CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Poeme > Pitoresc >  
Autor: Traian Vasilcău         Ediţia nr. 442 din 17 martie 2012        Toate Articolele Autorului

Altfelizvodirea lui TRAIANUS

 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Psalm înflorit
La naşterea lui Flaviu-Lucian

Îngerul Tău, Doamne,
C-o mînă sub cap
Doarme pe pămînt.
Ca o floare a raiului,
În odăjdii de sfînt,
Te caută cu aripile
Încrucişate la piept
Şi, găsindu-Te,
Falnic visează.
Îngerul Tău, Doamne,
Lucindă rază,
În braţe-ntîrziate de iarbă
A poposit.
Vecia în mine lucrează.
Simt c-ajunge-oi un psalm fără seamăn
În cîmpia iubirii de Tine-nflorit.
21 iulie 2006


Surpările Fiinţei

Văd sunetul, aud lumina,
Am doar un clopot şi o stea,
Psaltire de-ar fi viaţa mea
Mi-aş fi ferice precum vina
De-a nu te mai putea uita.

Lumina-i sunet şi-i lumină
Tot sunetul nins cu mister,
E-un Ierusalim în cer,
Hai să-l vedem, cînd se închină
Un crin în el – cel mai stingher!

Nu este mare Dumnezeu,
Ci infinit – întinde-i mîna –
E pretutindeni şi mereu –
Vezi sunetul? Auzi lumina?
Surpă-te-n rai. Nu e prea greu

Cînd, pregătit, te ştii ne-nfrînt
Pentru vecia din Cuvînt.


Sfatul cuvintelor

Ochii tăi sunt izvoare de iubire,
Înveşnicesc de tine, Pustiire,
Şi lăcrimînd, spre mine cînd te-ntorci,
Din mare ies în patrafir de scoici.

Ce zi frumoasă umblă pe pămînt,
În care de-ai muri e-o fericire!
O candelă de boltă atîrnînd,
Înveşniceşti de mine, Pustiire

Şi de atîta taină-mpărătească
Cuvintele se-ntrec să mă gîndească.


Alai poetic

Au dat în pîrg icoanele din mine,
Pe ţărmul inimii s-a-nseninat,
Soarele săgetează ne-ncetat
Vecia suferinţei din oricine.

Cerescu-acordeon şi-a luat vacanţă,
C-un fir de iarbă, înmuiat în stea
Tot scriu orice colnic, orice vîlcea.

Sunt împlinit: La iad n-am vreo restanţă,
Dar am un vis etern: rîvnesc mereu
Nemoartea să-mi petrec în Dumnezeu.


***
Cînt te văd pe tine
M-amintesc pe mine.

***
Cu adevărat să mori
Ca să zbori din muritori.


Refiinţare

Cu moartea m-am obişnuit,
Cu viaţa mi-este tot mai greu,
Sunt plin de lacrimă mereu
Ca marea-n cer – de asfinţit.

Pe faţa zării lumînări
Spun numele-mi sfinţit de boală.
Păcatu-n mine se răscoală,
Sunt cotropit de-nsingurări

Şi în amurg, sub raiuri pline,
Tremură cărţile din mine.

***
Să fii în adevăr, nu-n moarte,
Să sorbi din Tu, cum sorb din Eu
Şi limba doldora de verbe
Să te proclame Dumnezeu.

Să nu-ţi faci templu din Minciună,
Care emite nedreptăţi,
Netrecerea trecînd să-ţi pună
Sărutul gloriei pe cărţi.

Suflet lacrimogen, de ceară,
Să nici pricepi ce s-a-ntîmplat
Că prins-au rănile să moară
Şi ninge ca-ntr-un fals tratat

Prin care, dogmă de argint,
Te caut, Lume, să mă mint.


Dumnezeu la o cafea

De-o vecie viscoleşte
Cu luceferi, nu cu nea.
Astă seară o să vină
Dumnezeu la o cafea.

Obosit, abia vorbeşte,
Turlă rară – vorba sa.
Astă seară poposeşte
Dumnezeu la masa mea.

Taci mai bine, te-odihneşte,
Sunt, de vrei, tăcerea ta,
Astă seară cînd opreşte
Ceru-ntreg la poarta mea.

Şi-o să veşnic viscolească
Pacea lui inima mea,
De-o să crească, să tot crească!,
Veşnicii în urma Sa.

***
Poezia m-a ales pe viaţă
Să-i fiu soţ prădalnic de mirări.
Să prind a-nflori-n ale ei braţă
Semănîndu-mi chipul cu iertări.

Pînă într-o zi ori într-o noapte
Cînd mi-o-ntinde scara lui, Iisus,
Şi-am s-o uit în visu-i de nespus
Pentru-un veac sau pentru pururi poate ...

Dar acum surîd, cu Moartea-n faţă
Şi cu Poezia strînsă-n braţă.

***
Această zi din tine-i smulsă, Doamne,
E-o zi-Iisusă, cum nu s-a văzut.
Prin ea colind cu mers de început
Şi foame mi-i, – de rugăciune foame.

Ştiu cîte lumi sunt între Da şi Nu
Şi cîte-n pieptu-mi bat pentru-a se naşte,
Doar despre mine carele eşti Tu
Nu ştiu nimic şi ce-aş putea cunoaşte

Cînd existînd în tot ce-ţi aparţine
Eu de neant orbesc şi nu de Tine?!

***
A tresărit în mine crinul
Cînd te-am văzut.
Învaţă să nu scrii tăcerea,
Ar fi preamult.

În mine aurora zării
Se aprindea.
Ce nu scrim noi va scri tăcerea
Din orice stea.

