Acasa > Impact > Fantezie >  CLIMENE, O PROBLEMĂ CU DOUĂ SOLUŢII
 
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
- Sunt liberă să gândesc ce vreau eu! Sunt liberă să inspir aerul în ritmul pe care îl vor vibraţiile din corpul meu!... Ce este bogăţia unui om, dacă nu acea stare de linişte şi de libertate? O stare naturală, pe care trebuie doar să o conştientizăm, fără să încercăm să o înţelegem… Este în noi, curge printre emoţii şi adoarme la umbra sufletului, aşteptând să fie culeasă... 
  
Talestri vorbea ca pentru sine, deşi Aela o asculta calm şi cu foarte mare atenţie. Sorbea fiecare cuvânt al prinţesei de parcă ar fi fost desprins din cele mai tainice învăţături. Ştia, prea bine, ea, că prinţesa mergea des pe la Druida Mamă. 
  
- Talestri, sunt atât de norocoasă să ştiu că sunt prietena ta! Tu m-ai ales din atâtea amazoane şi nu înţeleg de ce. Nu sunt nici cea mai frumoasă, nici cea mai deşteaptă şi nici vreo războinică de temut… 
  
- Ţin la tine pentru că eşti Aela şi atât... Nu-ţi mai pune întrebări. 
  
Talestri zâmbi cald, cum să îi explice că ceea ce iubea la această fiinţă plăpândă era frumuseţea sufletului ei, gingăşia şi naivitatea. Prinţesa privi cerul, îl adora. Era atât de frumos, atât de senin şi de albastru. Corabia feniciană se unduia pe crestele valurilor. Talestri îşi propti bine corpul în plasa agăţată de câţiva buşteni înalţi. Era un loc perfect de relaxare, în semiumbra unei vele. Aela stătea alături, pe un jilţ din lemn. O privea în continuare cu neîncredere şi o umbră de frică. De ce oare? Prinţesa zâmbi şi îi întinse mâna, parcă îmbiind-o în plasa încăpătoare. Aela păru surprinsă, dar o apucă pe Talestri de mână. Aceasta o trase puternic şi fetele se încolăciseră, râzând cu hohote, în plasa veche, mirosind a apă sărată. 
  
- Îmi aminteşti de copilărie! Am împărţit-o mereu împreună! De asta te iubesc eu pe tine. Eşti surioara mea! 
  
- Ştiiiiu! Întrebasem şi eu, aşa, într-o doară… Mă plictisesc rău de tot, Talestri… E plictiseală mareee pe barca asta! 
  
Chicotele fetelor se auziră, se pare, şi în alt colţ al corabiei. 
  
- Talestriiii! se auzi vocea Climenei. Te distrezi fără mine? 
  
Talestri privi uimită printre ochiurile plasei, orbită de razele soarelui. Nu înţelegea această ieşire a amazoanei sale. Era obişnuită să i se adreseze respectuos. Până să se dezmeticească, apăru şi Climene, la braţ cu Rammu şi Ashur. Se propti ţanţoşă între cei doi akkadieni şi continuă: 
  
- Ţi-am cam luat-o înainte! 
  
Talestri rămase cu gura căscată. 
  
- Climene, tu ai băut? întrebă prinţesa tot mai confuză de situaţia creată. 
  
- Trebuie neapărat să beau ca să îmi spun şi eu părerea? răspunse Climene, cu o urmă de dispreţ în glas. Aici nu mai e Burnesha ori maică-ta, care să îţi ia apărarea. 
  
- Climene tocmai ne povestea de excursia voastră, o întrerupse Rammu, care înţelese gravitatea situaţiei create. 
  
- Chiar aşa! adăugă Ashur. De ce să mergeţi până cine ştie unde ca să vă găsiţi bărbaţi, dacă aveţi nişte akkadieni de soi bun chiar pe această corabie? 
  
- Să vă găsiţi bărbaţi?! se auzi vocea baritonală a lui Runkrahost. Oh, prinţesă, păi ar trebui să stăm altfel de vorbă! adăugă el, aşezându-se în pirostrii lângă plasa în care stăteau în continuare Talestri şi Aela. 
  
Cea din urmă, se ridică şi, luând-o pe Climene de mână, îngână cu nervozitate: 
  
- Hai să vorbim! 
  
