CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Redactia > Autori >  

Florentin Smarandache
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Născut la Bălcești (jud. Vâlcea), în 10 decembrie 1954. A absolvit Școală Generală în Bălcești (1961-1969), apoi Liceul Pedagogic (1969-1972 în Craiova, continuând la Rm. Vâlcea, 1972-1974); diploma de învățător; stagiul militar cu termen redus la Medgidia (1974-1975); a absolvit Facultatea de Științe, secția informatică, a Universității din Craiova (1975-1979) ca șef de promoție; obține doctoratul in matematică (Teoria Numerelor) la Universitatea de Stat din Chișinău (1995-1997).  
  
A continuat cu diverse programe de studii la universități americane, ca University of Texas at Austin, University of Phoenix ș.a., iar apoi cu studii postdoctorale la Universitatea de Științe din Okayama (Japonia), la Universitatea de Tehnologie din Guangdong (Guangzhou, China), la ENSIETA (Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées, Brest, Franța), Air Force Research Laboratory (State University of New York, Institute of Technology, Rome, NY, SUA).  
  
În Statele Unite, a lucrat ca inginer de software la Honeywell (1990-1995), profesor-adjunct la Pima Community College (1995-1997), iar apoi la University of New Mexico, Gallup Campus, în cadrul catedrei de Matematică și Științe (profesor-asistent din 1997, profesor-asociat din 2003, iar din 2008 profesor plin). Între 2007-2009 a fost Șeful Departamentului de Matematică și Științe al acestei instituții de învățământ superior.  
  
În matematică, a introdus o serie de termeni și concepte noi, precum gradul de negare a unei axiome sau teoreme (v. geometria Smarandache, care poate fi parțial Euclidiană și parțial non-Euclidiană, 1969, http://fs.unm.edu/Geometries.htm ), multi-structura (v. n-structurile Smarandache, în cazul în care o structură slabă conține o insulă dintr-o structură puternică, http://fs.gallup.unm.edu/Algebra.htm) și multi-spațiul (o combinație de spații eterogene, http://fs.unm.edu/Multispace.htm).  
  
A creat și a studiat mai multe secvențe și funcții în teoria numerelor, care-i poartă numele:  
  
A generalizat (1995) logicile fuzzy, intuitivă, paraconsistentă, polivalentă, dialetistă la "logica neutrosofică" și, în mod similar, a generalizat mulțimea fuzzy la "mulțimea neutrosofică" (și derivatele sale: "mulțimea paraconsistentă", "mulțimea intuiționistică", "mulțimea dialetistă", "mulțimea paradoxistă", "mulțimea tautologică", v. http://fs.unm.edu/ebook-Neutrosophics4.pdf).  
  
A pus în circulație termenul "neutrosofie" ((din fr. neutre < lat. neuter, neutral, and gr. sophia, abilitate / înțelepciune) însemnând cunoașterea / gândirea neutră) și derivatele sale: neutrosofic, neutrosoficare, neutrosoficator, deneutrosoficare, deneutrosoficator etc.  
  
În 2003, împreună cu W. B. Vasantha Kandasamy, a introdus structurile algebrice neutrosofice, bazate pe mulțimi de numere neutrosofice.  
  
În 2006 a introdus gradul de dependenta/independenta dintre componentele neutrosofice T, I, F.  
  
În 2007 a extins multimea neutrosofica la supramultime neutrosofica [neutrosophic overset] (avand componente neutrosofice cu grad de apartenenta > 1), si la inframultime neutrosofica (avand componente neutrosofice cu grad de apartenenta < 0) [neutrosophic underset], si la autmultimea neutrosofica (avand componente neutrosofice in afara intervalului [0, 1], adica unele > 1 si altele < 0) [neutrosophic offset]; http://fs.unm.edu/NeutrosophicOversetUndersetOffset.pdf. Si in mod similar extinderi la Supra/Infra/Aut - Logici, Masuri, Probabilitati, Statistici etc.  
  
De asemenea a introduced Multimea Tripolara/Multipolara Neutrosofica, si Grafurile Tripolare/Multipolare Neutrosofice.  
  
