CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Manuscris > Scriitori >  

COMUNICAT DE PRESĂ privind constituirea Cenaclului Literar-Artistic REZONANŢE ROMÂNEŞTIe
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Cenaclul Literar-Artistic REZONANŢE ROMÂNEŞTI  
 
împreună cu  
 
Mişcarea Culturală Naţionalismul şi Arta - MECENA  
 
şi în parteneriat cu  
 
Grup Media SINGUR  
 
precum şi cu  
 
Ziarul NAŢIUNEA şi Ziarul IMPACT CULTURAL  
 
COMUNICAT DE PRESĂ  
 
privind  
 
constituirea Cenaclului Literar-Artistic REZONANŢE ROMÂNEŞTI în cadrul Mişcării Cultural-Artistice Naţionalismul şi Arta –MECENA  
 
Sâmbătă, 16.06.2012, la sediul PNDC Bucureşti, a avut loc şedinţa de constituire a Cenaclului Literar-Artistic REZONANŢE ROMÂNEŞTI în cadrul Mişcării Culturale NAŢIONALISMUL şi ARTA – MECENA, formă asociativă naţională şi transnaţională deschisă oamenilor de cultură, artiştilor şi publicului din România şi din străinătate, pentru promovarea valorilor spirituale autentice şi a ataşamentului faţă de ţară.  
 
Mişcarea MECENA şi cenaclul REZONANŢE ROMÂNEŞTI reprezintă un semnal de mobilizare pentru primenirea spirituală şi morală a naţiunii române, pentru retrezirea conştiinţei naţionale, şi un îndemn la unitate împotriva manifestărilor anti-româneşti.  
 
În cadrul mişcării şi cenaclului vor funcţiona diferite secţiuni dedicate tuturor activităţilor culturale creative şi interpretative. În acest scop, termenul ”naţionalism” are semnificaţia de patriotism, de românism, de spiritualitate românească.  
 
Înfiinţarea cenaclului REZONANŢE ROMÂNEŞTI are drept obiectiv manifestarea concretă, periodică, scenică, în ţară şi peste hotare, a oamenilor de litere şi de artă, precum şi prin cărţi, reviste, ziare, posturi de radio şi TV, festivaluri, spectacole, concursuri, întâlniri între comunităţile româneşti, schimburi culturale multinaţionale.  
 
În acest scop, membrii fondatori au înfiinţat Cenaclul Literar-Artistic REZONANŢE ROMÂNEŞTI, conştienţi fiind de faptul că, deşi există multe cenacluri, saloane, cluburi, ateliere literar-artistice, acestea nu sunt inetrconectate şi nu reuşesc să coaguleze forţele spirituale capabile să însănătoşească moral naţiunea română aflate în derută.  
 
Scriitorii, publiciştii, oamenii de muzică şi arte vizuale prezenţi la adunarea de constituire, între care Romeo Tarhon, iniţiatorul proiectului, Traian Chiricuţă, Doru Dăncuş, Vali Niţu, Eliza Roha, Nicu Nicuşor, Andrei Goci ş.a., au convenit să urmeze modelul ”Societăţii Scriitorilor Târgovişteni” şi al revistei ”LITERE” în care activează numeroase personalităţi de marcă ale literaturii şi culturii care şi-au anunţaţ disponibilitatea de a participa activ la manifestările acestor foruri spirituale dedicate Ţării şi Neamului Românesc.  
 
ROMEO TARHON, fondator  
 
PROCES-VERBAL  
 
din ziua de 16.06.2012  
 
privind constituirea cenaclului literar-artistic REZONANŢE ROMÂNEŞTI în cadrul Mişcării Culturale Naţionalismul şi Arta - MECENA  
 
DESFĂŞURAREA ÎNTRUNIRII:  
 
Sâmbătă, 16.06.2011, la ora 13.00 are loc deschiderea şedinţei de constituire a Cenaclului Literar-Artistic ”Rezonanţe Româneşti” prin întâmpinarea şi cuvântul de bun adresat invitaţilor de către Romeo Tarhon, în calitate de gazdă şi iniţiator al proiectului.  
 
În continuare, Traian Chiricuţă, în calitate de organizator şi mobilizator al celor prezenţi, schiţează principalele idei şi propuneri privind necesitatea înfiinţării unui cenaclu literar-artistic şi a formei de funcţionare şi manifestare a activităţilor literar-artistice periodice deschise publicului, având drept obiective principale coagulărea cât mai multor creatori şi personalităţi artistice în vederea promovării operelor şi activităţii artistice, promovarea şi apărării drepturilor şi intereselor scriitorilor şi a oamenilor de artă şi cultură, susţinerea şi impunerea la nivel naţional şi internaţional a valorilor autentice, asumarea rolului formator şi de promovare a noilor generaţii de literaţi şi artişti, reconsiderarea rolului acestora în viaţa socială în vederea unor corecţii necesare privind ataşamentul românilor faţă de ţară şi constituirea unei adevărate forţe colective spirituale care să aibă rol activ în societate.  
 
