CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Manuscris > Jurnal >  

Jurnal de Atelier I - Fragment din Scrisori din Mileniul III către Prinţesa X - Scrisoarea Nr.144 (partea a doua)
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

Foto: Steaua arzătoare cu opt raze ( ulei pe carton) 1997  

Dacă vreţi să mă gasiţi, căutaţi-mă în soarele din piept numit suflet. Dacă nu mă veţi găsi, nu disperaţi, căutaţi-mă în statuile fotonice. Şi dacă nici în aceste statui al memoriei nu mă veţi găsi, căutaţi-mă în memoria pulberei stelare; acolo locuiesc eu, într-o “Stea arzătoare cu opt raze”  

(SMC- Jurnal de Atelier, 2012)  

Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor,  

Dragi prieteni,  

în continuare, public partea a doua a Scrisorii Nr.144. Pentru a ne trezi cât mai repede din somnul cel de moarte prin „anamnezis”, şi din fricile păcatului împotriva spiritului (Atenţie! Am spus doar din fricile păcatului împotriva spiritului, nu şi din frica de Dumnezeu, Atotputernicul), voi încerca să vă scriu acum şi câteva mici fragmente din profeţiile pământenilor noştri şi în mod special din profeţiile vechilor popoare solare ale Americii Centrale. Iată ce ne spune o profeţie astecă:  

„Tristă va fi faţa soarelui...Scurtă va fi bucuria vieţii, a anunţat nevăzutul, cel care are mamă, dar nu are început: Oameni îmbrăcaţi (n.n: „în fier negru din cer”) vor veni peste noi, vor stăpâni pământurile noastre şi ne vor ucide...Când rasa aceasta ciudată va termina de ţesut pânza de păianjăn (n.n: Internetul), ne vor închide în case cenuşii şi pătrate, pe un pământ sterp, şi în acela case vom muri de foame, frig, frică şi întuneric...Nimeni nu va avea scăpare...Multă mizerie va fi în anii în care va domni lăcomia. Oamenii vor deveni scalvi. (n.n: pe pământurile lui Mamona Monsanto). Lumea se va goli de oameni, se va micşora şi va fi complet umilită şi nimicită...”  

Acum, iată şi o profeţie mai pământeană, contemporană cu noi:  

„Dacă ai ochi, să vezi. Peste tot, ori unde ai merge, vei gasi tot mai mulţi oameni nedoriţi, neiubiţi, neîngrijiţi, respinşi de societate, complet uitaţi, coplet rămaşi singuri. Aceasta este cea mai mare sărăcie a ţărilor bogate”, ne avertiza prin 1986 Maica Tereza de Calcuta, de origine albaneză, trezită de mesagerii luminii cu o sută de ani mai devreme decât noi.  

„ Tu trebuie să fi sfant în poziţia în care te afli, iar eu trebuie să fiu sfântă în poziţia în care m-a pus Dumnezeu. Aşa încât nu e nimic extraordinar să fi sfânt. Sfinţenia nu e luxul câtorva. Sfinţenia este o obligaţie pentru mine şi pentru tine. Noi am fost creaţi pentru aceasta.” ( am citat tot din inepuizabila Maica Tereza )  

Cu riscul de a deveni acum în ochii dumneavoastră un sculptor nebun după „Coloane infinite, Imagini-Regine, Coroane regale şi alte Stele arzătoare cu opt raze”, mă declar un monarhist absolut, convins prin descendenţa spirituală a Cârmuitorilor Eonici. Căci după o cercetare a formelor sculpturale vreme de peste 40 de ani, am descoperit singur că sunt şi eu doar unul dintre voi. Daţi-mi voie, aşadar, să mă ofer mai întâi în rolul de emisar paleo-creştin, ca să le sting „paleoconservatorilor” „lampa lui Lenin”, care, din neştiinţă, încă mai pâlpâie în fitilul lui Karl Popper. Apoi, cu voia dumneavoastră, să mă fac interpretul unei profeţii revelatoare, de monarhiei absolută, eonică, mesianică şi stelară, ca să vă pot spune ceea ce urmează:  