Apoi, a generalizat logica / mulțimea / probabilitatea neutrosofica la logica / mulțimea / probabilitatea neutrosofica rafinata (2013), în cadrul cărora T poate fi împărțit în subcomponentele T1, T2, ..., Tp, I în I1, I2, ..., Ir, și F în F1, F2, ..., Fs, unde . Mai mult decât atât, T, I și/sau F (sau oricare dintre subcomponentele Tj ,Ik, și/sau Fl) pot să fie mulțimi infinite numărabile sau nenumărabile.  
  
În 2015, a rafinat indeterminarea (nedeterminarea) "I" din cadrul structurilor algebrice neutrosofice în diverse tipuri de indeterminare (funcție de problema de rezolvat), cum ar fi I1, I2, …, Ip cu , și a obținut numere neutrosofice rafinate de forma Np = a+b1I1+b2I2+ +bpIp, unde a, b1, b2, …, bp sunt numere reale sau complexe; a se consideră partea determinată a lui Np, în timp ce pentru fiecare k în {1, 2, …, p} Ik se consideră partea k-indeterminată a lui Np.  
  
A urmat extinderea structurilor algebrice neutrosofice la structurile algebrice rafinat-neutrosofice (sau structuri I-algebrice rafinat-neutrosofice) (2015), care sunt structuri algebrice bazate pe mulțimi de numere rafinat-neutrosofice de tipul a+b1I1+b2I2+ +bpIp.  
  
A introdus apoi structurile neutrosofice (T, I, F) (2015). În orice domeniu de cunoaștere, fiecare structură este compusă din două părți: un spațiu și un set de axiome (sau legi) care acționează în acest spațiu (reglementându-l). Dacă spațiul, sau cel puțin una dintre axiomele (legile) sale, are vreo indeterminare, structura este o structură neutrosofică (T, I, F).  
  
Aceste structuri au fost ulterior extinse la structuri I-algebrice neutrosofice (2015), i.e. structuri algebrice bazate pe numere neutrosofice de forma a+bI, dar având, de asemenea, indeterminări în legătură cu spațiul-structură (elemente care aparțin doar parțial la spațiu sau elemente despre care nu știm dacă aparțin spațiului sau nu) sau indeterminări în legătură cu cel puțin o axiomă (sau lege) acționând asupra spațiului-structură. Din extinderea acestor structuri, au rezultat structurile rafinate I-algebric rafinate (T, I, F)-neutrosofic.  
  
De asemenea, a propus o extindere a probabilității clasice și probabilității imprecise la probabilitate neutrosofică (1995), pe care a definit-o ca un vector tridimensional ale cărui componente sunt submulțimi reale ale intervalului non-standard ]-0, 1+[. A urmat introducerea conceptelor de măsură neutrosofică și integrală neutrosofică (http://fs.unm.edu/NeutrosophicMeasureIntegralProbability.pdf ), și extinderea statisticii clasice la statistica neutrosofică (http://fs.unm.edu/NeutrosophicStatistics.pdf ).  
  
Din 2002, împreună cu Dr. Jean Dezert de la Oficiul Național de Cercetări Aeronautice din Paris, a lucrat în fuziunea informațiilor și a generalizat Teoria Dempster-Shafer la o noua teorie a plauzibilului și a fuziunii paradoxiste (DSmT, adică Teoria Dezert-Smarandache, http://fs.unm.edu/DSmT.htm ).  
  
În 2004, a conceput un algoritm pentru Unificarea Teoriilor și Regulilor de Fuziune (UFT), folosit în bioinformatică, robotică și industria militară.  
  
În fizică, a definit o serie de paradoxuri (incetătenite paradoxurile cuantice Smarandache) și a susținut posibilitatea existenței unei a treia forme de materie, denumită nematerie (2004), care este o combinație a materiei cu antimateria (la congresele științifice organizate de American Physical Society, Caltech 2010, și la Institutul de Fizică Atomică, Măgurele, 2011).  
  
Recuperându-și un manuscris din 1972, de pe vremea când studia la Râmnicu Vâlcea, a publicat ipoteza Smarandache, afirmând că nu există limită de viteză în univers (http://scienceworld.wolfram.com/physics/SmarandacheHypothesis.html ). Ipoteza a fost parțial validată la 22 septembrie 2011, când cercetătorii de la CERN au constatat experimental că particulele muon neutrino călătoresc cu o viteză mai mare decât viteza luminii. În baza acestei ipoteze, a propus Teoria Absolută a Relativității, prin care contrariază cu idei ca dilatarea necondiționată a timpului, contracția spațiului, simultaneitățile relativiste și paradoxurile relativiste. A extins cercetările către o Teorie Parametrizată a Relativității (http://fs.unm.edu/ParameterizedSTR.pdf ) și a generalizat Factorul de Contracție Lorentz la Factorul de Contracție Oblică pentru lungimi deplasate sub un unghi oblic față de direcția de mișcare, apoi a avansat Ecuațiile de Distorsionare a Unghiurilor ( http://fs.unm.edu/NewRelativisticParadoxes.pdf ).  
  