- Ia mai lasă-mă, se răsti Climene la ea, împingând-o uşor... 
  
- Prinţesă, eşti în călduri? întreba dulceag generalul, trăgând-o uşor de picior pe Talestri. 
  
Aceasta retrase brusc piciorul şi încercă să se ridice din plasă. Din cauza nervozităţii, plasa se răsuci şi, fără să mai poată face nimic, prinţesa căzu pe lespezile umede ale corabiei. Se ridică, bineînţeles, şi, făcându-i semn Aelei, se îndepărtă fără să mai spună nimic. Nu era cazul. Se repezi spre marginea corabiei, parcă încercând să îşi adune aer. Simţea că nu mai poate respira. Aela o ajunse din urmă, se apropie de Talestri, dar nu spuse nimic. Ştia că trebuie să o lase singură, cu gândurile ei, în astfel de clipe. 
  
- Ce a păţit, Climene? întrebă prinţesa. De beată, nu cred că e beată. De făcut rău, nu cred să îi fi făcut. Totuşi, astăzi am simţit atâta energie negativă de la această fiinţă, de nici nu ştiu cum să reacţionez. Elised, scumpa mea druidă, m-a învăţat să fiu bună. Credeam că sunt, dar în astfel de situaţii este atât de greu să mă controlez... 
  
- Talestri, eşti o prinţesă bună şi vei fi o regină desăvârşită... 
  
- Crezi, Aela? De unde să ştiu eu că celelalte amazoane nu au gânduri, asemeni Climenei?... M-am purtat cu toate la fel, am... 
  
- Talestri, te rog să te linişteşti. Fiecare cu temperamentul şi personalitatea sa. Nu ai cum să citeşti gândurile amazoanelor tale, dar cele credincioase, cele de care ai cu adevărat nevoie, îţi vor fi mereu alături. 
  
Prinţesa zâmbi şi îşi întoase capul spre mare. Era atât de liniştită. Valurile parcă îi fredonau un cântec de alint, special pentru ea. Cu ochii visători, Talestri ţinti cerul. 
  
- Zeii îmi sunt martori şi ştiu cât de mult îmi doresc să rămân ceea ce sunt, şopti ea, sprijinindu-şi capul de bârnele de lemn, puse în semn de siguranţă la marginea corabiei. 
  
Aela nu mai zise nimic, stătu un timp lângă prinţesă, apoi, când soarele începu să se ascundă printre valuri, îi ceru voie să mănânce. Talestri schiţă un gest de indiferenţă cu mâna. Aela se întâlni pe punte cu Runkrahost. Generalul vru să o salute, dar amazoana îi întoase repede spatele, de parcă nu l-ar fi văzut. O zărise pe Melestri şi o întrebă cu voce tare: 
  
- Unde e Climene? 
  
- O fi cu Rammu... Toată ziua a stat cu el... 
  
- A mai stat şi cu alţii, adăugă nervoasă Aela. Vreau să discut cu ea. 
  
- La cât de pornită te văd, mai bine vorbesc eu! zise Melestri. Cred că ştiu ce vrei să îi spui, iar eu sunt mai echilibrată în acest moment. 
  
- Zici tu, întrebă Aela zâmbind. 
  
- Zic eu, răspunse Melestri, îndepărtându-se. 
  
Aela intră în camera în care se servea masa. Era mică şi întunecată. Un akkadian stătea la o masă de lângă ea. Amazoana îi făcu semn să păstreze distanţa şi comandă un ceai de plante asiatice cu miere şi câteva lipii. Între timp, apăru şi Melestri, făcând un semn negativ din cap. 
  
- Lasă, Aela, zise Melestri. Fiecare ar cam trebui să îşi poarte de grijă. Eu voi fi de acord cu orice decizie va lua Talestri. Sincer, ceea ce va trebui să facă, s-ar putea să nu îi placă nici ei, dar trebuie... Ia zi, tu nu ai agăţat niciun soldat până acum? 
  
Aela roşi, schiţă un zâmbet de dezgust, apoi începu să râdă în hohote. 
  
- Pe cine? Dintre ăştia? întrebă Aela arătând spre akkadianul de lânga ea şi spre cel care tocmai intrase. 
  
Era chiar Rammu, care nu părea în apele lui. Le privi cu un aer ciudat pe amazoane şi se aşeză la masa de lângă ele. 
  
