CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Eveniment > Cronici >  

PAGINI DE ISTORIE A PRESEI VALAHE DE MÂINE: Convergenţe Româneşti / Romanian Convergences ‒ Periodical of Romanian Culture and Civilisation, II
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
 
  
 
  
Ion Pachia-Tatomirescu  
  
 
  
PAGINI DE ISTORIE A PRESEI VALAHE DE MÂINE:  
  
 
  
Convergenţe Româneşti ‒ Revistă de cultură şi civilizaţie românească / Romanian ConvergencesPeriodical of Romanian Culture and Civilisation / Convergences RoumainesRevue de culture et civilisation roumaines / Rumänische KonvergenzenZeitschrift für rumänische Kultur und Zivilisation  
  
 
  
II  
  
(continuare din ediţia 2604)  
  
 
  
Convergenţe Româneşti / Romanian Convergences / Convergences Roumaines / Rumänische Konvergenzen (Londra-Upminster, ISSN 0266-0857, director: dr. C. Michael-Titus), anul al II-lea, nr. 4 / Februarie ‒ February − Fevrier ‒ Februar, 1985  
  
(pagini A-4 : 56; fotografia „negru / alb“ de pe copertă, „faţa întâi“, schimbată de la un număr la altul: Palatul Culturii din Iaşi / Dacia – partea devenită din 1859, Statul României, palat construit între anii 1906 şi 1925; pe „faţa a 4-a“ a coperţii acestui număr, ca şi la toate celelalte numere ale revistei: Harta interbelică a României „mari“, „neciuntită“ de Imperiul Sovietic / U. R. S. S., condus de I. V. Stalin, prin luarea provinciilor Basarabia, Bucovina şi Maramureş, repartizate Republicii Socialiste Sovietice Ukraina; dar din provincia Basarabia − fără partea-i de la Gurile Dunării şi Marea Neagră date Ukrainei −, Stalin a creat Republica Socialistă Sovietică Moldovenească, adică Republica Moldova de azi; pe această hartă a României interbelice, nu întâmplător, ci „simbolizând imperioasa reîntregire / re-Unire a României“, se află fotografia Statuii României Reîntregite şi Libereîn fluturaredenăframă-hartă-cu-graniţele-interbelicei-Românii“ – v. coperta scanată în ediţia 2604).  
  
Mai „în valea textelor“, în afară de editorialul Diaspora, exilul şi Ţara, de dr. C. Michael-Titus (p. 3 sq.), din nr. 4 (februarie) / 1985 al revistei Convergenţe Româneşti / Romanian Convergences / Convergences Roumaines / Rumänische Konvergenzen (Londra), semnalăm Distinsului Receptor şi alte materiale foarte interesante, semnate de colaboratori de marcă ai spaţiului valahofon din acel anotimp iernos (în ordinea intrării în pagină): Dintr-o scrisoare , de Constantin Daniel (p. 5 sq. / infra); Afinarea platinei: o tehnologie originală (articol nesemnat, p. 6); Alexandru I. Odobescu (18341893), însemnări despre un sihastru de la Mănăstirea Stânişoara, din secolul al XVIII-lea, în notele sale de călătorie“, de pr. dr. Ioan Dură (pp. 7 − 9); Legendina : magie surrealiste, de S[vetlana] P[aleologu-] M[atta] (p. 10); De la Mioritza la Zalmoxis, de Ion Pachia-Tatomirescu  
  
(paginile a 11-a şi a 12-a / unde autorul demonstrează cu argumente indiscutabile, bazându-se, în primul rând, pe cele 930 de variante culese din aria Daciei Antice a lui Burebista / Regalian şi publicate de Adrian Fochi în lucrarea Mioriţa tipologie, circulaţie, geneză, texte, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1964, apoi pe lucrări semnate de HerodotIstorii, IV sq. −, Jules Michelet, Vasile Pârvan, Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade, Tache Papahagi, Gr. Brâncuş, Romulus Vulcănescu ş. a.că «spinoasa problemă din istoria Mioriţei [...]», seninătatea în faţa morţii, îşi are obârşiile în Zalmoxianism, ştiinţa Pelasgo- > Valaho-Dacilor de a se face nemuritori de Cogaion / Sarmisegetusa),  
  
