CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Redactia > Autori >  

ELENA TRIFAN - CURRICULUM VITAE
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Nume şi prenume: ELENA TRIFAN  
  
Data şi locul naşterii: 3-02-1956, comuna Colceag, jud. Prahova  
  
Domiciliul stabil: Ploieşti, jud. Prahova  
  
Starea civilă: căsătorită  
  
  
Studii:  
  
1963 – 1971 Şcoala Generală, sat Parepa, com. Colceag, judeţul Prahova  
  
1971-1975 – Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Ploieşti, examen de bacalaureat absolvit cu media 10  
  
1975-1979 - Facultatea de Filologie şi Istorie a Universităţii din Craiova, specializarea: Limba română – Limba italiană  
  
1992 – Grad didactic I, Universitatea Bucureşti  
  
2008 – Doctor în filologie, cu distincţia „Magna cum laude”, Universitatea din Craiova, cu lucrarea ştiinţifică „Formarea cuvintelor în publicistica actuală. Derivarea”, coordonator ştiinţific Prof.Dr.dr.h.c.mult. Maria Iliescu, Institutul de Romanistică, Innsbruck, Austria  
  
2007 - 2013 - Cursuri de formare continuă organizate de: Centrul Educaţia 2000 +, Organizaţia Salvaţi Copiii, Casa Corpului Didactic Prahova, Asociaţia Unelte pentru Dezvoltare  
  
Eexperienţăprofesională:  
  
Din 1979 până în prezent profesor de limba română în învăţământul preuniversitar  
  
Autor şi coordonator de proiecte educaţionale, coordonator de reviste şcolare, comunicări ştiinţifice prezentate la simpozioane judeţene, naţionale, internaţionale  
  
Domenii de interes: lexicologie, literatură, gramatică, folclor  
  
Afilieri:  
  
membru al Asociaţiei „Ars Vivat”, Ulmeni, Maramureş  
  
membru al Ligii Scriitorilor din România, filiala Bucureşti  
  
membru al Cenaclului "Atitudini", Ploieşti  
membru UZPR  
  
Premii şi diplome:  
  
Menţiune Specială la Concursul Internaţional de Poezie STARPRESS, 2012  
  
Diplomă de Excelenţă din partea Asociaţiei „Ars Vivat” Ulmeni, Maramureş pentru promovarea culturii şi artei româneşti  
  
Premiul I pentru cartea „Formarea cuvintelor în publicistica actuală. Derivarea”, Editura Digital Data Cluj, la Expoziţia Naţională „Anelisse”, Iaşi, 2013  
  
Premiul I, Simpozionul Internaţional Universul Ştiinţelor, Iaşi, 2013, pentru comunicarea "Un nou sufixoid, -gate"  
  
Diplomă jubiliară din partea Ligii Navale Române  
Diplomă de încurajare din partea Cenaclului "Amurg sentimental"  
  
Menţiune la Concursul Internaţional de Poezie, Starpress, 2014  
  
Premiul I la Concursul Internaţional de Creaţie Plastică şi Abilităţi Practico-Aplicative, Secţiunea Creaţie Literară, Iaşi, 2014  
  
Premiul II la Simpozionul Internaţional Universul Ştiinţelor, Iaşi, 2014, pentru comunicarea "Productivitatea prefixoidului pseudo- în publicistica actuală"  
Premiul II pentru volumul de poezii "Nori in soare", Editura Singur, Târgovişte, la Festivalul International - Concurs "Anelisse", Iasi, 2015  
Premiul I, Simpozionul Internaţional "Universul ştiinţelor", Iaşi, 2015, pentru comunicarea "Particularităţi diafazice ale vorbirii personajelor in comedia "O noapte furtunoasă" de I.L. Caragiale  
Premiul Special ”Sub semnul Unirii” din partea revistei ”Cetatea lui Bucur” pentru merite deosebite în activitatea depusă ca promotor de evenimente culturale în volumul ”CONSEMNĂRI”  
  
