CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Redactia > Autori >  

Marian Pătrașcu
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
MARIAN PĂTRAŞCU  
 
– Curriculum vitae/Profil de autor –  
 
I. Locul şi data naşterii:  
 
Satul Grebleşti, comuna Câineni, judeţul Vâlcea, 01 ianuarie 1953;  
 
II. Domiciliul actual:  
 
Râmnicu Vâlcea, str. Independenţei, bl. 11, sc. A, ap. 14, tel. 0350429361, 0766226074, e-mail patrascu53@gmail.com  
 
III. Studii şi perfecţionări:  
 
¤ 1968-1972: Liceul „Nicolae Bălcescu” Râmnicu Vâlcea, actualul Colegiu Naţional „Alexandru Lahovari”;  
 
¤ 1972-1977: Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică din Institutul Politehnic Iaşi, Secţia „Chimie” – specializarea „Chimia fizică a macromoleculelor” (anul V);  
 
¤ 1983: Curs de perfecţionare – „Instruirea responsabililor cu activitatea de perfecţionare profesională a angajaţilor din cercetare şi proiectare” – Ministerul Industriei Chimice, Direcţia „Învăţământ”, Bucureşti;  
 
¤ 1986: Curs postuniversitar – „Catalizatori şi procese catalitice în industria chimică şi petrochimică”, Institutul Politehnic Bucureşti – Facultatea de Chimie Industrială;  
 
¤ 1988: Curs de perfecţionare – „Instruirea asistată de calculator pentru utilizarea microcalculatoarelor în limbaj BASIC” – Centrul de Perfecţionare a Cadrelor din Informatică Bucureşti;  
 
¤ 1991: Curs de perfecţionare – „Management şi marketing” – A. S. E. Bucureşti;  
 
¤ 2004: Instruire – „Programul de dezvoltare a finanţării rurale din România” – Departamentul Agriculturii din SUA, Universitatea Iowa, SUA – USAID, SAPARD – România, Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, Craiova.  
 
IV. Activitatea profesională:  
 
¤ 1977-1989: Centrul de Cercetări Râmnicu Vâlcea – chimist (1977 – 1981), cercetător ştiinţific (CS) (1981 – 1988), cercetător ştiinţific principal gr. III (CP III) (1988 – 1989), şef de colectiv „Cercetare PVC şi Copolimeri” (1984 – 1989);  
 
¤ 1990-1991: S. C. HERVIL S. A. Râmnicu Vâlcea – chimist principal proiectare tehnologii de vopsire, cauciucare şi injecţie poliamide şi poliuretani;  
 
¤ 1992-1994: S. C. INCERCHIM S. A. Râmnicu Vâlcea – CP III, şef de colectiv „Cercetare PVC”;  
 
¤ 1994-1996: S. C. OLTCHIM S. A. Râmnicu Vâlcea. – CP III, şef de colectiv „Cercetare PVC”;  
 
¤ 1997-1999: Centrul de Cercetare OLTCHIM, şef de laborator „Cercetare PVC”;  
 
¤ 1980-1985: Raportor pentru România la CAER pentru tema de cercetare „PVC şi copolimeri ai clorurii de vinil”;  
 
¤ 1982-1989: Secretar al Comisiei de Polimeri din cadrul Institutului Central de Chimie Bucureşti;  
 
¤ 1982-1999: Membru al Societăţii de Chimie din România;  
 
¤ 1990-prezent: preşedinte de onoare al Societăţii Inventatorilor din România – Filiala Vâlcea;  
 
¤ 1999: pensionat;  
 
¤ 2001-2003: Universitatea Bucureşti – Facultatea de Chimie, colaborare la două programe MATNANTECH (Materiale polimere pentru nanotehnologii);  
 
V. În perioada activităţii profesionale am depus/avut:  
 
¤ muncă de cercetare pentru perfecţionarea tehnologiilor de fabricaţie ale policlorurii de vinil-suspensie (PVC) şi polimerilor sulfidici lichizi (PSL) din cadrul Combinatului Chimic Râmnicu Vâlcea/S. C. OLTCHIM S.A.;  
 
¤ colaborări la elaboarea tehnologiilor de fabricaţie ale produselor clorosodice şi clorurii de vinil, la testarea la prelucrare a noilor sortimente de PVC-S şi PSL şi stabilirea unor noi domenii de utilizare ale acestora (cu Institutul de Cercetare pentru Prelucrarea Cauciucului şi a Maselor Plastice Bucureşti/INCERPLAST S. A., ICECHIM Bucureşti), la stabilirea unor corelaţii structură-proprietăţi în cazul PVC-S (cu Institutul de Chimie Macromoleculară ,,Petru Poni” Iaşi, Institutul de Chimie Cluj-Napoca), la elaborarea unui medicament trofic pe bază de bioxid de siliciu – ,,Trofosil” (cu Spitalul Militar Iaşi);  
 
