CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Manuscris > Foileton >  

INTERVIU
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVIU CU MAESTRUL  

NICOLAE N. NEGULESCU:  

ATINS DE VIRUSUL NEFAST AL MONDIALISMULUI, MENTALUL TÂNĂR, FRAGIL, ESTE SUPUS DEZINTEGRĂRII.  

DAR, FONDUL GENETIC NU S-A EPUIZAT. ALTE DIMENSIUNI SPIRITUALE VOR IMPREGNA, CÂT DE CURÂND, TERRA...”  

 

1-AB: Stimate şi dragă Maestre NICOLAE N. NEGULESCU – ne cunoaştem, ca vreme măsurată de calendare, nu de prea multă vreme, şi nu “faţă către faţă”, ci prin intermediul Internetului…Şi, totuşi, citind şi aprofundând opera domniei voastre (mai cu seamă, poemele, fireşte!), simt că ne cunoaştem chiar de mai multe rânduri de vieţi! Sunt sigur că, în anterioarele încarnări, am fost, oareşicum, fiinţe gemelare…!  

Dar, ca să avem oarece rânduială în interviul nostru (cu toate că rânduiala se va impune, de la sine, când e vorba de un Iniţiat, precum sunteţi domnia voastră!), vă întreb (nu doar de curiozitate, ci SPRE PILDUIREA noilor generaţii!): când şi de ce aţi simţit nevoia să urmaţi “studii complementare, în filosofie metafizică, filosofie orientală, istoria religiilor, mitologie” (cum se afirmă în C.V.-ul domniei voastre, şi cum am constatat eu însumi, „PE VIU”!), când şi de ce aţi simţit nevoia spirituală de a învăţa şi aprofunda „ebraica (aramaica), sanscrita şi greaca veche, intensificându-şi cercetările în Istoria doctrinelor filosofice creştine, filosofia antroposofică, arta divinaţiei, orientalistică, cosmogonie, astrologie, hermeneutică şi heraldică...” – până ce v-aţi trezit...<>"!!! – ...tocmai în aceste vremuri care, cum zice ţăranul român arhaic, „au stârpit de Duh”...vremuri ale aculturalizării planetei Terra, ba chiar...ale anti-culturalizării?!  

 

NNN: Frate drag, pentru a păstra distanţa dintre adevăr şi părere (neînţeleasă suficient de omul “concret“, care şi-a uitat primordiile), reproduc un text personal , aflat în cuprinsul cărţii oglinditoare de conştiinţe << MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ LITERARĂ ,VOL.II >> - cu subtitlul << Scrisul ca religie la Români, în preajma Anului 2000 >> , publicată în Editura CHARPATIA PRESS, Bucureşti 2008, sub magistrala semnătură a regretatului Artur Silvestri :  

<< ŞI TOT ZIDESC DIN CUVINTE O BISERICĂ>>.  

Adevărata şi inegalabila învăţătură prin care am fost iniţiat ca scriitor – şi nu numai , mi-a fost dăruită într-o Academie Cosmică, de unde izvorăşte Lumina Iubirii Divine.  

Acolo în nemărginire, cântă Îngerii Domnului “din chimvale şi din alăute“.  

Şi, tot de acolo, m-au proiectat pe o Rază – înzestrat cu acel har, Seniorii Ierarhiilor , prin voia Tatălui, în templul matern al maicii mele născătoare Tudora – Viorica.  

Nu am ieşit oricum, întru această (a câta ?) lume , ci guvernat de cifra sacră 7 , a anului 1949 : “M-am născut / de şapte ori câte şapte / într-o grotă / cu Biserica în ferestre“ - cum mărturiseam eu, mult mai târziu, într-un poem.  

Aşa a fost, fraţilor, adevărat spun . Într-un demisol închiriat, mi-au văzut bunicile Ioana şi Alexandra , pentru întâia oară, chipul. Şi în ferestre, se reflecta de peste drum , Duhul Bisericii cu Hramul Sfântului Nicolae.  

Nu îi e îngăduit oricărui prunc să crească pe sunetele clopotelor...  