Publicaţii:  
  
Cărţi:  
  
„Formarea cuvintelor în publicistica actuală. Derivarea. Perioada 1990-2001”, Cuvânt înainte Prof.dr.dr.h.c.mult. Maria Iliescu, Editura Digital Data, Cluj, 2010  
„Dicţionar de neologisme şi abrevieri recente”, coautor Adrian-Ioan Trifan, Cuvânt înainte Prof.dr.dr.h.c.mult. Maria Iliescu, Editura Scrisul Prahovean, Ceraşu, jud. Prahova, 2003  
Volum de poezii "Nori în soare", prefaţă de Livia Ciupercă, Editura Singur, Târgovişte, 2015  
Consemnări I, Editura Singur, Târgoviște, 2018  
Însemnări de călătorie, prefață de Aureliu Goci, Editura Betta, București, 2018  
  
Colaborator la realizarea „Monografiei învăţământului ploieştean”, Editura Karta Graphic, Ploieşti, 2007  
  
Colaborator şi consultant al „Dicţionarului enciclopedic de marină”, ediţia a II-a, Editura Semne, Bucureşti, 2010  
  
Reportaje şi cronici despre sărbători folclorice, religioase, literare, articole de literatură, lexicologie, metodică, gramatică publicate în reviste: „Glas comun”, „Slova creştină”, „Slova copiilor” „Analele Universităţii din Craiova”, „Citadela”, „Confluenţe literare”, „Agero-Stuttgart”, „STARPRESS”, „Cetatea lui Bucur” „Buletinul informativ” al Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, „Şcoala Prahovei”, „Prahova eroică”, „Limba română”, „Siamo di nuovo insieme,” „Landul cuvintelor”, „Naţiunea”, „Carte şi arte”, „România maritimă şi fluvială”, „Armonii culturale”, „Tricolorul,” „Cervantes”, www.radiometafora.ro, "Singur", "Agora literară",Apollon Junior, Atitudini, Memoria slovelor, Observatorul, Uscând o lacrimă, Zorii Bucovinei etc.  
  
Poezii şi ghicitori publicate în revistele: „Confluenţe literare”, „Glas comun”, „Slova creştină”, „Slova copiilor”, „Siamo di nuovo insieme”, „Starpress” „Cetatea lui Bucur,” „România maritimă şi fluvială”, „Timona”, „Curierul Văii Jiului”, „Prahova eroică”, Aplllon, Atitudini, Nosa Glas, Amurg sentimental etc.  
  
Prezenţă în lucrări colective (anuare, lucrări ale simpozioanelor ştiinţifice, antologii):  
  
„Anuarul Arhivelor Prahova”, ediţia 2000, Editura Universul Cartfil Ploieşti, 2001, ediţia 2001, Editura Scrisul Prahovean, Ceraşu, Prahova  
  
„Comunicarea fără frontiere”, Suceava, 2010  
  
„Prof.dr.dr.h.c.mult. Maria Iliescu – 10 ans d’ecole doctorale a Universite de Craiova”, Editura Universitaria, Craiova, 2011  
  
„Studia in honorem Profesor univ.dr.dr.h.c.mult. Maria Iliescu”, Editura Universitaria Craiova, 2008  
  
„Dincolo de cuvânt. Confesiunea poetului, prozatorului”, coord. Valentina Becart, Arhipart, Sibiu, 2012  
  
„Lumini pe pânza timpului”, coord. Puiu Răducan, Editura Detectiv, Bucureşti, 2012  
  
„Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume. Starpress 2013”, ediţie bilingvă română-germană, coord. Ligya Diaconescu, Editura Fortuna, Râmnicu-Vâlcea, 2013  
  
„Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume. Starpress 2014”, ediţie bilingvă română-italiană, coord. Ligya Diaconescu, Editura Fortuna, Râmnicu-Vâlcea, 2014  
  
