poezie, proză scurtă, roman, uneori recenzii.  
Membru titular Asociaţia Literară „PĂSTOREL” Iaşi  
Membru Cenaclu la Distanţă  
Publicaţii autor:  
1. Volum de debut 43 - poezii – bilingv – româno-francez. Editura KITCOM Drăgăşani - Septembrie 2014  
2. Volumul de poezii – Împlinire prin iubire – Editura ROTIPO – Iasi  
3. Romanul – În mâna destinului – Editura ROTIPO Iaşi / 27 septembrie 2015 Panciu -  
4. Pădureni - vatră de istorie şi cultură - Editura ROTIPO Iaşi 2015  
5.Volumul de rondeluri - Vibraţiile Sufletului în Rondel - Editura ROTIPO Iaşi 2017  
  
  
Premii:  
  
1. Premiul II pentru Cap. 1 ( Doar cu tine…) inclus în volumul de autor Împlinire prin iubire la FESTIVALUL DE POEZIE RELIGIOASĂ „CREDO” de la LĂPUŞNA - Ediţia a XV-a, Lăpuşna 2015  
  
2. PREMIUL II - la FESTIVALUL NAŢIONAL DE CREAŢIE „VRANCEA LITERARĂ” – Secţiunea Roman - 2015  
  
3. Premiul 1 – Concursul literar „VEO” pentru proză și poezie – Vitrina cu oglinzi (online) , 2018  
  
4. Diplomă de merit –Editura Liric Graph România -31 August, Ziua Limbii Române, 2018 – An Centenar, pentru contribuția adusă la promovarea GRAIULUI ROMÂNESC în țară și străinătate,  
  
5. Diplomă de Excelență (plachetă) – Primăria Municipiului Iași și Poliția Locală Iași – „Cu ocazia zilei de 1 Decembrie 2018, Ziua Națională a României, în semn de recunoaștere și apreciere pentru activitatea depusă ca scriitor de poezie, proză scurtă și romane și pentru rezultatele obținute la nivelul Poliției Locale Iași.”  
  
6. Premiul Special „Alexei Mateevici” –secțiunea poezie - Societatea Culturală „ Apollon” - România - Concursul internațional de creație literară – poezie și proză scurtă, „Vis de toamnă”, Ediția a VI – a, 2018  
  
 
  
 
A publicat în:  
  
1. Antologia de versuri Nemuritorii cuvintelor 2014 – (Popasuri culturale)  
2. Volumul de proză, Cenaclu la distanţă, Antologie de autori, Dorul de-acasă – coordonator proiect - Ion N.OPREA – 2014 - Editura PIM  
3. Antologia de poezie contemporană : Din livada înflorită a iubirii - coordonator proiect – Ionel MARIN – Editura EMMA -2014  
4. Antologia MAMA – coordonator proiect – Puiu RADUCAN – Editura Autograf MJM -2014  
5. Antologia TATA – coordonator proiect – Puiu RĂDUCANU - Editura Autograf MJM -2014  
6. Antologia Perlele Domnului – coordonator proiect- Puiu RĂDUCAN – Editura Autograf MJM -2014  
7. Antologia CĂPUŞA coordonator proiect - Puiu RĂDUCAN – Editura ROTIPO – 2015  
8. Antologia Poezii de iarnă Colecţia Olăneşti – PR – coordonator – Puiu RĂDUCAN – Editura Antim Ivireanul - 2015  
9. Antologia Poezii de vară - Colecţia Olăneşti – PR – coordonator Puiu RĂDUCAN – Editura ROTIPO – 2015  
10. Antologia Poezii de primăvară - Colecţia Olăneşti – PR – coordonator Puiu RĂDUCAN – Editura ROTIPO – 2015  
11. Antologia Poezii de toamnă - Colecţia Olăneşti – PR – coordonator - Puiu RĂDUCAN – Editura ROTIPO – 2015  
12. Antologia Fiori de Taină - poeme de dragoste – coordonator – Puiu RĂDUCAN – Editura Vital Prevent Edit -2015  
13. Antologia Satule, izvor de dor coordonator Puiu RĂDUCAN –Editura ROTIPO 2015  
14. Volumul de proză, Cenaclu la distanţă, Antologie de autori, Revistele ? Luminoase, instructive şi educative… - coordonator Ion N. OPREA – 2015 - Editura PIM  
15. Volumul de proză, Cenaclu la distanţă, comentarii, Borna sufletului, autor Ion.N. OPREA -2015  
16. Volumul de proză, Cenaclu la distanţă, Antologie de autori, Nu uita… - coordonator Ion N. OPREA – 2015 - Editura PIM  
17. Volumul de proză, Cenaclu la distanţă, Antologie de autori, DINCOACE… DINCOLO…RESPECTUL ! - coordonator Ion N. OPREA – 2016 - Editura PIM  
18. Volum aniversar, Cenaclu la distanţă, Antologie recenzii 84 - Patriarh al scrisului – Ion N. OPREA - Editura PIM 2016  
19. Antologie de proză - 8 – SCRIPTA MANENT – Editura ANAMAROL 2016  
  
