CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Cultural > Spiritual >  

PUTEREA CUVâNTULUI, cronică de dr.VICTOR CONSTANTIN MĂRUȚOIU
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Cronică de de.VICTOR CONSTANTIN MĂRUȚOIU 
  
“PUTEREA CUVÂNTULUI” 
  
SAU 
  
DESPRE ÎMPLINIREA PRIN LOGOS 
  
În continuarea cărților anterioare, “Sărbătorile eterne” (2001) și “Bucuria lacrimii” (2010), volumul „Puterea Cuvântului. Cuvântări la Duminicile de peste an” (Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2014), al Părintelui Preot Matei Popovici, este o carte a căutării prin sublimare și esenţializare, împlinind parcă un triptic sacru al cuvântului scris. Sunt prezentate, în aceste pagini ale actualului volum, cinci episoade definitorii pentru exemplificarea Cuvântului, prin trăirea Logosului. Această alegere nu presupune o limitare, ci o conturare mai accentuată a spaţiului sacralizat și sacralizant, de împlinire prin Logos a cuvântului definitoriu pentru persoana umană. În acest volum de eseuri-predici, perspectiva este una a amplificării metodei de cercetare, de investigaţie culturală, teologică şi ştiinţifică, pentru o bună dezvoltare a unui limbaj, care să poată formula o încadrare în sfera numinosului a ceea ce reprezintă acea sublimă expresivitate de esență teandric-umană. 
  
Cele patru cuvântări, alături de cea de a cincea, care apare sub o altă denumire (predică), sunt descoperite ca fiind exemplificări ale treptelor de ascensiune spirituală. Acestea prezintă mediul în care Cuvântul rodeşte, un areal de determinare a Logosului în Creaţie. Ele caracterizează conduita umană, în perspectiva devenirii acesteia, ca proces de obârșie ontologică și cu finalitate eshatologică, insuflând modele de raportare a omului faţă de Logos. 
  
Sunt caracteristici determinante ale existenţei umanităţii: slăbiciunea trupească – vindecarea slăbănogului (prima cuvântare – Cuvântare la Duminica a VI-a după Rusalii şi a II-a după Paşti – Vindecarea slăbănogului din Capernaum), bunăstarea în raport cu vârsta, neputinţa de a decide, de a întreprinde o alegere benefică, lipsa fermităţii (cea de-a doua cuvântare – Cuvântarea la Duminica a XII-a şi a XXX-a după Rusalii – Pilda tânărului bogat), parabola semănătorului, care apare ca o chintesenţă a celor patru puncte cardinale în comportamentul uman versus apropierea de Cuvânt, de împlinirea prin Logos, nu întâmplător fiind situată această cuvântare ca punct central al prezentului volum al Părintelui Preot Matei Popovici (Cuvântarea la Duminica a XXI-a după Rusalii – Parabola semănătorului), lecţia oferită de bogatul care i-a rodit ţarina, fiind cea de-a patra parte, dar descoperită ca şi o predică (Predică la Duminica a XXVI-a după Rusalii – Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina), modelul fiului risipitor (Cuvântare la Duminica a XXXIV-a după Rusalii – Pilda Fiului risipitor), care prezintă, în mod metaforic, o reasumare a modernităţii din perspectiva paralelei ev biblic – ev contemporan. 
  
Deşi apar în tratarea subiectului acestui volum termeni care aparţin sferei teologiei, această lucrare a părintelui Preot Matei Popovici, intitulată „Puterea Cuvântului”, trece dincolo de o simplă catalogare a sa în domeniul teologic, prin modul de abordare care descoperă o eseistică aparte, care cunoaşte nuanţe de estetică literară, de lingvistică, prin definire, prin exemplificare, care aduce modele filosofice, care ne vorbește despre curente şi reprezentanţi de seamă ai gândirii filosofice, sociale, culturale din antichitate şi până în contemporaneitate. 
  
Volumul „Puterea Cuvântului”, de Preot Matei Popovici, reprezintă un studiu care cunoaşte o documentare deosebită. Fiecare filă este îmbogățită cu numeroase note de subsol, cu explicaţii, trimiteri, indici bibliografici, care conferă o privire complementară exhaustivă asupra subiectelor abordate şi oferă numeroase și complexe puncte de vedere de specialitate, care pot fi consultate de lectorii acestei cărţi. 
  
“Puterea Cuvântului”, ca sintagmă simbolizând evoluția forței duhovnicești a omului, se deduce din puterea exemplelor. Mediul de împlinire este cel cultural – teologic – livresc. Solitudinii umane îi este opusă, de către autor, apropierea prin lucrarea Logosului. Datul uman fiinţial este împlinit prin semănarea Cuvântului în mediul uman. Această acţiune are un rol de determinare şi nu de detaşare. O nuanţă aparte a cărții „Puterea Cuvântului” o constituie descoperirea implicării umane în relația om – Divinitate. 
  
Timpul contemporan trăit este privit de autor ca fiind un timp al conştientizătii şi al acţiunii, un timp al re-asumării datului Cuvântului, precum şi al împlinirii acestuia. Logosul nu este o expresie a unui Cuvânt static, ci este expresivitatea Cuvântului roditor. Tonul lucrării este unul ardent, modelul oferit fiind cel de acţiune întru împlinire. Spaţiul sacru este cel care poate şterge acţiunea timpului şi poate revitaliza gândirea umană. Acest Spaţiu al Cuvântului poate reintegra în dialogul fiinţial omenirea în tărâmul Creatorului său, din perspectiva unei trăiri active în forma conştientizării umane. 
  