Delimitări, de dr. S. Paleologu-Matta  
  
(«capitolul I, din lucrarea Eminescuaxiologie poetică, în curs de apariţie» − paginile a 13-a şi a 14-a; lucrarea / cartea a fost publicată de dr. S. Paleologu-Matta peste câţiva ani sub titlul Eminescu şi abisul ontologic şi Distinsul Receptor poate re-citi materialul din Convergenţe R...: a. în ediţia princeps din Aarhus / Danemarca, Editura Nord-Victor Frunză [ISBN 87-88398-36-6], 1988, pp. 23 − 32; b. în „ediţia a III-a adăugită“, din Timişoara / Dacia, Editura Augusta / ArtPress [973-695-236-3 // 978-973-695-236-4], 2007, pp. 9 − 20),  
  
Co-inhabiting nationality and National monority“, by dr. C. Michael-Titus («We give here an extract from the documentary „The Magyar File“ by Dr. C. Michael-Titus...» / p. 20 sq.), Points de vue sur les résonances roumaines de la période dadaïste de Tristan Tzara, par Vasile Măruţă (p. 22), Moartea teatrului, de Paul Dimitriu (p. 24 sq.), Über die dialektale Gestaltung des Rumänischen, de Simone Reicherts (p. 26), N. Titulescu a Forerunner. The Founder of the New International Politics for The Future of Our Civilisation, by Paul Ciuculescu (p. 31), Omagiu lui Mircea Eliade, de G. Carageani (pp. 32 − 34), O epocă literară, de Florin Mihăilescu (p. 50 sq.), Eveniment editorial, de Paul Mangin  
  
(recenzie făcută amplei lucrări apărute sub egida Direcţiei Generale a Arhivelor Statului şi a Centrului de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară, lucrare a cărei coordonare se datorează cercetătorilor Ion Ardeleanu, Vasile Arimia şi Mircea Muşat, «23 August 1944. Documente», vol. I, II, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984 : «În 1672 [de] pagini, mai mulţi cercetători [...] au prezentat publicului larg un număr de 900 piese deosebit de importante din dosarul tragediei traversate de Români din ianuarie 1939 [şi] până în august 1944; foarte multe dintre aceste documente, unele capitale în contextul dat, apar pentru prima dată...» − p. 52);  
  
etc. / ş. a.  
  
La gândul că Distinsul Receptor doreşte să afle câte ceva din „revoluţia înregistrată în aria genului epistolar“, revenim la interesantul text de „convergenţe de stiluri“, Dintr-o scrisoare, de Constantin Daniel (p. 5 sq.), de fapt, un superb „eseu supraetajat“ (cu trei trimiteri bibliografice: 1. Tudor Vianu, Contribuţia românească la estetică, în Scriitori români, vol. I, Bucureşti, Editura Minerva, 1970, p. 418; 2. Paul Watzlawick, Die ewige Gegenwart... / „Prezentul continuu / etern...“, în Wie wirklich ist die Wirklichkeit ?, München, R. Piper & Co. Verlag, 1976, S. 235; 3. Nicolae Carandino, File de jurnal brănean, în Almanahul Coresi ’83, Braşov, 1983, p. 22):  
  
(„la parter se află“) cioara cu mesaj-papirus-cilindru-n plisc (ori, poate, „fiica dintre fulgi“ a romanticului corb al lui Edgar Allan Poe):  
  
