CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Cultural > Civilizatie >  

ESEU LUCIFERIAN - DESPRE HISTRIONISM ŞI EFECTUL CATHARTIC REVIGORATOR
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Onor. Acad. Eugen Simion  
MADAM BOVARY C'est MOI!” (Victor Hugo)  
„MASCA SUNT EU” ( Nicolae Breban)  
 
Aşa cum înţelegem şi Viaţa altora, creaţia virtuală, arta altuia, prin empatie si de circumscriere adecvată a ceea ce este şi înseamnă CELĂLALT, recte ce primim de la operă, valoare sau nonvaloare, ideie roditoare pentru sufletul colectiv (...) -tot astfel, prin vârste, ne vom înţelege propriul Sine şi avem a ne oglindi în mentalul – activ al Umanului şi a convieţui, prin înţelegere - armonie spirituală, - cu Ceilalţi. Nu doar cu cei dragi, ci, in extenso, cu lumea. Poetul, atunci când ESTE, ne poate transmite,comunica- cumineca, starea benefică, de reconfort, Fericire, de la Feeric, sau, la extrema bacoviană – a.e. baconsky-ană, oribila stare – psihotoxină - a singurăciunii (aş zice SINGURÎCIUNII).  
 
După totalitarismul cazon în care am „supravieţuit”, cel puţin trei generaţii au fost bruscate în Existenţă neo-sclavagistă - de tip Comunism ( cu „faţa umană”/ Imagine, Adică MASCĂ? O fi, dar de regimurile stalinist - oaukeriste şi „emanatele” Cameleonice, aici, în Poporul generic ROMÂN, pe care Cioran, deprimat şi hiperlucid, a numit-o „cel mai nefericit din lume”..., îndoctrinările şi oprimările ce le-am suportat, sau în care am fost „inadaptabili” (sic.), desconsideraţi sau respinşi uneori, spre groapa comună a... memoriei colective... persona non – grata „ba chiar” vrăjmaşul patriei-partid, - pentru LICHEAUA cu galon - pe creier – scrot, ascunsul devenit MASCĂ, HISTRIONUL!, alienatul alter - egotist, ipocritul, schizofrenicul genialoid, spermo-stalinul, etc. - Marele Tovarăş, ai zice... MOLO-TOV”-arăşii...În fostul regim, această subspecie s-a prăsit sub agresivitatea asasină a LOR, cei cu platfus la creier şi la fund..., marii PSIHOPAŢI ce se pretind - ca imagine publică, civilă - civilizatoare (sic, n) – SALVATORI, Eroi, Lideri – de drept, ba chiar „democratic” legitimaţi (licenţiaţi) – ALEŞII NEAMULUI. Sociologia culturii, desigur, cu fericite exemple şi la noi, învaţă tinerimea în Academii, numai că România, după Era ticăloşilor (v. Marin Preda) – abia ACUM, îşi reînţelege, după MASSIFICAREA – mancurtizarea celor născuţi după 1944, propriul DESTIN- DETERMINIST, cu nu „stigmatizat”, cum ne-mbată cu apă chioară (psihedelistă, sau ..neo- dadaistă, nihilistă!) – agonicii DIRECTORI DE CONŞTIINŢĂ, (rămăşiţe jalnice ale SINTEZISMULUI „savantei de renume mondial”, Elena Ceauşescu, şefa Biroului Doi, inclusiv a SECURITĂŢII (după fuga generalului Pacepa, recte epurările fostului KGB -,“ adaptatului APARAT al Noii Securităţii - cea mai monstruoasă, rapace dintre toate „eşaloanele”, cohors diaboli! Nu mai e timp spre coborîri în Infern, pare-se acesta ieşit seismic la suprafaţă!  
 