Luând cuvântul, Romeo Tarhon, în nume propriu şi în numele asociatului său, Cezar Mihalache de la trustul şi ziarul NAŢIUNEA, aduce la cunoştinţa adunării faptul că, în calitate de publicist şi jurnalist, în parteneriat cu ziarul Naţiunea, a lansat în ziua de 9 iunie 2012, în reţeaua de socializre facebook şi în publicaţia Naţiunea ”Mişcarea Culturală Naţionalismul şi Arta – MECENA”, ca formă civică asociativă de proporţii naţionale şi transnaţionale, preconizând că aceasta va fi cea mai puternică şi cuprinzătoare comuniune culrural-artistică şi spirituală a românilor din ţară şi din întreaga lume, arătând că în cadrul acestei mişcări vor funcţiona secţiuni şi subsecţiuni dedicate tuturor activităţilor culturale, artistice, ştiinţifice şi spirituale şi precizând că, în acest scop, termenul ”naţionalism” are semnificaţia de patriotism, românism, spiritualitate, creativitate românească. ”MECENA, explică iniţiatorul mişcării MECENA, reprezintă un semnal de mobilizare la lupta pentru salvarea spirituală a românităţii, la retrezirea din agonie a naţiunii şi un îndemn viguros la unitate prin spiritualitate în faţa manifestărilor anti-româneşti. În acest sens, vorbitorul argumentează necesitatea înfiinţării unui cenaclu lietarar-artistic ca primul pas şi cel mai important, de manifestare concretă, periodică, scenică, în ţară şi peste hotare şi arată că personal a făcut unele demersuri şi s-a gândit că un astfel de cenaclu ar trebui să se numească ”Înflăcăraţii”, o reeditare în formă modernă, novatoare, a cenaclului Flacăra. Scriitorul Nicolae Ţăranu şi alţi câţiva participanţi au intervenit considerând că denumirea nu este cea mai potrivită, dar arătându-se de acord cu participarea veteranilor fostului cenaclu celebru şi cu promovarea celor mai talentaţi literaţi şi artişti chiar în localităţile unde se vor defăşura spectacolele şi întâlnirile culturale. În cadrul mişcării spirituale MECENA, prin intermediul cenaclului, arată în continuare Romeo Tarhon, vor demara şi se vor materializa şi alte proiecte între care: cărţi, reviste, ziare, posturi de radio şi TV, festivaluri, spectacole, concursuri, întâlniri între comunităţile româneşti, schimburi culturale multinaţionale.  
 
Ca argument al celor susţinute, vorbitorul explică faptul că deşi există multe cenacluri, saloane, cluburi, ateliere literare, dar sunt atomizate, celulare şi nu exisstă un cenaclu al cenaclurilor, cum nici o publicaţie a publicaţiilor şi nici o mişcare de proproţii care să coaguleze forţelspirituale progresiste româneşti capabile să schimbe din temelii mentalitatea unei naţiuni aflate în derută, în căutarea unui destin naţional luminos. Despre aceste deziderate, arată în cuvântul său Romeo Tarhon, a scris însuşi, ca fondator al MECENA şi jurnalist, mai multe articole-manifest în ziarul Naţiunea şi în documentele elctronice ale paginii facebook, de pildă: ”S-a născut Mişcarea Culturală Naţionalismul şi Arta – MECENA” publicat în 10 iunie 2012 de Romeo Tarhon, http://www.ziarulnatiunea.ro/2012/06/10/s-a-nascut-miscarea-culturala-nationalismul-si-arta-mecena/ , şi VENIŢI ŞI LUAŢI LUMINĂ! VENIŢI ŞI DAŢI LUMINĂ...!”, Mişcarea Culturală Naţionalsimul şi Arta – MECENA http://www.facebook.com/groups/monarom2000/ . În încheierea primei intervenţii, asumându-şi rolul de koderator, Romeo Tarhon face apel la personalităţile prezente să constituie atât mişcarea MECENA cât şi un cenaclu deschis literaturii, muzicii, artelor vizuale şi oricărei forme de cultură, propunând găsirea unei denumiri sugestive, potrivite şi cuprinzătoare pentru aecst cenaclu.  
 
