CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Eveniment > Anunturi >  
Autor: Alexandru Stănciulescu Bârda         Ediţia nr. 671 din 01 noiembrie 2012        Toate Articolele Autorului

Alexandru STĂNCIULESCU-BÂRDA - OFERTĂ DE CARTE (20) OCTOMBRIE 2012
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Cu deosebit respect vă rugăm să ne permiteţi să vă prezentăm noutăţile editoriale şi lucrările pe care le avem disponibile pentru vânzare în stocul parohiei noastre. Ne exprimăm, totodată, speranţa că ele vor găsi ecoul cuvenit în sufletul Dvs. şi ne veţi face comenzi cât mai consistente, atât pentru nevoile Dvs. spirituale, cât şi ale celor dragi Dvs.  
 
Vă mulţumim cordial celor care aţi comandat deja cărţi oferite de parohia noastră. Vă mulţumim celor care ne-aţi încurajat, celor care ne-aţi îndrumat. Vă mulţumim şi celor care nu ne-aţi răspuns. Din toate am înţeles că doriţi să avem lucrări cât mai bune, cât mai ziditoare de suflet şi cât mai diverse. Ne străduim să împlinim această dorinţă a Dvs. Sperăm că prezenta ofertă să fie mult mai interesantă. Regretăm însă că tirajele sunt foarte mici, iar stocurile de la capitolul ,,Micul anticariat” se reduc în cele mai multe cazuri la câte un singur exemplar.  
 
De peste 20 de ani publicăm,- cu greutăţi pe care numai Dumnezeu le ştie, - la nivelul unui sat uitat de lume -, sute de titluri de cărţi şi broşuri cu conţinut teologic, istoric, literar, filozofic, pe care le răspândim în parohia noastră, în ţară şi în străinătate în sistemul „cartea prin poştă”, cu convingerea că prin aceasta facem un act de apostolat pentru Domnul Hristos şi în acelaşi timp slujim cultura şi neamul românesc. Nu avem nici o susţinere decât de la Dumnezeu şi de la cititorii noştri. Fiindcă am publicat lucrări pe înţelesul dumnealor şi care au răspuns căutărilor spirituale ale omului de astăzi, am putut rezista inflaţiei, concurenţei şi răutăţii multora, care au căutat să ne pună piedici.  
 
Vă rugăm şi pe Dvs., dacă simţiţi şi trăiţi creştineşte şi româneşte, să ne ajutaţi în această nobilă lucrare prin comenzile Dvs. Precizăm, de asemenea, că publicăm, de două ori pe lună, „Scrisoare pastorală”, pe care o trimitem gratuit tuturor familiilor din parohie, cât şi la câteva sute de persoane din afara parohiei, prin posta sau pe e/mail. Daca vă interesează, comunicaţi-ne şi vă putem trimite şi Dvs. această publicaţie a noastră gratuit. Găsiţi acolo multe lucruri care v-ar putea interesa.  
 
Precizăm, că noutăţile din această ofertă sunt volumele: Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Scrisoare pastorală, vol. V (712 pag.). La acestea adăugăm noutăţile din rubrica intitulată Micul anticariat.  
 
În cazul în care mesajul nostru nu vă interesează sau vă deranjează, vă rugăm să ne scuzaţi, eventual să ne daţi un semn, ca să ştergem pentru totdeauna adresa Dvs. din evidenţele noastre. Oricum, să dea Dumnezeu ca acesta să fie singurul necaz al Dvs., altele să nu mai aveţi. Aşadar, avem disponibile următoarele lucrări:  
 
A. Cărţi recent apărute:  
 
• Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Scrisoare pastorală, vol. V, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hârtie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 712 pag., 40 lei;  
 