- Revista internaţională de cultură Cervantes  
- Revista lunară de cultură Impact editată sub egida SS Târgovişteni şi a UZP din România,  
- Revista internaţională de cultură Peniţa de aur,  
- Revistei de cultură universală Regatul Cuvântului, editată sub egida LSR.  
- Revista Totpal’s Daily News  
- Revista Singur Dandres  
- Revista Bogdania  
- Revista Slova creştină  
- Revista Apolon  
- Revista Luceafărul Botoşani  
- Revista MELIDONIUM  
- Revista Memoria Slovelor  
- Revista Liter Club  
- RevistaTaifas Literar  
- Revista Meridianul Cultural Românesc  
- Revista Surâsul Bucovinei  
- Revista Rapsodia  
- Revista Lohanul  
- Revista Oglinda Literară  
- Revista FEED BACK  
- Săptămânal de opinie informare şi cultură Palia Expres  
  
În sprijinul culturii:  
În luna Decembrie 2014 – iniţiază şi lansează pe internet Campania Copiii din comuna mea doresc să te citească , campanie de colectare de carte, în urma căreia au fost adunate un număr de 1167 cărţi predate pe bază de Act de Donaţie, proces verbal şi listă evidenţă donator – titlu – autor – număr cărţi, Bibliotecii Mihai Eminescu din comuna Pădureni , jud. Vaslui, pentru înnoirea şi completarea fondului de carte al comunei.  
  
Autor al unor prefeţe, recenzii carte, opinii cititor.  
  
Referinţe critice:  
  
 
Un debut de roman, cuceritor  
  
„Încă de la începutul lor, treptele paragrafelor ne conduc fără tăgadă atât spre subiectul în sine cât mai ales spre evidențierea măestriei artistice a autoarei. Stilul ei obiectiv de expunere a subiectului, preponderența unor truisme evidente și nedistanțate de inconveniențele adevărului, ne captează imediat atenția. Imaginația scriitoarei se mișcă repede de la o extremă la alta. Discursul epic devine exclusiv moral, liber prozodic, cu un vibrato emoțional și educațional constant; efectul paradoxal al acestei atitudini critice impune un motiv de bază etico-social frizând un impresionant umanism.[...] Tonul concesiv, fără excese de moralism, este solemn, fără rigidități, contopindu-se în miracolele unei lumi metafizice cu declinări profund altruiste. Reflexivitatea lexicală este deosebit de melodioasă, punând în evidență sentimentul de instinct matern într-o continuă eflorescență al Emanuelei, dominat de o iubire filială suavă și divină.[...]  
O altă calitate a acestei cărți care face ca lecturarea ei să devină interesantă este folosirea așa numitei tehnici a stilului indirect liber... Numai câțiva scriitori clasici români - printre care Sadoveanu, Rebreanu, Slavici, Marin Preda – au folosit-o cu predilecție. Nici Olguța Luncașu Trifan nu a vrut să se lase mai prejos, fără să abuzeze însă de acest stil indirect-liber (caracterizat prin faptul că propozițiile, frazele și, uneori, dialogurile sunt rostite de un persoaj in petto, adică sunt spuse în gând). Autoarea noastră se dovedește o adevărată maestră în folosirea acestui procedeu în anumite situații când ne lasă a pătrunde în gândurile de taină ale Emanuelei. [...]  
Fără nicio îndoială, romanul de debut al Olguței Luncașu Trifan poate fi considerat un mare succes al tinerei scriitoare, care a fost nu doar o simplă încercare să placă celor instruiți, ci un adevărat ghid temperamental spre absolut[...]Avem, firește, nevoie de mai multe creații de acest gen, iar de la tânăra autoare care se mai semnează și OLT, ne putem aștepta oricând la surprize similare sau poate și mai mari.”  
Prof. univ. Cristian Petru BĂLAN – GLEN ELLYN, ILLINOIS - S.U.A Membru titular al U.S.R, al A. R-A. de Științe și Arte  
  