În semnul Crucii Cardinale a dimensiunilor terestre – în perioada jună , am gravitat literar sub Zodia Săgetătorului, în jurul constelaţiilor Stănesciene şi Soresciene; dar , în timp, am avut şi alte evoluţii ciclice, polarizate de reflexele altor galaxii lirice universale , cum ar fi : Lorca, Seferis, Ungareti, Tagore.  

De ce scriu ? Din dorul de Eternitate şi tot zidesc din cuvinte o Biserică , la altarul căreia, Îl Slăvesc pe Dumnezeul meu..  

O voi lăsa moştenire generaţiilor viitoare, fiindcă este vie Biserica neamului.  

Pentru cine scriu ? Pentru toată Creaţia Divină din care fac parte.  

Sigur că , acest conţinut exoteric, tulbură neofiţii şi ereziaţii din zona inferioară (stătători între contrarii) , care nu pot vedea dincolo de oglinzi, Răsăritul Scânteii Răsunătoare de Lumină.  

Aşadar, Lumea Fizică, în care învăţăm să ne trăim misterul vieţii, este proiectată pe un sferoid planetar viu, al Pluralităţii Lumilor ; sferoid desprins, ca un glob incandescent, din Soarele Galactic, în timpul metamorfozelor ontice, ce se roteşte pe orbita sa cu 106000 km pe oră, fiind permanent impregnat de cele 62 Octave ale sublimelor vibraţii cosmice.  

Încă înainte de naştere, fiecare copie umană poartă în sine Ordinea şi Armonia Legii Divine ; dar, potrivit Poruncilor Legii , menirea Peceţii Proiectului Regal este individualizată de Forţele Arhetipale.  

Aşa încât, eu fiind şi în Lumea Gândului Concret, mi s-a pregătit Calea Înţelegerii, printr-o tainică revelaţie ; adică mi-am asumat trecerea prin structuri spirituale milenare.  

Spiritul meu era însetat de Cunoaşterea Adevărului ...  

Fiind chemat la Înţelegerea Transcendenţei, am “înotat“ fără preget, prin esenţele primordiale, din izvoarele limbilor.  

Chiar dacă s-au rostit în graiuri omeneşti, cuvintele limbilor străvechi, Cuvintele Limbilor Etern- Testamentare, nu au putut fi atinse de moarte ! Ele sunt guvernate de Fiat-ul Luminii Creaţiei...  

Stârpirea de Duh“ nu este alt/ceva decât o desacralizare a omului etern, căderea lui în beznele tenebrelor luciferice ; iar incapacitatea insului contemporan , stăpânit de farmecul reprezentărilor iluzorii , poartă o diagnoză maladivă.  

Ne întrebăm : ce poate rezulta dintr-o “cunoaştere“ raţională nesigură, relativă, condiţionată de limite ? Cu siguranţă, o astfel de involuţie profană, ascunsă în spatele numelor , este sortită apusului.  

 

2-AB:Sunteţi ctitor al atâtor reviste de cultură! Este un lucru de-a dreptul „MIRABIL”, după vorba Profetului LUCIAN BLAGA! Am onoarea să fiu unul dintre colaboratorii celei mai recent-ctitorite reviste a domniei voastre, cu un nume splendid, de un romantism à la Novalis: „REGATUL CUVÂNTULUI”! Dar nu înţeleg de ce simţiţi nevoia să vă prezentaţi, în caseta Colegiului de conducere şi redacţional: „EX-director de imagine la publicaţia "Raţiunea", EX-vicepreşedinte al Filialei Oltenia a Ligii Scriitorilor Români, EX-redactor-şef al revistei "Literaria"…Ce este cu aceste…”EX-uri”?! Sunt ele semnul unor reminiscenţe nostalgice, ori semne ale unei camuflate mânii retrospective…? Sau CE?!  

 

NNN:Sigur că EX-urile amintite produc, în profunzimile unor orizonturi mentale, formulări interogative. Dar nu este aceasta prima provocare la confesiune...  

Semnul reprezentat nu are încărcături nostalgice , şi nici împovărătoare tensiuni retrospective.  

El (semnul), configurează trepte / etape / direcţii distincte de orientare şi evoluţie spirituală , intrate deja în constelaţia arhitecturii istorice.  

Deci, vorbim despre forme de manifestare spirituale, productive, desfăşurate, de la singular la universal, prin vitraliile creaţiei.  

