CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Impact > Istorie >  

Dr.MITE MĂNEANU,CATAGRAFIA BISERICILOR AFLATE ÎN PLASA DUMBRAVA A JUDEŢULUI MEHEDINŢI LA 30 MARTIE 1840
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Dr. MITE MĂNEANU 
  
CATAGRAFIA BISERICILOR AFLATE ÎN PLASA DUMBRAVA A JUDEŢULUI MEHEDINŢI LA 30 MARTIE 1840 
  
Problema vechilor noastre izvoare statistice este benecunoscută căci raritatea acestora, deficienţele de întocmire şi conţinut ca şi pracaritatea păstrării multora, lipsa în întregime sau parţial a altora au îngreunat mult cercetarea istoriografică românească1. 
  
De aceea punerea în circuit ştiinţific a unui izvor statistic inedit-Catatgrafia mânăstirilor şi bisericilor din judeţul Mehedinţi la 30 martie 1840 constituie un demers necesar mai ales că aceasta făcea parte dintr-un document cu caracter general:''Delă pentru cercetarea şi aflarea ştiinţelor celor mai sistematiceşti atingătoare de mânăstirile şi bisericile din eparhia acestei Sfinte Episcopii, de cine anume sunt zidite şi preînoite , cu argheologia lor ctitoriceascăde privileghiuri sau alte monumentale ştiinţe mai însemnătoare''2 . Această lucrare statistică a fost ordonată de către Departamentul Logofeţiei Treburilor Bisericeşti şi Instrucţiunii Publice din Ţara Românească urmând a fi executată de ocârmuirile tuturor judeţelor, în colaborare cu Eparhiile de care acestea depindeau 3. În cazul de faţă Judeţul Mehedinţi şi celelelte judeţe ale Olteniei se grupau în Eparhia Episcopiei Râmnicului Noul Severin al cărui arhiereu era de mai mulţi ani episcopul Neofit . Cum acesta era în acea perioadă '' pe picior de plecare '' , fiind şi interimar de Mitropolit la Bucureşti şi preocupat mai ales de permenentizarea sa în această funcţie (este ales mitropolit în iunie 1840)4 credem că susţinerea sa pentru această lucrare nu a fost deplină. De altfel se cunoaşte adversitatea din acea perioadă dintre autorităţile laice şi erarhia bisericească în probleme privind modernizarea cultural-spirituală a ţării, iar măsurile din perioada 1832-1840 pentru înfiinţarea şcolilor publice se cereau susţinute de acţiuni de sprijin şi din partea bisericii5. De aceea, pentru a cunoaşte baza materială precum şi resursele umane şi de iniţiativă existente în fiecare sat sau oraş era necesară catagrafirea din iarna anului 1840, în al doilea an de funcţionare a şcolilor publice săteşti, despre care existau semnale că nu se bucurau de întreaga atenţie a slujitorilor bisericii, a erarhilor şi mânăstirilor, precum şi a unor proprietari de moşii sau reprezentanţi ai administraţiei locasle6. În plus , măsura impusă de Regulamentul Organic, care prevedea ''aşezarea''- scoaterea satelor la linie în toată Ţara Românească(ţi în Moldova desigur)- o reformă socială de mare amploare asupra căreia nu s-a insistat suficient, care presupunea dislocarea de locuinţe, sate părţi din acestea pe alte amplasamente situate uneori la distanţe mari faşă de cele precedente , cu indicaţia de a se construi unde se impunea noi biserici, case de sfat, localuri de şcoli şi alte clădiri publice. Acesastă măsură pusă în practică deja de opta ni , nu era percepută de administraţia central ăca fiind îndeplinită7. Dimpotrivă, se semnalau în toată ţara, precum şi ăn Mehedinţi numeroase nereguli şi nemulţumiri8. Deci situaţia era mult schimbată în 1840 faţă de deceniul precedent astfel că se impunea şi cunoaşterea stării bisericilor şi mânăstirilor- aproape singurele aşezăminte cu caracter public din satele acelei perioade . Această catagrafie, care includea şi date cu caracter social mai general : caracterul proprietăţii şi numele proprietarilor , despre ctitori, vechimea şi materialul de construcţie ş.a.cuprinde informaţii deosebit de importante pe care le putem corela cu cele cuprinse în Catagrafiile generale din 1832 ţi 1838 completând informaţiile din acestea sau, pentru judeţul Mehedinţi şi alte judeţe , cu excepţia Doljului, substituind parţial datele din Catagrafia din 1838 distrusă de bombardamentele ultimului război mondial. 
  