În acest volum sunt cuprinse numerele 159-200 din publicaţia parohiei noastre ,,Scrisoare pastorală”, apărute în perioada 15 mai 2009-28 febr. 2011. Este o perioadă destul de agitată în viaţa lumii, a ţării, a parohiei, dar şi a preotului-autor al „scrisorilor”. Această stare tensionată se poate surprinde în mai multe materiale publicate. „Scrisorile” devin astfel nu numai oglindă a problemelor mari cu care se confruntă omenirea sau ţara, ci şi problemele locale şi chiar personale. „Scrisoarea pastorală” a fost un amvon, a fost o tribună, a fost un prieten, a fost o punte de legătură între preot şi credincioşii săi, între preot şi cititorii săi. A fost altceva decât predica propriu-zisă. A fost una din cele mai sărace publicaţii din ultimii ani, dar a înglobat în paginile sale mult material, care se poate constitui ca o cronică a vremurilor noastre şi a celor trecute. Alte surate sunt bogate, mari, frumoase, cu multe poze frumos realizate. A noastră e simplă şi se adresează în primul rând oamenilor simpli, credincioşilor noştri din parohie, ţăranilor noştri. În paginile ei şi-au găsit de multe ori loc necazurile şi bucuriile enoriaşilor noştri, ale românilor în general. De multe ori ne-am asumat riscuri, am trezit duşmănii puternice, tocmai pentru că am spus lucrurilor pe nume şi adevărul a deranjat pe mulţi. Am inclus materiale menite să îndemne la viaţă creştinească; am criticat de multe ori prostia, aroganţa, nedreptatea, păcatul de tot felul. Nu ne-a fost străină gluma, ironia, ştiind că aceasta este foarte gustată şi are un mare rol educativ. Am mijlocit la cunoaşterea şi ajutorarea oamenilor de aici şi de departe. Prin „Scrisoare pastorală” am reuşit să creăm o atmosferă familială, o relaţie de adevărată prietenie între preot şi credincioşii lui din parohie şi nu numai. Preotul nu a mai fost străin de enoriaşii lui. Tocmai datorită sincerităţii şi francheţii cu care a spus lucrurilor pe nume, oamenii au simţit că este unul de-ai lor, că nu este un privilegiat al sorţii. Prin „Scrisoare pastorală” fii de departe ai parohiei noastre s-au simţit mai aproape de casă, de cei dragi ai lor.  
 
„Scrisoarea pastorală” a fost preluată în întregime sau parţial de multe publicaţii serioase, cu prestigiu recunoscut, din ţară şi din străinătate. ,,Scrisoare pastorală” a făcut să se înţeleagă că o parohie dintr-un sat uitat de lume poate constitui un factor de cultură şi progres spiritual, prin numeroasele cărţi publicate şi răspândite în lumea întreagă. O instituţie mai mică decât oricare alta, cu numai doi angajaţi, a reuşit să publice sute de cărţi în mii de exemplare în douăzeci de ani de libertate, în condiţiile unei crize, care nu se mai termină. Poate şi „Scrisoarea pastorală” constituie un argument că satul românesc încă nu a pierit, deşi este în mare pericol, că încă mai poate să ofere ceva de folos spiritual şi nu numai societăţii româneşti. Poate ne-am slujit şi astfel credincioşii, Biserica şi pe Dumnezeu. Aceasta ne-am dorit de fapt!  
 
• 2. Gheorghe Duncea, Tudor Vladimirescu, aşa cum l-am cunoscut, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hârtie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 150 pag., 6 lei;  
 
Gheorghe Duncea a fost căpitan al lui Tudor Vladimirescu. Este unul dintre prietenii cei mai apropiaţi ai lui Tudor Vladimirescu. Au fost împreună de la vârsta de cinci ani. Au fost colegi de şcoală, tovarăşi în afaceri, în armată, în lupte. Lucrarea de faţă cuprinde însemnările scrise de autor la câteva zile după asasinarea lui Tudor, când Duncea însuşi se aştepta să fie prins şi executat. Este un text scris „cu limbă de moarte”, pentru a se şti de către urmaşi lucruri necunoscute din biografia marelui erou. Însemnările lui s-au păstrat „la căpriorul unei case” din Prejna, au fost transcrise de un urmaş al său, au fost publicate în reviste din perioada interbelică sub formă de serial şi văd acum pentru prima dată lumina tiparului sub formă de carte. Manuscrisul este însoţit de un studiu introductiv semnat de Pr. Stănciulescu-Bârda. Ne facem o datorie de conştiinţă din publicarea acestui manuscris şi sperăm că el va intra în circuitul ştiinţific şi-n atenţia istoricilor şi a marelui public.  
 
• 3. Sf. Irineu al Lyonului, Cuvânt împotriva ereziilor (Trad. Prof. Elena Nistor), Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 150 pag., 8 lei;  
 
Sfântul Irineu al Lyonului a trăit în sec. II în Occident. Până azi, el este cinstit atât în Biserica Romano-Catolică, cât şi în Biserica Ortodoxă, iar scrierile lui recunoscute în ambele biserici ca puncte de reper în ceea ce priveşte învăţăturile dogmatice. Scrierile sale, atâtea câte ni s-au păstrat, constituie un tezaur nepreţuit, un creuzet în care a fost plămădită învăţătura creştină autentică, în care izvoarele principale, respectiv Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie sunt întoarse pe toate feţele şi din ele se scoate filonul de aur al adevărului nealterat. Temele majore ale lucrărilor Sf. Irineu privesc în special dogmele privind Sf. Treime, persoanele Sf. Treimi, mântuirea omului şi multe altele. Activitatea lui priveşte, pe de o parte, lucrarea de convertire a popoarelor necreştine cu care intră în contact, pe de alta lupta împotriva vechilor religii contemporane şi nu în ultimul rând lupta împotriva ereziilor vremii, în special împotriva gnosticismului şi ereziilor care atacau învăţătura despre Mântuitorul Iisus Hristos. În măsura posibilităţilor sale, Sf. Irineu a contribuit la restabilirea şi consolidarea creştinismului apusean cu cel răsăritean din vremea lui. Lucrarea de faţă este un adevărat tratat de hristologie.  
 
