CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Literatura > Recenzii >  

Monica GROSU: „Lecturi în oglindă” sau „ Despre necesitatea şi valoarea unei exegeze constructive - ca punct de sprijin al oricărui demers cultural ”
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Prof. dr. Monica GROSU (născută în 1976) este absolventă a Facultăţii de Litere, Filozofie şi Istorie a Universităţii de Vest din Timişoara, secţia Română-Engleză; doctor în filologie al Universităţii „1 Decembrie” din Alba Iulia, din 2008, cu teza: „Petru Comarnescu – monografie”, coordonator prof. univ. dr. Mircea Popa; Debut publicistic în „Discobolul” (2004); colaborări la reviste literare şi ziare cu articole, studii, recenzii, cronici literare, eseuri critice şi interviuri: „Discobolul”, „Vatra”, „Viaţa românească”, „Luceafărul de dimineaţă”, „Observator cultural”, „Acasă”, „Reflex”, „Oglinda Literară”, „Gând românesc”, „Portal Măiastra”, „Informaţia de Alba”, „Unirea”, „Monitorul Cultural”, „Tânărul scriitor”, „Sebeşul”, „Lumina cărţii”, „Pro Saeculum”, „Polemika”, „Cetatea culturală”, „Steaua Dobrogei”, „Clipa”, Almanahul cultural-ştiinţific „Virtus Romana Rediviva”, „Luceafărul românesc”, „Ethos XXI”, „The Scientific Journal of Humanistic Studies”, „Tracing Back Europe”, etc.  
  
Din anul 2000 şi până în prezent, este profesor titular de limba şi literatura română la Colegiul naţional „Lucian Blaga” din Sebeş-Alba; redactor şi apoi secretar de redacţie la revista „Gând românesc” (2008-2009), redactor al revistei „Universul şcolii” (2010), membru în Asociaţia de Literatură Generală şi Comparată din România, filială a Asociaţiei Internaţionale de Literatură Comparată (AILC), din 2009, iar în 2011 devine redactor al revistei universale de creaţie şi atitudine culturală „Armonii Culturale”.  
  
„Lecturi în oglindă” (Editura Grinta, Cluj Napoca – 2010, 200 pagini) ultima carte, ca şi apariţie literară, a filologului Monica Grosu, este o inedită lucrare de tip eseistic. Structurată în patru părţi, fiecare abordând o categorie diferită a eseisticii literare, lucrarea este unitară şi echilibrată prin modalitatea de formulare şi prezentare a punctelor de vedere exprimate de către autoare. Cele patru părţi ale cărţii poartă câte un titlu sugestiv şi foarte bine ales: partea I –„Sub vârtejul vremurilor – Memorii, Jurnale, Convorbiri” (12 eseuri), partea a II-a – „Tandreţea cărţilor sub abajur. Proza” (9 recenzii), partea a III-a – „Zbor pe cerul poeţilor. Volume de versuri” (10 recenzii), iar partea a IV-a – „Timp rotit în lecturi. – Studii şi cercetări” cuprinde o serie de 13 studii şi cercetări filologice, având ca obiect ample analize asupra operelor unor personalităţi marcante ale literaturii române.  
  
Scrisă sub forma unui mozaic publicistic, cartea Monicăi Grosu reconstituie ansamblul societăţii române contemporane, mai ales a imposibilităţii găsirii punctelor de sprijin şi implicit a echilibrului, care ar conduce la prosperitate (aspect evident mai ales în prima parte). În acest mozaic, ce prezintă societatea românească, sunt rostite nume, precum: Adrian Marino – cu al său jurnal, intitulat: „Viaţa unui om singur” (Editura Polirom, 2010), Constanţa Buzea, cu jurnalul său: „Creştetul gheţarului” (Editura Humanitas, Bucureşti, 2009), Alex Ştefănescu: „Jurnalul secret” (Editura Corint, 2007). În prezentarea punctelor sale de vedere, Monica Grosu porneşte de la analiza specifică şi redescoperă, în spatele aprecierilor sale pertinente şi constructive, repere ale autorului cărţii ori ale destinului acestuia. Scopul în sine al prezentării acestor puncte de vedere este acela de a transforma actul critic într-un document cu valoare istorico-literară, care să reconstituie adevăruri, timpuri, oameni şi epoci. 
  