- Nu ştiu ce o fi văzut, de exemplu, Climene, la acest Rammu! adăugă Aela cu voce tare. 
  
- Cam ce o fi văzut şi la Ashur, doar e cu el acum. Pe Antal, dacă pot înţelege ce fel de femei sunteţi. Azi cu unul, mâine cu altul... 
  
- Tu să taci! îl apostrofă Aela. Nu ne cataloga după o stricată! 
  
- Să tac? întrebă Rammu înverşunat. Asta am auzit şi inainte, asta mi-aţi demonstrat şi pe viu. Mai aveţi şi prinţesă... 
  
- Cum îndrăzneşti să?... 
  
Aela vru să îşi continuie cuvintele, dar Melestri o trase de mână. 
  
- Eu nu înţeleg ce se întâmplă, zise Aela şi, ridicându-se de la masă, ieşi din încăpere. 
  
- Rammu, zise Melestri aşezându-se la masa akkadianului. Ştiu că nu ne cunoşti, îţi înţeleg atitudinea şi logica acestor cuvinte, dar te rog să nu arunci vorbe în van referitor la prinţesă şi la amazoanele ei. Într-adevăr, nu înţelegem atitudinea Climenei. Într-adevăr, dacă va continua aşa, Talestri va fi nevoită să ia o decizie nefavorabilă pentru echipa noastră, dar astea sunt probleme interne. Celeno e prietena cea mai bună a Climenei. S-ar putea să îi ia apărarea sau să înceapă să aibă o atitudine asemănătoare. Abia am pornit la drum şi echipa deja are probleme. Cam cât de încântată crezi că e prinţesa? 
  
- Uite, amazoano! Ai dreptate, nu mă priveşte! răspunse Rammu. Am avut o reacţie de moment şi principiile mele îmi spun că nu ar trebui să se repete. 
  
Cei doi, îşi continuară discuţia prieteneşte. Când intră Runkrahost, se miră de noua pereche. De unde şi până unde, femeia-bărbat-bine, îl interesa pe Rammu? Generalul ceru o cupă de vin şi ceva de mâncare, înghiţi pe fugă şi ieşi. Se plimbă pe punte un timp, oamenii lui Eber lucrau de zor, de parcă nu s-ar fi înnoptat. Cineva cânta la o un flaut grecesc, în cealaltă parte a corabiei. Valurile se auzeau tot mai puterninc. Se apropie de câţiva soldaţi şi stătu la taifas cu ei. Apoi, se îndreptă spre camera lui. Ştia că e lângă cea a prinţesei şi întârzie să meargă la somn, tocmai ca să nu o întâlnească. De ce? Generalul tresări la acest gând. I se păru ciudat şi absurd. “Ei, gata!” îşi zise el. “Ce prinţesă? Prinţesa unora, aşa cum e Climene? E cazul sa merg la somn.” Şi tot gândind aşa, Runkrahost coborî spre cămeruţele mici, amenajate pentru dormit. Erau atât de mici, că altceva nici nu prea mai puteai face în ele. Pe încăperea de trecere fu surprins de nişte sunete ciudate. Era Climene şi, din când în când, se mai auzea şi Ashor. Generalul zâmbi ironic, dar zâmbetul îi îngheţă când o zări pe Talestri, buimacă de sunete, venind din partea opusă. Aceasta grăbi pasul către camera ei şi, fără să îl salute, se ascunse după uşă. Rămase aşa, răzemată. Se simţea ruşinată de situaţie. Păi de ce? Nu era ruşinea ei? Ba da. Ea răspunde de acea femeie! Trebuia să ia o hotărâre oficială cât mai urgent. Aşa nu îşi pot continua în linişte drumul şi nici în siguranţă! Prinţesa se întinse pe pat, privi spre luna care se întrezărea printre lespezile de lemn, şi adormi plângând... 
  
Referinţă Bibliografică:
CLIMENE, O PROBLEMĂ CU DOUĂ SOLUŢII / Aga Lucia Selenity : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 1720, Anul V, 16 septembrie 2015.

Drepturi de Autor: Copyright © 2015 Aga Lucia Selenity : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
TOP AUDIENȚĂ
SĂPTĂMÂNALĂ
POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!