CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Impact > Fantezie >  
Autor: Ionel Cadar         Ediţia nr. 438 din 13 martie 2012        Toate Articolele Autorului

NUMAI DRAGOSTEA NU ESTE DE AJUNS .I.
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
In relatiile de familie, în relaţiile dintre soţ şi soţie pentru o căsnicie durabilă, numai dragostea nu este de ajuns. Familia nu este invenţia omului, ci creaţia lui Dumnezreu Tatăl, constituind celula de bază a societăţii omeneşti. O familie normală este formată din soţ şi soţie. 
  
Biblia, prin cuvântul lui Dumnezeu ne explică cum a fost creată familia: "Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el" Apoi "va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup" se arată în Genesa 2:18-24. Dumnezeu a adus omului femeia creată pentru el, formând astfel prima familie. Principiul veşnic de formare a familiei este repetat în mai multe locuri în Biblie: Matei 19:5, Efeseni 5:31, Genesa 1:27-28, Romani 1:26-27).  
  
In relaţiile dintre soţ şi soţie pentru o căsnicie durabilă, numai dragostea nu este de ajuns, cu toate acestea, dragostea este vitală pentru soţie. Dar cum poate fi oare împlinită această nevoie a soţiei? Răspunsul la această întrebare constitue subiectul analizei pe care o fac mai jos: 
  
Deci, pentru ca nevoia soţiei de iubire a soţului să fie împlinită, soţia trebuie să ofere soţului ei ceea ce el are nevoie cel mai mult. "Incolo fiecare din voi să-şi iubească nevasta ca pe sine; şi nevasta să se teamă de bărbat."(Efeseni 5:33), iată legătura evidentă între Dragoste şi Respect. Aş dori să pun acum o întrebare cu privire la textul de mai sus din Efeseni: Trebuie oare ca soţul să împlinească porunca de a-şi iubii soţia care nu îl respectă, iar soţia să împlinească porunca de a-şi respecta soţul care este neiubitor?.Nu este nici o justificare pentru un soţ să spună: "Imi voi iubii soţia doar după ce ea mă respectă şi nici pentru o soţie să afirme: "Imi voi respecta soţul doar după ce face dovada că mă iubeşte."  
  
c 
  
Atunci când un bărbat simte că nu este respectat de soţia lui, îi va fi foarte greu să manifeste gesturile iubitoare(de iubire) faţă de soţia lui. Atunci când soţia se simte ne iubită, îi va fi foarte deficil să-şi respecte soţul. Când un soţ se simte ne respectat, el va avea o tendinţă naturală de a reacţiona într-o manieră ne iubitoare faţă de soţia sa. Când soţia se simte ne iubită, ea va avea tendinţa naturală de a reacţiona intr-o manieră lipsită de respect faţă de soţul ei. Mai simplu spus: FĂRĂ DRAGOSTE, EA REACŢIONEAZĂ FĂRĂ RESPECT. FĂRĂ RESPECT, EL REACŢIONEAZĂ FĂRĂ DRAGOSTE. 
  
Soţia este cea care se întreabă "Oare mă iubeşte soţul meu la fel de mult cât îl iubesc eu.?Ea ştie că îl iubeşte pe el, dar se întreabă dacă nu cumva uneori el nu o iubeşte pe ea la fel de mult. Aşa că, atunci când soţul manifestă o atitudine (un gest) lipsită de iubire, în mod tipic ea va reacţiona negativ. 
  
In opinia ei, soţul are nevoie să se schimbe, să devină mai iubitor şi plin de grijă. Din ne fericire, modul în care soţia abordează soluţionarea acestei probleme este acela de a se plânge şi de a critica, tocmai pentru al motiva pe soţ să devină mai iubitor. 
  
Din păcate, succesul acestei abordări este aproape nul deoarece un soţ nu se va întreba niciodată dacă soţia lui îl iubeşte tot aşa de mult cât o iubeşte el, pentru că el este sigur de dragostea soţiei lui. In cele mai multe cazuri, această, "neplăcere" este interpretată de către soţ ca lipsă de respect şi uneori chiar dispreţ. In opinia soţului, ea s-a schimbat, numai este acea persoană plină de admiraţie şi aprobare faţă de el. Acum ea nu-l mai admiră şi nu-l mai aprobă şi face totul ca soţul să fie conştient de acest lucru. Astfel că soţul decide să-şi motiveze sotia să devină mai respectuoasă actionând într-o manieră lipsită de iubire şi grijă. Şi bine înţeles că şi această metodă se dovedeşte falimentară. 
  
Apostolul Pavel este foarte convingător atunci când declara că nevoia primară a soţiei este să fie iubită, să i-se arate acest lucru, în timp ce nevoia primară a soţului este de a fi respectat şi de a i se arăta aceasta. Şi Apostolul Petru împărtăşeşte acest punct de vedere cu privire la respectul care trebuie arătat şi acordat soţului de către soţie: "Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru că, dacă uni nu ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor când vă vor vedea felul vostru de trai: curat şi în temere." Soţii despre care vorbeşte Petru sunt fie creştini carnali, fie credincioşi care sfidează Cuvântul lui Dumnezeu, adică neascultători de Hristos. 
  