• 4. Prof. Dr. Constantin Negreanu, Istoria proverbului românesc, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hartie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 160 pag., 8 lei.  
 
Constantin Negreanu a iniţiat o adevărată şcoală de paremiologie în Mehedinţi. El însuşi şi-a luat doctoratul cu o teză despre proverbele româneşti, a editat câţiva ani o revistă de paremiologie, a organizat şi condus patru simpozioane naţionale de paremiologie, a reeditat vechi culegeri de proverbe româneşti, a publicat numeroase articole şi studii în ţară şi străinătate despre proverbele româneşti şi era pe punctul de a obţine aprobările necesare pentru a înfiinţa la Tr. Severin o secţie a Academiei Române pentru studiul proverbelor. Suflul morţii l-a smuls dintre noi şi proiectele lui au rămas neîmplinite. Prin strădaniile şi generozitatea lui CONSTANTIN NEGREANU se realizase ceva în Mehedinţi. Ceva trainic, ceva ce trebuia să dureze! Dar aripile lui NEGREANU s-au frânt înainte de vreme şi, odată cu el, din păcate, s-au ruinat şi proiectele ce le iniţiase. Aripa morţii a bătut păstorul şi s-au risipit oile. Azi toate realizările, proiectele şi visele lui NEGREANU au rămas amintire, au devenit ele însele istorie. Au rămas exemplu şi au devenit reproş pentru cei ce nu au mai continuat opera începută. NEGREANU a pus temelia. Aceasta nu trebuia să rămână un zid părăsit, ci zidirea trebuie să continue. În această temelie NEGREANU a zidit însuşi sufletul şi tinereţea lui şi tocmai de aceea am convingerea că zidirea nu se va surpa. Publicarea cărţii de faţă sperăm să fie un semn în acest sens.  
 
• 5. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Sfintele Taine şi proverbele româneşti, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hartie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 82 pag., 6 lei.  
 
„Proverbele ne oferă exemple concludente ale felului cum s-a reflectat învăţătura dogmatică şi practica litur "gică în mentalitatea colectivă. Este surprinzător cu câtă atenţie şi cu câtă profunzime omul din popor a receptat adevărul teo "logic, l-a trecut prin filtrul conştiinţei şi sufletului său, l-a con "centrat în cupa foarte strâmtă şi sintetică a proverbului şi l-a transmis din generaţie în generaţie. Sperăm că ne va ajuta Dumnezeu ca în viitorul apropiat să dăm la lumină o antologie de proverbe religioase româneşti şi o sinteză de etnoteologie bazată pe tezaurul inestimabil al paremioticii româneşti. Stu "diul de faţă este un început”.  
 
• 6. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Urme, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hartie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 312 pag., 20 lei.  
 
Este o lucrare de literatură în general, deşi cuprinde materiale şi de altă factură, grupate în capitole precum: File de legendă, Oameni, fapte şi întâmplări de altădată, Eseuri, Versuri, Documentare, Oameni, fapte şi întâmplări de azi, Biserica şi Şcoala, Aspecte pastorale, In memoriam, Recenzii. Oricum, cititorul nu are timp să răsufle sau să se plictisească din momentul în care începe lectura acestei cărţi pline de viaţă. Călători suntem pe drumul vieţii. Încercăm fiecare să lăsăm un semn al trecerii noastre pentru cei prezenţi, pentru cei viitori. Unii lăsăm palate, alţii averi, alţii de toate; unii lăsăm copii, alţii un nume bun; unii lăsăm ură şi blesteme, cirezi de vite, maşinării de tot felul, alţii un rând într-o carte de istorie; unii lăsăm o poezie sau o melodie, un tablou sau un monument. Oricum, nu vrem să trecem ca pasărea prin aer şi peştele prin apă( ... ). Toată viaţa m-am chinuit să scriu o carte! Au ieşit mai multe, pe care le-am răspândit până la marginile lumii. Nu ştiu, însă, dacă măcar vreuna din ele îmi va supravieţui şi va fi o urmă a trecerii mele prin această lume. Ştiu doar atât, că fiecare carte este un semn al iubirii mele faţă de semeni şi faţă de Dumnezeu, este încă o formă prin care îmi împlinesc misiunea.  
 
• 7. Profeţii privind România, vol. I, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, 42 pag., 3 lei.  
 