„...Departe, în adâncimile cerului un Soare uriaş se naşte acum. Forma, căldura, lumina şi energia lui iradiantă şi tot mai puternică o veţi vedea în curând în Stâlpul Central, numit „Coloana soarelui de vis”. Roiuri de popoare, înghiţite în sfera de puterea a Timpurilor Moderne şi a tehnologiilor ultramoderne, vor veni să vadă această minune a lumii noi. Şi tot mai mult această nebuloasă umană se va transforma, prin această „Coloană a soarelui de vis”, în „oameni fotonici”, printr-un nou proces de separare a luminii din bioluminiscenţa soară. Din nefericire, în marele momente de afirmare a formei, existenţei şi beatitudinii, doar sufletul apolinic s-ar părea că e pregătit să absoarbă ca pe o băutură divină această bioluminiscenţă solară şi idealul de frumuseţe umană măntuitoare de lumi.”  

Oameni buni, vă mărturisesc, cu mâinile pe soarele din piept numit suflet, că eu vă iubesc pe toţi, cu sufletul la gură! Dar, pentru numele lui Dumnezeu, treziţi-vă şi voi odată din somnul cel de moarte prin „anamnezis”, ca să puteţi, mai întâi, să vă stingeţi unul altuia „Lampa lui Lenin”, apoi să puteţi vedea cu adevărat, în visele voastre cele mai intime, prin Stâlpul Central, cum această „Coloana a soarelui de vis” adună razele şi împrăştie lumina din lumină, prin bioluniniscenţa ei creatoare de lumi noi! Vă implor, dar ce...Doamne iartă-mă, mai pot eu găsi în mama voastră, dacă nu ieşiţi odată afară din sistemul acesta globalist şi globalizat şi corupt până-n măduva oaselor, care vă ţine captivi şi orbi, surzi şi ologi în singurătatea „sono-atomică” prin negarea negaţiei ! Opriţi Istoria cele mai mari înşelătorii umane, care v-a castrat eonul imaginaţiei, ca să puteţi coborâ la Prima şi Ultima Staţie finală – Sfântul Soare! Alungaţi negurile istoriei din ghearele „Ultimului Soare negru de ură, înainte de 2081”, ce se hrăneşte, în chiar clipa aceasta, cu inimi omeneşti ascunse acum în piepturile voastre de aramă şi de plumb, în „Ultima Noapte de dragoste, Întâia Noapte de război” - ca să vă puteţi scoate unul altuia (în „Noaptea de 72 de ore”), plumbul din suflet şi arama lămurită în „focul stelar”!  

Oameni buni, vă implor, dar credeţi-mă şi pe mine când vă spun, că nu mai pot să ţin prelata nesfârşită a cerului desfăşurat în toate sensurile posibile...e grea ca lutul, cortina şi prelata asta neagră şi nocturnă şi roasă toată de molii...cănd văd cum trec prin gaurile ei concentrice toate fantomele văzduhului, dezlănţuite în Noaptea cea mai lungă...când văd cum cad şi trec prin ea cohorte întregi de îngeri şi de demoni, de barbari şi demoniţe, de zei şi de zeiţe ale pământului...când văd şi ştiu cum cad şi trec din spaţiul sublunar, supus corupţiei, în spaţiul supralunar, şi invers proporţional cu pătratul distanţei dintre Pământ şi faţa nevăzută a Lunii...când văd cum cad Îngerii de lumină din Cerul Hyperboreei într-un Cosmos demonizat...cad în sus şi în jos si în toate părţile deodată...şi credeti-mă şi pe mine că nici eu nu mă simt prea bine...  

Dar mai bine...mai bine să-mi „terraformatez” căderea din Hyperboreea verde-albastră şi argintie de cristal, în Gradina Maicii Domnului, în Creasta Anilor din Hardeal...Ca să nu se mai spargă odată Bolta de Cristal, ori să cadă iar Coroana aceea roşie şi colţuroasă peste Palatul Vulturilor de clestar...Cer, aşadar, Excelenţelor şi Domniilor Voastre, să vă căutaţi fiecare în sângele vostru pe Femeia care naşte una din cealaltă acelaşi copil cu o faţă de soare în două mâini, din care se naşte, în chiar clipa aceasta, un alt Copil, cu o Dublă-Faţă, divină şi umană, una de Soare iar cealaltă de Lună întoarsă mereu spre o Simplă Coloană şi Coroană Cristalină a Soarelui de vis! Da, asta cer eu acum Domniilor Voastre, să o căutaţi pe Lilith...şi pe Maria Magdalena din Dinastia Merovingiană...şi pe Femeia aceea venită din cer, numită Pasăre Măiastră...Dar mai bine...mai bine să o căutăm cu toţii în inima noastră pe Maica Domnului, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, cea care a împreunat pe Dumnezeu cu oamenii de lumină şi s-a înalţăt la cer prin puterea îngerilor de bioluminiscenţă solară fără de sfârşit!  

