CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Manuscris > Lucrari >  
Autor: Rodica Stoica         Ediţia nr. 42 din 11 februarie 2011        Toate Articolele Autorului

 Incercari de foc
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
stoica_rodica16@yahoo.com

 

                                             
 „Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercare a de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ce de ceva ciudat care a dat peste voi …” 1 Petru 4:12
 
În continuare vom privi la 5 tipuri de încercări care pot veni peste copiii lui Dumnezeu.  
  
1. Asculţi de Domnul şi vine încercarea: Iov şi femeia din Sarepta Sidonului. 
Despre Iov, Domnul zis:  
            „El este un om fără prihană şi curat la suflet. 
            Tu mă îndemni să-l pierd fără pricină” Iov 2:3 
  
Despre femeia din Sidon, Domnul a zis: 
            „… i-am poruncit să te hrănească; Ilie, du-te la ea!” 1 Regi 17:9 
  
Ei ascultă de Domnul, umblă în neprihănire. Urmarea? Le mor copiii. La prima vedere, numai durere. 
Iată o încercare de foc. Şi ce vei zice? „M-a părăsit Domnul şi m-a uitat”? Isaia 49:14-16. 
Nu vei trece peste noaptea strâmtorării lui Iacov dacă în clipa încercării vei gândi aşa! Să ne scriem pe frunte şi în inimă cuvântul Domnului: 
„Eu nu te voi uita cu nici un chip! Iată că te-am săpat pe mâinile Mele, la Calvar!” 
Iov şi femeia din Sidon aveau în inimă acest adevăr, de aceea în focul încercării nu au căzut, nu au părăsit credinţa. Amintirea experienţelor cu Domnul, încrederea în bunătatea Lui şi privirea aţintită la final, acestea ne vor face în stare să traversăm orice noapte a strâmtorării. 
  
2. Asculţi de Domnul şi îţi e retras Duhul Sfânt: Ezekia. 
Ezekia, rege în Iuda, sub influenţa Duhului Sfânt combate idolatria, realizează o reformă, are succes, e însănătoşit printr-o minune şi tot pentru el soarele îşi schimbă cursul firesc. Dar iată că vine încercarea, mai grea decât încercarea lui Iov: „Dumnezeu l-a părăsit, ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui.” 2 Cronici 32:31 
  
Sub influenţa Duhului Sfânt noi trebuie să creştem:  
„Noi toţi privim slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip cu al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” 2 Corint 3:18 
  
Ezekia lua decizii bune sub influenţa Duhului Sfânt. Dar Ezekia nu s-a prea lăsat modelat de Duhul Sfânt în acelaşi chip cu al Mântuitorului: blând şi umil cu inima. Când Duhul Sfânt a fost retras, Ezekia nu era asemenea lui Isus, ci inima lui era plină de mândrie şi iubire de bogăţie. Problema este: creştem noi sub influenţa Duhului Sfânt sau rămânem prunci pentru veşnicie? Între cei 144000 toţi vor avea statura lui Hristos!  
Mustrarea e şi pentru noi: 
„Voi, care demult trebuia să fiţi învăţători, aveţi nevoie de cineva să vă înveţe cele dintâi adevăruri ale cuvântului lui Dumnezeu (despre pocăinţă, mântuire prin har, botez, înviere, judecată), adică aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare, căci sunteţi încă prunci. Hrana tare este pentru oameni mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins – prin întrebuinţare – să deosebească binele de rău. Hrana tare este cuvântul despre neprihănire.” Evrei 5:12-14 
  
ABC-ul Evangheliei, net-urile sunt bune pentru naşteri din nou şi pentru hrănirea cu lapte, pentru pruncii în Hristos. Dar noi, bisericile locale, putem noi înghiţi şi hrana tare? Cuvântul despre neprihănire, despre puterea lui Dumnezeu de a ne sfinţi – este aceasta hrana noastră zilnică? 
Veşnic copii sau maturi în Hristos?? Ce suntem? 
  
3. Asculţi de Domnul dar nu până la capăt: Ieroboam 
Ieroboam, slujitorul lui Solomon, avea pricepere şi judecată sănătoasă. Lui i-a fost promisă împărăţia lui Solomon, cea luată de la fiul acestuia. În culmea gloriei, împărat peste 10 seminţii, Ieroboam cade fiindcă n-a ajuns să facă din Dumnezeu tăria lui până la capăt. I-a fost teamă şi–n loc să alerge la Domnul, a inventat două centre noi de închinare. Şi a pierdut tot. 
  
„Dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui şi săvârşeşte o nelegiuire, toată neprihănirea lui va fi uitată.” Ezekiel 18:23 
  
O viaţă de ascultare, la ce i-a folosit, dacă nu a biruit până la capăt? „Celui ce va birui îi voi da să stea cu Mine pe scaunul Meu de domnie” Apoc. 3:21. 
  
Şi care-i puterea care ne stă la dispoziţie? 
Puterea care L-a înviat pe Hristos din morţi, slava Tatălui, aceasta este puterea care ne face să trăim o viaţă nouă. Romani 6:4 
Numai biruitorii vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu! 
  