Conştient că există în toate vremurile şi în toate timpurile oameni înzestraţi de Dumnezeu să prezică sau să prevadă viitorul, am început o serie cu astfel de scrieri care privesc România sau contextul internaţional în care se derulează istoria ţării noastre. Pentru aceasta, am considerat că cel mai reprezentativ în acest sens este Sundar Singh. Într-o vreme în care emigraţia este masivă, în care atâţia dintre confraţi se declară nemulţumiţi că sunt români, venim cu această scriere, pe care, după ce o citeşti, îi mulţumeşti lui Dumnezeu că te-a rânduit să fii român şi să trăieşti în România de azi şi de mâine.  
 
• 8. Colinde din Transilvania, vol. IV, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2011, 237 pag., format A5, hârtie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 16 lei;  
 
Cu ajutorul lui Dumnezeu, încheiem seria celor patru volume din seria Colindelor din Transilvania, la care se adaugă volumul Balade din Transilvania, culese de neobositul folclorist Pavel Rătundeanu-Ferghete de-a lungul ultimei jumătăţi de veac. Precizăm, însă, că nu este specie folclorică, din care acest admirabil român să nu fi descoperit măcar câteva piese. Uneori acestea acoperă zeci de pagini, alteori greutatea manuscriselor însumează câteva kilograme. Pavel Rătundeanu-Ferghete a fost şi a rămas un om modest sub aspect material şi social, tocmai în această vreme în care goana după avere şi mărire este mai acerbă decât oricând! El partea bună şi-a ales, reuşind să intre, prin muncă şi sacrificii numai de el ştiute, în universul lui a fi. Culegând şi făcând lumii cunoscută această zestre inestimabilă a sufletului românesc, poţi înţelege mai bine miracolul supravieţuirii neamului de-a lungul mileniilor într-o zonă atât de frământată, atât de încercată şi atât de binecuvântată. Colindele din această carte sunt grupate pe teme, precum: Colinde de Crăciun, Colinde de Anul Nou, Colinde de Bobotează, Colinde de Florii, Colinde de Paşti, Colinde pastorale(dintre acestea avem 19 variante la Mioriţa), Colinde istorice, Colinde diverse etc..  
 
• 9. Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Ortodoxia”(1949-2008), Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2011, 609 pag., format A5, hârtie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 40 lei;  
 
Revista „Ortodoxia” a fost şi este un fel de prinţesă a revistelor bisericeşti. Dacă „Biserica Ortodoxă Română” se voia un fel de „buletin” al instituţiei, în care să se consemneze în primul rând faptele şi după aceea articolele, studiile şi recenziile, dacă „Studii Teologice” era revista facultăţilor de teologie, având menirea să găzduiască, în primul rând, studiilor profesorilor, masteranzilor şi doctoranzilor în teologie, revista „Ortodoxia” era, pe de o parte, creuzetul în care se plămădeau ideile şi poziţiile teologiei româneşti faţă de curentele religioase care se vehiculau în lume la un moment dat, iar pe de altă parte, tribuna de la care răsunau vocile cele mai autorizate ale teologiei ortodoxe româneşti cu prilejul contactelor pe care Biserica Ortodoxă în general şi Biserica Ortodoxă Română le avea cu bisericile surori şi cu cultele creştine sau religiile lumii. Ea a fost „vârful de lance” al Bisericii noastre în confruntările ecumenice şi teologice internaţionale. Nivelul acestei reviste a fost întotdeauna superior celorlalte reviste centrale bisericeşti. Am putea spune, că materialele cele mai bune au fost publicate aici, ca o carte de vizită a teologiei româneşti. Cele mai bine realizate studii ale profesorilor noştri de teologie şi al celorlalţi colaboratori au găsit găzduire în paginile acestei reviste. Chiar tezele de doctorat au fost selectate şi au fost publicate aici doar cele care aveau deschidere spre universal, spre domeniul ecumenic. Poate pentru cititorii de rând şi pentru unii preoţi a fost mai greoaie prin limbajul utilizat, dar trebuie înţeles acest lucru ca pe ceva firesc în contextul misiunii pe care îl avea revista.  
 
• 10. Vieţile Sfinţilor, vol. II, Malovăţ, Editura Parohiei Malovăţ, 2011, 560 pag., format A5, hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 30 lei;  
 
