CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Impact > Istorie >  

FOSTA INSULĂ ADA KALEH ÎN LUMINA UNOR SURSE DOCUMENTARE,1. Cartea de impresii
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!

Deorece în ultimul timp interesul pentru fosta insulă Ada Klaleh s-a manifestat prin organizarea de expoziţii cu această tematică, editarea unor lucrări de beletristică inspirate de legendara insulă, insulari, sau lucrări de memorialistică, monografii deosebit de interesante şi captivante precum: Constantin Juan Petroi, Monografia insulei Ada Kaleh, Otilia Craioveanu, Monografia insulei Ada Kaleh, Măneanu Varvara Magdalena, Tezaur din Ada Kaleh(colecţia Ada Kaleh)ed. MJM,Craiova, 2005, Ileana Roman, Insula Ada Kaleh, Carmen Mihalache, Magda Andreescu, Adakale-li- patria din buzunarul de la piept, Editura Martor, 2012 sau Carmen Bulzan, Ada-Kaleh- insula amintirilor, Editura Prier, 2013, publicăm la rândul nostru un capitol din lucrarea noastră Varvara Magdalena Măneanu, Vestigiile arheologice şi tardiţii culturale, Ed. Autograf, MJM, Craiova, 2009, p.127-138  

 

 

FOSTA INSULĂ ADA KALEH ÎN LUMINA UNOR SURSE DOCUMENTARE

1. Cartea de impresii

Varvara Magdalena Măneanu

muzeograf

În mare parte civilizaţia al izolatului turco musulman de pe Insula Ada Kaleh se poate reconstitui pe baza obiectelor din Fondul Ada Kalehde la Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, moravurile, însă le putem contura retrospectiv şi pe baza unor surse documentare aflate la Arhivele Naţionale Drobeta Tr Severin, Craiova, Bucureşti, ca şi a unora mai puţin cunoscute precum Cartea de impresiisau unele consemnări făcute de noi sau alţi cercecetători cu caracter memorialistic, ale foştilor insulari musulmani sau creştini care au locuit pe insulă când aceasta a intrat în administraţie românească .

Din însemnările selectate din Cartea de impresii se poate apreciacă au fost trei categorii de vizitatori . Unii veneau pentru prima dată, alţii reveneau pentru că mai vizitaseră insula şi fuseseră încântaţi de pitorescul ei, alţii mai ales în ultimii ani ei existenţei sale veneau pentru că aflaseră că ea va dispărea în urma lucrărilor de amenajarea lacului de acumulare de la Hidrocentrala Porţile de Fier I si doreau să o vadă pentru ultima oară.  

De asemenea impresiile consemnate după conţinut evidenţiază mai multe idei : cei mai mulţi consemnează aprecieri pozitive despre lăcaşul de cult, apoi despre modul amabil şi detaliat în care ghidul le dă explicaţiile ( la un moment dat acesta a fost Hamdi Sali care îndeplinea responsabilităţi de şef al cultului în cadrul comunităţii de pe Ada Kaleh ). Mulţi alţii fac referiri la pitorescul zonei şi părerea de rău că ea va dispărea sau consideră că şi-au reîntregit cunoştinţele de istorie. Se fac referiri la amabilitatea locuitorilor , hărnicia şi modul cum au reuşit să se organizeze. Multe însemnări din ultimele luni de existenţă ale insulei exprimă dorinţa ca aceasta să se refacă pe Ostrov (Şimian).  

Pe insulă au fost vizitatori din S.UA, URSS, RPU, Cehoslovacia, Polonia ,Bulgaria, Turcia , Franţa şi foarte mulţi vizitatori din România din toate colţurile ţării Iaşi, Oradea, Orşova, Buşteni, Arad, Bucovina, Braşov, Făgăraş, Strehaia, Tr-Severin, Bucureşti, Piteşti, Mizil, Constanţa, Cernăuţi, Ploieşti, Slatina, Craiova ,Oraşul Bălţi,  

Insula a mai fost vizitată de Teatrul‚’’Alhambra’’,IV1938, Al Bărcăcilă ,profesor la Lic. Traian ,latinist şi cunoscut arheolog ,1937. Dumitru Vasile -şef echipă Podul peste Dunăre , 2.X. 1937. Dan A.Theodor şi Paul Podoleanu, ziarişti la ’’Apărarea Naţională’’. Bucureşti 1936.C.Papacostea, profesor la Liceul Traian a vizitat insula cu elevii ,1938. Învăţătorii cercului cultural ‚’’Sever ‚’’din Mehedinţi 15 mai 1938. Kilicaglu Sali, imam şi învăţător 1938, Corespondenţii marilor ziare democratice ‚’’Adevărul ‚’’ şi ‚’’Dimineaţa’’ în 1936. Membri Societăţii de studii în ştiinţele naturii ,26. IV.1937, Liga culturală -filiala Baia de Aramă, secţia muzicală ,7 aug.1936.,Studenţii de la Secţiunea chimie tehnologică Universitatea Iaşi ,1936.Promoţia de ofiţeri ‚’’Cerna ‚’’ 1936, Lucia Ionescu Şişeşti, 22.VII 1940.,  