( Fragment de cronică a romanului " În mâna destinului" publicată în volum de autor „Interviu cu Alfred Nobel”)  
  
 
  
„Doamna Olguţa Luncaşu Trifan este, fără îndoială, un condei plurivalent aflat într-o certă şi foarte de apreciat ascendenţă. O reuşită cu totul remarcabilă având în vedere că încă de la primele creaţii a depăşit zonele limitrofe ale existenţei cotidiene şi a intrat, graţie unor site-uri cultural-literare de cea mai bună calitate, în marele circuit al valorilor literare primind semne de încurajare din partea a mii de cititori, mulţi dintre aceştia scriitori atestaţi, cu vechime în profesie. Putem vorbi însă şi de un impact major al lansărilor de carte făcute cu o oarecare timiditate, semn al unei bune educaţii, la care au participat personalităţi proeminente din rândul creatorilor literari din ţară. Consider că autoarea este o poetă de o mare sensibilitate, cu multă profunzime, dar şi cu o remarcabilă eleganţă bine prinsă în versuri de o impecabilă construcţie poetică mai ales că scrie cu predilecţie poezie în formă fixă.  
Creaţia în proză, inclusiv un roman, are la rândul ei forţa suficientă de a atrage cititorul nu numai prin cursivitatea frazei bine şi coerent concepute ci şi prin faptul că în scrierile de acest gen sunt abordate subiecte fierbinţi ale societăţii contemporane cu o măiestrie pe care aş numi-o chiar detectivistică şi o perfectă încadrare a personajelor în limite psihologice rezonabile, însă bine corelate într-o realitate obiectivă care, uneori, duce la semnificative derapaje. Oricum, în tot ceea ce scrie Olguţa Luncaşu Trifan se reliefează cultura autoarei, spiritul de analiză, dar şi de sinteză şi o perspicacitate specială în a prezenta cititorului, prin mijloace literare, complexa interdeterminare între individ şi societate.”  
  
Mihai Batog-Bujeniţă- IAŞI  
Membru al U.E.R. , al U.S.R, al A.C.S.R.  
  
 
Dacă dragoste nu am…  
  
 
  