Dumnezeu nu este deloc încântat de un astfel de soţ şi bineînţeles că un astfel de soţ nu "merită" respectul soţiei sale. Insă observaţi că Petru nu le cheamă pe soţii să simtă respect faţă de astfel de soţi, ci el le dă porunca de a arăta (manifesta) un comportament respectuos faţă de aceştia. Deci, nu este vorba despre soţul ne credincios dacă merită sau nu respectul ei, ci despre sotia care trebuie în mod deliberat (conştient) să-şi trateze soţul cu respect fără niciun fel de condiţie. Să faci ceva ce nu simţi că vrei, să faci este contraintuitiv. De aceia acest pasaj trebuie pus în aplicare doar prin credinţă. 
  
Dumnezeu a poruncit ca soţiile să-şi respecte soţii ca o metodă de a-i câştiga pentru Hristos. Pentru ca pe măsură ce soţul îşi deschide inima (spiritul) lui Dumnezeu, el îşi va deschide inima soţiei sale. 
  
In acelaşi timp, nu este mai puţin adevărat faptul că nici un soţ nu va simţi afectiune pentru o soţie care nu-l respectă, ba chiar arată dispreţ pentru el, care este tot o fiinţă umană. Cheia pentru a creia astfel de sentimente puternice de iubire în soţ pentru soţia sa, este deci prin a-i arăta (demonstra) un respect necondiţionat.  
  
Cercetările Ştiinţifice confirmă Centralitatea principiului Dragoste - Respect  
  
Dr. John Gottman, profesor în Departamentul de Psihologie la Universitatea din Washington a condus o echipă de studiu care timp de 20 de ani au studiat 2.000 de cupluri care erau căsătorite de 20 - 40 ani cu acelaşi partener. 
  
Oamenii aceştia aveau istorii diferite, veneau din medii diferite, aveau ocupaţii şi stiluri de viaţă diferite. Concluzia studiului a relevat însă şi un element comun - conversaţiile lor au scos la iveală "un flux puternic de două ingrediente fundamentale: Dragoste şi Respect. Acestea sunt opusul şi antidotul dispreţului, probabil cea mai corozivă forţă în căsnicie."Concluzia acestui studiu nu face alceva decât să confirme ceea ce este numit cel mai semnificativ tratat de căsătorie al Noului Testament: Efeseni 5:33.  
  
Respectul este cea mai profundă valoare a bărbatului. 
  
Femeile trebuie să înveţe cum să înţeleagă şi să folosească cuvântul RESPECT, deoarece practic, respectul este cea mai profundă valoare a bărbatului.  
  
Intr-un studiu naţional, la patru sute de bărbaţi li s-a cerut să aleagă între două experienţe negative diferite. Dacă ar fi forţaţi să aleagă între: - A fi lăsaţi singuri şi ne iubiţi în lume; - A se simţi inadecvaţi (necorespunzători) şi trataţi fără respect de toţi cei din jur; 75% din cei chestionaţi au ales prima variantă. Nu trebuie să tragem concluzia că bărbaţii sunt indiferenţi la dragoste. Ei sunt conştienţi că au nevoie să fie iubiţi, dar ei simt nevoia să fie respectaţi mult mai mult decât nevoia de a fi iubiţi.  
  
Poate o analogie bună pentru ilustrarea acestui adevăr ar fi cea cu mâncarea şi apa. Ca fiinţe vii avem nevoie de ambele pentru a supravieţui, însă putem trăi mai mult fără mâncare decât fără apă. Pentru bărbaţi, dragostea este ca şi mâncarea iar respectul ca apa. OK, am subliniat destul! Bine: 
  
RESPECTUL ESTE CHEIA DE A MOTIVA UN SOŢ. 
  
O altă ilustraţie bună despre modul în care respectul poate motiva un soţ o găsim în serviciul militar. Atunci când un comandant îşi respectă soldaţii şi crede în ei mai mult de cât cred ei în ei înşişi, aceşti soldaţi vor să fie mai buni, vor să crească, să împlinească potenţialul pe care comandantul îl vede în ei. Astfel de bărbaţi vor să servească. Este şi motivul pentru care este numit serviciul militar. 
  
Şi nu numai că bărbaţii vor să servească, dar ei sunt totodată dispuşi chiar să moară în luptă. Există ceva în foarte multi bărbaţi, ceva ce este creat de Dumnezeu însuşi, care îi face să dorească să lupte şi chiar să moară pentru soţiile lor, pentru copiii lor şi chiar pentru colegii şi prietenii lor. Acest tip de onoare şi loialitate din serviciul militar este activ şi în propriul cămin. Un bărbat bine intenţionat îşi va servi soţia şi chiar va muri pentru ea. Însă nici un bărbat nu asteaptă ca soţia lui să moară pentru el  
  
Desigur că sunt unele soţii care forţează puţin nota. Poate aţi auzit acea replică antologică a unei soţii care îi spune soţului ei: "Dragul meu, tot spui că ţi-ai da viaţa pentru mine, dar numai vorba e de tine (dar nici o dată n-ai făcut asta până acum).Bine-nţeles că aceasta este doar o anecdotă desemnată să pună un zâmbet pe feţele noastre, dar vă rog să vă gândiţi cât de serioasă este totuşi problema, atunci când un soţ care este dispus chiar să-şi dea viaţa pentru soţia lui este tratat cu dispreţ şi lipsă de respect. 
  
