CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Literatura > Recenzii >  

Filosofia-personaj principal în romanul
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Cronică de prof.Petru Birău  
  
FILOZOFIA- PERSONAJ PRINCIPAL ÎN ROMANUL ,,GEAMĂNUL DIN OGLINDĂ” 
  
Venit în continuarea trilogiei ,,Insula viscolului”, romanul autobiografic ,,Geamănul din oglindă” (Editura Nico, Târgu- Mureş, 2012), al prolificului scriitor şi promotor cultural Al Florin Ţene, complectează pledoaria omului de cultură temeinic implicat în cunoaşterea şi prezentarea timpului său, în slujirea prin cuvânt a aproapelui, cu toată dăruirea, întregul talent şi totala sa experienţă de viaţă. Dealtfel cartea are un motto edificator:,,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Iacov 2. 8.) 
  
Fiecare dintre cele trei romane ce alcătuiesc trilogia ,,Insula viscolului” (,,Chipul din oglindă”, ,,Insula viscolului” şi ,,Orbul din Muzeul Satului”), reprezintă anumite etape în formarea spirituală şi în creaţia lui Al Florin Ţene, de la valorificarea unor însemnări făcute pe un şantier, la decriptarea tainelor disimulate în consumarea anumitor momente de răscruce ale istoriei, de la transpunerea unor fragmente onirice, până la cele mai profunde investigaţii psihologice în imanentul personajelor, sau de la lirismul unor evocări, la analiza pertinentă a evenimentelor sociale în care autorul a fost implicat direct. 
  
Ca o încununare a acestora, romanul ,,Geamănul din oglindă” reprezintă cântecul triumfului, al scriitorului învingător prin Cuvânt, care s-a luptat pas cu pas ca să impună o viziune, un crez. Această luptă este evidentă pe tot parcursul edificării operei sale, de la poezie, la eseu sau cronică, dar mai ales este pregnantă în impresionantele sale romane autobiografice. Uneori, aşa cum reiese din scrieri, îl întâlnim căzut, trist, ori singur, dar niciodată învins. În romanul ,,Geamănul din oglindă” îl regăsim triumfător. Aici Al Florin Ţene nu mai ezită, nu mai caută, nu mai întreabă, aici este întrebat, aici oferă răspunsuri, se relevă ca un înţelept care, prin harul lui Dumnezeu, a biruit toate obstacolele, are o operă vastă, a întemeiat o Ligă a scriitorilor cu sute de membrii, pe care o conduce, editează mai multe reviste, are câteva cenacluri literare fondate, deţine nenumărate premii, se bucură de recunoaştere în ţară şi străinătate, este membru al unei Academii (ce şi-ar putea dori mai mult un scriitor?). De pe această poziţie, a celui care a învins prin Cuvânt, ne vorbeşte scriitorul Al Florin Ţene în romanul ,,Geamănul din oglindă” şi ca o mărturie că în toată această luptă a simţit sprijinul lui Dumnezeu, care nu l-a părăsit niciodată, fiecare capitol al cărţii începe cu o poruncă Biblică în loc de motto, fiecăreia din cele zece zile, care determină acţiunea cărţii, corespunzându-i una din cele zece porunci ale Decalogului lui Moise. 
  
În roman întâlnim mai multe personaje cheie, a căror evoluţie determină naraţiunea ce se desfăşoară precum un fir ariadnic într-un labirint: în primul rând Dumnezeu, ca un Vegheator prin prezenţa Cuvântului Său din Sfintele Scripturi, dar mai ales ca Stăpân al destinului uman, prin imperativul Legii date pentru mântuirea omenirii, avem apoi autorul a cărui spiritualitate o regăsim proiectată în tipologia mai multor personaje (trasătură caracteristică pentru proza lui Al Florin Ţene). Între acestea Naratorul (autorul), care însumează caracteristicile psihologice a trei personaje: Florin, scriitor şi critic literar, Constantin Ene, ziarist, profesor de jurnalistică, Dreptaciul, adeptul unei orientări de dreapta, pornit (alături de adversarul său Stângaciul) în căutarea şi susţinerea unui ideal împlinit pe un tărâm al fericirii, apoi soţia scriitorului, Titina Nica Ţene, prezentă în ipostaza de soţie iubitoare şi bunică grijulie (Tina) dar şi scriitoare, Aura, care cu subtilitate influenţează benefic spiritul creator al soţului, în acelaşi timp edificând propria creaţie. Mai întâlnim câteva personaje secundare (studenta, primarul, colegii, etc.), ce dau culoare scrierii şi pun în evidenţă subiectul romanului, care nu este altul decât viaţa prezentată aşa cum a fost ea creată şi mai ales cum trebuie ea trăită. 
  