Omul- artist, în cazul nostru, Poetul, Visătorul, este fie vizionar al Clarului cel atribuit Empatiei Divinului, luminător al Conştienţei Colective, mai ales acum, cânt retrăim, halucinant!, O CRIZĂ GLOBALĂ GALOPANTĂ... nu mai poate să fie nici cărturar, nici dascăl, nici “ director de conştiinţă”, nici “ profet”, “ apostol”, “psiholog”,( cu ipostazele activ- pasiv care sunt al psihiatriei moderne)... POETUL este într-un înţeles mai subtil, omul îndrăgostit de viaţă- lume- semeni, el este – altfel spus, MILITANT al Umanismului: el este, când ESTE, “ semenul tău, frate” , ci nu cum l-a definit astfel Baudelaire ( v. Prefaţa, Florile răului) – prin URÂT ( Urâciune, la români) – el nu e “ profetul” ( oricum mincinos, duplicitarnic şi ventriloc- histrionic, anume prin mistagogia instinctului primar)... Va fi de recitit cum au conceptualizat, prin timp, acest tipic- atipic geniu..., şi altfel spus, oprra-i, POEMUL ANIMAL, cum îl defini prietenul poet al “Cantonului părăsit”, Liviu Ioan Stoiciu; apropos, asta vine dinpre epigonicii lui EMINOVICI ( rebotezat la Budapesta, de Iosif Vulcan), EMINESCU, adică de la BACOVIA, LABIŞ, Ursachi, Geo Dumitrescu, Beniuc, A. E. Baconsky, Nichita Stănescu, Păunescu ş.c.l- ( că s-a făcut triaj”, vorba lui Marin Sorescu...). Ce are a face critica? A decanta, a separa mai corect, reponsabil, memoria culturii noastre, de ceea ce este radio-activ- teluric şi încă nociv, în Timp... Energiile spirituale din OM, creative, revelatorii ŞI PRIN poezie, se cer RECICLATE, fie şi prin hipoeracizii sarcasmului oximoronic- pamfletar! – cinic via Juvenal,- Diogene..., Caragiale, Eugene Ionesco, Beket, Orwell ş.c.l.- dar gunoiul NU: el aparţine, metaforic zicînd, frigului elemantar, din Mineralitate, în “ zgomotul şi furia” rumorii “ istorice”, cumva autodestructive, societatea însăşi (!!!) emanîndu-şi, prin determinare şi Dirijism – Control securistic- activistic, ba chiar “ sindicalist” – ( roata norocului)- “ tovărăşesc” ( unii mai egali ca ceilalţi”, etc.... Cât despre mine, cel ce re-scriu acestea, “ rămânînd ce-am fost, romantic”- ştiu că ARS POETICA este o artă a SEDUCŢIEI- VRAJEI- FEERISMULUi, pledînd EMPATIC, o cale spre STAREA feerică, de FERICIRE... Astfel că, dincolo de opiniile convergente sau nu, ale exegeţilor mei, eu sunt al lui Goethe, den Weimar, ci nu al lui Eminescu- via Schiler şi Sapho! Suntem vechi, cu nu bătrâni, cum splendid a definit G. Călinescu; orfeici, ci nu prometeici , nu pedepsiţi de zei, cu “ vultur propriu”... ( Câţiva dintre contemporanii mei, stinşi, de asta au murit: de cancer la ficat: arta lor, în mare parte, revizită, este un simptom al suferinţelor TUMORALE, sau , dacă vreţi, simptome ale organului amputat” ( mutatis- mutandum, psihorganului amputat”... Patrimonizaţi cam pripit, drept “ genii ale Neamului”, tinerimea studioasă de mâine ( de azi!)- unii “ directori de ...subconştiinţă” ( iraţionalitate disimulată) – pe termen lung, ca ...profeţiile ¡!! Numesc aceasta MANIPULARE, propagandism, Nomenklatură, arte care duc la aplatizare, massificare...La o “ cultură de masse”, ci nu “ mase culturale ¡!! Ce feeric este să scriem HOLOGRAMIC, ( holistic- hierofanic, - prin aceea că suntem în hermeneia Gramatikon, - să fim convivi prin Pathos- Empatie, -şi să cântăm baladesc, ci nu în corurile plăcute Tiranilor din Kakistocraţie, cum zise Dorin Tudoran! NU ai Profetului Gabriel Garcia Marquez, nu în experimentul MACONDO! Nici experimentul Peştera Noicană, oricât ar fi de ..seducătoare”, în NOUA SINGURĂCIUNE care fumegă ACUM, în “ clipa cea repede ce ni s-a dat” ...  
 