Încep aceste câteva gânduri cu afirmația Sfântului Apostol Pavel din Epistola întâia către Corinteni, citând: ,,iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător”, fiindcă este relevantă în a defini expresia lirică a poetului ( poetesei) Olguța Luncașu Trifan. Nimic fără Dumnezeu pare să accentueze în versurile sale poeta, fiindcă nu-i așa? Dumnezeu este iubire și din iubire și-a sacrificat singurul său fiu pentru a ne scoate pe noi, oamenii, de sub puterea diavolului, a întunericului, a răului și a ne dărui luminii. Poetă a iubirii, cum însăși autoarea mărturisește ,,cât încă venim și ne ducem/ cât încă trăim să iubim”, a durerii, dar și a trăirilor profunde, a suferinței și a speranței, reușește să se reinventeze prin iubire așa cum primăvara regenerează viața, alternând versul liber cu cel clasic, generează un efect de mesaj poetic aparte. Cu farmecul inocenței, dar și cu siguranța unei experiențe de viață pilduitoare, dă sens și bucurie spirituală versurilor sale. Este o plăcere aproape egoistă să citești aceste versuri măiestrit șlefuite, cu migală și cu artă, niște mici giuvaeruri a căror sclipiri de diamant încântă ochiul și sufletul. Trebuie să amintim și varietatea temelor abordate de la cele religios – creștine la cele patriotice. Într-o lume în care exprimarea poetică pare să fie mai mult licențoasă, frivolă, seacă și ,,dăunătoare sănătății mintale și spirituale”, autoarea găsește stilul și formula prin care mesajul poetic să meargă direct la inima și sufletul cititorului. După ce lecturezi o astfel de carte, realizezi că nu-i totul pierdut în ceea ce privește regenerarea morală și spirituală a societății în care trăim și care alunecă tot mai mult spre prăpastia egoismului și însingurării. Vor fi probabil unii care vor afirma că unele poeme sunt prea descriptive. Poate fi și acesta un adevăr, dar cert este faptul că poeziile Olguței Luncașu Trifan au un ritm dinamic generat de o inimă tainică care pulsează lirism prin arterele poemului. Și nu orice fel de lirism, doar unul de calitate neîndoielnică. Cuvintele, asemenea unor cai de rasă, aleargă libere pe întinderea imaculată a hârtiei dând sens, formă și forță interioară poemelor.  
Scriitoarea Olguța Luncașu Trifan, căci despre o scriitoare adevărată vorbim, se reinventează pe sine în relația cu semenii, prin empatia cuvintelor și prin acuratețea și profunzimea mesajului scrierii sale. Ce poate fi mai înălțător spiritual decât următoarele versuri: “Căci, omule, dat ţi-a fost cuvântul,/ hrană de suflet, alint de mame,/ nu să-l laşi să plece precum vântul,/ nu să-l foloseşti pe post de arme!”, o mărturisire de credință care defineşte un scriitor cu vocație în peisajul literaturii române.  
  
Dumitru BRĂNEANU – BACĂU  
Membru titular USR  
  
 
“Adevărată creatoare de literatură, exigentă cu sine, Olguţa Luncaşu Trifan se informează, cercetează, analizează starea societăţii în care trăieşte şi pe care trebuie să o reprezinte prin scrierile sale. Nu poate rămâne indiferentă la problemele cu care aceasta se confruntă, dar singura modalitate prin care poate lua atitudine, asemenea celorlalţi creatori de frumos, este abordarea realităţilor vieţii în lucrările sale. Prin acest volum de versuri, dar şi prin alte scrieri publicate pe internet, fie poezie sau proză, cel puţin până în prezent, reuşeşte să se manifeste cu evident succes. Iar cuvintele alese, mânuite cu lejeritate, se află într-o reuşită simbioză cu multe figuri de stil, reuşind să dea un plus de forţă imaginii pe care ne-o propune.”  
  
Marian MALCIU - SLATINA  
L.S.R. - vicepreşedinte Filiala Olt  
( Fragment de prefaţă volumul de versuri - „Împlinire prin iubire”)  
  