Anul trecut am tipărit volumul I din această serie şi l-am distribuit gratuit de Sărbători tuturor familiilor din parohie şi celor din afara parohiei, care ne-au ajutat în timpul anului. Aceasta este deja o tradiţie în parohia noastră. Pentru anul acesta, le dăruim vol. II. Vol. I cuprindea vieţile sfinţilor din lunile ianuarie, februarie şi martie. Actualul volum preia textul oficial, stabilit de Sfântul Sinod şi cuprinde vieţile sfinţilor pe luna aprilie, la care s-au adăugat textele pericopelor biblice reprezentând Sf. Evanghelie, Apostolul şi troparul zilei, cât şi cugetări din Sfinţii Părinţi. Volumul II din Vieţile Sfinţilor cuprinde povestirea principalelor momente din viaţa sfinţilor înscrişi în calendarele creştine ortodoxe în luna aprilie. Nu putem vorbi de sfinţii dintr-o anumită perioadă a istoriei creştine, ci de o epocă foarte extinsă, dacă este să ne gândim că cei dintâi sfinţi căzuţi pentru Hristos şi credinţa creştină au fost chiar dintre Sfinţii Apostoli şi ucenicii lor, iar ultimii menţionaţi în prezentul volum au trăit în secolul al XIX-lea. Nu putem vorbi nici de sfinţi dintr-o anumită parte a lumii. Unii dintre ei au trăit în Imperiul Roman şi au suportat persecuţiile greu de înţeles pentru omul zilelor noastre, alţii în Imperiul Bizantin şi au luptat pentru apărarea valorilor majore ale învăţăturii creştine, prin sinoadele ecumenice, prin scrierile lor, prin predica lor, dar mai ales prin însăşi jertfa vieţii lor. Alţii au trăit în Europa Occidentală, alţii în Rusia ţaristă sau în Principatele Române. Vieţile Sfinţilor nu sunt poveşti, ci fapte de viaţă, scrise cel mai adesea cu sânge şi lacrimi, dar şi cu speranţă nestrămutată. Cu ani în urmă, răsfoiam la Biblioteca Academiei din Bucureşti câteva din cele peste 40 de volume din Vitae Sanctorum(Vieţile Sfinţilor), care cuprindeau hotărârile judecătoreşti ale instanţelor romane privitoare la creştinii care nu voiau să jertfească idolilor sau să mănânce din cele jertfite acestora, care nu voiau să ia parte la manifestările şi sărbătorile dedicate împăratului, care era socotit zeu sau semizeu(sec. I-IV). Romanii nu ucideau pe creştini de dragul de a ucide, ci îi condamnau în urma unei judecăţi oficiale, desfăşurată după toate regulile procedurale, în conformitate cu legislaţia imperială în vigoare de la acea dată. Colecţia menţionată mai sus conţinea, aşadar, sentinţele judecătoreşti, prin care erau condamnaţi la moarte pentru nerespectarea legilor imperiului. Volumul de faţă nu ne prezintă documente judecătoreşti, ci povestirea multora din acele procese. Vedem oameni simpli, oameni cu diferite ocupaţii, cu diferite pregătiri intelectuale, cu diferite poziţii sociale, care manifestă credinţa şi apartenenţa lor la Biserica lui Hristos cu un curaj impresionant. Nu se înfricoşează de judecată, de bătăi, de închisoare, de maltratări, de moarte. Mărturisesc credinţa lor şi suportă cu un eroism cutremurător metodele sălbatice prin care li se storcea şi ultima picătură de viaţă din trupul vlăguit şi terciuit. Când pui astfel de oameni alături de unii dintre creştinii noştri de azi, care-şi leapădă nepăsători credinţa şi se duc la diferite secte pentru simplul motiv că acolo li se oferă o strachină de linte sau câţiva biscuiţi, poţi să realizezi cât de departe suntem de : sfinţenia celor de atunci! Întâlnim în acest volum creştini învăţaţi, care-şi dedică viaţa studiului Sfintei Scripturi şi adâncirii învăţăturilor ei. Luptă cu vorba şi cu condeiul pentru apărarea învăţăturilor fundamentale ale credinţei creştine: Sfânta Treime, Maica Domnului, Sfintele Taine, Sfintele Icoane şi multe altele. Pentru curajul lor suferă alungări din funcţii, confiscări de averi, exiluri, bătăi şi chiar moartea. Aceştia sunt stâlpii teologiei creştine, pe care se sprijină Biserica de două mii de ani. Astfel de modele de credinţă şi de viaţă oferim enoriaşilor şi cititorilor noştri, într-o vreme în care mass-media, pe toate canalele sale, oferă cu totul alte modele.  
 
• 11. Anton Pann, De la lume adunate şi iarăşi la lume date ... , ediţia a II-a, Bârda, Editura „Cuget Românesc”, 2011, 184 pag., format A5, hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 12 lei;  
 
Prima ediţie a acestei lucrări a apărut în 1976. Ea reuneşte 1678 cugetări, maxime şi proverbe selectate din opera lui Anton Pann, organizate pe teme şi probleme, cu prefaţă, tabel cronologic, note şi indice tematic realizate de Pr. Al. Stănciulescu-Bârda. Anton Pann este primul cântăreţ bisericesc cunoscut, care s-a înscris la loc de cinste în rândul marilor oameni de cultură, plămăditorilor de limbă, culegătorilor de folclor, muzicienilor rafinaţi, într-un cuvânt, reprezentanţilor de seamă, cu care veacul al XIX-lea românesc a intrat maiestuos în istorie.  
 