¤ contracte de cercetare pentru perfecţionarea tehnologiilor de fabricaţie ale altor întreprinderi (Combinatul Chimic Turda, S. C. CHIMCOMPLEX S. A. Borzeşti);  
 
¤ muncă de cercetare pentru asimilarea garniturilor din cauciuc poliuretanic (colaborare cu Facultatea de Chimie Industrială Iaşi) şi pentru protecţia internă a acumulatorilor hidraulici (la S. C. HERVIL S. A. Râmnicu Vâlcea);  
 
¤ experienţă în activitatea de documentare, elaborarea de studii de literatură/sinteze documentare (PVC, PSL, apa oxigenată, pesticide, produse clorosodice), traduceri (engleză, rusă, spaniolă, italiană, franceză). În momentul pensionării, fondul documentar al Laboratorului ,,Cercetare PVC” din cadrul Centrului de Cercetare OLTCHIM era format din peste 8 000 de articole, cărţi şi monografii şi peste  
 
6 000 de brevete, majoritatea referitoare la sinteza şi prelucrarea PVC, fond achiziţionat personal în proporţie de peste 75% (a continuat munca de documentare a mentorului său dr. ing. Peter Glück, fostul lui şef în perioada 1977-1980).  
 
VI. Activitatea ştiinţifică:  
 
¤ 16 lucrări de specialitate publicate;  
 
¤ 22 de brevete de invenţie obţinute;  
 
¤ 66 de comuncări ştiinţifice prezentate la diverse manifestări ştiinţifice, inclusiv  
 
peste hotare (1981 - Kaluş, fosta URSS - ,,Primul congres pentru PVC al ţărilor membre CAER”; 1995 - Beijing, Weifang şi Qingdao, China - vizită de lucru şi schimb de experienţă; 1998 - Halkidiki, Grecia - ,,Primul congres de chimie al ţărilor din sud-estul Europei”);  
 
¤ 198 de lucrări tehnico-economice (referate de lucrări de cercetare, procese tehnologice, propuneri de aplicare, sinteze de literatură tehnică).  
 
VII. Activitatea culturală:  
 
¤ 1990: debutul în publicistica politică şi de atitudine. Următorul articol a fost publicat abia în 1997, perioada 1990-1997 fiind una de acumulări şi sedimentări culturale şi politice (în 1991 m-am înscrie în PNŢCD, nutrind un profound respect pentru pentru Corneliu Coposu, în partid militând de pe poziţii monarhiste; în 2008 m-am autosuspendat din PNŢCD ca urmare a apropierii acestuia de PDL şi Traian Băsescu);  
 
¤ 2003-prezent: vicepreşedinte al Asociaţiei ,,Pons Vetus” pentru Dezvoltarea Ţării Loviştei. Sunt membru fondator al acestei asociaţii alături de Dumitru Gogiu şi Mihai Sporiş;  
 
¤ 2004-prezent: membru al Societăţii Culturale ,,Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea. Am devenit membru al acestei societăţi la îndemnul lui Mihai Sporiş şi Costea Marinoiu, care mi-au remarcat activitatea în cadrul Asociaţiei ,,Pons Vetus” şi la unele manifestări culturale la care am luat parte după pensionare;  
 
¤ 2004: am început documentarea pentru ,,Monografia comunei Câineni, judeţul Vâlcea” care a apărut în 2008. La 20 ianuarie 2005 urmau să se împlinească 500 de ani de la atestarea documentară a comunei Câineni, prilej cu care conducerea Asociaţiei ,,Pons Vetus” ar fi dorit să lanseze monografia comunei, sarcină care s-a dovedit a fi imposibilă pentru realizarea unei lucrări serioase, care a fost publicată abia după trei ani;  
 
¤ 2008-2012: vicepreşedinte al Societăţii Culturale ,,Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea, alături de Petre Cichirdan, preşedinte fiind regretatul Costea Marinoiu;  
 
¤ 2005-prezent: membru al Forumului Cultural al Râmnicului, responsabil cu cercetrea ştiinţifico-tehnică. Am devenit membru al acestui ONG cultural la solicitarea lui Gheorghe Dumitraşcu, secretar general;  
 