Smarandache consideră că viteza luminii în vid este variabilă, în funcție de sistemul de mișcare de referință; că spațiul și timpul sunt entități separate; că deplasarea spre roșu (redshift) și deplasarea spre albastru (blueshift) nu se datorează în întregime efectului Doppler, ci, de asemenea, Gradientului de Mediu și Indicelui de Refracție (care sunt determinate de compoziția mediului, adică de elementele sale fizice: câmpuri, densitate, eterogenitate, proprietăți etc.); că spațiul nu este curbat și că lumina se curbează în apropierea corpurilor cosmice masive nu numai din cauza gravității, cum susține Teoria Generală a Relativității (proiecție gravitațională), ci și din cauza proiecției mediului.  
  
Pentru a face distincția între ceas și timp, Smarandache a sugerat un prim experiment cu diferite tipuri de ceas pentru ceasurile GPS, pentru a dovedi că rezultatele factorilor de dilatare și de contracție sunt diferite de cele obținute cu ceasul atomic cu cesiu; și un al doilea experiment, cu diferite compoziții de mediu, pentru a demonstra că ar rezulta diferite grade de deplasare spre roșu / spre albastru și grade diferite de proiecție a mediului.  
  
A introdus fizica superluminală și fizica instantanee (domenii care studiază legile fizice la velocități superluminale și respectiv instantanee), iar apoi fizica neutrosofică ramură ce descrie obiecte sau stări care sunt caracterizate în mod individual fie prin proprietăți opuse, fie prin nicio proprietate, și nici prin opusul unei proprietăți (astfel de obiecte sau stări sunt denumite entități neutrosofice).  
  
În filozofie și logică, ca generalizare a dialecticii hegeliene, a introdus termenul de neutrosofie, care a devenit fundamentul unor cercetări de matematică și economie, ca logică neutrosofică, mulțimi neutrosofice, probabilitate neutrosofică, statistică neutrosofică ș.a.m.d.  
  
Neutrosofia este o nouă ramură a filozofiei care studiază originea, natura și domeniul de aplicare al neutralităților, ca și interacțiunea acestora cu diferite spectre ideatice. Această teorie ia în considerare fiecare noțiune sau idee împreună cu opusul sau negația aferentă, , și cu spectrul "neutralităților" sale, (adică noțiuni sau idei situate între cele două extreme, care nu sunt nici , nici ). Împreună, ideile și formează . Conform acestei teorii, fiecare idee tinde să fie neutralizată și ponderată de și - ca o stare de echilibru. În consecință, a generalizat triada teză-antiteză-sinteză la tertrada teză-antiteză-neutroteză-neutrosinteză (http://fs.gallup.unm.edu/neutrosophy.htm).  
  
A extins Legea Lupasco-Nicolescu a Mijlocului Inclus (, și o a treia valoare , care rezolvă contradicția lor la un alt nivel de realitate) la Legea Mijlocului Multiplu Inclus (, și , unde este divizat într-o multitudine de neutralități între și , cum ar fi , etc). Valoarea (neutralitatea sau indeterminarea legate de ) cuprinde, de fapt, valoarea mijlocului inclus. De asemenea, a extins Principiul Opoziției Dinamice (opoziție între și ) la Principiul Opoziției Dinamice Neutrosofice, opoziții între , și (http://fs.unm.edu/LawIncludedMultiple-MIddle.pdf).  
  
Florentin Smarandache a produs contribuții și în psihologie și sociologie (http://fs.unm.edu/psychology.htm , http://fs.unm.edu/sociology.htm).  
  