«Focul ardea liniştit în cămin. Flacăra arunca umbre moi pe tavan dând viaţă plasei de păianjen ce-mi ţintuia ochii cu o forţă magică [...]; lovituri în geam [...] şi o cioară. Ţinea în plisc ceva cilindric, ceva nu ştiu cum, cu picăţele [...]. Am luat acel ceva în mână şi picăţelele s-au dovedit a fi litere...»;  
  
citirea „mesajului“ se face prin rotirea „înceată“ a manuscris-papirus-cilindrului;  
  
(„la etajul prim“,) poeziaesoteric-misologică“ :  
  
«Lirica esoteric-misologică a început, slavă Domnului, să piardă teren şi mulţi, cu ajutorul lui Paparuda, au invocat ploaia de idei în deşertul literar lung...»;  
  
(„la celelalte etaje“:)  
  
paradoxizarea lumilor în poezie ‒  
  
«poezia n-are timp, nici spaţiu, aşa că noţiunea de paseism, în mod „normal“, nu-şi află locul aici»; «poezia n-are început, nici sfârşit, nu mai vorbesc de modă, gen, stil; poezia e un fenomen metapsihic [...] şi poezia trebuie să fie estetică ! Şi ce-i estetica ? „Senzaţia vizuală a trăsăturilor unui tablou, trăită ca o serie de impulsiuni motrice“ [1 / T. Vianu]»;  
  
înţelegerea poeziei «în cele două extreme pe care ea nu le conţine: tabula rasa şi mnemotehnica»;  
  
observatorul maiorescian al ironiei focalizat înfrumuseţea noului“:  
  
«încercând să descoperim frumuseţea noului am dat de gustul criticilor (cititori nu există nici aşa)»;  
  
ermetismul şi susţinerea unei idei condamnate la moarte –  
  
de «este mult mai grea decât recunoaşterea greşelii [...]; „prezentul n-are lungime şi totuşi el este singura clipă în care dacă se întâmplă ceva, atunci se întâmplă, dacă se schimbă ceva, atunci se schimbă“ [2 / P. Watzlawick]»;  
  
poate, dreptul Valahimii de a dărui literaturii universale un curent paradoxismul, holopoemul, salmul („cea mai scurtă formă fixă de poezie din istoria liricii universale“, după care se situează micropoemul haiku) etc. –  
  
«E oare aberant să spun că nu numai limbile „mari“ au dreptul, sau pot să faciliteze o renaştere? De ce să nu sufle un vânt nou, în lirica universală, cu izuri româneşti? [...] „Din fericire există totdeauna o cărare“ [3 / N. Carandino] pe care va veni...»; etc.*  
  
_____________________________  
  
*Distinsul Receptor poate intra în posesia altor date importante despre Convergenţe Româneşti revistă de cultură şi civilizaţie românească (ISSN 0266-0857) / Romanian ConvergencesPeriodical of Romanian Culture and Civilisation / Convergences RoumainesRevue de culture et civilisation roumaines / Rumänische KonvergenzenZeitschrift für rumänische Kultur und Zivilisation (Londra), cercetând şi capitolul Cuvântul sinonim infinitului / infinirii (Ion Pachia-Tatomirescu în dialog cu Ch. W. Schenk cel ascuns după portret), din lucrarea noastră mai veche: Ion Pachia-Tatomirescu, Pagini de istorie literară valahă de mâine, vol III, Timişoara, Waldpress (ISBN 978-606-614-091-1 / ISBN 978-606-614-129-1), 2015, pp. 550 – 558; cf.  
  
  
 
  
Continuare în ediţia de mâine, nr. 2606 / duminică, 18 făurar, 2018.  
  
Referinţă Bibliografică:
PAGINI DE ISTORIE A PRESEI VALAHE DE MÂINE: Convergenţe Româneşti / Romanian Convergences ‒ Periodical of Romanian Culture and Civilisation, II / Ion Pachia Tatomirescu : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 2605, Anul VIII, 17 februarie 2018.

Drepturi de Autor: Copyright © 2018 Ion Pachia Tatomirescu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Ion Pachia Tatomirescu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!