 

3-AB: Care este opinia domniei voastre, în legătură cu avântul luat, în zilele noastre, de tracologie/zalmoxianism, de studiul originilor noastre sacrale? Este expresia unei frustrări identitare, al unei răzvrătiri faţă de modul cum suntem trataţi, de lumea europeană, ca Ţară şi ca Neam?  

 

NNN: Sunt ipostazieri, treziri, renaşteri spirituale ale unor curente genuine de gândire, generate de substanţa timpului activ, care ţin de orizontul cosmogonic; sunt acte cuprinzătoare, ascendente, cu adânci rezonanţe paterne, manifestate în faţa existenţei.  

Studiul originilor noastre sacrale “ poartă icoana sufletului dacic esenţializat.  

Frustrări identitare?“  

“Răzvrătiri?“  

Nu au motivări temeinice.  

Suntem unica seminţie terestră de zalmoxieni, neatinşi de criză identitară !  

 

4-AB: Vă rog mult să acceptaţi (şi, dacă nu o acceptaţi, măcar să mă iertaţi că v-am pus-o!) o întrebare care, pentru unii, azi, este considerată ca fiind “incomodă”: faceţi parte din vreo lojă masonică a Iniţierii, regulară sau iregulară?  

Ştim că Francmasoneria modernă încearcă să inducă omenirii terestre ideea că lumea contemporană trebuie să urmeze un anume drum. După opinia domniei voastre - care este/va fi, de fapt, acest drum? Ţine el cont de legile sacre ale evoluţiei spirituale?  

NNN: Cheia Porţii Misterelor nu se află în vuietul aventurii dialogului.  

Doar Geniile Raselor cunosc Adevărata Unire într-o Unitate Superioară; restul aşteaptă sub umbra Luminii...  

Marea Vestire Şi Descoperirea Glorioasă nu a fost dată duhurilor mincinoase.  

Văd ritualiştii obscuri Comoara Sinelui Regal reflectată în toate lucrurile ?  

Ştiu ei Taina Aurelor Purificate ? Dar despre Irizările Diamantului ?  

Cine a “plâns cu lacrimi de diamant / pe un munte de flăcări“, nu se poate dezbrăca de Lumină, în loje francmasone.  

Nu i se permite căderea în ispita rătăcirii labirintului.  

Eu urmez Calea Celor de Lumină şi a Celor din Lumină cu puteri ascunse, nu pe cea a  

iluminaţilortereştri , care pregătesc înfricoşătorul haos al omenirii, ignorând şi sfidând  

Sacralitatea Legii.  

Slăviţi-L pe Dumnezeul Cel Adevărat!; invocaţi în corul inimilor Iubirea şi Iertarea Hristică !  

 

5-AB: V-aţi “împlinit mult doritele călătorii documentare prin India şi Tibet” – şi întreţineţi „contacte permanente cu iluminaţi din reputate Cancelarii creştine din Sfântul munte Athos, Institutul biblic USA, Academia regală din Marea Britanie, Lamaserii tibetane, Ashrame indiene”. Ce opinii dezvoltă aceste înalte instanţe spirituale terestre, despre viitorul evolutiv (sau involutiv!) al umanităţii?  

NNN: În călătoriile mele de completare şi confirmare iniţiatică, am străbătut teritorii invadate de excesive frământări laice.  

Pentru mulţi, era necunoscută noema teocentrică. Unii dintre acei trăitori de la periferia Lumii concrete, confundau superstiţia cu experienţa intimă, mistică, dinlăuntrul credinţei.  

Dar, rugătorii harici, credincioşii smeriţi, contemplau şi adorau graţia epifanică.  

Toţi îşi trag obârşia din esenţe scripturale comune, infuzate de Evanghelii Cosmice, devenite canonice.  