Eseurile ori recenziile cuprinse în carte acoperă perioada 2007-2010 de activitate a autoarei, inedită fiind îmbinarea de articole de presă cu cronici ori recenziile literare, publicate în reviste de profil. Autoarea „pune sub lupă” scrierile la care se referă, folosind un ton rezervat, detaşat, uşor sceptic şi moderat-apreciativ, argumentat cu puncte de vedere proprii, prin care se detaşează de ansamblul părerilor ori opiniilor deja exprimate asupra operelor analizate. Punctele de vedere strict-personale bine conturate, deşi ar putea fi divergente opiniei generale, aşează într-o lumină nouă - chiar benefică - fiecare lucrare analizată. Exegeza Monicăi Grosu depăşeşte limitele impuse de unele „canoane” lingvistice ori filologice, acordându-şi şansa de a dezvolta un stil propriu, sau de a aborda noi modalităţi de investigare şi cercetare ale adevărului istorico-literar. Important, din punctul de vedere al exegezei în sine, este tocmai acest „tablou clinic” complex şi, de ce nu, complet - de aliniere şi armonizare a punctelor de vedere exprimate.  
  
Aşa după cum este normal, pentru un om care manifestă un profund respect pentru rădăcinile sale, Monica Grosu se opreşte cu generozitate asupra operelor unor scriitori locali (prin apartenenţă) din ţinuturile limitrofe Albei, despre care vorbeşte cu deosebită mândrie: scriitorii Ion Brad, Gheorghe Jurcă, universitarul clujean Vistian Goia sau Ironim Muntean. În incursiunile sale exegetice asupra operelor autorilor evocaţi, Monica Grosu se dovedeşte pe deplin responsabilă de însemnătatea actului critic, întrunind reale calităţi de moderator, observator, analist. Ca şi filolog, se opreşte, cu destulă persuasiune, asupra scrierilor unor oameni de cultură valoroşi. Monica Grosu preferă lecturile tari, esenţiale, vitale pentru o literatură a valorii, a creşterii spirituale, ca hrană zilnică destinată împătimitului de cultură, de uman, de frumos. Comentariile sale, uneori semiobiective, transformă fiecare scriere, în stări inspirate, despre care vorbeşte în şoaptă, fără să agite apele liniştii deja dobândite. Din sferele înalte ale spiritului, Monica Grosu culege esenţele, nectarul fiecărei scrieri în parte, adăugând fermentul necesar şi suficient pentru un demers critic, pe cât de simplu exprimat, pe atât de valoros. 
  
Fiecare carte analizată îi produce exegetului stări creatoare, uneori contradictorii, îmbrăcate în haina unei veritabile ştiinţe. Dacă lucrările sale favorite în proză sunt din aria jurnalisticii, a publicisticii (notele de jurnal, interviurile, mărturisirile, confesiunile – prin care poate reconstitui, mai aproape de adevăr, destinul ori viaţa autorului evocat), lirica sa preferată este cea a unui topos aparte, singularizate de amintiri ori descrieri, cel mai adesea livreşti, având un pronunţat parfum de epos, amintind de scrierile patriarhale ori mitice. De asemenea, exegetul acordă o deosebită importanţă fiecărui discurs liric al autorului, profund meditativ, tacit şi introvertit. 
  