Dincolo de toate acestea, personajul principal, care în celelalte romane a putut fi doar intuit, subsumat unei intrigi factuale, şi care apare aici în toată plenitudinea sa, izvorând din optimismul învingătorului, este Filozofia. 
  
Folosind-o ca personaj principal în acest roman, Al Florin Ţene face din filozofie un ţel, un scop al vieţii. Ca să poţi birui toate greutăţile, să impui un punct de vedere propriu şi autentic şi mai ales să depăşeşti acel sentiment al frustrării, dat de numeroasele decepţii şi să ajungi la o maturitate spirituală cu sufletul încărcat de fericirea unei concepţii pozitiviste, optimiste, reconfortante, nu este puţin lucru: 
  
,,Există mari biruitori ai istoriei literaturii” (pag. 102), Al Florin Ţene este unul dintre ei. 
  
Filozofia dobândită de autor în vasta sa carieră scriitoricească şi în bogata experienţă de viaţă, relevată în romanul ,,Geamănul din oglindă”, este una semnificată de coloană, de ieşirea din labirint (aşa cum este şi capodopera lui Brâncuşi de la Târgu Jiu), de ascendent, tendinţă a înălţării verticale spre infinire şi are ca finalitate o restauraţie, o reaşezare pe temelia creaţiei, de pe care omul a luat-o într-o direcţie greşită (urmare a dictonului lui Nietzsche:,,Dumnezeu a murit”), eşuând în postmodernitatea care a reclamat epuizarea resurselor creatoare ale umanităţii şi s-a rezumat la sfera recontextualizării culturii sub influenţa unei societăţi a consumului.  
  
Filozofia lui Al Florin Ţene reîntemeiază o paradigmă, prin care îl redă pe Dumnezeu omului şi pe om lui Dumnezeu, aceasta în spiritul celor spuse de Marlaux:,, Secolul XXI va fi unul religios sau nu va fi deloc”, cuvinte ce nu au putut fi contrazise până astăzi. Filozofia ca învăţătură sănătoasă, ca îndreptar spre Divinitate, este de fapt singura temelie pe care poate fi reaşezată cultura în secolul XXI, pentru a putea merge mai departe şi Al Florin Ţene a intuit foarte bine acest lucru. Vremea idealismului a trecut, vremea oniricului s-a încheiat, vremea meditaţiei s-a dus odată cu intrarea în secolul vitezei, vremea romantismului a fost depăşită şi ea, vremea psihologiei a fost consumată şi iată că a sosit o vreme a filozofiei, a unei filozofii aplicate, implicată în atingerea dezideratului uman, întoarcerea la Dumnezeu şi acceptarea Lui ca Tată şi Mântuitor, cu toate tainele Sale, trecând peste veleităţile aroganţei umane pretinsă a fi atotcunoscătoare:,, ... ce este omul? De unde vine? Care este scopul vieţii? Ce înseamnă fericirea?( ... ) Cred că răspunsul îl vom afla, numai atunci când Dumnezeu va dori acest lucru. Restul sunt speculaţii ale spiritului uman.” (pag. 89) 
  
Al Florin Ţene proclamă cu tărie în romanul ,,Geamănul din oglindă” această cale unică de salvare a spiritualităţii umane, cu tot ce ţine de ea, în acest secol XXI, printr-o filozofie subordonată înţelepciunii lui Dumnezeu, singura modalitate prin care omul se poate reapropia de Dumnezeu şi de destinul pentru care a fost menit. 
  
Ca o reflexie în oglindă a ceea ce trebuie să facă omul pentru a dobândi această filozofie a învingătorului, avem cele zece porunci sub spectrul respectării cărora se desfăşoară cele zece capitole corespondente, toate fiind cuprinse în una singură: ,,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” cu care începe cartea. 
  