6-AB: Iată ce am aflat, răscolind printre aprecierile de care v-aţi bucurat şi vă bucuraţi, în această efemeră, dar meteorică trecere, pe suprafaţa planetei Terra:„Aprecieri literare:  

  • Printr-o scrisoare din 30 iunie 2008, primită de la Palatul Elisabeta, Majestatea Sa Mihai I, Regele României, l-a felicitat pe poetul N. N. Negulescu prin Secretarul sau Executiv Alice Ionescu, pentru publicarea volumului de poeme "Ochiul de foc".
  • În anul 2007, volumul "Lacrimi de diamant" a fost aureolat în spaţiile consacrate ale celor două celebre biblioteci: "Fundaţia Nobel" şi "Institutul Herder".

Premii şi diplome obţinute  

  • Certificate of Appreciation in recognition of valuable contributions to the culture by Math & Sciences Department of the University of New Mexico - Gallup Branch for 2008-2009
  • INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PARADOXISM AVANGUARD MOVEMENT IN ARTS AND SCIENCE - BOARD OF DIRECTORE does hereby recognize that Nicolae N. Negulescu HAS BEEN CHOSEN FOR DISTINGUISHED ACHIEVEMENT IN PARADOXISM AND HAS BEEN CONFERED AN HONORARY MEMBERSHIP - President Dr. Florentin Smarandache, University of New Mexico (11.27.2010)

...În primul rând, aş fi curios care a fost atitudinea spirituală a domniei voastre, faţă de aprecierile regale, admirative, ale Majestăţii Sale Regele MIHAI I, transmise prin „Secretarul sau Executiv Alice Ionescu, pentru publicarea volumului de poeme <>"?  

 

NNN: Regele este Rege ! Rămâne Unsul Divinităţii, al Cârmuitorilor Eonici.  

În această Koinonia (comuniune) a sufletelor se află şi Chipul Coroanei.  

Înţelepţii au pătruns simbolul.  

Acum păstrez amintirea înţelesului şi semnul aprecierii regale.  

Dar, se cuvenea sursa directă...  

 

7-AB: Evident, urmează o a doua dorinţă interogativă… – şi aş fi deosebit de onorat şi încântat, dacă aţi dezvolta răspunsul: fiind domnia voastră evidenţiat de către Societatea Internaţională de Paradoxism, fondată de celebrul (şi nu degeaba!) domn prof. dr. FLORENTIN SMARANDACHE (de la Universitatea din New Mexico/SUA) – cum apreciaţi mişcarea paradoxistă internaţională (mai ales că zilele acestea a ieşit, “de sub teasc”, volumul al VII-lea al Antologiei Paradoxismului Internaţional)? Are viitor, această (aparent!) stranie mişcare a Duhului Uman Terestru – PARADOXISMUL – sau nu? Şi dacă da, în ce fel vedeţi domnia voastră influenţa sa, asupra Spiritului Uman Terestru Contemporan?  

NNN: Dragul meu, Curentul Paradoxist are rădăcini adânci în geografia literaturii universale.  

La noi , acest gen a fost experimentat, cu o anume motivare spirituală, de Nichita, Sorescu,  

Paraschivescu.  

Distinsul prof. Dr. Florenttin Smarandache stimulează doar funcţia generativă.  

Este căutată forţa de proliferare şi forţa revelatoare a cuvântului .  

Paradoxismul respinge categoric artificializarea. Uneori , presiunea internă a combinaţiilor  

Paradoxe , ia amploarea unor seisme lingvistice, cu suflu, halou şi iradiaţie...  

Însă printr-o răbdătoare alchimie stilistică se obţin esenţe.  

Între infinit şi finit sunt multe microuniversuri creatoare în evoluţie .  

Stranietatea paradoxistă constă într-o uimitoare intensie lăuntrică în materia spaţială, deci forţa sa gravitaţională este centripetă, nu centrifugă !  

Seamănă cu o gaură neagră care, înghite tot - refulând, apoi, în eter, o spirală de esenţe.  

Viitorului Paradoxismului stă pe sabia timpului...  

