CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Literatura > Carti >  

GHEORGHE A. STROIA: NOI APARIŢII EDITORIALE ARMONII CULTURALE - APRILIE 2014 -
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
I. COLECŢIA LIRIK  
 
1. NICHOLAS BUDA (New York): AMURGUL ŞOAPTELOR TÂRZII (O poezie a corespondenţei cu poetul Dumitru Cerna) – versuri, A5, 120 pagini  
 
GHEORGHE A. STROIA: Inedită simbioză a trăirilor (despovărate de relativitatea spaţiu-timp), generând furtuna picurilor de rouă aşternuţi în poezie. Un dialog interiorizat, uneori mimetic, în care nu poeţii vorbesc, ci doar poezia glăsuieşte. Instantaneele derulate sub-secvenţial, anotimpurile ce se succedă cu repeziciune - primăveri florale, veri însorite, emoţii autumnale sau hibernale însingurări - fac din aceste dialoguri veritabile mantre, de un indubitabil lirism. Perpetuu căutători ai frumuseţii din cuvânt, creatori ai unei lirici caline, inspiratoare, revelatorie, dialogurile sunt, de fapt, subtile invitaţii la eliberarea - din întemniţarea sufletului - a stării de mult pierdută sau trimisă spre abisurile uitării: bucuria de a fi copil, amintirea sacră a părinţilor, nevoia de zbor, ecuaţia prieteniei, parcul eternilor castani „adolescentini”, tăcuta mângâiere prin rugăciune, speranţa la o nouă tinereţe. Toate acestea au devenit, deja, cu certitudine, Amurgul şoaptelor târzii ale vieţii.  
 
2. MIHAELA GUDANĂ (Tecuci): LOCUIESC ÎN TINE (versuri, A5, 108 pagini)  
 
GHEORGHE A. STROIA: Ciclurile anotimpurilor, în poezia autoarei tecucene, sunt, de fapt, ciclurile vieţii, derulate secvenţial, episodic, între momentele fundamentale: zămislire şi înmugurire, celeritatea creşterii şi evoluţiei, înţelepciunea maturităţii. Un ciclu ce se apropie asimptotic de iubire ori chiar se intersectează secantic, în două puncte: El şi Ea. Locuiesc în tine este dorinţa febrilă de stabilitate şi echilibru a muritorului, adăstându-şi dorurile la Poarta Infinitului, dincolo de limita trecerii neantice. O carte cu parfum de romanţă, un cânt dedicat Iubirii, îndelung proslăvite, inepuizabile, atât de veche, dar mereu atât de nouă, un fir al vieţii ce stă la baza Universului - Iubirea este suprema lege a universului, lege misterioasă care guvernează şi orânduieşte totul, de la atomul neînsufleţit până la fiinţele raţionale: de la ea pleacă şi spre ea converg, ca spre un centru de irezistibilă atracţie, toate gândurile şi acţiunile noastre ... (Gustavo Adolfo Becquer).  
 
3. GABRIEL-VINCENŢIU MĂLĂESCU (Ploieşti): SEMNE DE APROPIERE (versuri, A5, 100 pagini)  
 
GHEORGHE A. STROIA: În spectrul liric actual, modele precum Victor Sterom, Lucian Gruia sau Baki Ymeri au influenţat cu certitudine poezia lui Gabriel-Vincenţiu Mălăescu. Marca sa de originalitate este, fără îndoială, simplitatea, căreia îi arondează un suflu nou. O poezie uşor eclectică, ce împrumută câte o măsură din toate: cupele florilor, savoarea măceşilor, albastrul finit-infinit al cerului, clarul nopţilor cu lună plină, zilele toride sub arşiţa soarelui şi multe, multe sentimente, stări staţionare ale sufletului, cărora poetul le culege nectarul şi le transformă în fagure de vers. Semne de apropiere reprezintă un punct de cotitură în opera poetului ploieştean, pe drumul ascendent al regăsirii sale prin poezie. El se dovedeşte a fi un curajos, dispus să-şi organizeze în primul rând speranţele şi încrederea, nu atât în alţii, cât în propria persoană. Acest lucru reconfirmă, cu siguranţă, spusele lui André Malraux: Curajul presupune organizarea speranţelor. Or, apaticii tocmai la aceasta renunţă - la organizarea speranţelor. Şi rămân cu braţele încrucişate, considerând că şi răul, şi binele se înscriu în fatalitate ...  
 