„Artă şi tradiţie in Europa”, ediţiile: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Editura Spiru Haret, Bucureşti  
  
„Mentor şi discipol”, ediţiile 2009, 2010,Timişoara, CD cu ISSN  
  
„Noi cu noi despre noi” ediţiile, 2009, 2010, Editura Crepuscul, Ploieşti  
  
„Naşterea Domnului, lumină, datini, culoare”, Iaşi, 2012, CD cu ISBN  
  
„Naşterea Domnului, renaşterea bucuriei”, Iaşi, 2013, CD cu ISBN  
  
„Antologia scriitorilor români de pe toate continentele, coord. Elisabeta Iosif, Editura Cetatea Cărţii, 2014  
  
„Antologia scriitorilor români din întreaga lume”, Poezie şi Proză, coord. Doru Dăncuş, Editura Singur, Târgovişte, 2014  
  
Antologie "Poeţi români slăvind dumnezeirea," coord. Elena Armenescu, Editura Mirabilis, Bucureşti, 2014  
  
„Universul Ştiinţelor”, Iaşi, 2013, DVD cu ISBN, Carte, Editura PIM, Iaşi, 2013  
  
"AUDIOBOOK" realizat în cadrul The World Poetry Movement, 2014  
  
Antologia "Anotimpuri româneşti - Vara", coord. Doru Dăncuş, Editura Singur, Târgovişte, 2014  
Antologia "Călătorie în regatul cuvintelor", vol. V, coord. Maria Filipoiu, Editura Dandes Press, Drobeta Turnu-Severin, 2014  
"Universul Ştiinţelor", Iaşi, 2014, DVD cu ISBN şi carte Editura Pim  
Antologie "Să ningă peste inimi cu bucurii!", coord. Voichiţa Pălăcean - Vereş, Editura Dacia - Nova, 2014  
Antologie "Mama", coord. Puiu Răducan, Editura MGM, Craiova, 2014  
"Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume", ediţie bilingvă româno-spaniolă, coord. Ligya Diaconescu, Editura Olimpias, Galaţi, 2015  
"Românii sunt deştepţi, elevaţi şi talentaţi", coord. Ligya Diaconescu, Editura Olimpias, Galaţi, 2015  
"Simbioze lirice", vol,.11, Antologie de poezie, coord.Rodica Elena Lupu, Editura Anamarol, Bucureşti, 2014  
"Cinstire înaintaşilor", Antologie de poezie, coord. Maria Filipoiu, Editura Dandes Press, Drobeta-Turnu-Severin, 2015  
"Atitudini", antologia de poezie a Cenaclului "Atitudini" al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a municipiului Ploieşti, coordonată de acad. Eugen Simion, Editura Prahova, Ploieşti, 2015  
"Universul Ştiintelor", Editura Pim, Iaşi, 2015  
"Râmnic, oraşul domniei mele", antologie coordonată de Ioan Barbu, Editura RAWEXCOMS, Bucureşti, 2015  
"Thirteenh Antology on Paradoxism", editor Florentin Smarandache, 2015  
Antologia "Roşu-aprins în câmpul de mătase", coord. Voichiţa Pălăcean-Vereş, Editura Napoca-Nova, Cluj, 2015  
Antologia "Satule, izvor de dor", coord. Puiu Raducan, Editura Rotipo, Iasi, 2015  
Antologie "Poezii de vară", coord. Puiu Răducan, Editura Rotipo, 2015  
Antologie de cenaclu "Cetatea lui Bucur", ediţie îngrijită de Elisabeta Iosif, Editura Cetatea Cărţii, 2015  
Oglinda Ligii Sctriitorilor Români la 10 ani, II, Editura Dacia Nova, 2016  
Hommage offert a Maria Iliescu, Editura Universităţii din Craiova, 2017  
  
  
Postfeţe:  
  
Postfaţa cărţii „Aspecte catehetice şi pedagogice în lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos”, autor pr.stavr. Radu Botiş, Editura Transilvania, 2011  
  
