CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Eveniment > Cronici >  

PAGINI DE ISTORIE A PRESEI VALAHE DE MÂINE: „Convergenţe Româneşti ‒ Revistă de cultură şi civilizaţie românească / Romanian Convergences ‒ Periodical of Romanian Culture and Civilis
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
 
  
 
  
Ion Pachia-Tatomirescu  
  
PAGINI DE ISTORIE A PRESEI VALAHE DE MÂINE:  
  
Convergenţe Româneşti ‒ Revistă de cultură şi civilizaţie românească / Romanian ConvergencesPeriodical of Romanian Culture and Civilisation / Convergences RoumainesRevue de culture et civilisation roumaines / Rumänische KonvergenzenZeitschrift für rumänische Kultur und Zivilisation“  
  
I  
  
 
  
«Revista de cultură şi civilizaţie românească», „tetralingvă“  
  
‒ după subtitlurile de pe faţa întâi a coperţilor şi pentru că publică articole originale în patru limbi, în valahă („cu preponderenţă“), în engleză („rărişor“, îndeosebi, prin grija director-editorului), în franceză („când şi când“, şi mai ales prin strădaniile redactorului pentru Franţa, dr. Chantal Signoret, şi a corespondentei Antoinette Notheaux), în germană („nu prea des“, chiar dacă din Germania figurează în caseta redacţională „cei mai mulţi“: „redactorul principal, neamţ-braşovean-românul“ din Binghen / Deutschland, Christian Wilhelm Schenk; „redactorul regional / tot de lângă Schenk“, Simone Reicherts; ori „corespondenţii“: Mihaela Ghelmegeanu-Lausch / Deutschland, dr. N. Catanoy / Deutschland, „eurocentralul“ Christian Pudroschi / Österreich, cum şi de lângă acesta, domniţa Silvia Brandstatter / Österreich) ‒,  
  
Convergenţe Româneşti (ISSN 0266-0857) / Romanian ConvergencesPeriodical of Romanian Culture and Civilisation / Convergences RoumainesRevue de culture et civilisation roumaines / Rumänische KonvergenzenZeitschrift für rumänische Kultur und Zivilisation, cu apariţii trimestriale  
  
(fiecare număr însumând câte 56 de pagini A-4, până la nr. 8 / 1986, când se ridică la 60 de pagini / n. b. : sunt numerotate şi „cele patru pagini de la copertă“),  
  
fu fondată de dr. Constantin Michael-Titus, în anul 1984 („în primăvară“), la Londra-Upminster  
  
(corespondenţa „clasică“ primindu-se la adresa: «Panopticum Press London / Editor: Dr. C. Michael-Titus, MA. FIL., / 44, Howard Road, Upminster, RM14 2UF [G. B.] / Tel. [04022] 22100»).  
  
De fapt, întregul muncii redacţionale / editoriale de la distinsa revistă londoneză, Convergenţe Româneşti, începând cu formarea „reţelei planetare de colaboratori“ (inclusiv cei cu „tangenţă“ / „simpatie“ faţă de Valahimea din România, Republica Moldova, ori din alte provincii ale fostei Dacii Antice, unele devenite „state“ evmezice / contemporane) şi cu „strângerea“ şi „asamblarea“ pe rubrici (dintre care semnalăm, în ordine alfabetică, 19, infra) a „materialelor de publicat“ ‒ (1) Am aflat / We’ve Heard / Nous avons appris / Wir Haben Erfahren, (2) Am citit / We’ve Read / Nous avons lu / Wir Haben Gelesen, (3) Antagonişti / Antagonistic / Antagonistes / Antagonisten, (4) Cărţile anului, (5) Editorial, (6) Eseu, (7) Eveniment editorial, (8) Figuri istorice în sculptură, (9) La o aniversare, (10) Medalion, (11) Poezie, (12) Prezentăm / We Introduce / Nous presentons / Wir Stellen Vor, Proză, (13) Redacţionale, (14) Repere, (15) Spicuiri de mândrie, (16) Suflet şi Limbă, (17) Tinere condeie / Young Script / Jeunes plumes / Junge Talente, (18) Văzuţi de alţii / Seen by Others / Vus par les autres / Von Anderen Gesehen, (19) Vitrina gândului românesc etc. ‒, până la „cheltuielile tipografice“ şi „de difuzare pe mapamond“, a rămas (pe durata apariţiei trimestrialului, 1984 ‒ 1989) în seama distinsului doctor în ştiinţe umaniste, s-a „statornicit“ / „eternizat“ în contul inimosului profesor de liceu şi apoi universitar (în Anglia), ori al poetului (laureat al Academiei Franceze cu Premiul René Bardet, în 1965, pentru volumul Mal du ciel / „Rău-de-cer“), al eseistului (de ţinută universitară / academică despre opere ale geniilor Valahimii contemporane: Tudor Arghezi, Marin Preda, Marin Sorescu ş. a.), al publicistului, Constantin Michael-Titus (Ploieşti / Dacia, 1925 ‒ 2011, Upminster-Londra / Great Britain), „autoexilatul“ (din România anului 1946 încoace, ca şi alţi geniali valahi, „colegi de generaţie“, din diaspora noastră: Mircea Eliade, Emil Cioran ş. a.).  
  