4. FLORENTINA DANU (Braşov) – FOŞNET DE FRUNZE (versuri, 100 pagini, A5)  
 
GHEORGHE A. STROIA: Veşnic visătoare, îndrăgostită de tot ceea ce o înconjoară - de natură, oameni, cerurile deschise a binecuvântare, de ideea de iubire înălţătoare, romanţată şi, adesea, iluzorie, Florentina Danu aduce, prin fiecare carte a sa, zâmbetul unui suflet sincer, în versuri de o simplitate cuceritoare, fără a insista asupra nuanţelor exclusiv meditative, ci mai curând descriptive, secvenţial-imaginative. Idee după idee, cadru după cadru, ”poveştile” sale se derulează, deşi într-un registru aparent fragil-efemer, cu agilitatea unui gând, petrecut prin(tre) anotimpuri: ale vieţii, iubirii, sufletului, trăirii. Versuri uşor de asimilat, nostagic-inteligibile, tempestive, traduse printr-un aparat liric nu neapărat preţios, ci mai ales clar, precum calea apei vii dinspre izvoarele Eului. Sintetic, Foşnet de frunze este o carte conturând un arbore al vieţii, în a cărui amplă coroană - oameni, destine, sentimente, iubiri sau furii, împliniri sau dezamăgiri, nu rămân doar simple frunze abandonate în neant, ci se convertesc în culorile viselor îmbrăcând picurii serafici de lumină ...  
 
II. COLECŢIA SATHYR  
 
1. ION CROITORU (Adjud) – IQ-UL OSCILANT (catrene umoristice, A5, 112 pagini)  
 
STROIA A. GHEORGHE: Epigrama este descendenta unei stări de revoltă. Se poate percepe indignarea, ca efect al neputinţei şi durerii. Prin logica internă, asocierile surprinzătoare, între elemente care nu au (aparent) nicio legătură, prin forma sa - adecvată efuziunii auctoriale şi exprimând concluzia printr-un vers lapidar, epigrama are strălucirea unui fulger efemer (iluminarea) care premerge tunetului asurzitor (hohotele). A scrie epigramă este un lucru, deloc facil. Un epigramist care nu are umorul „la purtător”, îşi poate transforma demersul într-un eşec. Nu sunt suficiente doar talentul şi voinţa, pentru a reuşi, ci un stil clar şi concis, dublat de o rară capacitate de sinteză. Ce este epigrama, dacă nu o miniscriere care, în doar câteva cuvinte, poate spune mai multe decât o amplă retorică? Conciziunea este abilitatea (ultra)necesară epigramistului. Improvizaţia, spontaneitatea, subtilitatea, pot fi roadele unui antrenament îndelungat dar şi al persuasiunii autorului. Am considerat necesare aceste minime precizări legate de epigramă, tocmai pentru a reaminti valenţele sale curative, purificatoare, prin care se creează veselie, făcând realitatea mai uşor de suportat. Consacrat prin mozaicurile sale umoristice (Bară la bar ... ă, Sub ploaia cepheidelor, Crinul de plastic, ş.a.), Ion Croitoru împrumută catrenelor sale din calităţile epigramei schiţate mai-sus. Întreaga societate românească, se află aici, sub toate aspectele ei. Cât despre modul propriu de a-şi scrie catrenele, ne oprim la opinia pertinent formulată de Cincinat Pavelescu, valabilă şi în acest caz: “epigrama e ca un copil; se face mult mai lesne decât se poate explica în detaliu cum s-a făcut.”  
 