- Postfaţa cărţii „Ulmeni – Maramureş, studiu monografic”, autori prof. Mircea Botiş, pr. Radu Botiş, Editura Olimpias, Galaţi, 2011  
  
- Recenzii de carte şi reviste:  
  
Gheorghe Puiu Răducan – „De-ale lui Gheorghe”, www.slova-crestina.ro, 12 iulie 2012; Constelaţii diamantine, an IV, nr. 3, martie 2013  
  
- Ioana Grosaru / Gabriela Tarabega „Italienii in România/Italiani in Romania”, www.slova-crestina.ro  
  
- “Dincolo de cuvânt (confesiunea poetului, prozatorului)”, coord. Valentina Becart, Starpress, iulie 2013, Slova creştină, 10 iulie, 2013, reteaualiterara.ning.com, 9 iulie 2013; www.stirimm.ro, 15 iulie 2013, Negru pe alb; Cetatea lui Bucur, nr. 53, iulie 2013  
  
- Eugen Dulbaba – “Piruete în labirint”, www.confluente.ro, ediţia nr. 1151, anul IV, 24 februarie, 2014; www.slova-crestina.ro, 1 martie, 2014, Atitudini  
  
- „Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume/L’Antologia degli scrittori romeni contemporanei del mondo intero”, 2014, coord. Ligya Diaconescu, în www.confluenţe.ro, 6 martie 2014, www.slova-crestina.ro, 8 martie 2014, www.valcea-turism.ro, 8 martie 2014, www.clipa.com, 15 martie 2014, www.istorielocala.ro, "Atitudini", "Singur" etc.  
  
- Revista Glas comun, şase ani de existenţă" în "Glas comun", "Confluenţe literare", "Atitudini", "STARPRESS" etc.  
  
- Revista Slova creştină, izvor de lumină  
  
- Livia Ciupercă - Portrete la Dunărea de Jos  
- "Românii sunt deştepţi, elevaţi şi talentaţi", coord. Ligya Diaconescu, Editura Olimpias, Galaţi, 2015  
- "Râmnic, oraşul domniei mele...", coord. Ioan Barbu în articolul "O carte-tezaur, dar sciitoricesc pentru un oraş voievodal"  
- Victor Rusu - Incantaţii folclorice, Editura Damira, Drobeta Turnu -Severin, 2015  
- Livia Ciupercă - Oreste Tafrali. Uitare-n neuitare, Editura StudIs, Iasi, 2015  
- Eugen Comarnescu - Măria Sa Actorul. Exercitii de admiratie, Bucureşti, 2017  
  
REFERINTE CRITICE: Prof.dr.dr.h.c.mult. Maria Iliescu, prof. univ. dr.Rodica Zafiu, prof. univ. dr. Ileana Oancea, prof.dr. Adriana Costăchescu, prof.univ.dr. Sergiu Drincu, prof.dr. Aldo Cuneo, prof.dr. amiral Enzo Tanga, Aureliu Goci, critic literar, Radu Botiş - scriitor şi editor, Ligya Diaconescu - scriitor şi editor, Gabriela Tarabega - cercetător şi editor, prof.dr. Florian Copcea, Victor Rusu - scriitor, Livia Ciupercă - scriitor, poet, cercetător, Elisabeta Iosif – scriitor, Ioan Barbu - scriitor, Florin Grigoriu - scriitor, Dana Ilie, poetă, Victor Becheanu - scriitor, Eugen Dulbaba – poet, Aurora Brutaru - economist, Cezarina Adamescu – poetă, cdr. Neculai Pădurariu  
Dorel Vidrașcu, scriitor și publicist  
  
  
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
ELENA TRIFAN - CURRICULUM VITAE / Elena Trifan : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 1166, Anul IV, 11 martie 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Elena Trifan : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Elena Trifan
Comentează pagina şi conţinutul ei:

Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră voturi contorizate prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne trimiți pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com sesizarea ta.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!