CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Impact > Vocatii >  
Autor: Alexandru Oblu         Ediţia nr. 600 din 22 august 2012        Toate Articolele Autorului

Alexandru OBLU - DEOUMANISMUL: DOCTRINĂ ŞI ESENŢE (1) - STINDARD, TEMATIC, INTRODUCTIV
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
.  
.  
.  
Motto:  
„Viaţa cum vă place, cu Dumnezeu înainte!” (AO)  
„Nu există forţă a naturii mai puternică decât IDEEA căreia i-a venit timpul” (Victor Hugo)  
„Numai UN DUMNEZEU ne mai poate salva ( ... ) căci, ÎN DUMNEZEUL ABSENT SUNTEM NOI, CEI CARE NE PIERDEM ... ” (Martin Heidegger- filosof ateu, din Germania)  
„IUBIREA ESTE SINGURUL ADEVĂR, tot restul e iluzie.” (David Icke)  
 
IDEOLOGIA DEOUMANISMULUI este un brand rumânesc original şi înseamnă UMANISM ÎNDUMNEZEIT! CONCEPTUL ÎN SINE mi-a fost sugerat din Astral, periodic şi succesiv, începând cu aprilie 2001, ca răspuns la preocupările mele anterioare, care vizau coagularea unei noi doctrine sociale pro-româneşti evoluate, iar ulterior începutului îmi erau induse în mănunchiuri tematice de inspiraţie, prin noi linii de orientare, atent receptate de conştientul meu sensibil, deja pus în gardă, permanent.  
 
Din preaplinul acestei inspiraţii coerente şi consecvente am concretizat şi publicat la 1 dec. 2006 „Deoumanismul şi partidul meritocraţilor euromâni”, iar în aprilie 2011 „DEOUMANISMUL, AL PATRULEA VAL”. Ceva mai târziu, în toamna lui 2011, entitatea subtilă care-mi pulsa Inspiraţie avea să mi se dezvăluie identitar, sub numele de ZarZuav. DEOUMANISMUL a fost creat pentru a contrabalansa cu şanse reale acţiunile macro-sociale corozive şi toxice ale Globalizării fără alternative, declanşate de Noua Ordine Mondială, care pune în pericol stringent, însăşi existenţa speciei umane.  
 
DOCTRINA DEOUMANISTĂ a fost concepută de întemeietorul ei ca o lucrare integral şi profund democratică, pentru a fi capabilă să organizeze, să conducă şi să ducă la victorie o oricât de amplă mişcare socială, civică, a conştiinţelor dureroase îmbunătăţite, convinse de forţa, drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile frontului său.  
 
ACEASTĂ MIŞCARE a reînomeniţilor divin înluminaţi este treapta necesară pentru înfăptuirea saltului calitativ de la existenţa telurică, tridimensională, a societăţilor istorice de astăzi, la nivelul spiritual îmbunătăţit al în curând viitorului „Om de lumină” al Celei de a patra Dimensiuni Subtile, plănuit a fi liber trăitor în Univers, copil stelar şi fiu de Dumnezeu!  
 
TEORIA DEOUMANISTĂ va face jalonarea unei alte structuri sociale total reformate, curăţite etic şi moral, pentru a fi aptă de intrarea instituţionalizată în Statul civic al Legilor Dreptăţii, în care va fi muncă şi răsplată cinstită pentru toţi şi va conduce, meritocratic, un sigur adevăr obştesc: omenia legii!  
 
ÎN ROMÂNIA ultimei perioade, socialliberalismul sistemic funcţionează şi e viabil. Asta îi face, pe preşedintele suspendat (duşman de moarte al statului social pe care-l consideră „o mare prostie”) şi pe sprijinitorii lui interesaţi, de sub faldurile unor structuri de justiţie, servicii secrete interne şi grupuri de interese euro-atlantice, să reacţioneze paranoic şi concertat, în dauna voinţei populaţiei majoritare care a exprimat, prin vot plebiscitar, renunţarea la „tipul de putere Băsescu” elitist, mafiot, alienant, distrugător de stat naţional, de suveranitatea identitară şi de Democraţie principială!  
 