„Realismul manifestat de autoare nu este un rezultat al impersonalităţii, nu este o dominantă stilistică şi nici opţiune ideologică. Cititorul se va convinge că este în faţa unei descrieri a realităţii înconjurătoare. Sunt pagini de dialog, acţiune şi prezentare, în care se pare că autoarea posedă amintiri pe care nu le-a trăit personal, dar pe care le cunoaşte, fiind adeseori în contact direct cu momentele descrise. Ea abordează povestea vieţii şi influenţa destinului în desfăşurarea acesteia, angajând persoane obişnuite în acţiunea principală, dar şi în altele secundare, care o întregesc sau o explică pe prima, urmărind şi reuşind, până la urmă, să evidenţieze povestea sufletului ori sufletelor individualităţilor private cărora le conferă o anumită semnificaţie morală.  
Olguţa Luncaşu Trifan, deşi se află la prima sa lucrare în proză de mare întindere în spaţiu şi în timp, conştientizează că povestirea este resortul de căpătâi al romanului şi o abordează cu încredere, uneori mai timid, introducând suprapuneri şi întretăieri de planuri, apelând chiar la introspecţie, ca metodă psihologică, reuşind în acest fel să nu se limiteze doar la o descriere de evenimente cunoscute ori create. Amintindu-şi aprecierea făcută cândva de un clasic reprezentativ al literaturii române - Liviu Rebreanu - potrivit căreia „Un romancier trebuie mai întâi de toate să trăiască viaţa”, să aibă experienţa ei multiplă, cu alte cuvinte, autoarea de faţă a pus accent pe observaţia şi analiza atentă a societăţii în care trăieşte, dar şi pe învăţătura oferită de viaţă. Numai aşa se poate înţelege de ce a creat pentru acest roman un personaj special, pe care, firesc, l-a înzestrat cu un profil complet, bine nuanţat în desfăşurarea acţiunilor concrete, pline de realism, pe întreg parcursul scrierii.Stilul ales este promiţător, este exact cel în care se manifestă liber, neîncorsetată de reguli scrise ori doar vehiculate de critica literară. Alăturat atenţiei acordate folosirii corecte a limbii române, acest stil va fi în măsură să placă şi să o recomande publicului cititor, care, cu siguranţă, va aştepta nerăbdător următoarele sale romane şi alte scrieri în proză.”  
  
Marian MALCIU - SLATINA  
- vicepreşedinte al Filialei Olt a LSR -- august 2015 -  
Fragment de prefaţă –roman „În mâna destinului”  
  