• 12. Al. Stănciulescu-Bârda, Nicolae Iorga. Concepţia istorică(Prefaţă de Acad. Ştefan Pascu), ediţia a II-a, Bârda, Editura „Cuget Românesc”, 2011, 370 pag., format A5, hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 26 lei;  
 
Prima ediţie a cărţii a apărut în 1994. Actuala ediţie este revăzută şi îmbunătăţită, fiind dedicată împlinirii a 140 de ani de la naşterea istoricului şi savantului român. Lucrarea are o poveste interesantă, fiind respinsă de mai multe ori de către cenzură înainte de 1989, pentru simplul motiv că autorul era preot, dar în ciuda faptului că preşedintele Secţiei de Ştiinţe Istorice a Academiei Române îi semna referatul şi prefaţa, susţinând publicarea. Regretatul Acad. Ştefan Pascu scria despre această carte, printre altele: ,,Lucrarea lui Al. N. Stănciulescu-Bârda, nu e nici neavenită, nici inutilă şi nici de prisos. Dimpotrivă, este binevenită şi, de aceea, bine privită, întrecându-le pe cele di-nainte prin vastitatea sa, prin bogăţia informaţiei şi prin străda "niile, reuşite, de analiză şi interpretare în contextul istoriogra "fiei vremii. Pentru realizarea ei, autorul a întreprins o muncă labori "oasă, investigând mai întâi opera principală a lui Nicolae Iorga, confruntând-o cu concepţiile contemporanilor săi şi cu concepţia materialist-istorică, ducând mai departe ceea ce s-a scris până acum în problemă. Impresionanta bibliografie consultată, pe care se bazează impresionanta bogăţie de note, stă mărturie a hărniciei, seriozităţii şi cuprinderii teoretice a gândirii istorice a lui Nicolae Iorga. O lucrare muncită cu pasiune şi dăruire şi, de asemenea, cu hărnicie de albină, culegând, autorul, din zecile de mii de pagini ale lui Nicolae Iorga şi din alte mii ale altor istorici ceea ce se referea la subiect. Acest bogat material informativ a fost apoi organizat într-o structură corespunzătoare, potrivit proble "mei înfăţişate( ... ). Al. N. Stănciulescu-Bârda şi-a deschis cu grijă drumul printre numeroasele meandre, construind o carte bogată în informaţii, precum şi în judecăţi, proprii sau împrumutate, pentru a înfăţişa concepţia istorică a unui mare istoric. Este aşezat, astfel, prin această lucrare, Nicolae Iorga pe piedestalul ce i se cuvine şi ca teoretician al istoriei, întregindu-i, astfel, personalitatea ce a dominat cu prestigiu de necontestat două generaţii de istorici, români şi străini( ... ). În noua formă cred că lucrarea corespunde din punct de vedere ştiinţific şi de aceea propun şi susţin publi "carea sa.  
 
• 13. Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Studii Teologice”(1929-2008), Bârda, Editura „Cuget Românesc, 2010, 808 pag., tipar şi hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 50 lei.  
 
Lucrarea este o adevărată cheie, cu care se deschide cu uşurinţă un tezaur de cultură teologică, respectiv colecţia revistei ,,Studii Teologice” pe o perioadă de 80 ani. Cele aproape 6000 articole, studii, recenzii, reportaje publicate în revistă sunt organizate în funcţie de marile direcţii ale învăţământului teologic(Biblică, Sistematică, Istorică şi Practică), la care se adaugă alte capitole noi, precum Istoria României, Limbă şi literatură, Etnografie şi Folclor. În cadrul fiecărei secţiuni, materialul este organizat pe obiecte de studiu, urmărindu-se, pe cât a fost cu putinţă, tematica abordată de programa de învăţământ teologic universitar. În fiecare capitol materialul a fost dispus în ordinea alfabetică a autorilor. Un indice alfabetic de autori încheie cartea. Ea se adresează ierarhilor, preoţilor, elevilor seminarişti, studenţilor teologi, masteranzilor şi doctoranzilor, tuturor cercetătorilor şi oamenilor de cultură. Normele de alcătuire a unor astfel de lucrări promovate de Academia Română au con stituit un ghid inestimabil pentru autori.  
 