Cu lacrimi spală-ţi, amintire,
Sîinii ce-ascunzi.
În zori de-amurg îţi voi fi mire
Cu ochi profunzi.


Crucea Cuvîntului

Azi am crucificat Cuvîntul,
Pe cruce de cuvînt l-am pus,
Era cu lacrima mea uns,
O cruce era tot pămîntul,

Pe care-n cer născuţii morţi
Pe inimi o duceau în toţi.

***
Ne bate clopotul. Plecăm
Spre alte zări, spre alte astre.
Eternul lipsă invocăm
Şi din minciună ne-nfruptăm
Ca dintr-o pită ce-o avem
Coaptă pe vatra rănii noastre.

Ne bate clopotul. Plecăm!


Cîntul Siminei

Sunt plin de tine ca un rîu de vremi
Şi doar pe cît te uit pe-atît iubesc.
Pe cerul sufletului tău vîslesc,
Iar tu prin munţi de sunete mă chemi.

Un plaur al uimirii eşti, Iubire,
Nimic nu-i grav, totu-i esenţial
În ctitoria ta, precum un val
Care te mîngîie-n desăvîrşire.

În ochii tăi citesc apocalipsa
Şi marea mea tristeţe veşnicind.
Va trebui să mor cît mai curînd,
Rosteşti în hohote, şi-mi eşti ne-nvinsa

De nici un pistolar ţintind preabine
Din criniştea de-azur surpată-n mine.


Vestigiu de nobleţe
Pentru Luminaria

M-am plictisit de-atîta nemurire,
Viaţa lumilor m-a obosit,
Tăcerile au gust de atlantidă,
În mine clopotul a amurgit.

Se nasc să moară marile păcate
Şi să renască şi să moară iar.
Crini şi narcişi mi-au înflorit pe voce,
Beat de divin, mi-i sete de-nzadar.

Retras în plînsu-mi cînt fără-ncetare,
Morţii uşa deschid, o strîng în braţă
Şi la lumina disperării doar
Scriu sîinii ei cu-n lung sărut – de gheaţă!

***
Fost-am tînăr, lujer foarte
Şi nu mă gîndeam la moarte,
Da’moartea era aproape,
Mai aproape de pleoape.

Fost-am tînăr ca un crin,
Da’moartea-mi era vecin
Şi mă legăna sub bolţi
Să fiu stareţ peste morţi,
Peste morţii morţilor
La hotarul bolţilor,
Pînă cînd m-am răsculat
Şi de-atunci, reînviat,
Văduvit în veci de moarte,
Tînăr mi-s. Da’nu mi-s foarte.


Precuvîntare

Doamne,-aşa de răi suntem
Că nici nu ne mai vedem,
Nici la chip şi nici la cer
Nu ne mai vedem defel,
N-avem rană de mister, –
Numai boală de stingher,
Doamne!

Doamne, – aşa de morţi suntem
Că nici nu ne căutăm,
Cu flori nu ne sărutăm,
Din Cuvînt, rîzînd, plecăm,
Afară din noi te dăm
Şi avan Te lăudăm,
Doamne!


Blestem

Pîn-la nemurire
Face-te-ai psaltire!

Crucificare modernă

Se vinde cer şi lună. Prădare de Mereu!
Mîine-l vom da în rate pe însuşi Dumnezeu.

***
Clinchet senin, dumnezeiesc, de astre,
Bău-i din noaptea ne-ndurării voastre.


Epistolă sobornicească

El nu-i aici. S-a fost, să-l mai avem,
Din moarte scoborît într-un Poem.

***
Plopul s-a-nveşnicit, dar pentru cine?
Crinul a viscolit, dar pentru cine?
Steaua a înflorit, dar pentru cine,
Cînd casa e pustie fără Tine?

Tăcerile rodesc doar pentru Tine,
Luminile doinesc doar pentru Tine
Şi-amurguri moştenesc doar pentru Tine
Cînd crucea mea e răstignită-n Tine

Şi să mă urc spre ea mă tem de mine.

***
Am dăruit ochelarii mei mării, –
Să vadă ce n-am văzut eu.
Mîinile ei dirijau fluturii
Îmblînziţi ai Tăcerii
Şi ei o cîntau mereu.

Razele lunii ca nişte lacrimi de miei
Liniştea o străpung.
Fără timbre, scrisorile morţii m-ajung,
Dar nu le acordă nici o atenţie
Îngerii mei.
Ci eu îi scriu:
„Iubire, pogoară-te în toţi:
Şi-n cei ce-s numai moarte
Şi-n cei fără de morţi”.

***
La balul negru zilele s-au dus.
De-atunce vremea nesfîrşită trece.
Recuperez vecia, n-am în plus
Alt univers, în el să mă înece
Şi să nu am nici Noe, nici Iisus.

O stîncă de tăceri să fiu în seară,
Spre care schitul paserilor zboară.


Cîntec scris cu Dumnezeu

Sunt mulţumit că am acces la răni,
La taina lor – amurg însîngerat,
Bolire sfîntă, îngeresc păcat,
Muzică singură, ce-o sorb din căni
La nevăzutul verbelor Palat.

Mă guvernează zilnic ineditul,
Izvoare recitesc din viitor.
Eu sunt pe veci mormîntul clipelor,
Mormînt ales ce-şi triluie–asfinţitul
Şi nu apune,-n ciuda orelor.

Sunt mulţumit că pot s-alerg spre sine
Şi pe Iisus să-l rump dintre ruine.
 
Referinţă Bibliografică:
Altfelizvodirea lui TRAIANUS / Traian Vasilcău : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 442, Anul II, 17 martie 2012.

Drepturi de Autor: Copyright © 2012 Traian Vasilcău : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Traian Vasilcău
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!