Disipări lirice  
  
„Cu un aer de prospeţime şi cu o voinţă auctorială greu de depăşit, Olguţa Luncaşu Trifan bate la porţile literaturii cu câteva cărţi, asaltând genuri şi specii literare diferite, adică îşi susţine ideile în varii domenii: poezie, proză şi cercetare monografică. Ambiţioasele proiecte au prins viaţă prin cărţile recente: 43 (2014), În mâna destinului (2015), Împlinire prin iubire (2015) şi Pădureni – vatră de istorie şi cultură (2015).  
Implicându-se recent şi într-o lăudabilă acţiune „caritabilă” a colectării de cărţi pentru biblioteca comunei natale Pădureni de Vaslui (Campania „Copiii din comuna mea doresc să te citească”), prin aceste apariţii editoriale, Olguţa Luncaşu Trifan vitaminizează cultura locală, dacă mai era nevoie, cunoscut fiind faptul că aici timpul se măsoară-n fapte de cultură şi civilizaţie.[…]  
Atenţia mi s-a oprit asupra cărţilor acestei noi voci în lirica românească pentru că am observat o ascendenţă valorică de la vol. 43, din anul 2014, la cel foarte recent apărut – Împlinire prin iubire, în 2015. Stângăciile începutului în poezie sunt inerente oricărui creator, fac parte din tracul ieşirii în lume, în faţa cititorului, de la care, autorul aşteaptă feed-back-ul cu mare emoţie. Primul volum de poezie, 43, este escortat de trei prezentări de întâmpinare, însă al doilea reduce din expansiune, lăsând prefaţarea sub condeiul scriitorului Marian Malciu, vicepreşedinte al Filialei Olt a LSR, de altfel, „ochiul de veghe” al formării autoarei. În acest sens, Olguţa Luncaşu Trifan plusează prin Cuvântul autorului, simţind nevoia unor lămuriri asupra operelor sale, date cu generozitate virtualului cititor. Personal, am perceput acest prim cuvânt ca pe un poem de natură confesivă, în care valenţele poeziei sunt multiplicate prin prismă cathartică, cognitivă, terapeutică, psihologică. Nu ştiu dacă, la începutul fiecăruia dintre cele douăsprezece cicluri poetice, mai erau necesare alte „lămuriri” (rezumări a ceea ce urmează), deoarece consider că rolul unui artist e nu să-şi explice opera, ci s-o creeze. Artistul se dăruieşte, dar opera umblă singură prin lume.  
Materialul cărţii este distribuit în mai multe părţi denumite suplimentar „capitole”, fiecare centrându-se în jurul unei teme poetice. În succesiunea lor, autoarea urmăreşte un suiş intim şi estetic, de la poezia psaltică la cea ludică, de la invocarea divinităţii din Cap. I. Doar cu tine…, la jocul inocent din Cap. XII. Puţin umor… nu strică. Rugile din Te chem, Doamne!, Rugă către Tine, ori Iartă! se acoperă cu sonuri psalmodiate, inducând stări de pioşenie şi sinceritate. În fapt, eul liric îşi caută calea spre Dumnezeu: „Învredniceşte-mă, Doamne”, „Să te aflu pe tine, să ştiu”, „Să-ţi caut, să-ţi aflu iubirea”, „să rezist”, „să pot”, „să citesc”… După zbaterile ce amintesc de zbuciumul psalmistului arghezian, o smerenie îi potoleşte dorinţele: „Aştept cuminte. Facă-se voia Lui!” (Resemnare).  
Problematica existenţială atinge tema majoră a timpului, niciodată suficient pentru o viaţă de om: „Te rog să-mi dai un strop de timp, cu/ împrumut.” (Rugă către Tine). Sub acelaşi imperiu al lui Cronos, gândul se răsuceşte „înapoi în timp…”, cum zice autoarea în alt „capitol”, înspre părinţi, copilărie, vatra satului natal.  
Unele versuri au aroma imaginilor idilic-paseiste, valorificate în creaţiile lor de către sămănătoriştii Alexandru Vlahuţă, George Coşbuc, Ştefan O. Iosif, altele tind spre imagistica tradiţionalismului interbelic din creaţiile lui Ion Pillat.[…]  
Împărtăşesc optimismul creator al autoarei Olguţa Luncaşu Trifan şi cred că în viitorul său literar se vor adăuga valenţe speciale în cărţile ce se vor aşeza în panoplia-i artistică.”  
  
Prof. Lina Codreanu – Scriitor - HUŞI  
(Fragment de cronică a volumului de poezie "Împlinire prin iubire" publicat în Oglinda Literară – Anul xv, Nr. 170)  
  
 
  
Poeta care a făcut „recurs la fericire”  
  