Dar, pe cât de complicate au fost condiţiile realizării acestei catagrafii, pe atât de vitregă a soarta sa. Exemplarul oficial a dispărut, se pare în aceleaşi bombardamente care au distrus alte catagrafii şi documente statistice depozitate într-un local nefericit ales de Arhivele Statului Bucureşti. Copiile, prevăzute de ''regulamentul întocmirii catagrafiilor'', rămase la ocârmuirile de judeţe, s-au pierdut de asemenea în cea mai mare parte. În privinţa judeţului Mehedinţi, manuscrisul de 32 de file al catagrafiei a avut o soartă ciudată. Acesta ca şi celelalte din Oltenia, se pare că nu s-a bucurat de încrederea episcopului de Râmnicul Noul Severin, devenit din iunie 1840 Mitropolit al Ţării Româneşti- Neofit, pentru că în 1845 s-a întocmit o nouă catagrafie a mânăstirilor, bisericilor şi slujitorilor acestora din judeţele Olteniei arondate Eparhiei Râmnicului Noul Severin9. Acesta avea menirea de a înlocui pe cea din 1840, considerată incompletă, astfel că doar datele din cea din 1845 au fost luate în considerare în deceniile următoare, începând chiar cu ediţia Gh. Sion din 1859 a Istoriei Generale a Daciei a lui Dionisie Fotino10. Astfel a intrat în adormire şi manuscrisul copie în chirilică privind Judeţul Mehedinţi din Catagrafia din 1840, acesta călătorind , probabil, împreună cu arhiva Ocârmuirii jud. Mehedinţi( perioada 1831-1840) la Bucureşti la nou înfiinţatele Arhivele Statului şi apoi după 1935 la Arhivele Statului Craiova recent înfiinţate unde, probabil, s-a bucurat de atenţia lui C.S.Nicolăescu-Plopşor, primul director al arhivelor craiovene recunoscut colecţionar şi editor de documenrte. La revenirea după 1953, a acestui fragment de fond al ocârmuirii jud. Mehedinţi la Tr Severin, unde se înfiinţase o filială a Arhivelor Statului ???? pierdute de Serviciul Regional al Arhivelor Staului Crauiova 11 manuscrisul(copie)al Catagrafie din 1840 nu mai făcea parte din fond. În schimb , cercetătorul Dumitru Bălaşa, apropiat colaborator al lui C.Snicolaescu Plopşor împreună cu care editau Revista Oltenia, dedicată publicării documentelor olteneşti reprezentate şi între acestea a celor statistice, citează acest manuscris cu cota Arh. St. Craiova , Catagrafii, 1840 jud Mehedinţi 12 cotă specifică instituţiei Arhivele Statului de dinainte de 1948. Această cotă,precum şi manuscisul în cauză, nu mai figurează în evidenţele actualului Serviciu Judeţean al Arhivelor Naţionale Dolj. Din fericire înainte de a i se pierde urma s-au făcut câteva copii dintre care una am depistat-o în documentaţie necesară cercetărilor noastre consacrate evoluţiei înfrastructurii ecleziastice din Oltenia în secolul al XIX –lea, capitol al lucrării de doctorat ''Boierimea din Oltenia în perioada 1821-1864''13. 
  