Ave Maria, graţie plena!  

Cer Domniilor Voastre, aşa cum de altfel v-am cerut mereu prin toate articolele şi scrisorile mele, să vă creaţi singuri, prin noile Culturi matrifocale paşnice, solare, propria dumneavoastră Hologramă cosmică, apoi să vă conectaţi prin „Bila de memorie” la universul social-planetar şi galactic-universal, în aliniament cu Centru galaxiei noastre solare şi cu cel de-al doilea Soare uriaş din cel de-al doilea Centru extragalactic din Pleiade. Faceţi lucrul acesta şi veţi vedea minunea cea mare. Veţi vedea cum pogoară Maica Domnului înapoi pe planeta Pământ, prin Stâlpul Central de Lumină, şi prin „Coloana soarelui de vis, în Grădina Măririi din Creasta Anilor din Terra Mirabilis !  

Astfel, vom reuşi împreună să contemplăm Templul Soarelui, care nu e altul decât cerul-pământesc. Şi singurul nostru Templu Divin care ne-a mai rămas de explorat acum: Templu Dragostei, al Meditaţiei, al Contemplării şi al Eliberării (TDMCE)! Al eliberării noastre definitive - prin cel de-al cincilea soare, soarele mişcării – al eliberării din cele cinci cicluri al devenirilor (fizice, chimice, genetice, biologice şi informaţionale ), din ciclul reîncarnărilor (minerale, vegetale, animale, umane şi spirituale) şi din veşnicul balans între mai bine şi mai rău a celor mulţi...Da, cam prea mulţi, şapte miliarde de oameni, pentru un singur Sat Planetar, într-un singur Stup. Dar veţi vedea că se poate, dacă Stupul va fi Eonic, transparent şi solar.  

De aceea, cer Excelenţelor şi Domniilor Voastre, să Ieşiţi afară, în chiar clipa aceasta, din „spaţiul sublunar”, să Intraţi în „spaţiul supralunar”, de origine solară...şi apoi, de acolo, de Sus, să porunciţi Soarelui uriaş să-şi trimită din adâmcimile cerului Fiii şi Fiicele soarelui pe planeata Pământ, ca să ne lumineze Calea, Adevărul şi Viaţa, drumul orbilor şi singurătatea „sono-atomică” în care suntem angrenaţi toţi acum, dar absolut toţi, cu viii şi cu „morţii electrici” laolaltă!  

Cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin, asta cer vă eu acum, Excelenţelor şi Domniilor Voastre! Să Contemplaţi soarele din piept numit suflet, suprapus peste Soarele Central din inima voastră luminată cu o lumină verde-albastră, de bioluminiscenţă solară şi stelară. Şi să vă rugaţi aşa: „O, Soare, văzător singuratic, fiul lui Prajapati şi frate cu Fiul Soarelui uriaş din Pleiade, Tu, care controlezi totul în Cer şi pe Pământ, împrăştie-ţi razele de bioluminiscenţă solară peste noi, adună-ţi lumina din lumina sufletelor de lumină fără de sfârşit, ca să putem vedea în Coroana de Lumină cea mai nobilă formă a Ta...acolo, Sus, acele persoane care colcăie de fiinţe înnaripate, şi aici, jos, acele fiinţe de lumină din lumina care întrece toate luminile, care suntem noi, Atlanţii din Carpaţi !”  