A fost invitat să conferențieze la University of Berkeley (2003), NASA Langley Research Center (2004), NATO Advance Study Institute în Bulgaria (2005), Universitatea Jadavpur din India (2004), Institutul de Biofizică Teoretică și Experimentală din Rusia (2005), Bloomsburg University (1995), Universitatea Sekolah Tinggi Informatika & Komputer și Universitatea Kristen Satya Wacana Salatiga, ambele din Indonesia (2006), Universitatea Minufiya (Shebin Elkom, Egipt, 2007), Air Force Institute of Technology Wright-Patterson AFB in Dayton (2009), Universitatea din Craiova - Facultatea de Mecanică (2009), Air Force Research Lab& Griffiss Institute (2009), COGIS 2009 (Paris, Franța), ENSIETA (Brest, Franța, 2010), Academia Română - Institutul de Mecanica Solidelor (2011), Universitatea de Tehnologie Guangdong din China (2012), Universitatea de Științe din Okayama, Japonia (2013), Universitatea din Osaka, Japonia (2014), Universidad Nacional de Quilmes din Argentina (2014), Universidad Complutense de Madrid (2014), Universitatea Transilvania din Brașov (2015); Universitatea Nationala din Vietnam (Hanoi), Universitatea Tehnica Le Quy Don si Universitatea Hanoi, precum si Universitatea de Tehnologie (HUTECH) din Orasul Ho Chi Minh si Universitatea Nguyen Tat Thanh (Orasul Ho Chi Minh) – 2016 etc.  
  
Și-a prezentat cercetările în fuziunea informației la numeroase conferințe internaționale de profil (Australia - 2003, Suedia - 2004, SUA: Philadelphia - 2005, Seattle - 2009, Chicago - 2011, Washington DC - 2015, Spania: Barcelona - 2005, Salamanca - 2014, Italia - 2006, Belgia - 2007, Canada - 2007, Germania (Köln - 2008, Heidelberg – 2016), Scoția - 2010, Singapore - 2012, Turcia - 2013).  
  
A mai prezentat lucrări la IEEE GrComp International Conferences (Georgia State University at Atlanta - 2006, Kaohsiung National University in Taiwan - 2011), International Conference on Advanced Mechatronic Systems (Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan) - 2012, IEEE World Congress on Computational Intelligence (Vancouver, Canada, 2016).  
  
A fost recompensat pentru activitatea sa științifică de către Academia Română cu Premiul pentru Știință Tehnică "Traian Vuia", în 2011. Este Doctor Honoris Causa al Universității Jiaotong din Beijing (China, 2011) și al Academiei DacoRomâne din București (2011). A primit distincții ca 2012 New Mexico - Arizona Book Award și 2011 New Mexico Book Award, la categoria Știință și Matematică (pentru structurile algebrice, împreună cu Dr. W. B. Vasantha Kandasamy). De asemenea, i s-a conferit Medalia de Aur din partea Academiei de Științe Telesio-Galilei din Anglia, în 2010, la Universitatea din Pecs, Ungaria (pentru ipoteza Smarandache în fizică și pentru logica neutrosofică).  
  
Extrem de prolific, Florentin Smarandache este autor, coautor, editor sau co-editor la aprox. 200 de cărți, publicate de aproximativ patruzeci de edituri (universitare, profesionale, științifice, literare), în peste zece țări și în mai multe limbi, și 250 de articole științifice și note, contribuind la peste 100 de reviste literare și peste 50 de reviste științifice din întreaga lume.  
  
A publicat numeroase articole în reviste internaționale, cum ar fi: Multiple-Valued Logic - An International Journal (acum apare sub denumirea Multiple-Valued Logic & Soft Computing), International Journal of Social Economics, International Journal of Applied Mathematics, International Journal of Tomography & Statistics, Applied Physics Research (Toronto), Far East Journal of Theoretical Statistics, International Journal of Applied Mathematics and Statistics, Gaceta Matematica (Spania), Humanistic Mathematics Network Journal, Bulletin of Pure and Applied Sciences, Progress in Physics, Infinite Energy (USA), Information & Security: An International Journal, InterStat - Statistics on the Internet (Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, SUA), American Mathematical Monthly, Mathematics Magazine, Journal of Advances in Information Fusion (JAIF), Zentralblatt fur Mathematik (Germania), Nieuw Archief voor Wiskunde (Olanda), Advances in Fuzzy Sets and Systems, Advances and Applications in Statistics, Critical Review (Society for Mathematics of Uncertainty, Creighton University, SUA), Bulletin of Statistics & Economics, International Journal of Artificial Intelligence, Fuzzy Sets and Systems, Journal of Computer Science and Technology, The Icfai University Journal of Physics (India), Hadronic Journal (USA), Intelligencer (Gottingen, Germania) ș.a. Unele pot fi descărcate din situl Universității Cornell (http://arXiv.org/find ) sau de pe siturile CERN.  
  