DEOUMANISMUL este, în lumea rumânească, un vector ideologic purtător de nebănuite inducţii energetice, unul care configurează prin doctrina sa (de sorginte integral şi integru-democratică şi socialliberalistă), vocaţia OMULUI SPECIFIC, ÎMBUNĂTĂŢIT, cu acţiuni pozitiv solidare, luptător pentru salvgardarea viitorului comunităţii sale naţionale (dar nu numai), într-o lucrare ce va putea fi împlinită doar prin Liantul Firii Dumnezeului Unic Curcubeu, Tatăl Creator al întregii specii umane!  
 
Dumnezeu sau D.U.C. nu e o fantoşă inventată de om; El e Genitorul Unic, creator mai întâi al Sinelui şi, de Acolo, izvoditor al Totului! E simbolul ubicuu al Începuturilor Vieţii Universului prin „OUL PRIM” al conştientizării gândului de sine! După judecata noastră Dumnezeu confirmă întâia Lege Universală, care ar trebui să fie: „SUBTILUL NECREAT, CREAZĂ!” (AŞADAR, DUMNEZEUL UNIVERSULUI NOSTRU NU E  
 
YAHWEH! NOI N-AVEM NIMIC ÎN COMUN CU DUMNEZEUL TRIBAL ŞI BIBLIC AL EVREILOR)! Teonimul DUMNEZEU e precreştin! Dumnezeu cel invocat de Deoumanişti (şi al celor ce acceptă normele sale, cuprinse în „ICOSALOG”) vine din tradiţia monoteismului străbun al Dacilor lui Zamolxe şi trece prin propriile Legi Belagine, lăsate mai întâi hiperboreenilor din nordul Traciei, ca să poată marca acum în actualitatea de cumpănă în care se găseşte, revitalizarea cu succes a României, mutilată şi colonizată de Oculta Masonică şi de aceea muribundă, plus rumânitatea şi rumânismul, originale, prin efortul de conştientizare generalizată a sacralităţii rădăcinilor ei! Iar pentru aceasta, Dumnezeul Unic Curcubeu uneşte substanţial şi cromatic rasial toate malurile apelor care fac Fluviul Vieţii Umanităţii, din toate teritoriile de risipire a seminţiei rumâneşti. Şi anunţă venirea vremurilor bune, după amarul de tempeste şi de timpuri tulburi ori nesigure care bântuie lumea, bulversând-o şi bestializând-o global. El, D.U.C., conştientizat ca stindard al unei epoci noi, ne aduce, odată cu esenţa sa, încrederea şi speranţa în Renaşterea naţională purificată a viitoarei Românii-DACOLUMNIA- care se va petrece, după cum spuneam, prin conştientizarea tuturor rumânilor de sacralitatea istoriei lor străbune. Iar Dacolumnia este primul pas către atingerea EDENTRACIEI lui Zamolxis, după ce vom păşi, esenţializaţi, în Dimensiunea a IV-a de evoluţie spirituală a lumii.  
 
Aşadar, dragi şi buni rumâni, cu Dumnezeul strămoşilor înainte, faceţi-vă viaţa cum vă place şi proiectaţi-vă viitorul care vă e necesar şi vă merită! În statul social regenerat al Rumânilor Dacolumniei, bazinul coordonatorilor meritocraţi (care vor conduce şi administra PRIN DREAPTĂ OMENIE Statul civic al Legii) va fi clasa de mijloc, extinsă şi substanţializată cu concursul redefinirii proprietăţilor onorabile. Numai ea poate fi clasa tuturor emulaţiilor real-valorice şi a tuturor posibilităţilor de evoluţie creativă, motivată dinamic şi pozitiv.  
 