Vizitatorii au fost din diferite categorii de vârstă şi profesionale: elevi, învăţători, ofiţeri, cadre militare , medici, judecători, funcţionari. etc.  

 

Redăm mai jos spicuiri din însemnări care confirmă cele constate de noi .  

1.1967,p.16.  

Deosebit de mult impresioanat de tot ce am văzut pe insula Ada Kaleh ,încerc un sentiment de deosebit regret că apele Dunării vor îneca un petec de pământ cu un conţinut atât de concentrat de amintiri .  

inginer.  

2.1967,p.18  

Este o cetate deosebită -impresionează .Mutarea acestui monument ce se preconizează ,n-am dori să-i ştirbească din autenticitate şi bine ar fi dacă la noul amplasament s-ar prezenta aproape în stare originală (insulă ).  

inginer .Bucureşti.  

3. 28 aprilie 1968 .  

Insula Ada Kaleh ,trăieşte în această vreme activitatea febrilă a evacuării .Cei mai mulţi oameni sunt trişti şi regretă părăsirea locului natal. Am revizitat insula după un an de zile şi în prezent sunt plecaţi de pe insulă circa 40 de familii din 150 .În prezent toată activitatea cât şi preocupările zilnice sunt întreptate spre demolare şi strămutare .Oamenii părăsec insula cu ’’ strângere de inimă’’ aşa spun ei ,le pare rău ,deşi viaţa pe insulă este aspră şi destul grea .Anul acesta este ultimul în care viaţa insulei va mai pulsa .În 1969 ,apele Dunării vor învăliu acest colţişor plăcut (…. )  

inginer  

 

 

4. 1967 .p.8/ Fiind la prima vizită în insula Ada Kaleh am fost impresionaţi de felul în care se conservă specificul naţional şi religios al întregii insule .  

Bucureşti.  

 

5. 13 oct.1968.  

Am vizitat această insulă cu regret că va fi desfiinţată .  

Lucia Mihăiescu .Bacău.  

 

6. 1967. p.10.  

Toată admiraţia pentru perseverenţa cu care se păstrează elementele de cult şi viaţă specifice populaţiei locale .  

 

 

7. 28 martie 1969 .  

Cu ocazia mutării arhivei moscheei îmi exprim regretele şi părerea de rău că această frumoasă insulă trebuie să dispară sub apă .Am petrecut multe ore frumoase cu oamenii de pe insulă care sunt atât de ospitalieri.  

delegatul din partea arhivelor  

8. 11 sept.1940 .  

În ziua înhumării la Ilovăţ a neuitatului frate de luptă Tilică Ioanid ,vrednicul fruntaş ,mehedinţean şi sprijinitorul atât de nare al acestei insule ,am venit să prăznuim amintirea ,călcând pe urmele lui în casa lui Ali Kadri .  

Gh.M.Cuza ,ultima pagină.  

9. 10 sept 1939.  

Fiind în preajma războiului ne-am adunat toţi cunoscuţii şi am vizitat acest locaş spre a ne aminti când ne vom mai aminti pe aceste meleaguri .  

8 persoane din Romanaţi.  

 

10. În 1939 22 mai  

,învăţătorii din judeţul Mehedinţi cu ocazia Congresului din Orşova au vizitat insula şi au rămas impresionaţi de curăţenia de pe insulă.  

Bârneanu.  

 

11. 967.Interesant de văzut în Ada Kaleh moscheea şi câte altele …  

R.Decei.  

12. 1 .V. 1968 .  

Am avut un mare dor de a vedea vechea şi interesanta moschee turcească din insula Ada Kaleh .Am văzut oamenii ,locurile şi toate m-au impresionat profund .Din păcate insula va fi sub apă ,dar pomii ,casele în stil turcesc şi monumentele istorice vor fi mutate pe Ostrovul Şimian. Nu o voi uita niciodată  

13. 10 septembrie 1939 .  

Am admirat splendidul covor .Recunoscător domnului Hogea Sali pentru explicaţiile ce ne-a dat.  