 

8- AB: În excelentul şi atât de profundul domniei voastre volum, “LACRIMI DE DIAMANT”, spuneţi, într-un vers: „daţi-mi sunetul liniştii unice/întru limpedea solemnitate/a nuntirii astrale”…Iniţierea spirituală a domniei voastre v-a oferit soluţii şi crezuri definitive, v-a oferit, cu adevărat, CERTITUDINEA, “PHARMAKOS ANASTASIAS” – LEACUL NEMURIRII şi al REARMONIZĂRII CU LINIŞTEA UNICĂ/ÎNTRU LIMPEDEA SOLEMNITATE/A NUNTIRII ASTRALE” – sau sunt speranţe şi nădejdi, cu “acoperire” spirituală…”când şi când” şi ”de la om la om”? Părintele IUSTIN PÂRVU (de la Sfânta Mânăstire PETRU-VODĂ) face distincţia, extrem de rafinată spiritual, dar şi adevărată! - între “speranţă” şi “nădejde”: “NĂDEJDEA este calitatea de bază a unui creştin ... ! Dacă luăm faptele din Pateric, dacă luăm mai dincoace, faptele mucenicilor din închisorile comuniste, vedem că fără NĂDEJDE nu ar fi existat niciun liman. Dacă în închisorile comuniste, acolo unde creştinul a cunoscut limitele umilinţei şi ale suferinţei, românii noştri nu ar fi avut NĂDEJDE, acum nu ar mai fi fost nici unul în viaţă, nici unul nu ar mai fi ieşit viu. DACĂ ÎŢI PIERZI NĂDEJDEA, UŞOR ÎŢI PIERZI ŞI VIAŢA”.  

Ce părere aveţi despre ORTODOXIE (mă refer, aici, nu la cea “bătută cu pumnul în piept”, din ignoranţă, prostie şi/sau din luciferism/egotism/egolatrie!), ci la aceea ADEVĂRATĂ, practicată, CA MOD DE A EXISTA SENIN/ÎNTRU ATARAXIE ŞI DOR DE MÂNTUIRE/ÎNVIERE, în multe dintre mânăstirile României, ca şi la SFÂNTUL MUNTE ATHOS, de la care o parte din monahismul românesc a luat, mereu, de-a lungul veacurilor, Flacără de Duh şi Îndrumare/Călăuzire-prin-Valea-Plângerii!) şi despre Misiunea Terestră a ORTODOXIEI (“uitată”, cu ostentaţie, de către intelectualii vestici, în discursul lor despre rosturile/non-rosturile creştinismului, pe Terra!) – având în vedere contextul discuţiilor actuale, dintre cele trei Biserici Creştine Europene?  

NNN: Versurile ilustrate sunt o invocare a împlinirii.  

Căi, crezuri şi certitudini am. Insă dobândirea înaltelor virtuţi nu trebuie exprimată laudativ.  

Ispita , mândria şi sminteala - duc la rătăcire.  

Speranţa este o presimţire veghetoare a rodului înfrumuseţat al gândirii adânci , trebuincioasă vieţuirii ; dar Nădejdea - este Îngerul Sufletului...  

Ortodoxia este o Religie Spirituală, Creştină , Apostolică, Trinitară.  

Slujirea ei preoţească, sacramentală, se descoperă în Biserica Hristică, Universală.  

Oficierea actelor sacerdotale este spornică prin pietate, în câmpul celei mai intense acuităţi  

Evenimenţiale.  

Intelectualii vestici“ sunt binari , ca şi preoţimea nesanctificată, cea căzută în uscăciune, din lipsă de har.  

Ce restaurează în sufletele laice, preoţii saprofiţi, printr-o monumentalizare egocentrică ?  

Dezrobirea de păcat, eliberarea din robia luciferică, mântuirea prin asceză, acestea sunt rosturile creştine.  

De aici, pornesc protestele calviniste şi deci ereziile...  

 

9-AB: Care sunt opiniile sincere, deschise, ale domniei voastre, despre şansele viitoare (şi cât de…”viitoare”, oare?) de dezvoltare spirituală, ale tineretului din România – ţinând cont de starea actuală, de cvasi-blocaj spiritual (evidenţiată nu doar în România, ci în întreaga lume)?  

NNN: Acum, se află pe o curbă descendentă evoluţia culturologică.  

Atins de virusul nefast al mondialismului, mentalul tânăr, fragil, este supus dezintegrării.  

Dar, fondul genetic nu s-a epuizat.  

Soarele Spiritual are entităţi de selecţie.  

Alte dimensiuni spirituale vor impregna, cât de curând, Terra.  