Noi, Deoumaniştii nu avem, nu folosim şi nu recunoaştem elitele dinastice ori aristocratice şi facem distincţie netă între tehnocraţi şi meritocraţi! După opinia proprie, tehnocratul este elită iar meritocratul popor! În accepţiunea Deoumaniştilor, meritocraţii sunt coordonator-administratorii cu expertiză cei mai omenoşi şi eficienţi din societate, cei care îşi fac munca excelent, mai întâi din conştiinţa datoriei şi responsabilităţii pentru concetăţenii pe care-i stimează şi-i respectă prin deservire publică, ca pe oameni la fel de onorabili cum sunt ei înşişi. Aceştia se deosebesc de tehnocraţi prin faptul că nu lucrează ca mercenari, adică nu-şi consacră şi nu-şi vând oricum excelenţa, ci, AU VOCAŢIA BINELUI COMUNITAR, PUNÂNDU-SE CU DEVOŢIUNE ÎN SLUJBA SOCIETĂŢILOR CETĂŢENEŞTI.  
 
În acest sens trebuie reformate şcoala şi învăţământul; în acest sens trebuie educate şi instruite, promovate şi valorizate viitoarele generaţii de tineri DACOLUMNIENI! Considerăm că nobleţea şi onorabilitatea nu sunt atributele selective ale „sângelui albastru”! Acestea sunt calităţi conferite cetăţenilor de meritele şi valoarea propriilor lor fapte, în social. Deci, ele nu sunt date transmise oamenilor de linia genetică moştenită, ci, de ţinuta etică şi morală a indivizilor, manifestată în complexul context comunitar, interferent. Conform unuia dintre principiile „Icosalogului”, omul, pentru a putea fi împlinit pe deplin, trebuie să cunoască bunăstarea, care-i asigură siguranţa vieţii trăite în mulţumire, perenitatea verticală a faptelor şi a rezultatelor muncii sale, în familie şi societate.  
 
ATENŢIE: Statul Deoumanist este STATUL POST DEMOCRAŢIEI SUROGAT DE TIP OCCIDENTAL! El depăşeşte şi lasă în urmă toate formele de organizare iudeo-creştină de până astăzi, ce au dominat istoria lumii şi au adus-o în pragul colapsului globalizator, prin chiar elitele moştenite, perfecţionate milenar în căpuşare perfidă!  
 
Statul Deoumanist marchează începutul Renaşterii şi Reformei Generale  
 
prin curăţirea lumii istoriceşte alterate, cu aportul meritocraţilor cu conştiinţe dureroase şi îmbunătăţite, prin aplicarea neexceptată a legilor dreptăţii adevărate! Deoumaniştii au convingerea că Statul care scoate, selectează şi foloseşte conducătorii stăpâni (regi, împăraţi, ţari, dictatori, papi, fuhreri, etc) NU MAI POATE FI UN STAT PRIZABIL ÎN VIITORUL EVOLUAT PRIN SPIRITUALIZARE CRESCUTĂ! Din perspectiva noastră, astfel de state vor fi abandonate integral şi trecute în relicvariul istoriei care se scurge!  
 
Pentru viitorul salvat al umanităţii îmbunătăţite credem cu neclintire că cel mai bun stat pentru afirmarea deplină a omului reînomenit trebuie să fie SOCIALISMUL ÎNDUMNEZEIT, STATUL SOCIAL AL MERITOCRAŢILOR, CARE, CA STAT CIVIC AL LEGILOR DREPTĂŢII, ÎL RECÂŞTIGĂ PE DUMNEZEUL SUFLETULUI STRĂMOŞESC ŞI-L READUCE ACASĂ, CA PRINCIPIU TUTELAR OMNIPREZENT!  
 
OMENIREA care vine cu civilizaţia sa încă dinaintea erei noastre a avut o evoluţie malformată din start pentru că a fost condusă cu intenţii ascunse, prin TOATE FORMELE FRICII, prin orori, prin nedreptate, prin siluiri şi abuzuri multiple. MOTORUL UMANITĂŢII RENĂSCUTE TREBUIE SĂ FIE IUBIREA DE SEMENI IAR FASCINAŢIA LUMII NOI VA FI MODERAŢIA! NUMAI AŞA VOM PUTEA CONSTRUI OMUL DIMENSIUNII SPORITE DE SPIRITUALITATE, APT PENTRU O CIVILIZAŢIE A PĂCII ÎNTR-O LUME FERICITĂ: „SI VIS PACE, PARA PACEM”!  
 