Născută în anul 1971 la Ivăneşti, sat aparţinător comunei Pădureni din judeţul Vaslui, Olguţa Luncaşu Trifan, a debutat editorial în 2014, pentru ca în 2015 să publice alte trei cărţi, file de monografie, un roman şi un volum de versuri. Mă voi referi de data aceasta la volumul intitulat „Împlinire prin iubire“, tipărit în excepţionale condiţii grafice la Editura Rotipo, Iaşi, 2015.  
Parcă pentru a-şi explica menirea şi vocaţia de poet, fără ca cineva să-i pretindă asta, poeta mărturiseşte în „Cuvântul autorului“: „Ard în tăceri. Îmi rostuiesc lacrimile sufletului în cuvinte, renăscând prin poezie...Prin poezie ard, trăiesc în interiorul meu, dar şi dincolo de mine. Poezia mă ajută să cunosc sufletele oamenilor şi să mă recunosc pe mine în fiecare om întâlnit, să mă redescopăr câte puţin în fiece clipă. Poezia mă echilibrează, mă alină, menţinând verticalitatea, a mea şi, de ce nu, pe a celor ce simt atingerea cuvântului contopit cu neuitarea.“  
Înzestrată cu un talent înnăscut şi cu un simţ al măsurii şi al muzicalităţii, poeta este capabilă să abordeze în poeziile sale orice temă, cu aceeaşi iscusinţă demnă de invidiat. [...] Frumoase şi originale metafore găsim şi în poeziile de dragoste pe care poeta ni le oferă cu generozitate.[...] Olguţa Luncaşu Trifan are puterea şi harul de a căuta şi a descoperi mult râvnitul echilibru dintre bucurie şi tristeţe, dintre lumină şi întuneric, dintre optimism şi pesimism, dintre viaţă şi moarte: „Nu-ţi fie teamă să visezi, / când doar visarea îţi rămâne ! / Nu-ţi fie teamă nici să speri, / când doar speranţa te susţine !“ (Vis şi speranţă - pag.66) sau: „Ne lăsăm pradă vieţii trăită-n dulci lacrimi, / ne temem de fapte, visăm la minuni, / în talgerul vieţii - durerea şi delicioasele patimi. / Nu vrem foc de paie ! Suntem jar de cărbuni.“ (Ardere - pag.127). Citez dintr-o altă frumoasă poezie, doar două strofe, cu regretul că, de data aceasta, spaţiul tipografic pe care-l am la dispoziţie, mă împiedică să citez poemul în întregime: „Pe ulicioare înflorit-au ploi de fericire, / e iarnă cu adevărat, decorul minunat, / sunete pe schiuri alunecă în vale, / natura-i fericită şi-ndeamnă la visare. //...// Ne ninge-a poezie peste poeţi imberbi, / vârcolacii nopţii rod luna de pe cer. / Zăpezi umane cad ca îngerii din nori, / îngeruindu-ne în trupuri, căldura noastră vor.“ (Poeţi imberbi - pag.98).  
Pentru a nu lăsa impresia că Olguţa Luncaşu Trifan scrie numai poezii ce se supun riguroaselor reguli ale prozodiei clasice, citez câte o strofă din două poezii scrise în versuri albe, un stil ce-i permite poetei să lase frâu liber imaginaţiei: „Rănile-mi plângeau / astă-noapte-n palma ta, / în focul acesta lumesc, / îndulcindu-mi amarul / dus de vis, ars de gând, / topită-n lacrimă de scrum, / adunată-n căuşul iubirii“ (Durere - pag. 59) sau: „Paradă militară, / de păsări călătoare, / ce mândre defilează, / tăind cerul în două, către cuibul / din anul trecut“ (Transparenţă primăvăratică - pag.105).  
O sensibilitate uşor perceptibilă, o uşurinţă a versificaţiei, de invidiat, o iscusinţă a „însăilării“ unor metafore ce dau o „culoare“ aparte poeziilor, o imaginaţie ce trădează, de multe ori, resemnare în faţa candorii sau a trăirii la tensiuni ridicate, iată doar câteva dintre caracteristicile care dau o notă distinctă discursului liric al poetei ce semnează, cu majuscule, această carte. Fără îndoială că Olguţa Luncaşu Trifan ştie să facă paşi mărunţi, dar siguri, cu fiecare nou volum de versuri tipărit, pentru ca într-o bună zi, să ocupe un loc de cinste pe un „podium“ al Poeziei. Îi doresc succes deplin şi aştept cu interes viitoarele ei cărţi.  
  
Ioan VASIU – Scriitor şi jurnalist  
Publicat în „Palia Expres” Anul XXI, Nr.2[808]  
  
Informaţiile şi Referinţele critice de mai sus au fost publicate în Vol. III - "UN DICŢIONAR AL SCRIITORILOR ROMÂNI CONTEMPORANI" -OPERA OMNIA DICTIONAR - coordonator- IOAN HOLBAN - Editura TIPO MOLDOVA - 2016  
 
 
  
Referinţă Bibliografică:
Olguţa Luncașu Trifan / Olguţa Luncașu Trifan : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2211, Anul VII, 19 ianuarie 2017.

Drepturi de Autor: Copyright © 2017 Olguţa Luncașu Trifan : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Olguţa Luncașu Trifan
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!