*  
 
B. Cărţi în curs de apariţie:  
 
14. Nunta din Transilvania;  
15. Amintiri despre N. Iorga;  
16. Bibliografia Revistei ,,Mitropolia Olteniei”(1949-2009)  
17. Proverbe religioase româneşti;  
18. Religia şi proverbul românesc;  
19. Studii şi documente privind Istoria României, vol. III(Banatul);  
20. Scrisoare pastorală, vol. VI;  
21. Chemări la Domnul, vol. IX;  
22. Călăuză biblică;  
23. Bibliografia Revistei ,,Biserica Ortodoxă Română”(1874-2004), vol. II.  
24. Mitropolitul Antonie Plămădeală, aşa cum l-am cunoscut;  
25. Mitropolitul Bartolomeu-Valeriu Anania, aşa cum l-am cunoscut;  
 
C. Micul anticariat:  
 
26. Barbarin, G., Hristos – prietenul clipelor de grea încercare, Bucureşti, Editura Bizatină, f.a., 64 pag. , 9 lei;(2)  
27. Boca. Arsenie, Se umplu măsurile şi se plinesc vremurile, f.l., Editura Credinţa Strămoşească, 2009, 144 pag., 8 lei;  
28. Canon de pocăinţă către Domnul nostru Iisus Hristos pentru pruncii avortaţi, Bucureşti, Editura Bizantină, f.a., 94 pag., 9 lei;  
29. Chiril al Ierusalimului, Cateheze, Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 2003, 388 pag., 30 lei;  
30. Ciobotea, Daniel, Călătorind cu Dumnezeu, Bucureşti, Editura Basilica, 2008, 20 pag., 5 lei;  
31. Chîlnicean, Laura, Copiii cu nevoi speciale şi viaţa de familie. Blestem sau binecuvântare, Piteşti, Editura Rotonda, 2010, 168 pag., 12 lei;  
32. Conducătorul creştin înţelept, Bucureşti, Editura Basilica, 2010, 116 pag., 16 lei;(2)  
33. Crâşmaru, Cristina, Grădinile Împărăţiei, Bucureşti. Editura Bizantină, 2004, 128 pag., 16 lei;  
34. Dionisiatul, T., Maica Domnului în teologia şi imnografia Sfinţilor Părinţi, Bucureşti, Editura Bizantină, 2002, 360 pag., 25 lei;  
35. Dionisie, Lumea în vremurile de pe urmă, vol. II, Muntele Athos, Editura Prodromos, 2010, 250 pag. 15 lei;  
36. Florian, Mircea, Logica recesivităţii, Craiova, Editura Aius, 2006, 270 pag., 30 lei;  
37. Ghenoiu, Gherontie, Îndrumătorul bunului creştin, f.l., 2006, 328 pag., 15 lei;  
38. Grigorie al Nyssei, Despre rugăciunea Domnească, Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 2009, 100 pag., 10 lei(2);  
39. Grigorie al Nyssei, Despre fericiri, Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 2009, 132 pag. 11 lei;  
40. Grigorie al Nyssei(Sf.), Despre înţelesul numelui de creştin, Bucureşti, Editura Inst. Biblic, 2009, 80 pag., 6 lei;  
41. Grigorie Teologul, Cuvânt la Naşterea Mântuitorului, Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 2009, 164 pag., 11 lei  
42. Hârşan, Carol, Absurdul inter-confesional, Beiuş, Editura Vicovia, 2009, 72 pag. 6,00 lei;  
43. Ieronim(Fericitul), Despre datoriile preoţilor şi ale monahilor, Craiova, Editura Mitrop. Olteniei, 2008, 72 pag., 6 lei; (5)  
44. Kuraev, A., Filmul. Restartare prin teologie, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2005, 120 pag. 9 lei;  
45. Larchet, Jean-Claude, Semnificaţia trupului în Ortodoxie, Bucureşti, Editura Basilica, 2010, 120 pag., 11 lei(2)  
46. Lilienfeld, Fairy, Spiritualitatea monahismului timpuriu al pustiei, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2006, 150 pag., 10 lei; (4)  
47. Lucinescu, Dan, Aspiraţii, Bucureşti, Editura Siaj, 2009, 108 pag., 8 lei;  
48. Lysyveţ, Anastasia, Amintiri despre anul 33, Bucureşti, Editura Mustang, 2001, 88 pag., 5,00 lei;  
49. Manifestări omagiale – Mitropolit Nestor Vornicescu, Dr. Tr. Severin, Editura Didahia, 2008, 132 pag., 10 lei; (3)  
50. Măndiţă, Nicodim, Învăţături despre rugăciune, f.l., Editura Agapis, 2008, 126 pag., 7 lei;  
51. Măndiţă, Nicodim, Vămile Văzduhului, Bucureşti, Editura Agapis, 2008, 128 pag., 7 lei; (3)  
52. Mehedinti, S., Altă creştere. Şcoala muncii, Piteşti, Editura Rotonda, 2009, 280 pag., 20 lei;  
53. Mladin, Nicolae, Prelegeri de Mistică Ortodoxă, f.l., Editura ,,Credinţa Strămoşească, 256 pag., 12 lei;  