Urmeză dezbateri pe marginea proiectelor, intervenind pe rând mai mulţi participanţi, între care: Doru Dăncuş, Caliopi Dicu, Traian Chiricuţă, Eliza Roha, Vali Niţu, Nicu Nicuşor, Andrei Goci şi alţii. S-a propus şi s-a votat în unaniomitate să fie urmat modelul organizatoric al ”Societăţii Scriitorilor Târgovişteni” şi al impecabilei reviste ”LITERE” care concentrează numeroase personalităţi de marcă ale literaturii şi culturii, propunându-se ca noul cenaclu să aibă prima manifestare scenică, respectiv spectacolul inaugural, la Târgovişte, spre mijlocul verii, filiala dâmboviţeană urmând să fie promotorul mişcării şi cenaclului, spre a nu mai exista o întâietate nejustificată a capitalei, ştiindu-se că adevărata efervescenţă spirituală are loc în ţară, şi nu în Bucureşti. Traian Chiricuţă, reprezentanţii din Târgovişte şi alţi interlocutori i-au asigurat pe participanţi asupra faptului că, despre această întâlnire, au luat la cunoştinţă cu câteva zile de întâlnire numeroşi oameni de litere şi artă aflaţi în relaţii de prietenie şi colaborare cu cei prezenţi la şedinţă, şi că aceştia au salutat iniţiativa constituirii unei mişcări spirituale naţionale şi naţionaliste şi a unui cenaclu literar-artistic naţional şi transnaţional şi şi-au transmis prin reprezentanţii sosiţi la întrunire dipsonibilitatea de a participa activ la realizarea acestor obiective. Mesagerii prezenţi la şedinţă au trecut în revistă personalităţile marcante care vor activa în aceste proiecte.  
 
În continare se fac diferite propuneri legate de înfiinţarea unui site, a unei reviste proprii, de realizare a unor emisiuni culturale la radio Naţiunea şi Naţiunea Tv şi la alte posturi, se insistă asupra necisităţii înfiinţării de filiale în fiecare judeţ, municipiu şi localitate, precum şi în diaspora românească. Se întăreşte propunerea ca cenaclul va evolua pe toate scenele ţării din toate localităţile, furnizând românilor cultură şi artă autentică, în cadrul filiialelor putând activa orice literat şi artist cu valoare artistică şi morală.  
 
În intervenţiile lor, manifestând entuziasm şi iniţiativă, vorbitorii punctează diferite  
 
aspecte organizatorice şi cad de acord asupra propunerea ca în această şedinţă inaugurală să fie desemnată o conducere provizorie printr-un colegiu director şi un secretariat operativ necesare administrativ şi structural până la prima întrunire a vdelegaţilor viitoarelor filiale din ţară şi străinătate. În acest sens, au fost propuşi şi votaţi membrii  
 
COLEGIULUI DIRECTOR OPERATIV (în ordine alfabetică):  
 
- Andrei Goci  
 
- Caliopi Dicu  
 
- Doru Dăncuş  
 
- Nicu Nicuşor  
 
- Romeo Tarhon / Cezar A, Mihalache  
 
- Traian Chiricuţă  
 
De asemnea, pentru o şi mai bună operativitate a grupului de lucru responsabil cu mobilizarea, formarea structurilor organizatorice centrale şi teritoriale, promovarea şi mediatizarea documentelor de constituire, a proiectelor şi manifestărilor, formarea reţelei de aderenţi şi simpatizanţi, iniţierea şi menţinerea legăturii cu membrii şi potenţialii mebri, cu reprezentanţii altor asociaţii, ligi, uniuni, ai instituţiilor, autorităţilor şi societăţii civice, conform responsabilităţilor desemnate şi asumtae, a fost propusă şi aprobată compenenţa  
 
SECRETARIAT OPERATIV:  
 
- ROMEO TARHON / CORINA MIHAELA ROMAN pentru ţară şi diaspora;  
 
- TRAIAN CHIRICUŢĂ pentru Bucureşti;  
 
- DORU DĂNCUŞ şi VALI NIŢĂ pentru provincie.  
 
Deşi pentru găsirea unei denumiri inspirate, potrivite şi semnificative pentru cenaclul literar-artistic, s-a propus un termen de gândire de o zi, ştiindu-se cât de problematică este găsirea numelui de botez nu doar pentru fiinţe umane, ci şi pentru entităţi colective, totuşi, după mai multe propuneri şi tatonări care sugerau denumirile ”vibraţii artistice” sau ”reverberaţii artistice”, pe fondul discuţiilor altor subiecte, la un moment dat Romeo Tarhon a intervenit cu propunerea ca denumirea cenaclului să fie ”REZONANŢE ARTISTICE”, propunere faţă de care toţi participanţii au căzut de acord.  
 