III. COLECŢIA MONOGRAPH  
 
1. MIHAELA GUDANĂ (Tecuci) – MONOGRAFIA COMUNEI GHIDIGENI  
 
GHEORGHE A. STROIA: O încercare privind descoperirea sau revelarea adevărurilor istorice, de a surprinde etapele dezvoltării societăţii româneşti în parcursul său firesc, de a studia, cerceta, analiza şi conchide asupra veridicităţii izvoarelor, poate fi socotită o întreprindere de mare curaj şi foarte multă înţelepciune. Drept este că, o astfel de lucrare, fără a avea pretenţii de o analiză exhaustivă asupra evenimentelor, faptelor ori personajelor, devine - imediat după finalizarea sa - un document demn de luat în seamă, pentru derularea altor investigaţii ori cercetări viitoare. Important este, însă, nu ceea ce se va adăuga acestei scrieri finalizate, ci sâmburele de adevăr iniţial/iniţiatic, în jurul căruia „fructul istoric“ a început să prindă consistenţă şi să-şi reverse parfumul său suav peste epoci trecute, prezente şi, de ce nu, viitoare. Un act de curaj, ce presupune o intensă muncă de documentare, o acurateţe deosebită în alcătuire şi surprinderea realităţii prin indubitabile „artefacte“ - documente originale, fotografii, mostre - resurse ce-i vor conferi credibilitate şi sustenabilitate în faţa celei mai dificile probe posibile - proba Timpului şi Istoriei.  
 
IV. COLECŢIA ANTOLOGIS  
 
1. ANTOLOGIE DE TEXTE RELIGIOASE NEGRU PE ALB (mixt de poezie, proză, eseu, arte plastice, A5, 524 pagini)  
 
GHEORGHE A. STROIA: În dubla mea calitate de editor şi coordonator de lucrări cu evident caracter antologic – realizând, până în prezent, patru ample selecţii de poezie, proză scurtă sau chiar de literatură pentru copii (peste 2800 de pagini în format A4 - şi cuprinzând peste 350 de creatori de pe cinci continente), sunt încântat să descopăr că tot mai multe site-uri literare se orientează în a (con)semna noi pagini de istorie literară, incluzând - în lucrări valoroase – proprii autori colaboratori şi nu numai. Un astfel de antologator, HARnica ELENA VORNICESCU, reuşeşte să strângă în jurul său scriitori, poeţi, eseişti, artişti plastici atât din ţară, cât şi din diaspora, autori situaţi pe un palier extins al vârstelor, pornind de la înmugurirea debutului şi ajungând până la rodul bogat al consacrării. Ineditul prezentei antologii este tematica religioasă, incursiunile mirifice prin cuvânt - manifestate prin sinceritate lirică, acurateţea eseisticii şi concreteţea exegezelor creştine - se constituie în veritabile stări revelatorii ale frumuseţii trăirii şi spiritualităţii autorilor. Întregul colectiv redacţional, format din REDACTOR-ŞEF COORDONATOR - Elena Vornicescu (Fondator site Negru pe Alb), COORDONATOR PROIECT - Maria Niculescu (Administrator site), REDACTOR-CORECTOR - Liliana-Corina Glogojeanu-Boia (Administrator site), TEHNOREDACTOR (Dorin Vornicescu), pentru eforturile conjugate de a iniţia, selecta, derula şi finaliza un proiect de succes, merită - cu prisosinţă - un LAUDATIO, ca ofrandă adusă sincerităţii, inovării şi, de ce nu, promovării actului creator. Antologând autori de certă valoare ai literaturii române contemporane, prezenţe distinse ale poeziei, prozei sau eseisticii mondiale, prezenta lucrare devine, acum, în Săptămâna Mare a Paştelui, nevoia asumată a oricărui bun creştin de se a împărtăşi cu LUMINĂ DIN LUMINĂ. Un motiv în plus de a afirma, cu mâna pe suflet: CARTE FRUMOASĂ – DAR PREZENT, OFERIT DRUMULUI DESCHIS SPRE VIITOR!  
 