Coroborarea cu datele din alte catagrafii şi documente, precum şi alte investigaţii ne-au convins că manuscrisul (lit.lat)Catagrafiei mânăstirilor şi bisericilor din jud. Mehedinţi la 30 martie 1840 este inedit, căci, doar câteva informaţii punctuale sau cu caracter genaral au fost utilizate pentru realizarea reprezentărilor istorice a unor biserici din jud Mehedinţi, arondate după 1968 jud. Gorj14 , precum şi pentru capitolul consacrat acestei problematici în lucrarea de doctorat menţionată15. Credem că manuscrisul( copia rămasă la ocârmuirea ) a fost reţinut la Arhivele Statului din Craiova în contextul intenţiei conducătorilor şi colaboratorilor acestei instituţii(în principal C.S.Nicolaescu-Plopşor) şi Dumitru Bălaşa) de a alcătui şi publica un corpus al izvoarelor statistice privind trecutul Olteniei(lucrare începută cu publicarea Catagrafiei de la 1838 a jud. Dolj 16 salvată miraculos de la distrugerae bombardamentului din 1944 din Bucureşti, tocmasi prin aducerea ein la Craiova, în acest scop. La fel s-a întâmplat ţi cu Catagrafia mânăstirilor şi bisericilor din judeţul Mehedinţi la 30 martie 1840 păstrată la Craiova pentru publicare împreună , probabil, şi cu celelalte din judeţele Olteniei. Copiile lit.lat destinate publicării s-au făcut, probabil în acea (1939-1944), sau altele în intervalul 1968-1970 când se pregătea sărbătorirea a 600 de ani de la întemeierea mitropoliei Olteniei17 şi când Nicolae Stoivcescu, un apropiat al părintelui Bălaşa al lui C.S.Nicolăescu-Plopşor dar ţi al Înalt P.S.Firmilian a realizat cunoscuta lucrare Monumentele medievale din Ţara Românească, Craiova, 1970, pentru documentarea căreia a apelat la toate sursele disponibile existente la Mitropolia Olteniei precum şi la consilierii şi colaboratorii acesteia, inclusiv, desigur şi la catagrafia amintită al cărui exemplar chirilic de atunci mai apareîn evidenţele instituţiilorarhivistice şi eclesiasticedin Oltenia şi mai ales din Bucureşti. De aceea, publicarea copiei (lit.lat) acestei catagrafii este absolut necesară, mai ales că lipsa catagrafiei jud.Mehedinţi din 1838 ( distrusă în bombardamentul din 1944 din Bucureşti) a lăsat un gol serios în documentaţiei, deficit accentuat şi de faptul că întreaga arhivă a Ocârmuirii jud Mehedinţi, începând cu anul 1840 până în 1852 şi apoi a celorlalte instituţii succesoare(prefectura), până în 1921, a fost distrusă18 din cauza neglijenţei celor care au lăsat această arhivă preţioasă să putrezească în subsolul (zidit) al fostei clădiri a Prefecturii jud. Mehedinţi, de lângă Tribunalul judeţean. În contextul manifestărilor ştiinţifice şi volumului de faţă redăm partea din această catagrafie inedită care se referă la plasa Dumbrava a judeţului Mehedinţi, subîmpărţire administrativă reprezentativă pentru judeţul Mehedinţi19. Aceasta cuprindea 62 de sate şi cătune, toate cu biserici de lemn sau zid, mai vechi sau noi.  
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
Dr.MITE MĂNEANU,CATAGRAFIA BISERICILOR AFLATE ÎN PLASA DUMBRAVA A JUDEŢULUI MEHEDINŢI LA 30 MARTIE 1840 / Varvara Magdalena Măneanu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1083, Anul III, 18 decembrie 2013.

Drepturi de Autor: Copyright © 2013 Varvara Magdalena Măneanu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Varvara Magdalena Măneanu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!