¤ 2006: protagonist al celei de-a 4-a ediţii a manifestării ,,Personalităţi culturale vâlcene” organizată de Clubul Oamenilor de Cultură, Ştiinţă şi Artă din cadrul Forumului Cultural al Râmnicului, la propunerea lui Gheorghe Deaconu, directorul clubului, care mi-a remarcat două studii publicate în acelaşi an în revista ,,Studii vâlcene”;  
 
¤ 2006-prezent: redactor şef-adjunct al revistei ,,ForumV”;  
 
¤ 2006-prezent: secretar al Societăţii Independente a Persoanelor cu Handicap (SNIPH) Vâlcea. Sunt organizator şi participant activ al Cenaclului Literar-Artistic “Petale” al SNIPH Vâlcea.  
 
În cadrul Forumului Cultural al Râmnicului am fost organizatorul a două ediţii (2009 şi 2011) ale mesei rotunde cu tema ,,Cercetarea ştiinţifico-tehnică din judeţul Vâlcea – prezent şi perspective”. Ca reprezentant al Societăţii Inventatorilor din România – Filiala Vâlcea, am participat cu stand de prezentare şi comunicări la trei ediţii ale Salonului Regional al Cercetării organizat în cadrul HERVEX. (2009-2011).  
 
Am susţinut numeroase comunicări şi conferinţe la diverse manifestări social-culturale (ex.: Tradiţie şi educaţie şi Ţăranul roman şi fermierul occidental – Simpozionul ,,Simfonia munţilor. Drumul crucii” – Vârful Faţa Sfântului Ilie, 1950 m, 22-24 august 2003; Beniamino Faoro – un expert în dezvoltare montană, la lansarea cărţii ,,Românul şi felul lui de a fi” de Beniamino Faoro şi Ion Mărginean, Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul Vâlcea, 26 noiembrie 2003; Ştiinţa – componentă culturală, şedinţa lunară a Societăţii Culturale Anton Pann, Râmnicu Vâlcea, noiembrie 2004 etc.).  
 
M-am implicat în organizarea manifestărilor legate de evenimente istorice şi/sau tradiţionale cum ar fi Posada – 1330, Primul Război Mondial, Târgul de la Titeşti, Mica Unire, 1 decembrie 1918 etc.  
 
Am fost inclus în „Dicţionarul scriitorilor români de azi”, Editura Porţile Orientului Iaşi, 2011, pag. 393 (editori Boris Crăciun şi Daniela Crăciun-Costin) şi selectat (2012) cu un fragment din romanul neconvenţional „Viaţa ca o provocare” (Editura Fortuna Râmnicu Vâlcea, 2010) pentru a fi inclus în „Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume – STARPRESS, 2013”, ediţie bilingvă româno-germană (editor Ligya Diaconescu, Montreal, Canada).  
 
În iunie 2014, am câştigat premiul al II-lea la un concurs de literatură pentru românii din întreaga lume organizat de revista „Starpress” (editor-şef Ligya Diaconescu, Montreal, Canada), unde m-am înscris cu cinci povestiri.  
 
VIII. Bilanţul activităţii culturale:  
 
– peste 150 de articole, studii şi texte literare (proză, poezie, eseu) publicate în ziare şi reviste;  
 
– o monografie („Monografia comunei Câineni, judeţul Vâlcea”, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2008, coautor: Nicolae Daneş);  
 
– un volum de povestiri autobiografice („Condamnat la viaţă”, Editura Silviana  
 
Râmnicu Vâlcea, 2009);  
 
– un roman autobiografic („Viaţa ca o provocare”, Editura Fortuna Râmnicu Vâlcea, 2010);  
 
– o antologie publicistică acoperind perioada 1990 – 2010 („America e de vină, trăiască America!”, Editura Fortuna Râmnicu Vâlcea, 2010);  
 
– subcapitolul “Cercetarea ştiinţifico-tehnică” din ,,Enciclopedia judeţului Vâlcea”, coordonator: Ion Soare, vol. I – „Prezentare generală” (Editura Fortuna Râmnicu Vâlcea, 2010) şi vol. II – „Oraşele” (Editura Fortuna Râmnicu Vâlcea, 2012);  
 
– capitolul „Comuna Câineni” din „Enciclopedia judeţului Vâlcea”, coordonator: Ion Soare, vol. III – „Comunele” (în curs de apariţie).  
 
Martie 2015  
 
Referinţă Bibliografică:
Marian Pătrașcu / Marian Pătrașcu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1546, Anul V, 26 martie 2015.

Drepturi de Autor: Copyright © 2015 Marian Pătrașcu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Marian Pătrașcu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!