Din perspectivă hristologică și antropologică, autorul priveşte fiinţa umană ca fiind înscrisă unui areal mistic, o raportare numai şi numai la datul raţional uman nefăcând altceva decât să minimalizeze existenţa umană: „Nu există o așa zisă disciplină antropologică în afara antropologiei creștine, pentru că omul autosuficient sieși nu e doar o făptură infirmă, ci mai degrabă incompletă din punct de vedere ontologic. (...) Omul nu e făcut după chipul și asemănarea lumii, spune unul dintre Sfinții Părinți, ci după chipul și asemănarea lui Dumnezeu – potrivit suprarevelației biblice.”... Din punct de vedere ontologic, omul nu este complet decât prin raportarea la misterul relaţiei om – Divinitate. 
  
Modelele umane de conduită sunt aceleaşi, în fiecare secol, deceniu, doar forma de manifestare sau redarea sub forma ușor modificată a unui limbaj diferă, însă ascensiunea spre o accesibilitate a unui timp de graţie ar fi o cădere în idealism sau idilism. “Puterea mea se desăvârșește în slăbiciune”, zice Hristos (după Sf. Apostol Pavel, II Corinteni 12, 9). 
  
Diferenţiatoare rămâne raportarea la limbaj. Forma de îmbrăcare a cuvântului poate determina o apropiere de mesagerii celeşti sau de îndepărtare, printr-o malefizare a formulării expresivităţii de redare, omul căzând astfel în determinism şi dezrădăcinare. 
  
Inocenţa umană poate fi detaşată prin maleficizarea cuvintelor, ca o rupere prin foamete metafizică şi astfel se poate determina moartea sa interioară. Omul, când s-a rupt de divinitate, „s-a rupt şi de sine însuşi”, spune autorul. 
  
“Ne-ai făcut pe noi pentru Tine, Doamne, și neliniștit este sufletul nostru până ce se va odihni în Tine”, spune și Fericitul Augustin în cartea sa intitulată “Mărturisiri”. 
  
Ideile pot avea uneori, arată autorul, o nuanţă creatoare, dar pot constitui şi o erodare sufletească umană, în așa fel încât forma de îmbrăcare a ideii în limbaj filosofic poate determina alteori “drumul spre infinite posibilități de rătăcire pe care nevoia de absolut a omului trufaș le dogmatizează în ideologii cu soteriologii sinucigașe”. De aceea, “replica misticilor e implacabilă: omul mândru e sclav al sinelui, iar sclavii, de regulă, vexațI șI abuzațI fiind, sunt plini de patimi subiective, care le consumă orice urmă de luciditate șI obiectivitate. Pentru a gândi corect și liber, trebuie să fii liber.” 
  
“Un om poate deveni liber numai când se eliberează de acest tiran care este Egoul, numai când se eliberează de păcat. Această eliberare se poate produce doar prin acceptarea lui Dumnezeu ca Domn al nostru”, afirmă Emil Brunner, în studiul său, intitulat “Temeiurile credinței creștine”. 
  
Lev Șestov, citat în cartea Părintelui Matei Popovici, îl explică pe filosoful creștin Blaise Pascal astfel (în lucrarea sa, numită “Noaptea din Grădina Ghetsimani”): “Judecătorul suprem, în toate diferendele, nu este omul, ci Acela care este deasupra oamenilor. Și, prin urmare, pentru a găsi adevărul, trebuie să te eliberezi de ceea ce oamenii consideră de obicei ca fiind adevăr…” 
  
“Puterea Cuvântului” nu restrânge, nu limitează, nu constrânge, ci oferă o exemplificare exegetică a necesităţii asumării modelului Logosului pentru împlinirea metalimbajului într-o societate modernă a transmutărilor şi într-o spaţialitate transmodernă a existenţei umane. 
  
Așa după cum arată și Mircea Muthu, în “Cuvânt înainte”, „Smerenia și respectul față de carte – veritabile mărci de noblețe intelectuală – particularizează și un profil autobiografic pe care mai mult îl deducem din filigranul celor cinci învățături biblice docte și, în același timp, puternic afectivizate, mai întâi comunicate expresis verbis și apoi așternute pe hârtie pentru cei de astăzi dar și pentru cei de mâine căutând eterna Duminică a Spiritului.” 
  
Edificatoare sunt și cuvintele lui Aurel Sasu, notate pe coperta a patra a cărții “Puterea cuv\ntului”: “Exegeza părintelui Matei Popovici este o vastă panoramă culturală a ideilor, construită pe câteva modele neotestamentare: fiul risipitor, semănătorul, paraliticul din Capernaum, bogatul nesăbuit și tânărul bogat. Remarcabilă este, în volum, deschiderea înspre universal a parabolei biblice, inteligența abordărilor sincretice și pluralitatea de sens a interpretărilor metatextuale. Elegant și discret-polemic, demersul analitic oferă, ca alternativă, falselor convulsii de istorie contemporană, argumentul etern al zidirii omului în Dumnezeu prin cuvântul puterii lui Hristos.” 
  
dr. VICTOR CONSTANTIN MĂRUȚOIU 
  
Cluj-Napoca, 
  
15 Iunie – 1 Septembrie 2015. 
  
Referinţă Bibliografică:
PUTEREA CUVâNTULUI, cronică de dr.VICTOR CONSTANTIN MĂRUȚOIU / Al Florin Ţene : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 1840, Anul VI, 14 ianuarie 2016.

Drepturi de Autor: Copyright © 2016 Al Florin Ţene : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Al Florin Ţene
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!