Iată acum textul „Icosalogului Deoumanist”, care nu conţine porunci ci precepte normative, sfaturi, pentru cei care aleg deliberat să trăiască în chip deoumanist în spiritul acestor poveţe:  
 
- Să nu ai alţi zei decât pe Dumnezeul Unic, creatorul şi inspiratorul tuturor formelor vieţii şi al întregii umanităţi;  
 
- Dacă Dumnezeu a creat omul, atunci familia a născut umanitatea; cinsteşte-ţi părinţii precum îţi cinsteşti şi ocroteşti propriii copii. Fără rădăcini nu există viitor;  
 
- Trăieşte-ţi viaţa după bunul plac, dar cu Dumnezeu în suflet şi în gând;  
 
- Dacă iubire nu e, nimic nu e; iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi, pentru că însuşi Dumnezeu e şi Iubire Eternă;  
 
- Ceea ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face, iar răul, cu intenţie nu-l multiplica şi făptui niciunde, niciodată. Fă binele intenţionat, cultivă adevărul şi frumosul;  
 
- Nu viola, nu comite adulter şi nu degenera prin incest;  
 
- Să nu ucizi, să nu te sinucizi; viaţa e un dar dumnezeiesc şi nu o stare de hazard, acceptată de om;  
 
- Să nu furi, pentru nici un motiv; fii generos şi milostiv, pentru că „dăruind, vei dobândi”;  
 
- Nu fi trufaş, nu îţi face singur chip cioplit; fii decent, fii smerit, fii respectuos;  
 
- Să nu trădezi; să nu mărturiseşti strâmb; fii onest, fii corect, fii just;  
 
- Onorează Duminica, socializând între prieteni, neamuri şi colegi, comunitate;  
 
- Cultivă nediscriminat valoarea umană prin virtuozii ei reprezentanţi; nu-ţi umili semenii nedreptăţindu-i şi supunându-i la suferinţe;  
 
- Nu râvni la bunul altuia, dar nu-ţi face nici un obicei din a da pomană, oferindu-i zilnic un bănuţ cerşetorului nărăvit să ţi-l ceară; numai astfel îl lecuieşti să mai fie leneş şi profitor;  
 
- Dinspre Dumnezeu către celelalte şi ceilalţi, totul e relativ. Nimeni nu e absolut, infinit, etern, etalon ori sfânt. Şi, aşa cum nimeni dintre oameni nu poate să fie Dumnezeu, tot aşa, nimeni dintre oameni nu are dreptul să fie doar animal, până la capăt;  
 
- În întreaga lor existenţă oamenii nu pot să fie egali decât la naştere şi în faţa morţii; doar în existenţa reală se trăiesc toate diferenţierile; aici şi astfel se consumă sarea şi piperul vieţii;  
 
- Nimeni nu trebuie să plătească pentru greşelile ori păcatele altora şi fiecare trebuie să-şi asume responsabilitatea propriilor fapte;  
 
- Perseverează necontenit întru realizarea şansei tale de viaţă; dacă ai căzut ridică-te şi ia-o de la capăt, cu tot mai îndârjită determinare;  
 
- Cunoaşte şi cunoaşte-te oricât de mult, studiind şi înţelegând; admite că eşti insulă tivită cu margini, finită, că nu poţi să cuprinzi necuprinsul, dar alimentează-ţi dorinţele omeneşti peste nivelul posibilului, alegând echilibrul dintre raţiune şi glasul inimii în întreaga-ţi existenţă umană;  
 
- Fără Dumnezeu nu se poate să fii om;  
 
- Speranţa omului nu moare niciodată, pentru că speranţa este însuşi Dumnezeu.  
 