În fapt, acesta este momentul naşterii Cenaclului Literar-Artistic ”Rezonanţe Artistice”, denumire care a premers firesc, alegerea numele final cel mai potrivit, cel mai cuprinzător şi cel mai mobilizant, ”REZONANŢE ROMÂNEŞTI” la propunerea aceluiaşi membru fondator.  
 
În încheierea întrunirii, într-o atmosferă prietenească în care fiecare participant îşi manifestă sentimentul de împlinire a primei şi celei mai importante misiuni, Romeo Tarhon se angajează ca, în 24 de ore să redacteze şi să difuzeze colegilor participanţi, prezentul Proces-Verbal de constituire şi, în foarte scurt timp, proiectul de STATUT de funcţionare în care fiecare membru va putea insera propuneri şi caluze în temeiul optimizării acestui document, documente pe fiecre participant la întruinire să le poată difuza la rândul lor prietenilor şi colegilor din teritoriu. S-a consfinţit, astfel, deschiderea listei de înscrieri a persoanlităţilor şi persoanelor interesate de proiecte.  
 
Şedinţa de constituire se încheie în jurul orei 15.00.  
 
La şedinţa şi de constituire a Cenaclului Literar-Artistic REZONANŢE ROMÂNEŞTI şi de integrare în Mişcărea Culturală Naţionalismul şi Arta – MECENA au fost prezenţi şi au semnat pentru conformitate următorii  
 
MEMBRII FONDATORI:  
 
- Alexandru Priboieni  
 
- Andrei Coci  
 
- Aurelian Gaci  
 
- Caliopi Dicu  
 
- Cezar A. Mihalache  
 
- Corina Mihaela Roman  
 
- Eliza Roha  
 
- Emilia Dănescu  
 
- Floarea Necşoiu  
 
- Florina Danciu  
 
- Florica Trandafirescu  
 
- George Coandă  
 
- George Tei  
 
- Ion Brânaru  
 
- Horia Niţă  
 
- Julian Radu  
 
- Liviu Fântânaru  
 
- Nicolae Roşu  
 
- Nicolae Ţăranu  
 
- Nicuşor Nicu  
 
- Romeo Tarhon  
 
- Smărăndiţa Ciricuţă  
 
- Ştefan Doru Dâncuşi  
 
- Traian Chiricuţă  
 
- Vali Niţu  
 
Întocmit de către ROMEO TARHON  
 
17.06.2012, ora 11.15  
 
http://agonia.ro/index.php/author/0021252/index.html  
 
http://www.revistasingur.ro/articol-pres/7859-comunicat-de-pres-privind-constituirea-cenaclului-literar-artistic-rezonane-romaneti  
 
http://www.bocancul-literar.ro/Forms/CreatieLiterara/DetaliiCreatie.aspx?id=27671  
 
http://fdl.ro/comunicat-de-presa-privind-constituirea-cenaclului-literar-artistic-rezonan%C8%9Be-romane%C8%99ti/  
 
http://nicustancu48.ning.com/forum/topics/comunicat-de-pres-privind-constituirea-cenaclului-literar?xg_source=activity  
 
http://casa-gandului.ning.com/forum/topics/comunicat-de-pres-privind-constituirea-cenaclului-literar  
 
http://www.cafeneaua.com/nodes/show/29226/comunicat-de-pres%C4%82-privind-constituirea-cenaclului-literar-artistic-rezonan%C8%9Ae-rom%C3%82ne%C8%98ti/1  
 
http://junimeadigitala.ning.com/forum/topics/comunicat-de-pres-privind-constituirea-cenaclului-literar?xg_source=activity  
 
http://insemneculturale.ning.com/forum/topics/comunicat-de-pres-privind-constituirea-cenaclului-literar?xg_source=activity  
 
http://negrupealb.ning.com/forum/topics/comunicat-de-pres-privind-constituirea-cenaclului-literar?xg_source=activity  
 
http://reteaualiterara.ning.com/forum/topics/comunicat-de-pres-privind-constituirea-cenaclului-literar?xg_source=activity  
 
 
 
Referinţă Bibliografică:
COMUNICAT DE PRESĂ privind constituirea Cenaclului Literar-Artistic REZONANŢE ROMÂNEŞTIe / Romeo Tarhon : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 534, Anul II, 17 iunie 2012.

Drepturi de Autor: Copyright © 2012 Romeo Tarhon : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Romeo Tarhon
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!