Oameni buni, solari şi mistici şi bătuţi în cap cu leauca şi cu scara creaturală, şi veniţi dintr-un neam mândru şi ars...mândru, pentru că ştim din ce sânge şi din ce amestec de fiare şi de zei solari ne tragem...şi arşi, pentru că în urmă cu 26.000 de ani am fost şi noi arşi în „Holocaustul Amazoanelor”...am fost arşi-macinaţi-tescuţi şi purificaţi de Lemurieni şi apoi înnobilaţi de Zeii noştri Atlanţi uriaşi veniţi din Pleiade, şi apoi iarăşi spălaţi în toţi aceşti ani în apele Celor două Lune, una care a fost pe cer în vremea regelui Pelasgos şi a reginei Larisa, dar care acum nu mai este, iar cealaltă este chiar Luna actuală şi sora Ei mai mică, „blocată mareic” de Luna lui Saturn, care încă ne mai scaldă şi acum în apele memoriei şi al uitării ( în „Scăldătoarea Bethseda”), prin Minunata doamnă a lunii arginti, pe numele Ei adevărat, Diana-Luna-Hecate! Şi totuşi, eu cred că noi toţi, la origine, am fost, suntem şi vom fi mereu Copiii Soarelui ! Noi toţi suntem veniţi în lume din Soarele uriaş din Pleiade, de peste 26.000 de ani. Şi dacă o fi să cadem de pe lume în „Noaptea asta de 72 de ore”, vom cădea exact aşa cum am venit în lume, pentru că pe noi nimeni nu ne mai poate schimba acum, suntem nemuritori şi indestructibili.  

Dragi prieteni,  

Anul galactic se încheie în data de 21.12.2012! Peste exact 31 de zile, după o Noapte de Cristal de 72 de ore - o Noapte, desigur, simbolic consacrată Cerului Cristalin; consacrată doar pentru cine are ochi de văzut semnele arbitrare şi simbolurile consacrate - vom parcurge împreună, începând cu această Noapte de Cristal, Marea Trecere, în sens invers, din universul tehnologic (care ne va elibera către nimic) în universul Artei-transformării, în evoluţia naturală a ştiinţei viului, cu toată ştiinţa genetică în dotare, cu armele şi cu sufletul viu la purtător...Şi tot atunci, în chiar Noaptea asta de Cristal, care va să vie în inimile noastre, după Voinţa fiecăruia dintre noi, tot atunci, spuneam, se vor întoarce pe Pământ Fiii şi Fiicele Soarelui din Pleiade în Cetăţile noastre solare din Terra Mirabilis. Aceştia vor purta cu ei un toiag de aur ce se termină în partea de sus cu o „Troiţă - Rezonator stelar de bioluminiscenţă solară”, înfăşurată în steagul tricolor românesc...  

”...Când Porţile Cetăţilor solare se vor deschide, de către soarele din piept numit suflet, în locul acela unde va Voii să înfigă toiagul de aur din prima lovitură, urmează să se întemeieze, în chiar locul acela, noul Regat de Aur!...”, spune cartea sfântă.  

„...Urcaţi pe tronul regal al României din Terra Mirabilis, Regele Soare Mihai I al României, Regina Ana a României, Principesa Moştenitoare Margareta a României şi a Terrei Mirabilis, Principele Consort Radu de România şi Principele Nicolae al României, aceştia vor Voii să se poarte asemenea tatălui lor, fratele geamăn Regele Soare Atlant din Fortăreaţa Carpatică întors din Pleiade, care prin Voinţa sănătoasă a acestuia ne vor da lumină, limpezime şi căldură, vor alunga ploaia şi burniţa (n.n: otrăvite de GMO Monsanto şi provocată artificial cu tehnologia Haarp), vor ajuta culturile naturale să înflorească din nou, vor înmulţii turmele sănătoase şi nu vor lăsa să treacă nici o zi fără să viziteze lumea din noul Regat de Aur al României – Terra Mirabilis..., mai spune cartea sfântă”.  

„ ...Şi unde nu vor încerca să înfigă toiagul de aur, (n.n: având drept simbol această Troiţă-RSB) ! Pământul nu-i va primi, iar Ei vor căuta mai departe în lumea nouă, spune cartea sfântă...!”  