O soţie făcea următoarea mărturisire: "Deşi cunosc Biblia de foarte multă vreme şi sunt o persoană preocupată de cele spirituale am fost şocată când am descoperit adevărul care spune că "chiar dacă dragostea înseamnă mai mult decât să fii capabil să mori pentru cineva, este o zi foarte tristă atunci când un soţ ştiind că şi-ar da viaţa pentru soţia lui pentru că o iubeşte, el totuşi aude numai plângerile şi nemulţumirile ei continue."Acest adevăr m-a lovit foarte tare în spiritul meu în ceea ce priveşte căsnicia mea. Am simţit acel fel de ruşine pe care cineva poate s-o simtă atunci când este conştient ca a făcut ceva greşit, că trebuie să-şi ceară iertare şi că e nevoie de mult timp pentru vindecare, dar ştie în acelaşi timp că acea greşală n-o va repeta niciodată." 
  
Revenind la cele două pasaje biblice de referinţă trebuie să amintesc faptul că sunt multe soţii care trec cu nonşalanţă peste aceste versete, punctând faptul că Pavel şi Petru au fost bărbaţi şi deci fără nici cea mai vagă ideie despre ce simte o femeie. 
  
In loc de a argumenta împotriva acestei percepţii vă propun ceea ce un doctor numeşte testarea conceptului de respect necondiţionat faţă de soţi, adică "Testul respectului."El a cerut unui grup de soţii să se gândească la câteva lucruri pentru care îi respectă pe soţii lor. 
  
Multora din acest grup de femei le-a luat destul de mult timp să găsească câteva lucruri demne de respect pentru soţii lor, dar în cele din urmă au reuşit să alcătuiască o listă. Apoi le-a spus să meargă acasă şi atunci când soţii lor nu erau ocupaţi sau distraşi de alte activităţi să spună:"M-am gândit la tine astăzi şi la câteva lucruri pentru care te respect şi vreau doar să-ţi spun că te preţuesc, te admir şi te respect." 
  
După ce spuneau aceasta, soţiile au fost învăţate să nu aştepte nici un răspuns din partea soţului - ci doar să menţioneze ceva ce ei aveau nevoie să audă şi în tăcere să părăsească încăperea. Şi apoi să aştepte pentru a vedea ce se întâmplă. Una dintre aceste soţii marturisea mai târziu că după ce i-a spus soţului ei că îl respectă, a dat să plece, însă n-a reuşit să facă nici doi paşi că soţul pur şi simplu strigând i-a spus: "Stai puţin! Nu pleca! Ce pui la cale? 
  
Din fericire (şi aceasta este un amănunt foarte important), soţia aceasta era deja pregătită să-i spună ce anume respectă la el, aşa că a făcut-o fără reţinere. Când a terminat de spus, soţul ei a zis: "Ştii ce, mă gândeam ca mâine seară să ieşim şi să luăm cina în oraş, ce zici"? Soţia a rămas înmărmurită (stupefiată).Nu era deloc obiceiul soţului ei ca să scoată familia în oraş pentru cină. Ce se întâmpla însă acolo? 
  
Impulsul primsar, fundamental al bărbatului este acela de a servi, în special ca reacţie, ca răspuns al faptului că i se dă onoare, respect. Soţia aceasta îşi onorase soţul, iar el, ca răspuns, dorea să facă ceva cu privire la această dovadă de respect. 
  
Treizeci de minute mai târziu, soţia a auzit zgomot de tăvi şi farfurii în bucătărie. Când a intrat să vadă despre ce e vorba, ce credeţi că a văzut? Soţul ei pregătea cina. Niciodată mai înainte nu făcuse asta. Niciodată! Ce era aceasta? Din nou soţul servea. 
  
La câteva zile de la această întâmplare, soţia aceasta scria doctorului, iniţiatorul acestui test al respectului: "N-o să-ţi vină să crezi! L-am găsit azi pe soţul meu în bucătărie. Mai ai cumva şi alte teste ale respectului, pentru că cred că în felul acesta aş putea obţine şi o vacanţă în Caraibe.  
  
VA URMA  
  
Ionel Cadar 
  
. 
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
NUMAI DRAGOSTEA NU ESTE DE AJUNS .I. / Ionel Cadar : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 438, Anul II, 13 martie 2012.

Drepturi de Autor: Copyright © 2012 Ionel Cadar : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Ionel Cadar
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!