54. Neofit, Rugăciuni către tineri, f.l., Editura Credinţa Strămoşească, 2005, 288 pag., 12 lei;(2)  
55. O exegeză a Crezului ortodox, Bucureşti, Editura Basilica, 2010, 344 pag., 25 lei;  
56. Oprişan, I. Gr., Sfânta copilărie. Scrisori către fata mea, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, f.a., 152 pag. , 9 lei;(2)  
57. Papadopoulou, Stilianou, Teologie experimentală. Limbă convenţională, Craiova, Editura Mitrop. Olteniei, 2007, 128 pag., 10 lei; (4)  
58. Petian, M., 7 zile, 7 convorbiri, f.l., f.a., 148 pag. , 8 lei;  
59. Picături de înţelepciune, Bucureşti, Editura Evanghelismos, 2007, 62 pag. , 5 lei;  
60. Poteca, Eufrosin, Însemnări autobiografice, Craiova, 2005, 116 pag., 9 lei; (2)  
61. Poteca, Eufrosin, Scrieri filosofice, Craiova, Editura Aius, 2008, 380 pag., 30 lei;  
62. Prună, N., Istoria municipiului Dr. Tr. Severin, Dr. Tr. Severin, 2011, 96 pag., 16 lei;(2);  
63. Psaltire, Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 2001, 370 pag., 40,00 lei  
64. Racoveanu, George, Omenia şi frumuseţea cea dintâi, Bucureşti, Editura Predania, f.a., 24 pag. 6,00 lei(3)  
65. Scartsioyni, A., Profeţii despre Antihrist, f. l., Editura Credinţa Strămoşească, 1991, 192 pag. 10 lei;  
66. Schmemann, Alex., Pentru viaţa lumii. Sfintele Taine şi Ortodoxia, Bucureşti, Editura Basilica, 2012, 196 pag., 15 lei  
67. Schmemann, Alex., Tatăl nostru, Bucureşti, Editura Sophia, 2008, 96 pag., 7 lei;  
68. Schmemann, Alex., Introducere în Teologia Liturgică, Bucureşti, Editura Sophia, 2002, 302 pag. 12 lei;  
69. Sfânta Nina cea întocmai cu Apostolii, Bucureşti, Editura Evanghelismos, 2006, 42 pag., 6 lei;  
70. Simeon al Tesalonicului, Erminia dumnezeiescului Simbol al credinţei ortodoxe, Bucureşti, Ed.Institutului Biblic, 2010, 150 pag., 12 lei; (2)  
71. Stănciulescu-Bârda, Alex., Scrisoare pastorală, vol. III, 2008, 430 pag., 30,oo lei;  
72. Sterea, Tache, Teologie Dogmatică şi Simbolică, vol. I, Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 2003, 304 pag., 20,00 lei ;  
73. Streza, Nicolae, Catisme ale Pr. Arsenie Boca pe Muntele Athos, f.l., Editura ,,Credinţa Strămoşească, 2008, 238 pag., 10 lei.(2)  
74. Teoctist. Un patriarh de cursă lungă, Bucureşti, Editura ..Lumea Credintei”, f.a., 9,00 lei;  
75. Teodor de Andida, Comentariu liturgic, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2006, 128 pag. 5 lei(5);  
76. Un model de preot misonar: Protos. Nicodim Măndiţă, f.l., Editura Agapis, 2010, 72 pag. 5 lei;  
77. Vasile cel Mare, Regulile mici, Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 2010, 252 pag., 15 lei;  
78. Vasile cel Mare, Regulile mari, Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 2009, 156 pag., 12 lei;  
79. Vasile cel Mare, Tâlcuire duhovnicească la psalmi, Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 2009, 246 pag., 15 lei;  
80. Vasile cel Mare, Cele trei cuvinte ascetice, Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 2009, 172 pag. 10 lei;  
81. Velimirovici, Nicolae, Lupta pentru credinţă, Piteşti, Editura Rotonda, 2009, 120 pag., 10 lei; (4)  
82. Vernzos, I., Nicolae, Gh., Noile minuni ale Sfântului Ioan Rusul, ucureşti, Editura Andreas Print, 2008, 130 pag., 9 lei; (7)  
 
*  
Aşteptăm comenzile Dumneavoastră şi înscrieri la viitoarele apariţii.  
Sănătate, pace şi bucurii sa vă dea Dumnezeu!  
 
---------------------------------------------------  
 
Pr. Dr. Alexandru STĂNCIULESCU-BÂRDA  
Parohia Malovăţ  
Loc. Malovăţ Jud. Mehedinţi  
România  
Tel.0724.99.80.86  
20 octombrie 2012  
 
 
Referinţă Bibliografică:
Alexandru STĂNCIULESCU-BÂRDA - OFERTĂ DE CARTE (20) OCTOMBRIE 2012 / Alexandru Stănciulescu Bârda : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 671, Anul II, 01 noiembrie 2012.

Drepturi de Autor: Copyright © 2012 Alexandru Stănciulescu Bârda : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Alexandru Stănciulescu Bârda
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!