„...Se vor căţăra prin sate îndepărtate şi prin ţancuri (n.n: ţancuri=zgomote ascuţite şi asurzitoare, cu rezonanţă metalică), vor traversa podişuri şi munţi şi vor trece prin ape vijelioase şi tulburi. Şi tot ce vor atinge cu picioarele lor marea Familie Regală se va schimba în aur, (n.n: prin aceasta Troiţă – RSB): pământurile aride vor deveni mănoase, mlaştinile vor seca, iar vadurile se vor umple de ape limpezi şi de peşti. În zori vor fi însoţiţi de gâştele sălbatice, iar la asfinţit de condori...”  

„...În sfarşit - în apropierea Muntelui Sacru Kogaionu din Munţii Piatra Craiului şi a Muntele Sfânt din Creasta Anilor din Grădina Măririi, acolo unde în Stâlpul Central octogonal va fi adăpostit în Templul Soarelui Chivotul sfânt, iar în Chivot Codexul Razelor Atlanţilor din Carpaţi şi Inima Reginei şi a tuturor „Reginelor Amazoanelor” din toate timpurile - când Fiii şi Fiicele batrânului Rege Soare Atlant vor înfige toiagul de aur, Pământul îl va înghiţi şi un Curcubeu mare cu zece culori se va arăta pe Cerul ce nou. Acest Curcubeu va fi simbolul consacrat al noului nostru Legământ cu Dumnezeu, cu Soarele uriaş din adâncimile cerului, cu Coroana Regală din Cerul Cristalin şi cu noii oamenii solari din Terra Mirabilis...”  

„...Si tot atunci, în chiar clipa aceea, primul dintre români va spune surorii şi femeii lui:  

- Să adunam lumea şi pe toţi românii de pretutindeni!”  

„...Între lanţul muntos din Fortăreaţa Carpatică şi podişurile Transilvaniei, se vor aduna lume multă şi români de pretutindeni. Toţi vor urma pe batrânul Rege Soare Mihai I al României. Toţi vor crede în Marea Familie Regală, unită şi puternică. Căci strălucirea cuvintelor şi a ochilor batrânului nostru Rege Soare ne-a spus de cănd s-a întors în ţără că Fiii şi Fiice Regelul Soare nu mint niciodată, că ceea ce trebuia să se întâmple s-a întâmplat, şi că ceea ce se întâmplă acum, în chiar clipa aceasta, este scris să se întâmple. Toţi românii de bună credinţă îi vom însoţiti aşadar până în locurile unde ne aşteptă, nenăscut încă (n.n: adică, în plan virtual, noua Casă Comună Europeană Virtuală), nemuritorul Oraş Sacru - ATLANTISUL - ORAŞUL COROANELOR din Terra Mirabils!, mai spune cartea sfântă.”  

„Traiască Regele Soare !  

Traiască Familia Regală !  

Trăiască România Mare !  

Trăiască Terra Mirabilis !  

Trăiască Atlanţii din Carpaţi!  

Românii să trăiască !  

La Multi ani, Majestate !”  

Dragi prieteni,  

Om fi noi, românii, cea mai săracă ţară din Uniunea Europeană acum...săraci şi mistici şi veniţi dintr-un neam mândru şi ars...mândri, pentru că ştim din ce sânge şi din ce amestec de fiare şi de zei solari ne tragem...şi arşi, pentru că am fost şi noi arşi în „Holocaustul Amazoanelor”...arşi-macinaţi-tescuţi şi purificaţi de Lemurieni, apoi înnobilaţi de Zeii noştri Atlanţi, uriaşi, veniţi din Pleiade, şi apoi spălaţi în apele Lunii de Minunata doamnă a lunii arginti, pe numele Ei adevărat Diana-Luna-Hecate...Om fi noi, românii, un amestec de paleo-creştini mistici cu un păgânism apolinic şi dionisiac...Dar ce mare noroc să te naşti român, cu aşa mari strămoşi şi strămoaşe, într-o ţară verde numită de toţi comentatorii antichităţii Terra Mirabilis! Dar ce mare noroc, spuneam, să te naşti român, solar, şi să mai ai şi un Rege şi o Regină în ţară! Un rege ajuns la onorabilă vârstă de 91 de ani, trecut ca un Leu prin foc şi sabie, un Atlant solar şi venusian, care a negociat cu Responsabilii Pământului, a stat la masă cu Stăpânii Lumii şi a traversat cu demnitate istoria celei mai mari înşelătorii umane. Orice s-ar spune despre faptele istorice petrecute în trecut, Regele Mihai este Regele nostru, al românilor.  