La toate acestea revin, matinal, din „mansarda lui Cioran” a Pauşaliei ( cu scară interioară, Dragilor Valentin, Longinus Sânziana) - după lectura “ la rece”, a cărţii lui Valentin Iacob – Colonelul Elf *- unde sunt în acord cu Horia Gârbea, Ioan Es Pop, Daniel Bănulescu şi alţii, care îl vor ÎNŢELEGE pe poet; zburător prin cuvânt, literator, sau cum Sigmund Freud zice, telepatic ( eu parafrazez radiestezic, esoteric, athanoric, sau “ aurifer”) – telepatic ( Psihanaliză şi telepatie, 1921)... Că aparţine şcolilor eleatice, sau eracliteice, rămâne sarcina criticii “ la rece”, dacă nu anorgasmice.  
 
Arta este a erosului sublimat, ci nu a Abjectului camuflat! Nu eroismul erotismului acaparator! Să fim iubiţi, dar pentru aceasta, mai ales, să nu uităm că AVEM NEVOIE DE A IUBI, mai mult decât a fi iubiţi. Nu iubim spre a lua în stăpânire, ci pentru a rodnici Dorinţa, Dorul! ROD-ul numit de Cezar Ivănescu aşa...În acest caleidoscop, Oglindarium, Magic- World...poetizînd Realul a se recalibra FIINDUL- FIINŢA...Igitur, NOI- OMUL! Cât despre NOI, POETUL, chemaţi sau aleşi, -parcă ne ştim decând lumea, nu-i aşa ? Să nu ne alienăm, să fim ce-am fost mereu: catharsici, de se poate sacerdotali, ci nu Ciborgici!!! Şi, pentru Dumnedzeu! , Lux- Rerris se traduce “ Purtător de Lumină”! Eminescu ştia, însă era un Hiperionic... Glossa lui este un cod negru, al “ măreţiei frigului” ( roşu vertical, Niki Hristeo!) ale “ cadavrelor în vid ( a.e. baconsky)- ci nu “ rugăciuni ale unui dac” – mortificatoare...,– şi alte paradigme ( cu vierme propriu) abisale... Da, suntem telepatic, adică EMPATICI şi aceasta ne este Speranţa!!!  
 
Post scriptum: Dar, în anumite doze, energia uraniului are şi un efect bun asupra oamenilor! Tot aşa cum îna¬inte, locurile de mânăstiri erau alese cu nuiaua de alun ra-dies¬tezică. As¬tea-s ştiinţe vechi! Vibra nu¬ia¬ua, atunci locul era bun de mânăstire, pentru că era cen¬tru energetic. Aşa cum e şi aici, la Mânăstirea Prislop, de pildă, şi asta o ştiu foarte bine, pentru că am copilărit şi pe-aco¬lo. La Prislop este centru energetic puternic. Cei vechi ştiau unde să aşeze temelia bise¬ricilor, ca şi fân¬tâ¬narii care găseau locul apei, după ştiinţe milenare. Ştiau unde să înteme¬ieze. Aşa că, dintr-un motiv sau altul, toată zona noastră dacică este benefică ener¬ge¬tic, este bună. Poate de aceea, aici omul e mai vioi şi mai harnic, iar natura mai ro¬di¬toa¬re. O zonă de unde au răsărit oameni mari...,( interviu cu Valentin Iacob, Formula AS, Mai.a.c.).  
 
*Un elf este o fiinţă fabuloasă, aparţinând mitologiei nordice, şi care a supravieţuit în folclorul nord european, în legendele scandinave, germane şi englezeşti. La origine, elfii erau nişte zei minori ai naturii şi ai fertilităţii, fiind înfăţişaţi de obicei ca nişte tineri bărbaţi şi femei, ce trăiesc în păduri, fântâni, iar uneori sub pământ. Ei deţin o viaţă lungă, uneori chiar sunt nemuritori şi au puteri magice. J. R. R. Tolkien, în trilogia sa, "Stăpânul Inelelor", pune accent pe caracterul angelic, pe inteligenţa elfilor, ceea ce a făcut aceste personaje foarte populare în fantezia modernă. În linii mari, elfii se aseamănă cu nimfele din mitologia greacă şi cu viliile şi rusalkiile din mitologia slavă.  
 
Vă salut, generaţie în Viu, fii şi fiice, nepoţi şi stră-nepoţi!  
----------------------  
Eugen EVU  
Hunedoara  
20 Mai 2014  
 
 
 
Referinţă Bibliografică:
ESEU LUCIFERIAN - DESPRE HISTRIONISM ŞI EFECTUL CATHARTIC REVIGORATOR / Eugen Evu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1238, Anul IV, 22 mai 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Eugen Evu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Eugen Evu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!