4. Asculţi de Domnul şi rodul nu apare: Ilie. 
Priviţi ce evanghelizare face Ilie! Cu sufletul îndurerat de apostazia poporului, Ilie se roagă pentru ei; urmează trei ani şi jumătate de secetă, trei ani şi jumătate de rugăciuni de mijlocire pentru Israel, rugăciuni fierbinţi spuse cu o inimă copleşită de durere. Pe Carmel, din dragoste pentru Domnul, Ilie îşi riscă viaţa. Lucrarea pentru Dumnezeu, acesta era motto-ul vieţii lui. 
Şi totul pare un eşec. Ahab nu se schimbă, Izabela continuă să ameninţe. 
Atunci, după trei ani şi jumătate de lacrimi, rugăciuni, lucrare, mărturie ce păreau zadarnici, Ilie îşi pierde încrederea în Domnul, doreşte să moară; inima lui e zdrobită de o deznădejde amară. Cum să crezi cuvântul Domnului care spune:  
„Dimineaţa seamănă-ţi sămânţa şi până seara nu lăsa mâna ta să se odihnească, fiindcă nu ştii ce va izbuti: aceasta sau aceea sau poate amândouă.” Ecleziast 11:6 
  
Ilie vede că niciuna! „Va vedea rodul muncii sufletului lui şi se va înviora.” Isaia 53:11 
Ilie nu vede nici un rod şi disperă. Ellen White comentează acest fenomen: 
Nădejdea şi curajul sunt esenţiale unei slujiri desăvârşite pentru Dumnezeu. În zilele cele mai întunecoase, când aparenţele se arată mai ameninţătoare, nu te teme! El este adevărul cel veşnic. El nu Îşi schimbă legământul pe care l-a făcut cu aceia care-L iubesc.”  E. White, Profeţi şi regi, cap.12 
  
Avem sentimentul că am pescuit o noapte întreagă degeaba? Ne-am trudit, am dorit, am lucrat … şi nimeni nu s-a îndrăgostit de Domnul Isus, datorită nouă? Ce Îi vom zice: 
  • „Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul…” 1 Regi 19:4 sau
  • „N-am prins nimic; dar, la cuvântul Tău, voi mai arunca o dată mrejile” Luca 5:5 ?
  
5. Asculţi de Domnul şi eşti bârfit: Moise 
„Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei Faraonului, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu” Evrei 11:24. 
„Cel mai blând om de pe pământ”, acela care a fost gata să fie şters din cartea vieţii lui Dumnezeu pentru a mai da o şansă poporului său iubit, Moise, cum credeţi că a fost tratat? Numeri 12:3 
Vrei să te faci stăpân peste noi, ne-ai scos din Egipt ca să ne omori şi să ne iei averile, cine te crezi tu? Toţi suntem sfinţi, cum îndrăzneşti să ne arăţi păcatele? Nu vezi că tu eşti păcătosul, lacom de avere, de autoritate, mândru şi egoist?!(vezi Exod 14:11, Num.16 şi Patriarhi şi profeţi, cap.35) 
Poţi să treci prin experienţa lui Moise, amară, amară, dar te rog, nu cădea! 
În dragostea ta dintâi pentru Domnul Isus şi pentru poporul Său ţi-ai consacrat inima, puterea şi talentele tale comunităţii locale. Dragostea dintâi spală cu bucurie geamurile bisericii la curăţenia pentru Sfânta Cină, cumpără mochetă pentru cămăruţele aferente, ajută la achiziţionarea unei centrale termice, organizează masa de părtăşie a fraţilor în Sabat. Dragostea dintâi aleargă pe calea slujirii Stăpânului ceresc, a bunului Mântuitor. 
Se vor găsi, poate, voci care să te rănească: din interes face el asta pentru biserică, vrea să se dea mare, să se dea sfânt, lasă că ştim noi cât e de făţarnic! Te vei opri oare, din lucrare? Vei înceta să mai dăruieşti puterea şi inima ta poporului lui Dumnezeu? Vei sta oare, liniştit, încercând să nu mai ieşi nicicum în evidenţă? Îţi vei îngropa talantul? 
Moise, rănit de fraţii săi, bârfit de fraţii săi… „a rămas neclintit ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut” Evrei 11:27. Ochii ţintă la Domnul Isus! 
  
Concluzie: 
1. Iov: asculţi de Domnul şi îţi mor copiii. Nu vei trece cu bine încercarea dacă vei zice „M-a părăsit Domnul şi m-a uitat”. 
2. Ezekia: asculţi de Domnul şi Duhul Sfânt e retras pentru ca să se vadă ce e în inima ta, cât ai crescut sub influenţa Duhului Sfânt. 
3. Ieroboam: asculţi de Domnul, dar nu până la capăt. Pierzi biruinţa. 
4. Ilie: asculţi de Domnul şi nu ai nici un rod în evanghelizare. Eşti zdrobit sau devii indiferent. Sau arunci din nou plasa, în Numele lui Isus, Biruitorul. 
5. Moise: asculţi de Domnul şi eşti bârfit, prin urmare tinzi să-ţi îngropi talantul. Rămâi neclintit, priveşte ţintă la Hristos! 
  
În mijlocul încercărilor de foc, să ştim că acesta este Numele Lui pentru veşnicie: Isus, adică Iehova care intervine la timp de strâmtorare ( Iehova care te mântuie ).  
                                                                       Amin. 
  
Iehova = Cel Etern, Eu sunt Cel ce sunt, Exod 3:14,15 
Iehoşua = Iehova care intervine la timp de strâmtorare, Iehova care te mântuie. 
  
Referinţă Bibliografică:
Incercari de foc / Rodica Stoica : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 42, Anul I, 11 februarie 2011.

Drepturi de Autor: Copyright © 2011 Rodica Stoica : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Rodica Stoica
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!