Cine ar putea să ne demonstreze nouă, românilor, că generalul acela care a condus armata română peste graniţele ţării şi a luptat pe ambele fronturi, şi care până la urmă s-a dovedit că era de origine evreiască, ar fi fost, vezi Doamne, mai bun decât Regele nostru, Mihai I al României? Să fim serioşi, domnilor! La urma urmei „urmei de zenit”, un general valorează exact cât un general şi nimic mai mult. Iar un Rege valorează cât un popor de regi şi de regine biologice, peste care guvernează Regele şi Regina în Stup. Guvernează în Stup, şi chiar şi deasupra Stupului, prin externalizare, prin hipercomunicarea ADN-ului primordial al Regelui solar şi a Reginei solare cu ADN-ul poporului său solar.  

Dar s-a demonstrat şi ştiinţific, domnilor, lucrul acesta acum. Dacă, de exemplu, externalizezi regina dintr-un stup, la o anumită distanţă de acesta, albinele-lucrătoare îşi continuă lucrarea în stup, datorită reginei-matcă, care continuă să le dirijeze activitatea albinelelor, prin inducţia electromagnetică transmisă albinelor în chiar hipercomunicarea ADN-ului lor. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Regele nostru Mihai şi Regina Ana, au fost externalizaţi forţat de regimul comunist, scoşi afară din Stupul lor. Dar lucrul nedrept şi strigător la cer, este faptul ca au fost externalizaţi mult prea mult timp, 50 de ani de exil, vă daţi seama, ceea ce a determinat cea mai grea suferinţă umană, în egală măsură, atât pentru Rege şi Regină, cât şi pentru poporul româ. De aceea consider că, tocmai datorită aceastei mari suferinţe umane, pricinuită în egală masură, atât Familiei regale cât şi poporului român, se cuvine să considerăm acum întreaga Familie Regală românească o Familie Regală solară şi martiră, iar poporul român un popor regal, solar şi martir.  

Regele este Rege! El rămâne veşnic, Unsul Divinităţii, al Cârmuitorilor Eonici. În comuniune permanentă cu sufletul poporului său, El este reprezentantul Sfântului Soare pe pământ şi chipul Coroanei din cel de-al noulea cer, Cerul Cristalin, care se află în mintea divină. Înţelepţii şi marii artişti care iubesc fără măsură lumea aceasta au pătruns acest simbol consacrat. Căci numai Soarele din piept numit suflet are entităţi de selecţie. Sunt convins că Ceasul Cosmic al istoriei noastre milenare e aproape şi lucrează pentru noi acum. În curând, prin Voinţa bunului Dumnezeu şi al iubitei noastre Familii Regale, vom deveni o mare naţiune pe harta lumii noi, alături de Marea Familie Regală a viitoarelor State Unite ale Europei !  

În Anul galactic 2012 – anul de „graţie cosmică”, dar în acelaşi timp şi anul de „(dis)graţie politică”, pe care îl traversăm acum, în acest moment greu al istoriei, la limita suportabilităţii existenţei popoarelor din UE - pentru a crea un echilibru dintre forţe, în războiul declanşat deja între forţele infernale şi cele cereşti ce se petrece, în chiar clipa aceasta, în sufletele, în inimile şi în minţile noastre, dar şi pentru a creea o bună stabilitatea geopolitică în UE şi întreaga lume, aflată în criză de Proiect-pilot de nouă Civilizaţie umană, se cuvine să medităm cu toată responsabilitatea la cele două mari modele de civilizaţie umană: Monarhia şi Republica.  