Demersul critic întreprins este cu atât mai valoros, cu cât Monica Grosu se dovedeşte a fi nu numai un rafinat analist al cărţilor asupra cărora s-a aplecat, ci şi un talentat investigator al unei cazuistici literare complexe. Astfel, continuându-şi preocupările de ordin strict filologic, Monica Grosu îşi îndreaptă atenţia asupra unor studii şi cercetări, manifestând un real interes în descoperirea noilor puncte de vedere exprimate de autori. Se descoperă valenţe ori aspecte inedite şi, uneori, chiar elemente surprinzătoare ale universurilor livreşti analizate (demers concretizat – în special - în partea a IV-a a cărţii sale). Favoritul său este - fără îndoială - poetul Lucian Blaga, căruia îi dedică în prezenta carte două analize, sugestiv intitulate: „Lucian Blaga – completări documentare” (la cartea profesorului clujean Mircea Popa: „Lucian Blaga şi contemporanii săi” – Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007) şi „Lucian Blaga în solstiţiul Sânzienelor” (la cartea lui Zenovie Cârlugea: „Lucian Blaga – Solstiţiul Sânzienelor”, Ed. Măiastra, Târgu-Jiu, 2010). 
  
Se poate spune despre „Lecturi în oglindă” că este o carte ale cărei atuuri sunt: stilul minuţios şi atent elaborat, nivelul calitativ ridicat al exegezei, concreteţea şi profunda investigare în documentarea actului critic. Monica Grosu nu întreprinde un act critic, pentru a-şi etala valenţele de exeget, ci dintr-o dorinţă firească de a aduce în atenţie (actualitate): autori speciali, universuri literare unice, valoroase, încărcate de profunde semnificaţii spirituale. Stilul detaşat, imparţial şi evolutiv – caracteristici ale unui scepticism înţelept, face din Monica Grosu un valoros - foarte tânăr – exeget, în peisajul eseisticii literare contemporane. Citându-l pe marele Tudor Arghezi, care afirma: „De obicei, critica literatului incapabil consistă în afirmarea însuşirilor ce lipsesc dintr-o lucrare literară, din pricină că aprofundarea calităţilor evidente îi este dificilă”, se poate spune despre actul critic al Monicăi Grosu, că este întreprins de un literat capabil, care „critică” pentru a valoriza, pentru a esenţializa elementele unei scrieri. Mai mult, marele Voltaire schiţează portretul sintetic şi expresiv al unui exeget veritabil: „Un critic excelent ar fi un artist care ar avea multe cunostinţe şi mult gust, dar ar fi lipsit de prejudecăţi şi n-ar cunoaşte invidia.”.  
  
Se poate conchide că Monica Grosu are calităţile unui astfel de critic: ea este un literat cu un deosebit simţ estetic, ferm şi convingător, pentru care primează opera şi nu autorul, pentru care importantă este valoarea mesajului scrierii în sine. Dincolo de aparenţe, prin acest demers cultural se încearcă şi – de ce nu – se reuşeşte, descoperirea „omului” situat în „umbra” creaţiei sale. Lectura unei astfel de cărţi este o lectură facilă, agreabilă, la îndemână, o scriere atribuită unui autor valoros, care reuşeşte să scrie despre lucruri „mari”, pe înţelesul „celor mici”. „Lecturi în oglindă” este un demers cultural necesar, prin care se reconfirmă valoarea unui „critic” cu un cuvânt cu destulă greutate şi care îşi urmează propria ascensiune, în galeria culturii şi artei române. 
  
Singurul îndemn, ce i-ar putea fi adresat Monicăi Grosu, ar fi cel „rostit ” de însuşi Cicero: „Trăieşte ca un om curajos; iar dacă nu ai noroc, înfruntă-i loviturile cu o inimă curajoasă! ”.  
  
Gheorghe A. Stroia 
  
Adjud - 2011 
  
 
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
Monica GROSU: „Lecturi în oglindă” sau „ Despre necesitatea şi valoarea unei exegeze constructive - ca punct de sprijin al oricărui demers cultural ” / Gheorghe Stroia : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 317, Anul I, 13 noiembrie 2011.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Gheorghe Stroia : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Gheorghe Stroia
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!