În timpul erei Ceaușescu, a ajuns în conflict cu autoritățile. În 1986, el a făcut greva foamei pentru că nu i s-a permis să participe la Congresul Internațional al Matematicienilor de la Universitatea din Berkeley, apoi a publicat o scrisoare în Anunțurile Societății Americane de Matematică, pledând pentru libertatea de circulație de oamenilor de știință, devenind astfel, fățiș, un disident al regimului comunist. Drept consecință, a rămas șomer timp de doi ani, asigurându-și traiul din meditații oferite studenților.  
  
Fiindcă nu i se permitea să publice, a încercat să-și scoată manuscrisele din țară prin Școala Franceză din București sau prin turiști. Secretarul de externe al Academiei Regale Suedeze, dr. Olof G. Tandberg, l-a contactat prin telefon de la București.  
  
Fugit din România în septembrie 1988, a așteptat aproape doi ani în lagărele de refugiați politici din Turcia, unde a prestat, pentru a supraviețui, lucrări necalificate în construcții. A ținut legătura cu Institutele culturale franceze, care i-au facilitat accesul la cărți și întâlniri cu personalități ale timpului.  
  
Înainte de a părăsi țara, a îngropat o parte dintre manuscrisele sale, într-o cutie de metal, în via părinților săi, lângă un piersic, recuperându-le patru ani mai târziu, după Revoluția din 1989, când s-a întors pentru prima dată în țara natală. Alte manuscrise, pe care a încercat să le transmită unui traducător, în Franța, au fost confiscate de poliția secretă și nu i s-au mai returnat niciodată.  
  
A scris sute de pagini de jurnal despre viața sa sub dictatura ceaușistă (nepublicate), iar apoi ca profesor-cooperant în Maroc ("Profesor în Africa", 1999), despre perioada petrecută în lagărul de refugiați din Turcia ("Fugit ... / Jurnal de lagăr", vol. I: 1994, vol. II: 1998), ca și din exilul american - încă în desfășurare.  
  
Este recunoscut pe plan internațional ca liderul Mișcării literare paradoxiste, care are mai mulți adepți pe tot globul, o mișcare înființată de Smarandache deja în 1980, bazată pe utilizarea excesivă a antitezelor, antinomiilor, contradicțiilor, paradoxurilor, dezvoltând o conexiune interesantă între matematică, filosofie și literatură (http://fs.unm.edu/a/paradoxism.htm).  
  
În cadrul Mișcării, Smarandache a introdus subspecii literare noi, ca distihul paradoxist, distihul tautologic și distihul dualist, inspirat de logica matematică (http://fs.unm.edu/a/literature.htm).  
  
Florentin Smarandache a sintetizat mișcarea paradoxistă în câteva fraze: “Paradoxismul a pornit ca un protest anti-totalitar împotriva unei societăți închise, România anilor 1980, unde întreaga cultură era manipulată de un singur grup. Numai ideile lor contau. Noi, ceilalți, nu puteam publica aproape nimic. Și-atunci, am zis: hai să facem literatură… fără a face literatură! Să scriem… fără să scriem nimic. Cum? Simplu: literatura-obiect. ‘Zborul unei păsări’, de pildă, reprezenta un “poem natural”, care nu mai era nevoie să-l scrii, fiind mai palpabil și perceptibil decât niște semne așternute pe hârtie, care, în fond, ar fi constituit un “poem artificial”: deformat, rezultat printr-o traducere de către observant a observatului, iar orice traducere falsifică într-o anumită măsură. (…) Mai târziu, m-am bazat pe contradicții. De ce? Pentru că trăiam în acea societate o viață dublă: una oficială – propagată de sistemul politic, și alta reală. În mass-media ni se spunea că ‘viața noastră era minunată’, dar în realitate ‘viața noastră era mizerabilă’. Paradoxul în floare! Și atunci, am luat creația în deriziune, în sens invers, sincretic. Astfel s-a născut paradoxismul. Bancurile populare, la mare vogă în ‘Epoca’ Ceaușescu, ca o respirație intelectuală, au fost surse de inspirație superbe. (…) “Non”-ul și “Anti”-ul din manifestele-mi paradoxiste au avut un caracter creativ, nicidecum nihilist.”  
  