Poate că ar fi bine ca USA să renunţe la „paleoconservatorismul” ei de faţadă, o moştenire grea, de familie anglo-saxonă, ocultată sau condamnată la o sclavie perpetuă, prin dezumanizarea constituţională, mai întâi a negrilor, prin segregare, apoi a întregii Americi, şi se întoarcă definitiv la vecheile ei tradiţii solare, la perechea primordială Adam-Eva, ocultată în urmă cu cinci sute de ani. Iar Europa să redevină prin noua întregirea a statelor ei, ceea ce a fost dintotdeuna – Leagăn al Civilizaţiilor Lumii - Şi o Monarhie absolută, condusă de o Cultură Matrifocală paşnică, solară, din vechea Europă, prin perechea primordială Zemora-Zamolxis & Eve-Nor-Leukipe & kleitho-Poseidon. Şi să terminăm odată pentru totdeuna cu republica asta aşa zisă „Republică Universală”, care funcţionează după o formă arhaică de „comunism al femeilor”(de origine lunară (D3+DLH) după modelul de Republică a lui Platon din Grecia antică, care de 2500 de ani ne-a adus numai războaie fratricide şi mari necazuri în toate statele lumii. Republica lui Platon, care, aşa cum se ştie, a fost transformată apoi în cele mai periculoase experimente şi utopii politice, care îşi au esenţa în „Paradisul prin distrugerea omenirii”, sub forma comunismului, fascismului şi capitalismului, nihilist, pur şi vulgar, din seminţia al lui Abel şi Cain, şi care operează prin genocid economic şi cultural, la nivel social-planetar.  

Dragi prieteni,  

v-am scris această scrisoare adresată Excelenţelor şi Domniilor Voastre,cu 31de zile înainte de Marea Trecere din 21.12.2012, ca să nu am mustrări de conştiinţă că nu contribui la măreţia omului cu umilele mele forţe şi arme artistice, sau că nu ajut umanitatea şi Familia Regală românească, căruia îi aparţin prin sămânţa Artei-transformării. V-am scris această scrisoare, poate ultima din corolarul meu de “144 de Scrisori din Mileniul III catre Prinţesa X”, ca să nu mai trăim în viitor ca nişte bărbaţi rataţi şi rătăcitori prin lume, ori ca nişte mame de popoare vândute şi sacrificate genetic prin ţări străine. Rataţi sunt toţi acei oameni care acţionează conform unui program politic în care nu mai crede nimeni. Şi vânduţi sunt toţi oamenii care şi-au vândut capul cu preţul inimii şi inima cu preţul capului. De aceea, orice obiecte, lucruri sau fiinţe vândute îşi pierd jumătate din valoare. Numai valoarea soarelui din piept numit suflet viu, nu se poate înjumătăţii.  

V-am scris, spuneam, această ultimă Scrisoare cu speranţa că, în final, vom reuşi împreună să instituim Civilizaţia Iubirii pe pământ, cu sentimentul dragostei de Adevăr şi Dreptate, între Dumnezeu şi neamul nostru românesc. Căci Dumnezeu e Dumnezeu pentru toate neamurile şi popoarele din lume, nu numai pentru unul singur. Vă reamintesc, ce v-am scris de altfel şi în Scrisoarea nr.143, că Dumnezeu e Marele Eon din care îşi trag seva, existenţa, forma şi beatitudine toate neamurile şi popoarele din lume. Iar Arta-transformării este chiar felul în care Dumnezeu se descoperă omului în jocul Lui serios - “Iocari serio” - cu Cosmosul, cu Cerul Cristalin şi cu oamenii, prin amestecul celor două sămânţe divine de lumină din lumina ce întrece toate luminile. Adică prin amestecul celor două celule din perechea primordială Adam-Eva &Zemora-Zamolxis, care atunci când se unesc într-o singură celulă, vine Dumnezeu şi pune Scânteia divină, pentru a rămâne veşnic unite prin Good angel cu Fiica dragostei în Terra Mirabilis. Cine are urechi să audă! Şi Ochi să vadă!  

Mulţumesc Domniilor Voastre pentru interesul acordat operelor mele de sculptură şi acestor Scrisori, pe care sper să-l pot merita în întregime sau măcar într-o oarecare măsură.  

Cu sinceritate şi admiraţie, sculptor, Constantin Milea Sandu  

Aşa să ne ajute Dumnezeu!  

E-mail: cmileasandu@yahoo.com; tel: 0744994454;  

Referinţă Bibliografică:
Jurnal de Atelier I - Fragment din Scrisori din Mileniul III către Prinţesa X - Scrisoarea Nr.144 (partea a doua) / Constantin Milea Sandu : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 690, Anul II, 20 noiembrie 2012.

Drepturi de Autor: Copyright © 2012 Constantin Milea Sandu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Constantin Milea Sandu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!