În acest context mai avem de adăugat doar atât:  
 
Icosalogul Deoumanist e gândit ca un cadru concurenţial care să confere şansa doctrinei noastre, printre celelalte asemenea, să se impună prin înţelegere şi convingere, nu prin dicteu imperativ! De aceea normele sale sunt îndemnuri, nu porunci! La prezentarea cărţii „Deoumansimul, al patrulea val” în cadrul Academiei Dacoromâne din oct. 2011, universitarul doctor, filosof al sacrului, dacologul redutabil, hermeneutul şi scriitorul australian de origine română din Sydney, Octavian Sărbătoare, consemna următoarele: „Am remarcat spiritul enciclopedic al Deoumanismului şi luciditatea prezentării ideilor. Găsesc remarcabile orizontul panoramic, curajul expunerii şi în special, caracterul ei vizionar! Termenul „DEOUMANISM” este prin excelenţă vizionar şi l-am adoptat pentru uz, în conferinţele pe care le susţin (...); Penetrantă este iubirea de neam şi de ţară...”  
 
Iar cu prilejul unei alte, recente, întâlniri culturale, acelaşi O.S. spunea: „Deoumanismul este o doctrină inedită, valoroasă şi vizionară, care trebuie să expandeze spre folosul tuturor din chiar centrul Europei fizice, care-i este matricea spiritualităţii conţinute”.  
 
***  
 
Dacoromânismul Deoumanist se configurează, astfel, ca o viziune îndumnezeită a viitorului, ca o credinţă doctrinară într-o societate înoită şi spiritualizată! El este, la acest prag existenţial al societăţii istorice, singura soluţie de salvare a Statului democratic şi social, în varianta curăţită şi îmbunătăţită prin aportul conştiinţelor implicate benevol şi responsabil, în proiectul său epopeic.  
 
După „umanismul” ateu al comuniştilor, care a continuat, coexistând aproape armonios cu „umanismul” îndrăcit al capitalismului, venim să vă propunem, aici, singura alternativă curată: UMANISMUL ÎNDUMNEZEIT, adică DEOUMANISMUL, care înseamnă reînomenirea dezumanizaţilor.  
 
„ Doctrina Deoumanistă s-a născut dintr-o mare dragoste de oameni, dintr-un imens respect faţă de tradiţia noastră umanistă şi o privire intensă spre fibra intimă a sufletelor românilor...” (prof. pensionar Sanda Costache, Brăila)  
 
„... omenirea a învăţat multe din „Vechiul Testament” şi, pentru că nu a învăţat suficient, a mai învăţat şi din „Noul Testament”. Mi se pare firesc, deci, să înveţe şi din „Viitorul Testament” (Deoumanist) pe care cu trudă, dar cu deosebită generozitate ni-l pune la dispoziţie, autorul.” (colonel în rezervă D-tru Mardare, Călăraşi)  
 
„Este de remarcat faptul că ideea acestei noi morale, îngemănarea  
 
umanitarismului cu Dumnezeu a apărut în acest colţ de ţară, pe meleagurile româneşti (...)  
 
Deoumanismul întruchipează ideea Revoluţiei Mondiale a Conştiinţelor, a spiritului omenesc, spre împlinirea noii societăţi deoumaniste: STATUL CIVIC AL LEGII! ESTE NEVOIE DE ACEASTĂ CALE! (Gheorghe Gârlea, G-ral. bg. ing. (r), Bucureşti)  
 
-----------------------------------------------  
 
Nota: În România a apărut, încă de anul trecut, doctrina inedită a DEOUMANISMULUI, singura alternativă salvatoare de la criminala înmormântare a speciei, pusă la cale şi aflată în derulare galopantă prin globalizarea instrumentată de Oculta malefică mondială! Declanşăm astăzi expandarea acestei ideologii care s-a născut în mijlocul Europei fizice, în România care-a mai rămas!)  
 
-va urma-  
 
 
Alexandru OBLU  
Bucuresti  
20 august 2012  
 
 
 
Referinţă Bibliografică:
Alexandru OBLU - DEOUMANISMUL: DOCTRINĂ ŞI ESENŢE (1) - STINDARD, TEMATIC, INTRODUCTIV / Alexandru Oblu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 600, Anul II, 22 august 2012.

Drepturi de Autor: Copyright © 2012 Alexandru Oblu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Alexandru Oblu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!