În obiectivul fondatorului / directorului revistei Convergenţe Româneşti / Romanian Convergences / Convergences Roumaines / Rumänische Konvergenzen, a stat în permanenţă cultivarea întru performanţă ştiinţifică, artistică etc. a diasporei originare din România după „modelele“ / „peceţile“ silistice ale geniilor naţiei noastre şi afirmarea irepresibil-planetară, în cel mai înalt circuit / spirit justiţiar, a valorilor culturale ale întregii Valahimi:  
  
«A sosit timpul ca occidentalii de origine română să clarifice pentru ei înşişi anumite noţiuni care sunt strâns legate de viaţa lor. Cea mai mare parte dintre aceşti occidentali nu sunt născuţi în occident, ci în România. Numai o foarte mică proporţie de tineri este născută în afara graniţelor româneşti. Născuţi în România, sau în afara României, aceşti occidentali formează astăzi diaspora română [...]. Diaspora este deci o prezenţă care nu are caracter politic, ci numai social, etnic şi moral. Un om din dispora română este un român prin originea sa, prin limbă şi poate într-o oarecare măsură prin datine şi tradiţii pe care le mai menţine încă în familia lui în parte ataşată etnicităţii ţării unde trăieşte. În diasporă omul poate să existe ani, decenii şi chiar secole [...]. În termenii acestor realităţi sufleteşti şi sociale, se poate înţelege că omul din diaspora română poate contribui direct şi cu mult succes la promovarea valorilor spirituale româneşti sau la reabilitarea lor, în lumea de adopţie şi mai departe chiar. Acest lucru este posibil tocmai pentru că omul din diasporă nu este stânjenit în judecata sa sau în acţiunea sa culturală de atitudinea politică militantă a exilatului care inevitabil trebuie să pună convingerile lui politice înainte de orice. Pentru el ţara cutărui guvern se confundă cu Ţara pur şi simplu; pentru omul din diasporă, cetăţeanul adoptat de o ţară şi care a adoptat ţara respectivă, România este acea Românie eternă care a existat înainte de o orânduire socială specifică şi va exista şi după acea orânduire. Diaspora are simţul istoric iar exilul rămâne dedicat politicii, o politică strict limitată la anumite idealuri şi scopuri. Revista noastră doreşte să fie revista diasporei române şi să strângă în jurul ei pe toţi acei care cred într-o Românie Eternă, o Românie care va exista în ciuda sau din cauza unor forme sau orânduiri sociale şi politice...» (C. Michael-Titus, Diaspora, exilul şi Ţara, în Convergenţe Româneşti..., nr. 4 / 1985, p. 3 sq.; s. n.);  
  
ori, după cum se afirmă acelaşi inimos fondator / director, dr. C. Michael-Titus, peste un an şi jumătate, în editorialul Martori (pornindu-se de la aserţiunea lui Albert Camus potrivit căreia „unul din aspectele istoriei de mâine este lupta, începută încă, între cuceritori şi artişti [...]; militanţi noi suntem, deşi involuntar; şi pentru a termina, nu lupta ne face pe artişti, ci arta ne constrânge să luptăm; prin funcţia lui, artistul este martorul libertăţii [...]; în numele pasiunii omului pentru ceea ce este unic în om, noi refuzăm întotdeauna aceste acţiuni care se acoperă de tot ceea ce este mai mizerabil în raţiunea omenească...“):  
  
«Aşa vorbea Albert Camus în noiembrie 1948, în faţa unei adunări internaţionale de scriitori, la Salle Pleyel în Paris [...]; fără să mă fi gândit la cuvintele lui Albert Camus, am scris în editorialul primului număr că nici un fel de orientare politică nu va fi acceptată în textele ce le vom publica, dar, în schimb, autorul unui text publicat de noi poate avea, pentru sine însuşi, orice culoare politică, pentru că pe noi nu ne interesează acest detaliu; cu alte cuvinte, Convergenţe Româneşti declara acea „separaţie“ între „cuceritor“ şi „artist“ văzută şi pusă în evidenţă de către Albert Camus; de aceea, noi vom căuta să distingem acolo unde „cuceritorul“ caută să niveleze şi, în vederea evoluţiei, desăvârşită din 1948 şi până acum, încercăm să facem ajustarea necesară de termeni ‒ că ideea lui Albert Camus rămâne într-un sens etern valabilă [...]; poate că revista Convergenţe Româneşti nu prezintă cititorului lucrări geniale [...]; ea însă încearcă să menţină în cititorul de bună credinţă ideea că, în cele din urmă, nu vor fi decât acele lucruri unice în om [...], exprimate sub formă literară, artistică, sau creatoare în general, ceea ce rămâne valabil din orice epocă de frământări sau de pace durabilă şi prosperă [...]; înseamnă că revista Convergenţe Româneşti îşi îndeplineşte misiunea ei de lumină [...] care încearcă să atragă atenţia [...] că există acea Românie Eternă, care se găseşte şi trebuie să rămână în sufletele noastre, indiferent de ceea ce hărţile timpului sau cronicele zilei vor putea arăta sau ascunde.» (în Convergenţe Româneşti..., nr. 8 / vara, 1986, p. 3 sq.; s. n.).  
  