 

10-AB: Care sunt opiniile domniei voastre (asta, pentru membrii cenaclului revistei “CONTRAATAC”!), despre arta literară, în formele ei expresive actuale – şi ce şanse daţi Artistului (fie el Poet, Pictor, Muzician…), în condiţiile socio-politice şi spirituale, oferite de societatea de consum, exhibată atât de insistent, pe Terra, până la obscenitate?  

NNN: Cred în funcţia cognitivă şi etică a artelor, adică în capacitatea lor de a exprima potenţat trăiri, adevăruri.  

Dar, nu admit deturnări de la menirea artistică.  

Pepiniera creatoare trebuie protejată de influenţe evazioniste şi de imitaţie.  

Multe “edituri“ de cartier, scot pe bandă (ca la panificaţie!) munţi de maculatură ; deliruri stoarse din creiere îngheţate...  

Şanse ?“  

Artiştii au aripi pentru toate vremurile.  

 

11-AB: Am avut mulţi ani în care revista noastră (“CONTRATAC”) era, semestru de semestru, ameninţată cu…”asasinatul financiar”! Se afirma, chiar, că este inutilă, că trebuie “arsă pe rug”, pentru opiniile exprimate în paginile ei, de către tinerii şi de către mai puţini tinerii ei colaboratori…din România şi din Diaspora!  

Domnia voastră ce credeţi: făcut-am bine noi (cei din Colegiul redacţional), că am perseverat, că “am făcut pe dracu-n patru”, numai să apară revista?! Sau a fost doar o încăpăţânare, prostească şi egoistă?  

Aşa cum i-am rugat şi pe cei intervievaţi în numerele anterioare ale revistei noastre, vă rog, cu smerenie, şi pe domnia voastră, să ne spuneţi: care vă sunt opiniile, faţă nu de tehnoredactarea revistei noastre (pentru că la partea tehnico-electronică nu suntem prea vrednici şi nici nu avem specialişti…şi nu ne avem bine nici cu…”Ministerul de Finanţe”!) – ci faţă de conţinutul ei de Duh, faţă de rostul/rosturile ei, eventual/-e?  

NNN: Toate s-au trasde la durerea adevărului.  

“Asasinii“ promitenţi şi “călăii rugurilor aprinse“ - sunt descendenţii inchiziţiei nebuloase.  

Revista CONTRAATAC este o autentică – şi exemplară ! – tribună spirituală.  

Orientarea, conţinutul tematic bogat (vigoarea, prospeţime, plasticitatea limbajului ),  

vădesc o nobilă exigenţă morală.  

Vă apreciez meritele şi perseverenţa!  

Demnitatea tehnoredactării ţine de sensibilitatea spaţială şi policromă a executantului .  

***  

…Vă suntem profund recunoscători, dragă MAESTRE, pentru înalta onoare, pe care ne-aţi făcut-o, acceptând să fiţi oaspetele revistei noastre, cum şi truditor întru Actul Sacru al LĂMURIRII! Oricând veţi dori/voì să fiţi alături de noi, prin publicarea de materiale sau prin bune sfătuiri – VĂ SPUNEM, CU TOATĂ BUCURIA CUNOŞTINŢEI: SUNTEŢI BINEVENIT - BA, MAI MULT: “CU TOT DRAGUL, MEREU AŞTEPTAT”!  

 

A întrebat şi consemnat: Adrian BOTEZ  

***  

 

P.S.  

Interviul prezentat a fost preluat din paginile Revistei de educaţie, cultură, literatură şi atitudine, pentru elevi şi profesori – îndreptată împotriva prostului-gust, imposturii şi agresiunii imoral-antiartistice – „CONTRAATAC”, cu aprobarea domnilor Adrian BOTEZ şi Nicolae N. NEGULESCU  

Pentru că simt întrebări ce se nasc la o parte din cititori, vă invit să citiţi postarea ce va urma sub titlul ACESTA ESTE DOMNUL N. N. NEGULESCU  

 

Marian MALCIU,  

Secretar directorat la Revista Regatul Cuvântului  

 

 

Referinţă Bibliografică:
INTERVIU / Marian Malciu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 683, Anul II, 13 noiembrie 2012.

Drepturi de Autor: Copyright © 2012 Marian Malciu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Marian Malciu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!