Mijloacele de expresie folosite de autor sunt multiple şi diverse: naraţiunea, interviul, dialogul, descrierea, dramatizarea, intriga, poezia, etc., toate constituindu-se la un moment dat într-un labirint complex, în care cititorul pare pierdut, cu spiritualitatea scriitorului şi a celor din jur disipată şi reflectată de o multitudine de oglinzi sufleteşti, cu juxtapunerea unor biografii aparent paralele şi totuşi convergente, cu reliefarea unor fapte şi valori, cu evocarea unor evenimente majore, uneori dramatice, în toate acestea filozofia, esenţa de înţelepciune a autorului vine şi face lumină, lămurind o cale, orientând cugetul cititorului către Dumnezeu, singurul deţinător al răspunsurilor absolute şi de la care vine inspiraţia, cunoaşterea şi puterea de muncă:,, ... erudiţia nu înlocuieşte talentul. A te baza numai pe erudiţie comportă în mod sigur riscul de a creea ceva insipid, sterp şi anost. Numai talentul împletit cu inspiraţia, erudiţia şi experienţa concură la crearea unor opere viabile.” (pag.88) 
  
Cu toată această filozofie dobândită în ani grei de muncă şi luptă cu nenumăratele piedici de tot felul şi cu toate aceste adevăruri revelate, scriitorul Al Florin Ţene nu devine un infatuat, nu îşi face o aură de neprihănit, aşa cum se întâmplă în multe dintre autobiografiile unor scriitori care ţin să-şi înalţe din cuvinte monumente de merite şi virtuţi, el rămâne la modestia omului conştient şi de slăbiciunile sale, le recunoaşte şi le asumă, nu se ascunde în faţa cititorului, ci vine cu tot sufletul deschis:,,Iar noi, ca redactori la reviste literare, pentru a promova ideologia partidului conducător, eram obligaţi să scriem în spiritul realismului socialist şi să mai dăm cu subsemnatul pe la Secu... despre unul, despre alta... Altfel nu ne ţineau redactori.(...) Nu de bună voie (...) Am fost obligat. Îmi fugise fratele în Germania Federală şi dacă nu dădeam cu subsemnatul, mă dădeau afară din serviciu. (...) În astfel de condiţii, eram trimis la munca de jos... în mină...”(pag. 93) 
  
Probabil datorită acestei sincerităţi, după ce am terminat de citit romanul ,,Geamănul din oglindă” şi îl aveam proaspăt în memorie, am avut sentimentul că vreau să-l recitesc şi am făcut-o dar acel sentiment nu s-a stins. De fapt aceasta este una dintre caracteristicile scrierilor valoroase, sunt scrise cu sufletul şi asta se simte în timpul lecturii.  
  
Cartea ,,Geamănul din oglindă”, este un daghereotip, o imagine în care viaţa se reflectă inversată, precum în oglindă, pornind de la un precept Divin, defalcat apoi în cele zece fracţiuni ale sale, pentru a fi asimilat de spiritualitatea umană şi transformat prin sublimare într-o filozofie de viaţă, într-o metaforă a reîntoarcerii la Dumnezeu, la Izvorul vieţii, determinată în finalul romanului ca o concluzie, sau ca un feed-back, rezultat al întâlnirii vieţii cu Viaţa:,,Viaţa omului, gândea la volan Constantin, este precum cursul Oltului, care poate căpăta un număr nelimitat de forme, dar izvorul lui este întotdeauna unul singur: ceva ce seamănă cu lacrima.” (pag. 184) 
  
Al Florin Ţene face încă odată dovada, prin acest roman, că este un scriitor al esenţelor psihologice tainice, al sublimelor rezonanţe spirituale, al filozofiei transcedentale, la care pot să se înalţe doar cei ce reuşesc să străbată labirintul vieţii, fără să le fie ucis sufletul. 
  
Prof. Petru Birău, ianuarie 2012 
  
 
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
Filosofia-personaj principal în romanul Geamănul din oglindă / Al Florin Ţene : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 366, Anul II, 01 ianuarie 2012.

Drepturi de Autor: Copyright © 2012 Al Florin Ţene : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Al Florin Ţene
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondator: George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!