V. COLECŢIA JURNAL  
 
GEORGETA MINODORA RESTEMAN – CYPRUS, GARLAND OF LIVING LIGHT (History, landscape and travel notes, A5, 204 pagini )  
 
Dr. Loucas Aristodemou, Nicosia, Cipru: EN - I accepted with pleasure Mrs. Georgeta Resteman's request to read her book again, after some corrections were made – some of them suggested by me after the first read, with a view to clarifying some aspects which the author missed, due to the fact that she only used documents available to any visitor of Cyprus, without having a local consultant. Furthermore, I confess that it was an honour for me to read the book again and give my opinion once more. The reading was not difficult at all, as Mrs. Resteman, in her endless sensitivity, presented me the book in an easy-to-read format. There are many things to say about this beautiful book of Mrs. Georgeta Minodora Resteman, but I am not going to finish up the comment right here and now, nor do I intend to be exhaustive about it. I leave the pleasure of discovering the contents of this wholehearted writing to the reader who will have the luck to hold this book in his / her hands and to enjoy the pleasure to savour it to the end, for I recommend it with all the warmth and sincerity.  
 
***  
 
RO - Cu plăcere am acceptat rugămintea doamnei Georgeta Resteman de a reciti cartea ei după efectuarea unor corecturi, sugerate chiar de mine după prima lectură, în scopul de a clarifica unele aspecte pe care autoarea le-a scăpat din vedere, din cauza faptului că s-a folosit doar de surse documentare aflate la îndemâna oricărui vizitator al Ciprului, fără a avea un consultant local. Chiar mai mult, cu sinceritate spun că am considerat ca fiind o onoare recitirea, ca apoi să-mi spun din nou părerea. Lectura nu a fost deloc dificilă, fiindcă doamna Resteman, caracterizată printr-o sensibilitate fără sfârşit, a avut grijă să mi-o ofere într-o formă uşor de citit. Multe ar mai fi de spus despre cartea aceasta frumoasă a doamnei Georgeta Minodora Resteman, dar nu intenţionez să epuizez acum şi aici comentariul şi nici să fiu exhaustiv asupra conţinutului ei. Las plăcerea de a descoperi conţinutul acestei scrieri de suflet cititorului care va avea norocul să ţină în mână această carte şi să se bucure de plăcerea de a o savura până la capăt, pentru că eu o recomand cu toată căldura şi sinceritatea.  
 
Aşteptăm autorii interesaţi să ne contacteze, pe adresa editurii, sau pe pagina web, la următoarele date de contact: Editura ARMONII CULTURALE, Str. Siret, bloc 28, ap. 30, Adjud, jud. Vrancea, fix: 0374-064.594, mobil: 0741-078.627, e-mail: geocosynus@gmail.com, web: www.armoniiculturale.ro/editura  
 
ARMONII CULTURALE – ÎNCĂ UN VIS ÎMPLINIT!  
 
În curând la Editura Armonii Culturale ... Emanoil TOMA (Ploieşti), Marina Angela GLODICI (Baia Mare), Ioan CIORCA (Cluj-Napoca), Cornel COSTEA (Cluj-Napoca), Alexandra ARDUSĂDAN (Baia Mare), Ioana TUDOR (Bucureşti), Valentina NAŞU (Tecuci), Rodica SOREANU (Focşani), Apostu Panaitache VULTUREANU (Comăneşti), Victor BURDE (Alba Iulia), Alexandru SANDU (Târgovişte) ... şi multe alte noi apariţii editoriale!  
 
Armonii Culturale  
Aprilie 2014  
 
Referinţă Bibliografică:
GHEORGHE A. STROIA: NOI APARIŢII EDITORIALE ARMONII CULTURALE - APRILIE 2014 - / Gheorghe Stroia : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1210, Anul IV, 24 aprilie 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Gheorghe Stroia : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Gheorghe Stroia
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!