Tot dinspre strategia publicistică de excelenţă a fondatorului / directorului valaho-londonez al Convergenţelor R..., dr. C. Michael-Titus, se înfăţişează / încorolează sub curcubeul întru Cuvânt şi cele din rubrica Redacţionale (chiar dacă respectivele deziderate sunt semnate: Redacţia):  
  
«Cerem cititorilor noştri să fie indugenţi cu ortografia şi sintaxa textelor româneşti. Colaboratorii noştri sunt persoane între vârsta de 11 şi 75 de ani. Această enormă distanţă [temporală] acoperă geografic aproape toate ţările civilizate pe cele cinci continente. Cei care au plecat din România acum patru decenii se unesc în paginile revistei noastre cu cei care au plecat pe vremea acestor patru decenii, cu cei care au plecat acum patru luni şi cu cei care sunt în România. Este deci firesc ca ortografia şi sintaxa precum şi vocabularul să difere după categoria în care istoria recentă a Românilor a plasat pe autorul unui articol publicat de noi sau după măsura în care contactul cu limba a putut fi ţinut. Noi vom publica textele aşa cum autorii le vor fi scris.» (Convergenţe R..., anul al II-lea, nr. 4 / 1985, p. 55);  
  
«Începând cu unul din numerele viitoare, redacţia revistei noastre intenţionează să întemeieze o Poştă a redacţiei. Scrisorile cu propuneri şi păreri vor fi comentate în paginile revistei...» (ibid.);  
  
«Orice colaborare cu material sau participare la lucrările de redacţie de către autori, corespondenţi sau redactori regionali, este făcută cu titlu gratuit. Redacţia şi Editura nu vor lua în consideraţie nicio reclamaţie eventuală de retribuţie. Ambele mulţumesc celor ce acceptă această condiţie. Redacţia» (ibid.);  
  
«Copyricht Panopticum Press London and Convergenţe Româneşti / ISSN 0266-0857 / Reproducerea numai cu permisiunea directorului publicaţiei. / Reproduction only with the permision of the Editor. / Reproduction seulement avec la permision du directeur de la publication. / Nachdruck nur mit Erlaubnis des Verlegers. // Articolele semnate nu reflectă neapărat opinia directorului publicaţiei. / Signed articles do not necessarily reflect the opinion of the Editor...» (Convergenţe R..., anul al III-lea, nr. 8 / 1986, p. 2). *  
  
_____________________________  
  
*Distinsul Receptor poate intra în posesia altor date importante despre Convergenţe Româneşti revistă de cultură şi civilizaţie românească (ISSN 0266-0857) / Romanian ConvergencesPeriodical of Romanian Culture and Civilisation / Convergences RoumainesRevue de culture et civilisation roumaines / Rumänische KonvergenzenZeitschrift für rumänische Kultur und Zivilisation (Londra), cercetând şi capitolul Cuvântul sinonim infinitului / infinirii (Ion Pachia-Tatomirescu în dialog cu Ch. W. Schenk cel ascuns după portret), din lucrarea noastră mai veche: Ion Pachia-Tatomirescu, Pagini de istorie literară valahă de mâine, vol III, Timişoara, Waldpress (ISBN 978-606-614-091-1 / ISBN 978-606-614-129-1), 2015, pp. 550 – 558; cf.  
  
  
 
  
Continuare în ediţia de mâine, nr. 2605 / sâmbătă, 17 făurar, 2018.  
  
Referinţă Bibliografică:
PAGINI DE ISTORIE A PRESEI VALAHE DE MÂINE: „Convergenţe Româneşti ‒ Revistă de cultură şi civilizaţie românească / Romanian Convergences ‒ Periodical of Romanian Culture and Civilis / Ion Pachia Tatomirescu : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 2604, Anul VIII, 16 februarie 2018.

Drepturi de Autor: Copyright © 2018 Ion Pachia Tatomirescu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Ion Pachia Tatomirescu
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!