 

 

14. 13 VII 1968 .Ar fi păcat să treci pe lângă această insulă şi să nu o vezi .E prilej să cunoşti istoricul locurilor ,obiceiurile şi datinile locuitorilor ,lăcaşul de cult cu toată frumuseţea lui .În viitor îl vom vedea pe o insulă datorită celor ce ştiu să aprecieze trecutul patriei.  

 

 

15. 21. iulie 1968  

Cu mare dragoste am vizitat această sfântă biserică ,poate de pe urmă în viaţă fiind în etate de 70 ani ,iar fiind în veacul demolării acestui edificiu deci ne luăm rămas bun cu aceasta. Spân Dumitru, Satu Mare Str.Botizu ,125.  

 

16. 21 iulie 1968  

Subsemnaţii Dragotui pictor şi Maria am vizitat această insulă care ne-a impresionat mult şi considerăm că reprezintă o bogăţie a ţării.  

 

18. 19 iulie 1968 .  

Cu ocazia vizitei în Ada Kaleh am vizitat cu mult interes această moschee care atestă momente din istoria poporului turc şi ne-a rămas vie amintirea acestui monument istoric  

 

19. 6 iulie 1968.  

Pentru prima dată în viaţa mea am văzut cu adevărat această insulă renumită şi fermecătoare ,care se numeşte Ada Kaleh (Insula Cetate ),insulă de care am auzit când eram mic şi am putut citi despre ea .Îmi pare foarte rău că pitorescul acestei insule se va şterge din mijlocul Dunării noastre .  

 

20. 14 iulie 1940 .  

Cu respect profund pentru tot ceea ce înseamnă tradiţii .C.Colibăşanu .  

 

21. 1936  

Cohorta de cercetaşe ’’Drubeta ’’ Tr-Severin ,vizitând moschee din insula Ada Kaleh ,aduce omagii aceluia care a fost organizatorul turcilor Kemal Paşa. COMANDANTA COHORTEI, Aglae Cernat, Şefa de grupă Muică Paula, Cercetaşe Riza Rădulescu, Cornelia Bălu, Mică cercetaşă Zmeu Ileana .  

 

 

22. La 1 VIII 1936  

Mustaţă Ioan Directorul Ziarului ’’Mercur’’ din Timişoara ,cu ocazia descrierii monografiei insulei Ada Kaleh care a fost trecută într-un mare almanah ,am avut o mare şi frumoasă impresie asupra tuturor întrevederilor de faţă cu secretarul Ferber Eugen.  

 

23. 9 sept. . 1936 .  

Cercetând frumuseţile ţării iată-mă şi aici .9 sept 1936 Ana şi D.Iliescu ,Bucureşti.  

 

 

 

 

24. 2.X.1936,Vizitat, admirat curăţenia şi obiectele de artă. Cerkez .Director în ministerul Sănătăţii şi ocrotirilor sociale .  

 

35. Astăzi 1 .V .1964 am vizitat mult dorita cetate de pe insula Ada Kaleh şi geamia lăcaşuri ce amintesc de zbuciumul şi frământările vechilor locuitori .Am rămas profund impresionat de grădinile şi grija urmaşilor de a păstra neîntinată amintirea străbunilor .  

 

26. 11oct.1937 .  

Am vizitat Bulgaria, Turcia, Grecia, Italia, Austria şi Ungaria. de la data de 23 . VII 1937 . Nimic mai frumos şi mai interesant ca Insula Ada Kaleh, care se întrece cu oricare altă poziţie a ţărilor străine prin pitorescul ei şi chiar prin însemnătatea istorică.  

 

27. 16.X.1937 .  

Sucri Ilias Hagi Apay ,clasa VIII -a Seminarul Musulman din Medgidia ,jud.Constanţa ,când am fost ca imam de ramazam în anul 1937 ,luna noiembrie ,ziua 16 la Ada Kaleh .Să rămâie aici ca o veşnică amintire .,  

cl.a-VIII-a ,16.X.1937.  

 

Sub altă formă materialul se află publicat în: Varvara Magdalena Măneanu, Vestigiile arheologice şi tradiţii culturale, Ed. Autograf, MJM, Craiova, 2009, p.127-138  

 

 

Referinţă Bibliografică:
FOSTA INSULĂ ADA KALEH ÎN LUMINA UNOR SURSE DOCUMENTARE,1. Cartea de impresii / Varvara Magdalena Măneanu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 899, Anul III, 17 iunie 2013.

Drepturi de Autor: Copyright © 2013 Varvara Magdalena Măneanu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Varvara Magdalena Măneanu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondator: George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!