Paradoxismul, urmând linia Dadaismului, Lettrismului, teatrului absurd, este un fel de scriere cu capul în jos, metaforizează fondatorul curentului. Mișcarea s-a exprimat viguros, în mai multe limbi, în cadrul Antologiilor Internaționale Paradoxiste, apărute în 13 ediții până în prezent. Aproape 500 de scriitori din întreaga lume s-au exprimat în aceste antologii.  
  
Tot în zona experimentală se așază și piesele de teatru scrise de Florentin Smarandache, ca "Patria animalelor", o dramă fără dialoguri, "O lume întoarsă pe dos", unde scenele se permută, dând naștere la mii și mii de scenarii distincte (http://fs.unm.edu/a/theatre.htm ). "Metaistorie" (1993) este o trilogie teatrală contra totalitarismului. A fost premiat la Festivalul Internațional de teatru de Casablanca (1995). Autorul și-a tradus/rescris piesele în limba engleză, ca "o trilogie paradoxistă: dramă politică de avangardă" (2004).  
  
Primul său roman poartă numele "NonRoman" (1993) și este o satiră a oricărui fel de dictatură. "Scrieri defecte" (1997) este o colecție de proze scurte paradoxiste, cu elemente hibride din rebus și științe.  
  
Albumele experimentale de artă (seria "Outer-Art") cuprind supra-picturi, non-tablouri, anti-desene, super-fotografii, explicate în două manifeste: "Ultra-Modernism?" și "Anti-manifest" (http://fs.unm.edu/a/oUTER-aRT.htm).  
  
Arta este pentru Dr. Smarandache un hobby. S-a exprimat în diferite forme:  
  
- artă grafică pentru volumele sale de versuri: "Anti-chambres/ Anti-posies/ Bizarreries" (desene mecanice), "NonPoems" (desene paradoxiste), "Dark Snow" & "Circles of light" (coperte);  
  
- colaje paradoxiste pentru "Anthology of the Paradoxist Literary Movement";  
  
- coperte și ilustrații de carte, publicate de Editura "Dorul", Aalborg, Danemarca;  
  
- ilustrații în jurnale: "Dorul" (Aalborg, Danemarca).  
  
Călător global, a vizitat peste 50 de țări, călătorii despre care a scris într-o serie de (foto-video)jurnale instantanee. În decembrie 2015, a participat la o expediție în Antarctica. O fotogalerie, la http://fs.unm.edu/photo/GlobeTrekker.html .  
  
S-au publicat, până acum, 12 cărți analizând creația sa literară, printre care: "Estetica Paradoxismului", de Titu Popescu (1995), și "Paradoxism și postmodernism", de Ion Soare (2000). A fost nominalizat, în 2011, de către Academia DacoRomână de la București pentru Premiul Nobel pentru Literatură, pentru cele cca. 75 de cărți de literatură publicate.  
  
Sute de articole și recenzii despre activitatea lui Florentin Smarandache pot fi descărcate din secțiunile "Biblioteca Digitală de Științe" și "Biblioteca Digitală de Literatură" din situl autorului: http://fs.gallup.unm.edu/eBooks-otherformats.htm, http://fs.unm.edu/eBooksLiterature.htm.  
  
S-au organizat chiar și conferințe dedicate noțiunilor introduse de Florentin Smarandache în științe: First International Conference on Smarandache Type Notions in Number Theory, 21-24 august 1997, organizatori: Dr. C. Dumitrescu & Dr. V. Seleacu, Universitatea din Craiova, România; International Conference on Smarandache Geometries, 3-5 mai 2003, organizator: Dr. M. Khoshnevisan, Griffith University, Gold Coast Campus, Queensland, Australia; International Conference on Smarandache Algebraic Structures, 17-19 decembrie 2004, organizator: Prof. M. Mary John, Mathematics Department Chair, Loyola College, Madras, Chennai - 600 034 Tamil Nadu, India.  
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
Florentin Smarandache / Florentin Smarandache : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2134, Anul VI, 03 noiembrie 2016.

Drepturi de Autor: Copyright © 2016 Florentin Smarandache : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Florentin Smarandache
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!